A
  H    
 
 
  M     SKIPSARKIV ROGALAND  
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland  
                 
               
 
  Hjem      
  Kontakt      
  Kilder      
  Forklaring      
  Passasjerfartøy    
  Hurtigbåter      
  Bilferger        
     
     
     
     
     
     
     
  M/Fe "HJELMELANDSFJORD" 1949 - 1978  
     
  Fortegnelse nr.:   B66        
  Oppdatert:   10.05.2021        
  Periode:   1949 - 1978        
  Fotografi:              
  Status:   Vrak            
     
     
1  Byggeår    1945   1  [P] "Skipet" 1-2/1987  
2  Byggenummer    -   2  -  
3  Skrog    Teeside Bridge & Engineering Works Ltd., Motherwell, Storbritannia   3  [P] "Skipet" 2/1991  
4  Utrustning    Teeside Bridge & Engineering Works Ltd., Motherwell, Storbritannia   4  [P] "Skipet" 2/1991  
           
5  Kjenningssignal    L L X D   5  1949 - 1978   5  [P] "Skipet" 3/1979  
                   
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -  
                   
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -  
                   
8  Navn    "LCG(M)192"   8  1945 - 1949   8  [P] "Skipet" 3/1979  
9      "Hjelmelandsfjord"   9  1949 - 1979   9  [P] "Skipet" 3-4/1978  
10      "Exuma Pride"   10  1979 -   10  [P] "Skipet" 3-4/1978  
                   
11  Rederi / eierforhold    The Royal Navy, Storbritannia   11  1945 - 1946   11  [P] "Skipet" 2/1991  
12      Leif Storhaug, London, Storbritannia   12  1946   12  [P] "Skipet" 1-2/1987  
13      Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger   13  1946 - 1976   13  [P] "Skipet" 1-2/1987  
14      Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   14  1976 - 1978   14  [P] "Den hvite flåte"  
15      Saki a/s, Søreidgrend   15  1978 - 1979   15  [P] "Skipet" 3-4/1978  
16      Exuma Shipping & Transportat Co. Ltd., Nassau, Bahamas   16  1979 -   16  [P] "Skipet" 2/1991  
                   
17  Type    -   17  -   17  -  
                   
18  Skrogutforming    Konvensjonelt   18  -   18  HMI  
                   
19  Klasse    -   19  -   19  -  
                   
20  Materiale    Stål   20  -   20  -  
                   
21  Maskinfabrikant A  Davey, Paxman & Co. Ltd., Colchester, Storbritannia   21  1945 - 1954   21  [P] "Skipet" 1-2/1987  
22   D  Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen   22  1954 -   22  [P] "Skipet" 1-2/1987  
                   
23  Maskin produsert A  1945   23  -   23  [P] "Skipet" 1-2/1987  
24   D  1954   24  -   24  [P] "Skipet" 1-2/1987  
                       
25  Maskin A  2 x 4TEV Paxman DM 12 syl. diesel   25  1945 - 1954   25  [P] "Skipet" 2/1991  
26   D  2 x 2TEV DM 8 syl. diesel   26  1954 -   26  [P] "Fjordvegen"  
                       
27  Effekt A  920 bhk   27  1945 - 1954   27  [P] "Skipet" 2/1991  
28   D  800 bhk   28  1954 -   28  [P] "Skipet" 2/1991  
                       
29  Fart A  11.75 kn   29  1945 - 1954   29  [P] "Fjordabådane"  
30   D  12.00 kn   30  1954 -   30  [P] "Fjordabådane"  
                       
31  Forbruk    -   31  -   31  -  
                       
32  Lengde A  47.08 m   32  1945 - 1949   32  [P] "Den hvite flåte"  
33   B  45.81 m   33  1949 -   33  [P] "Skipet" 2/1991  
                       
34  Bredde A  6.91 m   34  1945 - 1949   34  [P] "Den hvite flåte"  
35   B  6.74 m   35  1949 -   35  [P] "Skipet" 2/1991  
                       
36  Dyptgående A  1.70 m   36  1945 - 1949   36  [P] "Den hvite flåte"  
37   B  3.05 m   37  1949 - 1950   37  [P] "Fjordabådane"  
38   C  2.07 m   38  1950 -   38  [P] "Skipet" 2/1991  
                       
39  Brutto registertonn A  381 t   39  1945 - 1949   39  -  
40   B  323.32 t   40  1949 - 1950   40  [P] "Fjordabådane"  
41   C  299.55 t   41  1950 -   41  [P] "Fjordabådane"  
                       
42  Netto registertonn B  165.75 t   42  1949 - 1950   42  [P] "Fjordabådane"  
43   C  149.59 t   43  1950 -   43  [P] "Fjordabådane"  
                       
44  Dødvekttonn A  380 t   44  1945 - 1949   44  [P] "Fjordabådane"  
                       
45  Bilkapasitet A  0   45  1945 - 1949   45  HMI  
46   B  15 [8 akter] - [7 forut]   46  1949 -   46  [P] "Den hvite flåte"  
                       
47  Trailerkapasitet    0   47  -   47  HMI  
                       
48  Passasjersertifikat A  0   48  1945 - 1949   48  HMI  
49   B  427   49  1949 - 1954   49  [A] Stavanger Aftenblad 13.12.2003  
50   D  399   50  1954 - 1979   50  [P] "Fjordabådane"  
51   E  60   51  1979 -   51  [P] "Fjordabådane"  
                       
52  Mannskap A  31   52  1945 - 1946   52  [P] "Den hvite flåte"  
                       
53  Passasjerlugarer    -   53  -   53  -  
                       
54  Mannskapslugarer    Ja   54  -   54  HMI  
                       
55  Dekkshøyde    -   55  -   55  -  
                       
56  Tillatt akseltrykk    -   56  -   56  -  
                       
57  Tilleggsinformasjon A  Bestykning: 2 x 4.7" kanon. 2 x 2 20mm Oerlikon   57  1945 - 1946   57  [P] "Den hvite flåte"  
58   B  Sitteplasser: 88 [dekk 2] - 76 [dekk 3]   58  1949 -   58  [P] "Med båt og buss"  
     
     
59   23.10.1944   Kjølstrukket. 59 [P] "Fjordabådane"  
60   12.02.1945   Sjøsatt ved Teeside Bridge & Engineering Works Ltd., Motherwell, Storbritannia. 60 [P] "Fjordabådane"  
61   31.05.1945   Levert fra Teeside Bridge & Engineering Works Ltd., Motherwell, GB til The Royal Navy, Storbritannia som "LCG(M)192" [A]. 61 [P] "Fjordabådane"  
62       Klassifisert som landgangsfartøy. 62 [P] "Fjordabåtene"  
63   09.08.1946   Solgt til Leif Storhaug, London, GB. 63 [P] "Skipet" 1-2/1987  
64   09.1946   Solgt til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger. 64 [P] "Skipet" 1-2/1987  
65   09.10.1946   Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 65 [P] "Den hvite flåte"  
66   08.1949   Ombygget til bil– og passasjerferge ved Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger [B]. 66 [P] "Skipet" 1-2/1987  
67   19.08.1949   Gikk teknisk prøvetur. 67 [P] "Den hvite flåte"  
68   20.08.1949   Satt i trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Vik. 68 [A] Stavanger Aftenblad 13.12.2003  
69   21.09.1949   Omdøpt "Hjelmelandsfjord". 69 [P] "Fjordabådane"  
70   26.09.1949   Navneendring registrert i Stavanger Skipsregister. 70 [P] "Den hvite flåte"  
71   03.10.1949   Ommålt [B]. 71 [P] "Fjordabådane"  
72   16.05.1950   Ommålt [C]. 72 [P] "Fjordabådane"  
73   04.1954   Ombygget ved Haugesund Slip a/s, Haugesund og Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger: Nye maskiner, generelt opprustet og sertifikat endret [D]. 73 [A] Stavanger Aftenblad 13.04.1954  
74   pr.06.1973   I trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Hålandsosen. 74 [P] Jøsenfjord Rutelag - "Sommer-Postruter 1973"  
75   pr.10.1975   I trafikk Stavanger - Vadla. 75 [P] Jøsenfjord Rutelag - "Vinter-Postruter 1975-76"  
76   01.01.1976   Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Samme trafikk. 76 [P] "Den hvite flåte"  
77   11.05.1977   Trakk m/fe "Jøsenfjord" av etter grunnstøting, Sør-Bokn. 77 [A] Stavanger Aftenblad 11.05.1977  
78   02.07.1978   Grunnberøring, Nesvik etter stans på den ene maskinen. 78 [A] Stavanger Aftenblad 03.07.1978  
79   19.08.1978   Grunnstøtte. 79 -  
80   27.09.1978   I opplag, Stavanger. 80 [A] Stavanger Aftenblad 13.12.2003  
81   19.10.1978   Solgt til Saki a/s, Søreidgrend. 81 [P] "Skipet" 3-4/1978  
82       I opplag, Nordåsvannet. 82 [P] "Skipet" 3/1979  
83   03.1979   Solgt til Exuma Shipping & Transportat Co. Ltd., Nassau, Bahamas. Slettet fra Stavanger Skipsregister. 83 [P] "Skipet" 2/1991  
84       Sertifikat endret [E]. Registrert i Nassau, BS. 84 -  
85       Omdøpt "Exuma Pride". 85 [P] "Skipet" 1-2/1987  
86   06.1979   Forlot Bergen. 86 [P] "Fjordabådane"  
87   08.1979   Ankom Nassau, Bahamas etter tauing. Reparert for maskinskade. Satt i trafikk Georgetown - Nassau, BS. 87 [P] "Fjordabådane"  
88   1987   Slettet fra Lloyds skipsregister. 88 [P] "Skipet" 2/1991  
89   03.2013   Rapportert liggende som vrak i Crab Cay, BS. 89 -  
     
     
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau