EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "KLARA" 1926-1938     M/Fe "ROPEIDFERJEN" 1938-1946   FOTOGRAFI   OPPDATERT 18.12.2016  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1926 - 1946     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL           2    
  3  IMO-NUMMER           3    
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN   "Klara" før 1926 - 1938 5  [P] "Skipet" 2/1990  
  6           "Ropeidferjen" 1938 - 1949 6  [P] "Skipet" 2/1990  
             
  7  REDERI / EIERFORHOLD Svein A. Hatløy, Sand før 1926 - 1938 7  [P] "Skipet" 2/1990  
  8           Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1938 - 1949 8  [P] "Skipet" 2/1990  
 
  9  BYGGEÅR           9    
  10  BYGGENUMMER           10    
  11  SKROG           11    
  12  UTRUSTNING           12    
  13  TYPE           13    
  14  SKROG       Konvensjonelt   14  Observasjon  
  15  KLASSE           15    
  16  MATERIALE       Tre   16    
  17  MASKINFABRIKANT   [2] M. Haldorsen, Rubbestadneset 1926 - 1949 17  [P] "Skipet" 2/1990  
  18  MASKIN PRODUSERT       [2] 1926   18  [P] "Skipet" 2/1990  
  19  MASKIN       [2] 1 x Rubb diesel 1926 - 1949 19  [P] "Skipet" 2/1990  
  20  EFFEKT       [2] 12 bhk 1926 - 1949 20  [P] "Skipet" 2/1990  
  21  FART           21    
  22  FORBRUK           22    
  23  LENGDE   12.80 m   23    
  24  BREDDE           24    
  25  DYBDE           25    
  26  BRUTTO REGISTERTONNASJE       [2] 20 t   26  [P] "Skipet" 2/1990  
  27  NETTO REGISTERTONNASJE           27    
  28  DØDVEKTTONNASJE           28    
  29  BILER   [1] 0 før 1926 - 1938 29  Observasjon  
  30     [2] 3 1938 - 1946 30  [P] "Skipet" 2/1990  
  31  TRAILERE       0 1912 - 1975 31  Observasjon  
  32  PASSASJERER   [1] 0 før 1926 - 1938 32  [P] "Skipet" 2/1990  
  33     [2] Ja 1938 - 1946 33  Observasjon  
  34  MANNSKAP           34    
  35  PASSASJERLUGARER       0   35    
  36  MANNSKAPSLUGARER           36    
  37  DEKKSHØYDE       Fri 1938 - 1949 37  Observasjon  
  38  AKSELTRYKK           38    
  39  TILLEGGSINFORMASJON           39    
  40  STATUS       Senket 1949 40  [P] "Skipet" 2/1990  
       
  41 ► 1926   : Solgt fra Jelsa til Svein A. Hatløy, Sand. Innført i Stavanger Skipsregister. I bruk som fraktefartøy [1]. 41  [P] "Skipet" 2/1990  
  42 ► 04.1926   : Ombygget til bil- og passasjerferge [2]. 42  [P] "Skipet" 2/1990  
  43 01.04.1926   : Satt i trafikk Sand - Ropeid / Ropeid - Storkjær. 43    
  44 01.01.1938   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "Ropeidferjen". Samme trafikk. 44  [P] "Skipet" 2/1990  
  45 1946   : Tatt i bruk som verkstedsbåt ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 45    
  46 1948   : Havarerte i storm, Jørstadvågen. 46  [P] "Skipet" 2/1990  
  47 1949   : Senket ved Pinå, Stavanger havn. 47  [P] "Skipet" 2/1990