EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "HAUGESUND" 1947-1973   FOTOGRAFI   OPPDATERT 14.01.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1947 - 1973     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LMAW 1947 - 1973 2  [P] "Skipet" 4/1981  
  3   IKPV 1973 - 1997 3  [P] "Skipet" 4/1981  
  4  IMO-NUMMER       5143883   4  [N] shipsspotting.com  
  5  MMSI-NUMMER           5    
  6  NAVN   "USS PCE-827" 1943 6  [P] "Skipet" 4/1981  
  7   "HMS Kilbirnie" 1943 - 1946 7  [P] "Skipet" 4/1981  
  8   "USS PCE-827" 1946 8    
  9   "HMS Kilbirnie" 1946 - 1947 9  [P] "Skipet" 1/1991  
  10   "Haugesund" 1947 - 1973 10  [P] "Skipet" 4/1981  
  11   "Lauro Express" 1973 - 1982 11  [P] "Skipet" 4/1981  
  12   "Sicilia Ponte" 1982 - 1988 12  [P] "Skipet" 1/1991  
  13           "Tucalif" 1988 - 1997 13  [P] "Skipet" 1/1991  
             
  14  REDERI / EIERFORHOLD       US Navy, USA 1943 - 1946 14  [P] "Skipet" 4/1981  
  15     Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1946 - 1973 15    
  16     Libera Navigazione Lauro S.a.s., Napoli, Italia 1973 - 1982 16  [P] "Skipet" 1/1991  
  17     Fila Societa per Azioni, Trapani, Italia 1982 - 1988 17  [P] "Skipet" 1/1991  
  18           T.U.C.A. Turistica Costiera Amalfitana S.r.l., Salerno, Italia 1988 - 1997 18          
 
  19  BYGGEÅR       1947   19  [P] "Skipet" 4/1981  
  20  BYGGENUMMER           20    
  21  SKROG       Pullman Standard Car Manufacturing Co., Chicago, USA   21  [P] "Skipet" 4/1981  
  22  UTRUSTNING       Pullman Standard Car Manufacturing Co., Chicago, USA   22  [P] "Skipet" 4/1981  
  23  TYPE       KIL [u-båtjager] 1943 - 1947 23  [P] "Skipet" 2/1982  
  24  SKROG       Konvensjonelt, rigget som skonnert   24  Observasjon / -  
  25  KLASSE           25    
  26  MATERIALE       Stål   26    
  27  MASKINFABRIKANT   General Motors Corporation, La Grange, USA   27  [P] "Skipet" 1/1991  
  28  MASKIN PRODUSERT       1946   28    
  29  MASKIN       2 x 2TEV GM DM 12 syl. diesel   29  [P] "Skipet" 1/1991  
  30  EFFEKT       1800 bhk   30  [P] "Skipet" 1/1991  
  31  FART       17.0 kn   31  [P] "Skipet" 1/1991  
  32  FORBRUK           32    
  33  LENGDE   [1] 56.14 m 1943 - 1947 33  [P] "Skipet" 1/1991  
  34     [2] 57.82 m 1947 - 1997 34  [P] "Skipet" 1/1991  
  35  BREDDE       10.06 m   35  [P] "Skipet" 1/1991  
  36  DYBDE   [1] 02.90 m 1943 - 1947 36  [P] "Skipet" 1/1991  
  37           [2] 04.33 m 1947 - 1997 37  [P] "Skipet" 1/1991  
  38  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 903.00 t 1943 - 1947 38  [P] "Skipet" 2/1982  
  39     [2] 756.74 t 1947 - 1955 39    
  40     [3] 853.52 t 1955 - 1973 40    
  41           [4] 497.00 t 1973 - 1997 41  [P] "Skipet" 1/1991  
  42  NETTO REGISTERTONNASJE   [2] 291.46 t 1947 - 1955 42    
  43     [3] 328.98 t 1955 - 1973 43    
  44           [4] 198.00 t 1973 - 1997 44  [P] "Skipet" 1/1991  
  45  DØDVEKTTONNASJE           45    
  46  BILER   [1] 0 1943 - 1947 46  Observasjon  
  47     [2] 22 dekk 2, 0 dekk 3 1947 - 1955 47  [P] "Skipet" 2/1982  
  48     [3] 12 dekk 3 1955 - 1973 48  [P] "Skipet" 2/1982  
  49     [4] 0 dekk 3 1973 - 1997 49  [P] "Skipet" 2/1982  
  50  TRAILERE       0   50  Observasjon  
  51  PASSASJERER   [1] 0 1943 - 1947 51  Observasjon  
  52           [2] 450 [kysttrafikk], 740 [lokaltrafikk] 1947 - 1973 52  [P] "Skipet" 2/1982  
  53  MANNSKAP   94 1943 - 1946 53  [P] "Skipet" 2/1982  
  54           Bl.a. 4 restauratører, 2 maskinister, 2 motormenn 1947 - 1973 54  [P] "Fjordabåtene"      
  55  PASSASJERLUGARER   0 1943 - 1947 55  Observasjon  
  56     17 1947 - 1997 56    
  57  MANNSKAPSLUGARER       Ja   57  Observasjon  
  58  DEKKSHØYDE       Fri   58  Observasjon  
  59  AKSELTRYKK           59     
  60  TILLEGGSINFORMASJON       Utrustning: 2 x 40mm kanoner, 2 x 20mm kanoner, 1 x 3" kanon, 4 x dypvannsbombekastere. 1943 - 1946 60  [P] "Skipet" 2/1982  
  61  STATUS       Opphogget 1997 61    
 
  62 14.10.1942   : Kjølstrukket. 62    
  63 02.05.1943   : Sjøsatt og ferdigstilt ved Pullman Standard Car Manufacturing Co., Chicago, USA. 63    
  64 15.05.1943   : Utlånt til The Royal Navy, Storbritannia. 64    
  65 16.07.1943   : Levert fra Pullman Standard Car Manufacturing Co., Chicago, USA til US Navy, USA som "USS PCE-827" [1]. 65  [P] "Skipet" 4/1981  
  66    : Klassifisert som eskortefartøy og U-båtjager. 66    
  67 07.1943   : Kolliderte med et annet fartøy, Chicago, USA. 67    
  68 29.07.1943   : Ferdig reparert, Chicago, USA. 68    
  69 26.10.1943   : Til Liverpool, Storbritannia for reparasjon av maskin. 69    
  70 16.11.1943   : Til Tobermory, GB for utrustning. 70    
  71 12.1943   : Ferdig utrustet i Tobermory, GB. 71    
  72 30.01.1944   : I operasjon i Middelhavet samt på strekningen Freetown, Sierra Leone - Gibraltar for 51st Anti-Submarine Escort Group. 72    
  73 01.1945   : Plukket opp overlevende etter torpederingen av "HMS Blackheath", Nord-Afrika. 73    
  74 16.01.1945   : Pårent av "HMS Bourbon"  i det vestlige Middelhavet. Forre maskinrom oversvømt og kokken drept. Tok seg inn til Casablanca, Marokko. 74    
  75 08.06.1945   : Ferdig reparert i Casablanca, MA. 75    
  76 06.1945   : Til Plymouth, Storbritannia. 76    
  77 12.07.1945   : I opplag, Sheerness, GB. 77    
  78 10.12.1946   : Tilbakelevert US Navy, USA. Fortsatt i opplag, Sheerness, GB. Omdøpt "USS PCE-827". 78    
  79 16.12.1946   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Til ombygging ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "HMS Kilbirnie". 79    
  80     : Salgssum: 80 000 USD. 80  [P] "Skipet" 1/1991  
  81 07.1947   : Omdøpt "Haugesund". Kjenningssignal: LMAW. 81    
  82 22.07.1947   : Ombygget til bil– og passasjerferge ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger [2]. 82  [P] "Skipet" 1/1991  
  83 25.07.1947   : Satt i trafikk Stavanger - Haugesund / Stavanger - Sauda. 83    
  84 15.08.1947   : Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 84    
  85 ca.1950   : Satt i trafikk Stavanger - Haugesund / Stavanger - Tau. 85    
  86 03.1955   : Ombygget ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen: Nytt bildekk på dekk 3 [3]. 86  [P] "Skipet" 1/1991  
  87 19.03.1961   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 87    
  88 01.1973   : I opplag, Stavanger. 88    
  89 02.03.1973   : Solgt til Libera Navigazione Lauro S.a.s., Napoli, Italia. Slettet fra Stavanger Skipsregister. Omdøpt "Lauro Express". 89  [P] "Skipet" 1/1991  
  90    : Hjemmehavn: Napoli, I. Kjenningssignal: IKPV. 90    
  91 03.1973 ►   : Ombygget: bildekk på dekk 3 fjernet og kjørerampe montert akter [4]. Satt i trafikk Napoli - Capri, I / Napoli - Ischia, I. 91  [P] "Skipet" 2/1982  
  92 1982   : Solgt til Fila Societa per Azioni, Trapani, I. Omdøpt "Sicilia Ponte". 92  [P] "Skipet" 1/1991  
  93 1988   : Solgt til T.U.C.A. Turistica Costiera Amalfitana S.r.l., Salerno, I. Omdøpt "Tucalif". 93    
  94 30.08.1997   : Solgt til opphogging, Napoli, I. 94