HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P62       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "ROGALAND" 1929 - 1949     M/s "ROGALAND" 1957 - 1963   FOTOGRAFI   OPPDATERT 17.07.2019  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
               
  1  PERIODE 1929 - 1949 / 1957 - 1963   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LESB   2  [N] sdir.no  
  3  IMO-NUMMER 5298652   3  [N] sdir.no  
  4  MMSI-NUMMER 257256500   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN "Rogaland" 1929 - 1964 5  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  6   "Tungenes" 1964 6  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  7   "Stauper" 1964 - 1990 7  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  8   "Gamle Rogaland" 1990 - 2002 8    
  9   "Rogaland" 2002 - 9  [N] marinetraffic.com  
               
  10  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1929 - 1964 10  [P] "Skipet" 3/2015  
  11   Nika a/s, Sandefjord 1964 - 1989 11  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  12   Fritz Moland, Stavanger 1989 - 1990 12  [A] Stavanger Aftenblad 21.06.1991  
  13   Veteranskibet Rogaland, Stavanger 1990 - 2004 13  [N] sdir.no  
  14   Stiftelsen Veteranskibet Rogaland, Stavanger 2004 - 14  [N] sdir.no  
 
  15  BYGGEÅR 1929   15  [N] sdir.no  
  16  BYGGENUMMER 90   16  [P] "Skipet" 2/1976  
  17  SKROG Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   17  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  18  UTRUSTNING Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  19  TYPE -   19    
  20  SKROG Konvensjonelt   20  Observasjon  
  21  KLASSE Skipskontrollen   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22  MATERIALE Stål   22  [N] sdir.no  
  23  MASKINFABRIKANT [1]  Nylands Verksted a/s, Oslo 1929 - 1950 23  [P] "Skipet" 3/2015  
  24   [4]  General Motors Corporation, Detroit, USA 1950, bygget 1943 - 24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25  MASKIN PRODUSERT [1]  1929   25  [P] "Skipet" 2/1990  
  26   [4]  1943   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27  MASKIN [1]  1 x Compound Lenz 4 syl. damp 1929 - 1950 27  [P] "Skipet" 2/1990  
  28   [4]  1 x 2TEV Cleveland General 16 syl. diesel 1950, bygget 1943 - 28  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  29  EFFEKT [1]  144 nhk 1929 - 1950 29  [P] "Skipet" 3/2015  
  30   [4]  1200 bhk 1950 - 30  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  31  FART [1]  13.0 kn 1929 - 1950 31  [P] "Skipet" 2/1990  
  32   [4]  13.2 kn 1950 - 1992 32  [A] Stavanger Aftenblad 10.06.2006  
  33   [11]  11.0 kn 1992 - 33    
  34  FORBRUK -   34    
  35  LENGDE 57.21 m   35  [N] sdir.no  
  36  BREDDE 9.51 m   36  [N] sdir.no  
  37  DYBDE 4.10 m   37  [N] sdir.no  
  38  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  901.00 t 1929 - 1946 38  [N] sdir.no  
  39   [2]  825.00 t 1946 - 1958 39  [N] sdir.no  
  40   [6]  850.62 t 1958 - 40  [N] sdir.no  
  41  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  519.00 t 1929 - 1946 41  [N] sdir.no  
  42   [6]  478.41 t 1958 - 42  [N] sdir.no  
  43  DØDVEKTTONNASJE 508 t   43  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  44  BILER 0   44  Observasjon  
  45  TRAILERE 0   45  Observasjon  
  46  PASSASJERER [1]  250 1929 - 1949 46    
  47   [3]  12 1949 - 1957 47    
  48   [5]  400 1957 - 1963 48    
  49   [7]  12 1963 - 1966 49  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  50   [8]  0 1966 - 1992 50  Observasjon  
  51   [2]  200 1992 - før 2008 51    
  52   [10]  99 før 2008- 52    
  53  MANNSKAP -   53    
  54  PASSASJERLUGARER [1]  26 [totalt 84 køyplasser på 1.ste plass], 55 [køyplasser på 2.dre plass] 1929 - 54  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  55  MANNSKAPSLUGARER 7 1932 - 1949 55    
  56  DEKKSHØYDE 0   56  Observasjon  
  57  AKSELTRYKK 0   57  Observasjon  
  58  TILLEGGSINFORMASJON Lastekapasitet: 3 Ho 1161 m³ bale.   58  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  59   Bom: 2 x 2t + 2 x 3t + 1 x 15t.   59  [P] "Skipet" 3/1989  
  60   Fiskekummer: 2 stk. á 1000 kg.   60  [P] "Skipet" 1/1991  
  61  STATUS Veteranfartøy 61    
 
  62 09.1929   : Levert fra Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Rogaland" [1]. Hjemmehavn: Stavanger. 62  [P] "Skipet" 3/2015  
  63 04.09.1929   : Gikk prøvetur, Ryfylke. 63  [A] Stavanger Aftenblad 10.06.2006  
  64 04.09.1929 ►   : Satt i trafikk Sandnes - Oslo. 64  [P] "Skipet" 1/1991  
  65 03.10.1929   : Innført i Stavanger Skipsregister. 65  [N] sdir.no  
  66 1930   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen / Sandnes - Oslo. 66  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  67 12.1939   : Satt i trafikk Oslo - Bergen. 67    
  68 26.04.1940   : I opplag, Lofthus. 68    
  69 ► 21.09.1941   : Satt i trafikk Sandnes - Oslo. 69    
  70 21.09.1941   : Gikk på en mine, Oslofjorden. Strandsatt på Hovedøya. 70  [P] "Skipet" 3/2015  
  71 21.09.1941 ►   : Reparert ved Nylands Mekaniske Verksted a/s, Oslo. Satt i trafikk Sandnes - Oslo. 71  [P] "Skipet" 2/1990  
  72 1943   : Grunnstøtte ved Kragerø. Brakt flott av Norsk Bjergningskompagni. Reparert og satt i trafikk igjen. 72    
  73 20.04.1944   : Sank ved kai, Bergen etter en eksplosjon om bord på tråleren m/s "Vorbode". Én av mannskapet omkom. 73  [P] "Skipet" 3/2015  
  74 20.04.1944 ►   : Kondemnert og overtatt av forsikringsselskapet. Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Hevet og lagt i opplag, Ølesund. 74  [P] "Skipet" 3/2015  
  75 11.1946   : Reparert og ombygget: dekk 4 fjernet [2]. 75  [P] "Skipet" 2/1990  
  76    : Satt i trafikk Bergen - Oslo. 76  [A] Stavanger Aftenblad 17.06.2006  
  77 1949   : Omklassifisert til lastefartøy. Sertifikat endret [3]. 77    
  78 1950   : Ombygget. 78  [P] "Skipet" 2/1990  
  79    : Ny maskin samt ny skorstein. Én av kjelene demontert [4]. 79    
  80 1957   : Omklassifisert til passasjerfartøy. Sertifikat endret [5]. Satt i trafikk Stavanger - Oslo. 80    
  81 1958   : Ombygget: ny salongmodul på dekk 3 og nye lugarer [6]. 81  [A] Stavanger Aftenblad 17.06.2006  
  82    : Satt i trafikk Bergen - Oslo. 82  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  83 21.11.1963   : Omklassifisert til lastefartøy. Sertifikat endret [7]. 83  - / [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  84 01.01.1964   : Omdøpt "Tungenes". 84  [P] "Skipet" 3/2015  
  85 03.06.1964   : I opplag, Stavanger. 85    
  86 12.1964   : Solgt til Nika a/s, Sandefjord. Omdøpt "Stauper". Overført til Sandefjord Skipsregister. Hjemmehavn: Sandefjord. 86  - / [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  87 1966   : Omklassifisert til arbeidsfartøy [8]. I bruk som losji– og sandblåsingsfartøy ved Kristiansand Mekaniske Verksted a/s, Kristiansand. 87  [P] "Skipet" 2/1990  
  88 1966 ►   : I bruk i Göteborg, Sverige. 88    
  89 06.04.1989   : Ankom Stavanger under slep av m/s "Roxo". 89  [P] "Skipet" 2/1989  
  90 07.1989   : Solgt til Fritz Moland, Stavanger. Salgssum: 150 000 NOK. 90  [A] Stavanger Aftenblad 21.06.1991  
  91 02.02.1990   : Solgt til Veteranskibet Rogaland, Stavanger. Salgssum: 350 000 NOK. 91  [N] sdir.no  
  92    : Restaurasjonsarbeid påbegynt ved Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger. 92    
  93 10.05.1990   : Omdøpt "Gamle Rogaland". 93  [P] "Skipet" 2/1990  
  94    : Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 94    
  95 15.02.1991   : Slept til Skude Verft a/s, Skudeneshavn av slepefartøyet "Lars" for vedlikehold. 95  [P] "Skipet" 2/1991  
  96 03.1991   : Ferdig ved Skude Verft a/s, Skudeneshavn: Akseltrekk gjennomført og bunnplater skiftet ut. Kostnad: 375 000 NOK. 96  [A] Stavanger Aftenblad 20.03.1991  
  97 26.06.1991   : Nytt elektrisk anlegg samt innredning ferdig restaurert. Kostnad: 1 mill NOK. 97  [A] Stavanger Aftenblad 25.06.1991  
  98 22.02.1992   : Branntilløp etter sveisearbeid, Stavanger. 98  [A] Stavanger Aftenblad 24.02.1992  
  99 28.03.1992   : Maskin ferdig overhalt [11]. 99  [A] Stavanger Aftenblad 30.03.1992  
  100 12.06.1992   : Midlertidig passasjersertifikat utstedt av Skipskontrollen. 100  [A] Stavanger Aftenblad 31.07.1992  
  101 30.07.1992   : Omklassifisert til passasjerfartøy [9]. 101  [A] Stavanger Aftenblad 31.07.1992  
  102 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 102  [N] sdir.no  
  103 09.02.1993   : General Motors-maskin fra slepefartøyet "Samson" gitt fra Rogaland Sjøforsvarsdistrikt, Stavanger til Veteranskibet Rogaland, Stavanger. 103  [A] Stavanger Aftenblad 10.02.1993  
  104 12.12.1993   : Branntilløp etter varmgang i landstrømskabelen, Stavanger. 104  [A] Stavanger Aftenblad 13.12.1993  
  105 01.1995   : Tildelt 200 000 NOK fra Stavanger kommune, Stavanger til oppussing. 105  [A] Stavanger Aftenblad 21.01.1995  
  106 03.06.1996   : 2 personer skadet etter at en trosse røk ved fortøyning, Stavanger. 106  [A] Stavanger Aftenblad 04.06.1996  
  107 ca.03.1997   : Tildelt 180 000 NOK av Stavanger kommune. 107    
  108 10.1998   : Dampmaskin kjøpt fra d/s "Morozovsk". 108  [A] Stavanger Aftenblad 07.10.1998  
  109    : Kjøpssum: 500 000 NOK. 109  [A] Stavanger Aftenblad 13.08.1999  
  110 25.06.1998   : Drev på en sandbanke ved Egersund. 110  [A] Stavanger Aftenblad 26.06.1998  
  111 08.1999   : Drift overført til Einar Sæter, Stavanger. 111  [P] "Skipet" 3/2015  
  112 2000   : Status 'Vernet skip' av Riksantikvaren. 112  [N] norsk-fartoyvern.no  
  113 12.2000   : Tildelt 150 000 NOK av Rogaland fylkeskommune til restaurering. 113  [A] Stavanger Aftenblad 23.12.2000  
  114 11.2001   : Dirft overført til Stiftelsen Veteranskibslaget Rogaland, Stavanger. 114  [P] "Skipet" 3/2015  
  115 16.12.2002   : Omdøpt "Rogaland". 115  [N] sdir.no  
  116 10.04.2003   : Tildelt 200 000 NOK fra Regional- og kulturutvalget, Rogaland fylkeskommune. 116  [A] Stavanger Aftenblad 10.04.2003  
  117 16.08.2004   : Eierskap overført til Stiftelsen Veteranskibet Rogaland, Stavanger. 117  [N] sdir.no  
  118 29.09.2005   : Grunnstøtte, Klovningane etter feilmanøvrering. Trukket løst av slepefartøyet "Lars". 118  [A] Stavanger Aftenblad 30.09.2005  
  119 ► 2008   : [10]. 119    
  120 31.01.2014   : Forlot Stavanger med kurs for Liepaja, Latvia for vedlikehold og ombygging / tilbakesetting. 120    
  121 15.04.2014   : Ankom Stavanger etter endt verkstedsopphold. 121  Observasjon  
  122 2014   : Fredet av riksantikvaren. 122  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  123 04.2016   : Hvitmalt for utleie til filminnspilling for Warner Brothers. 123  [N] stavanger-aftenblad.no 23.05.2016  
  124 15.05.2016   : Utleid til Warner Brothers. Avgikk Stavanger. 124  [P] "Skipet" 2/2016  
  125 18.05.2016   : Ankom Dunkerque, Frankrike for filminnspilling. 125  [N] stavanger-aftenblad.no 23.05.2016  
  126 13.06.2016   : Tilbakelevet. Ankom Stavanger. 126  [N] stavanger-aftenblad.no 13.06.2016  
  127 03.2017   : 840 000 NOK bevilget av Riksantikvaren. 127  [N] nrk.no/rogaland 06.03.2017     
  128 2018   : 200 000 NOK bevilget av Riksantikvaren. 128  [A] Stavanger Aftenblad 18.04.2018  
  129 2019   : 2 mill NOK bevilget av Riksantikvaren. 129  [P] "Skipet" 2/2019  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau