HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B61       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "HØGSFJORD" 1962 - 1978     M/Fe "FOLDØY" 1978 - 1987   FOTOGRAFI   OPPDATERT 12.09.2019  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1962 - 1978   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LCLV   2  [N] sdir.no  
  3  IMO-NUMMER 8428985   3  [N] sdir.no  
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Høgsfjord" 1962 - 1978 5  [N] sdir.no  
  6   "Foldøy" 1978 - 1988 6  [N] sdir.no  
  7   "Kristina Melø" 1988 - 2009 7  [N] sdir.no  
             
  8  REDERI / EIERFORHOLD Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger 1962 - 1976 8  [P] "Fjordabåtene"  
  9   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1976 - 1987 9  [P] "Den hvite flåte"  
  10   Reidar Juvodden, Horten 1987 10  [P] "Skipet" 1/1988  
  11   Melø Fiskeoppdrett a/s, Sandnessjøen 1987 - 1997 11  [N] sdir.no  
  12   Melø Fiskeoppdrett a/s, Tjøtta 1997 - 2002 12  [N] sdir.no  
  13   SFI Melø a/s, Tjøtta 2002 - 2009 13  [N] sdir.no  
 
  14  BYGGEÅR 1962   14  [N] sdir.no  
  15  BYGGENUMMER 200/14   15  [P] "Skipet" 1/1992  
  16  SKROG Skaalurens Skipsbyggeri, Rosendal   16  [N] sdir.no  
  17  UTRUSTNING Skaalurens Skipsbyggeri, Rosendal   17  [N] sdir.no  
  18  TYPE FÅOD   18  [P] "85 år med norske bilferjer"  
  19  SKROG Konvensjonelt   19  Observasjon  
  20  KLASSE Skipskontrollen før 1983 - 2009 20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21  MATERIALE Stål   21  [N] sdir.no  
  22  MASKINFABRIKANT Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen   22  [P] "Skipet" 2/1991  
  23  MASKIN PRODUSERT 1962   23  [P] "Skipet" 2/1991  
  24  MASKIN 1 x 2T DM Normo 4 syl. diesel   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25  EFFEKT 280 bhk   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26  FART 10.0 kn   26  [P] "Fjordabåtene"  
  27  FORBRUK -   27    
  28  LENGDE 26.00 m   28  [N] sdir.no  
  29  BREDDE 7.68 m   29  [N] sdir.no  
  30  DYBDE 2.59 m   30  [N] sdir.no  
  31  BRUTTO REGISTERTONNASJE 130.23 t   31  [N] sdir.no  
  32  NETTO REGISTERTONNASJE 46.57 t   32  [N] sdir.no  
  33  DØDVEKTTONNASJE -   33     
  34  BILER [1]  12 1962 - etter 1987 34  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  35   [2]  0 etter 1987 - 2009 35  Observasjon  
  36  TRAILERE [1]  Ja 1962 - etter 1987 36  Observasjon  
  37   [2]  0 etter 1987 - 2009 37  Observasjon  
  38  PASSASJERER [1]  100 1962 - etter 1987 38  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  39   [2]  0 etter 1987 - 2009 39  Observasjon  
  40  MANNSKAP Skipper, styrmann, matros, maskinist 1962 - 1987 40  [P] "Fjordabåtene"  
  41  PASSASJERLUGARER 0   41  Observasjon  
  42  MANNSKAPSLUGARER Ja   42  Observasjon  
  43  DEKKSHØYDE 3.70 m   43  Observasjon  
  44  AKSELTRYKK 10.0 t   44  Observasjon  
  45  TILLEGGSINFORMASJON -   45    
  46  STATUS Opphogget 2009 46  [P] "Fjordabåtene"  
 
  47 18.05.1962   : Levert fra Skaalurens Skipsbyggeri, Rosendal til Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger som "Høgsfjord" [1]. Hjemmehavn: Stavanger. Byggesum: 700 000 NOK. 47  [P] "Fjordabåtene"  
  48 19.05.1962   : Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 48  [P] "Fjordabåtene"  
  49 20.09.1962   : Innført i Stavanger Skipsregister. 49  [N] sdir.no  
  50 02.06.1966   : Tatt ut av trafikk Forsand - Lauvvik. 50  [P] "Ferje-Rogaland"  
  51 høst 1966   : Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 51  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.2019  
  52 vår 1967   : Tatt ut av trafikk Forsand - Lauvvik. 52  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.2019  
  53 høst 1967   : Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 53  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.2019  
  54 vår 1968   : Tatt ut av trafikk Forsand - Lauvvik. 54  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.2019  
  55 15.07.1968   : Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 55  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  56 25.06.1969   : Tilbakelevert. 56  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  57    : I opplag, Stavanger. 57     
  58 ca.09.1975   : Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 58    
  59 01.01.1976   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Samme trafikk. 59  [P] "Den hvite flåte"  
  60 ca.05.1976   : I opplag. 60    
  61 01.06.1978   : Omdøpt "Foldøy". 61  [P] "Skipet" 3-4/1978  
  62 ca.06.1980   : Satt i trafikk Tøtlandsvik - Vindsvik. 62    
  63 ca.08.1980   : I opplag. 63    
  64 01.05.1984   : Satt i trafikk Nedstrand - Jelsa. 64    
  65 01.07.1986   : Tatt ut av trafikk Nedstrand - Jelsa. 65    
  66 18.07.1986   : Satt i trafikk Tøtlandsvik - Vindsvik. 66  [A] Stavanger Aftenblad 15.07.1986  
  67 12.1987   : Solgt til Reidar Juvodden, Horten. 67  [P] "Skipet" 1/1988  
  68 29.12.1987   : Solgt til Melø Fiskeoppdrett a/s, Sandnessjøen. Salgssum: 350 000 NOK. 68  [N] sdir.no  
  69 02.1988   : Omdøpt "Kristina Melø". 69  [P] "Skipet" 2/1988  
  70    : Overført til Sandnessjøen Skipsregister. Hjemmehavn: Sandnessjøen. I bruk som fôrlager, Svines [2]. 70    
  71 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 71  [N] sdir.no  
  72 03.04.1997   : Adresseendring: Melø Fiskeoppdrett a/s, Tjøtta. 72  [N] sdir.no  
  73 06.02.2002   : Drift og eierskap overført til SFI Melø a/s, Tjøtta. 73  [N] sdir.no  
  74 ► 11.2009   : Opphogget, Sandnessjøen. 74  [P] "Fjordabåtene"  
  75 03.11.2009   : Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister som kondemnert. 75  [N] sdir.no  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau