HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B23       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "FRAFJORD" 1989 - 2008   FOTOGRAFI   OPPDATERT 21.11.2019  
 
 
   
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1989 - 2008   1  HMI  
  2   Kjenningssignal LIIP   2  [N] sdir.no  
  3   IMO-nummer 7728508   3  [N] sdir.no  
  4   MMSI-nummer 257048700   4  [N] marinetraffic.com  
  5   Navn "Hvalerfergen III" 1979 - 1989 5  [N] sdir.no  
  6   "Frafjord" 1989 - 6  [N] sdir.no  
             
  7   Rederi / eierforhold Hvaler Båt– og Fergeselskap a/s, Skjærhallen 1979 - 1989 7  [P] "Skipet" 4/1982  
  8   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1989 - 1991 8  [P] "Skipet" 2/1991  
  9   Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1991 - 2003 9  [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  10   Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger 2003 - 2008 10  [N] sdir.no  
  11   Tide Sjø a/s, Bergen 2008 - 2012 11  [N] sdir.no  
  12   Norled a/s, Stavanger 2012 - 12  [N] sdir.no  
 
  13   Byggeår 1979   13  [N] sdir.no  
  14   Byggenummer 46   14  [N] sdir.no  
  15   Skrog Tromsø Skibsverft og Mekaniske Verksted a/s, Tromsø   15  [N] sdir.no  
  16   Utrustning Tromsø Skibsverft og Mekaniske Verksted a/s, Tromsø   16  [N] sdir.no  
  17   Type P M IV   17  [P] "85 år med norske bilferjer"  
  18   Skrogutforming Pendel   18  Observasjon  
  19   Klasse DNV + 1A1-K, Carferry B, Ice C før 1986 - før 1989 19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20   Skipskontrollen før 1989 - før 2000 20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21   NSC før 2000 - 21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22   Materiale Stål   22  [N] sdir.no  
  23   Maskinfabrikant Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24   Maskin produsert 1979   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25   Maskin 1 x 2TEV Wichmann DM 4 syl. diesel   25  [P] "Skipet" 2/1991  
  26   Effekt 1200 bhk   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27   Fart 12.5 kn   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28   Forbruk -   28  -  
  29   Lengde [1]  48.52 m 1979 - 1986 29  [N] sdir.no  
  30   [2]  57.02 m 1986 - 30  [N] sdir.no  
  31   Bredde 11.26 m   31  [N] sdir.no  
  32   Dybde [1]  3.54 m 1979 - 1986 32  [N] sdir.no  
  33   [2]  4.20 m 1986 - 33  [N] sdir.no  
  34   Brutto registertonnasje [1]  419.04 t 1979 - 1986 34  [N] sdir.no  
  35   [2]  739.00 t 1986 - 2003 35  [N] sdir.no  
  36   Netto registertonnasje [1]  186.01 t 1979 - 1986 36  [N] sdir.no  
  37   [2]  225.00 t 1986 - 2003 37  [N] sdir.no  
  38   Dødtvekttonnasje [1]  277.00 t 1979 - 1986 38  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  39   [2]  362.00 t 1986 - 2003 39  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  40   [4]  240.00 t 2003 - 40  [N] marinetraffic.com  
  41   Biler [1]  40 1979 - 1986 41  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  42   [2]  60 [45 dekk 2, 15 (henge)dekk 3] 1986 - 2003 42  -  
  43   [4]  34 2003 - 43  [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
  44   Trailere 4   44  [P] Fylkesrådmannen i Rogaland, 99/00527-001  
  45   Passasjerer [1]  255 1979 - 1986 45  -  
  46   [2]  300 1986 - 1999 46  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  47   [3]  255 1999 - 2010 47  [P] Tide - "Ferjeruter 01.05.08 til og med 30.04.09"  
  48   [5]  165 2010 - 48  [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
  49   Mannskap -   49  -  
  50   Passasjerlugarer 0   50  Observasjon  
  51   Mannskapslugarer 8   51  [P] NOU 1977:37 - "Riksvegferjer"  
  52   Dekkshøyde 4.50 m dekk 2   52  Observasjon  
  53   [2]  2.2 / 3.7 m under dekk 3 [hengedekk senket/hevet] 1986 - 2003 53  Observasjon  
  54   Akseltrykk 13 t dekk 2   54  Observasjon  
  55   Tilleggsinformasjon -   55  -  
  56   Status Reservefartøy 56  [N] norled.no 19.04.2019  
   
  57 25.05.1979   : Innført i Fredrikstad Skipsregister som "Hvalerfergen III". Hjemmehavn: Fredrikstad. 57  [N] sdir.no  
  58 30.05.1979   : Levert fra Tromsø Skibsverft og Mekaniske Verksted a/s, Tromsø til Hvaler Båt– og Fergeselskap a/s, Skjærhallen [1]. Byggesum: 12.815 mill NOK. 58  [P] "Skipet" 4/1982  
  59 22.06.1979   : Satt i trafikk Skipstadsand - Korshavn. 59  [P] "Skipet" 4/1982  
  60 07.10.1979   : Grunnstøtte etter strømbrudd på styremaskinen. 60  [P] "Skipet" 4/1982  
  61 02.11.1979   : Ferdig reparert. Satt i trafikk Skipstadsand - Korshavn. 61  -  
  62 1982 ►   : Satt i trafikk Skjærhalden - Hvaler. 62  -  
  63 09.1986   : Ombygget: 63  [P] "Skipet" 4/1986  
  64    : Forlenget samt hengedekk montert og sertifikat endret [2]. 64  -  
  65 02.10.1989   : Tatt ut av trafikk Skjærhalden - Hvaler. 65  -  
  66 04.10.1989   : Ankom Stavanger på utleie til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 66  [A] Stavanger Aftenblad 05.10.1989 / [P] Skipet 1/1990  
  67 08.10.1989   : Til Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger for opprustning. 67  [A] Stavanger Aftenblad 09.10.1989  
  68 14.11.1989   : Ferdig opprustet ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger. Arbeid utført av Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 68  [A] Stavanger Aftenblad 15.11.1989  
  69 24.11.1989   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "Frafjord". Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 69  - / [P] "Skipet" 2/1991  
  70 31.12.1989   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 70  [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
  71 20.02.1990   : Grunnstøtte ved Rossøy. Til Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger for reparasjon. 71  [A] Stavanger Aftenblad 21.02.1990  
  72 03.1990   : Ferdig reparert ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger. 72  -  
  73 06.04.1990   : Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 73  -  
  74 01.10.1991   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 74  [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  75    : Verdifastsettelse: 10 850 995 NOK. 75  [N] sdir.no  
  76 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 76  [N] sdir.no  
  77 31.12.1992   : Tatt ut av trafikk Forsand - Lauvvik. 77  Observasjon  
  78 15.01.1993   : Rente inn i m/fe "Sjernarøy" ved kai, Stavanger havn. 78  [A] Stavanger Aftenblad 16.01.1993  
  79 01.1993   : I opplag, Stavanger. 79  -  
  80 05.1993   : Satt i trafikk Stavanger - Nesheim. 80  [A] Stavanger Aftenblad 15.05.1993  
  81 07.1993   : Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 81  Observasjon  
  82 09.1993   : I opplag, Stavanger. 82  Observasjon  
  83 24.05.1994   : Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 83  [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1994  
  84 21.06.1994   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 84  [A] Stavanger Aftenblad 22.06.1994  
  85 18.08.1994   : I opplag, Stavanger. 85  [A] Stavanger Aftenblad 22.06.1994  
  86 07.01.1995   : Grunnstøtte på en sandbanke ved Eidssund etter svikt i manøvreringssystemet. 86  [A] Stavanger Aftenblad 09.01.1995  
  87 05.1995   : Utleid til Møre og Romsdal Fylkesbåtar a/s, Molde. Satt i trafikk Eidsdal - Linge. 87  -  
  88 01.06.1995   : Tilbakelevert. 88  -  
  89    : Satt i trafikk Oanes - Lauvvik [supplering]. 89  [A] Stavanger Aftenblad 22.02.1995  
  90 01.10.1995   : I opplag, Stavanger. 90  [A] Stavanger Aftenblad 01.09.1995  
  91 30.11.1995   : Tatt ut av opplag. 91  Observasjon  
  92 02.12.1995   : Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 92  [A] Stavanger Aftenblad 02.12.1995  
  93 23.12.1995   : I opplag, Stavanger. 93  Observasjon  
  94 01.1996   : Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 94  Observasjon  
  95 28.03.1996   : I opplag, Stavanger. 95  Observasjon  
  96 06.1996   : Satt i trafikk Oanes - Lauvvik [supplering]. 96  [A] Stavanger Aftenblad 09.07.1996  
  97 08.07.1996   : Utleid til Møre og Romsdal Fylkesbåtar a/s, Molde. 97  [A] Stavanger Aftenblad 09.07.1996  
  98 15.07.1996   : Satt i trafikk Eidsdal - Linge. 98  [P] "Skipet" 3/1996  
  99 15.08.1996   : Tatt ut av trafikk Eidsdal - Linge. 99  [P] "Skipet" 3/1996  
  100 18.08.1996   : Tilbakelevert. 100  -  
  101    : Satt i trafikk Oanes - Lauvvik [supplering]. 101  Observasjon  
  102 ca.09.1996   : I opplag, Stavanger. 102  -  
  103 13.06.1997   : Satt i trafikk Oanes - Lauvvik [supplering]. 103  [A] Stavanger Aftenblad 03.07.1997  
  104 09.10.1997   : Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 104  [A] Stavanger Aftenblad 09.10.1997  
  105 17.11.1997   : Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 105  Observasjon  
  106 ca.01.1998   : Tatt ut av trafikk Hanasand - Holmastø. 106  Observasjon  
  107 ca.06.1998   : Utleid til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 107  -  
  108 23.08.1998   : Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 108  [A] Stavanger Aftenblad 23.06.1998  
  109 1999   : Sertifikat endret [3]. 109  -  
  110 31.03.1999   : Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 110  [A] Stavanger Aftenblad 25.03.1999  
  111 29.08.1999   : I opplag, Stavanger. 111  Observasjon  
  112 ca.10.1999   : Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 112  Observasjon  
  113 11.1999   : Tatt ut av trafikk Hanasand - Holmastø. 113  Observasjon  
  114 ca.24.12.1999   : I opplag, Stavanger. 114  [A] Stavanger Aftenblad 27.12.1999  
  115 2000   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 115  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  116 01.01.2003   : Drift overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 116  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  117 31.01.2003   : Eierskap overført til Stavangerske a/s, Stavanger. 117  [N] sdir.no  
  118 29.06.2003   : Brøt ut brann i et sikringsskap under opplag, Stavanger. 118  [A] Rogalands Avis 30.06.2003  
  119 05.07.2003   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 119  [P] "Skipet" 3/2003  
  120 05.07.2003   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 120  Observasjon  
  121 21.09.2003   : Kolliderte med kaien, Sand. 121  [P] "Skipet" 4/2003  
  122 12.2003   : Ombygget: hengedekk demontert [4]. 122  -  
  123 07.01.2004   : Satt i trafikk Sand - Ropeid. 123  -  
  124 26.10.2004   : Sammenstøt med bunkringsanlegg og en seilbåt, Sand etter manøvreringsfeil. 124  [A] Stavanger Aftenblad 27.10.2004  
  125    : Autopiloten ble skrudd av for sent. Rep.kostnad av landanlegg: 258 982 NOK. 125  [A] Stavanger Aftenblad 07.04.2005  
  126 ca.01.06.2005   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 126  [A] Stavanger Aftenblad 09.08.2006  
  127 ca.31.08.2005   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 127  [A] Stavanger Aftenblad 09.08.2006  
  128 01.06.2006   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 128  [A] Stavanger Aftenblad 22.06.2006  
  129 01.09.2006   : Satt i trafikk Sand - Ropeid. 129  Observasjon  
  130 21.05.2007   : I opplag, Sand. 130  Observasjon  
  131 06.2007   : I opplag, Stavanger. 131  Observasjon  
  132 03.10.2007   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 132  -  
  133 21.02.2008   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 133  [N] sdir.no  
  134 08.04.2008   : Kolliderte med kaien, Oanes. 134  [A] Stavanger Aftenblad 09.04.2008  
  135 15.06.2008   : Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 135  -  
  136 08.2008   : I opplag, Volda [reservefartøy]. 136  - / [P] "Skipet" 3/2008  
  137 08.03.2009   : Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 137  -  
  138 05.10.2009   : Tatt ut av trafikk Årvika - Koparnes. 138  -  
  139 14.11.2009   : I opplag, Ålesund. 139  -  
  140 2010  : Sertifikat endret [5]. 140  [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
  141 31.01.2010   : Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 141  -  
  142 03.2010   : I opplag, Syvde. 142  -  
  143 12.09.2010   : Tatt ut av opplag. 143  -  
  144 26.03.2011   : I opplag, Skår. 144  -  
  145 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 145  [P] "Skipet" 1/2012  
  146 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 146  [N] sdir.no  
  147 21.05.2013   : Satt i trafikk Volda - Folkestad. 147  -  
  148 29.06.2013   : Tatt ut av trafikk Volda - Folkestad. 148  -  
  149 07.08.2013   : Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 149  -  
  150 22.09.2013   : Tatt ut av trafikk Årvika - Koparnes. 150  -  
  151 20.10.2013   : Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 151  -  
  152 12.2013   : Tatt ut av trafikk Årvika - Koparnes. 152  -  
  153 19.02.2014   : Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 153  -  
  154 08.04.2014   : Tatt ut av trafikk Årvika - Koparnes. 154  -  
  155 29.05.2014   : I opplag. 155  -  
  156 25.08.2014   : Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 156  -  
  157 23.09.2014   : Til Vegsund Slip a/s, Eidsnes. 157  -  
  158 01.01.2015   : Satt i trafikk Brekstad - Valset. 158  [P] "Skipet" 1/2015  
  159 07.2015   : Muggsopp oppdaget i korridor / billettkontor. 159  [N] fosna-folket.no 03.07.2015  
  160 20.08.2015   : Tatt ut av trafikk Brekstad - Valset. 160  [P] "Skipet" 3/2015  
  161 30.08.2015   : Til Vågland Båtbyggeri a/s, Vågland for reparasjon. 161  [P] "Skipet" 3/2015  
  162 06.11.2015   : Ferdig reparert. Satt i trafikk Brekstad - Valset. 162  [P] "Skipet" 3/2015  
  163 21.12.2017   : Kolliderte med kaien, Brekstad. Fikk skader på ror og propell. 163  [N] fosna-folket.no 21.12.2017  
  164 31.12.2018   : Tatt ut av trafikk Brekstad - Valset. 164  [P] "Skipet" 1/2019  
  165 07.01.2019   : Statsjonert som reservefartøy, Harstad. 165  [P] "Skipet" 1/2019  
  166 24.03.2019   : Satt i trafikk Stornes - Bjørnerå. 166  [N] norled.no 24.03.2019  
  167 18.04.2019   : Statsjonert som reservefartøy, Harstad. 167  [N] norled.no 19.04.2019  
     
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau