EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    D/s "ROGALAND" 1929-1949     M/s "ROGALAND" 1957-1963   FOTOGRAFI   OPPDATERT 26.08.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1929 - 1949 / 1957 - 1963     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LESB   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       5298652   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER       257256500   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN   "Rogaland" 1929 - 1964 5  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  6     "Tungenes" 1964 6  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  7     "Stauper" 1964 - 1990 7  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  8     "Gamle Rogaland" 1990 - 2002 8    
  9       "Rogaland" 2002 - 9  [N] marinetraffic.com  
               
  10  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1929 - 1964 10  [P] "Skipet" 3/2015  
  11     Nika a/s, Sandefjord 1964 - 1989 11    
  12     Fritz Moland, Stavanger 1989 - 1990 12  [A] Stavanger Aftenblad 21.06.1991  
  13     Veteranskibet Rogaland, Stavanger 1990 - 2004 13  [N] sjofartsdir.no  
  14           Stiftelsen Veteranskibet Rogaland, Stavanger 2004 - 14  [N] sjofartsdir.no  
 
  15  BYGGEÅR       1929   15  [N] sjofartsdir.no  
  16  BYGGENUMMER       90   16  [P] "Skipet" 2/1976  
  17  SKROG       Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   17  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  18  UTRUSTNING       Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  19  TYPE           19    
  20  SKROG       Konvensjonelt   20  Observasjon  
  21  KLASSE       Skipskontrollen   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22  MATERIALE       Stål   22  [N] sjofartsdir.no  
  23  MASKINFABRIKANT   [1] Nylands Verksted a/s, Oslo 1929 - 1950 23  [P] "Skipet" 3/2015  
  24           [4] General Motors Corporation, Detroit, USA 1950, bygget 1943 - 24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25  MASKIN PRODUSERT   [1] 1929   25  [P] "Skipet" 2/1990  
  26           [4] 1943   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27  MASKIN   [1] 1 x Compound Lenz 4 syl. damp 1929 - 1950 27  [P] "Skipet" 2/1990  
  28           [4] 1 x 2TEV Cleveland General 16 syl. diesel 1950, bygget 1943 - 28  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  29  EFFEKT   [1] 0144 nhk 1929 - 1950 29  [P] "Skipet" 3/2015  
  30           [4] 1200 bhk 1950 - 30  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  31  FART   [1] 13.0 kn 1929 - 1950 31  [P] "Skipet" 2/1990  
  32     [4] 13.2 kn 1950 - 1992 32  [A] Stavanger Aftenblad 10.06.2006  
  33           [11] 11.0 kn 1992 - 33    
  34  FORBRUK           34    
  35  LENGDE   57.21 m   35  [N] sjofartsdir.no  
  36  BREDDE       09.51 m   36  [N] sjofartsdir.no  
  37  DYBDE       04.10 m   37  [N] sjofartsdir.no  
  38  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 901.00 t 1929 - 1946 38  [N] sjofartsdir.no  
  39     [2] 825.00 t 1946 - 1958 39  [N] sjofartsdir.no  
  40           [6] 850.62 t 1958 - 40  [N] sjofartsdir.no  
  41  NETTO REGISTERTONNASJE       [1] 519.00 t 1929 - 1946 41  [N] sjofartsdir.no  
  42           [6] 478.41 t 1958 - 42  [N] sjofartsdir.no  
  43  DØDVEKTTONNASJE       508 t   43  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  44  BILER   0   44  Observasjon  
  45  TRAILERE       0   45  Observasjon  
  46  PASSASJERER   [1] 250 1929 - 1949 46    
  47     [3] 12 1949 - 1957 47    
  48     [5] 400 1957 - 1963 48    
  49     [7] 12 1963 - 1966 49    
  50     [8] 0 1966 - 1992 50  Observasjon  
  51     [2] 200 1992 - før 2008 51    
  52     [10] 99 før 2008- 52    
  53  MANNSKAP           53    
  54  PASSASJERLUGARER       [1] 26 [1.ste plass] 1929 - 54    
  55  MANNSKAPSLUGARER       7 1932 - 1949 55    
  56  DEKKSHØYDE       0   56  Observasjon  
  57  AKSELTRYKK       0   57  Observasjon  
  58  TILLEGGSINFORMASJON   Lastekapasitet: 3 Ho 1161 m³ bale.   58  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  59     Bom: 2 x 2t + 2 x 3t + 1 x 15t.   59  [P] "Skipet" 3/1989  
  60           Fiskekummer: 2 stk. á 1000 kg.   60  [P] "Skipet" 1/1991  
  61  STATUS       Veteranfartøy 61    
 
  62 09.1929   : Levert fra Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Rogaland" [1]. Hjemmehavn: Stavanger. 62  [P] "Skipet" 3/2015  
  63 04.09.1929   : Gikk prøvetur, Ryfylke. 63  [A] Stavanger Aftenblad 10.06.2006  
  64 04.09.1929 ►   : Satt i trafikk Sandnes - Oslo. 64  [P] "Skipet" 1/1991  
  65 03.10.1929   : Innført i Stavanger Skipsregister. 65  [N] sjofartsdir.no  
  66 1930   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen / Sandnes - Oslo. 66    
  67 12.1939   : Satt i trafikk Oslo - Bergen. 67    
  68 26.04.1940   : I opplag, Lofthus. 68    
  69 ► 21.09.1941   : Satt i trafikk Sandnes - Oslo. 69    
  70 21.09.1941   : Gikk på en mine, Oslofjorden. Strandsatt på Hovedøya. 70  [P] "Skipet" 3/2015  
  71 21.09.1941 ►   : Reparert ved Nylands Mekaniske Verksted a/s, Oslo. Satt i trafikk Sandnes - Oslo. 71  [P] "Skipet" 2/1990  
  72 1943   : Grunnstøtte ved Kragerø. Brakt flott av Norsk Bjergningskompagni. Reparert og satt i trafikk igjen. 72    
  73 20.04.1944   : Sank ved kai, Bergen etter en eksplosjon om bord på tråleren m/s "Vorbode". Én av mannskapet omkom. 73  [P] "Skipet" 3/2015  
  74 20.04.1944 ►   : Kondemnert og overtatt av forsikringsselskapet. Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Hevet og lagt i opplag, Ølesund. 74  [P] "Skipet" 3/2015  
  75 11.1946   : Reparert og ombygget: dekk 4 fjernet [2]. 75  [P] "Skipet" 2/1990  
  76    : Satt i trafikk Bergen - Oslo. 76  [A] Stavanger Aftenblad 17.06.2006  
  77 1949   : Omklassifisert til lastefartøy. Sertifikat endret [3]. 77    
  78 1950   : Ombygget. 78  [P] "Skipet" 2/1990  
  79    : Ny maskin samt ny skorstein. Én av kjelene demontert [4]. 79    
  80 1957   : Omklassifisert til passasjerfartøy. Sertifikat endret [5]. Satt i trafikk Stavanger - Oslo. 80    
  81 1958   : Ombygget: ny salongmodul på dekk 3 og nye lugarer [6]. 81  [A] Stavanger Aftenblad 17.06.2006  
  82    : Satt i trafikk Bergen - Oslo. 82    
  83 21.11.1963   : Omklassifisert til lastefartøy. Sertifikat endret [7]. 83    
  84 01.01.1964   : Omdøpt "Tungenes". 84  [P] "Skipet" 3/2015  
  85 03.06.1964   : I opplag, Stavanger. 85    
  86 12.1964   : Solgt til Nika a/s, Sandefjord. Omdøpt "Stauper". Overført til Sandefjord Skipsregister. Hjemmehavn: Sandefjord. 86    
  87 1966   : Omklassifisert til arbeidsfartøy [8]. I bruk som losji– og sandblåsingsfartøy ved Kristiansand Mekaniske Verksted a/s, Kristiansand. 87  [P] "Skipet" 2/1990  
  88 1966 ►   : I bruk i Göteborg, Sverige. 88    
  89 06.04.1989   : Ankom Stavanger under slep av m/s "Roxo". 89  [P] "Skipet" 2/1989  
  90 07.1989   : Solgt til Fritz Moland, Stavanger. Salgssum: 150 000 NOK. 90  [A] Stavanger Aftenblad 21.06.1991  
  91 02.02.1990   : Solgt til Veteranskibet Rogaland, Stavanger. Salgssum: 350 000 NOK. 91  [N] sjofartsdir.no  
  92    : Restaurasjonsarbeid påbegynt ved Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger. 92    
  93 10.05.1990   : Omdøpt "Gamle Rogaland". 93  [P] "Skipet" 2/1990  
  94    : Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 94    
  95 15.02.1991   : Slept til Skude Verft a/s, Skudeneshavn av slepefartøyet "Lars" for vedlikehold. 95  [P] "Skipet" 2/1991  
  96 03.1991   : Ferdig ved Skude Verft a/s, Skudeneshavn: Akseltrekk gjennomført og bunnplater skiftet ut. Kostnad: 375 000 NOK. 96  [A] Stavanger Aftenblad 20.03.1991  
  97 26.06.1991   : Nytt elektrisk anlegg samt innredning ferdig restaurert. Kostnad: 1 mill NOK. 97  [A] Stavanger Aftenblad 25.06.1991  
  98 22.02.1992   : Branntilløp etter sveisearbeid, Stavanger. 98  [A] Stavanger Aftenblad 24.02.1992  
  99 28.03.1992   : Maskin ferdig overhalt [11]. 99  [A] Stavanger Aftenblad 30.03.1992  
  100 12.06.1992   : Midlertidig passasjersertifikat utstedt av Skipskontrollen. 100  [A] Stavanger Aftenblad 31.07.1992  
  101 30.07.1992   : Omklassifisert til passasjerfartøy [9]. 101  [A] Stavanger Aftenblad 31.07.1992  
  102 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 102  [N] sjofartsdir.no  
  103 09.02.1993   : General Motors-maskin fra slepefartøyet "Samson" gitt fra Rogaland Sjøforsvarsdistrikt, Stavanger til Veteranskibet Rogaland, Stavanger. 103  [A] Stavanger Aftenblad 10.02.1993  
  104 12.12.1993   : Branntilløp etter varmgang i landstrømskabelen, Stavanger. 104  [A] Stavanger Aftenblad 13.12.1993  
  105 01.1995   : Tildelt 200 000 NOK fra Stavanger kommune, Stavanger til oppussing. 105  [A] Stavanger Aftenblad 21.01.1995  
  106 03.06.1996   : 2 personer skadet etter at en trosse røk ved fortøyning, Stavanger. 106  [A] Stavanger Aftenblad 04.06.1996  
  107 ca.03.1997   : Tildelt 180 000 NOK av Stavanger kommune. 107    
  108 10.1998   : Dampmaskin kjøpt fra d/s "Morozovsk". 108  [A] Stavanger Aftenblad 07.10.1998  
  109    : Kjøpssum: 500 000 NOK. 109  [A] Stavanger Aftenblad 13.08.1999  
  110 25.06.1998   : Drev på en sandbanke ved Egersund. 110  [A] Stavanger Aftenblad 26.06.1998  
  111 08.1999   : Drift overført til Einar Sæter, Stavanger. 111  [P] "Skipet" 3/2015  
  112 2000   : Status 'Vernet skip' av Riksantikvaren. 112  [N] norsk-fartoyvern.no  
  113 12.2000   : Tildelt 150 000 NOK av Rogaland fylkeskommune til restaurering. 113  [A] Stavanger Aftenblad 23.12.2000  
  114 11.2001   : Dirft overført til Stiftelsen Veteranskibslaget Rogaland, Stavanger. 114  [P] "Skipet" 3/2015  
  115 16.12.2002   : Omdøpt "Rogaland". 115  [N] sjofartsdir.no  
  116 10.04.2003   : Tildelt 200 000 NOK fra Regional- og kulturutvalget, Rogaland fylkeskommune. 116  [A] Stavanger Aftenblad 10.04.2003  
  117 16.08.2004   : Eierskap overført til Stiftelsen Veteranskibet Rogaland, Stavanger. 117  [N] sjofartsdir.no  
  118 29.09.2005   : Grunnstøtte, Klovningane etter feilmanøvrering. Trukket løst av slepefartøyet "Lars". 118  [A] Stavanger Aftenblad 30.09.2005  
  119 ► 2008   : [10]. 119    
  120 12.2013   : Fredet av riksantikvaren. 120    
  121 31.01.2014   : Forlot Stavanger med kurs for Liepaja, Latvia for vedlikehold og ombygging / tilbakesetting. 121    
  122 15.04.2014   : Ankom Stavanger etter endt verkstedsopphold. 122  Observasjon  
  123 04.2016   : Hvitmalt for utleie til filminnspilling for Warner Brothers. 123  [N] stavanger-aftenblad.no 23.05.2016  
  124 15.05.2016   : Utleid til Warner Brothers. Avgikk Stavanger. 124  [P] "Skipet" 2/2016  
  125 18.05.2016   : Ankom Dunkerque, Frankrike for filminnspilling. 125  [N] stavanger-aftenblad.no 23.05.2016  
  126 13.06.2016   : Tilbakelevet. Ankom Stavanger. 126  [N] stavanger-aftenblad.no 13.06.2016  
  127 03.2017   : 840 000 NOK bevilget av Riksantikvaren. 127  [N] nrk.no/rogaland 06.03.2017     
  128 2018   : 200 000 NOK bevilget av Riksantikvaren. 128  [A] Stavanger Aftenblad 18.04.2018