EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "FRAFJORD" 1989-2008   FOTOGRAFI   OPPDATERT 14.01.2019  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1989 - 2008     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LIIP   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       7728508   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER       257048700   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN   "Hvalerfergen III" 1979 - 1989 5  [N] sjofartsdir.no  
  6           "Frafjord" 1989 - 6  [N] sjofartsdir.no  
             
  7  REDERI / EIERFORHOLD Hvaler Båt– og Fergeselskap a/s, Skjærhallen 1979 - 1989 7  [P] "Skipet" 4/1982  
  8     Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1989 - 1991 8    
  9     Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1991 - 2000 9  [N] sjofartsdir.no  
  10     Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger 2000 - 2003 10  [N] sjofartsdir.no  
  11     Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger 2003 - 2008 11  [N] sjofartsdir.no  
  12     Tide Sjø a/s, Bergen 2008 - 2012 12  [N] sjofartsdir.no  
  13           Norled a/s, Stavanger 2012 - 13  [N] sjofartsdir.no  
 
  14  BYGGEÅR       1979   14  [N] sjofartsdir.no  
  15  BYGGENUMMER       46   15  [N] sjofartsdir.no  
  16  SKROG       Tromsø Skibsverft og Mekaniske Verksted a/s, Tromsø   16  [N] sjofartsdir.no  
  17  UTRUSTNING       Tromsø Skibsverft og Mekaniske Verksted a/s, Tromsø   17  [N] sjofartsdir.no  
  18  TYPE       P M IV   18  [P] "85 år med norske bilferjer"  
  19  SKROG       Pendel   19  Observasjon  
  20  KLASSE   DNV + 1A1-K, Carferry B, Ice C før 1986 - før 1989 20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21     Skipskontrollen før 1989 - før 2000 21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22         NSC før 2000 - 22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23  MATERIALE       Stål   23  [N] sjofartsdir.no  
  24  MASKINFABRIKANT   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25  MASKIN PRODUSERT       1979   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26  MASKIN       1 x 2TEV Wichmann DM 4 syl. diesel   26  [P] "Skipet" 2/1991  
  27  EFFEKT       1200 bhk   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28  FART       12.5 kn   28  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  29  FORBRUK           29    
  30  LENGDE   [1] 48.52 m 1979 - 1986 30  [N] sjofartsdir.no  
  31     [2] 57.02 m 1986 - 31  [N] sjofartsdir.no  
  32  BREDDE       11.26 m   32  [N] sjofartsdir.no  
  33  DYBDE   [1] 03.54 m 1979 - 1986 33  [N] sjofartsdir.no  
  34           [2] 04.20 m 1986 - 34  [N] sjofartsdir.no  
  35  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 419.04 t 1979 - 1986 35  [N] sjofartsdir.no  
  36           [2] 739.00 t 1986 - 2003 36  [N] sjofartsdir.no  
  37  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 186.01 t 1979 - 1986 37  [N] sjofartsdir.no  
  38           [2] 225.00 t 1986 - 2003 38  [N] sjofartsdir.no  
  39  DØDVEKTTONNASJE   [1] 277.00 t 1979 - 1986 39  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  40     [2] 362.00 t 1986 - 2003 40  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  41           [4] 240.00 t 2003 - 41  [N] marinetraffic.com  
  42  BILER   [1] 40 dekk 2 1979 - 1986 42  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  43     [2] 45 dekk 2, 15 dekk 3 [hengedekk] 1986 - 2003 43    
  44     [4] 34 dekk 2, 0 dekk 3 [hengedekk] 2003 - 44    
  45  TRAILERE       4   45  [P] Fylkesrådmannen i Rogaland, 99/00527-001  
  46  PASSASJERER   [1] 255 1979 - 1986 46    
  47     [2] 300 1986 - 1999 47  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  48     [3] 255 1999 - 48    
  49  MANNSKAP           49    
  50  PASSASJERLUGARER       0   50  Observasjon  
  51  MANNSKAPSLUGARER       8   51  [P] NOU 1977:37 - "Riksvegferjer"  
  52  DEKKSHØYDE   4.50 m dekk 2   52  Observasjon  
  53           [2] 2.2 / 3.7 m under dekk 3 [hengedekk senket/hevet] 1986 - 2003 53  Observasjon  
  54  AKSELTRYKK       13 t dekk 2   54  Observasjon  
  55  TILLEGGSINFORMASJON           55    
  56  STATUS       I trafikk 56    
   
  57 25.05.1979   : Innført i Fredrikstad Skipsregister som "Hvalerfergen III". Hjemmehavn: Fredrikstad. 57  [N] sjofartsdir.no  
  58 30.05.1979   : Levert fra Tromsø Skibsverft og Mekaniske Verksted a/s, Tromsø til Hvaler Båt– og Fergeselskap a/s, Skjærhallen [1]. Byggesum: 12.815 mill NOK. 58  [P] "Skipet" 4/1982  
  59 22.06.1979   : Satt i trafikk Skipstadsand - Korshavn. 59  [P] "Skipet" 4/1982  
  60 07.10.1979   : Grunnstøtte etter strømbrudd på styremaskinen. 60  [P] "Skipet" 4/1982  
  61 02.11.1979   : Ferdig reparert. Satt i trafikk Skipstadsand - Korshavn. 61    
  62 1982 ►   : Satt i trafikk Skjærhalden - Hvaler. 62    
  63 09.1986   : Ombygget: 63  [P] "Skipet" 4/1986  
  64    : Forlenget samt hengedekk montert og sertifikat endret [2]. 64    
  65 02.10.1989   : Tatt ut av trafikk Skjærhalden - Hvaler. 65    
  66 04.10.1989   : Ankom Stavanger på utleie til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 66  [A] Stavanger Aftenblad 05.10.1989 / [P] Skipet 1/1990  
  67 08.10.1989   : Til Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger for opprustning. 67  [A] Stavanger Aftenblad 09.10.1989  
  68 14.11.1989   : Ferdig opprustet ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger. Arbeid utført av Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 68  [A] Stavanger Aftenblad 15.11.1989  
  69 24.11.1989   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "Frafjord". Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 69  - / [P] "Skipet" 2/1991  
  70 01.01.1990   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 70  [P] "Skipet" 2/1991  
  71 20.02.1990   : Grunnstøtte ved Rossøy. Til Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger for reparasjon. 71  [A] Stavanger Aftenblad 21.02.1990  
  72 03.1990   : Ferdig reparert ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger. 72    
  73 06.04.1990   : Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 73    
  74 29.11.1991   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 10 850 995 NOK. 74  [N] sjofartsdir.no  
  75 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 75  [N] sjofartsdir.no  
  76 15.01.1993   : Rente inn i m/fe "Sjernarøy" ved kai, Stavanger havn. 76  [A] Stavanger Aftenblad 16.01.1993  
  77 01.1993   : I opplag, Stavanger. 77    
  78 05.1993   : Satt i trafikk Stavanger - Nesheim. 78  [A] Stavanger Aftenblad 15.05.1993  
  79 07.1993   : Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 79  Observasjon  
  80 09.1993   : I opplag, Stavanger. 80  Observasjon  
  81 24.05.1994   : Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 81  [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1994  
  82 21.06.1994   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 82  [A] Stavanger Aftenblad 22.06.1994  
  83 18.08.1994   : I opplag, Stavanger. 83  [A] Stavanger Aftenblad 22.06.1994  
  84 07.01.1995   : Grunnstøtte på en sandbanke ved Eidssund etter svikt i manøvreringssystemet. 84  [A] Stavanger Aftenblad 09.01.1995  
  85 05.1995   : Utleid til Møre og Romsdal Fylkesbåtar a/s, Molde. Satt i trafikk Eidsdal - Linge. 85    
  86 01.06.1995   : Tilbakelevert. 86    
  87    : Satt i trafikk Oanes - Lauvvik [supplering]. 87  [A] Stavanger Aftenblad 22.02.1995  
  88 01.10.1995   : I opplag, Stavanger. 88  [A] Stavanger Aftenblad 01.09.1995  
  89 30.11.1995   : Tatt ut av opplag. 89  Observasjon  
  90 02.12.1995   : Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 90  [A] Stavanger Aftenblad 02.12.1995  
  91 23.12.1995   : I opplag, Stavanger. 91  Observasjon  
  92 01.1996   : Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 92  Observasjon  
  93 28.03.1996   : I opplag, Stavanger. 93  Observasjon  
  94 06.1996   : Satt i trafikk Oanes - Lauvvik [supplering]. 94  [A] Stavanger Aftenblad 09.07.1996  
  95 08.07.1996   : Utleid til Møre og Romsdal Fylkesbåtar a/s, Molde. 95  [A] Stavanger Aftenblad 09.07.1996  
  96 15.07.1996   : Satt i trafikk Eidsdal - Linge. 96  [P] "Skipet" 3/1996  
  97 15.08.1996   : Tatt ut av trafikk Eidsdal - Linge. 97  [P] "Skipet" 3/1996  
  98 18.08.1996   : Tilbakelevert. 98    
  99    : Satt i trafikk Oanes - Lauvvik [supplering]. 99  Observasjon  
  100 ca.09.1996   : I opplag, Stavanger. 100    
  101 13.06.1997   : Satt i trafikk Oanes - Lauvvik [supplering]. 101  [A] Stavanger Aftenblad 03.07.1997  
  102 09.10.1997   : Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 102  [A] Stavanger Aftenblad 09.10.1997  
  103 17.11.1997   : Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 103  Observasjon  
  104 ca.01.1998   : Tatt ut av trafikk Hanasand - Holmastø. 104  Observasjon  
  105 ca.06.1998   : Utleid til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 105    
  106 23.08.1998   : Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 106  [A] Stavanger Aftenblad 23.06.1998  
  107 1999   : Sertifikat endret [3]. 107    
  108 31.03.1999   : Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 108  [A] Stavanger Aftenblad 25.03.1999  
  109 29.08.1999   : I opplag, Stavanger. 109  Observasjon  
  110 ca.10.1999   : Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 110  Observasjon  
  111 11.1999   : Tatt ut av trafikk Hanasand - Holmastø. 111  Observasjon  
  112 ca.24.12.1999   : I opplag, Stavanger. 112  [A] Stavanger Aftenblad 27.12.1999  
  113 2000   : Drift og eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 113    
  114 31.01.2003   : Drift og eierskap overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 114  [N] sjofartsdir.no  
  115 29.06.2003   : Brøt ut brann i et sikringsskap under opplag, Stavanger. 115  [A] Rogalands Avis 30.06.2003  
  116 12.2003   : Ombygget: hengedekk demontert [4]. 116    
  117 07.01.2004   : Satt i trafikk Sand - Ropeid. 117    
  118 26.10.2004   : Sammenstøt med bunkringsanlegg og en seilbåt, Sand etter manøvreringsfeil. 118  [A] Stavanger Aftenblad 27.10.2004  
  119    : Autopiloten ble skrudd av for sent. Rep.kostnad av landanlegg: 258 982 NOK. 119  [A] Stavanger Aftenblad 07.04.2005  
  120 ca.01.06.2005   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 120  [A] Stavanger Aftenblad 09.08.2006  
  121 ca.31.08.2005   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 121  [A] Stavanger Aftenblad 09.08.2006  
  122 01.06.2006   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 122  [A] Stavanger Aftenblad 22.06.2006  
  123 01.09.2006   : Satt i trafikk Sand - Ropeid. 123  Observasjon  
  124 21.05.2007   : I opplag, Sand. 124  Observasjon  
  125 06.2007   : I opplag, Stavanger. 125  Observasjon  
  126 03.10.2007   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 126    
  127 21.02.2008   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 127    
  128 08.04.2008   : Kolliderte med kaien, Oanes. 128  [A] Stavanger Aftenblad 09.04.2008  
  129 15.06.2008   : Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 129    
  130 08.2008   : I opplag, Volda. 130    
  131 08.03.2009   : Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 131    
  132 05.10.2009   : Tatt ut av trafikk Årvika - Koparnes. 132    
  133 14.11.2009   : I opplag, Ålesund. 133    
  134 31.01.2010   : Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 134    
  135 03.2010   : I opplag, Syvde. 135    
  136 12.09.2010   : Tatt ut av opplag. 136    
  137 26.03.2011   : I opplag, Skår. 137    
  138 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 138    
  139 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 139  [N] sjofartsdir.no  
  140 21.05.2013   : Satt i trafikk Volda - Folkestad. 140    
  141 29.06.2013   : Tatt ut av trafikk Volda - Folkestad. 141    
  142 07.08.2013   : Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 142    
  143 22.09.2013   : Tatt ut av trafikk Årvika - Koparnes. 143    
  144 20.10.2013   : Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 144    
  145 12.2013   : Tatt ut av trafikk Årvika - Koparnes. 145    
  146 19.02.2014   : Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 146    
  147 08.04.2014   : Tatt ut av trafikk Årvika - Koparnes. 147    
  148 29.05.2014   : I opplag. 148    
  149 25.08.2014   : Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 149    
  150 23.09.2014   : Til Vegsund Slip a/s, Eidsnes. 150    
  151 02.01.2015   : Satt i trafikk Brekstad - Valset. 151    
  152 07.2015   : Muggsopp oppdaget i korridor / billettkontor. 152  [N] fosna-folket.no 03.07.2015  
  153 20.08.2015   : Tatt ut av trafikk Brekstad - Valset. 153  [P] "Skipet" 3/2015  
  154 30.08.2015   : Til Vågland Båtbyggeri a/s, Vågland for reparasjon. 154  [P] "Skipet" 3/2015  
  155 06.11.2015   : Ferdig reparert. Satt i trafikk Brekstad - Valset. 155  [P] "Skipet" 3/2015  
  156 21.12.2017   : Kolliderte med kaien, Brekstad. Fikk skader på ror og propell. 156  [N] fosna-folket.no 21.12.2017  
  157 31.12.2018   : Tatt ut av trafikk Brekstad - Valset. 157  [N] skipsfarts-forum.net 14.01.2019