HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P3       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "RISKAFJORD II" 1927 - 1952     M/s "RISKAFJORD II" 1952 - 1996   FOTOGRAFI   OPPDATERT 05.11.2019  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1927 - 1996   1  HMI  
  2   Kjenningssignal HBLT 1884 - 1934 2  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  3   LERR 1934 - 3  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  4   IMO-nummer -   4  -  
  5   MMSI-nummer -   5  -  
  6   Navn "Särö" 1864 - 1867 6  [P] "Skipet" 3/1977  
  7   "Oldevig" 1867 - 1870 7  [P] "Skipet" 3/1977  
  8   "Löfsta" 1870 - 1874 8  [P] "Skipet" 3/1977  
  9   "Sylfid" 1874 - 1878 9  [P] "Skipet" 3/1991  
  10   "Wittus" 1878 - 1881 10  [P] "Skipet" 3/1977  
  11   "Byelfen" 1881 - 1883 11  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  12   "Olava" 1883 - 1927 12  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  13   "Riskafjord II" 1927 - 13  [N] sdir.no  
             
  14   Rederi / eierforhold Henrik Klase og Alexander Keiller, Göteborg, Sverige 1864 - 1867 14  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  15   Svensson & Eriksson a/b, Karlstad, Sverige 1867 - 1870 15  [P] "Skipet" 1/1976  
  16   Gefle-Löfstad Ângfartygsbolag, Gävle, Sverige 1870 - 1873 16  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  17   Carlskrona-Sölvesborg Ângbäts a/b, Blekinge, Sverige 1873 - 1877 17  [P] "A.s. Riskafjord"  
  18   Kapt. Sellgren, Karlskrona, Sverige 1877 18  [P] "Skipet" 1/1976  
  19   Rederibolaget Sylfid, Karlskrona, Sverige 1877 - 1878 19  [P] "Skipet" 1/1976  
  20   Ängfartygsbolaget Wittus, Karlskrona, Sverige 1878 - 1880 20  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  21   E. Cederquist, Karlskrona, Sverige 1880 - 1881 21  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  22   Gustav H. Silvèn, Säffle, Sverige 1881 - 1883 22  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  23   Fredrikshald Dampskibsselskab a/s, Fredrikshald 1883 - 1903 23  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  24   Hans Christian Brevig, Frederikshald 1903 - 1909 24  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  25   Olava og Parat a/s, Frederikshald 1909 - 1916 25  [P] "Skipet" 1/1976  
  26   Anders Riddervold, Fredrikshald 1916 - 1918 26  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  27   A. Lund, Fredrikshald 1918 - 1919 27  [P] "Skipet" 1/1976  
  28   D/s Olava a/s, Fredrikshald 1919 - 1925 28  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  29   Fredrikshald Dampskibsselskab a/s, Fredrikshald 1925 - 1927 29  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  30   A/s Riskafjord, Hommersåk 1927 - 30  [P] "Skipet" 1/1976  
 
  31   Byggeår 1864   31  [N] sdir.no  
  32   Byggenummer 142   32  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  33   Skrog Göteborgs Mekaniska Verkstad a/b., Göteborg, Sverige   33  [P] "Skipet" 3/1991  
  34   Utrustning Göteborgs Mekaniska Verkstad a/b., Göteborg, Sverige   34  [P] "Skipet" 3/1991  
  35   Type -   35  -  
  36   Skrogutforming Rigget som skonnert   36  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  37   Klasse NSC før 2000 - 37  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  38   Materiale Jern   38  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  39   Maskinfabrikant [1]  Göteborgs Mekaniska Verkstad a/b., Göteborg, Sverige 1884 - 1885 39  [P] "Skipet" 3/1991  
  40   [2]  Akers Mekaniske Verksted a/s, Kristiania 1885 - 1952 40  [P] "Skipet" 3/1991  
  41   [6]  General Motors 1952 - 1960, bygget ca. 1945 41  [P] "Skipet" 3/1991  
  42   [7]  Aabenraa Motorfabrik a/s, Aabenraa, Danmark 1960 - 42  [P] "Skipet" 3/1991  
  43   Maskin produsert [1]  1864   43  [P] "Skipet" 3/1991  
  44   [4]  1885   44  [P] "Skipet" 3/1991  
  45   [6]  ca.1945   45  [P] "Skipet" 3/1991  
  46   [7]  1960   46  [P] "Skipet" 3/1991  
  47   Maskin [1]  1 x høytrykks damp 1864 - 1885 47  [P] "Skipet" 3/1991  
  48   [4]  1 x Compound 2 syl. høy- og lavtrykks damp 1885 - 1952 48  [P] "Skipet" 3/1991 / [P] "Riskafjord kom seilande"  
  49   [6]  1 x DM General Motors diesel 1952 - 1960, bygget ca. 1945 49  [P] "Skipet" 3/1991  
  50   [7]  1 x Callesen 4-takts 3 syl. diesel 1960 - 50  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  51   Effekt [1]  20 nhk 1864 - 1885 51  [P] "Skipet" 3/1991  
  52   [4]  125 ihk 1885 - 1952 52  [P] "Skipet" 3/1991  
  53   [6]  165 bhk 1952 - 1960, bygget ca. 1945 53  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
  54   [7]  225 bhk 1960 - 54  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
  55   Fart [1]  9.5 kn 1864 - 1885 55  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  56   [4]  13.0 kn 1885 - 1952 56  [P] "A.s. Riskafjord"  
  57   [6]  11.5 kn 1952 - 1960, bygget ca. 1945 57  [P] "Skipet" 2/1979  
  58   [7]  12.0 kn 1960 - 58  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  59   Forbruk [4]  1 hektoliter kull/time 1885 - 1952 59  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  60   Lengde 24.35 m   60  [P] Stavanger Toldkammer 23.06.1927  
  61   Bredde 4.48 m   61  [P] Stavanger Toldkammer 23.06.1927  
  62   Dybde [1]  2.44 m 1864 - 1884 62  [P] "A.s. Riskafjord"  
  63   [3]  2.35 m 1884 - 1927 63  -  
  64   [5]  2.01 m 1927 - 1952 64  [P] Stavanger Toldkammer 23.06.1927  
  65   [6]  2.35 m 1952 - 65  [N] sdir.no  
  66   Brutto registertonnasje [1]  70.00 t 1864 - 1884 66  [P] "Skipet" 3/1977  
  67   [3]  48.38 t 1884 - 1891 67  -  
  68   [12]  49.00 t 1891 - 1927 68  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  69   [5]  60.67 t 1927 - 1952 69  [P] Stavanger Toldkammer 23.06.1927  
  70   [6]  88.12 t 1952 - 70  [N] sdir.no  
  71   Netto registertonnasje [3]  28.00 t 1884 - 1927 71  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  72   [12]  16.00 t 1891 - 1927 72  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  73   [5]  30.25 t 1927 - 1952 73  [P] Stavanger Toldkammer 23.06.1927  
  74   [6]  48.43 t 1952 - 74  [N] sdir.no  
  75   Dødtvekttonnasje -   75  -  
  76   Biler 1   76  -  
  77   Trailere 0   77  Observasjon  
  78   Passasjerer [2]  100 1878 - 1884 78  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  79   [3]  156 1884 - 1927 79  [P] "A.s. Riskafjord"  
  80   [5]  160 1927 - 1952 80  [P] "Fjordabåtene"  
  81   [6]  164 1952 - 1994 81  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  82   [11]  128 1994 - 1996 82  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  83   [8]  100 1996 - 2009 83  [P] "Fjordabåtene"  
  84   [9]  0 2009 - 2013 84  -  
  85   [10]  100 2013 - 85  -  
  86   Mannskap Skipper, billettør 1927 - 1962 86  [P] "Fjordabåtene"  
  87   3 [sommer], 2 [vinter] 1962 - 87  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  88   Passasjerlugarer 0   88  Observasjon  
  89   Mannskapslugarer 0   89  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  90   Dekkshøyde Fri   90  Observasjon  
  91   Akseltrykk 0   91  Observasjon  
  92   Tilleggsinformasjon 2 ror: ett i baugen og ett akter (som "Olava")   92  [P] "A.s. Riskafjord"  
  93   Status Veteranfartøy 93  [A] Stavanger Aftenblad 20.04.2001  
       
  94 28.07.1864   : Levert fra Alex. Keiller & Co., Göteborg, Sverige som "Särö" [1]. Byggekostnad: 30 000 riksdaler. 94  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  95    : Hjemmehavn: Göteborg, S. Sannsynlige eiere: Henrik Klase og Alexander Keiller, Göteborg, S. 95  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  96    : Satt i trafikk Göteborg - Råö, S. Også i bruk som bukseringsfartøy, Göteborg, S. 96  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  97 vår 1865   : Satt i trafikk Göteborg - Lilla Edet, S. 97  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  98 sommer 1865   : Satt i trafikk Göteborg - Råö, S. 98  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  99 høst 1865   : Satt i trafikk Göteborg - Lilla Edet, S. 99  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  100 høst 1865    : Satt i trafikk Göteborg - Råö, S. 100  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  101 04.1867   : Solgt til Svensson & Eriksson a/b, Karlstad, S. Omdøpt "Oldevig". Hjemmehavn: Karlstad, S. 101  [P] "Skipet" 1/1976  
  102    : Salgssum: 16 800 riksdaler. 102  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  103 25.05.1867   : Satt i trafikk Karlstad - Kristinehamn, S. 103  [P] "Skipet" 1/1976  
  104 høst 1869   : I opplag, Stockholm, S. Solgt samme år til herr Lindeberg, Södra Varvet, S. 104  [P] "Riskafjord kom seilande" / [P] "Skipet" 1/1976  
  105 02.1870   : Solgt til Gefle-Löfstad Ângfartygsbolag, Gävle, S. Satt i trafikk Gävle - Löfsta, S. 105  [P] "A.s. Riskafjord"+R73+R40  
  106    : Hjemmehavn: Gävle, S. 106  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  107    : Omdøpt "Löfsta". 107  [P] "Skipet" 3/1991  
  108 04.1873   : Solgt til Carlskrona-Sölvesborg Ângbäts a/b, Blekinge, S. 108  [P] "A.s. Riskafjord"  
  109    : Salgssum: 30 000 SEK. 109  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  110    : Hjemmehavn: Karlshamn, S. 110  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  111    : Satt i trafikk Sölvesborg - Karlskrona, S. 111  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  112 1874   : Omdøpt "Sylfid". 112  [P] "Skipet" 3/1991  
  113 ca.05.1877   : I opplag, S. 113  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  114 11.1877   : Solgt til kapt. Sellgren, Karlskrona, S. Drift og eierskap overført til Rederibolaget Sylfid, Karlskrona, S. Hjemmehavn: Karlskrona, S. Salgssum: 5 000 NOK. 114  [P] "Skipet" 1/1976  
  115 1878   : Opprustet og sertifikat endret [2]. Satt i trafikk Karlskrona - Karlshamn, S. 115  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  116 18.06.1878   : Satt i trafikk Karlskrona - Torhamn, S. 116  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  117 12.10.1878   : I opplag, S. 117  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  118 10.1878   : Solgt til Ängfartygsbolaget Wittus, Karlskrona, S. Omdøpt "Wittus". Til vedlikehold ved Karlskrona handelsverft, Karlskrona, S. 118  [P] "Skipet" 1/1976  
  119 12.07.1879   : Opprustet ved Karlskrona handelsverft, Karlskrona, S: Ny fyrkjele montert. Satt i trafikk Karlskrona - Torhamn, S. 119  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  120 12.1879   : I opplag, S. 120  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  121 07.1880   : Solgt til E. Cederquist, Karlskrona, S. Salgssum: 5 300 SEK. 121  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  122    : Satt på land for reparasjon. 122  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  123 01.1881   : Ferdig reparert. 123  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  124 09.05.1881   : Solgt til Gustav H. Silvèn, Säffle, S. Salgssum: 8 000 SEK. 124  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  125    : Hjemmehavn: Säffle, S. 125  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  126 sommer 1881   : Omdøpt "Byelfen". Satt i trafikk Säffle - Arvika, S. 126  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  127 11.1883   : Solgt til Fredrikshald Dampskibsselskab a/s, Fredrikshald, Norge. Salgssum: 16 000 NOK. 127  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  128 primo 12.1883   : Ankom Fredrikshald. 128  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  129 medio 12.1883   : Til Brevig Verft a/s, Fredrikshald for opprusting og ombygging. 129  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  130 vår 1884   : Opprustet og ombygget ved Brevig Verft a/s, Fredrikshald: bl.a. nytt broparto. 130  [P] "A.s. Riskafjord"  
  131    : Omdøpt "Olava". Kjenningssignal: HBLT. 131  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  132    : Sertifikat endret [3]. 132  -  
  133    : Også benyttet som slepefartøy, Fredrikshald. 133  [P] "A.s. Riskafjord"  
  134 19.05.1884   : Satt i trafikk Fredrikshald, N - Strömstad, S. 134  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  135 vinter 1885   : Ombygget med ny dampkjele og maskin [4]. Ror montert i baugen for bedre manøvreringsevne. 135  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  136 10.07.1891   : Ommålt [12]. 136  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  137 14.12.1903   : Drift og eierskap overført til Hans Christian Brevig, Frederikshald. 137  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  138 16.12.1903   : Innført i lokalt skipsregister. 138  [N] sdir.no  
  140 21.09.1909   : Drift og eierskap overført til Olava og Parat a/s, Frederikshald. Ombygget. 140  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  141 sommer 1914   : Rekvirert av Den Kongelige Norske Marine. I bruk til patruljetjeneste ved Svenskegrensen. 141  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  142 05.10.1916   : Solgt til Anders Riddervold, Fredrikshald. Salgssum: 40 000 NOK. Samme bruk. 142  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  143 11.1918   : Tilbakelevert. 143  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  144 12.1918   : Solgt til A. Lund, Fredrikshald. I opplag, Fredrikshald. 144  [P] "Skipet" 1/1976  
  145 16.09.1919   : Drift og eierskap overført til D/s Olava a/s, Fredrikshald. 145  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  146 ca.1921   : I opplag. 146  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  147 1925   : Solgt til Fredrikshald Dampskibsselskab a/s, Fredrikshald. Fortsatt i opplag, Fredrikshald. 147  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  148 19.06.1926   : Satt i trafikk Fredrikshald - Hvaler. 148  -  
  149 23.08.1926   : I opplag, Fredrikshald. 149  -  
  150 02.03.1927   : Solgt til A/s Riskafjord, Hommersåk. Omdøpt "Riskafjord II". Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. Salgssum: 16 000 NOK. Sertifikat endret [5]. 150  [P] "Skipet" 1/1976 / [P] "Skipet" 3/1991  
  151 05.03.1927   : Ankom Hommersåk. 151  [P] "A.s. Riskafjord"  
  152 05.05.1927   : Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 152  [A] Stavanger Aftenblad 12.12.2007  
  153 23.06.1927   : Ommålt [5]. 153  [P] Stavanger Toldkammer 23.06.1927  
  154 1931   : Reparert ved Rosenberg Mekaniske Verskted a/s, Stavanger. Kostnad: 5 000 NOK. Også opprustet. Kostnad: 8 000 NOK. 154  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
  155 1932   : Gikk på land, Li. 155  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  156 01.1934   : Nytt kjenningssignal: LERR. 156  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  157 1934   : Ombygget. Akterdekket bygget inn med salong og elektrisk belysning installert. 157  [P] "Skipet" 3/1991  
  158 02.09.1944   : Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine, Tyskland. Satt i trafikk Stavanger - Årdal for Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger. 158  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
  159 ca.04.1945   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 159  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
  160 1947   : Også utleid til Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger for personelltransport. Senere tilbakelevert. 160  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
  161 30.06.1950   : Kondemnert av Skipskontrollen p.g.a. dårlig stand. I opplag, Hommersåk. 161  [P] "A.s. Riskafjord" /  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  162 1950   : Ny maskin innkjøpt, men ikke montert. Kostnad: 29 000 NOK. 162  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  163 1950   : Slet seg fra fortøyningene ved Sigurd Sagens Båtvyggeri, Hommersåk og drev på land med sterk slagside. 163  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
  164 03.1951   : Hevet og lagt til reparasjon ved Brødrene Anda a/s, Stavanger / Sigurd Sagens Båtbyggeri, Hommersåk. 164  [P] "A.s. Riskafjord"  
  165 15.04.1952   : Reparert og ombygget ved Sigurd Sagens Båtbyggeri, Hommersåk. Kostnad: 91 000 NOK. Ny maskin installert og sertifikat endret [6]. 165  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
  166    : Nye livbåter bygget i Hardanger. 166  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  167 07.06.1952   : Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 167  [A] Stavanger Aftenblad 07.06.1952  
  168 16.09.1959   : Brudd på veivakslingen, Sjølvik. I opplag, Hommersåk. 168  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  169 05.1960   : Slept til Skagen, Danmark for ombyggeing med ny maskin [7]. Kostnad: 126 731 NOK. 169  [P] "A.s. Riskafjord"  
  170 26.06.1960   : Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 170  [A] Stavanger Aftenblad 24.06.1960  
  171 pr.høst 1972   : Utleid til Åmøyfjord a/l, Austre Åmøy / Øyane a/s, Hundvåg for trafikk Stavanger - Austre Åmøy / Stavanger - Vassøy. 171  [P] "A.s. Riskafjord"  
  172 25.08.1979   : Kolliderte med tresnekken "Amo" øst av Stavanger havn. 172  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  173 28.08.1980   : Rant i fjellveggen ved Sigurd Sagen a/s, Hommersåk for klassing. Uhellet skjedde ved sjøsetting fra slippen. Roret ødelagt og håndratt erstattet med hydraulisk styring. 173  [A] Stavanger Aftenblad 29.08.1980 / 03.08.1996  
  174 vår 1980   : Hydraulisk styremaskin og radar installert. 174  [P] "A.s. Riskafjord"  
  175 1986   : Fikk montert gamle benker fra m/s "Clipper" [1974]. 175  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
  176 18.08.1988   : Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk / Hommersåk - Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger. 176  [P] "A.s. Riskafjord"  
  177 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 177  [N] sdir.no  
  178 10.07.1993   : Daviter / livbåter skiftet ut med redningsflåter. 178  [A] Stavanger Aftenblad 09.07.1993  
  179 1994   : Sertifikat endret [11]. 179  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  180 12.07.1996   : Plukket en mann opp fra sjøen etter båtvelt, Marøy. 180  [A] Stavanger Aftenblad 13.07.1996  
  181 31.10.1996   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Hommersåk. 181  [A] Stavanger Aftenblad 01.11.1996  
  182    : Sertifikat endret [8]. 182  -  
  183    : I bruk til utleieturer, Ryfylke. 183  [P] "Fjordabåtene"  
  184 03.05.1998   : Satt i trafikk Li - Sandnes [turistrute] / Sandnes - Utstein Kloster [turistrute]. 184  [A] Stavanger Aftenblad 30.04.1998  
  185 30.08.1998   : Tatt ut av trafikk Li - Sandnes / Sandnes - Utstein Kloster. 185  [A] Stavanger Aftenblad 20.08.1998  
  186 1999   : Status 'Vernet skip' av Riksantikvaren. Tildelt 100 000 NOK av Sandnes kommune. 186  [A] Stavanger Aftenblad 20.04.2001  
  187 vår 1999   : Til opprustning ved Bjørge Offshore a/s, Stavanger. 187  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  188 09.06.1999   : Ferdig opprustet. Skrog sandblåst og alle innvendige og utvendige veggplater skiftet. Kostnad: 400 000 NOK. 188  [A] Stavanger Aftenblad 10.06.1999  
  189 12.06.1999   : Satt i trafikk Li - Sandnes [turistrute] / Sandnes - Utstein Kloster [turistrute]. 189  [A] Stavanger Aftenblad 10.06.1999  
  190 28.08.1999   : Tatt ut av trafikk Li - Sandnes / Sandnes - Utstein Kloster. 190  -  
  191 10.04.2003   : Tildelt 126 000 NOK fra Regional- og kulturutvalget, Rogaland fylkeskommune. 191  [A] Stavanger Aftenblad 10.04.2003  
  192 14.05.2003   : Grunnstøtte ved Lindøy. Trukket av grunnen av slepefartøyet "Lars". 192  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  193 13.04.2004   : Tildelt 170 000 NOK av Fylkesutvalget i Rogaland. 193  [A] Stavanger Aftenblad 14.04.2004  
  194 2004   : Tildelt 75 000 NOK av Sandnes formannskap, Sandnes og 60 000 NOK av Riksantikvaren. 194  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  195 sommer 2006   : I turisttrafikk Høle - Lysefjorden. 195  [A] Stavanger Aftenblad 23.07.2007  
  196 2007   : Tildelt 624 000 NOK til restaurering. 196  [A] Stavanger Aftenblad 27.05.2008  
  197 30.06.2007   : Satt i turisttrafikk Høle - Lysefjorden. 197  [A] Stavanger Aftenblad 19.06.2007  
  198 ca.08.2007   : Tatt ut av trafikk Høle - Lysefjorden. 198  Observasjon  
  199 10.2007   : Slippsatt ved Nautsvik Slipp & Båtbyggeri, Stavanger for restaurering med bl.a. ny skorstein og nytt dekk over salong. 199  [A] Stavanger Aftenblad 27.05.2008  
  200 vår 2008   : Tildelt 500 000 NOK av Bergesens Allmennyttige Stiftelse. 200  [A] Stavanger Aftenblad 27.05.2008  
  201 28.06.2008   : Satt i turisttrafikk Høle - Lysefjorden. 201  [A] Stavanger Aftenblad 27.05.2008  
  202 03.08.2008   : Tatt ut av trafikk Høle - Lysefjorden. 202  [A] Stavanger Aftenblad 27.05.2008  
  203 mars 2009   : Restaurert med nytt og identisk broparti ved Sverre Naustvik, Stavanger. 203  [A] Stavanger Aftenblad 16.03.2009  
  204 12.2009   : Fratatt passasjersertifikatet av Skipskontrollen p.g.a. for tynne bunnplater [9]. I opplag, Hommersåk. 204  -  
  205 02.09.2010   : Til Dåfjorden Slipp a/s, Sagvåg for vedlikeholdsarbeid. 205  -  
  206 28.06.2013   : Ferdig ved Dåfjorden Slipp a/s, Sagvåg. Tildelt passasjersertifikat [10]. I bruk til utleieturer, Ryfylke. 206  -  
  207 pr.11.2014   : Ved Dåfjorden Slipp a/s, Sagvåg for utskiftning av stål i forskipet. 207  -  
  208 03.2017   : 500 000 NOK bevilget av Riksantikvaren. 208  [N] nrk.no/rogaland 06.03.2017  
  209 2019   : 1.188 mill NOK bevilget av Riksantikvaren. 209  [P] "Skipet" 2/2019  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau