EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "GILDESKÅL" 1981-1982   FOTOGRAFI   OPPDATERT 19.01.2019  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1981 - 1982     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LALP 1963 - 1985 2  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  3           HP4554 1985 - 1990 3  [P] "Skipet" 3/1991  
  4  IMO-NUMMER           4    
  5  MMSI-NUMMER           5    
  6  NAVN   "Gildeskål" 1963 - 1984 6  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  7   "Kramkaren" 1984 - 1985 7  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  8           "Trader" 1985 - 1990 8  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
             
  9  REDERI / EIERFORHOLD Saltens Dampskibsselskab a/s, Bodø 1963 - 1984 9  [P] "Skipet" 1/1993  
  10     Finn Olsen, Bodø 1984 10  [P] "Skipet" 4/1984  
  11     Fekete & Co. a/s, Tønsberg 1984 - 1985 11  [P] "Skipet" 1/1985  
  12     Søviknes Verft a/s, Syvikgrend 1985 12  [P] "Skipet" 1/1993  
  13     Polar Shipping a/s, Bergen 1985 - 1986 13  [P] "Skipet" 3/1991  
  14           Sea Hunters Ltd., Seattle, USA 1986 - 1990 14  [P] "Skipet" 3/1991  
 
  15  BYGGEÅR       1963   15  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  16  BYGGENUMMER       18   16  [P] "Skipet" 1/1993  
  17  SKROG       Storvik Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund   17  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  18  UTRUSTNING       Storvik Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund   18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  19  TYPE       FOF   19  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  20  SKROG       Konvensjonelt   20  Observasjon  
  21  KLASSE           21    
  22  MATERIALE           22    
  23  MASKINFABRIKANT       Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24  MASKIN PRODUSERT   1963   24  [P] "Skipet" 1/1993  
  25  MASKIN       2 x 4 ACAT DM 4 syl. diesel   25  [P] "Skipet" 1/1993  
  26  EFFEKT       1000 bhk   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27  FART       12.5 kn   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28  FORBRUK       1.7 t/d   28  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  29  LENGDE   46.84 m   29  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  30  BREDDE       09.44 m   30  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  31  DYBDE       03.43 m   31  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  32  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 488 t 1963 - 1971 32  [P] "Skipet" 1/1993  
  33         [2] 463 t 1971 - 1990 33  [P] "Skipet" 1/1993  
  34  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 222 t 1963 - 1971 34  [P] "Skipet" 1/1993  
  35         [2] 204 t 1971 - 1990 35  [P] "Skipet" 1/1993  
  36  DØDVEKTTONNASJE           36    
  37  BILER   30   37  [P] "Skipet" 1/1993  
  38  TRAILERE       Ja   38  Observasjon  
  39  PASSASJERER   [1] 350 1963 - 1984 39  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  40     [3] 0 1984 - 1986 40  Observasjon  
  41     [4] Ja 1986 - 1990 41  Observasjon  
  42  MANNSKAP           42    
  43  PASSASJERLUGARER       0   43  Observasjon  
  44  MANNSKAPSLUGARER       Ja   44  Observasjon  
  45  DEKKSHØYDE       4.00 m   45  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  46  AKSELTRYKK       10 t   46  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  47  TILLEGGSINFORMASJON           47    
  48  STATUS       Forlist             1990 48    
 
  49 06.1963   : Levert fra Storvik Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund til Saltens Dampskibsselskab a/s, Bodø som "Gildeskål" [1]. Registrert i Bodø Skipsregister. Hjemmehavn: Bodø. 49  [P] "Skipet" 1/1993  
  50    : Satt i trafikk Bodø - Sund. 50  [P] "Skipet" 1/1993  
  51 1971   : Ombygget [2]. 51  [P] "Skipet" 1/1993  
  52 1972   : Ombygget: to lugarer fjernet. 52    
  53 10.1980   : I opplag. 53    
  54 12.1981   : Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Reservefartøy. 54  [P] "Skipet" 1/2002  
  55 05.1982   : Tilbakelevert. I opplag. 55  [P] "Skipet" 1/2002  
  56 10.1984   : Solgt til Finn Olsen, Bodø. 56  [P] "Skipet" 4/1984  
  57 12.1984   : Solgt til Fekete & Co. a/s, Tønsberg. Omdøpt "Kramkaren". Overført til Tønsberg Skipsregister. Hjemmehavn: Tønsberg. 57  [P] "Skipet" 1/1985  
  58    : Omklassifisert til arbeidsfartøy [3]. I bruk som transportfartøy. 58    
  59 03.1985   : Solgt til Søviknes Verft a/s, Syvikgrend. Overført til Ålesund Skipsregister. Hjemmehavn: Ålesund. 59  [P] "Skipet" 1/1993  
  60    : Samme bruk. 60    
  61 10.1985   : Solgt til Polar Shipping a/s, Bergen. Omdøpt "Trader". 61  [P] "Skipet" 3/1991  
  62 11.1986   : Solgt til Sea Hunters Ltd., Seattle, USA. Slettet fra Ålesund Skipsregister. 62  [P] "Skipet" 3/1991  
  63    : Hjemmehavn: Panama City, Panama. 63  [P] "Skipet" 4/1986  
  64    : Sertifikat endret [4]. 64  Observasjon  
  65    : Satt i trafikk Douala, Kamerun - Malabo, Ekvatorial-Guinea. 65    
  66 12.07.1990   : Sank 7nm sørvest for Douala, CAM. 37 personer omkom og 15 personer ble reddet av m/s "Veronique Delmas". 66  [P] "Skipet" 1/1993