EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "FINNØY" 1999-   FOTOGRAFI   OPPDATERT 06.02.2019  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1999 -     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LJTI   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       9192507   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER       259591000   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN   "Finnøy"   5  [N] sjofartsdir.no  
             
  6  REDERI / EIERFORHOLD       Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1999 - 2002 6  [N] sjofartsdir.no      
  8     Stavangerske a/s, Stavanger 2002 - 2008 8  [N] sjofartsdir.no  
  9     Tide Sjø a/s, Bergen 2008 - 2012 9  [N] sjofartsdir.no  
  10           Norled a/s, Stavanger 2012 - 10  [N] sjofartsdir.no  
 
  11  BYGGEÅR       1999   11  [N] sjofartsdir.no  
  12  BYGGENUMMER       B 590/1   12  [N] sjofartsdir.no  
  13  SKROG       Gdansk Shiprepair Yard Remontova S.A., Gdansk, Polen   13  [N] sjofartsdir.no  
  14  UTRUSTNING       Gdansk Shiprepair Yard Remontova S.A., Gdansk, Polen   14  [N] sjofartsdir.no  
  15  TYPE           15    
  16  SKROG       Pendel   16  Observasjon  
  17  KLASSE       DNV   17  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  19  MATERIALE       Stål [skrog], aluminium [overbygg]   19    
  20  MASKINFABRIKANT       [1] Mitsubishi HI Ltd., Sagamihara, Japan 1999 - 2012 20    
  21  MASKIN PRODUSERT   [1] 1999   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22           [3] 2012   22    
  23  MASKIN   [1] 4 x 4T DM S6R2-MPTK 6 syl. diesel 1999 - 2012 23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24     [3] 4 x Caterpillar Cat32 Acert 12 syl. diesel 2012 - 24    
  25     + batteridrift 2013 - 25      
  26  EFFEKT       [1] 3480 bhk 1999 - 2012 26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27  FART   [1] 12.0 kn 1999 - 2012 27    
  28           [3] 14.5 kn 2012 - 28    
  29  FORBRUK           29    
  30  LENGDE   [1] 108.06 m 1999 - 2010 30  [N] sjofartsdir.no  
  31     [2] 104.40 m 2010 - 31  [N] sjofartsdir.no  
  32  BREDDE       15.00 m   32  [N] sjofartsdir.no  
  33  DYBDE       05.20 m   33  [N] sjofartsdir.no  
  34  BRUTTO REGISTERTONNASJE       [1] 1935 t 1999 - 2010 34  [N] sjofartsdir.no  
  35  NETTO REGISTERTONNASJE       [1] 0580 t 1999 - 2010 35  [N] sjofartsdir.no  
  36  DØDVEKTTONNASJE       [2] 1007 t 2010 - 36  [N] marinetraffic.com  
  37  BILER   [1] 71 dekk 2, 36 dekk 3   37    
  38     [2] 74 dekk 2     38    
  39  TRAILERE       Ja   39  Observasjon  
  40  PASSASJERER   [4] 100 1999 40  [A] Stavanger Aftenblad 08.11.1999  
  41     [5] 350 1999 - 41  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  42  MANNSKAP       5   42  [N] stavanger-aftenblad.no 30.01.2019  
  43  PASSASJERLUGARER       0   43  Observasjon  
  44  MANNSKAPSLUGARER       Ja   44  Observasjon  
  45  DEKKSHØYDE   5.00 m dekk 2   45  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  46           2.20 m dekk 3   46  Observasjon  
  47  AKSELTRYKK       15 t dekk 2   47  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  48  TILLEGGSINFORMASJON   Fartsområde: 2. Propeller: 2 x Aquamaster US 1401CRP.   48    
  49     Kapasitet ferskvann / ballastvann / diesel: 135 m³ / 257,42 m³ / 76 m³.     49      
  50           Hjelpemaskin: 1 x Siemens 1LL8 455-4PM90-Z 1000 kw dieselelektrisk.   50    
  51  STATUS       I trafikk 51    
 
  52 23.09.1999   : Levert fra Gdansk Shiprepair Yard Remontova S.A., Gdansk, Polen til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger som "Finnøy" [1]. Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 52    
  53 29.09.1999   : Ankom Stavanger. 53  [A] Stavanger Aftenblad 30.09.1999  
  54    : Lagt i opplag. 54  Observasjon  
  55 08.11.1999   : Sertifisert [4]. 55  [A] Stavanger Aftenblad 08.11.1999  
  56 13.11.1999   : Døpt av Reidun Nylund, Ladstein. 56  [A] Stavanger Aftenblad 12.11.1999  
  57 12.1999   : Sertifikat endret [5]. 57  Observasjon  
  58 01.01.2000   : Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 58  [A] Stavanger Aftenblad 12.11.1999  
  59 2000   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Finnøysambandet a/s, Stavanger. 59  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  60 09.06.2000   : Verdifastsettelse: 92 319 770 NOK. 60  [N] sjofartsdir.no  
  61 19.11.2002   : Eierskap overført til Stavangerske a/s, Stavanger. 61  [N] sjofartsdir.no  
  62 01.01.2003   : Drift overført til Stavangerske Finnøysambandet a/s, Stavanger. 62  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  63 28.12.2006   : Grunnstøtte, Hanasand. 63    
  64 03.10.2007   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 64  [N] sjofartsdir.no  
  65 28.12.2006   : Grunnberøring i tykk tåke, Hanasand. 65  [A] Stavanger Aftenblad 29.12.2006  
  66 21.02.2008   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 66  [N] sjofartsdir.no  
  67 30.10.2009   : Tatt ut av trafikk Hanasand - Holmastø. 67  [N] sjofartsdir.no  
  68 02.11.2009   : Til GMC Maritime a/s, Stavanger for ombygging. 68    
  69 20.01.2010   : Ombygget ved GMC Maritime a/s, Stavanger: baug– og aktervisir demontert og èn salong ombygget til bilplasser [2]. Satt i trafikk Lauvvik - Oanes. 69    
  70 20.06.2010   : Èn person omkom og tre ble skadet i en bilulykke om bord. Bilen kjørte i full fart over bildekket og inn i fallemmen i motsatt ende. 70  [N] vg.no 25.06.2010  
  71 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 71    
  72 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 72  [N] sjofartsdir.no  
  73 22.09.2012   : Til ombygging ved Westcon Karmsund a/s, Kopervik. 73    
  74 18.10.2012   : Ferdig ombygget ved Westcon Karmsund a/s, Kopervik: Nye maskiner installert [3]. Satt i trafikk Lauvvik - Oanes. 74    
  75 28.09.2013   : Ombygget til hybriddrift ved Karmsund Maritime Service a/s, Kopervik (batteri + diesel). 75    
  76 12.07.2015   : Utløsning av redningsflåte ved ankomst Oanes. 76  [N] nrk.no/rogaland 13.07.2015  
  77 03.12.2015   : Brøt ut brann i en personbil om bord. 77  [N] stavanger-aftenblad.no 03.12.2015  
  78 14.06.2017   : Èn person skadet etter å ha kommet i klem mellom bil og rekkverk, Lauvvik. 78  [N] stavanger-aftenblad.no 14.06.2017  
  79 17.08.2018   : Assisterte m/fe "Eid" etter kraftig røytutvikling i maskinrommet, Lysefjorden. Tauet fartøyet til Forsand for brannslukking. 79  [N] stavanger-aftenblad.no 17.08.2018