HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B43       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "FJORDVEIEN" 2001 -   FOTOGRAFI   OPPDATERT 13.06.2019  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 2001 -   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LLLZ   2  [N] sdir.no  
  3  IMO-NUMMER 9237993   3  [N] sdir.no  
  4  MMSI-NUMMER 258226000   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN "Fjordveien"   5  [N] sdir.no  
             
  6  REDERI / EIERFORHOLD Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 2001 - 2003 6  [N] sdir.no  
  7   Stavangerske a/s, Stavanger 2003 - 2008 7  [N] sdir.no  
  8   Tide Sjø a/s, Bergen 2008 - 2012 8  [N] sdir.no  
  9   Norled a/s, Stavanger 2012 - 9  [N] sdir.no  
 
  10  BYGGEÅR 2001   10  [N] sdir.no  
  11  BYGGENUMMER 168 [utrustning]   11  [N] sdir.no  
  12  SKROG Kvina Verft a/s, Feda   12  [A] Stavanger Aftenblad 16.05.2000  
  13  UTRUSTNING Flekkefjord Slipp og Maskinfabrikk a/s, Flekkefjord      13  [N] sdir.no  
  14  TYPE -   14    
  15  SKROG Pendel   15  Observasjon  
  16  KLASSE DNV   16  [A] Stavanger Aftenblad 10.08.2001  
  17  MATERIALE Stål   17  [N] sdir.no  
  18  MASKINFABRIKANT Wärtsilä Finland Oy, Finland   18    
  19  MASKIN PRODUSERT 2001   19    
  20  MASKIN 4 x DM Wärtsilä 6L20C diesel   20    
  21  EFFEKT 5793 bhk   21    
  22  FART 18.0 kn   22  [A] Stavanger Aftenblad 02.07.2001  
  23  FORBRUK -   23    
  24  LENGDE 88.16 m   24  [N] sdir.no  
  25  BREDDE 13.20 m   25  [N] sdir.no  
  26  DYBDE 5.55 m   26  [N] sdir.no  
  27  BRUTTO REGISTERTONNASJE 3368 t   27  [N] sdir.no  
  28  NETTO REGISTERTONNASJE 1399 t   28  [N] sdir.no  
  29  DØDVEKTTONNASJE 750 t   29  [N] marinetraffic.com  
  30  BILER 79 [60 dekk 2, 19 (henge)dekk 3]   30    
  31  TRAILERE Ja   31  Observasjon  
  32  PASSASJERER 299   32    
  33  MANNSKAP -   33  Observasjon  
  34  PASSASJERLUGARER 0   34  Observasjon  
  35  MANNSKAPSLUGARER Ja   35  Observasjon  
  36  DEKKSHØYDE 4.50 m dekk 2   36  Observasjon  
  37  AKSELTRYKK 15.0 t dekk 2, 1.5 t dekk 3   37  Observasjon  
  38  TILLEGGSINFORMASJON Fartsområde: 4. Propeller: 2 x Ulstein Aquamaster US2001 CPR azimutt 1500 kW.   38    
  39   Bygget med vanntett port mellom baugvisir / akterport og fallem.   39    
  40   Dobbel bunn. Stabilisatorer: 4.   40  [A] Stavanger Aftenblad 24.01.2000 / 11.12.2002  
  41  STATUS I trafikk 41    
   
  42 08.04.2001   : Skrog sjøsatt ved Kvina Verft a/s, Feda. Slept til Flekkefjord Slipp og Maskinfabrikk a/s, Flekkefjord for utrustning. 42  [P] "Skipet" 2/2001  
  43 30.06.2001   : Døpt av Helga Bergsaker, Flekkefjord. 43  [A] Stavanger Aftenblad 02.07.2001  
  44 27.07.2001   : Levert fra Flekkefjord Slipp og Maskinfabrikk a/s, Flekkefjord til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger som "Fjordveien". Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 44  [N] sdir.no  
  45    : Kostnad: 130 mill NOK. 45  [A] Stavanger Aftenblad 02.07.2001  
  46    : Drift: Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 46  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  47 10.08.2001   : Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. 47  [A] Stavanger Aftenblad 10.08.2001  
  48 28.11.2002   : Lastebil forskjøv seg i tung sjø og fikk knust vindu ved Skudeneshavn. 48  [N] haugeunds-avis.no 28.11.2002  
  49 01.01.2003   : Drift overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 49  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  50 31.01.2003   : Eierskap overført til Stavangerske a/s, Stavanger. 50  [N] sdir.no  
  51 06.03.2006   : Reddet 2 personer etter at tråleren "Stokkøy" forliste, Boknafjorden. 51  [N] haugeunds-avis.no 07.03.2006  
  52 25.06.2004   : Overstyrmann skadet av defekt linekaster under assistanse av grunnstøtt taretråler, Tungenes. 52  [A] Stavanger Aftenblad 25.06.2004  
  53 02.08.2004   : Maskinstans p.g.a. generatofeil, Boknafjorden. Slept til Skudeneshavn. 53  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.2004  
  54 03.10.2007   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 54  [N] sdir.no  
  55 30.01.2008   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 55  [N] sdir.no  
  56 21.10.2009   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for maskinreparasjon. 56    
  57 18.02.2010   : Ferdig reparert ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. 57    
  58    : Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. 58    
  59 10.02.2011   : Maskinhavari. Lagt til kai, Mekjarvik. 59  [N] stavanger-aftenblad.no 10.02.2011  
  60 03.03.2011   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for maskinreparasjon. 60    
  61 10.05.2011   : Ferdig reparert ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. 61    
  62    : Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. 62    
  63 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 63  [P] "Skipet" 1/2012  
  64 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 64  [N] sdir.no  
  65 06.08.2012   : Dunket borti en fiskebåt etter feilmanøvrering ved tillegging, Skudeneshavn. 65  [N] haugeunds-avis.no 06.08.2012  
  66 09.02.2013   : Reddet én mann fra en småbåtbrann mellom Tungenes og Kvitsøy. 66    
  67 25.08.2013   : Reddet én mann fra brann i en seilbåt ved Skudeneshavn. 67  [N] haugeunds-avis.no 25.08.2013  
  68 06.09.2013   : Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 68  [P] "Skipet" 3/2013  
  69 26.06.2016   : Tatt ut av trafikk Mekjarvik - Vollsøy p.g.a. oljelekkasje. 69    
  70 01.07.2016   : Til GMC Maritime a/s, Stavanger for reparasjon. 70    
  71 29.08.2016   : Ferdig reparert ved GMC Maritime a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 71    
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau