H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/s "SANDNES" 1950 - 1974  
    Fortegnelse nr. P8  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     20.10.2020    
    PERIODE:     1950 - 1974 Status for fartøyet: VETERANFARTØY  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L C F B 1 -   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   5310905 2 -   2 [N] sdir.no  
  3 MMSI-nummer   258126000 3 -   3 [N] marinetraffic.com  
  4 Navn   "Sandnes" 4 1950 - 1974   4 [N] sdir.no  
  5     "Vikingfjord" 5 1974 - 1978   5 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  6     "Gann" 6 1978 - 1995   6 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  7     "Sjøkurs" 7 1995 - 2007   7 [N] sdir.no  
  8     "Sandnes" 8 2007 -   8 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  9 Sandnæs Dampskips-Aktieselskab, Sandnes 9 1950 - 1974   9 [P] "Fjordabåtene"  
  10 Simon Møkster a/s, Stavanger 10 1974 - 1978   10 [P] "Skipet" 1/1982  
  11 Unge Sjømenns Kristelige Forening, Rogaland Sjøaspirantskole, Stavanger 11 1978 - 1995   11 [N] sdir.no  
  12 Sørlandet Seilende Skoleskibs Institution, Kristiansand 12 1995 - 2007   12 [N] sdir.no  
  13 Ryfylke Dampskibsselskab a/s, Stavanger 13 2007 -   13 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  14 Byggeår   1950 14 -   14 [P] "Skipet" 4/1987  
  15 Byggenummer   374 15 -   15 [P] "Skipet" 2/1990  
  16 Skrog   Nylands Mekaniske Verksted a/s, Oslo 16 -   16 [P] "Skipet" 2/1990  
  17 Utrustning   Nylands Mekaniske Verksted a/s, Oslo 17 -   17 [P] "Skipet" 2/1976  
  18 Type   - 18 -   18 -  
  19 Skrogutforming   Konvensjonelt 19 -   19 HMI  
  20 Klasse   Skipskontrollen 20 før 1992 - før 2000   20 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21     NSC 21 før 2000 -   21 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22 Materiale   Stål [skrog] 22 -   22 [N] sdir.no  
  23     Stål og aluminium [overbygg] 23 -   23 [N] norsk-fartoyvern.no  
  24 Maskinfabrikant   Atlas Diesel a/b, Stockholm, Sverige 24 -   24 [P] "Skipet" 4/1991  
  25 Maskin produsert   1950 25 -   25 [P] "Skipet" 4/1991  
  26 Maskin   1 x 2T DM Atlas Polar 6 syl. diesel 26 -   26 [P] "Skipet" 1/1982  
  27 Effekt   1800 bhk 27 -   27 [P] "Skipet" 1/1982  
  28 Fart   16.37 kn 28 -   28 [P] "Skipet" 2/2007  
  29 Forbruk   7000 l/d 29 -   29 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  30 Lengde   72.54 m 30 -   30 [N] sdir.no  
  31 Bredde   10.97 m 31 -   31 [N] sdir.no  
  32 Dybde   6.97 m 32 -   32 [N] sdir.no  
  33 Brutto registertonnasje [ C ] 1534.03 t 33 1978 - 1994   33 [N] sdir.no  
  34   [ I ] 1433 t 34 1994   34 [N] sdir.no  
  35   [ G ] 1432 t 35 1994 -   35 [N] sdir.no  
  36 Netto registertonnasje [ C ] 810.53 t 36 1978 - 1994   36 [N] sdir.no  
  37   [ I ] 429 t 37 1994   37 [N] sdir.no  
  38   [ G ] 663 t 38 1994 -   38 [N] sdir.no  
  39 Dødvekttonnasje [ G ] 721 t 39 1994 -   39 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  40 Bilkapasitet   0 40 -   40 HMI  
  41 Trailerkapasitet   0 41 -   41 HMI  
  42 Passasjersertifikat [ A ] 600 42 1950 - 1978   42 [A] Haugesunds Avis 29.03.1950  
  43   [ C ] 399 43 1978 - før 2000   43 -  
  44   [ F ] 399 [innenriks], 99 [utenriks] 44 pr.2000 - 2007   44 -  
  45   [ D ] 100 45 2007 - 2012   45 -  
  46   [ E ] 220 46 2012 -   46 -  
  47 Mannskap   23 47 1950 - 1974   47 [A] Stavanger Aftenblad 05.10.1974  
  48 Passasjerlugarer [ A ] 146 [køyplasser 1.ste plass], 76 [køyplasser 2.dre plass] 48 1950 - 1955   48 [P] "Skipet" 4/1991  
  49   [ B ] 146 [køyplasser 1.ste plass], 116 [køyplasser 2.dre plass] 49 1955 - før 2008   49 [P] "Skipet" 1/2010  
  50   [ H ] 80 [150 køyplasser] 50 før 2008 -   50 [N] mssandnes.no  
  51 Mannskapslugarer   Ja 51 -   51 HMI  
  52 Dekkshøyde   0 52 -   52 HMI  
  53 Akseltrykk   0 53 -   53 HMI  
  54 Tilleggsinformasjon   Lastekapasitet, G/B 736/696 m³. Lasteluker: 1. Bommer: 2. 54 -   54 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  55 23.03.1950     Levert fra Nylands Mekaniske Verksted a/s, Oslo til Sandnæs Dampskips-Aktieselskab, Sandnes som "Sandnes" [ A ]. Hjemmehavn: Sandnes. 55 [P] "Skipet" 2/2007  
  56       Byggesum: 7 mill NOK. 56 [P] "Fjordabåtene"  
  57 25.03.1950     Ankom Sandnes. 57 [P] "Fjordabåtene"  
  58 01.04.1950     Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 58 [P] "Skipet" 4/1991  
  59 13.04.1950     Innført i Stavanger Skipsregister. 59 [N] sdir.no  
  60 02.1955     Ombygget ved Bergen Mekaniske Verksted a/s, Bergen: Flere køyplasser innredet på 2. klasse [ B ]. 60 [P] "Skipet" 1/2010  
  61 10.1968     Grunnberøring, Kopervik. 61 [P] "Fjordabåtene"  
  62 02.09.1974     I opplag, Stavanger. 62 [A] Stavanger Aftenblad 31.08.1974  
  63 03.10.1974     Solgt til Simon Møkster a/s, Stavanger. Omdøpt "Vikingfjord". 63 [P] "Skipet" 1/1982  
  64       Salgssum: 1.5 mill NOK. 64 [P] "Skipet" 4/1991  
  65 25.01.1975     Utleid til Tangen Verft a/s, Arendal som losji-skip. 65 [A] Stavanger Aftenblad 25.01.1975  
  66 ultimo 03.1975     Tilbakelevert. 66 [A] Stavanger Aftenblad 25.01.1975  
  67 ca.06.1975     I bruk som hotellfartøy, Arendal. 67 [P] "Skipet" 1/1975  
  68 ca.09.1975     Tilbakelevert. 68 [P] "Skipet" 1/2010  
  69 09.02.1978     Overtatt av Unge Sjømenns Kristelige Forening, Rogaland Sjøaspirantskole, Stavanger. 69 [P] "Skipet" 1/2010  
  70 04.04.1978     Solgt til Unge Sjømenns Kristelige Forening, Rogaland Sjøaspirantskole, Stavanger. Salgssum: 1.3 mill NOK. Omdøpt "Gann". 70 [N] sdir.no  
  71 30.04.1978     Opprustet ved Georg Eides Sønner a/s, Høylandsbygd og sertifikat endret [ C ]. 71 [P] "Skipet" 1/2010 / [P] "Skipet" 1/1978  
  72       Bl.a. forlenging av båtdekk til spisesal for 180 personer, nye livbåter, nytt brannvarslingsanlegg, nytt kjøle-/fryserom. Kostnad: 1.3 mill NOK. 72 [P] "Skipet" 1/2010  
  73 29.05.1978     Målt [ C ]. 73 [N] sdir.no  
  74 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 74 [N] sdir.no  
  75 15.07.1994     Ommålt [ I ]. 75 [N] sdir.no  
  76 26.09.1994     Ommålt [ G ]. 76 [N] sdir.no  
  77 09.11.1995     Solgt til Sørlandet Seilende Skoleskibs Institution, Kristiansand. Omdøpt "Sjøkurs". Hjemmehavn: Kristiansand. 77 [N] sdir.no  
  78       Kostnad: 6.1 mill NOK. I bruk som skoleskip, Kongshavn. 78 [P] "Skipet" 1/2010  
  79 01.07.1999     I bruk som hotellfartøy "Hotel Neptun", Kristiansand. 79 [P] "Skipet" 4/1999  
  80 15.08.1999     Avsluttet som hotellfartøy. 80 [P] "Skipet" 4/1999  
  81 pr.2000     Sertifikat endret [ F ]. 81 -  
  82 07.11.2006     Kolliderte med kaien, Oslo havn. 82 [A] Stavanger Aftenblad 08.11.2006  
  83 07.03.2007     Ankom Stavanger. 83 [P] "Skipet" 2/2007  
  84 14.03.2007     Omdøpt "Sandnes". 84 [N] sdir.no  
  85 medio 03.2007     Til Skude Verft a/s, Skudeneshavn for opprusting og ombygging. 85 [P] "Skipet" 1/2010  
  86 24.04.2007     Solgt til Ryfylke Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Hjemmehavn: Sandnes. 86 [N] sdir.no  
  87       Salgssum: 9.66 mill NOK. 87 [A] Stavanger Aftenblad 08.02.2007  
  88 26.04.2007     Ombygget og opprustet til original utgave ved Skude Verft a/s, Skudeneshavn. I bruk til utleieturer, Ryfylke [ D ]. 88 [A] Stavanger Aftenblad 25.04.2007 / -  
  89 2007     Status 'Vernet skip' av Riksantikvaren. 89 [N] norsk-fartoyvern.no  
  90 ► 2008     Lugarkapasitet endret [ H ]. 90 [N] mssandnes.no  
  91 12.05.2011     Rente på h.båt "Rygerfjord" p.g.a. feilkobling på giret, Stavanger havn. 91 [N] stavanger-aftenblad.no 12.05.2011  
  92 06.2012     Sertifikat endret [ E ]. 92 -  
  93 07.06.2014     Grunnberøring, Lindøysundet. 93 [N] stavanger-aftenblad.no 07.06.2014  
  94 03.2017     660 000 NOK tildelt av Riksantikvaren. 94 [N] nrk.no/rogaland 06.03.2017  
  95 2019     915 000 NOK tildelt av Riksantikvaren. 95 [P] "Skipet" 2/2019  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau