EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    D/s "STORD" 1913-1915   FOTOGRAFI   OPPDATERT 09.08.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1913 - 1915     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LEYT   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       5341564   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN   "Stord" 1913 - 1969 5  [N] sjofartsdir.no  
  6     "O.T.Moe" 1969 - 1984 6  [N] sjofartsdir.no  
  7       "Stord I" 1984 - 7  [N] sjofartsdir.no  
               
  8  REDERI / EIERFORHOLD Hardanger Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1913 - 1969 8  [P] "Over fjord og fjell"  
  9     Oslo Kreds av Det Blå Kors, Oslo 1969 - 1979 9  [P] "Over fjord og fjell"  
  10     Norsk Veteranskibsklubb, Oslo 1979 - 1984 10  [P] Stiftelsen d/s Stord I  
  11     Veteranskipslaget Fjordabåten, Bergen 1984 - 2007 11  [N] sjofartsdir.no  
  12           Stiftelsen d/s Stord I, Bergen 2007 - 12  [N] sjofartsdir.no  
 
  13  BYGGEÅR       1913   13  [N] sjofartsdir.no  
  14  BYGGENUMMER       110   14  [N] norsk-fartoyvern.no  
  15  SKROG       Laxevaag Maskin & Jernskibsbyggeri a/s, Bergen   15  [P] "Skipet" 4/1983  
  16  UTRUSTNING       Laxevaag Maskin & Jernskibsbyggeri a/s, Bergen   16  [P] "Skipet" 4/1983  
  17  TYPE           17    
  18  SKROG       Konvensjonelt   18  Observasjon  
  19  KLASSE           19    
  20  MATERIALE       Stål   20  [N] sjofartsdir.no  
  21  MASKINFABRIKANT   [1] Laxevaag Maskin & Jernskibsbyggeri a/s, Bergen 1913 - 1943 21  [P] "Over fjord og fjell"  
  22     [3] Davey, Paxman & Co., Colchester, Storbritannia 1949 - 1987, bygget 1943 22    
  23           [4] Camell Laird & Co. Ltd., Birkenhead, Storbritannia 1987, bygget 1942 - 23      
  24  MASKIN PRODUSERT   [1] 1913   24  [P] "Over fjord og fjell"  
  25     [3] 1943   25    
  26           [4] 1942   26      
  27  MASKIN   [1] 1 x Tripple Expansion 3 syl. damp [13,5 x 22 x 35”, 25” slaglengde] 1913 - 1949 27    
  28     [3] 2 x 4TEV DM Paxman Ricardo 12 syl. diesel 1949 - 1987, bygget 1943 28  [P] "Over fjord og fjell"  
  29           [4] 1 x Triple Expansion damp 1987, bygget 1942 - 29      
  30  EFFEKT   [1] 0470 ihk 1913 - 1949 30  [P] "Over fjord og fjell"  
  31     [3] 1000 bhk 1949 - 1987 31  [P] "Over fjord og fjell"  
  32     [4] 0500 ihk 1987 - 32      
  33  FART       11.0 kn   33    
  34  FORBRUK           34    
  35  LENGDE   [1] 44.04 m 1913 - 1931 35    
  36     [2] 47.34 m 1931 - 1950 36    
  37     [5] 47.49 m 1950 - 37  [N] sjofartsdir.no  
  38  BREDDE       07.30 m   38  [P] "Skipet" 2/1981  
  39  DYBDE   [1] 02.70 m 1913 - 1950 39  [P] "Skipet" 2/1981  
  40           [5] 05.00 m 1950 - 40  [N] sjofartsdir.no  
  41  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 376.00 t 1913 - 1931 41  [P] "Over fjord og fjell"  
  42     [2] 465.00 t 1931 - 1950 42  [P] "Over fjord og fjell"  
  43           [5] 469.53 t 1950 - 43  [N] sjofartsdir.no  
  44  NETTO REGISTERTONNASJE   [2] 267.00 t 1931 - 1950 44    
  45           [5] 256.49 t 1950 - 45  [N] sjofartsdir.no  
  46  DØDVEKTTONNASJE           46    
  47  BILER   0   47  Observasjon  
  48  TRAILERE       0   48  Observasjon  
  49  PASSASJERER   [1] Ja 1913 - 1969 49  Observasjon  
  50     [6] 0 1969 - 2013 50      
  51     [7] 99 2013 - 51  [P] Stiftelsen d/s Stord I  
  52  MANNSKAP           52    
  53  PASSASJERLUGARER       Ja   53  Observasjon  
  54  MANNSKAPSLUGARER       Ja   54  Observasjon  
  55  DEKKSHØYDE       0   55  Observasjon  
  56  AKSELTRYKK       0   56  Observasjon  
  57  TILLEGGSINFORMASJON           57        
  58  STATUS       Veteranfartøy 58    
 
  59 21.04.1913   : Levert fra Laxevaag Maskin & Jernskibsbyggeri a/s, Bergen til Hardanger Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Stord" [1]. Byggesum: 220 000 NOK. Hjemmehavn: Bergen. 59  [P] "Over fjord og fjell"  
  60    : Satt i trafikk Bergen - Stavanger / Bergen - Hardanger. 60  [P] "Over fjord og fjell"  
  61 24.02.1914   : Innført i Bergen Skipsregister. 61  [N] sjofartsdir.no  
  62 1915   : Tatt ut av trafikk Bergen - Stavanger. 62  [P] "Over fjord og fjell"  
  63 1931   : Ombygget: forlenget og brønn bygget inn [2]. Kostnad: 60 000 NOK. Satt i trafikk Bergen - Sunnhordland. 63  [P] "Skipet" 4/1983  
  64    : Kostnad: 60 000 NOK. 64    
  65    : Satt i trafikk Bergen - Sunnhordland. 65  [P] "Over fjord og fjell"  
  66 1939   : Ombygget: to nye lugarer forut på mellomdekket, samt ny propell. 66    
  67 20.04.1944   : Bropartiet og røkesalong sterkt skadet, Bergen etter en eksplosjon om bord på tråleren m/s "Vorbode". 67  [P] "Over fjord og fjell"  
  68    : Ble reparert umiddelbart. 68    
  69 12.1947   : Til Bergens Mekaniske Verskted a/s, Bergen for ombyggig av maskin. 69  [P] "Over fjord og fjell"  
  70 13.07.1949   : Ferdig ombygget ved Bergens Mekaniske Verksted a/s. Bergen [3]. 70  [P] "Skipet" 2/1981  
  71    : Hydrauliske lastevinsjer, elektro-hydraulisk styremaskin, ny skorstein, nye maskiner, 2 nye lugarer og generelt opprustet. Kostnad: 1 320 180 NOK. 71    
  72 1949   : Satt i trafikk Bergen - Odda. 72  [A] Sunnhordland 19.05.1999  
  73 23.02.1950   : Ommålt [5]. 73  [N] sjofartsdir.no  
  74 1955   : Utstyrt med radar. 74    
  75 28.05.1959   : I opplag [reservefartøy]. 75  [P] "Over fjord og fjell"  
  76 02.10.1962   : Kolliderte med m/s "Bravo" ved Knarvik. 76    
  77 27.08.1969   : Solgt til Oslo Kreds av Det Blå Kors, Oslo. Omdøpt "O. T. Moe". I bruk som hybel– og sosialsenter for alkoholskadde krigsseilere [6]. 77  [P] "Over fjord og fjell"  
  78 1979   : Solgt til Norsk Veteranskibsklubb, Oslo. I opplag. 78  [P] Stiftelsen d/s Stord I  
  79 29.08.1981   : Ankom Stord Verft a/s, Leirvik under slep av slepefartøyet "Haabas", for restaurering. 79  [A] Sunnhordland 31.08.1981  
  80 høst 1983   : Slept Mjellem & Karlsen a/s, Bergen for videre restaurering samt installasjon av dampmaskin. 80  [P] "Skipet" 4/1983  
  81 29.02.1984   : Solgt til Veteranskipslaget Fjordabåten, Bergen. Salgssum: 80 000 NOK. Omdøpt "Stord I". 81  [N] sjofartsdir.no  
  82 07.05.1987   : Ferdig ombygget med dampmaskin, Stord [4]. Gikk teknisk prøvetur. 82  [P] Stiftelsen d/s Stord I  
  83 20.05.1987   : Totalskadet av brann ved Sandvikvåg. 83  [P] "Skipet" 1/2001  
  84 vår 1988   : Reparasjonsarbeid av skroget påbegynt ved Eide Contracting a/s, Høylandsbygd. 84  [P] "Skipet" 3/1989  
  85 10.1989 ►   : Arbeidet overtatt av Mjellem & Karlsen a/s, Bergen. 85    
  86 1991   : Status 'Vernet skip' av Riksantikvaren. 86  [N] norsk-fartoyvern.no  
  87 høst 1993   : Slept til Sagvåg. 87  [P] "Skipet" 1-2/1994  
  88 pr.04.2002   : Ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen for restaurasjonsarbeid. 88  [P] "Skipet" 2/2002  
  89 ► 08.2005   : Broparti restaurert av Hardanger Fartøyvernsenter, Norheimsund. 89    
  90 08.2005   : Eksteriør ferdig restaurert. 90    
  91 13.03.2007   : Drift og eierskap overført til Stiftelsen d/s Stord I, Bergen. 91  [N] sjofartsdir.no  
  92 2007 ►   : Interiør ferdig restaurert. 92    
  93 04.2008   : Tildelt 50 000 NOK av Hordaland fylkeskommune. 93  [A] Sunnhordland 22.04.2008  
  94 2013   : Sertifisert [7]. 94    
  95 05.2015   : Restaurert. Tildelt 775 000 NOK fra Hordaland Fylkeskommune, Bergen. 95