EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/s "SANDNES" 1950-1974   FOTOGRAFI   OPPDATERT 12.09.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1950 - 1974     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LCFB   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       5310905   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER       258126000   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN   "Sandnes" 1950 - 1974 5  [N] sjofartsdir.no  
  6     "Vikingfjord" 1974 - 1978 6  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  7     "Gann" 1978 - 1995 7  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  8     "Sjøkurs" 1995 - 2007 8  [N] sjofartsdir.no  
  9       "Sandnes" 2007 - 9  [N] sjofartsdir.no  
             
  10  REDERI / EIERFORHOLD       Sandnæs Dampskips-Aktieselskab, Sandnes 1950 - 1974 10  [P] "Fjordabåtene"  
  11       Simon Møkster a/s, Stavanger 1974 - 1978 11  [P] "Skipet" 1/1982  
  12       Unge Sjømenns Kristelige Forening, Rogaland Sjøaspirantskole, Stavanger 1978 - 1995 12  [N] sjofartsdir.no  
  13       Sørlandet Seilende Skoleskibs Institution, Kristiansand 1995 - 2007 13  [N] sjofartsdir.no  
  14           Ryfylke Dampskibsselskab a/s, Stavanger 2007 - 14  [N] sjofartsdir.no  
 
  15  BYGGEÅR       1950   15  [P] "Skipet" 4/1987  
  16  BYGGENUMMER       374   16  [P] "Skipet" 2/1990  
  17  SKROG       Nylands Mekaniske Verksted a/s, Oslo   17  [P] "Skipet" 2/1990  
  18  UTRUSTNING       Nylands Mekaniske Verksted a/s, Oslo   18  [P] "Skipet" 2/1990  
  19  TYPE           19    
  20  SKROG       Konvensjonelt   20  Observasjon  
  21  KLASSE   Skipskontrollen før 1992 - før 2000 21    
  22           NSC før 2000 - 22    
  23  MATERIALE   Stål [skrog]   23  [N] sjofartsdir.no  
  24           Stål og aluminium [overbygg]   24  [N] norsk-fartoyvern.no      
  25  MASKINFABRIKANT   Atlas Diesel a/b, Stockholm, Sverige   25  [P] "Skipet" 4/1991  
  26  MASKIN PRODUSERT       1950   26  [P] "Skipet" 4/1991  
  27  MASKIN       1 x 2T DM Atlas Polar 6 syl. diesel   27  [P] "Skipet" 1/1982  
  28  EFFEKT       1800 bhk   28  [P] "Skipet" 1/1982  
  29  FART       16.0 kn   29  [P] "Skipet" 1/1982  
  30  FORBRUK       7000 l/d   30  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  31  LENGDE   72.54 m   31  [N] sjofartsdir.no  
  32  BREDDE       10.97 m   32  [N] sjofartsdir.no  
  33  DYBDE       06.97 m   33  [N] sjofartsdir.no  
  34  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 1534.03 t 1950 - 1978 34  [N] sjofartsdir.no  
  35           [7] 1432.00 t 1978 - 35  [N] sjofartsdir.no  
  36  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 0810.53 t 1950 - 1978 36  [N] sjofartsdir.no  
  37           [7] 0663.00 t 1978 - 37  [N] sjofartsdir.no  
  38  DØDVEKTTONNASJE       721 t   38  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  39  BILER   0   39  Observasjon  
  40  TRAILERE       0   40  Observasjon  
  41  PASSASJERER   [1] 600 1950 - 1978 41  [A] Haugesunds Avis 29.03.1950  
  42     [3] 399 1978 - før 2000 42    
  43     [6] 399 [innenriks], 99 [utenriks] pr.2000 - 2007 43      
  44     [4] 100 2007 - 2012 44    
  45     [5] 220 2012 - 45    
  46  MANNSKAP           46    
  47  PASSASJERLUGARER   [1] 146 [køyplasser 1.ste plass], 76 [køyplasser 2.dre plass] 1950 - 1955 47  [P] "Skipet" 4/1991  
  48     [2] 262 [køyplasser] 1955 - 48    
  49  MANNSKAPSLUGARER       Ja   49  Observasjon  
  50  DEKKSHØYDE       0   50  Observasjon  
  51  AKSELTRYKK       0   51  Observasjon  
  52  TILLEGGSINFORMASJON       Lastekapasitet, G/B 736/696 m³. Lasteluker: 1. Bommer: 2.   52  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  53  STATUS       Utleieturer 53    
 
  54 23.03.1950   : Levert fra Nylands Mekaniske Verksted a/s, Oslo til Sandnæs Dampskips-Aktieselskab, Sandnes som "Sandnes" [1]. Hjemmehavn: Sandnes. Byggekostnad: 7 mill NOK. 54  - / [P] "Fjordabåtene"  
  55 25.03.1950   : Ankom Sandnes. 55  [P] "Fjordabåtene"  
  56 01.04.1950   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 56  [P] "Skipet" 4/1991  
  57 13.04.1950   : Innført i Stavanger Skipsregister. 57  [N] sjofartsdir.no  
  58 02.1955   : Ombygget ved Bergen Mekaniske Verksted a/s, Bergen: Flere køyplasser innredet på 2. klasse [2]. 58    
  59 10.1968   : Grunnberøring, Kopervik. 59  [P] "Fjordabåtene"  
  60 02.09.1974   : I opplag, Stavanger. 60    
  61 03.10.1974   : Solgt til Simon Møkster a/s, Stavanger. Omdøpt "Vikingfjord". 61  [P] "Skipet" 1/1982  
  62    : Salgssum: 1.5 mill NOK. 62  [P] "Skipet" 4/1991  
  63 01.1975   : Utleid til Aker Vindholmen a/s, Arendal. I bruk som losji-skip. 63    
  64 ca.06.1975   : I bruk som hotellfartøy, Arendal. 64  [P] "Skipet" 1/1975  
  65 ca.09.1975   : Tilbakelevert. 65    
  66 04.04.1978   : Solgt til Unge Sjømenns Kristelige Forening, Rogaland Sjøaspirantskole, Stavanger. Salgssum: 1.3 mill NOK. Omdøpt "Gann". 66  [N] sjofartsdir.no  
  67 05.1978   : Opprustet ved Georg Eides Sønner a/s, Høylandsbygd og sertifikat endret [3]. 67  [P] "Skipet" 1/1978  
  68 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 68  [N] sjofartsdir.no  
  69 05.10.1994   : Ommålt [7]. 69  [N] sjofartsdir.no  
  70 09.11.1995   : Solgt til Sørlandet Seilende Skoleskibs Institution, Kristiansand. Omdøpt "Sjøkurs". Hjemmehavn: Kristiansand. 70  [N] sjofartsdir.no  
  71    : I bruk som skoleskip, Kongshavn. 71    
  72 01.07.1999   : I bruk som hotellfartøy "Hotel Neptun", Kristiansand. 72  [P] "Skipet" 4/1999  
  73 15.08.1999   : Avsluttet som hotellfartøy. 73  [P] "Skipet" 4/1999  
  74 pr.2000   : Sertifikat endret [6]. 74    
  75 07.11.2006   : Kolliderte med kaien, Oslo havn. 75  [A] Stavanger Aftenblad 08.11.2006  
  76 14.03.2007   : Omdøpt "Sandnes". 76  [N] sjofartsdir.no  
  77 24.04.2007   : Solgt til Ryfylke Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Hjemmehavn: Sandnes. 77  [N] sjofartsdir.no  
  78    : Salgssum: 9.66 mill NOK. 78  [A] Stavanger Aftenblad 08.02.2007  
  79 26.04.2007   : Ombygget og opprustet til original utgave ved Skude Verft a/s, Skudeneshavn. I bruk til utleieturer, Ryfylke [4]. 79  [A] Stavanger Aftenblad 25.04.2007 / -  
  80 2007   : Status 'Vernet skip' av Riksantikvaren. 80  [N] norsk-fartoyvern.no  
  81 12.05.2011   : Rente på h.båt "Rygerfjord" p.g.a. feilkobling på giret, Stavanger havn. 81    
  82 06.2012   : Sertifikat endret [5]. 82    
  83 07.06.2014   : Grunnberøring, Lindøysundet. 83    
  84 03.2017   : 660 000 NOK tildelt av Riksantikvaren. 84  [N] nrk.no/rogaland 06.03.2017