HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B75       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "GILDESKÅL" 1981 - 1982   FOTOGRAFI   OPPDATERT 06.07.2019  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1981 - 1982   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LALP 1963 - 1985 2  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  3   HP4554 1985 - 1990 3  [P] "Skipet" 3/1991  
  4  IMO-NUMMER -   4    
  5  MMSI-NUMMER -   5    
  6  NAVN "Gildeskål" 1963 - 1984 6  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  7   "Kramkaren" 1984 - 1985 7  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  8   "Trader" 1985 - 1990 8  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
             
  9  REDERI / EIERFORHOLD Saltens Dampskibsselskab a/s, Bodø 1963 - 1984 9  [P] "Skipet" 1/1993  
  10   Finn Olsen, Bodø 1984 10  [P] "Skipet" 4/1984  
  11   Fekete & Co. a/s, Tønsberg 1984 - 1985 11  [P] "Skipet" 1/1985  
  12   Søviknes Verft a/s, Syvikgrend 1985 12  [P] "Skipet" 1/1993  
  13   Polar Shipping a/s, Bergen 1985 - 1986 13  [P] "Skipet" 3/1991  
  14   Sea Hunters Ltd., Seattle, USA 1986 - 1990 14  [P] "Skipet" 3/1991  
 
  15  BYGGEÅR 1963   15  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  16  BYGGENUMMER 18   16  [P] "Skipet" 1/1993  
  17  SKROG Storvik Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund   17  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  18  UTRUSTNING Storvik Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund   18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  19  TYPE FOF   19  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  20  SKROG Konvensjonelt   20  Observasjon  
  21  KLASSE -   21    
  22  MATERIALE -   22    
  23  MASKINFABRIKANT Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24  MASKIN PRODUSERT 1963   24  [P] "Skipet" 1/1993  
  25  MASKIN 2 x 4 ACAT DM 4 syl. diesel   25  [P] "Skipet" 1/1993  
  26  EFFEKT 1000 bhk   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27  FART 12.5 kn   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28  FORBRUK 1.7 t/d   28  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  29  LENGDE 46.84 m   29  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  30  BREDDE 9.44 m   30  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  31  DYBDE 3.43 m   31  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  32  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  488 t 1963 - 1971 32  [P] "Skipet" 1/1993  
  33   [2]  463 t 1971 - 1990 33  [P] "Skipet" 1/1993  
  34  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  222 t 1963 - 1971 34  [P] "Skipet" 1/1993  
  35   [2]  204 t 1971 - 1990 35  [P] "Skipet" 1/1993  
  36  DØDVEKTTONNASJE -   36    
  37  BILER 30   37  [P] "Skipet" 1/1993  
  38  TRAILERE Ja   38  Observasjon  
  39  PASSASJERER [1]  350 1963 - 1984 39  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  40   [3]  0 1984 - 1986 40  Observasjon  
  41   [4]  Ja 1986 - 1990 41  Observasjon  
  42  MANNSKAP [4]  12 1986 - 1990 42  [P] "Skipet" 3/1991  
  43  PASSASJERLUGARER 0   43  Observasjon  
  44  MANNSKAPSLUGARER Ja   44  Observasjon  
  45  DEKKSHØYDE 4.00 m   45  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  46  AKSELTRYKK 10 t   46  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  47  TILLEGGSINFORMASJON -   47    
  48  STATUS Forlist             1990 48    
 
  49 06.1963   : Levert fra Storvik Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund til Saltens Dampskibsselskab a/s, Bodø som "Gildeskål" [1]. Registrert i Bodø Skipsregister. Hjemmehavn: Bodø. 49  [P] "Skipet" 1/1993  
  50    : Satt i trafikk Bodø - Sund. 50  [P] "Skipet" 1/1993  
  51 1971   : Ombygget [2]. 51  [P] "Skipet" 1/1993  
  52 1972   : Ombygget: to lugarer fjernet. 52    
  53 10.1980   : I opplag. 53    
  54 12.1981   : Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Reservefartøy. 54  [P] "Skipet" 1/2002  
  55 05.1982   : Tilbakelevert. I opplag. 55  [P] "Skipet" 1/2002  
  56 10.1984   : Solgt til Finn Olsen, Bodø. 56  [P] "Skipet" 4/1984  
  57 12.1984   : Solgt til Fekete & Co. a/s, Tønsberg. Omdøpt "Kramkaren". Overført til Tønsberg Skipsregister. Hjemmehavn: Tønsberg. 57  [P] "Skipet" 1/1985  
  58    : Omklassifisert til arbeidsfartøy [3]. I bruk som transportfartøy. 58    
  59 03.1985   : Solgt til Søviknes Verft a/s, Syvikgrend. Overført til Ålesund Skipsregister. Hjemmehavn: Ålesund. 59  [P] "Skipet" 1/1993  
  60    : Samme bruk. 60    
  61 10.1985   : Solgt til Polar Shipping a/s, Bergen. Omdøpt "Trader". 61  [P] "Skipet" 3/1991  
  62 11.1986   : Solgt til Sea Hunters Ltd., Seattle, USA. Slettet fra Ålesund Skipsregister. 62  [P] "Skipet" 3/1991  
  63    : Hjemmehavn: Panama City, Panama. 63  [P] "Skipet" 4/1986  
  64    : Sertifikat endret [4]. 64  Observasjon  
  65    : Satt i trafikk Douala, Kamerun - Malabo, Ekvatorial-Guinea. 65    
  66 12.07.1990   : Sank 7nm sørvest for Douala, CAM. 37 personer omkom og 15 personer ble reddet av m/s "Veronique Delmas". 66  [P] "Skipet" 1/1993  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau