HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B96       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "ÅRDALSFJORD" 1953 - 1980   FOTOGRAFI   OPPDATERT 12.01.2020  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
           
  1   Periode 1953 - 1980   1  HMI  
  2   Kjenningssignal MTNH etter 1914 - før 1952 2  -  
  3   LDII før 1952 - etter 1980 3  [P] "Skipet" 4/1980  
  4   IMO-nummer -   4  -  
  5   MMSI-nummer -   5  -  
  6   Navn "Stadtrat Arnsberg" 1914 6  [P] "Skipet" 2/1991  
  7   "Hindenburg" 1914 - 1919 7  [P] "Skipet" 4/1980  
  8   "Freden" 1919 - 1920 8  [P] "Skipet" 4/1980  
  9   "Duen II" 1920 - 1953 9  [P] "Skipet" 4/1980  
  10   "Årdalsfjord" 1953 - 1980 10  [P] "Skipet" 4/1980  
  11   "Liberty" 1980 - 1981 11  [P] "Skipet" 2/1991  
  12   "Liberty Of The Seas" 1981 - 1984 12  [P] "Skipet" 2/1991  
  13   "Liberty" 1984 - 1989 13  [P] "Skipet" 2/1991  
           
  14   Rederi / eierforhold Köningsberg Union Giesserei A.G., Köningsberg, D til A. Augsburg, Riga, Russland 1914 - 1918 14  [P] "Skipet" 2/1991  
  15   Spenger & Clausen, Hadersleben, Tyskland 1918 - 1919 15  [P] "Skipet" 3/1992  
  16   Dampskibs- a/s Asker, Røyken og Hurum a/s, Kristiania 1919 - 1951 16  [P] "Skipet" 1/1981  
  17   British Iron & Steel Corporation, Newcastle, Storbritannia 1951 - 1952 17  [P] "Skipet" 1/1981  
  18   Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger 1952 - 1976 18  [P] "Skipet" 1/1981  
  19   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1976 - 1980 19  [P] "Den hvite flåte"  
  20   Ocean Ltd., St. Peter Port, Storbritannia 1980 - 1984 20  [P] "Skipet" 3/1992  
  21   SS Liberty Shipping Co., Farmagusta, Kypros 1984 - 1989 21  [P] "Skipet" 3/1992  
  22   Izmir Shipyard, Tyrkia 1989 22  [P] "Skipet" 3/1992  
 
  23   Byggeår 1914   23  [P] "Skipet" 4/1980  
  24   Byggenummer 176   24  [P] "Skipet" 2/1991  
  25   Skrog Union Giesserei A.G., Köningsberg, Tyskland   25  [P] "Skipet" 4/1980  
  26   Utrustning Union Giesserei A.G., Köningsberg, Tyskland   26  [P] "Skipet" 4/1980  
  27   Type -   27  -  
  28   Skrogutforming Konvensjonelt   28  Observasjon  
  29   Klasse -   29  -  
  30   Materiale Stål   30  [P] "Fjordabådane"  
  31   [4]  Overbygg av aluminium 1953 - 1989 31  [P] "Skipet" 1/1981  
  32   Maskinfabrikant [1]  Union Giesserei A.G., Köningsberg, Tyskland 1914 - 1953 32  [P] "Skipet" 4/1980  
  33   [5]  Davey, Paxman & Co. Ltd., Colchester, Storbritannia 1953, bygget 1943 - 1989 33  [P] "Skipet" 2/1991  
  34   Maskin produsert [1]  1914   34  [P] "Skipet" 4/1980  
  35   [5]  1943   35  [P] "Skipet" 2/1991  
  36   Maskin [1]  1 x K.U.G. Compound 12,6" - 23,2" x 14,2" 2 syl. damp 1914 - 1953 36  -  
  37   [5]  2 x 4TEV Paxman DM 6 syl. diesel 1953, bygget 1943 - 1989 37  [P] "Skipet" 2/1991  
  38   Effekt [1]  314 ihk 1914 - 1953 38  [P] "Skipet" 2/1991  
  39   [5]  800 bhk 1953 - 1989 39  [P] "Skipet" 4/1980  
  40   Fart [5]  13.5 kn 1953 - 1989 40  [P] "Skipet" 1/1981  
  41   Forbruk -   41  -  
  42   Lengde [1]  30.00 m 1914 - 1920 42  [P] "Skipet" 2/1991  
  43   [2]  30.24 m 1920 - 1952 43  [P] "Skipet" 1/1981  
  44   [4]  39.69 m 1952 - 1989 44  [P] "Skipet" 2/1991  
  45   Bredde [1]  6.50 m 1914 - 1920 45  [P] "Skipet" 2/1991  
  46   [2]  6.52 m 1920 - 1953 46  [P] "Skipet" 1/1981  
  47   [5]  6.55 m 1953 - 1989 47  [P] "Skipet" 1/1981  
  48   Dybde [1]  3.00 m 1914 - 1920 48  [P] "Skipet" 2/1991  
  49   [2]  2.90 m 1920 - 1953 49  [P] "Skipet" 1/1981  
  50   [5]  2.35 m 1953 - 1989 50  [P] "Skipet" 1/1981  
  51   Brutto registertonnasje [1]  136 t 1914 - 1920 51  [P] "Skipet" 2/1991  
  52   [2]  194 t 1920 - 1953 52  [P] "Skipet" 2/1991  
  53   [5]  267 t 1953 - 1980 53  [P] "Skipet" 1/1981  
  54   Netto registertonnasje [1]  56 t 1914 - 1920 54  [P] "Skipet" 2/1991  
  55   [2]  135 t 1920 - 1934 55  [P] "Skipet" 2/1991  
  56   [3]  105 t 1934 - 1953 56  -  
  57   [5]  177 t 1953 - 1980 57  [P] "Skipet" 2/1991  
  58   Dødtvekttonnasje -   58  -  
  59   Biler [1]  0 1914 - 1953 59  Observasjon  
  60   [5]  12 1953 - 1980 60  [P] "Skipet" 1/1981  
  61   [6]  0 1980 - 1989 61  Observasjon  
  62   Trailere 0   62  Observasjon  
  63   Passasjerer [1]  0 1914 - 1920 63  Observasjon  
  64   [2]  289 1920 - 1953 64  [P] "Skipet" 3/1992  
  65   [5]  298 1953 - 1980 65  [P] "Fjordvegen"  
  66   Mannskap -   66  -  
  67   Passasjerlugarer [1]  0 1914 - 1953 67  -  
  68   [5]  6 1953 - 1989 68  [P] "Skipet" 1/1981  
  69   Mannskapslugarer Ja   69  Observasjon  
  70   Dekkshøyde [2]  Fri 1953 - 1980 70  Observasjon  
  71   Akseltrykk [2]  10 t 1953 - 1980 71  Observasjon  
  72   Tilleggsinformasjon Baugpropell 1953 - 1989 72  [P] "Fjordvegen"  
  73   Status Opphogget 1989 73  [P] "Skipet" 3/1992  
       
  74 06.1914   : Sjøsatt ved Köningsberg Union Giesserei A.G., Köningsberg, Tyskland. 74  [P] "Skipet" 2/1991  
  75 08.1914   : Levert fra Köningsberg Union Giesserei A.G., Köningsberg, D til A. Augsburg, Riga, Russland som "Stadtrat Arnsberg" [1]. Klassifisert som slepefartøy. 75  - / [P] "Skipet" 3/1992  
  76    : Rekvirert samme måned av Kaiserliche Marine, Tyskland. Omdøpt "Hindenburg" og tatt i bruk ved Festungs-Bootabteilung, Königsberg, D. 76  -  
  77 06.1915   : I bruk ved Festungs-Bootabteilung, Seegehendegrp, D. 77  -  
  78 20.06.1917   : I bruk ved Chef Feldeisenbahnwesen, Libau, D. 78  -  
  79 1918   : Solgt til Spenger & Clausen, Hadersleben, D. 79  [P] "Skipet" 3/1992  
  80 20.12.1919   : Solgt til Dampskibs- a/s Asker, Røyken og Hurum a/s, Kristiania og omdøpt "Freden". 80  [P] "Skipet" 1/1981  
  81 1920   : Ombygget til passasjerfartøy [2]. Hjemmehavn: Kristiania. 81  -  
  82    : Omdøpt "Duen II". Satt i trafikk Kristiania - Sætre. 82  [P] "Skipet" 3/1992  
  83 1934   : Ombygget med nytt broparti, ny skansekledning samt generelt modernisert [3]. 83  [P] "Skipet" 2/1991 / -  
  84 13.03.1947   : Brøt ut brann om bord ved Nylands Mekaniske Verksted a/s, Oslo. 84  [P] "Skipet" 3/1992  
  85 21.06.1947   : Ferdig reparert og satt i trafikk Oslo - Sætre. 85  [P] "Skipet" 2/1991 / -  
  86 1950   : I opplag, Vollen [reservefartøy]. 86  [P] "Fjordabådane" / -  
  87 høst 1951   : Solgt til British Iron & Steel Corporation, Newcastle, Storbritannia for opphogging. 87  [P] "Fjordabådane" / [P] "Skipet" 1/1981  
  88    : Skulle slepe d/s "Asker" til Newcastle, GB. Slepet ble stoppet i Tønsberg av Skipskontrollen. Salget annullert. 88  [P] "Skipet" 2/1991  
  89    : I opplag, Vollen. 89  -  
  90 01.1952   : Solgt til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger. 90  [P] "Skipet" 1/1981  
i 91 høst 1952   : Til Brødrene Lothe a/s Flytedokken, Haugesund for ombygging. 91  [P] "Fjordabådane"  
  92 ca.11.1952   : Skrog forlenget ved Brødrene Lothe a/s Flytedokken, Haugesund [4]. Forlenget 8 m midtskips, 2.5 m på hekken og 1.5 m på bakken. Slept til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger for videre ombygging. 92  [P] "Skipet" 1/1981  
  93 07.1953   : Ombygget til bil– og passasjerferge med lasterom ved Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger [5]. Omdøpt "Årdalsfjord". Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 93  -  
  94 16.07.1953   : Gikk prøvetur. 94  [P] "Fjordabåtene"  
  95 17.07.1953   : Satt i trafikk Stavanger - Årdal. 95  - / [P] "Fjordabådane"  
  96 pr.09.1964   : I trafikk Stavanger - Vik / Stavanger - Vadla / Stavanger - Årdal. 96  [P] Jøsenfjord Rutelag - "Vinter-Postruter 1964-65"  
  97 ca.1968   : Tok et omlastingsfartøyet (ex."Ullafjell") på slep da dette tok fyr, Årdal. Vraket ble lagt i Steinsvik. 97  -  
  98 19.01.1970   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Årdal. 98  [A] Stavanger Aftenblad 14.01.1970  
  99 pr.06.1972   : I trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vadla. 99  [P] Jøsenfjord Rutelag - "Sommer-Postruter 1972"  
  100 10.09.1972   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Vadla. 100  -  
  101 16.06.1973   : Satt i trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vadla. 101  [P] Jøsenfjord Rutelag - "Sommer-Postruter 1973"  
  102 09.09.1973   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Vadla. 102  -  
  103 pr.10.1974   : I trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vadla. 103  [P] Jøsenfjord Rutelag - "Vinter-Postruter 1974-75"  
  104 01.06.1975   : Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Sjernarøy. 104  [P] "Fjordabådane"  
  105 01.01.1976   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Samme trafikk. 105  [P] "Den hvite flåte"  
  106 01.05.1978   : Satt i trafikk Stavanger - Eik. 106  [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1978"  
  107 02.01.1979   : Satt i trafikk Stavanger - Foldøy. 107  [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1979"  
  108 30.04.1980   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Foldøy. 108  -  
  109 21.07.1980   : I opplag, Stavanger. 109  [A] Stavanger Aftenblad 22.07.1980  
  110 09.1980   : Solgt til Gebr. Bruhn, Düsseldorf, Vest-Tyskland. 110  [P] "Skipet" 4/1980  
  111    : Slettet fra Stavanger Skipsregister. Salgssum: 125 000 NOK. 111  -  
  112    : Omdøpt "Liberty" og registrert DDR. 112  [P] "Skipet" 2/1991  
  113 20.09.1980   : Forlot Stavanger. 113  [A] Stavanger Aftenblad 19.09.1980  
  114 09.1980 ►   : Ombygget til passasjerfartøy, Lemmer, Nederland: fordekk og akterdekk bygget inn [6]. 114  [P] "Skipet" 3/1992  
  115 1981   : Solgt til Ocean Ltd., St. Peter Port, Storbritannia. Omdøpt "Liberty Of The South Seas" og registrert i GB. Satt i trafikk Gime, Kypros - Tasucu, Tyrkia. 115  [P] "Skipet" 3/1992  
  116 1984   : Solgt til SS Liberty Shipping Co., Farmagusta, Kypros. Omdøpt "Liberty". 116  [P] "Skipet" 3/1992  
  117    : Samme trafikk. Hjemmehavn: Kyrenia, CY. 117  -  
  118 1987   : Brøt ut brann om bord etter et lynnedslag, Tasucu, TR. I opplag, Tasucu, TR med utbrent maskinrom. 118  [P] "Skipet" 3/1992  
  119 1989   : Sank på 20 meters dyp i bøyeopplag, Tasucu, TR p.g.a. maskinromslekkasje. Maskinsjefen omkom. 119  -  
  120    : Solgt som vrak til Izmir Shipyard. Salgssum: 7 mill tyrkiske lire. Opphogget, Tasucu, TR. 120  [P] "Skipet" 3/1992  
       
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau