HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  M/Fe "ETNE" 2012-2013 0 FOTOGRAFI OPPDATERT 09.11.2017
Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde
1  PERIODE       2012 - 2013     1  
2  KJENNINGSSIGNAL       LINA   2  [N] sjofartsdir.no
3  IMO-NUMMER       7805124   3  [N] sjofartsdir.no
4  MMSI-NUMMER       257244400   4  [N] marinetraffic.com
5  NAVN   "Askøy" 1979 - 1988 5  [P] "Skipet" 3/1988
6           "Etne" 1988 - 6  [N] sjofartsdir.no
7  REDERI / EIERFORHOLD Rutelaget Askøy-Bergen a/s, Kleppestø 1979 - 1988 7  [P] "Skipet" 3/1979
8     Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1988 - 2001 8  [N] sjofartsdir.no
9     Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen 2001 - 2006 9  [N] sjofartsdir.no
10     Tide Sjø a/s, Bergen 2006 - 2012 10  [N] sjofartsdir.no      
11           Norled a/s, Stavanger 2012 - 11  [N] sjofartsdir.no
12  BYGGEÅR       1979   12  [N] sjofartsdir.no
13  BYGGENUMMER       125/79   13  [N] sjofartsdir.no
14  SKROG       Mjellem & Karlsen a/s, Bergen   14  [N] sjofartsdir.no
15  UTRUSTNING       Mjellem & Karlsen a/s, Bergen   15  [N] sjofartsdir.no
16  TYPE           16  
17  SKROG       Pendel   17  Observasjon
18  KLASSE   DNV + 1A1-K, Sh.Car Ferry B, E0, + MV 1979 - før 1989 18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
19     Skipskontrollen før 1989 - før 2000 19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
20         NSC før 2000 - 20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
21  MATERIALE       Stål   21  [N] sjofartsdir.no
22  MASKINFABRIKANT   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
23  MASKIN PRODUSERT       1979   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
24  MASKIN       1 x 9AX 2T DM 9 syl. diesel, maskinnr. 5701   24  
25  EFFEKT       2300 bhk   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
26  FART       14.6 kn   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
27  FORBRUK       310 l/t   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
28  LENGDE   78.42 m   28  [N] sjofartsdir.no
29  BREDDE       1 13.93 m 1979 - 1994 29  [N] sjofartsdir.no
30           2 13.90 m 1994 - 30  [N] sjofartsdir.no
31  DYBDE   1 04.19 m 1979 - 1994 31  [N] sjofartsdir.no
32           2 05.05 m 1994 - 32  [N] sjofartsdir.no
33  BRUTTO REGISTERTONNASJE   1 1241.59 t 1979 - 1994 33  [N] sjofartsdir.no
34     2 1726.00 t 1994 - 1996 34  [N] sjofartsdir.no
35           3 1660.00 t 1996 - 35  [N] sjofartsdir.no
36  NETTO REGISTERTONNASJE   1 0733.12 t 1979 - 1994 36  [N] sjofartsdir.no
37     2 0105.00 t 1994 - 1996 37  [N] sjofartsdir.no
38           3 0498.00 t 1996 - 38  [N] sjofartsdir.no
39  DØDVEKTTONNASJE       150 t   39  [N] marinetraffic.com
40  BILER   1 40 dekk 2, 80 dekk 3 1979 - ca.2005 40  
41     4 30 dekk 2, 64 dekk 3 ca.2005 - 41  
42  TRAILERE       Ja   42  Observasjon
43  PASSASJERER   1 575 1979 - før 1983 43  
44     5 850 før 1983 - før 1989 44  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
45     6 600 før 1989 - før 2000 45  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
46     7 500 før 2000 - ca.2005 46  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
47     ◄4► 390 ca.2005 - 47  
48  MANNSKAP           48  
49  PASSASJERLUGARER       0   49  Observasjon
50  MANNSKAPSLUGARER       Ja   50  Observasjon
51  DEKKSHØYDE       5.00 m dekk 3   51  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
52  AKSELTRYKK       13 t dekk 3   52  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
53  TILLEGGSINFORMASJON           53  
54  STATUS       I trafikk 54  
 
55 18.06.1979   : Levert fra Mjellem & Karlsen a/s, Bergen til Rutelaget Askøy-Bergen a/s, Kleppestø som "Askøy" 1►. Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 55  [P] "Skipet" 3/1979
56 06.1979   : Satt i trafikk Kleppestø - Bergen. 56  
57 1983   : Sertifikat endret 5►. 57  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
58 ca.06.1987   : Utleid til Fosen Trafikklag a/s, Trondheim. Satt i trafikk Flakk - Rørvik. 58  [P] "Skipet" 3/1987
59 ca.08.1987   : Tilbakelevert. 59  
60 15.06.1988   : Solgt til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Omdøpt "Etne". Salgssum: 27.5 mill NOK. 60  [N] sjofartsdir.no
61 06.1988   : Satt i trafikk Skjersholmane - Valevåg. 61  [P] "Fram og tilbake over fjorden"
62 1989   : Sertifikat endret 6►. 62  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
63 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 63  [N] sjofartsdir.no
64 21.07.1994   : Ommålt 2►. 64  [N] sjofartsdir.no
65 29.11.1994   : Èn av mannskapet klemt mellom trailer og fallem, Valevåg. 65  [A] Stavanger Aftenblad 30.11.1994
66 1995   : Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 66  
67 03.06.1996   : Ommålt 3►. 67  [N] sjofartsdir.no
68 2000   : Sertifikat endret 7►. 68  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
69 02.05.2000   : Drift overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen. 69  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000
70 15.06.2001   : Eierskap overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen. 70  [N] sjofartsdir.no
71 01.2005   : Oppgradert ved Bognes Industripark a/s, Husnes. 71  
72 ca.2005   : Kapasitet og sertifikat endret 4►. 72  
73 03.11.2006   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 73  
74 04.12.2006   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 74  [N] sjofartsdir.no
75 13.07.2007   : Satt i trafikk Leirvåg - Skipavik. 75  
76 07.03.2008   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 76  
77 06.04.2008   : Satt i trafikk Leirvåg - Skipavik. 77  
78 18.06.2010   : Reddet fire personer etter fritidsbåthavari, Leirvåg. 78  
79 04.11.2010   : Satt i trafikk Leirvåg - Sløvåg. 79  
80 30.03.2011   : Tatt ut av trafikk Leirvåg - Sløvåg. 80  
81 02.06.2011   : I opplag, Bruarøya. 81  
82 12.08.2011   : Tatt ut av opplag. 82  
83 26.10.2011   : Satt i trafikk Leirvåg - Sløvåg. 83  
84 26.11.2011   : Tatt ut av trafikk Leirvåg - Sløvåg. 84  
85 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 85  
86 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 86  [N] sjofartsdir.no
87 29.05.2012   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 87  
88 06.08.2012   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 88  
89 28.02.2013   : I opplag, Stavanger. 89  
90 29.04.2013   : Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 90  
91 08.2017   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 91  [P] "Skipet" 3/2017
92 ca.09.2017   : Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 92  Observasjon