H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "FJORDVEIEN" 2001  
                     
    Forside            
 
   
    Kontakt              
    Kilder              
    Forklaring              
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter                
    Bilferger               © HMI v/ Sølve Hatteland  
                     
                     
                   
    Oppdatert: 08.12.2021                
    Status: I TRAFIKK                
                   
      Fortegnelse nr. B-43  
      "FJORDVEIEN" [2001 - 2019]        "VOLLSØY" [2019 - ]  
                   
                   
1   Periode       2001 - 1 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
2   Byggeår       2001 2 [N] sdir.no  
3   Byggenummer       168 [utrustning] 3 [N] sdir.no  
4   Skrog       Kvina Verft a/s, Feda 4 [A] Stavanger Aftenblad 16.05.2000  
5   Utrustning       Flekkefjord Slipp og Maskinfabrikk a/s, Flekkefjord 5 [N] sdir.no  
6   Type       -- 6    
7   Skrogutforming       Pendel 7 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
8   Materiale       Stål 8 [N] sdir.no  
                   
           
                   
9   ▼ IDENTIFIKASJON 9    
10   Periode       Navn 10    
11   2001 - 2019       "Fjordveien" 11 [N] sdir.no  
12   2019 -       "Vollsøy" 12 [N] sdir.no  
13           Kallesignal 13    
14           LLLZ 14 [N] sdir.no  
15           IMO-nummer 15    
16           9237993 16 [N] sdir.no  
17           MMSI-nummer 17    
18           258226000 18 [N] marinetraffic.com  
                   
           
                   
19   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 19    
20   Periode       Navn 20    
21   2001 - 2003       Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 21 [N] sdir.no  
22   2003 - 2008       Stavangerske a/s, Stavanger 22 [N] sdir.no  
23   2008 - 2012       Tide Sjø a/s, Bergen 23 [N] sdir.no  
24   2012 - 2019       Norled a/s, Stavanger 24 [N] sdir.no  
25   2019       Boreal Sjø a/s, Hammerfest 25 [N] sdir.no  
26   2019 -       Boreal Asset a/s, Hammerfest 26 [P] "Skipet" 1/2020  
                   
           
                   
27   ▼ KLASSIFISERING 27    
28   Periode       Klasse 28    
29           DNV 29 [A] Stavanger Aftenblad 10.08.2001  
                   
           
                   
30   ▼ MASKINERI 30    
31   Periode       Fabrikant 31    
32           Wärtsilä Finland o/y a/b, Finland 32 [N] sjohistorie.no  
33           Produsert 33    
34           2001 34 [N] sjohistorie.no  
35           Maskin 35    
36           4 x DM Wärtsilä 6L20C diesel 36    
37           Effekt 37    
38           5872 bhk 38 [N] sjohistorie.no  
39           Fart 39    
40           18.0 kn 40 [A] Stavanger Aftenblad 02.07.2001  
41           Forbruk 41    
42           -- 42    
                   
           
                   
43   ▼ MÅL 43    
44   Periode       Lengde 44    
45           88.16 m 45 [N] sjohistorie.no  
46           Bredde 46    
47           13.20 m 47 [N] sjohistorie.no  
48           Dybde 48    
49           5.55 m 49 [N] sjohistorie.no  
50           Brutto tonnasje 50    
51           3368 bt 51 [N] sjohistorie.no  
52           Netto tonnasje 52    
53           1399 nt 53 [N] sjohistorie.no  
54           Dødvekttonn 54    
55           750 dvt 55 [N] marinetraffic.com  
                   
           
                   
56   ▼ KAPASITET 56    
57   Periode       Personbiler 57    
58           75 [56 dekk 2] - [19 hengedekk] 58 [N] boreal.no | HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
59           Trailere 59    
60           Ja 60 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
61           Passasjerer 61    
62           299 62 [P] Norled - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2013-30.april 2014"  
63           Passasjerlugarer 63    
64           0 64 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
65           Mannskapslugarer 65    
66           Ja 66 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
67           Mannskap 67    
68           Ja 68 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
69           Dekkshøyde 69    
70         4.50 m [dekk 2] - 2.60 m [under senket hengedekk] - 2.00 m [hengedekk] 70 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
71           Tillatt akseltrykk 71    
72           15.0t [dekk 2] - 1.5 t [hengedekk] 72 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
                   
           
                   
73   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 73    
74   Fartsområde: 4. Propeller: 2 x Ulstein Aquamaster US2001 CPR azimutt 1500 kW. Bygget med vanntett port mellom baugvisir / akterport og fallem. 74    
75   Dobbel bunn. 75 [A] Stavanger Aftenblad 24.01.2001  
76   Stabilisatorer: 4 76 [A] Stavanger Aftenblad 11.12.2002  
                   
                   
           
77   ▼ HISTORIKK 77    
78 08.04.2001       Skrog sjøsatt ved Kvina Verft a/s, Feda. Slept til Flekkefjord Slipp og Maskinfabrikk a/s, Flekkefjord for utrustning. 78 [P] "Skipet" 2/2001  
79 30.05.2001       Målt. 79 [N] sdir.no  
80 30.06.2001       Døpt av Helga Bergsaker, Flekkefjord. 80 [A] Stavanger Aftenblad 02.07.2001  
81 27.07.2001       Levert fra Flekkefjord Slipp og Maskinfabrikk a/s, Flekkefjord til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger som "Fjordveien". 81 [N] sdir.no  
82         Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 82 [N] sdir.no  
83         Kostnad: 130 mill NOK. 83 [A] Stavanger Aftenblad 02.07.2001  
84         Drift: Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 84 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
85 10.08.2001       Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. 85 [A] Stavanger Aftenblad 10.08.2001  
86 28.11.2002       Lastebil forskjøv seg i tung sjø og fikk knust vindu ved Skudeneshavn. 86 [N] haugeunds-avis.no 28.11.2002  
87 01.01.2003       Drift overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 87 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
88 31.01.2003       Eierskap overført til Stavangerske a/s, Stavanger. 88 [N] sdir.no  
89 06.03.2006       Reddet 2 personer etter at tråleren "Stokkøy" forliste, Boknafjorden. 89 [N] haugeunds-avis.no 07.03.2006  
90 25.06.2004       Overstyrmann skadet av defekt linekaster under assistanse av grunnstøtt taretråler, Tungenes. 90 [A] Stavanger Aftenblad 25.06.2004  
91 02.08.2004       Maskinstans p.g.a. generatofeil, Boknafjorden. Slept til Skudeneshavn. 91 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.2004  
92 03.10.2007       Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 92 [N] sdir.no  
93 30.01.2008       Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 93 [N] sdir.no  
94 21.10.2009       Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for maskinreparasjon. 94 [N] stp-norway.com  
95 18.02.2010       Ferdig reparert ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. 95 [N] stp-norway.com  
96         Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. 96 [N] stp-norway.com  
97 10.02.2011       Maskinhavari. Lagt til kai, Mekjarvik. 97 [N] stavanger-aftenblad.no 10.02.2011  
98 03.03.2011       Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for maskinreparasjon. 98 [N] stp-norway.com  
99 10.05.2011       Ferdig reparert ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. 99 [N] stp-norway.com  
100         Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. 100 [N] stp-norway.com  
101 01.01.2012       Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 101 [P] "Skipet" 1/2012  
102 13.02.2012       Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 102 [N] sdir.no  
103 06.08.2012       Dunket borti en fiskebåt etter feilmanøvrering ved tillegging, Skudeneshavn. 103 [N] haugeunds-avis.no 06.08.2012  
104 09.02.2013       Reddet én mann fra en småbåtbrann mellom Tungenes og Kvitsøy. 104 [N] stp-norway.com  
105 25.08.2013       Reddet én mann fra brann i en seilbåt ved Skudeneshavn. 105 [N] haugeunds-avis.no 25.08.2013  
106 06.09.2013       Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 106 [P] "Skipet" 3/2013  
107 26.06.2016       Tatt ut av trafikk Mekjarvik - Vollsøy p.g.a. oljelekkasje. 107 [N] stp-norway.com  
108 01.07.2016       Til GMC Maritime a/s, Stavanger for reparasjon. 108 [N] stp-norway.com  
109 29.08.2016       Ferdig reparert ved GMC Maritime a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 109 [N] stp-norway.com  
110 28.11.2019       Solgt til Boreal Sjø a/s, Hammerfest. Omdøpt "Vollsøy". Hjemmehavn: Hammerfest. 110 [N] sdir.no  
111         Samme trafikk. 111 [N] boreal.no  
112 17.12.2019       Solgt til Boreal Asset a/s, Hammerfest. Drift: Boreal Sjø a/s, Hammerfest. Samme trafikk. 112 [P] "Skipet" 1/2020  
113 11.10.2021       Til LOS Marine a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 113 [N] strandbuen.no 09.11.2021  
114 ca.10.11.2021       Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 114 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
                   
                   
                   
    ▼ FOTOGALLERI    
                   
    Bilde 1/4      
 
  Avbildet som: "Fjordveien"    
    Overført fra Rogaland         Lokalisering: Boknafjorden    
    Trafikkselskap til         Tidspunkt: 18. mars 2007    
    Stavangerske, og flåten         Rettighetshaver: Hellen Røstenskar    
    fikk dermed de tre          Hentet fra: karmoynytt.no    
    ringene tilbake.                
    Her er den i sitt rette                
    element på Rogalands-                
    kysten.                
                   
                   
                   
    Bilde 2/4      
  Avbildet som: "Fjordveien"    
    Overført til Tide Sjø         Lokalisering: Salhus    
    og på vei til         Tidspunkt: 03. mars 2011    
    Rubbestadneset for         Rettighetshaver: Lars Johan Storækre    
    vedlikehold av maskineri.         Hentet fra: hardangerfjorden.org    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 3/4      
  Avbildet som: "Fjordveien"    
    Overført til Norled, og         Lokalisering: Mekjarvik    
    med det så fikk flåten         Tidspunkt: 26. oktober 2016    
    tilbake de tre røde         Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland    
    ringene, men denne gang         Hentet fra: Privat    
    på svart bunn i likhet                
    med hele DSD-flåten                
    inklusive tank-skipene.                
                     
                   
                   
    Bilde 4/4      
  Avbildet som: "Vollsøy"    
    Overtatt av Boreal Sjø         Lokalisering: Mekjarvik    
    først og deretter av         Tidspunkt: 24. september 2020    
    Boral Asset for samme         Rettighetshaver: Geir Vinnes    
    rute til Kvitsøy, denne         Hentet fra: marinetraffic.com    
    gang med et lokalt navn.                
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau