HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  M/Fe "HØGSFJORD" 1962-1978     M/Fe "FOLDØY" 1978-1987 FOTOGRAFI OPPDATERT 03.05.2017
Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde
1  PERIODE       1962 - 1978     1  
2  KJENNINGSSIGNAL       LCLV   2  [N] sjofartsdir.no
3  IMO-NUMMER       8428985   3  [N] sjofartsdir.no
4  MMSI-NUMMER           4  
5  NAVN   "Høgsfjord" 1962 - 1978 5  [N] sjofartsdir.no
6     "Foldøy" 1978 - 1988 6  [N] sjofartsdir.no
7           "Kristina Melø" 1988 - 2009 7  [N] sjofartsdir.no
8  REDERI / EIERFORHOLD Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger 1962 - 1975 8  [P] "Fjordabåtene"
9   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1975 - 1987 9  
10   Reidar Juvodden, Horten 1987 10  [P] "Skipet" 1/1988
11   Melø Fiskeoppdrett a/s, Sandnessjøen 1987 - 1997 11  [N] sjofartsdir.no
12   Melø Fiskeoppdrett a/s, Tjøtta 1997 - 2002 12  [N] sjofartsdir.no
13           SFI Melø a/s, Tjøtta 2002 - 2009 13  [N] sjofartsdir.no
14  BYGGEÅR       1962   14  [N] sjofartsdir.no
15  BYGGENUMMER       200/14   15  [P] "Skipet" 1/1992
16  SKROG       Skaalurens Skipsbyggeri, Rosendal   16  [N] sjofartsdir.no
17  UTRUSTNING       Skaalurens Skipsbyggeri, Rosendal   17  [N] sjofartsdir.no
18  TYPE       FÅOD   18  [P] "85 år med norske bilferjer"
19  SKROG       Konvensjonelt   19  Observasjon
20  KLASSE       Skipskontrollen før 1983 - 2009 20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
21  MATERIALE       Stål   21  [N] sjofartsdir.no
22  MASKINFABRIKANT   Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen   22  [P] "Skipet" 2/1991
23  MASKIN PRODUSERT       1962   23  [P] "Skipet" 2/1991
24  MASKIN       1 x 2T DM Normo 4 syl. diesel   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
25  EFFEKT       280 bhk   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
26  FART       10.0 kn   26  [P] "Fjordabåtene"
27  FORBRUK           27  
28  LENGDE   26.00 m   28  [N] sjofartsdir.no
29  BREDDE       07.68 m   29  [N] sjofartsdir.no
30  DYBDE       02.59 m   30  [N] sjofartsdir.no
31  BRUTTO REGISTERTONNASJE   130.23 t   31  [N] sjofartsdir.no
32  NETTO REGISTERTONNASJE       046.57 t   32  [N] sjofartsdir.no
33  DØDVEKTTONNASJE           33   
34  BILER   1 12 1962 - etter 1987 34  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
35           2 0 etter 1987 - 2009 35  Observasjon
36  TRAILERE   1 Ja 1962 - etter 1987 36  Observasjon
37           2 0 etter 1987 - 2009 37  Observasjon
38  PASSASJERER   1 100 1962 - etter 1987 38  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
39           2 0 etter 1987 - 2009 39  Observasjon
40  MANNSKAP           40  
41  PASSASJERLUGARER       0   41  Observasjon
42  MANNSKAPSLUGARER       Ja   42  Observasjon
43  DEKKSHØYDE       3.70 m   43  Observasjon
44  AKSELTRYKK       10.0 t   44  Observasjon
45  TILLEGGSINFORMASJON           45  
46  STATUS       Opphogget 2009 46  [P] "Fjordabåtene"
47 18.05.1962   : Levert fra Skaalurens Skipsbyggeri, Rosendal til Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger som "Høgsfjord" 1►. Hjemmehavn: Stavanger. Byggesum: 700 000 NOK. 47  [P] "Fjordabåtene"
48 19.05.1962   : Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 48  [P] "Fjordabåtene"
49 20.09.1962   : Innført i Stavanger Skipsregister. 49  [N] sjofartsdir.no
50 15.07.1968   : Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 50  
51 26.06.1969   : Tilbakelevert. 51  [P] "Fjordabåtene"
52    : I opplag, Stavanger. 52   
53 ca.09.1975   : Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 53  
54 30.12.1975   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Samme trafikk. 54  
55 ca.05.1976   : I opplag. 55  
56 01.06.1978   : Omdøpt "Foldøy". 56  [P] "Skipet" 3-4/1978
57 ca.06.1980   : Satt i trafikk Tøtlandsvik - Vindsvik. 57  
58 ca.08.1980   : I opplag. 58  
59 01.05.1984   : Satt i trafikk Nedstrand - Jelsa. 59  
60 01.07.1986   : Tatt ut av trafikk Nedstrand - Jelsa. 60  
61 18.07.1986   : Satt i trafikk Tøtlandsvik - Vindsvik. 61  [A] Stavanger Aftenblad 15.07.1986
62 12.1987   : Solgt til Reidar Juvodden, Horten. 62  [P] "Skipet" 1/1988
63 29.12.1987   : Solgt til Melø Fiskeoppdrett a/s, Sandnessjøen. Salgssum: 350 000 NOK. 63  [N] sjofartsdir.no
64 02.1988   : Omdøpt "Kristina Melø". 64  [P] "Skipet" 2/1988
65    : Overført til Sandnessjøen Skipsregister. Hjemmehavn: Sandnessjøen. I bruk som fôrlager, Svines 2►. 65  
66 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 66  [N] sjofartsdir.no
67 03.04.1997   : Adresseendring: Melø Fiskeoppdrett a/s, Tjøtta. 67  [N] sjofartsdir.no
68 06.02.2002   : Drift og eierskap overført til SFI Melø a/s, Tjøtta. 68  [N] sjofartsdir.no
69 11.2009   : Opphogget, Sandnessjøen. 69  [P] "Fjordabåtene"
70 03.11.2009   : Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister som kondemnert. 70  [N] sjofartsdir.no