HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B14       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "HERDLA" 1985 - 1986 / 1988     M/Fe "MELDERSKIN" 2001 / 2003 - 2006   FOTOGRAFI   OPPDATERT 28.07.2019  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1985 - 1986 / 1988 / 2001 / 2003 - 2006   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL JWLG   2  [N] sdir.no  
  3  IMO-NUMMER 8412261   3  [N] sdir.no  
  4  MMSI-NUMMER 257332400   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN "Herdla" 1985 - 1993 5  [N] sdir.no  
  6   "Nordfjord" 1993 - 1996 6  [N] sdir.no  
  7   "Melderskin" 1996 - 7  [N] sdir.no  
             
  8  REDERI / EIERFORHOLD Rutelaget Askøy-Bergen a/s, Kleppestø 1985 - 1993 8  [N] sdir.no  
  9   Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø 1993 - 1996 9  [N] sdir.no  
  10   Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1996 - 2001 10  [N] sdir.no  
  11   HSD Sjø a/s, Bergen 2001 - 2006 11  [N] sdir.no  
  12   Tide Sjø a/s, Bergen 2006 - 2012 12  [N] sdir.no  
  13   Norled a/s, Stavanger 2012 - 13  [N] sdir.no  
 
  14  BYGGEÅR 1985   14  [N] sdir.no  
  15  BYGGENUMMER 135   15  [N] sdir.no  
  16  SKROG Mjellem & Karlsen a/s, Bergen   16  [N] sdir.no  
  17  UTRUSTNING Mjellem & Karlsen a/s, Bergen   17  [N] sdir.no  
  18  TYPE -   18    
  19  SKROG Pendel   19  Observasjon  
  20  KLASSE NDV + 1A1, R 15, Car Ferry B, EO 1985 - før 1989 20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21   Skipskontrollen før 1989 - før 2000 21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22   NSC før 2000 - 22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23  MATERIALE Stål   23  [N] sdir.no  
  24  MASKINFABRIKANT Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25  MASKIN PRODUSERT 1985   25    
  26  MASKIN 1 x Wichmann 2T DM WX28 V8 diesel   26  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  27  EFFEKT 2830 bhk   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28  FART 15.5 kn   28  Observasjon  
  29  FORBRUK 380 l/t [tungolje v/ 15.0 kn]   29  [A] Sunnhordland 21.10.1987  
  30  LENGDE 89.85 m   30  [N] sdir.no  
  31  BREDDE 13.90 m   31  [N] sdir.no  
  32  DYBDE 5.05 m   32  [N] sdir.no  
  33  BRUTTO REGISTERTONNASJE 1974 t   33  [N] sdir.no  
  34  NETTO REGISTERTONNASJE 592 t   34  [N] sdir.no  
  35  DØDVEKTTONNASJE 1002 t   35  [N] marinetraffic.com  
  36  BILER [1]  140 [48 dekk 2, 92 dekk 3] 1985 - ca.2005 36    
  37   [2]  112 [37 dekk 2, 75 dekk 3] ca.2005 - 37    
  38  TRAILERE 14 [17m]   38  Observasjon  
  39  PASSASJERER [1]  850 [lokalfart], 450 [kystfart] 1985 - før 1992 39  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  40   [4]  700 [lokalfart], 450 [kystfart] før 1992 - ca.2005 40  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  41   [2]  395 ca.2005 - 2011 41    
  42   [3]  299 2011 - 42    
  43  MANNSKAP -   43    
  44  PASSASJERLUGARER 11 1985 - ca.2005 44    
  45   0 ca.2005 45    
  46  MANNSKAPSLUGARER Ja   46  Observasjon  
  47  DEKKSHØYDE 2.30 m dekk 2, 5.00 m dekk 3   47  Observasjon  
  48  AKSELTRYKK 6 t dekk 2, 13 t dekk 3   48  Observasjon  
  49  TILLEGGSINFORMASJON Ror: 2 x Becker.   49  Observasjon  
  50   Fartsområde: 4.   50  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  51   Hvilesalong for 68 passasjerer. 1985 - etter 1985 51  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  52  STATUS I trafikk 52    
 
  53 31.05.1985   : Levert fra Mjellem & Karlsen a/s, Bergen til Rutelaget Askøy-Bergen a/s, Kleppestø som "Herdla" [1]. Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 53  [N] sdir.no  
  54 21.06.1985   : Satt i trafikk Krokeide - Stavanger. 54  [A] Stavanger Aftenblad 15.05.1985  
  55 19.08.1985   : Satt i trafikk Kleppestø - Bergen. 55  [A] Stavanger Aftenblad 15.05.1985  
  56 04.07.1986   : Satt i trafikk Krokeide - Stavanger. 56  [A] Stavanger Aftenblad 28.06.1986  
  57 16.07.1986   : Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn [utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger] / Krokeide - Stavanger. 57  [A] Stavanger Aftenblad 16.07.1986  
  58 26.07.1986   : Tatt ut av trafikk Krokeide - Stavanger. 58  [A] Stavanger Aftenblad 28.06.1986  
  59 07.08.1986   : Tilbakelevert. 59  [A] Stavanger Aftenblad 09.08.1986  
  60 08.1986   : Satt i trafikk Kleppestø - Bergen. 60    
  61 01.07.1988   : Satt i trafikk Mekjarvik - Krokeide. 61  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  62 07.08.1988   : Satt i trafikk Kleppestø - Bergen. 62    
  63 04.1990   : Tankbil og trailer skjøvet inn i hverandre p.g.a. høy sjø, Boknafjorden. 63  [A] Stavanger Aftenblad 19.09.1990  
  64 17.09.1990   : Kontainer veltet av en trailerhenger etter at dennes surringsfester røk i høy sjø, Boknafjorden. 64  [A] Stavanger Aftenblad 18.09.1990  
  65 ► 1992   : Sertifikat endret [4]. 65    
  66 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 66  [N] sdir.no  
  67 12.12.1992   : Tatt ut av trafikk Kleppestø - Bergen. 67  [P] "Skipet" 2/1993  
  68 08.01.1993   : Solgt til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Salgssum: 51.5 mill NOK. Omdøpt "Nordfjord". Hjemmehavn: Måløy. 68  [N] sdir.no  
  69 01.1993   : Utleid til Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen. Satt i trafikk Steinestø - Knarvik. 69  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  70 22.09.1994   : Tilbakelevert. 70  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  71 28.11.1994   : Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. 71  [A] Sunnhordland 04.11.1994  
  72 18.12.1994   : Satt i trafikk Skjersholmane - Valevåg. 72  [A] Sunnhordland 20.12.1994  
  73 10.03.1995   : Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Valevåg. 73  [A] Sunnhordland 07.03.1995  
  74 03.1995   : Tilbakelevert. 74  Observasjon  
  75 08.01.1996   : Solgt til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Salgssum: 41 199 974 NOK. Omdøpt "Melderskin". Hjemmehavn: Bergen. 75  [N] sjofartsdir.no  
  76 11.01.1996   : Utleid til Bastø Fosen a/s, Horten. Forlot Steinestø. 76  [P] "Skipet" 1/1996  
  77 14.01.1996   : Satt i trafikk Horten - Moss. 77  [P] "Skipet" 1/1996  
  78 06.02.1996   : Tatt ut av trafikk Horten - Moss på ordre fra eier etter flere propellskader p.g.a. is. 78  [P] "Skipet" 1/1996  
  79 20.02.1996   : Tilbakelevert. 79  [P] "Skipet" 1/1996  
  80 23.02.1996   : Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg [supplering]. 80  [P] "Skipet" 1/1996  
  81 03.10.1996   : Slepte m/fe "Vikingen" av grunn, Halhjem. 81  [P] "Skipet" 4/1996  
  82 05.11.1996   : Til Wärtsilä Propulsion a/s, Rubbestadneset for vedlikehold og opprustning. 82  [P] "Skipet" 1/1997  
  83 03.12.1996   : Ferdig opprustet ved Wärtsilä Propulsion a/s, Rubbestadneset. Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 83  [P] "Skipet" 1/1997  
  84 05.09.1997   : Plukket 1 mann opp fra sjøen etter arbeisdbåt som gikk rundt etter forskyving av last, Bjørnafjorden. 84  [A] Sunnhordland 08.09.1997  
  85 02.05.2000   : Drift overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen. 85  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
  86 02.2001   : I opplag. 86  [A] Sunnhordland 01.03.2001  
  87 15.06.2001   : Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 87  [N] sdir.no  
  88 10.11.2001   : Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 88  Observasjon  
  89 18.01.2002   : I opplag [reservefartøy]. 89  Observasjon  
  90 10.02.2001   : Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 90  [P] "Skipet" 2/2001  
  91 13.07.2001   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 91  [P] "Skipet" 3/2001  
  92 01.05.2002   : Satt i trafikk Halhjem - Våge. 92  [A] Sunnhordland 02.07.2002  
  93 26.10.2002   : Drev på land ved Hufthamar etter maskinstans. Til reparasjon. 93  [P] "Skipet" 4/2002  
  94 16.06.2003   : Satt i trafikk Halhjem - Våge. 94    
  95 09.2003   : Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 95    
  96 09.2003 ►   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Halhjem - Våge. 96    
  97 16.06.2004   : Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 97  [P] "Skipet" 3/2004  
  98 ultimo 08.2004   : Satt i trafikk Skjersholmane - Valevåg. 98  [P] "Skipet" 3/2004 / [A] Sunnhordland 28.09.2004  
  99 27.10.2004   : Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 99  [P] "Skipet" 4/2004  
  100 26.11.2004   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Utne - Kvanndal. 100  [P] "Skipet" 4/2004 / -  
  101 ca.2005   : Kapasitet og sertifikat endret [2]. 101    
  102 18.04.2005   : Satt i trafikk Halhjem - Jektevik. 102    
  103 08.07.2005   : Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 103    
  104 31.08.2005   : Tatt ut av trafikk Bruravik - Brimnes. 104    
  105 11.2005   : Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 105  [P] "Skipet" 1/2006  
  106 19.02.2006   : Tilbakelevert. 106    
  107 26.05.2006   : Satt i trafikk Utne - Kvanndal. 107    
  108 30.06.2006   : Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 108    
  109 23.08.2006   : Tatt ut av trafikk Bruravik - Brimnes. 109    
  110 03.11.2006   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 110  [P] "Skipet" 4/2006  
  111 12.11.2006   : Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 111    
  112 04.12.2006   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 112  [N] sdir.no  
  113 22.12.2006   : Tatt ut av trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 113    
  114 30.12.2006   : Kjørt på land, Sunde etter maskinstans ved tillegging. Slept til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for reparasjon. 114  [N] bt.no 30.12.2006  
  115 12.07.2007   : Ferdig reparert ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 115    
  116 31.08.2007   : Tatt ut av trafikk Bruravik - Brimnes. 116    
  117 04.2008   : Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 117    
  118 16.11.2008   : Tatt ut av trafikk Bruravik - Brimnes. 118    
  119 18.01.2009   : Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 119    
  120 01.01.2011   : I opplag, Sunde. 120  [P] "Skipet" 1/2011  
  121 01.03.2011   : I opplag, Vedholmen. 121    
  122 2011   : Sertifikat endret [3]. 122    
  123 30.03.2011   : Satt i trafikk Leirvåg - Sløvåg. 123  [P] "Skipet" 2/2011  
  124 26.10.2011   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 124    
  125 26.11.2011   : Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. Satt i trafikk Leirvåg - Sløvåg. 125    
  126 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 126  [P] "Skipet" 1/2012  
  127 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 127  [N] sdir.no  
  128 18.07.2013   : Brøt ut brann i maskinrommet. 128  [N] bt.no 18.07.2013  
  129 26.07.2013   : Én kvinne omkom etter å ha falt over bord etter avgang Sløvåg. 129  [N] bt.no 26.07.2013  
  130 07.11.2014   : Tatt ut av trafikk Leirvåg - Sløvåg p.g.a. propellproblemer. 130  [P] "Skipet" 4/2014  
  131 21.11.2014   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for reparasjon. 131  [P] "Skipet" 3/2015  
  132 04.09.2015   : Ferdig reparert ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for reparasjon. Satt i trafikk Leirvåg - Sløvåg. 132  [P] "Skipet" 3/2015  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau