HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B23       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "FRAFJORD" 1989 - 2008   FOTOGRAFI   OPPDATERT 19.02.2020  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1989 - 2008   1  HMI  
  2   Kjenningssignal LIIP   2  [N] sdir.no  
  3   IMO-nummer 7728508   3  [N] sdir.no  
  4   MMSI-nummer 257048700   4  [N] marinetraffic.com  
  5   Navn "Hvalerfergen III" 1979 - 1989 5  [N] sdir.no  
  6   "Frafjord" 1989 - 6  [N] sdir.no  
             
  7   Rederi / eierforhold Hvaler Båt– og Fergeselskap a/s, Skjærhallen 1979 - 1989 7  [P] "Skipet" 4/1982  
  8   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1989 - 1991 8  [P] "Skipet" 2/1991  
  9   Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1991 - 2003 9  [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  10   Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger 2003 - 2008 10  [N] sdir.no  
  11   Tide Sjø a/s, Bergen 2008 - 2012 11  [N] sdir.no  
  12   Norled a/s, Stavanger 2012 - 12  [N] sdir.no  
 
  13   Byggeår 1979   13  [N] sdir.no  
  14   Byggenummer 46   14  [N] sdir.no  
  15   Skrog Tromsø Skibsverft og Mekaniske Verksted a/s, Tromsø   15  [N] sdir.no  
  16   Utrustning Tromsø Skibsverft og Mekaniske Verksted a/s, Tromsø   16  [N] sdir.no  
  17   Type P M IV   17  [P] "85 år med norske bilferjer"  
  18   Skrogutforming Pendel   18  Observasjon  
  19   Klasse DNV + 1A1-K, Carferry B, Ice C før 1986 - før 1989 19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20   Skipskontrollen før 1989 - før 2000 20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21   NSC før 2000 - før 2020 21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22   NMD før 2020 - 22  [N] j-gran.no  
  23   Materiale Stål   23  [N] sdir.no  
  24   Maskinfabrikant Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25   Maskin produsert 1979   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26   Maskin 1 x 2TEV Wichmann DM 4 syl. diesel   26  [P] "Skipet" 2/1991  
  27   Effekt 1200 bhk   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28   Fart 12.5 kn   28  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  29   Forbruk -   29  -  
  30   Lengde [1]  48.52 m 1979 - 1986 30  [N] sdir.no  
  31   [2]  57.02 m 1986 - 31  [N] sdir.no  
  32   Bredde 11.26 m   32  [N] sdir.no  
  33   Dybde [1]  3.54 m 1979 - 1986 33  [N] sdir.no  
  34   [2]  4.20 m 1986 - 34  [N] sdir.no  
  35   Brutto registertonnasje [1]  419.04 t 1979 - 1986 35  [N] sdir.no  
  36   [2]  739.00 t 1986 - 2003 36  [N] sdir.no  
  37   Netto registertonnasje [1]  186.01 t 1979 - 1986 37  [N] sdir.no  
  38   [2]  225.00 t 1986 - 2003 38  [N] sdir.no  
  39   Dødtvekttonnasje [1]  277.00 t 1979 - 1986 39  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  40   [2]  362.00 t 1986 - 2003 40  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  41   [4]  240.00 t 2003 - før 2020 41  [N] marinetraffic.com  
  42   [6]  366.90 før 2020 - 42  [N] j-gran.no  
  43   Biler [1]  40 1979 - 1986 43  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  44   [2]  60 [45 dekk 2, 15 (henge)dekk 3] 1986 - 2003 44  -  
  45   [4]  34 2003 - 45  [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
  46   Trailere 4 [18m]   46  [N] j-gran.no  
  47   Passasjerer [1]  255 1979 - 1986 47  -  
  48   [2]  300 1986 - 1999 48  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  49   [3]  255 1999 - 2010 49  [P] Tide - "Ferjeruter 01.05.08 til og med 30.04.09"  
  50   [5]  165 2010 - 50  [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
  51   Mannskap -   51  -  
  52   Passasjerlugarer 0   52  Observasjon  
  53   Mannskapslugarer 8   53  [P] NOU 1977:37 - "Riksvegferjer"  
  54   Dekkshøyde 4.50 m dekk 2   54  Observasjon  
  55   [2]  2.2 / 3.7 m under dekk 3 [hengedekk senket/hevet] 1986 - 2003 55  Observasjon  
  56   Akseltrykk 13 t dekk 2   56  Observasjon  
  57   Tilleggsinformasjon -   57  -  
  58   Status Reservefartøy 58  [N] norled.no 19.04.2019  
   
  59 25.05.1979   : Innført i Fredrikstad Skipsregister som "Hvalerfergen III". Hjemmehavn: Fredrikstad. 59  [N] sdir.no  
  60 30.05.1979   : Levert fra Tromsø Skibsverft og Mekaniske Verksted a/s, Tromsø til Hvaler Båt– og Fergeselskap a/s, Skjærhallen [1]. Byggesum: 12.815 mill NOK. 60  [P] "Skipet" 4/1982  
  61 22.06.1979   : Satt i trafikk Skipstadsand - Korshavn. 61  [P] "Skipet" 4/1982  
  62 07.10.1979   : Grunnstøtte etter strømbrudd på styremaskinen. 62  [P] "Skipet" 4/1982  
  63 02.11.1979   : Ferdig reparert. Satt i trafikk Skipstadsand - Korshavn. 63  -  
  64 1982 ►   : Satt i trafikk Skjærhalden - Hvaler. 64  -  
  65 09.1986   : Ombygget: 65  [P] "Skipet" 4/1986  
  66    : Forlenget samt hengedekk montert og sertifikat endret [2]. 66  -  
  67 02.10.1989   : Tatt ut av trafikk Skjærhalden - Hvaler. 67  -  
  68 04.10.1989   : Ankom Stavanger på utleie til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 68  [A] Stavanger Aftenblad 05.10.1989 / [P] Skipet 1/1990  
  69 08.10.1989   : Til Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger for opprustning. 69  [A] Stavanger Aftenblad 09.10.1989  
  70 14.11.1989   : Ferdig opprustet ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger. Arbeid utført av Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 70  [A] Stavanger Aftenblad 15.11.1989  
  71 24.11.1989   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "Frafjord". Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 71  - / [P] "Skipet" 2/1991  
  72 31.12.1989   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 72  [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
  73 20.02.1990   : Grunnstøtte ved Rossøy. Til Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger for reparasjon. 73  [A] Stavanger Aftenblad 21.02.1990  
  74 03.1990   : Ferdig reparert ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger. 74  -  
  75 06.04.1990   : Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 75  -  
  76 01.10.1991   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 76  [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  77    : Verdifastsettelse: 10 850 995 NOK. 77  [N] sdir.no  
  78 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 78  [N] sdir.no  
  79 31.12.1992   : Tatt ut av trafikk Forsand - Lauvvik. 79  Observasjon  
  80 15.01.1993   : Rente inn i m/fe "Sjernarøy" ved kai, Stavanger havn. 80  [A] Stavanger Aftenblad 16.01.1993  
  81 01.1993   : I opplag, Stavanger. 81  -  
  82 05.1993   : Satt i trafikk Stavanger - Nesheim. 82  [A] Stavanger Aftenblad 15.05.1993  
  83 07.1993   : Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 83  Observasjon  
  84 09.1993   : I opplag, Stavanger. 84  Observasjon  
  85 24.05.1994   : Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 85  [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1994  
  86 21.06.1994   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 86  [A] Stavanger Aftenblad 22.06.1994  
  87 18.08.1994   : I opplag, Stavanger. 87  [A] Stavanger Aftenblad 22.06.1994  
  88 07.01.1995   : Grunnstøtte på en sandbanke ved Eidssund etter svikt i manøvreringssystemet. 88  [A] Stavanger Aftenblad 09.01.1995  
  89 05.1995   : Utleid til Møre og Romsdal Fylkesbåtar a/s, Molde. Satt i trafikk Eidsdal - Linge. 89  -  
  90 01.06.1995   : Tilbakelevert. 90  -  
  91    : Satt i trafikk Oanes - Lauvvik [supplering]. 91  [A] Stavanger Aftenblad 22.02.1995  
  92 01.10.1995   : I opplag, Stavanger. 92  [A] Stavanger Aftenblad 01.09.1995  
  93 30.11.1995   : Tatt ut av opplag. 93  Observasjon  
  94 02.12.1995   : Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 94  [A] Stavanger Aftenblad 02.12.1995  
  95 23.12.1995   : I opplag, Stavanger. 95  Observasjon  
  96 01.1996   : Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 96  Observasjon  
  97 28.03.1996   : I opplag, Stavanger. 97  Observasjon  
  98 06.1996   : Satt i trafikk Oanes - Lauvvik [supplering]. 98  [A] Stavanger Aftenblad 09.07.1996  
  99 08.07.1996   : Utleid til Møre og Romsdal Fylkesbåtar a/s, Molde. 99  [A] Stavanger Aftenblad 09.07.1996  
  100 15.07.1996   : Satt i trafikk Eidsdal - Linge. 100  [P] "Skipet" 3/1996  
  101 15.08.1996   : Tatt ut av trafikk Eidsdal - Linge. 101  [P] "Skipet" 3/1996  
  102 18.08.1996   : Tilbakelevert. 102  -  
  103    : Satt i trafikk Oanes - Lauvvik [supplering]. 103  Observasjon  
  104 ca.09.1996   : I opplag, Stavanger. 104  -  
  105 13.06.1997   : Satt i trafikk Oanes - Lauvvik [supplering]. 105  [A] Stavanger Aftenblad 03.07.1997  
  106 09.10.1997   : Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 106  [A] Stavanger Aftenblad 09.10.1997  
  107 17.11.1997   : Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 107  Observasjon  
  108 ca.01.1998   : Tatt ut av trafikk Hanasand - Holmastø. 108  Observasjon  
  109 ca.06.1998   : Utleid til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 109  -  
  110 23.08.1998   : Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 110  [A] Stavanger Aftenblad 23.06.1998  
  111 1999   : Sertifikat endret [3]. 111  -  
  112 31.03.1999   : Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 112  [A] Stavanger Aftenblad 25.03.1999  
  113 29.08.1999   : I opplag, Stavanger. 113  Observasjon  
  114 ca.10.1999   : Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 114  Observasjon  
  115 11.1999   : Tatt ut av trafikk Hanasand - Holmastø. 115  Observasjon  
  116 ca.24.12.1999   : I opplag, Stavanger. 116  [A] Stavanger Aftenblad 27.12.1999  
  117 2000   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 117  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  118 01.01.2003   : Drift overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 118  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  119 31.01.2003   : Eierskap overført til Stavangerske a/s, Stavanger. 119  [N] sdir.no  
  120 29.06.2003   : Brøt ut brann i et sikringsskap under opplag, Stavanger. 120  [A] Rogalands Avis 30.06.2003  
  121 05.07.2003   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 121  [P] "Skipet" 3/2003  
  122 05.07.2003   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 122  Observasjon  
  123 21.09.2003   : Kolliderte med kaien, Sand. 123  [P] "Skipet" 4/2003  
  124 12.2003   : Ombygget: hengedekk demontert [4]. 124  -  
  125 07.01.2004   : Satt i trafikk Sand - Ropeid. 125  -  
  126 26.10.2004   : Sammenstøt med bunkringsanlegg og en seilbåt, Sand etter manøvreringsfeil. 126  [A] Stavanger Aftenblad 27.10.2004  
  127    : Autopiloten ble skrudd av for sent. Rep.kostnad av landanlegg: 258 982 NOK. 127  [A] Stavanger Aftenblad 07.04.2005  
  128 ca.01.06.2005   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 128  [A] Stavanger Aftenblad 09.08.2006  
  129 ca.31.08.2005   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 129  [A] Stavanger Aftenblad 09.08.2006  
  130 01.06.2006   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 130  [A] Stavanger Aftenblad 22.06.2006  
  131 01.09.2006   : Satt i trafikk Sand - Ropeid. 131  Observasjon  
  132 21.05.2007   : I opplag, Sand. 132  Observasjon  
  133 06.2007   : I opplag, Stavanger. 133  Observasjon  
  134 03.10.2007   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 134  -  
  135 21.02.2008   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 135  [N] sdir.no  
  136 08.04.2008   : Kolliderte med kaien, Oanes. 136  [A] Stavanger Aftenblad 09.04.2008  
  137 15.06.2008   : Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 137  -  
  138 08.2008   : I opplag, Volda [reservefartøy]. 138  - / [P] "Skipet" 3/2008  
  139 08.03.2009   : Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 139  -  
  140 05.10.2009   : Tatt ut av trafikk Årvika - Koparnes. 140  -  
  141 14.11.2009   : I opplag, Ålesund. 141  -  
  142 2010  : Sertifikat endret [5]. 142  [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
  143 31.01.2010   : Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 143  -  
  144 03.2010   : I opplag, Syvde. 144  -  
  145 12.09.2010   : Tatt ut av opplag. 145  -  
  146 26.03.2011   : I opplag, Skår. 146  -  
  147 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 147  [P] "Skipet" 1/2012  
  148 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 148  [N] sdir.no  
  149 21.05.2013   : Satt i trafikk Volda - Folkestad. 149  -  
  150 29.06.2013   : Tatt ut av trafikk Volda - Folkestad. 150  -  
  151 07.08.2013   : Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 151  -  
  152 22.09.2013   : Tatt ut av trafikk Årvika - Koparnes. 152  -  
  153 20.10.2013   : Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 153  -  
  154 12.2013   : Tatt ut av trafikk Årvika - Koparnes. 154  -  
  155 19.02.2014   : Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 155  -  
  156 08.04.2014   : Tatt ut av trafikk Årvika - Koparnes. 156  -  
  157 29.05.2014   : I opplag. 157  -  
  158 25.08.2014   : Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 158  -  
  159 23.09.2014   : Til Vegsund Slip a/s, Eidsnes. 159  -  
  160 01.01.2015   : Satt i trafikk Brekstad - Valset. 160  [P] "Skipet" 1/2015  
  161 07.2015   : Muggsopp oppdaget i korridor / billettkontor. 161  [N] fosna-folket.no 03.07.2015  
  162 20.08.2015   : Tatt ut av trafikk Brekstad - Valset. 162  [P] "Skipet" 3/2015  
  163 30.08.2015   : Til Vågland Båtbyggeri a/s, Vågland for reparasjon. 163  [P] "Skipet" 3/2015  
  164 06.11.2015   : Ferdig reparert. Satt i trafikk Brekstad - Valset. 164  [P] "Skipet" 3/2015  
  165 2016   : Lugarinnredning oppgradert. 165  [N] j-gran.no  
  166 21.12.2017   : Kolliderte med kaien, Brekstad. Fikk skader på ror og propell. 166  [N] fosna-folket.no 21.12.2017  
  167 31.12.2018   : Tatt ut av trafikk Brekstad - Valset. 167  [P] "Skipet" 1/2019  
  168 07.01.2019   : Statsjonert som reservefartøy, Harstad. 168  [P] "Skipet" 1/2019  
  169 24.03.2019   : Satt i trafikk Stornes - Bjørnerå. 169  [N] norled.no 24.03.2019  
  170 18.04.2019   : Statsjonert som reservefartøy, Harstad. 170  [N] norled.no 19.04.2019  
  171 2020   : Ommålt [6]. 171  [N] j-gran.no  
     
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau