SKIPSARKIV ROGALAND
 
       
 
   KILDEHENVISNINGER    
               [A] = AVIS    
           [K] = KORRESPONDANSE    
    EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND      [N] = NETTSIDE    
    © HMI / org.nr. 995 113 503 / e-post: hmi[a]online.no / tlf.: 93 20 49 06      [O] = OBSERVASJON    
                 [P] = PUBLIKASJONER    
 
     
    M/Fe "KLARA" 1926-1938     M/Fe "ROPEIDFERJEN" 1938-1946                      
         
 
1 -   PERIODE   : 1926-1946         1 -   [O]    
  2 -   KJENNINGSSIGNAL : -         2 -       
  3 -   IMO-NUMMER   : -     3 -       
 
4 -   MMSI-NUMMER   : -         4 -       
  5 -   NAVN   : [før 1926] "Klara"     5 -   [P] Skipet 2/1990    
  6 -      : [1938] "Ropeidferjen"       6 -   [P] Skipet 2/1990    
  7 -                7 -       
  8 -                8 -       
OPPDATERT 9 -                9 -       
18.12.2016 10 -                10 -       
  11 -                11 -       
  12 -                12 -       
  © Fotografi: Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s 13 -                13 -       
  Lokalisering: Ropeid 14 -                14 -       
         
  15  BYGGET    : -                     15 -       
  16  BYGGNUMMER   : -     16 -       
  17  SKROG   : -     17 -       
  18  UTRUSTNING   : -     18 -       
  19  TYPE   : -                     19 -       
  20  SKROG   : Konvensjonelt     20 -   [O]    
  21  KLASSE   : -                     21 -       
  22  MATERIALE   : Tre     22 -       
  23  MASKINFABRIKANT : M. Haldorsen, Rubbestadneset                   23 -   [P] Skipet 2/1990    
  24  MASKIN PRODUSERT : 1926     24 -       
  25  MASKIN   : 1 x Rubb diesel     25 -   [P] Skipet 2/1990    
  26  EFFEKT   : 12 bhk     26 -   [P] Skipet 2/1990    
  27  FART   : -     27 -       
  28  FORBRUK   : -                     28 -       
  29  LENGDE   : 12.80 m     29 -       
  30  BREDDE   : -     30 -       
  31  DYBDE   : -     31 -       
  32  BRUTTO REG. TONN : 20 t     32 -   [P] Skipet 2/1990    
  33  NETTO REG. TONN : -     33 -       
  34  DØDVEKTTONN : -     34 -       
  35  BILER   : [1] 0 [før 1926] [2] 3 [1926]                   35 -   [1] [O] [2] [P] Skipet 2/1990    
  36  TRAILERE   : 0     36 -   [O]    
  37  PASSASJERER   : [1] 0 [før 1926] [2] Ja [1926]     37 -   [1] [O] [2] [P] Skipet 2/1990    
  38  PASSASJERLUGARER  : 0     38 -   [O]    
  39  MANNSKAPSLUGARER : -     39 -       
  40  DEKKSHØYDE   : Fri     40 -   [O]    
  41  AKSELTRYKK   : -                     41 -       
  42  STATUS   Senket                     42 -       
         
  43  TILLEGGSINFORMASJON : -                     43 -       
     
                                   
     
     
                                   
1926  44 : Solgt fra Jelsa til Svein A. Hatløy, Sand. Innført i Stavanger Skipsregister. I bruk som fraktefartøy [1].               44 -   [P] Skipet 2/1990    
04.1926  45 : Ombygget til bil– og passasjerferge [2].     45 -   [P] Skipet 2/1990    
01.04.1926  46 : Satt i trafikk Sand - Ropeid / Ropeid - Storkjær.     46 -       
01.01.1938  47 : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "Ropeidferjen". Samme trafikk.               47 -   [P] Skipet 2/1990    
1946  48 : Tatt i bruk som verkstedsbåt ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger.     48 -       
1948  49 : Havarerte i storm, Jørstadvågen.     49 -   [P] Skipet 2/1990    
1949  50 : Senket ved Pinå, Stavanger havn.     50 -   [P] Skipet 2/1990