EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    D/s "ROSENDAL" 1940-1945   FOTOGRAFI   OPPDATERT 26.09.2015  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1940 - 1945     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL           2    
  3  IMO-NUMMER           3    
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN   "Rosendal"   5  [P] "Over fjord og fjell"  
               
  6  REDERI / EIERFORHOLD Hardanger Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1909 - 1930 6  [P] "Over fjord og fjell"  
  7   Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1930 - 1952 7    
  8           van Heugen Freres, Brugge, Belgia 1952 8    
 
  9  BYGGEÅR       1909   9  [P] "Skipet" 1/1976  
  10  BYGGENUMMER       95   10    
  11  SKROG       Laxevaag Maskin & Jernskibsbyggeri a/s, Bergen   11  [P] "Over fjord og fjell"  
  12  UTRUSTNING       Laxevaag Maskin & Jernskibsbyggeri a/s, Bergen   12  [P] "Over fjord og fjell"  
  13  TYPE           13    
  14  SKROG       Konvensjonelt   14  Observasjon  
  15  KLASSE           15    
  16  MATERIALE       Stål   16    
  17  MASKINFABRIKANT   Laxevaag Maskin & Jernskibsbyggeri a/s, Bergen   17  [P] "Over fjord og fjell"  
  18  MASKIN PRODUSERT       1909   18  [P] "Over fjord og fjell"  
  19  MASKIN       1 x Tripple Expansion damp   19    
  20  EFFEKT       470 ihk   20  [P] "Over fjord og fjell"  
  21  FART       11.5 kn   21    
  22  FORBRUK           22    
  23  LENGDE   42.90 m   23  [P] "Skipet" 2/1981  
  24  BREDDE       07.10 m   24  [P] "Skipet" 2/1981  
  25  DYBDE       03.30 m   25  [P] "Skipet" 2/1981  
  26  BRUTTO REGISTERTONNASJE       358 t   26  [P] "Over fjord og fjell"  
  27  NETTO REGISTERTONNASJE           27    
  28  DØDVEKTTONNASJE           28    
  29  BILER   0   29  Observasjon  
  30  TRAILERE       0   30  Observasjon  
  31  PASSASJERER       Ja   31  Observasjon  
  32  MANNSKAP           32    
  33  PASSASJERLUGARER       Ja   33  Observasjon  
  34  MANNSKAPSLUGARER       Ja   34  Observasjon  
  35  DEKKSHØYDE       0   35  Observasjon  
  36  AKSELTRYKK       0   36  Observasjon  
  37  TILLEGGSINFORMASJON           37    
  38  STATUS       Opphogget 1952 38  [P] "Skipet" 1/1976  
 
  39 30.09.1909   : Levert fra Laxevaag Maskin & Jernskibsbyggeri a/s, Bergen til Hardanger Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Rosendal". 39  [P] "Over fjord og fjell"  
  40    : Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. Byggesum: 190 000 NOK. Satt i trafikk Bergen - Sunnhordland. 40    
  41 1910   : Kolliderte med d/s "Sandnæs". 41  [P] "Skipet" 2/1976  
  42 1929   : Ombygget og modernisert: ominnredet 2.plass-salong og ombygget lasteutstyr. 42  [P] "Over fjord og fjell"  
  43 10.1930   : Drift og eierskap overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. 43    
  44 1940   : Satt i trafikk Bergen - Stavanger. 44    
  45 02.1942   : Kolliderte med d/s "Aalvik", Granvinfjorden. 45  [P] "Over fjord og fjell"  
  46 vinter 1943   : Fikk en brottsjø over forbrønnen, Sletta. Dekkslasten måtte kastes over bord før man fikk lenset brønnen og rettet opp fartøyet. 46  [P] "Over fjord og fjell"  
  47 1945   : Kolliderte med d/s "Bergen", Stavanger havn. 47    
  48 07.1945   : Dokksatt, Bergen for reparasjon og vedlikehold. 48    
  49 09.1952   : Solgt til van Heugen Freres, Brugge, Belgia for opphogging. Salgssum: 7000 GBP. 49    
  50 19.09.1952   : Forlot Bergen. 50  [P] "Over fjord og fjell"  
  51 22.09.1952   : Ankom Gent, Belgia. 51    
  52 3.kv. 1952   : Ferdig opphogget, Gent, B. 52  [P] "Skipet" 1/1976