HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
 
    M/Fe "HERDLA" 1985-1986 / 1988     M/Fe "MELDERSKIN" 2003-2006   FOTOGRAFI   OPPDATERT 31.07.2017  
 
 
 
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1985 - 1986 / 1988 / 2003 - 2006     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       JWLG   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       8412261   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER       257332400   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN   "Herdla" 1985 - 1993 5  [N] sjofartsdir.no  
  6   "Nordfjord" 1993 - 1996 6  [N] sjofartsdir.no  
  7           "Melderskin" 1996 - 7  [N] sjofartsdir.no  
             
  8  REDERI / EIERFORHOLD Rutelaget Askøy-Bergen a/s, Kleppestø 1985 - 1993 8  [N] sjofartsdir.no  
  9     Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø 1993 - 1996 9  [N] sjofartsdir.no  
  10     Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1996 - 2001 10  [N] sjofartsdir.no  
  11     Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen 2001 - 2006 11  [N] sjofartsdir.no      
  12     Tide Sjø a/s, Bergen 2006 - 2012 12  [N] sjofartsdir.no      
  13           Norled a/s, Stavanger 2012 - 13  [N] sjofartsdir.no  
 
  14  BYGGEÅR       1985   14  [N] sjofartsdir.no  
  15  BYGGENUMMER       135   15  [N] sjofartsdir.no  
  16  SKROG       Mjellem & Karlsen a/s, Bergen   16  [N] sjofartsdir.no  
  17  UTRUSTNING       Mjellem & Karlsen a/s, Bergen   17  [N] sjofartsdir.no  
  18  TYPE           18    
  19  SKROG       Pendel   19  Observasjon  
  20  KLASSE   NDV + 1A1, R 15, Car Ferry B, EO 1985 - før 1989 20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21     Skipskontrollen før 1989 - før 2000 21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22         NSC før 2000 - 22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23  MATERIALE       Stål   23  [N] sjofartsdir.no  
  24  MASKINFABRIKANT   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25  MASKIN PRODUSERT       1985   25    
  26  MASKIN       1 x Wichmann 2T DM WX28 V8 diesel   26    
  27  EFFEKT       2830 bhk   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28  FART       15.5 kn   28  Observasjon  
  29  FORBRUK       400 l/t   29  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  30  LENGDE   89.85 m   30  [N] sjofartsdir.no  
  31  BREDDE       13.90 m   31  [N] sjofartsdir.no  
  32  DYBDE       05.05 m   32  [N] sjofartsdir.no  
  33  BRUTTO REGISTERTONNASJE       1974 t   33  [N] sjofartsdir.no  
  34  NETTO REGISTERTONNASJE       0592 t   34  [N] sjofartsdir.no  
  35  DØDVEKTTONNASJE       1002 t   35  [N] marinetraffic.com  
  36  BILER   ◄ 1 ► 48 dekk 2, 92 dekk 3 1985 - ca.2005 36    
  37     ◄ 2 ► 37 dekk 2, 75 dekk 3 ca.2005 - 37    
  38  TRAILERE       Ja   38  Observasjon  
  39  PASSASJERER   ◄ 1 ► 850 [lokalfart], 450 [kystfart] 1985 - før 1992 39  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  40     ◄ 4 ► 700 [lokalfart], 450 [kystfart] før 1992 - ca.2005 40  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  41     ◄ 2 ► 395 ca.2005 - 2011 41    
  42     ◄ 3 ► 299 2011 - 42    
  43  MANNSKAP           43    
  44  PASSASJERLUGARER   11 1985 - ca.2005 44    
  45     0 ca.2005 45    
  46  MANNSKAPSLUGARER       Ja   46  Observasjon  
  47  DEKKSHØYDE       2.30 m dekk 2, 5.00 m dekk 3   47  Observasjon  
  48  AKSELTRYKK       6 t dekk 2, 13 t dekk 3   48  Observasjon  
  49  TILLEGGSINFORMASJON       Ror: 2 x Becker.   49  Observasjon  
  50  STATUS       I trafikk 50    
 
  51 31.05.1985   : Levert fra Mjellem & Karlsen a/s, Bergen til Rutelaget Askøy-Bergen a/s, Kleppestø som "Herdla" ◄ 1 ►. Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 51  [N] sjofartsdir.no  
  52 21.06.1985   : Satt i trafikk Krokeide - Stavanger. 52  [A] Stavanger Aftenblad 15.05.1985  
  53 19.08.1985   : Satt i trafikk Kleppestø - Bergen. 53  [A] Stavanger Aftenblad 15.05.1985  
  54 04.07.1986   : Satt i trafikk Krokeide - Stavanger. 54  [A] Stavanger Aftenblad 28.06.1986  
  55 16.07.1986   : Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn [utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger] / Krokeide - Stavanger. 55  [A] Stavanger Aftenblad 16.07.1986  
  56 26.07.1986   : Tatt ut av trafikk Krokeide - Stavanger. 56  [A] Stavanger Aftenblad 28.06.1986  
  57 07.08.1986   : Tilbakelevert. 57  [A] Stavanger Aftenblad 09.08.1986  
  58 08.1986   : Satt i trafikk Kleppestø - Bergen. 58    
  59 01.07.1988   : Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. Drift: A/s Rogaland Kystferger A-B, Randaberg. 59    
  60 07.08.1988   : Satt i trafikk Kleppestø - Bergen. 60          
  61 04.1990   : Tankbil og trailer skjøvet inn i hverandre p.g.a. høy sjø, Boknafjorden. 61  [A] Stavanger Aftenblad 19.09.1990  
  62 17.09.1990   : Kontainer veltet av en trailerhenger etter at dennes surringsfester røk i høy sjø, Boknafjorden. 62  [A] Stavanger Aftenblad 18.09.1990  
  63 ► 1992   : Sertifikat endret ◄ 4 ►. 63    
  64 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 64  [N] sjofartsdir.no  
  65 12.12.1992   : Tatt ut av trafikk Kleppestø - Bergen. 65  [P] "Skipet" 2/1993  
  66 08.01.1993   : Solgt til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Salgssum: 51.5 mill NOK. Omdøpt "Nordfjord". Hjemmehavn: Måløy. 66  [N] sjofartsdir.no  
  67 08.01.1993 ►   : Utleid til Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen. Satt i trafikk Steinestø - Knarvik. 67    
  68 22.09.1994   : Tilbakelevert. 68    
  69 22.09.1994 ►   : Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. 69    
  70 09.1995   : Tilbakelevert. 70    
  71 08.01.1996   : Solgt til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Salgssum: 41 199 974 NOK. Omdøpt "Melderskin". Hjemmehavn: Bergen. 71  [N] sjofartsdir.no  
  72 11.01.1996   : Utleid til Bastø Fosen a/s, Horten. Forlot Steinestø. 72  [P] "Skipet" 1/1996  
  73 14.01.1996   : Satt i trafikk Horten - Moss. 73  [P] "Skipet" 1/1996  
  74 06.02.1996   : Tatt ut av trafikk Horten - Moss på ordre fra eier etter flere propellskader p.g.a. is. 74  [P] "Skipet" 1/1996  
  75 20.02.1996   : Tilbakelevert. 75  [P] "Skipet" 1/1996  
  76 23.02.1996   : Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg [supplering]. 76  [P] "Skipet" 1/1996  
  77 03.10.1996   : Slepte m/fe "Vikingen" av grunn, Halhjem. 77  [P] "Skipet" 4/1996  
  78 05.11.1996   : Til Wärtsilä Propulsion a/s, Rubbestadneset for vedlikehold og opprustning. 78  [P] "Skipet" 1/1997  
  79 03.12.1996   : Ferdig opprustet ved Wärtsilä Propulsion a/s, Rubbestadneset. Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 79  [P] "Skipet" 1/1997  
  80 02.05.2000   : Drift overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen. 80  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
  81 03.2001   : Tatt ut av trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 81  [P] "Fram og tilbake over fjorden"     
  82 15.06.2001   : Eierskap overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen. 82  [N] sjofartsdir.no  
  83 26.10.2002   : Drev på land ved Hufthamar etter maskinstans. 83    
  84 16.06.2003   : Satt i trafikk Halhjem - Våge. 84    
  85 09.2003   : Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 85    
  86 09.2003 ►   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Halhjem - Våge. 86    
  87 16.06.2004   : Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 87    
  88 08.2004   : Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Sunde. 88    
  89 27.10.2004   : Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 89    
  90 26.11.2004   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Utne - Kvanndal. 90    
  91 ca.2005   : Kapasitet og sertifikat endret ◄ 2 ►. 91    
  92 18.04.2005   : Satt i trafikk Halhjem - Jektevik. 92    
  93 08.07.2005   : Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 93    
  94 31.08.2005   : Tatt ut av trafikk Bruravik - Brimnes. 94    
  95 26.12.2005   : Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 95    
  96 19.02.2006   : Tilbakelevert. 96    
  97 26.05.2006   : Satt i trafikk Utne - Kvanndal. 97    
  98 30.06.2006   : Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 98    
  99 23.08.2006   : Tatt ut av trafikk Bruravik - Brimnes. 99    
  100 03.11.2006   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 100    
  101 12.11.2006   : Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 101    
  102 04.12.2006   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 102  [N] sjofartsdir.no  
  103 22.12.2006   : Tatt ut av trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 103    
  104 30.12.2006   : Kjørt på land, Sunde etter maskinstans ved tillegging. Slept til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for reparasjon. 104  [N] bt.no 30.12.2006  
  105 12.07.2007   : Ferdig reparert ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 105    
  106 31.08.2007   : Tatt ut av trafikk Bruravik - Brimnes. 106    
  107 04.2008   : Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 107      
  108 16.11.2008   : Tatt ut av trafikk Bruravik - Brimnes. 108          
  109 18.01.2009   : Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 109          
  110 01.01.2011   : I opplag, Sunde. 110          
  111 01.03.2011   : I opplag, Vedholmen. 111          
  112 2011   : Sertifikat endret ◄ 3 ►. 112          
  113 30.03.2011   : Satt i trafikk Leirvåg - Sløvåg. 113          
  114 26.10.2011   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 114          
  115 26.11.2011   : Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. Satt i trafikk Leirvåg - Sløvåg. 115          
  116 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 116          
  117 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 117  [N] sjofartsdir.no  
  118 18.07.2013   : Brøt ut brann i maskinrommet. 118  [N] bt.no 18.07.2013  
  119 26.07.2013   : Én kvinne omkom etter å ha falt over bord etter avgang Sløvåg. 119  [N] bt.no 26.07.2013  
  120 07.11.2014   : Tatt ut av trafikk Leirvåg - Sløvåg p.g.a. propellproblemer. 120      
  121 21.11.2014   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for reparasjon. 121  [P] "Skipet" 3/2015      
  122 04.09.2015   : Ferdig reparert ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for reparasjon. Satt i trafikk Leirvåg - Sløvåg. 122  [P] "Skipet" 3/2015