SKIPSARKIV ROGALAND
 
       
 
   KILDEHENVISNINGER    
               [A] = AVIS    
           [K] = KORRESPONDANSE    
    EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND      [N] = NETTSIDE    
    © HMI / org.nr. 995 113 503 / e-post: hmi[a]online.no / tlf.: 93 20 49 06      [O] = OBSERVASJON    
                 [P] = PUBLIKASJONER    
 
     
    M/Fe "HØGSFJORD" 1962-1978     M/Fe "FOLDØY" 1978-1987                      
         
 
1 -   PERIODE   : 1962-1987         1 -   [O]        
  2 -   KJENNINGSSIGNAL : LCLV         2 -   [N] sjofartsdir.no      
  3 -   IMO-NUMMER   : 8428985         3 -   [N] sjofartsdir.no      
 
4 -   MMSI-NUMMER   : -         4 -           
  5 -   NAVN   : [1962] "Høgsfjord"     5 -   [N] sjofartsdir.no      
  6 -      : [1978] "Foldøy"         6 -   [N] sjofartsdir.no      
  7 -      : [1988] "Kristina Melø"       7 -   [N] sjofartsdir.no      
  8 -                8 -           
OPPDATERT 9 -                9 -           
03.05.2017 10 -                10 -           
  11 -                11 -           
  12 -                12 -           
  © Fotografi: Sølve Hatteland 13 -                13 -           
  Lokalisering: Forsand 14 -                14 -           
             
  15  BYGGET    : 1962                     15 -   [N] sjofartsdir.no      
  16  BYGGNUMMER   : 200/14                     16 -   [P] Skipet 1/1992      
  17  SKROG   : Skaalurens Skipsbyggeri, Rosendal                 17 -   [N] sjofartsdir.no      
  18  UTRUSTNING   : Skaalurens Skipsbyggeri, Rosendal     18 -   [N] sjofartsdir.no      
  19  TYPE   : -                     19 -           
  20  SKROG   : Konvensjonelt                     20 -   [O]        
  21  KLASSE   : Skipskontrollen [før 1983]                   21 -   [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  22  MATERIALE   : Stål     22 -   [N] sjofartsdir.no      
  23  MASKINFABRIKANT : Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen                 23 -   [P] Skipet 2/1991      
  24  MASKIN PRODUSERT : 1962                     24 -   [P] Skipet 2/1991      
  25  MASKIN   : 1 x 2T DM Normo 4 syl. diesel                   25 -   [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  26  EFFEKT   : 280 bhk                     26 -   [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  27  FART   : 10.0 kn                     27 -   [P] "Fjordabåtene"      
  28  FORBRUK   : -                     28 -           
  29  LENGDE   : 26.00 m     29 -   [N] sjofartsdir.no      
  30  BREDDE   : 07.68 m                     30 -   [N] sjofartsdir.no      
  31  DYBDE   : 02.59 m                     31 -   [N] sjofartsdir.no      
  32  BRUTTO REG. TONN : 130.23 t                     32 -   [N] sjofartsdir.no      
  33  NETTO REG. TONN : 046.57 t                     33 -   [N] sjofartsdir.no      
  34  DØDVEKTTONN : -     34 -           
  35  BILER   : [1] 12 [1962] [2] 0 [etter 1987]                   35 -   [1] [P] Illustrert Norsk Skipsliste [2] [O]    
  36  TRAILERE   : [1] Ja [1962] [2] 0 [etter 1987]                   36 -   [O]        
  37  PASSASJERER   : [1] 100 [1962] [2] 0 [etter 1987]                   37 -   [1] [P] Illustrert Norsk Skipsliste [2] [O]    
  38  PASSASJERLUGARER  : 0                     38 -   [O]        
  39  MANNSKAPSLUGARER : Ja                     39 -   [O]        
  40  DEKKSHØYDE   : 3.70 m                     40 -   [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  41  AKSELTRYKK   : 10 t                     41 -   [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  42  STATUS   Opphogget                     42 -           
             
  43  TILLEGGSINFORMASJON : -                     43 -           
     
                                   
     
     
                                   
18.05.1962  44 : Levert fra Skaalurens Skipsbyggeri, Rosendal til Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger som "Høgsfjord" [1]. Hjemmehavn: Stavanger. Byggesum: 700 000 NOK.         44 -   [P] "Fjordabåtene"      
19.05.1962  45 : Satt i trafikk Forsand - Lauvvik.                       45 -   [P] "Fjordabåtene"      
20.09.1962  46 : Innført i Stavanger Skipsregister.                       46 -           
15.07.1968  47 : Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg.               47 -           
26.06.1969  48 : Tilbakelevert. I opplag, Stavanger.                     48 -   [P] "Fjordabåtene" | -      
ca.09.1975  49 : Satt i trafikk Forsand - Lauvvik.                       49 -           
30.12.1975  50 : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Samme trafikk.                 50 -           
ca.05.1976  51 : I opplag.                         51 -           
01.06.1978  52 : Omdøpt "Foldøy".                       52 -   [P] Skipet 3-4/1978      
ca.06.1980  53 : Satt i trafikk Tøtlandsvik - Vindsvik.                     53 -           
ca.08.1980  54 : I opplag.                         54 -           
01.05.1984  55 : Satt i trafikk Nedstrand - Jelsa.                       55 -           
01.07.1986  56 : Tatt ut av trafikk Nedstrand - Jelsa.                     56 -           
18.07.1986  57 : Satt i trafikk Tøtlandsvik - Vindsvik.                     57 -   [A] Stavanger Aftenblad 15.07.1986    
12.1987  58 : Solgt til Reidar Juvodden, Horten.     58 -   [P] Skipet 1/1988      
29.12.1987  59 : Solgt til Melø Fiskeoppdrett a/s, Sandnessjøen. Salgssum: 350 000 NOK.                 59 -   [N] sjofartsdir.no      
02.1988  60 : Omdøpt "Kristina Melø". Overført til Sandnessjøen Skipsregister. Hjemmehavn: Sandnessjøen. I bruk som fôrlager, Svines [2].           60 -   [P] Skipet 2/1988 | - | - | -      
01.08.1992  61 : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister.                     61 -           
03.04.1997  62 : Adresseendring: Melø Fiskeoppdrett a/s, Tjøtta.                     62 -   [N] sjofartsdir.no      
06.02.2002  63 : Drift og eierskap overført til SFI Melø a/s, Tjøtta.                     63 -   [N] sjofartsdir.no      
11.2009  64 : Opphogget, Sandnessjøen.                       64 -   [P] "Fjordabåtene"      
03.11.2009  65 : Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister som kondemnert.                   65 -   [N] sjofartsdir.no