HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B99       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "KLARA" 1926 - 1938     M/Fe "ROPEIDFERJEN" 1938 - 1946   FOTOGRAFI   OPPDATERT 18.12.2016  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1926 - 1946   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL -   2    
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Klara" før 1926 - 1938 5  [P] "Skipet" 2/1990  
  6   "Ropeidferjen" 1938 - 1949 6  [P] "Skipet" 2/1990  
             
  7  REDERI / EIERFORHOLD Svein A. Hatløy, Sand før 1926 - 1938 7  [P] "Skipet" 2/1990  
  8   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1938 - 1949 8  [P] "Skipet" 2/1990  
 
  9  BYGGEÅR -   9    
  10  BYGGENUMMER -   10    
  11  SKROG -   11    
  12  UTRUSTNING -   12    
  13  TYPE -   13    
  14  SKROG Konvensjonelt   14  Observasjon  
  15  KLASSE -   15    
  16  MATERIALE Tre   16    
  17  MASKINFABRIKANT [2]  M. Haldorsen, Rubbestadneset 1926 - 1949 17  [P] "Skipet" 2/1990  
  18  MASKIN PRODUSERT [2]  1926   18  [P] "Skipet" 2/1990  
  19  MASKIN [2]  1 x Rubb diesel 1926 - 1949 19  [P] "Skipet" 2/1990  
  20  EFFEKT [2]  12 bhk 1926 - 1949 20  [P] "Skipet" 2/1990  
  21  FART -   21    
  22  FORBRUK -   22    
  23  LENGDE 12.80 m   23    
  24  BREDDE -   24    
  25  DYBDE -   25    
  26  BRUTTO REGISTERTONNASJE [2]  20 t   26  [P] "Skipet" 2/1990  
  27  NETTO REGISTERTONNASJE -   27    
  28  DØDVEKTTONNASJE -   28    
  29  BILER [1]  0 før 1926 - 1938 29  Observasjon  
  30   [2]  3 1938 - 1946 30  [P] "Skipet" 2/1990  
  31  TRAILERE 0 1912 - 1975 31  Observasjon  
  32  PASSASJERER [1]  0 før 1926 - 1938 32  [P] "Skipet" 2/1990  
  33   [2]  Ja 1938 - 1946 33  Observasjon  
  34  MANNSKAP -   34    
  35  PASSASJERLUGARER 0   35    
  36  MANNSKAPSLUGARER -   36    
  37  DEKKSHØYDE Fri 1938 - 1949 37  Observasjon  
  38  AKSELTRYKK -   38    
  39  TILLEGGSINFORMASJON -   39    
  40  STATUS Senket 1949 40  [P] "Skipet" 2/1990  
       
  41 ► 1926   : Solgt fra Jelsa til Svein A. Hatløy, Sand. Innført i Stavanger Skipsregister. I bruk som fraktefartøy [1]. 41  [P] "Skipet" 2/1990  
  42 ► 04.1926   : Ombygget til bil- og passasjerferge [2]. 42  [P] "Skipet" 2/1990  
  43 01.04.1926   : Satt i trafikk Sand - Ropeid / Ropeid - Storkjær. 43    
  44 01.01.1938   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "Ropeidferjen". Samme trafikk. 44  [P] "Skipet" 2/1990  
  45 1946   : Tatt i bruk som verkstedsbåt ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 45    
  46 1948   : Havarerte i storm, Jørstadvågen. 46  [P] "Skipet" 2/1990  
  47 1949   : Senket ved Pinå, Stavanger havn. 47  [P] "Skipet" 2/1990  
     
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau