A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
 
     
  Hjem          
  Kontakt          
  Kilder          
  Forklaring          
  Passasjerfartøy        
  Hurtigbåter          
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "ROGALAND" 1929 - 1949    
  M/s "ROGALAND" 1957 - 1963    
       
  Fortegnelse nr.:   P62          
  Oppdatert:   29.08.2020          
  Periode:   1929 - 1949 / 1957 - 1963          
  Fotografi:                
  Status:   Veteranfartøy          
       
       
1  Byggeår    1929   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    90   2  [P] "Skipet" 2/1976    
3  Skrog    Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   3  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
4  Utrustning    Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   4  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
             
5  Kjenningssignal    L H P B   5  1929 - etter 1929   5  [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
6      L E S B   6  etter 1929 -   6  [N] sdir.no    
                     
7  IMO-nummer    5298652   7  -   7  [N] sdir.no    
                     
8  MMSI-nummer    257256500   8  -   8  [N] marinetraffic.com    
                     
9  Navn    "Rogaland"   9  1929 - 1964   9  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
10      "Tungenes"   10  1964   10  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
11      "Stauper"   11  1964 - 1990   11  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
12      "Gamle Rogaland"   12  1990 - 2002   12  [P] "Skipet" 2/1990    
13      "Rogaland"   13  2002 -   13  [N] marinetraffic.com    
                     
14  Rederi / eierforhold    Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   14  1929 - 1964   14  [P] "Skipet" 3/2015    
15      Nika a/s, Sandefjord   15  1964 - 1989   15  [N] faktaomfartyg.se    
16      Fritz Moland, Stavanger   16  1989 - 1990   16  [A] Stavanger Aftenblad 21.06.1991    
17      Veteranskibet Rogaland, Stavanger   17  1990 - 2012   17  [N] sdir.no    
18      Stiftelsen Veteranskibet Rogaland, Stavanger   18  2012 -   18  [N] sdir.no    
                     
19  Type    -   19  -   19  -    
                     
20  Skrogutforming    Konvensjonelt   20  -   20  HMI    
                         
21  Klasse    DNV1A1 med fribord   21  -   21  [N] sjohistorie.no    
                         
22  Materiale    Stål   22  -   22  [N] sdir.no    
                         
23  Maskinfabrikant A  Nylands Verksted a/s, Oslo   23  1929 - 1950   23  [P] "Skipet" 3/2015    
24   D  General Motors   24  1950 [bygget 1943] -   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
25  Maskin produsert A  1929   25  -   25  [P] "Skipet" 2/1990    
26   D  1943   26  -   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
27  Maskin A  1 x Compound Lenz 4 syl. damp   27  1929 - 1950   27  [P] "Skipet" 2/1990    
28   D  1 x 2TEV Cleveland General 16 syl. diesel   28  1950 [bygget 1943] -   28  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
29  Effekt A  144 nhk   29  1929 - 1950   29  [P] "Skipet" 3/2015    
30   D  1200 bhk   30  1950 -   30  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
31  Fart A  13.0 kn   31  1929 - 1950   31  [P] "Skipet" 2/1990    
32   D  13.2 kn   32  1950 - 1992   32  [A] Stavanger Aftenblad 10.06.2006    
33   K  11.0 kn   33  1992 -   33  -    
                         
34  Forbruk    -   34  -   34  -    
                         
35  Lengde    57.21 m   35  -   35  [N] sdir.no    
                         
36  Bredde    9.51 m   36  -   36  [N] sdir.no    
                         
37  Dyptgående    4.10 m   37  -   37  [N] sdir.no    
                         
38  Brutto registertonn A  901 t   38  1929 - 1946   38  [N] sdir.no    
39   B  825 t   39  1946 - 1958   39  [N] sdir.no    
40   F  850.62 t   40  1958 [målt 1965] - 2014   40  [N] sdir.no    
41   L  829 t   41  2014 [målt 2016] -   41  [N] sdir.no    
                         
42  Netto registertonn A  519 t   42  1929 - 1946   42  [N] sdir.no    
43   F  478.41 t   43  1958 [målt 1965] - 2014   43  [N] sdir.no    
44   L  248 t   44  2014 [målt 2016] -   44  [N] sdir.no    
                         
45  Dødvekttonn A  600 t   45  1929 - før 2000   45  [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855 - 1930"    
46      508 t   46  før 2000 -   46  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
47  Bilkapasitet    0   47  -   47  HMI    
                         
48  Trailerkapasitet    0   48  -   48  HMI    
                         
49  Passasjersertifikat A  250 [kysttrafikk]   49  1929 - 1949   49  [P] "Skipet" 1/2009    
50   C  12   50  1949 - 1957   50  [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1954"    
51   E  400   51  1957 - 1963   51  - / [N] faktaomfartyg.se    
52   G  12   52  1963 - 1966   52  [P] "Skipet" 1/2009    
53   H  0   53  1966 - 1992   53  HMI    
54   I  200   54  1992 - før 2008   54  [N] faktaomfartyg.se    
55   J  99   55  før 2008 -   55  -    
                         
56  Mannskap    Ja   56  -   56  HMI    
                         
57  Passasjerlugarer    26 [totalt 84 køyplasser på 1.ste plass] - 55 [køyplasser på 2.dre plass]   57  -   57  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                         
58  Mannskapslugarer    Ja   58  -   58  HMI    
                         
59  Dekkshøyde    0   59  -   59  HMI    
                         
60  Tillatt akseltrykk    0   60  -   60  HMI    
                         
61  Tilleggsinformasjon    Lastekapasitet: 3 Ho 1161 m³ bale   61  -   61  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
62      Bom: 2 x 2t + 2 x 3t + 1 x 15t   62  -   62  [P] "Skipet" 3/1989    
63      Fiskekummer: 2 stk. á 1000 kg   63  -   63  [P] "Skipet" 1/1991    
       
       
64   15.05.1929   Sjøsatt. 64 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
65   09.1929   Levert fra Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Rogaland" [A]. Hjemmehavn: Stavanger. 65 [P] "Skipet" 3/2015    
66       Kjenningssignal: LHPB. 66 [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
67   04.09.1929   Gikk prøvetur, Ryfylke. 67 [A] Stavanger Aftenblad 10.06.2006    
68   04.09.1929 ►   Satt i trafikk Sandnes - Oslo. 68 [P] "Skipet" 1/1991    
69   03.10.1929   Innført i Stavanger Skipsregister. 69 [N] sdir.no    
70   1930   Satt i trafikk Stavanger - Bergen / Sandnes - Oslo. 70 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
71   12.1939   Satt i trafikk Oslo - Bergen. 71 - / [N] warsailors.com    
72   26.04.1940   I opplag, Lofthus. 72 [N] warsailors.com    
73   ► 21.09.1941   Satt i trafikk Sandnes - Oslo. 73 HMI    
74   21.09.1941   Gikk på en mine, Oslofjorden. Strandsatt på Hovedøya. 74 [P] "Skipet" 3/2015    
75   21.09.1941 ►   Reparert ved Nylands Mekaniske Verksted a/s, Oslo. 75 [P] "Skipet" 2/1990    
76       Satt i trafikk Sandnes - Oslo. 76 [P] "Skipet" 2/1990    
77   1943   Grunnstøtte ved Kragerø. Brakt flott av Norsk Bjergningskompagni. 77 [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
78       Reparert og satt i trafikk igjen. 78 [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
79   20.04.1944   Sank ved kai, Bergen etter en eksplosjon om bord på tråleren m/s "Vorbode". Én av mannskapet omkom. 79 [P] "Skipet" 3/2015    
80   20.04.1944 ►   Kondemnert og overtatt av forsikringsselskapet. Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Hevet og lagt i opplag, Ølesund. 80 [P] "Skipet" 3/2015    
81   11.1946   Reparert og ombygget: Dekk 4 fjernet [B]. 81 [P] "Skipet" 2/1990    
82       Satt i trafikk Oslo - Bergen. 82 [A] Stavanger Aftenblad 17.06.2006    
83   1949   Omklassifisert til lastefartøy. Sertifikat endret [C]. 83 -    
84   1950   Ombygget. 84 [P] "Skipet" 2/1990    
85       Ny maskin samt ny skorstein. Én av kjelene demontert [D]. 85 - / [P] "Skipet" 1/2009    
86   1957   Omklassifisert til passasjerfartøy. Sertifikat endret [E]. Satt i trafikk Stavanger - Oslo. 86 [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
87   vår 1958   Til Det Stavangerske Verksted a/s, Stavanger for ombygging. 87 [P] "Skipet" 1/2009    
88   sommer 1958   Ombygget: Ny salongmodul på dekk 3 og nye lugarer [F]. 88 [A] Stavanger Aftenblad 17.06.2006    
89       Satt i trafikk Oslo - Bergen. 89 [P] "Skipet" 1/2009    
90   21.11.1963   Omklassifisert til lastefartøy. Sertifikat endret [G]. 90 [P] "Skipet" 1/2009    
91   01.01.1964   Omdøpt "Tungenes". 91 [P] "Skipet" 3/2015    
92   03.06.1964   I opplag, Stavanger. 92 [N] faktaomfartyg.se    
93   12.1964   Solgt til Nika a/s, Sandefjord. Omdøpt "Stauper". Overført til Sandefjord Skipsregister. Hjemmehavn: Sandefjord. 93 [N] faktaomfartyg.se    
94   27.03.1965   Ommålt [F]. 94 [N] sdir.no    
95   1966   Omklassifisert til arbeidsfartøy [H]. I bruk som losji– og sandblåsingsfartøy ved Kristiansand Mekaniske Verksted a/s, Kristiansand. 95 [P] "Skipet" 2/1990    
96   1966 ►   I bruk i Göteborg, Sverige. 96 [N] warsailors.com    
97   06.04.1989   Ankom Stavanger under slep av m/s "Roxo". 97 [P] "Skipet" 2/1989    
98   07.1989   Solgt til Fritz Moland, Stavanger. Salgssum: 150 000 NOK. 98 [A] Stavanger Aftenblad 21.06.1991    
99   02.02.1990   Solgt til Veteranskibet Rogaland, Stavanger. Salgssum: 350 000 NOK. 99 [N] sdir.no    
100       Restaurasjonsarbeid påbegynt ved Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger. 100 [N] faktaomfartyg.se / -    
101   10.05.1990   Omdøpt "Gamle Rogaland". 101 [P] "Skipet" 2/1990    
102       Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 102 -    
103   15.02.1991   Slept til Skude Verft a/s, Skudeneshavn av slepefartøyet "Lars" for vedlikehold. 103 [P] "Skipet" 2/1991    
104   03.1991   Ferdig ved Skude Verft a/s, Skudeneshavn: Akseltrekk gjennomført og bunnplater skiftet ut. Kostnad: 375 000 NOK. 104 [A] Stavanger Aftenblad 20.03.1991    
105   26.06.1991   Nytt elektrisk anlegg samt innredning ferdig restaurert. Kostnad: 1 mill NOK. 105 [A] Stavanger Aftenblad 25.06.1991    
106   22.02.1992   Branntilløp etter sveisearbeid, Stavanger. 106 [A] Stavanger Aftenblad 24.02.1992    
107   28.03.1992   Maskin ferdig overhalt [K]. 107 [A] Stavanger Aftenblad 30.03.1992    
108   12.06.1992   Midlertidig passasjersertifikat utstedt av Skipskontrollen. 108 [A] Stavanger Aftenblad 31.07.1992    
109   30.07.1992   Omklassifisert til passasjerfartøy [I]. 109 [A] Stavanger Aftenblad 31.07.1992    
110   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 110 [N] sdir.no    
111   09.02.1993   General Motors-maskin fra slepefartøyet "Samson" gitt fra Rogaland Sjøforsvarsdistrikt, Stavanger til Veteranskibet Rogaland, Stavanger. 111 [A] Stavanger Aftenblad 10.02.1993    
112   12.12.1993   Branntilløp etter varmgang i landstrømskabelen, Stavanger. 112 [A] Stavanger Aftenblad 13.12.1993    
113   01.1995   Tildelt 200 000 NOK fra Stavanger kommune, Stavanger til oppussing. 113 [A] Stavanger Aftenblad 21.01.1995    
114   03.06.1996   2 personer skadet etter at en trosse røk ved fortøyning, Stavanger. 114 [A] Stavanger Aftenblad 04.06.1996    
115   ca.03.1997   Tildelt 180 000 NOK av Stavanger kommune. 115 -    
116   10.1998   Dampmaskin kjøpt fra d/s "Morozovsk". 116 [A] Stavanger Aftenblad 07.10.1998    
117       Kjøpssum: 500 000 NOK. 117 [A] Stavanger Aftenblad 13.08.1999    
118   25.06.1998   Drev på en sandbanke ved Egersund. 118 [A] Stavanger Aftenblad 26.06.1998    
119   08.1999   Drift overført til Einar Sæter, Stavanger. 119 [P] "Skipet" 3/2015    
120   2000   Status 'Vernet skip' av Riksantikvaren. 120 [N] norsk-fartoyvern.no    
121   12.2000   Tildelt 150 000 NOK av Rogaland fylkeskommune til restaurering. 121 [A] Stavanger Aftenblad 23.12.2000    
122   11.2001   Drift overført til Stiftelsen Veteranskibslaget Rogaland, Stavanger. 122 [P] "Skipet" 3/2015    
123   16.12.2002   Omdøpt "Rogaland". 123 [N] sdir.no    
124   10.04.2003   Tildelt 200 000 NOK fra Regional- og kulturutvalget, Rogaland fylkeskommune. 124 [A] Stavanger Aftenblad 10.04.2003    
125   16.08.2004   Eierskap overført til Veteranskibet Rogaland, Stavanger. 125 [N] sdir.no    
126   29.09.2005   Grunnstøtte, Klovningane etter feilmanøvrering. Trukket løst av slepefartøyet "Lars". 126 [A] Stavanger Aftenblad 30.09.2005    
127   ► 2008   Sertifikat endret [J]. 127 -    
128   03.07.2012   Drift og eierskap overført til Stiftelsen Veteranskibet Rogaland, Stavanger. 128 [N] sdir.no    
129   31.01.2014   Forlot Stavanger med kurs for Liepaja, Latvia for vedlikehold og ombygging / tilbakesetting. 129 -    
130   15.04.2014   Ankom Stavanger etter endt verkstedsopphold [L]. 130 HMI    
131   2014   Fredet av riksantikvaren. 131 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
132   04.2016   Hvitmalt for utleie til filminnspilling for Warner Brothers. 132 [N] stavanger-aftenblad.no 23.05.2016    
133   09.05.2016   Ommålt [L]. 133 [N] sdir.no    
134   15.05.2016   Utleid til Warner Brothers. Avgikk Stavanger. 134 [P] "Skipet" 2/2016    
135   18.05.2016   Ankom Dunkerque, Frankrike for filminnspilling. 135 [N] stavanger-aftenblad.no 23.05.2016    
136   13.06.2016   Tilbakelevet. Ankom Stavanger. 136 [N] stavanger-aftenblad.no 13.06.2016    
137   03.2017   840 000 NOK bevilget av Riksantikvaren. 137 [N] nrk.no/rogaland 06.03.2017    
138   2018   200 000 NOK bevilget av Riksantikvaren. 138 [A] Stavanger Aftenblad 18.04.2018    
139   2019   2 mill NOK bevilget av Riksantikvaren. 139 [P] "Skipet" 2/2019    
140   2021   Tildelt 1.2 mill NOK over statsbudsjettet. 140 [A] Stavanger Aftenblad 03.12.2020    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau