HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B88       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "ETNE" 2012 - 2013   FOTOGRAFI   OPPDATERT 30.12.2019  
 
 
   
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 2012 - 2013   1  HMI  
  2   Kjenningssignal LINA   2  [N] sdir.no  
  3   IMO-nummer 7805124   3  [N] sdir.no  
  4   MMSI-nummer 257244400   4  [N] marinetraffic.com  
  5   Navn "Askøy" 1979 - 1988 5  [P] "Skipet" 3/1988  
  6   "Etne" 1988 - 6  [N] sdir.no  
             
  7   Rederi / eierforhold Rutelaget Askøy-Bergen a/s, Kleppestø 1979 - 1988 7  [P] "Skipet" 3/1979  
  8   Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1988 - 2001 8  [N] sdir.no  
  9   HSD Sjø a/s, Bergen 2001 - 2006 9  [N] sdir.no  
  10   Tide Sjø a/s, Bergen 2006 - 2012 10  [N] sdir.no  
  11   Norled a/s, Stavanger 2012 - 11  [N] sdir.no  
 
  12   Byggeår 1979   12  [N] sdir.no  
  13   Byggenummer 125/79   13  [N] sdir.no  
  14   Skrog Mjellem & Karlsen a/s, Bergen   14  [N] sdir.no  
  15   Utrustning Mjellem & Karlsen a/s, Bergen   15  [N] sdir.no  
  16   Type -   16  -  
  17   Skrogutforming Pendel   17  Observasjon  
  18   Klasse DNV + 1A1-K, Sh.Car Ferry B, E0, + MV 1979 - før 1989 18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  19   Skipskontrollen før 1989 - før 2000 19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20   NSC før 2000 - 20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21   Materiale Stål   21  [N] sdir.no  
  22   Maskinfabrikant Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23   Maskin produsert 1979   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24   Maskin 1 x 9AX 2T DM 9 syl. diesel, maskinnr. 5701   24  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  25   Effekt 2300 bhk   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26   Fart 14.6 kn   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27   Forbruk 310 l/t   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28   Lengde 78.42 m   28  [N] sdir.no  
  29   Bredde [1]  13.93 m 1979 - 1994 29  [N] sdir.no  
  30   [2]  13.90 m 1994 - 30  [N] sdir.no  
  31   Dybde [1]  4.19 m 1979 - 1994 31  [N] sdir.no  
  32   [2]  5.05 m 1994 - 32  [N] sdir.no  
  33   Brutto registertonnasje [1]  1241.59 t 1979 - 1994 33  [N] sdir.no  
  34   [2]  1726.00 t 1994 - 1996 34  [N] sdir.no  
  35   [3]  1660.00 t 1996 - 35  [N] sdir.no  
  36   Netto registertonnasje [1]  733.12 t 1979 - 1994 36  [N] sdir.no  
  37   [2]  105.00 t 1994 - 1996 37  [N] sdir.no  
  38   [3]  498.00 t 1996 - 38  [N] sdir.no  
  39   Dødtvekttonnasje 150 t   39  [N] marinetraffic.com  
  40   Biler [1]  120 [40 dekk 2, 80 dekk 3] 1979 - ca.2005 40  -  
  41   [4]  94 [30 dekk 2, 64 dekk 3] ca.2005 - 41  [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" / -  
  42   Trailere 12   42  [A] Sunnhordland 25.03.1996  
  44   Passasjerer [1]  850 1979 - før 1989 44  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  45   [6]  600 før 1989 - før 2000 45  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  46   [7]  500 før 2000 - ca.2005 46  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  47   [4]  390 ca.2005 - 47  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  48   Mannskap -   48  -  
  49   Passasjerlugarer 0   49  Observasjon  
  50   Mannskapslugarer Ja   50  Observasjon  
  51   Dekkshøyde 2.30 m dekk 2, 5.00 m dekk 3   51  Observasjon  
  52   Akseltrykk 6 t dekk 2, 13 t dekk 3   52  Observasjon  
  53   Tilleggsinformasjon -   53  -  
  54   Status I opplag 54  [P] "Skipet" 2/2019  
       
  55 16.05.1979   : Sjøsatt ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen. Gikk inn i en kai etter at en waier hang seg opp i et kaihjørne. Rorstamme ødelagt. 55  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  56 18.06.1979   : Innført i Bergen Skipsregister. 56  [P] "Skipet" 3/1979  
  57 22.06.1979   : Levert fra Mjellem & Karlsen a/s, Bergen til Rutelaget Askøy-Bergen a/s, Kleppestø som "Askøy" [1]. Hjemmehavn: Bergen. 57  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  58    : Byggekostnad: 29 mill NOK. 58  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  59 23.06.1979   : Satt i trafikk Kleppestø - Bergen. 59  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  60 ca.06.1987   : Utleid til Fosen Trafikklag a/s, Trondheim. Satt i trafikk Flakk - Rørvik. 60  [P] "Skipet" 3/1987  
  61 ca.08.1987   : Tilbakelevert. 61  -  
  62 15.06.1988   : Solgt til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Omdøpt "Etne". Salgssum: 27.5 mill NOK. 62  [N] sdir.no  
  63 16.06.1988   : Satt i trafikk Skjersholmane - Valevåg. 63  [A] Sunnhordland 13.06.1988  
  64 ► 1989   : Sertifikat endret [6]. 64  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  65 30.09.1990   : Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 65  [A] Sunnhordland 28.09.1990  
  66 29.11.1990   : Satt i trafikk Skjersholmane - Valevåg. 66  [A] Sunnhordland 29.11.1990 / Observasjon  
  67 20.03.1991   : To personer skadet da bil kjørte inn i flaps til nedre bildekk, Skjersholmane. 67  [A] Sunnhordland 21.03.1991  
  68 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 68  [N] sdir.no  
  69 21.07.1994   : Ommålt [2]. 69  [N] sdir.no  
  70 29.11.1994   : Èn av mannskapet klemt mellom trailer og fallem, Valevåg. 70  [A] Stavanger Aftenblad 30.11.1994  
  71 17.12.1994   : Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Valevåg. 71  [A] Sunnhordland 20.12.1994  
  72 1995   : Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 72  -  
  73 02.06.1996   : Satt i trafikk Skjersholmane - Valevåg. 73  [A] Sunnhordland 25.03.1996  
  74 15.08.1996   : Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 74  [A] Sunnhordland 25.03.1996  
  75 03.06.1996   : Ommålt [3]. 75  [N] sdir.no  
  76 ► 2000   : Sertifikat endret [7]. 76  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  77 02.05.2000   : Drift overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen. 77  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
  78 15.06.2001   : Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 78  [N] sdir.no  
  79 01.2005   : Oppgradert ved Bognes Industripark a/s, Husnes. 79  -  
  80 ca.2005   : Kapasitet og sertifikat endret [4]. 80  - / [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  81 03.11.2006   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 81  [P] "Skipet" 4/2006  
  82 04.12.2006   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 82  [N] sdir.no  
  83 10.01.2007   : Tatt ut av trafikk Bruravik - Brimnes. 83  [P] "Skipet" 1/2007  
  84 13.07.2007   : Satt i trafikk Leirvåg - Skipavik. 84  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  85 07.03.2008   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 85  -  
  86 06.04.2008   : Satt i trafikk Leirvåg - Skipavik. 86  -  
  87 18.06.2010   : Reddet fire personer etter fritidsbåthavari, Leirvåg. 87  -  
  88 04.11.2010   : Satt i trafikk Leirvåg - Sløvåg. 88  [P] "Skipet" 4/2010  
  89 30.03.2011   : Tatt ut av trafikk Leirvåg - Sløvåg. 89  [P] "Skipet" 2/2011  
  90 02.06.2011   : I opplag, Lepsøy. 90  [P] "Skipet" 2/2011  
  91 12.08.2011   : Tatt ut av opplag. 91  -  
  92 26.10.2011   : Satt i trafikk Leirvåg - Sløvåg. 92  -  
  93 26.11.2011   : Tatt ut av trafikk Leirvåg - Sløvåg. 93  -  
  94 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 94  [P] "Skipet" 1/2012  
  95 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 95  [N] sdir.no  
  96 29.05.2012   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 96  -  
  97 06.08.2012   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 97  -  
  98 28.02.2013   : I opplag, Stavanger. 98  -  
  99 29.04.2013   : Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 99  -  
  100 08.2017   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 100  [P] "Skipet" 3/2017  
  101 ca.09.2017   : Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 101  Observasjon  
  102 vår 2018   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 102  Observasjon  
  103 22.10.2018   : Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 103  [N] marinetraffic.com  
  104 14.01.2019   : I opplag, Sunde [reservefartøy]. 104  [P] "Skipet" 2/2019  
  105 30.07.2019   : Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 105  [P] "Skipet" 3/2019  
  106 09.2019   : Tatt ut av trafikk Skånevik - Utåker. 106  Observasjon  
  107 pr.12.2019   : I opplag, Sunde. 107  [N] marinetraffic.com  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau