HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P67       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/s "SKUDENES" 1957 - 1970     M/s "TERNØY" 1970 - 1984   FOTOGRAFI   OPPDATERT 26.12.2018  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
               
  1  PERIODE 1957 - 1984   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LNJT   2    
  3  IMO-NUMMER 5331571   3  [N] sdir.no  
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Skudenes" 1957 - 1970 5  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  6   "Ternøy" 1970 - 1984 6  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  7   "Strilfalk" 1984 7  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  8   "Hinna" 1984 - 1985 8  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  9   "Rygerfjell" 1985 - 2008 9  [N] sdir.no  
  10   "Gamle Skudenes" 2008 - 10  [N] sdir.no  
               
  11  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1957 - 1984 11    
  12   Simon Møkster Shipping a/s, Stavanger 1984 12  [P] "Skipet" 4/1984  
  13   Øystein E. Førre, Stavanger 1984 - 1985 13  [P] "Skipet" 4/1984  
  14   P/r L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy 1985 - 2003 14  [N] sdir.no  
  15   Rødne Turist a/s, Sjernarøy 2003 - 2006 15  [N] sdir.no  
  16   Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy 2006 - 2008 16  [N] sdir.no  
  17   Norbar M/s Ståle Kristoffersen, Kopervik 2008 17  [N] sdir.no  
  18   Ståle Kristoffersen, Kopervik 2008 - 18  [N] sdir.no  
 
  19  BYGGEÅR 1957   19  [N] sdir.no  
  20  BYGGENUMMER 3 [skrog]   20  [N] sdir.no  
  21  SKROG Brødrene Lothe a/s, Haugesund   21  [N] sdir.no  
  22  UTRUSTNING Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   22  [N] sdir.no  
  23  TYPE -   23    
  24  SKROG Konvensjonelt   24  Observasjon  
  25  KLASSE Skipskontrollen før 1983 - før 2000 25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26   NSC før 2000 - 26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27  MATERIALE Stål   27  [N] sdir.no  
  28  MASKINFABRIKANT Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen   28  [P] "Skipet" 1/1991  
  29  MASKIN PRODUSERT 1957   29  [P] "Skipet" 1/1991  
  30  MASKIN 1 x Normo 4TEV DM  7 syl. diesel   30  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  31  EFFEKT 400 bhk   31  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  32  FART 11.0 kn   32  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  33  FORBRUK 62 l/t   33  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  34  LENGDE 37.95 m   34  [N] sdir.no  
  35  BREDDE 6.73 m   35  [N] sdir.no  
  36  DYBDE [1]  2.53 m 1957 - 1994 36  [N] sdir.no  
  37   [4]  3.50 m 1994 - 1957 37  [N] sdir.no  
  38  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  240.00 t  1957 - 1970 38  [P] "Skipet" 1/1991  
  39   [2]  243.53 t  1970 - 1994 39  [N] sdir.no  
  40   [4]  231.00 t  1994 - 40  [N] sdir.no  
  41  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  124.00 t  1957 - 1970 41  [P] "Skipet" 1/1991  
  42   [2]  121.54 t  1970 - 1994 42  [N] sdir.no  
  43   [4]  92.00 t  1994 - 43  [N] sdir.no  
  44  DØDVEKTTONNASJE -   44    
  45  BILER 3   45  [P] "Skipet" 1/1991  
  46  TRAILERE 0   46  Observasjon  
  47  PASSASJERER [1]  317 1957 - etter 1985 47  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  48   [3]  99 etter 1985 - etter 2008 48          
  49   [5]  0 etter 2008 - 49  Observasjon  
  50  MANNSKAP Kaptein, styrmann, maskinist, 3 matroser 1957 - 1984 50  [P] "Fjordabåtene"  
  51  PASSASJERLUGARER 0   51  Observasjon  
  52  MANNSKAPSLUGARER Ja   52  Observasjon  
  53  DEKKSHØYDE -   53    
  54  AKSELTRYKK -   54    
  55  TILLEGGSINFORMASJON Lasterom: 4000 m³.   55  [A] Haugesunds Avis 01.04.1957  
  56  STATUS Husbåt 56    
 
  57 28.05.1956   : Innført i Stavanger Skipsregister som "Skudenes". 57  [N] sdir.no  
  58 14.07.1956   : Sjøsatt ved Brødrene Lothe a/s, Haugesund. Hjemmehavn: Stavanger. 58    
  59 18.08.1956   : Til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger for utrustning. 59    
  60 01.04.1957   : Levert fra Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger [1]. 60    
  61    : Byggesum: 1.5 mill NOK. Satt i trafikk Stavanger - Skudeneshavn. 61  [P] "Fjordabåtene"  
  62 01.06.1959   : Satt i trafikk Stavanger - Sørbø. 62    
  63 16.09.1959   : Satt i trafikk Stavanger - Skudeneshavn. 63    
  64 01.06.1960   : Satt i trafikk Stavanger - Sørbø. 64    
  65 16.09.1960   : Satt i trafikk Stavanger - Skudeneshavn. 65    
  66 01.06.1961   : Satt i trafikk Stavanger - Sørbø. 66    
  67 16.09.1961   : Satt i trafikk Stavanger - Skudeneshavn. 67    
  68 01.06.1962   : Satt i trafikk Stavanger - Sørbø. 68    
  69 16.09.1962   : Satt i trafikk Stavanger - Skudeneshavn. 69    
  70 20.06.1963   : Satt i trafikk Stavanger - Muslandsvåg / Stavanger - Jørpeland. 70    
  71 21.08.1963   : Satt i trafikk Stavanger - Skudeneshavn. 71    
  72 01.06.1964   : Satt i trafikk Stavanger - Muslandsvåg / Stavanger - Jørpeland. 72    
  73 16.09.1964   : Satt i trafikk Stavanger - Skudeneshavn. 73    
  74 06.1970   : Satt i trafikk Stavanger - Helgøysund. 74    
  75 22.06.1970   : Ommålt [2]. 75  [N] sdir.no  
  76 07.1970   : Omdøpt "Ternøy". 76    
  77 25.07.1970   : Satt i trafikk Stavanger - Skudeneshavn. 77    
  78 30.09.1975   : I opplag, Stavanger. 78    
  79 01.06.1976   : Satt i trafikk Stavanger - Kjeksevåg. 79    
  80 30.09.1976   : I opplag, Stavanger. 80    
  81 27.05.1977   : Satt i trafikk Stavanger - Kjeksevåg. 81    
  82 01.10.1977   : Satt i trafikk Stavanger - Hålandsosen. 82    
  83 12.05.1978   : Satt i trafikk Stavanger - Hålandsosen / Stavanger - Kjeksevåg. 83    
  84 10.09.1978   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Kjeksevåg. 84    
  85 31.12.1978   : I opplag, Stavanger. 85    
  86 01.05.1980   : Satt i trafikk Stavanger - Eik. 86    
  87 30.04.1981   : I opplag, Stavanger. 87    
  88 14.02.1984   : Solgt til Simon Møkster Shipping a/s, Stavanger. Omdøpt "Strilfalk". 88  [P] "Skipet" 4/1984  
  89 10.1984   : Solgt til Øystein E. Førre, Stavanger.  Omdøpt "Hinna". 89  [P] "Skipet" 4/1984  
  90 18.09.1985   : Solgt til p/r L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy. Salgssum: 1,05 mill NOK. 90  [N] sdir.no  
  91    : Omdøpt "Rygerfjell". 91  [P] "Skipet" 1/1991  
  92    : I bruk til utleieturer, Ryfylke. 92  [P] "Fjordabåtene"  
  93 1985 ►   : Sertifikat endret [3]. 93    
  94 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 94  [N] sdir.no  
  95 27.09.1994   : Ommålt [4]. 95  [N] sdir.no  
  96 10.03.2003   : Drift og eierskap overført til Rødne Turist a/s, Sjernarøy. Verdifastsettelse: 1.135 mill NOK. 96  [N] sdir.no  
  97 07.02.2006   : Drift og eierskap overført til Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy. 97  [N] sdir.no  
  98 20.05.2006   : Drift overført til Rødne Fjord Cruise a/s, Sjernarøy. 98    
  99 09.06.2008   : Solgt til Norbar M/s Ståle Kristoffersen, Kopervik. Omdøpt "Gamle Skudenes". Hjemmehavn: Skudeneshavn. 99  [N] sdir.no  
  100 2008 ►   : Sertifikat endret [5]. 100    
  101 05.2008   : Utleid til Kong Film a/s, Bergen som kulisse under innspillingen av filmen "Jernanger". Lokalisering: Stavanger. 101  [A] Stavanger Aftenblad 17.04.2008  
  102 06.2008   : Tilbakelevert. 102  [A] Stavanger Aftenblad 17.04.2008  
  103 09.12.2008   : Drift og eierskap overført til Ståle Kristoffersen, Kopervik. 103  [N] sdir.no  
  104 05.10.2012   : Omklassifisert til fritidsfartøy. 104  [N] sdir.no  
  105 pr.11.2016   : Observert som husbåt, Kopervik. 105  [P] "Skipet" 4/2016  
  106 16.02.2018   : Solgt til M. Storesund Rederi a/s, Torvastad. Salgssum: 521 000 NOK. 106  [N] sdir.no  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau