H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "KLARA" 1926  
                     
    Forside            
 
   
    Kontakt              
    Kilder              
    Forklaring              
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter                
    Bilferger               © Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s  
                     
                     
                   
    Oppdatert:   08.11.2019          
    Status:   Havarert / senket          
                   
      Fortegnelse nr. B-99  
      "KLARA"  [1926 - 1938]          "ROPEIDFERJEN"  [1938 - 1948]  
                   
1   Periode       1926 - 1948 1 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
2   Byggeår       -- 2    
3   Byggenummer       -- 3    
4   Skrog       -- 4    
5   Utrustning       -- 5    
6   Type       -- 6    
7   Skrogutforming       Konvensjonelt 7 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
8   Materiale       Tre 8 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
9           9      
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   før 1926 - 1938       "Klara" 12 [P] "Skipet" 2/1990  
13   1938 - 1949       "Ropeidferjen" 13 [P] "Skipet" 2/1990  
14           Kallesignal 14    
15           -- 15    
16           IMO-nummer 16    
17           -- 17    
18           MMSI-nummer 18    
19           -- 19    
20           20      
21   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 21    
22   Periode       Navn 22    
23   før 1926 - 1938       Svein A. Hatløy, Sand 23 [P] "Skipet" 2/1990  
24   1938 - 1949       Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 24 [P] "Skipet" 2/1990  
25           25      
26   ▼ KLASSIFISERING 26    
27   Periode       Klasse 27    
28           -- 28    
29           29      
30   ▼ MASKINERI 30    
31   Periode       Fabrikant 31    
32   1926 - 1949   B   M. Haldorsen, Rubbestadneset 32 [P] "Skipet" 2/1990  
33           Produsert 33    
34       B   1926 34 [P] "Skipet" 2/1990  
35           Maskin 35    
36   1926 - 1949   B   1 x Rubb diesel 36 [P] "Skipet" 2/1990  
37           Effekt 37    
38   1926 - 1949   B   12 bhk 38 [P] "Skipet" 2/1990  
39           Fart 39    
40           -- 40    
41           Forbruk 41    
42         -- 42    
43           43      
44   ▼ MÅL 44    
45   Periode       Lengde 45    
46           12.80 m 46    
47           Bredde 47    
48           -- 48    
49           Dybde 49    
50           -- 50    
51           Brutto tonnasje 51    
52   1926 - 1949   B   20 brt 52 [P] "Skipet" 2/1990  
53           Netto tonnasje 53    
54           -- 54    
55           Dødvekttonn 55    
56           -- 56    
57           57      
58   ▼ KAPASITET 58    
59   Periode       Personbiler 59    
60   før 1926 - 1926   A   0 60 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
61   1926 - 1949   B   3 61 [P] "Skipet" 2/1990  
62           Trailere 62    
63         0 63 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
64           Passasjerer 64    
65   før 1926 - 1926   A   0 65 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
66   1926 - 1949   B   Ja 66 [P] "Skipet" 2/1990  
67           Passasjerlugarer 67    
68         0 68 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
69           Mannskapslugarer 69    
70           -- 70 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
71           Mannskap 71    
72           Ja 72 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
73           Dekkshøyde 73    
74         Fri 74 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
75           Tillatt akseltrykk 75    
76         -- 76 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
77           77      
78   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 78    
79   -- 79    
80         80      
81   ▼ HISTORIKK 81    
82 ► 1926   A   Solgt fra Jelsa til Svein A. Hatløy, Sand. Innført i Stavanger Skipsregister. I bruk som fraktefartøy. 82 [P] "Skipet" 2/1990  
83 1926   B   Ombygget til bil- og passasjerferge. 83 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
84 01.04.1926       Satt i trafikk Sand - Ropeid / Ropeid - Storkjær. 84 [P] "Fjordabådane"  
85 1930       Tatt ut av trafikk Ropeid - Storkjær. 85 [P] "Fjordabådane"  
86 01.01.1938       Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "Ropeidferjen". Samme trafikk. 86 [P] "Skipet" 2/1990  
87 vår 1946       Tatt i bruk som verkstedsbåt ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger samt reservefartøy for Sand - Ropeid. 87 [P] "Fjordabådane"  
88 1948       Havarerte i storm, Jørstadvågen. 88 [P] "Skipet" 2/1990  
89 1949       Senket ved Pinå, Stavanger havn. 89 [P] "Skipet" 2/1990  
                 
    ▼ FOTOGALLERI    
                   
    Bilde 1/2      
  Avbildet som: "Klara"    
    Etter ombyggingen til         Lokalisering: --    
    bil- og passasjerferge.         Tidspunkt: --    
              Rettighetshaver: Alvhild Hatløy    
              Hentet fra: Privat    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 2/2      
  Avbildet som: "Ropeidferjen"    
    Overtatt av Det Stavangerske         Lokalisering: Ropeid    
    Dampskibsselskab, gitt nytt         Tidspunkt: --    
    navn for ruten og en liten         Rettighetshaver: Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s    
    ombygging på overbygget.         Hentet fra: Privat    
                     
                   
                   
                   
                   
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau