HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B23       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "FRAFJORD" 1989 - 2008   FOTOGRAFI   OPPDATERT 21.07.2019  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1989 - 2008   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LIIP   2  [N] sdir.no  
  3  IMO-NUMMER 7728508   3  [N] sdir.no  
  4  MMSI-NUMMER 257048700   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN "Hvalerfergen III" 1979 - 1989 5  [N] sdir.no  
  6   "Frafjord" 1989 - 6  [N] sdir.no  
             
  7  REDERI / EIERFORHOLD Hvaler Båt– og Fergeselskap a/s, Skjærhallen 1979 - 1989 7  [P] "Skipet" 4/1982  
  8   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1989 - 1991 8    
  9   Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1991 - 2003 9  [N] sdir.no  
  10   Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger 2003 - 2008 10  [N] sdir.no  
  11   Tide Sjø a/s, Bergen 2008 - 2012 11  [N] sdir.no  
  12   Norled a/s, Stavanger 2012 - 12  [N] sdir.no  
 
  13  BYGGEÅR 1979   13  [N] sdir.no  
  14  BYGGENUMMER 46   14  [N] sdir.no  
  15  SKROG Tromsø Skibsverft og Mekaniske Verksted a/s, Tromsø   15  [N] sdir.no  
  16  UTRUSTNING Tromsø Skibsverft og Mekaniske Verksted a/s, Tromsø   16  [N] sdir.no  
  17  TYPE P M IV   17  [P] "85 år med norske bilferjer"  
  18  SKROG Pendel   18  Observasjon  
  19  KLASSE DNV + 1A1-K, Carferry B, Ice C før 1986 - før 1989 19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20   Skipskontrollen før 1989 - før 2000 20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21   NSC før 2000 - 21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22  MATERIALE Stål   22  [N] sdir.no  
  23  MASKINFABRIKANT Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24  MASKIN PRODUSERT 1979   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25  MASKIN 1 x 2TEV Wichmann DM 4 syl. diesel   25  [P] "Skipet" 2/1991  
  26  EFFEKT 1200 bhk   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27  FART 12.5 kn   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28  FORBRUK -   28    
  29  LENGDE [1]  48.52 m 1979 - 1986 29  [N] sdir.no  
  30   [2]  57.02 m 1986 - 30  [N] sdir.no  
  31  BREDDE 11.26 m   31  [N] sdir.no  
  32  DYBDE [1]  3.54 m 1979 - 1986 32  [N] sdir.no  
  33   [2]  4.20 m 1986 - 33  [N] sdir.no  
  34  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  419.04 t 1979 - 1986 34  [N] sdir.no  
  35   [2]  739.00 t 1986 - 2003 35  [N] sdir.no  
  36  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  186.01 t 1979 - 1986 36  [N] sdir.no  
  37   [2]  225.00 t 1986 - 2003 37  [N] sdir.no  
  38  DØDVEKTTONNASJE [1]  277.00 t 1979 - 1986 38  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  39   [2]  362.00 t 1986 - 2003 39  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  40   [4]  240.00 t 2003 - 40  [N] marinetraffic.com  
  41  BILER [1]  40 1979 - 1986 41  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  42   [2]  60 [45 dekk 2, 15 (henge)dekk 3] 1986 - 2003 42    
  43   [4]  34 2003 - 43    
  44  TRAILERE 4   44  [P] Fylkesrådmannen i Rogaland, 99/00527-001  
  45  PASSASJERER [1]  255 1979 - 1986 45    
  46   [2]  300 1986 - 1999 46  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  47   [3]  255 1999 - 47    
  48  MANNSKAP -   48    
  49  PASSASJERLUGARER 0   49  Observasjon  
  50  MANNSKAPSLUGARER 8   50  [P] NOU 1977:37 - "Riksvegferjer"  
  51  DEKKSHØYDE 4.50 m dekk 2   51  Observasjon  
  52   [2]  2.2 / 3.7 m under dekk 3 [hengedekk senket/hevet] 1986 - 2003 52  Observasjon  
  53  AKSELTRYKK 13 t dekk 2   53  Observasjon  
  54  TILLEGGSINFORMASJON -   54    
  55  STATUS Reservefartøy 55    
   
  56 25.05.1979   : Innført i Fredrikstad Skipsregister som "Hvalerfergen III". Hjemmehavn: Fredrikstad. 56  [N] sdir.no  
  57 30.05.1979   : Levert fra Tromsø Skibsverft og Mekaniske Verksted a/s, Tromsø til Hvaler Båt– og Fergeselskap a/s, Skjærhallen [1]. Byggesum: 12.815 mill NOK. 57  [P] "Skipet" 4/1982  
  58 22.06.1979   : Satt i trafikk Skipstadsand - Korshavn. 58  [P] "Skipet" 4/1982  
  59 07.10.1979   : Grunnstøtte etter strømbrudd på styremaskinen. 59  [P] "Skipet" 4/1982  
  60 02.11.1979   : Ferdig reparert. Satt i trafikk Skipstadsand - Korshavn. 60    
  61 1982 ►   : Satt i trafikk Skjærhalden - Hvaler. 61    
  62 09.1986   : Ombygget: 62  [P] "Skipet" 4/1986  
  63    : Forlenget samt hengedekk montert og sertifikat endret [2]. 63    
  64 02.10.1989   : Tatt ut av trafikk Skjærhalden - Hvaler. 64    
  65 04.10.1989   : Ankom Stavanger på utleie til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 65  [A] Stavanger Aftenblad 05.10.1989 / [P] Skipet 1/1990  
  66 08.10.1989   : Til Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger for opprustning. 66  [A] Stavanger Aftenblad 09.10.1989  
  67 14.11.1989   : Ferdig opprustet ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger. Arbeid utført av Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 67  [A] Stavanger Aftenblad 15.11.1989  
  68 24.11.1989   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "Frafjord". Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 68  - / [P] "Skipet" 2/1991  
  69 01.01.1990   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 69  [P] "Skipet" 2/1991  
  70 20.02.1990   : Grunnstøtte ved Rossøy. Til Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger for reparasjon. 70  [A] Stavanger Aftenblad 21.02.1990  
  71 03.1990   : Ferdig reparert ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger. 71    
  72 06.04.1990   : Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 72    
  73 29.11.1991   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 10 850 995 NOK. 73  [N] sdir.no  
  74 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 74  [N] sdir.no  
  75 15.01.1993   : Rente inn i m/fe "Sjernarøy" ved kai, Stavanger havn. 75  [A] Stavanger Aftenblad 16.01.1993  
  76 01.1993   : I opplag, Stavanger. 76    
  77 05.1993   : Satt i trafikk Stavanger - Nesheim. 77  [A] Stavanger Aftenblad 15.05.1993  
  78 07.1993   : Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 78  Observasjon  
  79 09.1993   : I opplag, Stavanger. 79  Observasjon  
  80 24.05.1994   : Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 80  [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1994  
  81 21.06.1994   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 81  [A] Stavanger Aftenblad 22.06.1994  
  82 18.08.1994   : I opplag, Stavanger. 82  [A] Stavanger Aftenblad 22.06.1994  
  83 07.01.1995   : Grunnstøtte på en sandbanke ved Eidssund etter svikt i manøvreringssystemet. 83  [A] Stavanger Aftenblad 09.01.1995  
  84 05.1995   : Utleid til Møre og Romsdal Fylkesbåtar a/s, Molde. Satt i trafikk Eidsdal - Linge. 84    
  85 01.06.1995   : Tilbakelevert. 85    
  86    : Satt i trafikk Oanes - Lauvvik [supplering]. 86  [A] Stavanger Aftenblad 22.02.1995  
  87 01.10.1995   : I opplag, Stavanger. 87  [A] Stavanger Aftenblad 01.09.1995  
  88 30.11.1995   : Tatt ut av opplag. 88  Observasjon  
  89 02.12.1995   : Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 89  [A] Stavanger Aftenblad 02.12.1995  
  90 23.12.1995   : I opplag, Stavanger. 90  Observasjon  
  91 01.1996   : Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 91  Observasjon  
  92 28.03.1996   : I opplag, Stavanger. 92  Observasjon  
  93 06.1996   : Satt i trafikk Oanes - Lauvvik [supplering]. 93  [A] Stavanger Aftenblad 09.07.1996  
  94 08.07.1996   : Utleid til Møre og Romsdal Fylkesbåtar a/s, Molde. 94  [A] Stavanger Aftenblad 09.07.1996  
  95 15.07.1996   : Satt i trafikk Eidsdal - Linge. 95  [P] "Skipet" 3/1996  
  96 15.08.1996   : Tatt ut av trafikk Eidsdal - Linge. 96  [P] "Skipet" 3/1996  
  97 18.08.1996   : Tilbakelevert. 97    
  98    : Satt i trafikk Oanes - Lauvvik [supplering]. 98  Observasjon  
  99 ca.09.1996   : I opplag, Stavanger. 99    
  100 13.06.1997   : Satt i trafikk Oanes - Lauvvik [supplering]. 100  [A] Stavanger Aftenblad 03.07.1997  
  101 09.10.1997   : Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 101  [A] Stavanger Aftenblad 09.10.1997  
  102 17.11.1997   : Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 102  Observasjon  
  103 ca.01.1998   : Tatt ut av trafikk Hanasand - Holmastø. 103  Observasjon  
  104 ca.06.1998   : Utleid til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 104    
  105 23.08.1998   : Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 105  [A] Stavanger Aftenblad 23.06.1998  
  106 1999   : Sertifikat endret [3]. 106    
  107 31.03.1999   : Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 107  [A] Stavanger Aftenblad 25.03.1999  
  108 29.08.1999   : I opplag, Stavanger. 108  Observasjon  
  109 ca.10.1999   : Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 109  Observasjon  
  110 11.1999   : Tatt ut av trafikk Hanasand - Holmastø. 110  Observasjon  
  111 ca.24.12.1999   : I opplag, Stavanger. 111  [A] Stavanger Aftenblad 27.12.1999  
  112 2000   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 112  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  113 01.01.2003   : Drift overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 113  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  114 31.01.2003   : Eierskap overført til Stavangerske a/s, Stavanger. 114  [N] sdir.no  
  115 29.06.2003   : Brøt ut brann i et sikringsskap under opplag, Stavanger. 115  [A] Rogalands Avis 30.06.2003  
  116 05.07.2003   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 116  [P] "Skipet" 3/2003  
  117 05.07.2003   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 117  Observasjon  
  118 21.09.2003   : Kolliderte med kaien, Sand. 118  [P] "Skipet" 4/2003  
  119 12.2003   : Ombygget: hengedekk demontert [4]. 119    
  120 07.01.2004   : Satt i trafikk Sand - Ropeid. 120    
  121 26.10.2004   : Sammenstøt med bunkringsanlegg og en seilbåt, Sand etter manøvreringsfeil. 121  [A] Stavanger Aftenblad 27.10.2004  
  122    : Autopiloten ble skrudd av for sent. Rep.kostnad av landanlegg: 258 982 NOK. 122  [A] Stavanger Aftenblad 07.04.2005  
  123 ca.01.06.2005   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 123  [A] Stavanger Aftenblad 09.08.2006  
  124 ca.31.08.2005   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 124  [A] Stavanger Aftenblad 09.08.2006  
  125 01.06.2006   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 125  [A] Stavanger Aftenblad 22.06.2006  
  126 01.09.2006   : Satt i trafikk Sand - Ropeid. 126  Observasjon  
  127 21.05.2007   : I opplag, Sand. 127  Observasjon  
  128 06.2007   : I opplag, Stavanger. 128  Observasjon  
  129 03.10.2007   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 129    
  130 21.02.2008   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 130    
  131 08.04.2008   : Kolliderte med kaien, Oanes. 131  [A] Stavanger Aftenblad 09.04.2008  
  132 15.06.2008   : Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 132    
  133 08.2008   : I opplag, Volda. 133    
  134 08.03.2009   : Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 134    
  135 05.10.2009   : Tatt ut av trafikk Årvika - Koparnes. 135    
  136 14.11.2009   : I opplag, Ålesund. 136    
  137 31.01.2010   : Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 137    
  138 03.2010   : I opplag, Syvde. 138    
  139 12.09.2010   : Tatt ut av opplag. 139    
  140 26.03.2011   : I opplag, Skår. 140    
  141 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 141    
  142 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 142  [N] sdir.no  
  143 21.05.2013   : Satt i trafikk Volda - Folkestad. 143    
  144 29.06.2013   : Tatt ut av trafikk Volda - Folkestad. 144    
  145 07.08.2013   : Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 145    
  146 22.09.2013   : Tatt ut av trafikk Årvika - Koparnes. 146    
  147 20.10.2013   : Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 147    
  148 12.2013   : Tatt ut av trafikk Årvika - Koparnes. 148    
  149 19.02.2014   : Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 149    
  150 08.04.2014   : Tatt ut av trafikk Årvika - Koparnes. 150    
  151 29.05.2014   : I opplag. 151    
  152 25.08.2014   : Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 152    
  153 23.09.2014   : Til Vegsund Slip a/s, Eidsnes. 153    
  154 02.01.2015   : Satt i trafikk Brekstad - Valset. 154    
  155 07.2015   : Muggsopp oppdaget i korridor / billettkontor. 155  [N] fosna-folket.no 03.07.2015  
  156 20.08.2015   : Tatt ut av trafikk Brekstad - Valset. 156  [P] "Skipet" 3/2015  
  157 30.08.2015   : Til Vågland Båtbyggeri a/s, Vågland for reparasjon. 157  [P] "Skipet" 3/2015  
  158 06.11.2015   : Ferdig reparert. Satt i trafikk Brekstad - Valset. 158  [P] "Skipet" 3/2015  
  159 21.12.2017   : Kolliderte med kaien, Brekstad. Fikk skader på ror og propell. 159  [N] fosna-folket.no 21.12.2017  
  160 31.12.2018   : Tatt ut av trafikk Brekstad - Valset. 160  [P] "Skipet" 1/2019  
  161 07.01.2019   : Statsjonert som reservefartøy, Harstad. 161  [P] "Skipet" 1/2019  
  162 24.03.2019   : Satt i trafikk Stornes - Bjørnerå. 162  [N] norled.no 24.03.2019  
  163 18.04.2019   : Statsjonert som reservefartøy, Harstad. 163  [N] norled.no 19.04.2019  
     
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau