H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/Fe "HØGSFJORD" 1962 - 1978          M/Fe "FOLDØY" 1978 - 1987  
    Fortegnelse nr. B61  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     29.09.2020    
    PERIODE:     1962 - 1987 Status for fartøyet: OPPHOGGET  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L C L V 1 -   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   8428985 2 -   2 [N] sdir.no  
  3 MMSI-nummer   - 3 -   3 -  
  4 Navn   "Høgsfjord" 4 1962 - 1978   4 [N] sdir.no  
  5     "Foldøy" 5 1978 - 1988   5 [N] sdir.no  
  6     "Kristina Melø" 6 1988 - 2009   6 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  7 Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger 7 1962 - 1976   7 [P] "Fjordabåtene"  
  8 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 8 1976 - 1987   8 [P] "Den hvite flåte"  
  9 Reidar Juvodden, Horten 9 1987   9 [P] "Skipet" 1/1988  
  10 Melø Fiskeoppdrett a/s, Sandnessjøen 10 1987 - 1997   10 [N] sdir.no  
  11 Melø Fiskeoppdrett a/s, Tjøtta 11 1997 - 2002   11 [N] sdir.no  
  12 SFI Melø a/s, Tjøtta 12 2002 - 2009   12 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  13 Byggeår   1962 13 -   13 [N] sdir.no  
  14 Byggenummer   200/14 14 -   14 [P] "Skipet" 1/1992  
  15 Skrog   Skaalurens Skipsbyggeri, Rosendal 15 -   15 [N] sdir.no  
  16 Utrustning   Skaalurens Skipsbyggeri, Rosendal 16 -   16 [N] sdir.no  
  17 Type   FÅOD 17 -   17 [P] "85 år med norske bilferjer"  
  18 Skrogutforming   Konvensjonelt 18 -   18 HMI  
  19 Klasse   Skipskontrollen 19 før 1983 - 2009   19 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20 Materiale   Stål 20 -   20 [N] sdir.no  
  21 Maskinfabrikant   Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen 21 -   21 [P] "Skipet" 2/1991  
  22 Maskin produsert   1962 22 -   22 [P] "Skipet" 2/1991  
  23 Maskin   1 x 2T DM Normo 4 syl. diesel 23 -   23 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24 Effekt   280 bhk 24 -   24 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25 Fart   10.0 kn 25 -   25 [P] "Fjordabåtene"  
  26 Forbruk   - 26 -   26 -  
  27 Lengde   26.00 m 27 -   27 [N] sdir.no  
  28 Bredde   7.68 m 28 -   28 [N] sdir.no  
  29 Dybde   2.59 m 29 -   29 [N] sdir.no  
  30 Brutto registertonnasje   130.23 t 30 -   30 [N] sdir.no  
  31 Netto registertonnasje   46.57 t 31 -   31 [N] sdir.no  
  32 Dødvekttonnasje   - 32 -   32 -  
  33 Bilkapasitet [ A ] 12 33 1962 - etter 1987   33 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  34   [ B ] 0 34 etter 1987 - 2009   34 HMI  
  35 Trailerkapasitet [ A ] Ja 35 1962 - etter 1987   35 HMI  
  36   [ B ] 0   36 etter 1987 - 2009   36 HMI  
  37 Passasjersertifikat [ A ] 100 37 1962 - etter 1987   37 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  38   [ B ] 0 38 etter 1987 - 2009   38 HMI  
  39 Mannskap   Skipper, styrmann, matros, maskinist 39 1962 - 1987   39 [P] "Fjordabåtene"  
  40 Passasjerlugarer   0 40 -   40 HMI  
  41 Mannskapslugarer   Ja 41 -   41 HMI  
  42 Dekkshøyde   3.70 m 42 -   42 [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1985-86"  
  43 Akseltrykk   10 t 43 -   43 [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1985-86"  
  44 Tilleggsinformasjon   - 44 -   44 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  45 18.05.1962     Levert fra Skaalurens Skipsbyggeri, Rosendal til Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger som "Høgsfjord" [ A ]. Hjemmehavn: Stavanger. Byggesum: 700 000 NOK. 45 [P] "Fjordabåtene"  
  46 19.05.1962     Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 46 [P] "Fjordabåtene"  
  47 20.09.1962     Innført i Stavanger Skipsregister. 47 [N] sdir.no  
  48 02.06.1966     Supplerings- og reserveferge for Forsand - Lauvvik. 48 [A] Stavanger Aftenblad 11.02.1970  
  49 høst 1966     Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 49 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.2019  
  50 vår 1967     Tatt ut av trafikk Forsand - Lauvvik. 50 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.2019  
  51 høst 1967     Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 51 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.2019  
  52 vår 1968     Tatt ut av trafikk Forsand - Lauvvik. 52 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.2019  
  53 15.07.1968     Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 53 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  54 25.06.1969     Tilbakelevert. 54 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  55       I opplag, Stavanger. 55 -  
  56 19.02.1970     Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 56 [A] Stavanger Aftenblad 21.02.1970  
  57 ultimo 03.1970     Tatt ut av trafikk Forsand - Lauvvik. 57 HMI  
  58 pr.sommer 1971     I trafikk Forsand - Lauvvik [supplering]. 58 [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1971  
  59 21.02.1972     Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 59 [A] Stavanger Aftenblad 21.02.1972  
  60 ultimo 03.1972     Tatt ut av trafikk Forsand - Lauvvik. 60 HMI  
  61 30.01.1973     Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 61 [A] Stavanger Aftenblad 30.01.1973 / HMI  
  62 11.04.1973     I trafikk Forsand - Lauvvik [supplering]. 62 HMI  
  63 pr.sommer 1974     I trafikk Forsand - Lauvvik [supplering]. 63 [A] Stavanger Aftenblad 01.06.1974 / HMI  
  64 ca.09.1975     Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 64 -  
  65 01.01.1976     Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Samme trafikk. 65 [P] "Den hvite flåte"  
  66 31.05.1976     I opplag. 66 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1976"  
  67 01.06.1978     Omdøpt "Foldøy". 67 [P] "Skipet" 3-4/1978  
  68 03.11.1978     Målt. 68 [N] sdir.no  
  69 ca.06.1980     Satt i trafikk Tøtlandsvik - Vindsvik. 69 -  
  70 ca.08.1980     I opplag. 70 -  
  71 pr.05.1984     I trafikk Nedstrand - Jelsa. 71 [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1984-85"  
  72 01.07.1986     Tatt ut av trafikk Nedstrand - Jelsa. 72 -  
  73 18.07.1986     Satt i trafikk Tøtlandsvik - Vindsvik. 73 [A] Stavanger Aftenblad 15.07.1986  
  74 18.07.1986 ►     I opplag, Stavanger som reservefartøy. 74 [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1986-87"  
  75 12.1987     Solgt til Reidar Juvodden, Horten. 75 [P] "Skipet" 1/1988  
  76 29.12.1987     Solgt til Melø Fiskeoppdrett a/s, Sandnessjøen. Salgssum: 350 000 NOK. 76 [N] sdir.no  
  77 02.1988     Omdøpt "Kristina Melø". 77 [P] "Skipet" 2/1988  
  78       Overført til Sandnessjøen Skipsregister. Hjemmehavn: Sandnessjøen. I bruk som fôrlager, Svines [ B ]. 78 -  
  79 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 79 [N] sdir.no  
  80 03.04.1997     Adresseendring: Melø Fiskeoppdrett a/s, Tjøtta. 80 [N] sdir.no  
  81 06.02.2002     Drift og eierskap overført til SFI Melø a/s, Tjøtta. 81 [N] sdir.no  
  82 ► 11.2009     Opphogget, Sandnessjøen. 82 [P] "Fjordabåtene"  
  83 03.11.2009     Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister som kondemnert. 83 [N] sdir.no  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau