EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "ETNE" 2012-2013   FOTOGRAFI   OPPDATERT 14.11.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       2012 - 2013     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LINA   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       7805124   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER       257244400   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN   "Askøy" 1979 - 1988 5  [P] "Skipet" 3/1988  
  6           "Etne" 1988 - 6  [N] sjofartsdir.no  
             
  7  REDERI / EIERFORHOLD Rutelaget Askøy-Bergen a/s, Kleppestø 1979 - 1988 7  [P] "Skipet" 3/1979  
  8     Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1988 - 2001 8  [N] sjofartsdir.no  
  9     HSD Sjø a/s, Bergen 2001 - 2006 9  [N] sjofartsdir.no  
  10     Tide Sjø a/s, Bergen 2006 - 2012 10  [N] sjofartsdir.no      
  11           Norled a/s, Stavanger 2012 - 11  [N] sjofartsdir.no  
 
  12  BYGGEÅR       1979   12  [N] sjofartsdir.no  
  13  BYGGENUMMER       125/79   13  [N] sjofartsdir.no  
  14  SKROG       Mjellem & Karlsen a/s, Bergen   14  [N] sjofartsdir.no  
  15  UTRUSTNING       Mjellem & Karlsen a/s, Bergen   15  [N] sjofartsdir.no  
  16  TYPE           16    
  17  SKROG       Pendel   17  Observasjon  
  18  KLASSE   DNV + 1A1-K, Sh.Car Ferry B, E0, + MV 1979 - før 1989 18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  19     Skipskontrollen før 1989 - før 2000 19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20         NSC før 2000 - 20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21  MATERIALE       Stål   21  [N] sjofartsdir.no  
  22  MASKINFABRIKANT   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23  MASKIN PRODUSERT       1979   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24  MASKIN       1 x 9AX 2T DM 9 syl. diesel, maskinnr. 5701   24  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  25  EFFEKT       2300 bhk   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26  FART       14.6 kn   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27  FORBRUK       310 l/t   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28  LENGDE       78.42 m   28  [N] sjofartsdir.no  
  29  BREDDE   [1] 13.93 m 1979 - 1994 29  [N] sjofartsdir.no  
  30         [2] 13.90 m 1994 - 30  [N] sjofartsdir.no  
  31  DYBDE   [1] 04.19 m 1979 - 1994 31  [N] sjofartsdir.no  
  32         [2] 05.05 m 1994 - 32  [N] sjofartsdir.no  
  33  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 1241.59 t 1979 - 1994 33  [N] sjofartsdir.no  
  34     [2] 1726.00 t 1994 - 1996 34  [N] sjofartsdir.no  
  35         [3] 1660.00 t 1996 - 35  [N] sjofartsdir.no  
  36  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 0733.12 t 1979 - 1994 36  [N] sjofartsdir.no  
  37     [2] 0105.00 t 1994 - 1996 37  [N] sjofartsdir.no  
  38         [3] 0498.00 t 1996 - 38  [N] sjofartsdir.no  
  39  DØDVEKTTONNASJE       150 t   39  [N] marinetraffic.com  
  40  BILER   [1] 40 dekk 2, 80 dekk 3 1979 - ca.2005 40    
  41     [4] 30 dekk 2, 64 dekk 3 ca.2005 - 41    
  42  TRAILERE       12   42  [A] Sunnhordland 25.03.1996  
  43  PASSASJERER   [1] 575 1979 - før 1983 43    
  44     [5] 850 før 1983 - før 1989 44  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  45     [6] 600 før 1989 - før 2000 45  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  46     [7] 500 før 2000 - ca.2005 46  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  47     [4] 390 ca.2005 - 47  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  48  MANNSKAP           48    
  49  PASSASJERLUGARER       0   49  Observasjon  
  50  MANNSKAPSLUGARER       Ja   50  Observasjon  
  51  DEKKSHØYDE       2.30 m dekk 2, 5.00 m dekk 3   51  Observasjon  
  52  AKSELTRYKK       6 t dekk 2, 13 t dekk 3   52  Observasjon  
  53  TILLEGGSINFORMASJON           53    
  54  STATUS       I trafikk 54    
       
  55 18.06.1979   : Levert fra Mjellem & Karlsen a/s, Bergen til Rutelaget Askøy-Bergen a/s, Kleppestø som "Askøy" [1]. Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 55  [P] "Skipet" 3/1979  
  56 06.1979   : Satt i trafikk Kleppestø - Bergen. 56    
  57 ► 1983   : Sertifikat endret [5]. 57  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  58 ca.06.1987   : Utleid til Fosen Trafikklag a/s, Trondheim. Satt i trafikk Flakk - Rørvik. 58  [P] "Skipet" 3/1987  
  59 ca.08.1987   : Tilbakelevert. 59    
  60 15.06.1988   : Solgt til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Omdøpt "Etne". Salgssum: 27.5 mill NOK. 60  [N] sjofartsdir.no  
  61 16.06.1988   : Satt i trafikk Skjersholmane - Valevåg. 61  [A] Sunnhordland 13.06.1988  
  62 ► 1989   : Sertifikat endret [6]. 62  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  63 30.09.1990   : Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 63  [A] Sunnhordland 28.09.1990  
  64 29.11.1990   : Satt i trafikk Skjersholmane - Valevåg. 64  [A] Sunnhordland 29.11.1990 / Observasjon  
  65 20.03.1991   : To personer skadet da bil kjørte inn i flaps til nedre bildekk, Skjersholmane. 65  [A] Sunnhordland 21.03.1991  
  66 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 66  [N] sjofartsdir.no  
  67 21.07.1994   : Ommålt [2]. 67  [N] sjofartsdir.no  
  68 29.11.1994   : Èn av mannskapet klemt mellom trailer og fallem, Valevåg. 68  [A] Stavanger Aftenblad 30.11.1994  
  69 17.12.1994   : Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Valevåg. 69  [A] Sunnhordland 20.12.1994  
  70 1995   : Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 70    
  71 02.06.1996   : Satt i trafikk Skjersholmane - Valevåg. 71  [A] Sunnhordland 25.03.1996  
  72 15.08.1996   : Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 72  [A] Sunnhordland 25.03.1996  
  73 03.06.1996   : Ommålt [3]. 73  [N] sjofartsdir.no  
  74 ► 2000   : Sertifikat endret [7]. 74  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  75 02.05.2000   : Drift overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen. 75  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
  76 15.06.2001   : Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 76  [N] sjofartsdir.no  
  77 01.2005   : Oppgradert ved Bognes Industripark a/s, Husnes. 77    
  78 ca.2005   : Kapasitet og sertifikat endret [4]. 78  - / [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  79 03.11.2006   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 79    
  80 04.12.2006   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 80  [N] sjofartsdir.no  
  81 13.07.2007   : Satt i trafikk Leirvåg - Skipavik. 81  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  82 07.03.2008   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 82    
  83 06.04.2008   : Satt i trafikk Leirvåg - Skipavik. 83    
  84 18.06.2010   : Reddet fire personer etter fritidsbåthavari, Leirvåg. 84    
  85 04.11.2010   : Satt i trafikk Leirvåg - Sløvåg. 85    
  86 30.03.2011   : Tatt ut av trafikk Leirvåg - Sløvåg. 86    
  87 02.06.2011   : I opplag, Bruarøya. 87    
  88 12.08.2011   : Tatt ut av opplag. 88    
  89 26.10.2011   : Satt i trafikk Leirvåg - Sløvåg. 89    
  90 26.11.2011   : Tatt ut av trafikk Leirvåg - Sløvåg. 90    
  91 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 91    
  92 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 92  [N] sjofartsdir.no  
  93 29.05.2012   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 93    
  94 06.08.2012   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 94    
  95 28.02.2013   : I opplag, Stavanger. 95    
  96 29.04.2013   : Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 96    
  97 08.2017   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 97  [P] "Skipet" 3/2017  
  98 ca.09.2017   : Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 98  Observasjon  
  99 vår 2018   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 99  Observasjon  
  100 22.10.2018   : Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 100  [N] marinetraffic.com