EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "ÅRDALSFJORD" 1953-1980   FOTOGRAFI   OPPDATERT 08.05.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE     1953 - 1980   1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       MTNH etter 1914 - før 1952 2    
  3   LDII før 1952 - etter 1980 3  [P] "Skipet" 4/1980  
  4  IMO-NUMMER           4    
  5  MMSI-NUMMER           5    
  6  NAVN   "Stadtrat Arnsberg" 1914 6  [P] "Skipet" 2/1991  
  7     "Hindenburg" 1914 - 1919 7  [P] "Skipet" 4/1980  
  8     "Freden" 1919 - 1920 8  [P] "Skipet" 4/1980  
  9     "Duen II" 1920 - 1953 9  [P] "Skipet" 4/1980  
  10     "Årdalsfjord" 1953 - 1980 10  [P] "Skipet" 4/1980  
  11     "Liberty" 1980 - 1981 11  [P] "Skipet" 2/1991  
  12     "Liberty Of The Seas" 1981 - 1984 12  [P] "Skipet" 2/1991  
  13           "Liberty" 1984 - 1989 13  [P] "Skipet" 2/1991  
           
  14  REDERI / EIERFORHOLD Köningsberg Union Giesserei A.G., Köningsberg, D til A. Augsburg, Riga, Russland 1914 - 1918 14  [P] "Skipet" 2/1991  
  15   Spenger & Clausen, Hadersleben, Tyskland 1918 - 1919 15  [P] "Skipet" 3/1992  
  16   Dampskibs- a/s Asker, Røyken og Hurum a/s, Kristiania 1919 - 1951 16  [P] "Skipet" 1/1981  
  17   British Iron & Steel Corporation, Newcastle, Storbritannia 1951 - 1952 17  [P] "Skipet" 1/1981  
  18   Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger 1952 - 1975 18  [P] "Skipet" 1/1981  
  19   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1975 - 1980 19    
  20   Ocean Ltd., St. Peter Port, Storbritannia 1980 - 1984 20  [P] "Skipet" 3/1992  
  21   SS Liberty Shipping Co., Farmagusta, Kypros 1984 - 1989 21  [P] "Skipet" 3/1992  
  22           Izmir Shipyard, Tyrkia 1989 22  [P] "Skipet" 3/1992  
 
  23  BYGGEÅR       1914   23  [P] "Skipet" 4/1980  
  24  BYGGENUMMER       176   24  [P] "Skipet" 2/1991  
  25  SKROG       Union Giesserei A.G., Köningsberg, Tyskland   25  [P] "Skipet" 4/1980  
  26  UTRUSTNING       Union Giesserei A.G., Köningsberg, Tyskland   26  [P] "Skipet" 4/1980  
  27  TYPE           27    
  28  SKROG       Konvensjonelt   28  Observasjon  
  29  KLASSE           29    
  30  MATERIALE   Stål   30    
  31           [4] Overbygg av aluminium 1953 - 1989 31  [P] "Skipet" 1/1981  
  32  MASKINFABRIKANT   [1] Union Giesserei A.G., Köningsberg, Tyskland 1914 - 1953 32  [P] "Skipet" 4/1980  
  33           [5] Davey, Paxman & Co. Ltd., Colchester, Storbritannia 1953, bygget 1943 - 1989 33  [P] "Skipet" 2/1991  
  34  MASKIN PRODUSERT   [1] 1914   34  [P] "Skipet" 4/1980  
  35           [5] 1943   35  [P] "Skipet" 2/1991  
  36  MASKIN   [1] 1 x K.U.G. Compound 12,6" - 23,2" x 14,2" 2 syl. damp 1914 - 1953 36    
  37           [5] 2 x 4TEV Paxman DM 6 syl. diesel 1953, bygget 1943 - 1989 37  [P] "Skipet" 2/1991  
  38  EFFEKT   [1] 314 ihk 1914 - 1953 38  [P] "Skipet" 2/1991  
  39     [5] 800 bhk 1953 - 1989 39  [P] "Skipet" 4/1980  
  40  FART       [5] 13.5 kn 1953 - 1989 40  [P] "Skipet" 1/1981  
  41  FORBRUK             41    
  42  LENGDE   [1] 30.00 m 1914 - 1920 42  [P] "Skipet" 2/1991  
  43     [2] 30.24 m 1920 - 1952 43  [P] "Skipet" 1/1981  
  44           [4] 39.69 m 1952 - 1989 44  [P] "Skipet" 2/1991  
  45  BREDDE   [1] 06.50 m 1914 - 1920 45  [P] "Skipet" 2/1991  
  46     [2] 06.52 m 1920 - 1953 46  [P] "Skipet" 1/1981  
  47           [5] 06.55 m 1953 - 1989 47  [P] "Skipet" 1/1981  
  48  DYBDE   [1] 03.00 m 1914 - 1920 48  [P] "Skipet" 2/1991  
  49     [2] 02.90 m 1920 - 1953 49  [P] "Skipet" 1/1981  
  50           [5] 02.35 m 1953 - 1989 50  [P] "Skipet" 1/1981  
  51  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 136 t 1914 - 1920 51  [P] "Skipet" 2/1991  
  52     [2] 194 t 1920 - 1953 52  [P] "Skipet" 2/1991  
  53           [5] 267 t 1953 - 1980 53  [P] "Skipet" 1/1981  
  54  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 056 t 1914 - 1920 54  [P] "Skipet" 2/1991  
  55     [2] 135 t 1920 - 1934 55  [P] "Skipet" 2/1991  
  56     [3] 105 t 1934 - 1953 56    
  57           [5] 177 t 1953 - 1980 57  [P] "Skipet" 2/1991  
  58  DØDVEKTTONNASJE           58    
  59  BILER   [1] 0 1914 - 1953 59  Observasjon  
  60     [5] 12 1953 - 1980 60  [P] "Skipet" 1/1981  
  61     [6] 0 1980 - 1989 61  Observasjon  
  62  TRAILERE       0   62  Observasjon  
  63  PASSASJERER   [1] 0 1914 - 1920 63  Observasjon  
  64     [2] 289 1920 - 1953 64  [P] "Skipet" 3/1992  
  65     [5] 398 t 1953 - 1980 65  [P] "Skipet" 1/1981  
  66  MANNSKAP           66    
  67  PASSASJERLUGARER   [1] 0 1914 - 1953 67    
  68     [5] 6 1953 - 1989 68  [P] "Skipet" 1/1981  
  69  MANNSKAPSLUGARER       Ja   69  Observasjon  
  70  DEKKSHØYDE       [2] Fri 1953 - 1980 70  Observasjon  
  71  AKSELTRYKK   [2] 10 t 1953 - 1980 71  Observasjon  
  72  TILLEGGSINFORMASJON           72    
  73  STATUS       Opphogget 1989 73  [P] "Skipet" 3/1992  
       
  74 06.1914   : Sjøsatt ved Köningsberg Union Giesserei A.G., Köningsberg, Tyskland. 74  [P] "Skipet" 2/1991  
  75 08.1914   : Levert fra Köningsberg Union Giesserei A.G., Köningsberg, D til A. Augsburg, Riga, Russland som "Stadtrat Arnsberg" [1]. Klassifisert som slepefartøy. 75  - / [P] "Skipet" 3/1992  
  76    : Rekvirert samme måned av Kaiserliche Marine, Tyskland. Omdøpt "Hindenburg" og tatt i bruk ved Festungs-Bootabteilung, Königsberg, D. 76    
  77 06.1915   : I bruk ved Festungs-Bootabteilung, Seegehendegrp, D. 77    
  78 20.06.1917   : I bruk ved Chef Feldeisenbahnwesen, Libau, D. 78    
  79 1918   : Solgt til Spenger & Clausen, Hadersleben, D. 79  [P] "Skipet" 3/1992  
  80 20.12.1919   : Solgt til Dampskibs- a/s Asker, Røyken og Hurum a/s, Kristiania og omdøpt "Freden". 80  [P] "Skipet" 1/1981  
  81 1920   : Ombygget til passasjerfartøy [2]. Hjemmehavn: Kristiania. 81    
  82    : Omdøpt "Duen II". Satt i trafikk Kristiania - Sætre. 82  [P] "Skipet" 3/1992  
  83 1934   : Ombygget med nytt broparti, ny skansekledning samt generelt modernisert [3]. 83  [P] "Skipet" 2/1991 / -  
  84 13.03.1947   : Brøt ut brann om bord ved Nylands Mekaniske Verksted a/s, Oslo. 84  [P] "Skipet" 3/1992  
  85 21.06.1947   : Ferdig reparert og satt i trafikk Oslo - Sætre. 85  [P] "Skipet" 2/1991 / -  
  86 1950   : I opplag, Vollen [reservefartøy]. 86    
  87 1951   : Solgt til British Iron & Steel Corporation, Newcastle, Storbritannia for opphogging. 87  [P] "Skipet" 1/1981  
  88    : Skulle slepe d/s "Asker" til Newcastle, GB. Slepet ble stoppet i Tønsberg av Skipskontrollen. Salget annullert. 88  [P] "Skipet" 2/1991  
  89    : I opplag, Vollen. 89    
  90 01.1952   : Solgt til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger. 90  [P] "Skipet" 1/1981  
  91 ca.11.1952   : Skrog forlenget ved Brødrene Lothe a/s Flytedokken, Haugesund [4]. Forlenget 8 m midtskips, 2.5 m på hekken og 1.5 m på bakken. Slept til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger for videre ombygging. 91  [P] "Skipet" 1/1981  
  92 07.1953   : Ombygget til bil– og passasjerferge med lasterom ved Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger [5]. Omdøpt "Årdalsfjord". Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 92    
  93 16.07.1953   : Gikk prøvetur. 93  [P] "Fjordabåtene"  
  94 17.07.1953   : Satt i trafikk Stavanger - Årdal. 94    
  95 16.09.1964   : Satt i trafikk Stavanger - Vik / Stavanger - Vadla / Stavanger - Årdal.    95    
  96 ca.1968   : Tok et omlastingsfartøyet (ex."Ullafjell") på slep da dette tok fyr, Årdal. Vraket ble lagt i Steinsvik. 96    
  97 17.06.1972   : Satt i trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vadla. 97    
  98 10.09.1972   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Vadla. 98    
  99 17.06.1973   : Satt i trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vadla. 99    
  100 09.09.1973   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Vadla. 100    
  101 06.1974   : Satt i trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vadla. 101    
  102 29.09.1974   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Vadla. 102    
  103 01.06.1975   : Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Nesheim. 103    
  104 30.12.1975   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Samme trafikk. 104    
  105 27.05.1977   : Satt i trafikk Stavanger - Eik. 105    
  106 02.01.1979   : Satt i trafikk Stavanger - Foldøy. 106    
  107 30.04.1980   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Foldøy. 107    
  108 21.07.1980   : I opplag, Stavanger. 108  [A] Stavanger Aftenblad 22.07.1980  
  109 09.1980   : Solgt til Gebr. Bruhn, Düsseldorf, Vest-Tyskland. 109  [P] "Skipet" 4/1980  
  110    : Slettet fra Stavanger Skipsregister. Salgssum: 125 000 NOK. 110    
  111    : Omdøpt "Liberty" og registrert DDR. 111  [P] "Skipet" 2/1991  
  112 20.09.1980   : Forlot Stavanger. 112  [A] Stavanger Aftenblad 19.09.1980  
  113 09.1980 ►   : Ombygget til passasjerfartøy, Lemmer, Nederland: fordekk og akterdekk bygget inn [6]. 113  [P] "Skipet" 3/1992  
  114 1981   : Solgt til Ocean Ltd., St. Peter Port, Storbritannia. Omdøpt "Liberty Of The South Seas" og registrert i GB. Satt i trafikk Gime, Kypros - Tasucu, Tyrkia. 114  [P] "Skipet" 3/1992  
  115 1984   : Solgt til SS Liberty Shipping Co., Farmagusta, Kypros. Omdøpt "Liberty". 115  [P] "Skipet" 3/1992  
  116    : Samme trafikk. Hjemmehavn: Kyrenia, CY. 116    
  117 1987   : Brøt ut brann om bord etter et lynnedslag, Tasucu, TR. I opplag, Tasucu, TR med utbrent maskinrom. 117  [P] "Skipet" 3/1992  
  118 1989   : Sank på 20 meters dyp i bøyeopplag, Tasucu, TR p.g.a. maskinromslekkasje. Maskinsjefen omkom. 118    
  119    : Solgt som vrak til Izmir Shipyard. Salgssum: 7 mill tyrkiske lire. Opphogget, Tasucu, TR. 119  [P] "Skipet" 3/1992