EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "FJORDVEIEN" 2001-   FOTOGRAFI   OPPDATERT 06.02.2019  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       2001 -     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LLLZ   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       9237993   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER       258226000   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN   "Fjordveien"   5  [N] sjofartsdir.no  
             
  6  REDERI / EIERFORHOLD Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 2001 - 2003 6  [N] sjofartsdir.no  
  7   Stavangerske a/s, Stavanger 2003 - 2008 7  [N] sjofartsdir.no  
  8   Tide Sjø a/s, Bergen 2008 - 2012 8  [N] sjofartsdir.no  
  9           Norled a/s, Stavanger 2012 - 9  [N] sjofartsdir.no  
 
  10  BYGGEÅR       2001   10  [N] sjofartsdir.no  
  11  BYGGENUMMER       168 [utrustning]   11  [N] sjofartsdir.no  
  12  SKROG       Kvina Verft a/s, Feda   12  [A] Stavanger Aftenblad 16.05.2000  
  13  UTRUSTNING       Flekkefjord Slipp og Maskinfabrikk a/s, Flekkefjord      13  [N] sjofartsdir.no  
  14  TYPE           14    
  15  SKROG       Pendel   15  Observasjon  
  16  KLASSE       DNV   16  [A] Stavanger Aftenblad 10.08.2001  
  17  MATERIALE       Stål   17  [N] sjofartsdir.no  
  18  MASKINFABRIKANT   Wärtsilä Finland Oy, Finland   18    
  19  MASKIN PRODUSERT       2001   19    
  20  MASKIN       4 x DM Wärtsilä 6L20C diesel   20    
  21  EFFEKT       5793 bhk   21    
  22  FART       18.0 kn   22  [A] Stavanger Aftenblad 02.07.2001  
  23  FORBRUK           23    
  24  LENGDE   88.16 m   24  [N] sjofartsdir.no  
  25  BREDDE       13.20 m   25  [N] sjofartsdir.no  
  26  DYBDE       05.55 m   26  [N] sjofartsdir.no  
  27  BRUTTO REGISTERTONNASJE       3368 t   27  [N] sjofartsdir.no  
  28  NETTO REGISTERTONNASJE       1399 t   28  [N] sjofartsdir.no  
  29  DØDVEKTTONNASJE       0750 t   29  [N] marinetraffic.com  
  30  BILER   60 dekk 2, 19 dekk 3 [hengedekk]   30    
  31  TRAILERE       Ja   31  Observasjon  
  32  PASSASJERER       299   32    
  33  MANNSKAP           33  Observasjon  
  34  PASSASJERLUGARER       0   34  Observasjon  
  35  MANNSKAPSLUGARER       Ja   35  Observasjon  
  36  DEKKSHØYDE       4.50 m dekk 2   36  Observasjon  
  37  AKSELTRYKK       15.0 t dekk 2, 1.5 t dekk 3   37  Observasjon  
  38  TILLEGGSINFORMASJON   Fartsområde: 4. Propeller: 2 x Ulstein Aquamaster US2001 CPR azimutt 1500 kW.   38    
  39     Bygget med vanntett port mellom baugvisir / akterport og fallem.   39    
  40           Dobbel bunn. Stabilisatorer: 4.   40  [A] Stavanger Aftenblad 24.01.2000 / 11.12.2002  
  41  STATUS       I trafikk 41    
   
  42 08.04.2001   : Skrog sjøsatt ved Kvina Verft a/s, Feda. Slept til Flekkefjord Slipp og Maskinfabrikk a/s, Flekkefjord for utrustning. 42  [P] "Skipet" 2/2001  
  43 30.06.2001   : Døpt av Helga Bergsaker, Flekkefjord. 43  [A] Stavanger Aftenblad 02.07.2001  
  44 27.07.2001   : Levert fra Flekkefjord Slipp og Maskinfabrikk a/s, Flekkefjord til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger som "Fjordveien". Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 44  [N] sjofartsdir.no  
  45    : Kostnad: 130 mill NOK. 45  [A] Stavanger Aftenblad 02.07.2001  
  46    : Drift: Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 46  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  47 10.08.2001   : Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. 47  [A] Stavanger Aftenblad 10.08.2001  
  48 01.01.2003   : Drift overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 48  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  49 31.01.2003   : Eierskap overført til Stavangerske a/s, Stavanger. 49  [N] sjofartsdir.no  
  50 25.06.2004   : Overstyrmann skadet av defekt linekaster under assistanse av grunnstøtt taretråler, Tungenes. 50  [A] Stavanger Aftenblad 25.06.2004  
  51 02.08.2004   : Maskinstans p.g.a. generatofeil, Boknafjorden. Slept til Skudeneshavn. 51  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.2004  
  52 03.10.2007   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 52  [N] sjofartsdir.no  
  53 30.01.2008   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 53  [N] sjofartsdir.no  
  54 21.10.2009   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for maskinreparasjon. 54    
  55 18.02.2010   : Ferdig reparert ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. 55    
  56 10.02.2011   : Maskinhavari. Lagt til kai, Mekjarvik. 56  [N] stavanger-aftenblad.no 10.02.2011  
  57 03.03.2011   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for maskinreparasjon. 57    
  58 10.05.2011   : Ferdig reparert ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. 58    
  59 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 59    
  60 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 60  [N] sjofartsdir.no  
  61 06.08.2012   : Dunket borti en fiskebåt etter feilmanøvrering ved tillegging, Skudeneshavn. 61    
  62 09.02.2013   : Reddet én mann fra en småbåtbrann mellom Tungenes og Kvitsøy. 62    
  63 25.08.2013   : Reddet én mann fra brann i en seilbåt ved Skudeneshavn. 63    
  64 06.09.2013   : Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 64    
  65 26.06.2016   : Tatt ut av trafikk Mekjarvik - Vollsøy p.g.a. oljelekkasje. 65    
  66 01.07.2016   : Til GMC Maritime a/s, Stavanger for reparasjon. 66    
  67 29.08.2016   : Ferdig reparert ved GMC Maritime a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 67