H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "HJELMELANDSFJORD" 1949  
                     
    Forside            
 
   
    Kontakt              
    Kilder              
    Forklaring              
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter                
    Bilferger               © ukjent  
                     
                     
                   
    Oppdatert:   24.03.2022          
    Status:   Vrak          
                   
      Fortegnelse nr. B-66  
      "HJELMELANDSFJORD"  [1949 - 1978]  
                   
1   Periode       1949 - 1978 1 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
2   Byggeår       1945 2 [P] "Skipet" 1-2/1987  
3   Byggenummer       -- 3    
4   Skrog       Teeside Bridge & Engineering Works Ltd., Motherwell, Storbritannia 4 [P] "Skipet" 2/1991  
5   Utrustning       Teeside Bridge & Engineering Works Ltd., Motherwell, Storbritannia 5 [P] "Skipet" 2/1991  
6   Type       -- 6    
7   Skrogutforming       Konvensjonelt 7 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
8   Materiale       Stål 8    
9           9      
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1945 - 1949       "LCG(M)192" 12 [P] "Skipet" 3/1979  
13   1949 - 1979       "Hjelmelandsfjord" 13 [P] "Skipet" 3-4/1978  
14   1979 -       "Exuma Pride" 14 [P] "Skipet" 3-4/1978  
15           Kallesignal 15    
16           LLXD 16 [P] "Skipet" 3/1979  
17           IMO-nummer 17    
18           -- 18    
19           MMSI-nummer 19    
20           -- 20    
21           21      
22   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 22    
23   Periode       Navn 23    
24   1945 - 1946       The Royal Navy, Storbritannia 24 [P] "Skipet" 2/1991  
25   1946       Leif Storhaug, London, Storbritannia 25 [P] "Skipet" 1-2/1987  
26   1946 - 1976       Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger 26 [P] "Skipet" 1-2/1987  
27   1976 - 1978       Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 27 [P] "Den hvite flåte"  
28   1978 - 1979       Saki a/s, Søreidgrend 28 [P] "Skipet" 3-4/1978  
29   1979 -       Exuma Shipping & Transportat Co. Ltd., Nassau, Bahamas 29 [P] "Skipet" 2/1991  
30           30      
31   ▼ KLASSIFISERING 31    
32   Periode       Klasse 32    
33           -- 33    
34           34      
35   ▼ MASKINERI 35    
36   Periode       Fabrikant 36    
37   1945 - 1954   A   Davey, Paxman & Co. Ltd., Colchester, Storbritannia 37 [P] "Skipet" 1-2/1987  
38   1954 -   D   Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen 38 [P] "Skipet" 1-2/1987  
39           Produsert 39    
40       A   1945 40 [P] "Skipet" 1-2/1987  
41       D   1954 41 [P] "Skipet" 1-2/1987  
42           Maskin 42    
43   1945 - 1954   A   2 x 4TEV Paxman DM 12 syl. diesel 43 [P] "Skipet" 2/1991  
44   1954 -   D   2 x 2TEV DM 8 syl. diesel 44 [P] "Fjordvegen"  
45           Effekt 45    
46   1945 - 1954   A   920 bhk 46 [P] "Skipet" 2/1991  
47   1954 -   D   800 bhk 47 [P] "Skipet" 2/1991  
48           Fart 48    
49   1945 - 1954   A   11.75 kn 49 [P] "Fjordabådane"  
50   1954 -   D   12 kn 50 [P] "Fjordabådane"  
51           Forbruk 51    
52         -- 52    
53           53      
54   ▼ MÅL 54    
55   Periode       Lengde 55    
56   1945 - 1949   A   47.08 m 56 [P] "Den hvite flåte"  
57   1949 -   B   45.81 m 57 [P] "Skipet" 2/1991  
58           Bredde 58    
59   1945 - 1949   A   6.91 m 59 [P] "Den hvite flåte"  
60   1949 -   B   6.74 m 60 [P] "Skipet" 2/1991  
61           Dybde 61    
62   1945 - 1949   A   1.70 m 62 [P] "Den hvite flåte"  
63   1949 - 1950   B   3.05 m 63 [P] "Fjordabådane"  
64   1950 - før 2013   C   2.07 m 64 [P] "Skipet" 2/1991  
65           Brutto tonnasje 65    
66   1945 - 1949   A   381 brt 66    
67   1949 - 1950   B   323.32 brt 67 [P] "Fjordabådane"  
68   1950 - før 2013   C   299.55 brt 68 [P] "Fjordabådane"  
69           Netto tonnasje 69    
70   1949 - 1950   B   165.75 nrt 70 [P] "Fjordabådane"  
71   1950 - før 2013   C   149.59 nrt 71 [P] "Fjordabådane"  
72           Dødvekttonn 72    
73   1945 - 1949   A   380 dvt 73 [P] "Fjordabådane"  
74           74      
75   ▼ KAPASITET 75    
76   Periode       Personbiler 76    
77   1945 - 1949   A   0 77 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
78   1949 -   B   15 [8 akter] - [7 forut] 78 [P] "Den hvite flåte"  
79           Trailere 79    
80         0 80 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
81           Passasjerer 81    
82   1945 - 1949   A   0 82 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
83   1949 - 1954   B   427 83 [A] Stavanger Aftenblad 13.12.2003  
84   1954 - 1978   D   399 84 [P] "Fjordabådane"  
85   1978 - 1979   F   0 85 [A] Stavanger Aftenblad 25.08.1978  
86   1979 - før 2013   E   60 86 [P] "Fjordabådane"  
87           Passasjerlugarer 87    
88         -- 88    
89           Mannskapslugarer 89    
90           Ja 90 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
91           Mannskap 91    
92   1945 - 1949   A   31 92 [P] "Den hvite flåte"  
93           Dekkshøyde 93    
94         -- 94    
95           Tillatt akseltrykk 95    
96         -- 96    
97           97      
98   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 98    
99   Bestykning: 2 x 4.7" kanon. 2 x 2 20mm Oerlikon [1945 - 1946]. 99 [P] "Den hvite flåte"  
100   Sitteplasser: 88 [dekk 2] - 76 [dekk 3] [1949 - ] 100 [P] "Med båt og buss"  
101         101    
102   ▼ HISTORIKK 102    
103 23.10.1944       Kjølstrukket. 103 [P] "Fjordabådane"  
104 12.02.1945       Sjøsatt ved Teeside Bridge & Engineering Works Ltd., Motherwell, Storbritannia. 104 [P] "Fjordabådane"  
105 31.05.1945   A   Levert fra Teeside Bridge & Engineering Works Ltd., Motherwell, GB til The Royal Navy, Storbritannia som "LCG(M)192". 105 [P] "Fjordabådane"  
106         Klassifisert som landgangsfartøy. 106 [P] "Fjordabåtene"  
107 06.1945       I opplag, Southhampton, GB. 107 [N] jonelaugaland.blogspot.com 26.10.2021  
108 09.08.1946       Solgt til Leif Storhaug, London, GB. 108 [P] "Skipet" 1-2/1987  
109 09.1946       Solgt til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger. 109 [P] "Skipet" 1-2/1987  
110 02.10.1946       Ankom Stavanger. 110 [N] jonelaugaland.blogspot.com 28.10.2021  
111 09.10.1946       Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 111 [P] "Den hvite flåte"  
112 08.1949   B   Ombygget til bil– og passasjerferge ved Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger. 112 [P] "Skipet" 1-2/1987  
113 19.08.1949       Gikk teknisk prøvetur. 113 [P] "Den hvite flåte"  
114 20.08.1949       Satt i trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Vik. 114 [A] Stavanger Aftenblad 13.12.2003  
115 21.09.1949       Omdøpt "Hjelmelandsfjord". 115 [P] "Fjordabådane"  
116 26.09.1949       Navneendring registrert i Stavanger Skipsregister. 116 [P] "Den hvite flåte"  
117 03.10.1949   B   Ommålt. 117 [P] "Fjordabådane"  
118 16.05.1950   C   Ommålt. 118 [P] "Fjordabådane"  
119 04.1954   D   Ombygget ved Haugesund Slip a/s, Haugesund og Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger: Nye maskiner, generelt opprustet og sertifikat endret. 119 [A] Stavanger Aftenblad 13.04.1954  
120 pr.06.1973       I trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Hålandsosen. 120 [P] Jøsenfjord Rutelag - "Sommer-Postruter 1973"  
121 pr.10.1975       I trafikk Stavanger - Vadla. 121 [P] Jøsenfjord Rutelag - "Vinter-Postruter 1975-76"  
122 01.01.1976       Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Samme trafikk. 122 [P] "Den hvite flåte"  
123 11.05.1977       Trakk m/fe "Jøsenfjord" av etter grunnstøting, Sør-Bokn. 123 [A] Stavanger Aftenblad 11.05.1977  
124 02.07.1978       Grunnberøring, Nesvik etter stans på den ene maskinen. 124 [A] Stavanger Aftenblad 03.07.1978  
125 19.08.1978       Grunnberøring, Nesvik etter feilmanøvrering. Årsak: Beruset maskinist. 125 [A] Stavanger Aftenblad 21.08.1978  
126 27.09.1978   F   I opplag, Stavanger. Sertifikat utløpt. 126 [A] Stavanger Aftenblad 23.09.1978 | 25.08.1978  
127 19.10.1978       Solgt til Saki a/s, Søreidgrend. 127 [P] "Skipet" 3-4/1978  
128         I opplag, Nordåsvannet. 128 [P] "Skipet" 3/1979  
129 03.1979       Solgt til Exuma Shipping & Transportat Co. Ltd., Nassau, Bahamas. Slettet fra Stavanger Skipsregister. 129 [P] "Skipet" 2/1991  
130     E   Sertifikat endret. Registrert i Nassau, BS. 130    
131         Omdøpt "Exuma Pride". 131 [P] "Skipet" 1-2/1987  
132 06.1979       Forlot Bergen. 132 [P] "Fjordabådane"  
133 08.1979       Ankom Nassau, Bahamas etter tauing. Reparert for maskinskade. Satt i trafikk Georgetown - Nassau, BS. 133 [P] "Fjordabådane"  
134 1987       Slettet fra Lloyds skipsregister. 134 [P] "Skipet" 2/1991  
135 03.2013       Rapportert liggende som vrak i Crab Cay, BS. 135 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
                 
    ▼ FOTOGALLERI    
                   
    Bilde 1/5      
 
  Avbildet som: "LCG(M)192"    
    Skisse som         Lokalisering: --    
    landgangsfartøy.         Tidspunkt: --    
              Rettighetshaver: --    
            Hentet fra: jonelaugaland.blogspot.com    
                   
    Bilde 2/5      
  Avbildet som: "Hjelmelandsfjord"    
    Ombygget til bil- og         Lokalisering: --    
    passasjerferge for         Tidspunkt: --    
    Jøsenfjord Rutelag.         Rettighetshaver: Terje Moen    
            Hentet fra: termaloma.com    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 3/5      
  Avbildet som: "Hjelmelandsfjord"    
    Overtatt av         Lokalisering: --    
    Det Stavangerske         Tidspunkt: --    
    Dampskibsselskab.         Rettighetshaver: --    
              Hentet fra: facebook.com    
                     
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 4/5      
  Avbildet som: "Exuma Pride"    
    I rutefart i Amerika,         Lokalisering: Miami, USA    
    uten synlige         Tidspunkt: --    
    ombygginger.         Rettighetshaver: Lars Helge Isdahl    
            Hentet fra: stp-norway.com    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 5/5      
  Avbildet som: "Exuma Pride"    
    Liggende som vrak, men         Lokalisering: Crab Cay, Bahamas    
    fortsatt med DSD's ringer         Tidspunkt: 2004    
    i skorsteinen.         Rettighetshaver: Carl Noah    
    I 2013 var store deler av         Hentet fra: fjordfaehren.de    
    overbygningen rast                
    sammen.                
    Tilstand i dag er ukjent.                
                   
                   
                   
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau