H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/Fe "FRAFJORD" 1989 - 2008  
    Fortegnelse nr. B23  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     26.04.2020    
    PERIODE:     1989 - 2008 Status for fartøyet: RESERVEFARTØY  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L I I P 1 -   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   7728508 2 -   2 [N] sdir.no  
  3 MMSI-nummer   257048700 3 -   3 [N] marinetraffic.com  
  4 Navn   "Hvalerfergen III" 4 1979 - 1989   4 [N] sdir.no  
  5     "Frafjord" 5 1989 -   5 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  6 Hvaler Båt– og Fergeselskap a/s, Skjærhallen 6 1979 - 1989   6 [P] "Skipet" 4/1982  
  7 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 7 1989 - 1991   7 [P] "Skipet" 2/1991  
  8 Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 8 1991 - 2003   8 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  9 Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger 9 2003 - 2008   9 [N] sdir.no  
  10 Tide Sjø a/s, Bergen 10 2008 - 2012   10 [N] sdir.no  
  11 Norled a/s, Stavanger 11 2012 -   11 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  12 Byggeår   1979 12 -   12 [N] sdir.no  
  13 Byggenummer   46 13 -   13 [N] sdir.no  
  14 Skrog   Tromsø Skibsverft & Mekaniske Verksted a/s, Tromsø 14 -   14 [N] sdir.no  
  15 Utrustning   Tromsø Skibsverft & Mekaniske Verksted a/s, Tromsø 15 -   15 [N] sdir.no  
  16 Type   P M IV 16 -   16 [P] "85 år med norske bilferjer"  
  17 Skrogutforming   Pendel 17 -   17 HMI  
  18 Klasse   DNV + 1A1-K, Carferry B, Ice C 18 før 1986 - før 1989   18 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  19     Skipskontrollen 19 før 1989 - før 2000   19 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20     NSC 20 før 2000 - før 2020   20 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21     NMD 21 før 2020 -   21 [N] j-gran.no  
  22 Materiale   Stål 22 -   22 [N] sdir.no  
  23 Maskinfabrikant   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 23 -   23 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24 Maskin produsert   1979 24 -   24 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25 Maskin   1 x 2TEV Wichmann DM 4 syl. diesel 25 -   25 [P] "Skipet" 2/1991  
  26 Effekt   1200 bhk 26 -   26 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27 Fart   12.5 kn 27 -   27 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28 Forbruk   - 28 -   28 -  
  29 Lengde [ A ] 48.52 m 29 1979 - 1986   29 [N] sdir.no  
  30   [ B ] 57.02 m 30 1986 -   30 [N] sdir.no  
  31 Bredde   11.61 m 31 -   31 [N] sdir.no  
  32 Dybde [ A ] 3.54 m 32 1979 - 1986   32 [N] sdir.no  
  33   [ B ] 4.20 m 33 1986 -   33 [N] sdir.no  
  34 Brutto registertonnasje [ A ] 419.04 t 34 1979 - 1986   34 [N] sdir.no  
  35   [ B ] 739 t 35 1986 - 2003   35 [N] sdir.no  
  36 Netto registertonnasje [ A ] 186.01 t 36 1979 - 1986   36 [N] sdir.no  
  37   [ B ] 225 t 37 1986 - 2003   37 [N] sdir.no      
  38 Dødvekttonnasje [ A ] 277 t 38 1979 - 1986   38 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  39   [ B ] 362 t 39 1986 - 2003   39 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  40   [ D ] 240 t 40 2003 - før 2020   40 [N] marinetraffic.com  
  41   [ F ] 366.90 t 41 før 2020 -   41 [N] j-gran.no  
  42 Bilkapasitet [ A ] 40 42 1979 - 1986   42 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  43   [ B ] 60 [45 dekk 2, 15 (henge)dekk 3] 43 1986 - 2003   43 -  
  44   [ D ] 34 44 2003 -   44 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
  45 Trailerkapasitet [ B ] 4 [18 m] 45 1986 -   45 [N] j-gran.no  
  46 Passasjersertifikat [ A ] 255 46 1979 - 1986   46 -  
  47   [ B ] 300 47 1986 - 1999   47 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  48   [ C ] 255 48 1999 - 2010   48 [P] Tide - "Ferjeruter 01.05.08 til og med 30.04.09"  
  49   [ E ] 165 49 2010 -   49 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
  50 Mannskap   Ja 50 -   50 HMI  
  51 Passasjerlugarer   0 51 -   51 HMI  
  52 Mannskapslugarer   8 52 -   52 [P] NOU 1977:37 - "Riksvegferjer"  
  53 Dekkshøyde   4.50 m dekk 2 53 -   53 HMI  
  54   [ B ] 2.2 / 3.7 m under (henge)dekk 3 [senket/hevet] 54 1986 - 2003   54 HMI  
  55 Akseltrykk   13 t dekk 2 55 -   55 HMI  
  56 Tilleggsinformasjon   Fartsområde: 2. 56 -   56 [N] norled.no  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  57 09.05.1979   Målt [ A ]. 57 [N] sdir.no  
  58 25.05.1979     Innført i Fredrikstad Skipsregister som "Hvalerfergen III". Hjemmehavn: Fredrikstad. 58 [N] sdir.no  
  59 30.05.1979     Levert fra Tromsø Skibsverft og Mekaniske Verksted a/s, Tromsø til Hvaler Båt– og Fergeselskap a/s, Skjærhallen [ A ]. Byggesum: 12.815 mill NOK. 59 [P] "Skipet" 4/1982  
  60 22.06.1979     Satt i trafikk Skipstadsand - Korshavn. 60 [P] "Skipet" 4/1982  
  61 07.10.1979     Grunnstøtte etter strømbrudd på styremaskinen. 61 [P] "Skipet" 4/1982  
  62 02.11.1979     Ferdig reparert. Satt i trafikk Skipstadsand - Korshavn. 62 -  
  63 1982 ►     Satt i trafikk Skjærhalden - Hvaler. 63 -  
  64 04.09.1986     Ombygget: 64 [N] sdir.no / [P] "Skipet" 4/1986  
  65       Forlenget samt hengedekk montert og sertifikat endret [ B ]. 65 -  
  66 02.10.1989     Tatt ut av trafikk Skjærhalden - Hvaler. 66 -  
  67 04.10.1989     Ankom Stavanger på utleie til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 67 [A] Stavanger Aftenblad 05.10.1989 / [P] Skipet 1/1990  
  68 08.10.1989     Til Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger for opprustning. 68 [A] Stavanger Aftenblad 09.10.1989  
  69 14.11.1989     Ferdig opprustet ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger. Arbeid utført av Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 69 [A] Stavanger Aftenblad 15.11.1989  
  70 24.11.1989     Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "Frafjord". Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 70 - / [P] "Skipet" 2/1991  
  71 31.12.1989     Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 71 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
  72 20.02.1990     Grunnstøtte ved Rossøy. Til Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger for reparasjon. 72 [A] Stavanger Aftenblad 21.02.1990  
  73 03.1990     Ferdig reparert ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger. 73 -  
  74 06.04.1990     Satt i trafikk Forsand - Lauvvik. 74 -  
  75 01.10.1991     Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 75 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  76       Verdifastsettelse: 10 850 995 NOK. 76 [N] sdir.no  
  77 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 77 [N] sdir.no  
  78 31.12.1992     Tatt ut av trafikk Forsand - Lauvvik. 78 HMI  
  79 15.01.1993     Rente inn i m/fe "Sjernarøy" ved kai, Stavanger havn. 79 [A] Stavanger Aftenblad 16.01.1993  
  80 01.1993     I opplag, Stavanger. 80 -  
  81 05.1993     Satt i trafikk Stavanger - Nesheim. 81 [A] Stavanger Aftenblad 15.05.1993  
  82 07.1993     Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 82 HMI  
  83 09.1993     I opplag, Stavanger. 83 HMI  
  84 24.05.1994     Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 84 [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1994  
  85 21.06.1994     Satt i trafikk Stavanger - Tau. 85 [A] Stavanger Aftenblad 22.06.1994  
  86 18.08.1994     I opplag, Stavanger. 86 [A] Stavanger Aftenblad 22.06.1994  
  87 07.01.1995     Grunnstøtte på en sandbanke ved Eidssund etter svikt i manøvreringssystemet. 87 [A] Stavanger Aftenblad 09.01.1995  
  88 05.1995     Utleid til Møre og Romsdal Fylkesbåtar a/s, Molde. Satt i trafikk Eidsdal - Linge. 88 -  
  89 01.06.1995     Tilbakelevert. 89 -  
  90       Satt i trafikk Oanes - Lauvvik [supplering]. 90 [A] Stavanger Aftenblad 22.02.1995  
  91 01.10.1995     I opplag, Stavanger. 91 [A] Stavanger Aftenblad 01.09.1995  
  92 30.11.1995     Tatt ut av opplag. 92 HMI  
  93 02.12.1995     Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 93 [A] Stavanger Aftenblad 02.12.1995  
  94 23.12.1995     I opplag, Stavanger. 94 HMI  
  95 01.1996     Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 95 HMI  
  96 28.03.1996     I opplag, Stavanger. 96 HMI  
  97 06.1996     Satt i trafikk Oanes - Lauvvik [supplering]. 97 [A] Stavanger Aftenblad 09.07.1996  
  98 08.07.1996     Utleid til Møre og Romsdal Fylkesbåtar a/s, Molde. 98 [A] Stavanger Aftenblad 09.07.1996  
  99 15.07.1996     Satt i trafikk Eidsdal - Linge. 99 [P] "Skipet" 3/1996  
  100 15.08.1996     Tatt ut av trafikk Eidsdal - Linge. 100 [P] "Skipet" 3/1996  
  101 18.08.1996     Tilbakelevert. 101 -  
  102       Satt i trafikk Oanes - Lauvvik [supplering]. 102 HMI  
  103 ca.09.1996     I opplag, Stavanger. 103 -  
  104 13.06.1997     Satt i trafikk Oanes - Lauvvik [supplering]. 104 [A] Stavanger Aftenblad 03.07.1997  
  105 høst 1997     Tatt ut av trafikk Oanes - Lauvvik. 105 HMI  
  106 17.11.1997     Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 106 HMI  
  107 ca.01.1998     Tatt ut av trafikk Hanasand - Holmastø. 107 HMI  
  108 ca.06.1998     Utleid til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 108 -  
  109 23.08.1998     Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 109 [A] Stavanger Aftenblad 23.06.1998  
  110 1999     Sertifikat endret [ C ]. 110 -  
  111 31.03.1999     Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 111 [A] Stavanger Aftenblad 25.03.1999  
  112 29.08.1999     I opplag, Stavanger. 112 HMI  
  113 ca.10.1999     Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 113 HMI  
  114 11.1999     Tatt ut av trafikk Hanasand - Holmastø. 114 HMI  
  115 ca.24.12.1999     I opplag, Stavanger. 115 [A] Stavanger Aftenblad 27.12.1999  
  116 2000     Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 116 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  117 01.01.2003     Drift overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 117 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  118 31.01.2003     Eierskap overført til Stavangerske a/s, Stavanger. 118 [N] sdir.no  
  119 29.06.2003     Brøt ut brann i et sikringsskap under opplag, Stavanger. 119 [A] Rogalands Avis 30.06.2003  
  120 05.07.2003     Satt i trafikk Stavanger - Tau. 120 [P] "Skipet" 3/2003  
  121 05.07.2003     Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 121 HMI  
  122 21.09.2003     Kolliderte med kaien, Sand. 122 [P] "Skipet" 4/2003  
  123 12.2003     Ombygget: Hengedekk demontert [ D ]. 123 -  
  124 07.01.2004     Satt i trafikk Sand - Ropeid. 124 -  
  125 26.10.2004     Sammenstøt med bunkringsanlegg og en seilbåt, Sand etter manøvreringsfeil. 125 [A] Stavanger Aftenblad 27.10.2004  
  126       Autopiloten ble skrudd av for sent. Rep.kostnad av landanlegg: 258 982 NOK. 126 [A] Stavanger Aftenblad 07.04.2005  
  127 ca.01.06.2005     Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 127 [A] Stavanger Aftenblad 09.08.2006  
  128 ca.31.08.2005     Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 128 [A] Stavanger Aftenblad 09.08.2006  
  129 01.06.2006     Satt i trafikk Stavanger - Tau. 129 [A] Stavanger Aftenblad 22.06.2006  
  130 01.09.2006     Satt i trafikk Sand - Ropeid. 130 HMI  
  131 21.05.2007     I opplag, Sand. 131 HMI  
  132 06.2007     I opplag, Stavanger. 132 HMI  
  133 03.10.2007     Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 133 -  
  134 21.02.2008     Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 134 [N] sdir.no  
  135 08.04.2008     Kolliderte med kaien, Oanes. 135 [A] Stavanger Aftenblad 09.04.2008  
  136 15.06.2008     Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 136 -  
  137 08.2008     I opplag, Volda [reservefartøy]. 137 - / [P] "Skipet" 3/2008  
  138 08.03.2009     Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 138 -  
  139 05.10.2009     Tatt ut av trafikk Årvika - Koparnes. 139 -  
  140 14.11.2009     I opplag, Ålesund. 140 -  
  141 2010     Sertifikat endret [ E ]. 141 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
  142 31.01.2010     Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 142 -  
  143 03.2010     I opplag, Syvde. 143 -  
  144 12.09.2010     Tatt ut av opplag. 144 -  
  145 26.03.2011     I opplag, Skår. 145 -  
  146 01.01.2012     Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 146 [P] "Skipet" 1/2012  
  147 13.02.2012     Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 147 [N] sdir.no  
  148 21.05.2013     Satt i trafikk Volda - Folkestad. 148 -  
  149 29.06.2013     Tatt ut av trafikk Volda - Folkestad. 149 -  
  150 07.08.2013     Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 150 -  
  151 22.09.2013     Tatt ut av trafikk Årvika - Koparnes. 151 -  
  152 20.10.2013     Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 152 -  
  153 12.2013     Tatt ut av trafikk Årvika - Koparnes. 153 -  
  154 19.02.2014     Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 154 -  
  155 08.04.2014     I opplag, 155 -  
  156 29.05.2014     Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 156 -  
  157 25.08.2014     Tatt ut av trafikk Tjøtta - Forvik. 157 -  
  158 23.09.2014     Til Vegsund Slip a/s, Eidsnes. 158 -  
  159 01.01.2015     Satt i trafikk Brekstad - Valset. 159 [P] "Skipet" 1/2015  
  160 07.2015     Muggsopp oppdaget i korridor / billettkontor. 160 [N] fosna-folket.no 03.07.2015  
  161 20.08.2015     Tatt ut av trafikk Brekstad - Valset. 161 [P] "Skipet" 3/2015  
  162 30.08.2015     Til Vågland Båtbyggeri a/s, Vågland for reparasjon. 162 [P] "Skipet" 3/2015  
  163 06.11.2015     Ferdig reparert. Satt i trafikk Brekstad - Valset. 163 [P] "Skipet" 3/2015  
  164 2016     Lugarinnredning oppgradert. 164 [N] j-gran.no  
  165 21.12.2017     Kolliderte med kaien, Brekstad. Fikk skader på ror og propell. 165 [N] fosna-folket.no 21.12.2017  
  166 31.12.2018     Tatt ut av trafikk Brekstad - Valset. 166 [P] "Skipet" 1/2019  
  167 07.01.2019     Stasjonert som reservefartøy, Harstad. 167 [P] "Skipet" 1/2019  
  168 24.03.2019     Satt i trafikk Stornes - Bjørnerå. 168 [N] norled.no 24.03.2019  
  169 18.04.2019     Stasjonert som reservefartøy, Harstad. 169 [N] norled.no 19.04.2019  
  170 ► 2020     Ommålt [ F ]. 170 [N] j-gran.no  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau