HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P8       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/s "SANDNES" 1950 - 1974   FOTOGRAFI   OPPDATERT 15.07.2019  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1950 - 1974   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LCFB   2  [N] sdir.no  
  3  IMO-NUMMER 5310905   3  [N] sdir.no  
  4  MMSI-NUMMER 258126000   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN "Sandnes" 1950 - 1974 5  [N] sdir.no  
  6   "Vikingfjord" 1974 - 1978 6  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  7   "Gann" 1978 - 1995 7  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  8   "Sjøkurs" 1995 - 2007 8  [N] sdir.no  
  9   "Sandnes" 2007 - 9  [N] sdir.no  
             
  10  REDERI / EIERFORHOLD Sandnæs Dampskips-Aktieselskab, Sandnes 1950 - 1974 10  [P] "Fjordabåtene"  
  11   Simon Møkster a/s, Stavanger 1974 - 1978 11  [P] "Skipet" 1/1982  
  12   Unge Sjømenns Kristelige Forening, Rogaland Sjøaspirantskole, Stavanger 1978 - 1995 12  [N] sdir.no  
  13   Sørlandet Seilende Skoleskibs Institution, Kristiansand 1995 - 2007 13  [N] sdir.no  
  14   Ryfylke Dampskibsselskab a/s, Stavanger 2007 - 14  [N] sdir.no  
 
  15  BYGGEÅR 1950   15  [P] "Skipet" 4/1987  
  16  BYGGENUMMER 374   16  [P] "Skipet" 2/1990  
  17  SKROG Nylands Mekaniske Verksted a/s, Oslo   17  [P] "Skipet" 2/1990  
  18  UTRUSTNING Nylands Mekaniske Verksted a/s, Oslo   18  [P] "Skipet" 2/1990  
  19  TYPE -   19    
  20  SKROG Konvensjonelt   20  Observasjon  
  21  KLASSE Skipskontrollen før 1992 - før 2000 21    
  22   NSC før 2000 - 22    
  23  MATERIALE Stål [skrog]   23  [N] sdir.no  
  24   Stål og aluminium [overbygg]   24  [N] norsk-fartoyvern.no  
  25  MASKINFABRIKANT Atlas Diesel a/b, Stockholm, Sverige   25  [P] "Skipet" 4/1991  
  26  MASKIN PRODUSERT 1950   26  [P] "Skipet" 4/1991  
  27  MASKIN 1 x 2T DM Atlas Polar 6 syl. diesel   27  [P] "Skipet" 1/1982  
  28  EFFEKT 1800 bhk   28  [P] "Skipet" 1/1982  
  29  FART 16.0 kn   29  [P] "Skipet" 1/1982  
  30  FORBRUK 7000 l/d   30  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  31  LENGDE 72.54 m   31  [N] sdir.no  
  32  BREDDE 10.97 m   32  [N] sdir.no  
  33  DYBDE 6.97 m   33  [N] sdir.no  
  34  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  1534.03 t 1950 - 1978 34  [N] sdir.no  
  35   [7]  1432.00 t 1978 - 35  [N] sdir.no  
  36  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  810.53 t 1950 - 1978 36  [N] sdir.no  
  37   [7]  663.00 t 1978 - 37  [N] sdir.no  
  38  DØDVEKTTONNASJE 721 t   38  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  39  BILER 0   39  Observasjon  
  40  TRAILERE 0   40  Observasjon  
  41  PASSASJERER [1]  600 1950 - 1978 41  [A] Haugesunds Avis 29.03.1950  
  42   [3]  399 1978 - før 2000 42    
  43   [6]  399 [innenriks], 99 [utenriks] pr.2000 - 2007 43    
  44   [4]  100 2007 - 2012 44    
  45   [5]  220 2012 - 45    
  46  MANNSKAP -   46    
  47  PASSASJERLUGARER [1]  146 [køyplasser 1.ste plass], 76 [køyplasser 2.dre plass] 1950 - 1955 47  [P] "Skipet" 4/1991  
  48   [2]  262 [køyplasser] 1955 - 48    
  49  MANNSKAPSLUGARER Ja   49  Observasjon  
  50  DEKKSHØYDE 0   50  Observasjon  
  51  AKSELTRYKK 0   51  Observasjon  
  52  TILLEGGSINFORMASJON Lastekapasitet, G/B 736/696 m³. Lasteluker: 1. Bommer: 2.   52  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  53  STATUS Utleieturer 53    
 
  54 23.03.1950   : Levert fra Nylands Mekaniske Verksted a/s, Oslo til Sandnæs Dampskips-Aktieselskab, Sandnes som "Sandnes" [1]. Hjemmehavn: Sandnes. Byggekostnad: 7 mill NOK. 54  - / [P] "Fjordabåtene"  
  55 25.03.1950   : Ankom Sandnes. 55  [P] "Fjordabåtene"  
  56 01.04.1950   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 56  [P] "Skipet" 4/1991  
  57 13.04.1950   : Innført i Stavanger Skipsregister. 57  [N] sdir.no  
  58 02.1955   : Ombygget ved Bergen Mekaniske Verksted a/s, Bergen: Flere køyplasser innredet på 2. klasse [2]. 58    
  59 10.1968   : Grunnberøring, Kopervik. 59  [P] "Fjordabåtene"  
  60 02.09.1974   : I opplag, Stavanger. 60    
  61 03.10.1974   : Solgt til Simon Møkster a/s, Stavanger. Omdøpt "Vikingfjord". 61  [P] "Skipet" 1/1982  
  62    : Salgssum: 1.5 mill NOK. 62  [P] "Skipet" 4/1991  
  63 01.1975   : Utleid til Aker Vindholmen a/s, Arendal. I bruk som losji-skip. 63    
  64 ca.06.1975   : I bruk som hotellfartøy, Arendal. 64  [P] "Skipet" 1/1975  
  65 ca.09.1975   : Tilbakelevert. 65    
  66 04.04.1978   : Solgt til Unge Sjømenns Kristelige Forening, Rogaland Sjøaspirantskole, Stavanger. Salgssum: 1.3 mill NOK. Omdøpt "Gann". 66  [N] sdir.no  
  67 05.1978   : Opprustet ved Georg Eides Sønner a/s, Høylandsbygd og sertifikat endret [3]. 67  [P] "Skipet" 1/1978  
  68 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 68  [N] sdir.no  
  69 05.10.1994   : Ommålt [7]. 69  [N] sdir.no  
  70 09.11.1995   : Solgt til Sørlandet Seilende Skoleskibs Institution, Kristiansand. Omdøpt "Sjøkurs". Hjemmehavn: Kristiansand. 70  [N] sdir.no  
  71    : I bruk som skoleskip, Kongshavn. 71    
  72 01.07.1999   : I bruk som hotellfartøy "Hotel Neptun", Kristiansand. 72  [P] "Skipet" 4/1999  
  73 15.08.1999   : Avsluttet som hotellfartøy. 73  [P] "Skipet" 4/1999  
  74 pr.2000   : Sertifikat endret [6]. 74    
  75 07.11.2006   : Kolliderte med kaien, Oslo havn. 75  [A] Stavanger Aftenblad 08.11.2006  
  76 14.03.2007   : Omdøpt "Sandnes". 76  [N] sdir.no  
  77 24.04.2007   : Solgt til Ryfylke Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Hjemmehavn: Sandnes. 77  [N] sdir.no  
  78    : Salgssum: 9.66 mill NOK. 78  [A] Stavanger Aftenblad 08.02.2007  
  79 26.04.2007   : Ombygget og opprustet til original utgave ved Skude Verft a/s, Skudeneshavn. I bruk til utleieturer, Ryfylke [4]. 79  [A] Stavanger Aftenblad 25.04.2007 / -  
  80 2007   : Status 'Vernet skip' av Riksantikvaren. 80  [N] norsk-fartoyvern.no  
  81 12.05.2011   : Rente på h.båt "Rygerfjord" p.g.a. feilkobling på giret, Stavanger havn. 81    
  82 06.2012   : Sertifikat endret [5]. 82    
  83 07.06.2014   : Grunnberøring, Lindøysundet. 83    
  84 03.2017   : 660 000 NOK tildelt av Riksantikvaren. 84  [N] nrk.no/rogaland 06.03.2017     
  85 2019   : 915 000 NOK tildelt av Riksantikvaren. 85  [P] "Skipet" 2/2019  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau