HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  M/Fe "FRAFJORD" 1989-2008 0 FOTOGRAFI OPPDATERT 01.02.2018
Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde
1  PERIODE       1989 - 2008     1  
2  KJENNINGSSIGNAL       LIIP   2  [N] sjofartsdir.no
3  IMO-NUMMER       7728508   3  [N] sjofartsdir.no
4  MMSI-NUMMER       257048700   4  [N] marinetraffic.com
5  NAVN   "Hvalerfergen III" 1979 - 1989 5  [N] sjofartsdir.no
6           "Frafjord" 1989 - 6  [N] sjofartsdir.no
7  REDERI / EIERFORHOLD Hvaler Båt– og Fergeselskap a/s, Skjærhallen 1979 - 1989 7  [P] "Skipet" 4/1982
8     Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1989 - 1991 8  
9     Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1991 - 2000 9  [N] sjofartsdir.no
10     Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger 2000 - 2003 10  [N] sjofartsdir.no
11     Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger 2003 - 2008 11  [N] sjofartsdir.no
12     Tide Sjø a/s, Bergen 2008 - 2012 12  [N] sjofartsdir.no
13           Norled a/s, Stavanger 2012 - 13  [N] sjofartsdir.no
14  BYGGEÅR       1979   14  [N] sjofartsdir.no
15  BYGGENUMMER       46   15  [N] sjofartsdir.no
16  SKROG       Tromsø Skibsverft og Mekaniske Verksted a/s, Tromsø   16  [N] sjofartsdir.no
17  UTRUSTNING       Tromsø Skibsverft og Mekaniske Verksted a/s, Tromsø   17  [N] sjofartsdir.no
18  TYPE       P M IV   18  [P] "85 år med norske bilferjer"
19  SKROG       Pendel   19  Observasjon
20  KLASSE   DNV + 1A1-K, Carferry B, Ice C før 1986 - før 1989 20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
21     Skipskontrollen før 1989 - før 2000 21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
22         NSC før 2000 - 22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
23  MATERIALE       Stål   23  [N] sjofartsdir.no
24  MASKINFABRIKANT   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
25  MASKIN PRODUSERT       1979   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
26  MASKIN       1 x 2TEV Wichmann DM 4 syl. diesel   26  [P] "Skipet" 2/1991
27  EFFEKT       1200 bhk   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
28  FART       12.5 kn   28  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
29  FORBRUK           29  
30  LENGDE   1 48.52 m 1979 - 1986 30  [N] sjofartsdir.no
31       2 57.02 m 1986 - 31  [N] sjofartsdir.no
32  BREDDE       11.26 m   32  [N] sjofartsdir.no
33  DYBDE   1 03.54 m 1979 - 1986 33  [N] sjofartsdir.no
34           2 04.20 m 1986 - 34  [N] sjofartsdir.no
35  BRUTTO REGISTERTONNASJE   1 419.04 t 1979 - 1986 35  [N] sjofartsdir.no
36     2 739.00 t 1986 - 2003 36  [N] sjofartsdir.no
37  NETTO REGISTERTONNASJE       1 186.01 t 1979 - 1986 37  [N] sjofartsdir.no
38     2 225.00 t 1986 - 2003 38  [N] sjofartsdir.no
39  DØDVEKTTONNASJE       1 277.00 t 1979 - 1986 39  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
40     2 362.00 t 1986 - 2003 40  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
41           4 240.00 t 2003 - 41  [N] marinetraffic.com
42  BILER   1 40 dekk 2 1979 - 1986 42  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
43     2 45 dekk 2, 15 dekk 3 [hengedekk] 1986 - 2003 43  
44     4 34 dekk 2, 0 dekk 3 [hengedekk] 2003 - 44  
45  TRAILERE       4   45  [P] Fylkesrådmannen i Rogaland, 99/00527-001
46  PASSASJERER   1 255 1979 - 1986 46  
47     2 300 1986 - 1999 47  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
48     3 255 1999 - 48  
49  MANNSKAP           49  
50  PASSASJERLUGARER       0   50  Observasjon
51  MANNSKAPSLUGARER       8   51  [P] NOU 1977:37 - "Riksvegferjer"
52  DEKKSHØYDE   4.50 m dekk 2   52  Observasjon
53           2 2.2 / 3.7 m under dekk 3 [hengedekk senket/hevet] 1986 - 2003 53  Observasjon
54  AKSELTRYKK       13 t dekk 2   54  Observasjon
55  TILLEGGSINFORMASJON           55  
56  STATUS       I trafikk 56  
57 25.05.1979   : Innført i Fredrikstad Skipsregister som "Hvalerfergen III". Hjemmehavn: Fredrikstad. 57  [N] sjofartsdir.no
58 30.05.1979   : Levert fra Tromsø Skibsverft og Mekaniske Verksted a/s, Tromsø til Hvaler Båt– og Fergeselskap a/s, Skjærhallen 1►. Byggesum: 12.815 mill NOK. 58  [P] "Skipet" 4/1982
59 22.06.1979   : Satt i trafikk Skipstadsand - Korshavn. 59  [P] "Skipet" 4/1982
60 07.10.1979   : Grunnstøtte etter strømbrudd på styremaskinen. 60  [P] "Skipet" 4/1982
61 02.11.1979   : Ferdig reparert. Satt i trafikk Skipstadsand - Korshavn. 61  
62 1982    : Satt i trafikk Skjærhalden - Hvaler. 62  
63 09.1986   : Ombygget: 63  [P] "Skipet" 4/1986
64    : Forlenget samt hengedekk montert og sertifikat endret 2►. 64  
65 02.10.1989   : Tatt ut av trafikk Skjærhalden - Hvaler. 65  
66 04.10.1989   : Ankom Stavanger på utleie til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 66  [A] Stavanger Aftenblad 05.10.1989 / [P] Skipet 1/1990
67 08.10.1989   : Til Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger for opprustning. 67  [A] Stavanger Aftenblad 09.10.1989
68 14.11.1989   : Ferdig opprustet ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger. Arbeid utført av Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 68  [A] Stavanger Aftenblad 15.11.1989
69 24.11.1989   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "Frafjord". Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 69  - / [P] "Skipet" 2/1991
70 01.01.1990   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 70  [P] "Skipet" 2/1991
71 20.02.1990   : Grunnstøtte ved Rossøy. Til Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger for reparasjon. 71  [A] Stavanger Aftenblad 21.02.1990
72 03.1990   : Ferdig reparert ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger. 72  
73 06.04.1990   : Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 73  
74 29.11.1991   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 10 850 995 NOK. 74  [N] sjofartsdir.no
75 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 75  [N] sjofartsdir.no
76 15.01.1993   : Rente inn i m/fe "Sjernarøy" ved kai, Stavanger havn. 76  [A] Stavanger Aftenblad 16.01.1993
77 01.1993   : I opplag, Stavanger. 77  
78 05.1993   : Satt i trafikk Stavanger - Nesheim. 78  [A] Stavanger Aftenblad 15.05.1993
79 07.1993   : Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 79  Observasjon
80 09.1993   : I opplag, Stavanger. 80  Observasjon
81 24.05.1994   : Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 81  [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1994
82 21.06.1994   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 82  [A] Stavanger Aftenblad 22.06.1994
83 18.08.1994   : I opplag, Stavanger. 83  [A] Stavanger Aftenblad 22.06.1994
84 07.01.1995   : Grunnstøtte på en sandbanke ved Eidssund etter svikt i manøvreringssystemet. 84  [A] Stavanger Aftenblad 09.01.1995
85 05.1995   : Utleid til Møre og Romsdal Fylkesbåtar a/s, Molde. Satt i trafikk Eidsdal - Linge. 85  
86 01.06.1995   : Tilbakelevert. 86  
87    : Satt i trafikk Oanes - Lauvvik [supplering]. 87  [A] Stavanger Aftenblad 22.02.1995
88 01.10.1995   : I opplag, Stavanger. 88  [A] Stavanger Aftenblad 01.09.1995
89 30.11.1995   : Tatt ut av opplag. 89  Observasjon
90 02.12.1995   : Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 90  [A] Stavanger Aftenblad 02.12.1995
91 23.12.1995   : I opplag, Stavanger. 91  Observasjon
92 01.1996   : Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 92  Observasjon
93 28.03.1996   : I opplag, Stavanger. 93  Observasjon
94 06.1996   : Satt i trafikk Oanes - Lauvvik [supplering]. 94  [A] Stavanger Aftenblad 09.07.1996
95 08.07.1996   : Utleid til Møre og Romsdal Fylkesbåtar a/s, Molde. 95  [A] Stavanger Aftenblad 09.07.1996
96 15.07.1996   : Satt i trafikk Eidsdal - Linge. 96  [P] "Skipet" 3/1996
97 15.08.1996   : Tatt ut av trafikk Eidsdal - Linge. 97  [P] "Skipet" 3/1996
98 18.08.1996   : Tilbakelevert. 98  
99    : Satt i trafikk Oanes - Lauvvik [supplering]. 99  Observasjon
100 ca.09.1996   : I opplag, Stavanger. 100  
101 13.06.1997   : Satt i trafikk Oanes - Lauvvik [supplering]. 101  [A] Stavanger Aftenblad 03.07.1997
102 09.10.1997   : Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 102  [A] Stavanger Aftenblad 09.10.1997
103 17.11.1997   : Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 103  Observasjon
104 ca.01.1998   : Tatt ut av trafikk Hanasand - Holmastø. 104  Observasjon
105 ca.06.1998   : Utleid til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 105  
106 23.08.1998   : Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 106  [A] Stavanger Aftenblad 23.06.1998
107 1999   : Sertifikat endret 3►. 107  
108 31.03.1999   : Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 108  [A] Stavanger Aftenblad 25.03.1999
109 29.08.1999   : I opplag, Stavanger. 109  Observasjon
110 ca.10.1999   : Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 110  Observasjon
111 11.1999   : Tatt ut av trafikk Hanasand - Holmastø. 111  Observasjon
112 ca.24.12.1999   : I opplag, Stavanger. 112  [A] Stavanger Aftenblad 27.12.1999
113 2000   : Drift og eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 113  
114 31.01.2003   : Drift og eierskap overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 114  [N] sjofartsdir.no
115 29.06.2003   : Brøt ut brann i et sikringsskap under opplag, Stavanger. 115  [A] Rogalands Avis 30.06.2003
116 12.2003   : Ombygget: hengedekk demontert 4►. 116  
117 07.01.2004   : Satt i trafikk Sand - Ropeid. 117  
118 26.10.2004   : Sammenstøt med bunkringsanlegg og en seilbåt, Sand etter manøvreringsfeil. 118  [A] Stavanger Aftenblad 27.10.2004
119    : Autopiloten ble skrudd av for sent. Rep.kostnad av landanlegg: 258 982 NOK. 119  [A] Stavanger Aftenblad 07.04.2005
120 21.05.2007   : I opplag, Sand. 120  Observasjon
121 06.2007   : I opplag, Stavanger. 121  Observasjon
122 03.10.2007   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 122  
123 21.02.2008   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 123  
124 15.06.2008   : Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 124  
125 08.2008   : I opplag, Volda. 125  
126 08.03.2009   : Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 126  
127 05.10.2009   : Tatt ut av trafikk Årvika - Koparnes. 127  
128 14.11.2009   : I opplag, Ålesund. 128  
129 31.01.2010   : Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 129  
130 03.2010   : I opplag, Syvde. 130  
131 12.09.2010   : Tatt ut av opplag. 131  
132 26.03.2011   : I opplag, Skår. 132  
133 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 133  
134 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 134  [N] sjofartsdir.no
135 21.05.2013   : Satt i trafikk Volda - Folkestad. 135  
136 29.06.2013   : Tatt ut av trafikk Volda - Folkestad. 136  
137 07.08.2013   : Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 137  
138 22.09.2013   : Tatt ut av trafikk Årvika - Koparnes. 138  
139 20.10.2013   : Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 139  
140 12.2013   : Tatt ut av trafikk Årvika - Koparnes. 140  
141 19.02.2014   : Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 141  
142 08.04.2014   : Tatt ut av trafikk Årvika - Koparnes. 142  
143 29.05.2014   : I opplag. 143  
144 25.08.2014   : Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 144  
145 23.09.2014   : Til Vegsund Slip a/s, Eidsnes. 145  
146 02.01.2015   : Satt i trafikk Brekstad - Valset. 146  
147 07.2015   : Muggsopp oppdaget i korridor / billettkontor. 147  [N] fosna-folket.no 03.07.2015
148 20.08.2015   : Tatt ut av trafikk Brekstad - Valset. 148  [P] "Skipet" 3/2015
149 30.08.2015   : Til Vågland Båtbyggeri a/s, Vågland for reparasjon. 149  [P] "Skipet" 3/2015
150 06.11.2015   : Ferdig reparert. Satt i trafikk Brekstad - Valset. 150  [P] "Skipet" 3/2015
151 21.12.2017   : Kolliderte med kaien, Brekstad. Fikk skader på ror og propell. 151  [N] fosna-folket.no 21.12.2017