A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "HØGSFJORD" 1962 - 1978    
  M/Fe "FOLDØY" 1978 - 1987    
       
  Fortegnelse nr.:   B61          
  Oppdatert:   10.05.2021          
  Periode:   1962 - 1987          
  Fotografi:            
  Status:   Opphogget          
       
       
1  Byggeår    1962   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    200/14   2  [P] "Skipet" 1/1992    
3  Skrog    Skaalurens Skipsbyggeri, Rosendal   3  [N] sdir.no    
4  Utrustning    Skaalurens Skipsbyggeri, Rosendal   4  [N] sdir.no    
             
5  Kjenningssignal    L C L V   5  -   5  [N] sdir.no    
                     
6  IMO-nummer    8428985   6  -   6  [N] sdir.no    
                     
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  Navn    "Høgsfjord"   8  1962 - 1978   8  [N] sdir.no    
9      "Foldøy"   9  1978 - 1988   9  [N] sdir.no    
10      "Kristina Melø"   10  1988 - 2009   10  [N] sdir.no    
                     
11  Rederi / eierforhold    Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger   11  1962 - 1976   11  [P] "Fjordabåtene"    
12      Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   12  1976 - 1987   12  [P] "Den hvite flåte"    
13      Reidar Juvodden, Horten   13  1987   13  [P] "Skipet" 1/1988    
14      Melø Fiskeoppdrett a/s, Sandnessjøen   14  1987 - 1997   14  [N] sdir.no    
15      Melø Fiskeoppdrett a/s, Tjøtta   15  1997 - 2002   15  [N] sdir.no    
16      SFI Melø a/s, Tjøtta   16  2002 - 2009   16  [N] sdir.no    
                     
17  Type    FÅOD   17  -   17  [P] "85 år med norske bilferjer"    
                     
18  Skrogutforming    Konvensjonelt   18  -   18  HMI    
                     
19  Klasse    Skipskontrollen   19  før 1983 - 2009   19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
20  Materiale    Stål   20  -   20  [N] sdir.no    
                     
21  Maskinfabrikant    Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen   21  -   21  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
22  Maskin produsert    1962   22  -   22  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
23  Maskin    1 x 2T DM Normo 4 syl. diesel   23  -   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
24  Effekt    280 bhk   24  -   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
25  Fart    10.0 kn   25  -   25  [P] "Fjordabåtene"    
                     
26  Forbruk    -   26  -   26  -    
                     
27  Lengde    26.00 m   27  -   27  [N] sdir.no    
                     
28  Bredde    7.68 m   28  -   28  [N] sdir.no    
                     
29  Dyptgående    2.59 m   29  -   29  [N] sdir.no    
                     
30  Brutto registertonn    130.23 t   30  -   30  [N] sdir.no    
                     
31  Netto registertonn    46.57 t   31  -   31  [N] sdir.no    
                     
32  Dødvekttonn    -   32  -   32  -    
                     
33  Bilkapasitet A  12   33  1962 - etter 1987   33  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
34   B  0   34  etter 1987 - 2009   34  HMI    
                     
35  Trailerkapasitet A  Ja   35  1962 - etter 1987   35  HMI    
36   B  0   36  etter 1987 - 2009   36  HMI    
                     
37  Passasjersertifikat A  100   37  1962 - etter 1987   37  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
38   B  0   38  etter 1987 - 2009   38  HMI    
                     
39  Mannskap    Skipper, styrmann, matros, maskinist   39  1962 - 1987   39  [P] "Fjordabåtene"    
                     
40  Passasjerlugarer    0   40  -   40  HMI    
                     
41  Mannskapslugarer    Ja   41  -   41  HMI    
                     
42  Dekkshøyde    3.70 m   42  -   42  [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1985-86"    
                     
43  Tillatt akseltrykk    10 t   43  -   43  [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1985-86"    
                     
44  Tilleggsinformasjon    -   44  -   44  -    
       
       
45   18.05.1962   Levert fra Skaalurens Skipsbyggeri, Rosendal til Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger som "Høgsfjord" [A]. Hjemmehavn: Stavanger. Byggesum: 700 000 NOK. 45 [P] "Fjordabåtene"    
46   19.05.1962   Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 46 [P] "Fjordabåtene"    
47   20.09.1962   Innført i Stavanger Skipsregister. 47 [N] sdir.no    
48   02.06.1966   Supplerings- og reserveferge for Forsand - Lauvvik. 48 [A] Stavanger Aftenblad 11.02.1970    
49   høst 1966   Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 49 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.2019    
50   vår 1967   Tatt ut av trafikk Forsand - Lauvvik. 50 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.2019    
51   høst 1967   Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 51 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.2019    
52   vår 1968   Tatt ut av trafikk Forsand - Lauvvik. 52 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.2019    
53   15.07.1968   Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 53 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
54   25.06.1969   Tilbakelevert. 54 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
55       I opplag, Stavanger. 55 -    
56   19.02.1970   Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 56 [A] Stavanger Aftenblad 21.02.1970    
57   ultimo 03.1970   Tatt ut av trafikk Forsand - Lauvvik. 57 HMI    
58   pr.sommer 1971   I trafikk Forsand - Lauvvik [supplering]. 58 [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1971    
59   21.02.1972   Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 59 [A] Stavanger Aftenblad 21.02.1972    
60   ultimo 03.1972   Tatt ut av trafikk Forsand - Lauvvik. 60 HMI    
61   30.01.1973   Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 61 [A] Stavanger Aftenblad 30.01.1973 / HMI    
62   11.04.1973   I trafikk Forsand - Lauvvik [supplering]. 62 HMI    
63   pr.sommer 1974   I trafikk Forsand - Lauvvik [supplering]. 63 [A] Stavanger Aftenblad 01.06.1974 / HMI    
64   16.09.1974   Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Sand - Ropeid. 64 [A] Stavanger Aftenblad 13.09.1974    
65   medio 11.1974   Tilbakelevert. 65 [A] Stavanger Aftenblad 13.09.1974    
66   pr.sommer 1975   I trafikk Forsand - Lauvvik [supplering]. 66 [A] Stavanger Aftenblad 23.06.1975    
67   01.01.1976   Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Samme trafikk. 67 [P] "Den hvite flåte"    
68   31.05.1976   I opplag. 68 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1976"    
69   pr.sommer 1977   I trafikk Forsand - Lauvvik [supplering]. 69 [A] Stavanger Aftenblad 27.06.1977    
70   pr.vår 1978   I trafikk Forsand - Lauvvik [supplering]. 70 [A] Stavanger Aftenblad 13.05.1978    
71   01.06.1978   Omdøpt "Foldøy". 71 [P] "Skipet" 3-4/1978    
72   01.08.1978   Satt i trafikk Tøtlandsvik - Vindsvik [supplering]. 72 HMI / [A] Stavanger Aftenblad 30.06.1978    
73   08.1978   Tatt ut av trafikk Tøtlandsvik - Vindsvik. 73 HMI    
74   03.11.1978   Målt. 74 [N] sdir.no    
75   ca.06.1980   Satt i trafikk Tøtlandsvik - Vindsvik. 75 -    
76   ca.08.1980   I opplag. 76 -    
77   pr.05.1984   I trafikk Nedstrand - Jelsa. 77 [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1984-85"    
78   01.07.1986   Tatt ut av trafikk Nedstrand - Jelsa. 78 -    
79   18.07.1986   Satt i trafikk Tøtlandsvik - Vindsvik. 79 [A] Stavanger Aftenblad 15.07.1986    
80   18.07.1986 ►   I opplag, Stavanger som reservefartøy. 80 [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1986-87"    
81   12.1987   Solgt til Reidar Juvodden, Horten. 81 [P] "Skipet" 1/1988    
82   29.12.1987   Solgt til Melø Fiskeoppdrett a/s, Sandnessjøen. Salgssum: 350 000 NOK. 82 [N] sdir.no    
83   02.1988   Omdøpt "Kristina Melø". 83 [P] "Skipet" 2/1988    
84       Overført til Sandnessjøen Skipsregister. Hjemmehavn: Sandnessjøen. I bruk som fôrlager, Svines [B]. 84 -    
85   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 85 [N] sdir.no    
86   03.04.1997   Adresseendring: Melø Fiskeoppdrett a/s, Tjøtta. 86 [N] sdir.no    
87   06.02.2002   Drift og eierskap overført til SFI Melø a/s, Tjøtta. 87 [N] sdir.no    
88   ► 11.2009   Opphogget, Sandnessjøen. 88 [P] "Fjordabåtene"    
89   03.11.2009   Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister som kondemnert. 89 [N] sdir.no    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau