HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  M/Fe "FJORDVEIEN" 2001- FOTOGRAFI OPPDATERT 22.02.2017
Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde
1  PERIODE       2001 -     1  
2  KJENNINGSSIGNAL       LLLZ   2  [N] sjofartsdir.no
3  IMO-NUMMER       9237993   3  [N] sjofartsdir.no
4  MMSI-NUMMER       258226000   4  [N] marinetraffic.com
5  NAVN   "Fjordveien"   5  [N] sjofartsdir.no
6  REDERI / EIERFORHOLD Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 2001 - 2003 6  [N] sjofartsdir.no
7   Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger 2003 - 2008 7  [N] sjofartsdir.no
8   Tide Sjø a/s, Bergen 2008 - 2012 8  [N] sjofartsdir.no
9           Norled a/s, Stavanger 2012 - 9  [N] sjofartsdir.no
10  BYGGEÅR       2001   10  [N] sjofartsdir.no
11  BYGGENUMMER       168 [utrustning]   11  [N] sjofartsdir.no
12  SKROG       Kvina Verft a/s, Feda   12  [A] Stavanger Aftenblad 16.05.2000
13  UTRUSTNING       Flekkefjord Slipp og Maskinfabrikk a/s, Flekkefjord      13  [N] sjofartsdir.no
14  TYPE           14  
15  SKROG       Pendel   15  Observasjon
16  KLASSE       DNV   16  [A] Stavanger Aftenblad 10.08.2001
17  MATERIALE       Stål   17  [N] sjofartsdir.no
18  MASKINFABRIKANT   Wärtsilä Finland Oy, Finland   18  
19  MASKIN PRODUSERT       2001   19  
20  MASKIN       4 x DM Wärtsilä 6L20C diesel   20  
21  EFFEKT       5793 bhk   21  
22  FART       18.0 kn   22  [A] Stavanger Aftenblad 02.07.2001
23  FORBRUK           23  
24  LENGDE   88.16 m   24  [N] sjofartsdir.no
25  BREDDE       13.20 m   25  [N] sjofartsdir.no
26  DYBDE       05.55 m   26  [N] sjofartsdir.no
27  BRUTTO REGISTERTONNASJE   3368 t   27  [N] sjofartsdir.no
28  NETTO REGISTERTONNASJE       1399 t   28  [N] sjofartsdir.no
29  DØDVEKTTONNASJE       0750 t   29  [N] marinetraffic.com
30  BILER   60 dekk 2, 19 dekk 3 [hengedekk]   30  
31  TRAILERE       Ja   31  Observasjon
32  PASSASJERER   299   32  
33  MANNSKAP           33  Observasjon
34  PASSASJERLUGARER       0   34  Observasjon
35  MANNSKAPSLUGARER       Ja   35  Observasjon
36  DEKKSHØYDE       4.50 m dekk 2   36  Observasjon
37  AKSELTRYKK       15.0 t dekk 2, 1.5 t dekk 3   37  Observasjon
38  TILLEGGSINFORMASJON   Fartsområde: 4. Propeller: 2 x Ulstein Aquamaster US2001 CPR azimutt 1500 kW.   38  
39     Bygget med vanntett port mellom baugvisir / akterport og fallem.   39  
40           Dobbel bunn. Stabilisatorer: 4.   40  [A] Stavanger Aftenblad 24.01.2000 / 11.12.2002
41  STATUS       I trafikk 41  
42 08.04.2001   : Skrog sjøsatt ved Kvina Verft a/s, Feda. 42  [A] Stavanger Aftenblad 09.04.2001
43 30.06.2001   : Døpt av Helga Bergsaker, Flekkefjord. 43  [A] Stavanger Aftenblad 02.07.2001
44 27.07.2001   : Levert fra Flekkefjord Slipp og Maskinfabrikk a/s, Flekkefjord til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger som "Fjordveien". Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 44  [N] sjofartsdir.no
45    : Kostnad: 130 mill NOK. 45  [A] Stavanger Aftenblad 02.07.2001
46 10.08.2001   : Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. 46  [A] Stavanger Aftenblad 10.08.2001
47 31.01.2003   : Drift og eierskap overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 47  [N] sjofartsdir.no
48 25.06.2004   : Overstyrmann skadet av defekt linekaster under assistanse av grunnstøtt taretråler, Tungenes. 48  [A] Stavanger Aftenblad 25.06.2004
49 02.08.2004   : Maskinstans p.g.a. generatofeil, Boknafjorden. Slept til Skudeneshavn. 49  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.2004
50 03.10.2007   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 50  [N] sjofartsdir.no
51 30.01.2008   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 51  [N] sjofartsdir.no
52 21.10.2009   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for maskinreparasjon. 52  
53 18.02.2010   : Ferdig reparert ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. 53  
54 10.02.2011   : Maskinhavari. Lagt til kai, Mekjarvik. 54  [N] stavanger-aftenblad.no 10.02.2011
55 03.03.2011   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for maskinreparasjon. 55  
56 10.05.2011   : Ferdig reparert ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. 56  
57 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 57  
58 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 58  [N] sjofartsdir.no
59 06.08.2012   : Dunket borti en fiskebåt etter feilmanøvrering ved tillegging, Skudeneshavn. 59  
60 09.02.2013   : Reddet én mann fra en småbåtbrann mellom Tungenes og Kvitsøy. 60  
61 25.08.2013   : Reddet én mann fra brann i en seilbåt ved Skudeneshavn. 61  
62 06.09.2013   : Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 62  
63 26.06.2016   : Tatt ut av trafikk Mekjarvik - Vollsøy p.g.a. oljelekkasje. 63  
64 01.07.2016   : Til GMC Maritime a/s, Stavanger for reparasjon. 64  
65 29.08.2016   : Ferdig reparert ved GMC Maritime a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 65