HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P8       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/s "SANDNES" 1950 - 1974   FOTOGRAFI   OPPDATERT 08.08.2019  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1950 - 1974   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LCFB   2  [N] sdir.no  
  3  IMO-NUMMER 5310905   3  [N] sdir.no  
  4  MMSI-NUMMER 258126000   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN "Sandnes" 1950 - 1974 5  [N] sdir.no  
  6   "Vikingfjord" 1974 - 1978 6  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  7   "Gann" 1978 - 1995 7  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  8   "Sjøkurs" 1995 - 2007 8  [N] sdir.no  
  9   "Sandnes" 2007 - 9  [N] sdir.no  
             
  10  REDERI / EIERFORHOLD Sandnæs Dampskips-Aktieselskab, Sandnes 1950 - 1974 10  [P] "Fjordabåtene"  
  11   Simon Møkster a/s, Stavanger 1974 - 1978 11  [P] "Skipet" 1/1982  
  12   Unge Sjømenns Kristelige Forening, Rogaland Sjøaspirantskole, Stavanger 1978 - 1995 12  [N] sdir.no  
  13   Sørlandet Seilende Skoleskibs Institution, Kristiansand 1995 - 2007 13  [N] sdir.no  
  14   Ryfylke Dampskibsselskab a/s, Stavanger 2007 - 14  [N] sdir.no  
 
  15  BYGGEÅR 1950   15  [P] "Skipet" 4/1987  
  16  BYGGENUMMER 374   16  [P] "Skipet" 2/1990  
  17  SKROG Nylands Mekaniske Verksted a/s, Oslo   17  [P] "Skipet" 2/1990  
  18  UTRUSTNING Nylands Mekaniske Verksted a/s, Oslo   18  [P] "Skipet" 2/1990  
  19  TYPE -   19    
  20  SKROG Konvensjonelt   20  Observasjon  
  21  KLASSE Skipskontrollen før 1992 - før 2000 21    
  22   NSC før 2000 - 22    
  23  MATERIALE Stål [skrog]   23  [N] sdir.no  
  24   Stål og aluminium [overbygg]   24  [N] norsk-fartoyvern.no  
  25  MASKINFABRIKANT Atlas Diesel a/b, Stockholm, Sverige   25  [P] "Skipet" 4/1991  
  26  MASKIN PRODUSERT 1950   26  [P] "Skipet" 4/1991  
  27  MASKIN 1 x 2T DM Atlas Polar 6 syl. diesel   27  [P] "Skipet" 1/1982  
  28  EFFEKT 1800 bhk   28  [P] "Skipet" 1/1982  
  29  FART 16.37 kn   29  [P] "Skipet" 2/2007  
  30  FORBRUK 7000 l/d   30  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  31  LENGDE 72.54 m   31  [N] sdir.no  
  32  BREDDE 10.97 m   32  [N] sdir.no  
  33  DYBDE 6.97 m   33  [N] sdir.no  
  34  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  1534.03 t 1950 - 1978 34  [N] sdir.no  
  35   [7]  1432.00 t 1978 - 35  [N] sdir.no  
  36  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  810.53 t 1950 - 1978 36  [N] sdir.no  
  37   [7]  663.00 t 1978 - 37  [N] sdir.no  
  38  DØDVEKTTONNASJE 721 t   38  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  39  BILER 0   39  Observasjon  
  40  TRAILERE 0   40  Observasjon  
  41  PASSASJERER [1]  600 1950 - 1978 41  [A] Haugesunds Avis 29.03.1950  
  42   [3]  399 1978 - før 2000 42    
  43   [6]  399 [innenriks], 99 [utenriks] pr.2000 - 2007 43    
  44   [4]  100 2007 - 2012 44    
  45   [5]  220 2012 - 45    
  46  MANNSKAP -   46    
  47  PASSASJERLUGARER [1]  146 [køyplasser 1.ste plass], 76 [køyplasser 2.dre plass] 1950 - 1955 47  [P] "Skipet" 4/1991  
  48   [2]  146 [køyplasser 1.ste plass], 116 [køyplasser 2.dre plass] 1955 - 48  [P] "Skipet" 1/2010  
  49  MANNSKAPSLUGARER Ja   49  Observasjon  
  50  DEKKSHØYDE 0   50  Observasjon  
  51  AKSELTRYKK 0   51  Observasjon  
  52  TILLEGGSINFORMASJON Lastekapasitet, G/B 736/696 m³. Lasteluker: 1. Bommer: 2.   52  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  53  STATUS Utleieturer 53    
 
  54 23.03.1950   : Levert fra Nylands Mekaniske Verksted a/s, Oslo til Sandnæs Dampskips-Aktieselskab, Sandnes som "Sandnes" [1]. Hjemmehavn: Sandnes. 54  [P] "Skipet" 2/2007  
  55    : Byggekostnad: 7 mill NOK. 55  [P] "Fjordabåtene"  
  56 25.03.1950   : Ankom Sandnes. 56  [P] "Fjordabåtene"  
  57 01.04.1950   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 57  [P] "Skipet" 4/1991  
  58 13.04.1950   : Innført i Stavanger Skipsregister. 58  [N] sdir.no  
  59 02.1955   : Ombygget ved Bergen Mekaniske Verksted a/s, Bergen: Flere køyplasser innredet på 2. klasse [2]. 59  [P] "Skipet" 1/2010  
  60 10.1968   : Grunnberøring, Kopervik. 60  [P] "Fjordabåtene"  
  61 01.09.1974   : I opplag, Stavanger. 61  [P] "Skipet" 1/2010  
  62 03.10.1974   : Solgt til Simon Møkster a/s, Stavanger. Omdøpt "Vikingfjord". 62  [P] "Skipet" 1/1982  
  63    : Salgssum: 1.5 mill NOK. 63  [P] "Skipet" 4/1991  
  64 01.1975   : Utleid som losji-skip til Aker Vindholmen a/s, Arendal. 64  [P] "Skipet" 1/2010 / -  
  65 ca.06.1975   : I bruk som hotellfartøy, Arendal. 65  [P] "Skipet" 1/1975  
  66 ca.09.1975   : Tilbakelevert. 66  [P] "Skipet" 1/2010  
  67 09.02.1978   : Overtatt av Unge Sjømenns Kristelige Forening, Rogaland Sjøaspirantskole, Stavanger. 67  [P] "Skipet" 1/2010  
  68 04.04.1978   : Solgt til Unge Sjømenns Kristelige Forening, Rogaland Sjøaspirantskole, Stavanger. Salgssum: 1.3 mill NOK. Omdøpt "Gann". 68  [N] sdir.no  
  69 30.04.1978   : Opprustet ved Georg Eides Sønner a/s, Høylandsbygd og sertifikat endret [3]. 69  [P] "Skipet" 1/2010 / [P] "Skipet" 1/1978  
  70    : Bl.a. forlenging av båtdekk til spisesal for 180 personer, nye livbåter, nytt brannvarslingsanlegg, nytt kjøle-/fryserom. Kostnad: 1.3 mill NOK. 70  [P] "Skipet" 1/2010  
  71 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 71  [N] sdir.no  
  72 05.10.1994   : Ommålt [7]. 72  [N] sdir.no  
  73 09.11.1995   : Solgt til Sørlandet Seilende Skoleskibs Institution, Kristiansand. Omdøpt "Sjøkurs". Hjemmehavn: Kristiansand. 73  [N] sdir.no  
  74    : Kostnad: 6.1 mill NOK. I bruk som skoleskip, Kongshavn. 74  [P] "Skipet" 1/2010  
  75 01.07.1999   : I bruk som hotellfartøy "Hotel Neptun", Kristiansand. 75  [P] "Skipet" 4/1999  
  76 15.08.1999   : Avsluttet som hotellfartøy. 76  [P] "Skipet" 4/1999  
  77 pr.2000   : Sertifikat endret [6]. 77    
  78 07.11.2006   : Kolliderte med kaien, Oslo havn. 78  [A] Stavanger Aftenblad 08.11.2006  
  79 07.03.2007   : Ankom Stavanger. 79  [P] "Skipet" 2/2007  
  80 14.03.2007   : Omdøpt "Sandnes". 80  [N] sdir.no  
  81 medio 03.2007   : Til Skude Verft a/s, Skudeneshavn for opprusting og ombygging. 81  [P] "Skipet" 1/2010  
  82 24.04.2007   : Solgt til Ryfylke Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Hjemmehavn: Sandnes. 82  [N] sdir.no  
  83    : Salgssum: 9.66 mill NOK. 83  [A] Stavanger Aftenblad 08.02.2007  
  84 26.04.2007   : Ombygget og opprustet til original utgave ved Skude Verft a/s, Skudeneshavn. I bruk til utleieturer, Ryfylke [4]. 84  [A] Stavanger Aftenblad 25.04.2007 / -  
  85 2007   : Status 'Vernet skip' av Riksantikvaren. 85  [N] norsk-fartoyvern.no  
  86 12.05.2011   : Rente på h.båt "Rygerfjord" p.g.a. feilkobling på giret, Stavanger havn. 86    
  87 06.2012   : Sertifikat endret [5]. 87    
  88 07.06.2014   : Grunnberøring, Lindøysundet. 88    
  89 03.2017   : 660 000 NOK tildelt av Riksantikvaren. 89  [N] nrk.no/rogaland 06.03.2017     
  90 2019   : 915 000 NOK tildelt av Riksantikvaren. 90  [P] "Skipet" 2/2019  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau