H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    D/s "RISKAFJORD II" 1927 - 1952     M/s "RISKAFJORD II" 1952 - 1996  
    Fortegnelse nr. P3  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     05.11.2019    
    PERIODE:     1927 - 1996 Status for fartøyet: VETERANFARTØY  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   H B L T 1 1884 - 1934   1 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  2     L E R R  2 1934 -   2 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  3 IMO-nummer   - 3 -   3 -  
  4 MMSI-nummer   - 4 -   4 -  
  5 Navn   "Särö" 5 1864 - 1867   5 [P] "Skipet" 3/1977  
  6     "Oldervig" 6 1867 - 1870   6 [P] "Skipet" 3/1977  
  7     "Löfsta" 7 1870 - 1874   7 [P] "Skipet" 3/1977  
  8     "Sylfid" 8 1874 - 1878   8 [P] "Skipet" 3/1977  
  9     "Wittus" 9 1878 - 1881   9 [P] "Skipet" 3/1977  
  10     "Byelfen" 10 1881 - 1883   10 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  11     "Olava" 11 1883 - 1927   11 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  12     "Riskafjord II" 12 1927 -   12 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  13 Henrik Klase og Alexander Keiller, Göteborg, Sverige 13 1864 - 1867   13 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  14 Svensson & Eriksson a/b, Karlstad, Sverige 14 1867 - 1870   14 [P] "Skipet" 1/1976  
  15 Gefle-Löfstad Ângfartygsbolag, Gävle, Sverige 15 1870 - 1873   15 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  16 Carlskrona-Sölvesborg Ângbäts a/b, Blekinge, Sverige 16 1873 - 1877   16 [P] "A.s. Riskafjord"  
  17 Kapt. Sellgren, Karlskrona, Sverige 17 1877   17 [P] "Skipet" 1/1976  
  18 Rederibolaget Sylfid, Karlskrona, Sverige 18 1877 - 1878   18 [P] "Skipet" 1/1976  
  19 Ängfartygsbolaget Wittus, Karlskrona, Sverige 19 1878 - 1880   19 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  20 E. Cederquist, Karlskrona, Sverige 20 1880 - 1881   20 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  21 Gustav H. Silvèn, Säffle, Sverige 21 1881 - 1883   21 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  22 Fredrikshald Dampskibsselskab a/s, Fredrikshald 22 1883 - 1903   22 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  23 Hans Christian Brevig, Frederikshald 23 1903 - 1909   23 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  24 Olava og Parat a/s, Frederikshald 24 1909 - 1916   24 [P] "Skipet" 1/1976  
  25 Anders Riddervold, Fredrikshald 25 1916 - 1918   25 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  26 A. Lund, Fredrikshald 26 1918 - 1919   26 [P] "Skipet" 1/1976  
  27 D/s Olava a/s, Fredrikshald 27 1919 - 1925   27 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  28 Fredrikshald Dampskibsselskab a/s, Fredrikshald 28 1925 - 1927   28 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  29 A/s Riskafjord, Hommersåk 29 1927 -   29 [P] "Skipet" 1/1976  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  30 Byggeår   1864 30 -   30 [N] sdir.no  
  31 Byggenummer   142 31 -   31 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  32 Skrog   Göteborgs Mekaniska Verkstad a/b., Göteborg, Sverige 32 -   32 [P] "Skipet" 3/1991  
  33 Utrustning   Göteborgs Mekaniska Verkstad a/b., Göteborg, Sverige 33 -   33 [P] "Skipet" 3/1991  
  34 Type   - 34 -   34 -  
  35 Skrogutforming   Konvensjonelt, rigget som skonnert 35 -   35 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  36 Klasse   NSC 36 før 2000 -   36 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  37 Materiale   Jern 37 -   37 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  38 Maskinfabrikant [ A ] Göteborgs Mekaniska Verkstad a/b., Göteborg, Sverige 38 1864 - 1885   38 [P] "Skipet" 3/1991  
  39   [ D ] Akers Mekaniske Verksted a/s, Kristiania 39 1885 - 1952   39 [P] "Skipet" 3/1991  
  40   [ F ] General Motors 40 1952 [bygget ca.1945] - 1960   40 [P] "Skipet" 3/1991  
  41   [ G ] Aabenraa Motorfabrik a/s, Aabenraa, Danmark 41 1960 -   41 [P] "Skipet" 3/1991  
  42 Maskin produsert [ A ] 1864 42 -   42 [P] "Skipet" 3/1991  
  43   [ D ] 1885 43 -   43 [P] "Skipet" 3/1991  
  44   [ F ] ca.1945 44 -   44 [P] "Skipet" 3/1991  
  45   [ G ] 1960 45 -   45 [P] "Skipet" 3/1991  
  46 Maskin [ A ] 1 x høytrykks damp 46 1864 - 1885   46 [P] "Skipet" 3/1991  
  47   [ D ] 1 x Compound 2 syl. høy- og lavtrykks damp 47 1885 - 1952   47 [P] "Skipet" 3/1991 / [P] "Riskafjord kom seilande"  
  48   [ F ] 1 x DM General Motors diesel 48 1952 [bygget ca.1945] - 1960   48 [P] "Skipet" 3/1991  
  49   [ G ] 1 x Callesen 4-takts 3 syl. diesel 49 1960 -   49 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  50 Effekt [ A ] 20 nhk 50 1864 - 1885   50 [P] "Skipet" 3/1991  
  51   [ D ] 125 ihk 51 1885 - 1952   51 [P] "Skipet" 3/1991  
  52   [ F ] 165 bhk 52 1952 [bygget ca.1945] - 1960   52 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
  53   [ G ] 225 bhk 53 1960 -   53 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
  54 Fart [ A ] 9.5 kn 54 1864 - 1885   54 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  55   [ D ] 13.0 kn 55 1885 - 1952   55 [P] "A.s. Riskafjord"  
  56   [ F ] 11.5 kn 56 1952 [bygget ca.1945] - 1960   56 [P] "Skipet" 2/1979  
  57   [ G ] 12.0 kn 57 1960 -   57 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  58 Forbruk [ D ] 1 hektoliter kull/t 58 1885 - 1952   58 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  59 Lengde   24.35 m 59 -   59 [P] Stavanger Toldkammer 23.06.1927  
  60 Bredde   4.48 m 60 -   60 [P] Stavanger Toldkammer 23.06.1927  
  61 Dybde [ A ] 2.44 m 61 1864 - 1884   61 [P] "A.s. Riskafjord"  
  62   [ C ] 2.35 m 62 1884 - 1927   62 -  
  63   [ E ] 2.01 m 63 1924 - 1952   63 [P] Stavanger Toldkammer 23.06.1927  
  64   [ F ] 2.35 m 64 1952 -   64 [N] sdir.no  
  65 Brutto registertonnasje [ A ] 70 t 65 1864 - 1884   65 [P] "Skipet" 3/1977  
  66   [ C ] 48.38 t 66 1884 - 1891   66 -  
  67   [ L ] 49 t 67 1891 - 1927   67 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  68   [ E ] 60.67 t 68 1927 - 1952   68 [P] Stavanger Toldkammer 23.06.1927  
  69   [ F ] 88.12 t 69 1952 -   69 [N] sdir.no  
  70 Netto registertonnasje [ C ] 28 t 70 1884 - 1891   70 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  71   [ L ] 16 t 71 1891 - 1927   71 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  72   [ E ] 30.25 t     72 1927 - 1952   72 [P] Stavanger Toldkammer 23.06.1927  
  73   [ F ] 48.43 t 73 1952 -   73 [N] sdir.no  
  74 Dødvekttonnasje   - 74 -   74 -  
  75 Bilkapasitet   1 75 -   75 -  
  76 Trailerkapasitet   0 76 -   76 HMI  
  77 Passasjersertifikat [ B ] 100 77 1878 - 1884   77 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  78   [ C ] 156 78 1884 - 1927   78 [P] "A.s. Riskafjord"  
  79   [ E ] 160 79 1927 - 1952   79 [P] "Fjordabåtene"  
  80   [ F ] 164 80 1952 - 1994   80 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  81   [ K ] 128 81 1994 - 1996   81 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  82   [ H ] 100 82 1996 - 2009   82 [P] "Fjordabåtene"  
  83   [ I ] 0 83 2009 - 2013   83 -  
  84   [ J ] 100 84 2013 -   84 -  
  85 Mannskap   Skipper, billettør 85 1927 - 1962   85 [P] "Fjordabåtene"  
  86     3 [sommer], 2 [vinter] 86 1962 -   86 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  87 Passasjerlugarer   0 87 -   87 HMI  
  88 Mannskapslugarer   0 88 -   88 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  89 Dekkshøyde   0 89 -   89 HMI  
  90 Akseltrykk   0 90 -   90 HMI  
  91 Tilleggsinformasjon   2 ror: Ett i baugen og ett akter [som "Olava"] 91 -   91 [P] "A.s. Riskafjord"  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  92 28.07.1864     Levert fra Alex. Keiller & Co., Göteborg, Sverige som "Särö" [ A ]. Byggesum: 30 000 riksdaler. 92 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  93       Hjemmehavn: Göteborg, S. Sannsynlige eiere: Henrik Klase og Alexander Keiller, Göteborg, S. 93 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  94       Satt i trafikk Göteborg - Råö, S. Også i bruk som bukseringsfartøy, Göteborg, S. 94 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  95 vår 1865     Satt i trafikk Göteborg - Lilla Edet, S. 95 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  96 sommer 1865     Satt i trafikk Göteborg - Råö, S. 96 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  97 høst 1865     Satt i trafikk Göteborg - Lilla Edet, S. 97 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  98 høst 1865 ►     Satt i trafikk Göteborg - Råö, S. 98 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  99 04.1867     Solgt til Svensson & Eriksson a/b, Karlstad, S. Omdøpt "Oldevig". Hjemmehavn: Karlstad, S. 99 [P] "Skipet" 1/1976  
  100       Salgssum: 16 800 riksdaler. 100 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  101 25.05.1867     Satt i trafikk Karlstad - Kristinehamn, S. 101 [P] "Skipet" 1/1976  
  102 høst 1869     I opplag, Stockholm, S. Solgt samme år til herr Lindeberg, Södra Varvet, S. 102 [P] "Riskafjord kom seilande" / [P] "Skipet" 1/1976  
  103 02.1870     Solgt til Gefle-Löfstad Ângfartygsbolag, Gävle, S. Satt i trafikk Gävle - Löfsta, S. 103 [P] "A.s. Riskafjord"  
  104       Hjemmehavn: Gävle, S. 104 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  105       Omdøpt "Löfsta". 105 [P] "Skipet" 3/1991  
  106 04.1873     Solgt til Carlskrona-Sölvesborg Ângbäts a/b, Blekinge, S. 106 [P] "A.s. Riskafjord"  
  107       Salgssum: 30 000 SEK. 107 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  108       Hjemmehavn: Karlshamn, S. 108 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  109       Satt i trafikk Sölvesborg - Karlskrona, S. 109 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  110 1874     Omdøpt "Sylfid". 110 [P] "Skipet" 3/1991  
  111 ca.05.1877     I opplag, S. 111 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  112 11.1877     Solgt til kapt. Sellgren, Karlskrona, S. Drift og eierskap overført til Rederibolaget Sylfid, Karlskrona, S. Hjemmehavn: Karlskrona, S. Salgssum: 5 000 NOK. 112 [P] "Skipet" 1/1976  
  113 1878     Opprustet og sertifikat endret [ B ]. Satt i trafikk Karlskrona - Karlshamn, S. 113 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  114 18.06.1878     Satt i trafikk Karlskrona - Torhamn, S. 114 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  115 12.10.1878     I opplag, S. 115 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  116 10.1878     Solgt til Ängfartygsbolaget Wittus, Karlskrona, S. Omdøpt "Wittus". Til vedlikehold ved Karlskrona handelsverft, Karlskrona, S. 116 [P] "Skipet" 1/1976  
  117 12.07.1879     Opprustet ved Karlskrona handelsverft, Karlskrona, S: Ny fyrkjele montert. Satt i trafikk Karlskrona - Torhamn, S. 117 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  118 12.1879     I opplag, S. 118 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  119 07.1880     Solgt til E. Cederquist, Karlskrona, S. Salgssum: 5 300 SEK. 119 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  120       Satt på land for reparasjon. 120 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  121 01.1881     Ferdig reparert. 121 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  122 09.05.1881     Solgt til Gustav H. Silvèn, Säffle, S. Salgssum: 8 000 SEK. 122 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  123       Hjemmehavn: Säffle, S. 123 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  124 sommer 1881     Omdøpt "Byelfen". Satt i trafikk Säffle - Arvika, S. 124 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  125 11.1883     Solgt til Fredrikshald Dampskibsselskab a/s, Fredrikshald, Norge. Salgssum: 16 000 NOK. 125 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  126 primo 12.1883     Ankom Fredrikshald. 126 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  127 medio 12.1883     Til Brevig Verft a/s, Fredrikshald for opprusting og ombygging. 127 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  128 vår 1884     Opprustet og ombygget ved Brevig Verft a/s, Fredrikshald: bl.a. nytt broparto. 128 [P] "A.s. Riskafjord"  
  129       Omdøpt "Olava". Kjenningssignal: HBLT. 129 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  130       Sertifikat endret [ C ]. 130 [P] "A.s. Riskafjord"  
  131       Også benyttet som slepefartøy, Fredrikshald. 131 [P] "A.s. Riskafjord"  
  132 19.05.1884     Satt i trafikk Fredrikshald, N - Strömstad, S. 132 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  133 vinter 1885     Ombygget med ny dampkjele og maskin [ D ]. Ror montert i baugen for bedre manøvreringsevne. 133 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  134 10.07.1891     Ommålt [ L ]. 134 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  135 14.12.1903     Drift og eierskap overført til Hans Christian Brevig, Frederikshald. 135 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  136 16.12.1903     Innført i lokalt skipsregister. 136 [N] sdir.no  
  137 21.09.1909     Drift og eierskap overført til Olava og Parat a/s, Frederikshald. Ombygget. 137 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  138 sommer 1914     Rekvirert av Den Kongelige Norske Marine. I bruk til patruljetjeneste ved Svenskegrensen. 138 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  139 05.10.1916     Solgt til Anders Riddervold, Fredrikshald. Salgssum: 40 000 NOK. Samme bruk. 139 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  140 11.1918     Tilbakelevert. 140 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  141 12.1918     Solgt til A. Lund, Fredrikshald. I opplag, Fredrikshald. 141 [P] "Skipet" 1/1976  
  142 16.09.1919     Drift og eierskap overført til D/s Olava a/s, Fredrikshald. 142 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  143 ca.1921     I opplag. 143 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  144 1925     Solgt til Fredrikshald Dampskibsselskab a/s, Fredrikshald. Fortsatt i opplag, Fredrikshald. 144 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  145 19.06.1926     Satt i trafikk Fredrikshald - Hvaler. 145 -  
  146 23.08.1926     I opplag, Fredrikshald. 146 -  
  147 02.03.1927     Solgt til A/s Riskafjord, Hommersåk. Omdøpt "Riskafjord II". Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. Salgssum: 16 000 NOK. Sertifikat endret [ E ]. 147 [P] "Skipet" 1/1976 / [P] "Skipet" 3/1991  
  148 05.03.1927     Ankom Hommersåk. 148 [P] "A.s. Riskafjord"  
  149 05.05.1927     Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 149 [A] Stavanger Aftenblad 12.12.2007  
  150 23.06.1927     Ommålt [ E ]. 150 [P] Stavanger Toldkammer 23.06.1927  
  151 1931     Reparert ved Rosenberg Mekaniske Verskted a/s, Stavanger. Kostnad: 5 000 NOK. Også opprustet. Kostnad: 8 000 NOK. 151 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
  152 1932     Gikk på land, Li. 152 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  153 01.1934     Nytt kjenningssignal: LERR. 153 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  154 1934     Ombygget. Akterdekket bygget inn med salong og elektrisk belysning installert. 154 [P] "Skipet" 3/1991  
  155 02.09.1944     Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine, Tyskland. Satt i trafikk Stavanger - Årdal for Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger. 155 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
  156 ca.04.1945     Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 156 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
  157 1947     Også utleid til Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger for personelltransport. Senere tilbakelevert. 157 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
  158 30.06.1950     Kondemnert av Skipskontrollen p.g.a. dårlig stand. I opplag, Hommersåk. 158 [P] "A.s. Riskafjord" /  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  159 1950     Ny maskin innkjøpt, men ikke montert. Kostnad: 29 000 NOK. 159 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  160 1950     Slet seg fra fortøyningene ved Sigurd Sagens Båtvyggeri, Hommersåk og drev på land med sterk slagside. 160 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
  161 03.1951     Hevet og lagt til reparasjon ved Brødrene Anda a/s, Stavanger / Sigurd Sagens Båtbyggeri, Hommersåk. 161 [P] "A.s. Riskafjord"  
  162 15.04.1952     Reparert og ombygget ved Sigurd Sagens Båtbyggeri, Hommersåk. Kostnad: 91 000 NOK. Ny maskin installert og sertifikat endret [ F ]. 162 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
  163       Nye livbåter bygget i Hardanger. 163 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  164 07.06.1952     Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 164 [A] Stavanger Aftenblad 07.06.1952  
  165 16.09.1959     Brudd på veivakslingen, Sjølvik. I opplag, Hommersåk. 165 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  166 05.1960     Slept til Skagen, Danmark for ombyggeing med ny maskin [ G ]. Kostnad: 126 731 NOK. 166 [P] "A.s. Riskafjord"  
  167 26.06.1960     Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 167 [A] Stavanger Aftenblad 24.06.1960  
  168 pr.høst 1972     Utleid til Åmøyfjord a/l, Austre Åmøy / Øyane a/s, Hundvåg for trafikk Stavanger - Austre Åmøy / Stavanger - Vassøy. 168 [P] "A.s. Riskafjord"  
  169 25.08.1979     Kolliderte med tresnekken "Amo" øst av Stavanger havn. 169 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  170 28.08.1980     Rant i fjellveggen ved Sigurd Sagen a/s, Hommersåk for klassing. Uhellet skjedde ved sjøsetting fra slippen. Roret ødelagt og håndratt erstattet med hydraulisk styring. 170 [A] Stavanger Aftenblad 29.08.1980 / 03.08.1996  
  171 vår 1980     Hydraulisk styremaskin og radar installert. 171 [P] "A.s. Riskafjord"  
  172 1986     Fikk montert gamle benker fra m/s "Clipper" [1974]. 172 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
  173 18.08.1988     Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk / Hommersåk - Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger. 173 [P] "A.s. Riskafjord"  
  174 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 174 [N] sdir.no  
  175 10.07.1993     Daviter / livbåter skiftet ut med redningsflåter. 175 [A] Stavanger Aftenblad 09.07.1993  
  176 1994     Sertifikat endret [ K ]. 176 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  177 12.07.1996     Plukket en mann opp fra sjøen etter båtvelt, Marøy. 177 [A] Stavanger Aftenblad 13.07.1996  
  178 31.10.1996     Tatt ut av trafikk Stavanger - Hommersåk. 178 [A] Stavanger Aftenblad 01.11.1996  
  179       Sertifikat endret [ H ]. 179 [P] "Fjordabåtene"  
  180       I bruk til utleieturer, Ryfylke. 180 [P] "Fjordabåtene"  
  181 03.05.1998     Satt i trafikk Li - Sandnes [turistrute] / Sandnes - Utstein Kloster [turistrute]. 181 [A] Stavanger Aftenblad 30.04.1998  
  182 30.08.1998     Tatt ut av trafikk Li - Sandnes / Sandnes - Utstein Kloster. 182 [A] Stavanger Aftenblad 20.08.1998  
  183 1999     Status 'Vernet skip' av Riksantikvaren. Tildelt 100 000 NOK av Sandnes kommune. 183 [A] Stavanger Aftenblad 20.04.2001  
  184 vår 1999     Til opprustning ved Bjørge Offshore a/s, Stavanger. 184 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  185 09.06.1999     Ferdig opprustet. Skrog sandblåst og alle innvendige og utvendige veggplater skiftet. Kostnad: 400 000 NOK. 185 [A] Stavanger Aftenblad 10.06.1999  
  186 12.06.1999     Satt i trafikk Li - Sandnes [turistrute] / Sandnes - Utstein Kloster [turistrute]. 186 [A] Stavanger Aftenblad 10.06.1999  
  187 28.08.1999     Tatt ut av trafikk Li - Sandnes / Sandnes - Utstein Kloster. 187 -  
  188 10.04.2003     Tildelt 126 000 NOK fra Regional- og kulturutvalget, Rogaland fylkeskommune. 188 [A] Stavanger Aftenblad 10.04.2003  
  189 14.05.2003     Grunnstøtte ved Lindøy. Trukket av grunnen av slepefartøyet "Lars". 189 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  190 13.04.2004     Tildelt 170 000 NOK av Fylkesutvalget i Rogaland. 190 [A] Stavanger Aftenblad 14.04.2004  
  191 2004     Tildelt 75 000 NOK av Sandnes formannskap, Sandnes og 60 000 NOK av Riksantikvaren. 191 [P] "Riskafjord kom seilande"  
  192 sommer 2006     I turisttrafikk Høle - Lysefjorden. 192 [A] Stavanger Aftenblad 23.07.2007  
  193 2007     Tildelt 624 000 NOK til restaurering. 193 [A] Stavanger Aftenblad 27.05.2008  
  194 30.06.2007     Satt i turisttrafikk Høle - Lysefjorden. 194 [A] Stavanger Aftenblad 19.06.2007  
  195 ca.08.2007     Tatt ut av trafikk Høle - Lysefjorden. 195 HMI  
  196 10.2007     Slippsatt ved Nautsvik Slipp & Båtbyggeri, Stavanger for restaurering med bl.a. ny skorstein og nytt dekk over salong. 196 [A] Stavanger Aftenblad 27.05.2008  
  197 vår 2008     Tildelt 500 000 NOK av Bergesens Allmennyttige Stiftelse. 197 [A] Stavanger Aftenblad 27.05.2008  
  198 28.06.2008     Satt i turisttrafikk Høle - Lysefjorden. 198 [A] Stavanger Aftenblad 27.05.2008  
  199 03.08.2008     Tatt ut av trafikk Høle - Lysefjorden. 199 [A] Stavanger Aftenblad 27.05.2008  
  200 mars 2009     Restaurert med nytt og identisk broparti ved Sverre Naustvik, Stavanger. 200 [A] Stavanger Aftenblad 16.03.2009  
  201 12.2009     Fratatt passasjersertifikatet av Skipskontrollen p.g.a. for tynne bunnplater [ I ]. I opplag, Hommersåk. 201 -  
  202 02.09.2010     Til Dåfjorden Slipp a/s, Sagvåg for vedlikeholdsarbeid. 202 -  
  203 28.06.2013     Ferdig ved Dåfjorden Slipp a/s, Sagvåg. Tildelt passasjersertifikat [ J ]. I bruk til utleieturer, Ryfylke. 203 -  
  204 pr.11.2014     Ved Dåfjorden Slipp a/s, Sagvåg for utskiftning av stål i forskipet. 204 -  
  205 03.2017     500 000 NOK bevilget av Riksantikvaren. 205 [N] nrk.no/rogaland 06.03.2017  
  206 2019     1.188 mill NOK bevilget av Riksantikvaren. 206 [P] "Skipet" 2/2019  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau