EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "FUSA" 1996 / 2006-2011   FOTOGRAFI   OPPDATERT 16.01.2019  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1996 / 2006 -2011     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LNHK 1970 - 2013 2  [N] sjofartsdir.no  
  3   E5U2826 2013 - etter 2013 3  [N] fjordfaehren.de  
  4   5NXV etter 2013 - 4  [N] fjordfaehren.de  
  5  IMO-NUMMER       7023099   5  [N] sjofartsdir.no  
  6  MMSI-NUMMER       518879000   6  [N] marinetraffic.com  
  7  NAVN   "Stord" 1970 - 1986 7  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  8   "Fusa I" 1986 - 1987 8  [N] fjordfaehren.de  
  9   "Fusa" 1987 - 2013 9  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  10           "Shammah" 2013 - 10  [N] fjordfaehren.de  
             
  11  REDERI / EIERFORHOLD       Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1970 - 2001 11  [P] "Over fjord og fjell"      
  12     HSD Sjø a/s, Bergen 2001 - 2006 12  [N] sjofartsdir.no  
  13     Tide Sjø a/s, Bergen 2006 - 2012 13  [N] sjofartsdir.no  
  14   Norled a/s, Stavanger 2012 14  [N] sjofartsdir.no  
  15           Havskyss a/s, Florø 2012 - 2013 15  [N] sjofartsdir.no  
 
  16  BYGGEÅR       1970   16  [N] sjofartsdir.no  
  17  BYGGENUMMER       41   17  [N] sjofartsdir.no  
  18  SKROG       Hatlø Verksted a/s, Ulsteinvik   18  [N] sjofartsdir.no  
  19  UTRUSTNING       Hatlø Verksted a/s, Ulsteinvik   19  [N] sjofartsdir.no  
  20  TYPE       FÅOD   20  [P] "85 år med norske bilferjer"  
  21  SKROG       Konvensjonelt   21  Observasjon  
  22  KLASSE       NSC før 2000 - 22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23  MATERIALE       Stål   23  [N] sjofartsdir.no  
  24  MASKINFABRIKANT   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   24  [P] "Skipet" 2/1981  
  25  MASKIN PRODUSERT       1970   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26  MASKIN       1 x 6ACAT diesel   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27  EFFEKT       900 bhk   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28  FART       12.5 kn   28  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  29  FORBRUK           29    
  30  LENGDE   44.37 m   30  [N] sjofartsdir.no  
  31  BREDDE       10.61 m   31  [N] sjofartsdir.no  
  32  DYBDE   [1] 02.73 m 1970 - 1994 32  [N] sjofartsdir.no  
  33           [2] 04.20 m 1994 - 33  [N] sjofartsdir.no  
  34  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 485.87 1970 - 1994 34  [N] sjofartsdir.no  
  35     [2] 672.00 t 1994 - 1996 35  [N] sjofartsdir.no  
  36           [3] 675.00 t 1996 - 36  [N] sjofartsdir.no  
  37  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 227.41 t 1970 - 1994 37  [N] sjofartsdir.no  
  38     [2] 219.00 t 1994 - 1996 38  [N] sjofartsdir.no  
  39           [3] 243.00 t 1996 - 39  [N] sjofartsdir.no  
  40  DØDVEKTTONNASJE           40    
  41  BILER   30   41  [P] "Dei fine ferjene"  
  42  TRAILERE       Ja   42  Observasjon  
  43  PASSASJERER   [1] 385 1970 - før 2000 43  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  44     [4] 237 før 2000 - 44  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  45  MANNSKAP           45    
  46  PASSASJERLUGARER       0   46  Observasjon  
  47  MANNSKAPSLUGARER       8   47  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  48  DEKKSHØYDE       4.20 m   48  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  49  AKSELTRYKK       12 t   49  [N] j-gran.no  
  50  TILLEGGSINFORMASJON   Lengde bildekk: 42.00 m.   50  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  51     Propeller: 3.   51  [A] Sunnhordland 24.06.1970  
  52           Baugpropell: Ja.   52  [N] j-gran.no  
  53  STATUS       I bruk 53    
   
  54 22.06.1970   : Levert fra Hatlø Verksted a/s, Ulsteinvik til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Stord" [1]. 54  [P] "Over fjord og fjell"  
  55    : Døpt av Rebekka Henriksen, Bergen. 55  [A] Sunnhordland 24.06.1970  
  56 26.06.1970   : Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 56  [N] sjofartsdir.no  
  57 06.1970    : Satt i trafikk Leirvik - Sunde / Leirvik - Mosterhamn. 57  [A] Sunnhordland 24.06.1970  
  58 16.07.1982   : Kolliderte med kaien, Leirvik etter reverssvikt. Fikk slått hull i baugen. 6 passasjerer brakt til sykehus. 58  [A] Sunnhordland 20.07.1982  
  59 03.08.1982   : Kjørte inn i 4 småbåter etter reverssvikt, Leirvik. 59  [A] Sunnhordland 04.08.1982  
  60 18.05.1983   : Satt i trafikk Leirvik - Sunde / Skjersholmane - Mosterhamn. 60  [P] "Fram og tilbake over fjorden"     
  61 høst 1983   : Tatt ut av trafikk Leirvik - Sunde. 61  [A] Sunnhordland 02.08.1983  
  62 1986   : Omdøpt "Fusa I". 62  [N] fjordfaehren.de  
  63 05.1987   : Omdøpt "Fusa". I trafikk Skånevik - Utåker. 63  [P] "Skipet" 3/1987  
  64 pr.1990   : I trafikk Kinsarvik - Kvandal. 64  [N] stp-forum.com 15.10.2009  
  65 primo juli 1990   : Satt i trafikk Jektevik - Flatråker. 65  [A] Sunnhordland 10.07.1990  
  66 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 66  [N] sjofartsdir.no  
  67 sommer 1994   : I trafikk Skjersholmane - Utbjoa. 67  [A] Sunnhordland 13.03.1995  
  68 27.07.1994   : Ommålt [2]. 68  [N] sjofartsdir.no  
  69 1995   : Oppgradert. 69  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  70 08.07.1996   : Utleid til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger.    70  [A] Stavanger Aftenblad 09.07.1996  
  71 18.07.1996   : Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 71  - / [P] "Skipet" 3/1996  
  72 18.08.1996   : Tilbakelevert. 72    
  73 06.09.1996   : Ommålt [3]. 73  [N] sjofartsdir.no  
  74 sommer 1999   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 74  [P] "Fram og tilbake over fjorden"     
  75 høst 1999   : Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 75  [P] "Fram og tilbake over fjorden"     
  76 ► 2000   : Sertifikat endret [4]. 76  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  77 02.05.2000   : Drift overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen.  77  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
  78 05.07.2000   : Kolliderte med kaien, Kinsarvik. 78  [P] "Skipet" 3/2000  
  79 10.05.2001   : Satt i trafikk Utbjoa - Skjersholmane / Utbjoa - Borgundøy. 79  [P] "Skipet" 2/2001  
  80 15.06.2001   : Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen.  80  [N] sjofartsdir.no  
  81 30.09.2002   : Tatt ut av trafikk Utbjoa - Skjersholmane / Utbjoa - Borgundøy. 81  [A] Sunnhordland 02.10.2002  
  82 04.10.2002   : Satt i trafikk Leirvik - Sunde. 82  [A] Sunnhordland 04.10.2002 / Observasjon  
  83 01.05.2003   : Satt i trafikk Utbjoa - Skjersholmane / Utbjoa - Borgundøy. 83  Observasjon      
  84 01.01.2006   : [Ølen kommune overført fra Hordaland til Rogaland]. 84  [N] nrk.no/rogaland/olen-har-skifta-fylke-1.223955  
  85 03.11.2006   : Drift og eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 85    
  86 19.05.2010   : Grunnstøtte, Fjeldberg. Fikk en flenge på 40 cm under vannlinjen, og måtte strandsettes. 86  [N] nrk.no/hordaland 19.05.2010  
  87 31.12.2010   : I opplag, Rubbestadneset. 87  [N] stp-forum.com 31.12.2010  
  88 ► 15.05.2011   : Satt i trafikk Utbjoa - Skjersholmane / Utbjoa - Borgundøy. 88  [N] stp-forum.com 15.05.2011  
  89 13.07.2011 ►   : Tatt ut av trafikk Utbjoa - Skjersholmane / Utbjoa - Borgundøy. 89  [N] stp-forum.com 13.07.2011  
  90 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 90    
  91 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 91  [N] sjofartsdir.no  
  92 31.12.2012   : Solgt til Havskyss a/s, Florø. 92  [N] sjofartsdir.no  
  93 29.11.2013   : Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. Solgt til Nigeria. 93  [N] sjofartsdir.no  
  94 pr.12.2015   : Flagg: Cook Island. Observert i Lagos, Nigeria. 94  [N] marinetraffic.com