HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P3       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "RISKAFJORD II" 1927 - 1952     M/s "RISKAFJORD II" 1952 - 1996   FOTOGRAFI   OPPDATERT 15.07.2019  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1927 - 1996   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL HBLT 1884 - etter 1927 2  [P] "Skipet" 3/1991  
  3   LERR etter 1927 - 3  [N] sdir.no  
  4  IMO-NUMMER -   4    
  5  MMSI-NUMMER -   5    
  6  NAVN "Särö" 1864 - 1867 6  [P] "Skipet" 3/1977  
  7   "Oldevig" 1867 - 1870 7  [P] "Skipet" 3/1977  
  8   "Löfsta" 1870 - 1874 8  [P] "Skipet" 3/1977  
  9   "Sylfid" 1874 - 1878 9  [P] "Skipet" 3/1991  
  10   "Wittus" 1878 - 1881 10  [P] "Skipet" 3/1977  
  11   "Byelfen" 1881 - 1883 11  [P] "Skipet" 3/1977  
  12   "Olava" 1883 - 1927 12  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  13   "Riskafjord II" 1927 - 13  [N] sdir.no  
             
  14  REDERI / EIERFORHOLD Henrik Klase og Alexander Keiller, Göteborg, Sverige 1864 - 1867 14    
  15   Svensson & Eriksson a/b, Karlstad, Sverige 1867 - 1870 15  [P] "Skipet" 1/1976  
  16   Gefle-Löfstad Ângfartygsbolag, Gävle, Sverige 1870 - 1873 16    
  17   Carlskrona-Sölvesborg Ângbäts a/b, Blekinge, Sverige 1873 - 1877 17    
  18   Kapt. Sellgren, Karlskrona, Sverige 1877 18  [P] "Skipet" 1/1976  
  19   Rederibolaget Sylfid, Karlskrona, Sverige 1877 - 1878 19  [P] "Skipet" 1/1976  
  20   Ängfartygsbolaget Wittus, Sverige 1878 - 1880 20  [P] "Skipet" 1/1976  
  21   Herr Cederquist, Sverige 1880 - 1881 21    
  22   Gustav H. Silven, Säffle, Sverige 1881 - 1883 22    
  23   Fredrikshald Dampskibsselskab a/s, Fredrikshald 1883 - 1901 23    
  24   Hans Christian Brevig, Frederikshald 1901 - 1909 24  [P] "Skipet" 1/1976  
  25   Olava og Parat a/s, Frederikshald 1909 - 1916 25  [P] "Skipet" 1/1976  
  26   Anders Riddervold, Fredrikshald 1916 - 1918 26  [P] "Skipet" 1/1976  
  27   A. Lund, Fredrikshald 1918 - 1919 27  [P] "Skipet" 1/1976  
  28   D/s Olava a/s, Fredrikshald 1919 - 1925 28    
  29   Fredrikshald Dampskibsselskab a/s, Fredrikshald 1925 - 1927 29    
  30   A/s Riskafjord, Hommersåk 1927 - 30  [P] "Skipet" 1/1976  
 
  31  BYGGEÅR 1864   31  [N] sdir.no  
  32  BYGGENUMMER 142   32  [P] "Skipet" 3/1977  
  33  SKROG Göteborgs Mekaniska Verkstad a/b., Göteborg, Sverige   33  [P] "Skipet" 3/1991  
  34  UTRUSTNING Göteborgs Mekaniska Verkstad a/b., Göteborg, Sverige   34  [P] "Skipet" 3/1991  
  35  TYPE -   35    
  36  SKROG Konvensjonelt   36  Observasjon  
  37  KLASSE NSC før 2000 - 37  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  38  MATERIALE -   38    
  39  MASKINFABRIKANT [1]  Göteborgs Mekaniska Verkstad a/b., Göteborg, Sverige 1884 - 1885 39  [P] "Skipet" 3/1991  
  40   [2]  Akers Mekaniske Verksted a/s, Kristiania 1885 - 1952 40  [P] "Skipet" 3/1991  
  41   [6]  General Motors 1952 - 1960, bygget ca. 1945 41  [P] "Skipet" 3/1991  
  42   [7]  Aabenraa Motorfabrik a/s, Aabenraa, Danmark 1960 - 42  [P] "Skipet" 3/1991  
  43  MASKIN PRODUSERT [1]  1864   43  [P] "Skipet" 3/1991  
  44   [4]  1885   44  [P] "Skipet" 3/1991  
  45   [6]  ca.1945   45  [P] "Skipet" 3/1991  
  46   [7]  1960   46  [P] "Skipet" 3/1991  
  47  MASKIN [1]  1 x høytrykks damp 1864 - 1885 47  [P] "Skipet" 3/1991  
  48   [4]  1 x Compound 2 syl. damp 1885 - 1952 48  [P] "Skipet" 3/1991  
  49   [6]  1 x DM General Motors diesel 1952 - 1960, bygget ca. 1945 49  [P] "Skipet" 3/1991  
  50   [7]  1 x Callesen 3 syl. diesel 1960 - 50  [P] "Skipet" 3/1991  
  51  EFFEKT [1]  20 nhk 1864 - 1885 51  [P] "Skipet" 3/1991  
  52   [4]  125 ihk 1885 - 1952 52  [P] "Skipet" 3/1991  
  53   [6]  165 bhk 1952 - 1960, bygget ca. 1945 53  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
  54   [7]  225 bhk 1960 - 54  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
  55  FART [1]  9.0 kn 1864 - 1885 55    
  56   [4]  13.0 kn 1885 - 1952 56    
  57   [6]  11.5 kn 1952 - 1960, bygget ca. 1945 57  [P] "Skipet" 2/1979  
  58   [7]  12.0 kn 1960 - 58  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  59  FORBRUK -   59    
  60  LENGDE 24.99 m   60  [P] "Skipet" 3/1991  
  61  BREDDE 4.21 m   61  [P] "Skipet" 3/1991  
  62  DYBDE [1]  3.02 m 1864 - 1884 62    
  63   [3]  2.35 m 1884 - 1927 63    
  64   [5]  2.01 m 1927 - 1952 64    
  65   [6]  2.35 m 1952 - 65  [N] sdir.no  
  66  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  70.00 t 1864 - 1884 66  [P] "Skipet" 3/1977  
  67   [3]  48.38 t 1884 - 1952 67    
  68   [6]  88.12 t 1952 - 68  [N] sdir.no  
  69  NETTO REGISTERTONNASJE [6]  48.43 t 1952 - 69  [N] sdir.no  
  70  DØDVEKTTONNASJE -   70    
  71  BILER 1   71    
  72  TRAILERE 0   72  Observasjon  
  73  PASSASJERER [2]  100 1878 - 1884 73    
  74   [3]  156 1884 - 1927 74    
  75   [5]  160 1927 - 1952 75  [P] "Fjordabåtene"  
  76   [6]  164 1952 - 1996 76  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  77   [8]  100 1996 - 2009 77  [P] "Fjordabåtene"  
  78   [9]  0 2009 - 2013 78    
  79   [10]  100 2013 - 79    
  80  MANNSKAP Skipper, billettør 1927 - 80  [P] "Fjordabåtene"  
  81  PASSASJERLUGARER 0   81  Observasjon  
  82  MANNSKAPSLUGARER -   82    
  83  DEKKSHØYDE Fri   83  Observasjon  
  84  AKSELTRYKK 0   84  Observasjon  
  85  TILLEGGSINFORMASJON -   85    
  86  STATUS Veteranfartøy 86    
       
  87 06.1864   : Levert fra Alex. Keiller & Co., Göteborg, Sverige som "Särö" [1]. Hjemmehavn: Göteborg, S. Sannsynlige eiere: Henrik Klase og Alexander Keiller, Göteborg, S. 87    
  88 28.07.1864   : Satt i trafikk Göteborg - Råö, S. 88    
  89 1865   : Satt i trafikk Göteborg - Råö, S / Göteborg - Lilla Edet, S. 89    
  90 04.1867   : Solgt til Svensson & Eriksson a/b, Karlstad, S. Omdøpt "Oldevig". Hjemmehavn: Karlstad, S. Salgssum: 16 000 SEK. 90  [P] "Skipet" 1/1976  
  91 25.05.1867   : Satt i trafikk Karlstad - Kristinehamn, S. 91  [P] "Skipet" 1/1976  
  92 ca.10.1869   : I opplag, Stockholm, S. Solgt samme år til herr Lindeberg, Södra Varvet, S. 92  [P] "Skipet" 1/1976  
  93 1870   : Solgt til Gefle-Löfstad Ângfartygsbolag, Gävle, S. Hjemmehavn: Gävle, S. Satt i trafikk Gävle - Löfsta, S. 93    
  94    : Omdøpt "Löfsta". 94  [P] "Skipet" 3/1991  
  95 04.1873   : Solgt til Carlskrona-Sölvesborg Ângbäts a/b, Blekinge, S. Hjemmehavn: Karlshamn, S. 95    
  96    : Satt i trafikk Sölvesborg - Kristinahamn, S. 96  [P] "Skipet" 3/1977  
  97 1874   : Omdøpt "Sylfid". 97  [P] "Skipet" 3/1991  
  98 ca.05.1877   : I opplag, S. 98    
  99 11.1877   : Solgt til kapt. Sellgren, Karlskrona, S. Drift og eierskap overført til Rederibolaget Sylfid, Karlskrona, S. Hjemmehavn: Karlskrona, S. Salgssum: 5 000 NOK. 99  [P] "Skipet" 1/1976  
  100 ca.04.1878   : Opprustet og sertifikat endret [2]. Satt i trafikk Karlskrona - Karlshamn, S. 100    
  101 18.06.1878   : Satt i trafikk Karlskrona - Torhamn, S. 101    
  102 12.10.1878   : I opplag, S. 102    
  103 10.1878   : Solgt til Ängfartygsbolaget Wittus, S. Omdøpt "Wittus". Til vedlikehold ved Karlskrona handelsverft, Karlskrona, S. 103  [P] "Skipet" 1/1976  
  104 12.07.1879   : Opprustet ved Karlskrona handelsverft, Karlskrona, S: Ny fyrkjele montert. Satt i trafikk Karlskrona - Torhamn, S. 104    
  105 12.1879   : I opplag, S. 105    
  106 07.1880   : Solgt til herr Cederquist, S. Satt på land for reparasjon. 106    
  107 01.1881   : Ferdig reparert. 107    
  108 09.05.1881   : Solgt til Gustav H. Silven, Säffle, S. Omdøpt "Byelfen". Hjemmehavn: Säffle, S. Satt i trafikk Säffle - Arvika, S. 108    
  109 11.1883   : Solgt til Fredrikshald Dampskibsselskab a/s, Fredrikshald, Norge. Ombygget med ny maskin / nytt broparti samt opprustet. Omdøpt "Olava". 109    
  110 12.1883   : Til Brevig Verft a/s, Fredrikshald for opprusting og ombygging. 110    
  111 ca.02.1884   : Opprustet og ombygget ved Brevig Verft a/s, Fredrikshald. Sertifikat endret [3]. Satt i trafikk Fredrikshald, N - Strömstad, S. 111    
  112 1885   : Ombygget med ny dampkjele og maskin [4]. 112  [P] "Skipet" 3/1991  
  113 1901   : Drift og eierskap overført til Hans Christian Brevig, Frederikshald. 113  [P] "Skipet" 1/1976  
  114 16.12.1903   : Innført i lokalt skipsregister. 114  [N] sdir.no  
  115 1909   : Drift og eierskap overført til Olava og Parat a/s, Frederikshald. Ombygget. 115  [P] "Skipet" 1/1976  
  116 1914   : Rekvirert av Den Kongelige Norske Marine. I bruk som nøytralitetsvakt, Hvaler. 116  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
  117 08.1916   : Solgt til Anders Riddervold, Fredrikshald. Salgssum: 40 000 NOK. Samme bruk. 117  [P] "Skipet" 1/1976  
  118 11.1918   : Tilbakelevert. 118    
  119 12.1918   : Solgt til A. Lund, Fredrikshald. I opplag, Fredrikshald. 119  [P] "Skipet" 1/1976  
  120 ca.03.1919   : Drift og eierskap overført til D/s Olava a/s, Fredrikshald. 120    
  121 1925   : Solgt til Fredrikshald Dampskibsselskab a/s, Fredrikshald. Fortsatt i opplag, Fredrikshald. 121    
  122 19.06.1926   : Satt i trafikk Fredrikshald - Hvaler. 122    
  123 23.08.1926   : I opplag, Fredrikshald. 123    
  124 02.03.1927   : Solgt til A/s Riskafjord, Hommersåk. Omdøpt "Riskafjord II". Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. Salgssum: 16 000 NOK. Ommålt og sertifikat endret [5]. 124  [P] "Skipet" 1/1976 / [P] "Skipet" 3/1991  
  125 05.05.1927   : Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 125  [A] Stavanger Aftenblad 12.12.2007  
  126 1931   : Reparert ved Rosenberg Mekaniske Verskted a/s, Stavanger. Kostnad: 5 000 NOK. Også opprustet. Kostnad: 8 000 NOK. 126  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
  127 1934   : Ombygget. Akterdekket bygget inn og elektrisk belysning installert. 127  [P] "Skipet" 3/1991  
  128 02.09.1944   : Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine, Tyskland. Satt i trafikk Stavanger - Årdal for Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger. 128  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
  129 ca.04.1945   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 129  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
  130 1947   : Også utleid til Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger for personelltransport. Senere tilbakelevert. 130  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
  131 30.06.1950   : I opplag, Hommersåk. 131    
  132 1950   : Slet seg fra fortøyningene ved Sigurd Sagens Båtvyggeri, Hommersåk og drev på land med sterk slagside. 132  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
  133 03.1951   : Hevet og lagt til reparasjon ved Brødrene Anda a/s, Stavanger / Sigurd Sagens Båtbyggeri, Hommersåk. 133    
  134 15.04.1952   : Reparert og ombygget ved Sigurd Sagens Båtbyggeri, Hommersåk. Kostnad: 91 000 NOK. Også ny maskin. Kostnad maskin: 29 000 NOK. Sertifikat endret [6]. 134  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
  135    : Nye livbåter bygget i Hardanger. 135    
  136 05.06.1952   : Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 136  [P] "Skipet" 1/1997  
  137 05.1960   : Slept til Skagen, Danmark for ombyggeing med ny maskin [7]. Kostnad: 126 000 NOK. 137  [P] Skipet 2/1979 / [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
  138 ca.09.1972   : Utleid til Åmøyfjord a/l, Austre Åmøy / Øyane a/s, Hundvåg. Satt i trafikk Stavanger - Austre Åmøy / Stavanger - Vassøy. 138    
  139 ca.11.1972   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 139    
  140 28.08.1980   : Rant i fjellveggen ved Sigurd Sagen a/s, Hommersåk for klassing. Uhellet skjedde ved sjøsetting fra slippen. Roret ødelagt og håndratt erstattet med hydraulisk styring. 140  [A] Stavanger Aftenblad 29.08.1980 / 03.08.1996  
  141 1980   : Radar installert. 141  [P] "Fjordabåtene"  
  142 1986   : Fikk montert gamle benker fra m/s "Clipper" [1974]. 142  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
  143 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 143  [N] sdir.no  
  144 10.07.1993   : Daviter / livbåter skiftet ut med redningsflåter. 144  [A] Stavanger Aftenblad 09.07.1993  
  145 12.07.1996   : Plukket en mann opp fra sjøen etter båtvelt, Marøy. 145  [A] Stavanger Aftenblad 13.07.1996  
  146 31.10.1996   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Hommersåk. 146  [A] Stavanger Aftenblad 01.11.1996  
  147    : Sertifikat endret [8]. 147    
  148    : I bruk til utleieturer, Ryfylke. 148  [P] "Fjordabåtene"  
  149 03.05.1998   : Satt i trafikk Li - Sandnes [turistrute] / Sandnes - Utstein Kloster [turistrute]. 149  [A] Stavanger Aftenblad 30.04.1998  
  150 30.08.1998   : Tatt ut av trafikk Li - Sandnes / Sandnes - Utstein Kloster. 150  [A] Stavanger Aftenblad 20.08.1998  
  151 1999   : Status 'Vernet skip' av Riksantikvaren. Tildelt 100 000 NOK av Sandnes kommune. 151  [A] Stavanger Aftenblad 20.04.2001  
  152 09.06.1999   : Ferdig opprustet. Skrog sandblåst og alle innvendige og utvendige veggplater skiftet. Kostnad: 400 000 NOK. 152  [A] Stavanger Aftenblad 10.06.1999  
  153 12.06.1999   : Satt i trafikk Li - Sandnes [turistrute] / Sandnes - Utstein Kloster [turistrute]. 153  [A] Stavanger Aftenblad 10.06.1999  
  154 28.08.1999   : Tatt ut av trafikk Li - Sandnes / Sandnes - Utstein Kloster. 154    
  155 10.04.2003   : Tildelt 126 000 NOK fra Regional- og kulturutvalget, Rogaland fylkeskommune. 155  [A] Stavanger Aftenblad 10.04.2003  
  156 14.05.2003   : Grunnstøtte ved Lindøy. 156  [A] Stavanger Aftenblad 15.05.2003  
  157 13.04.2004   : Tildelt 170 000 NOK av Fylkesutvalget i Rogaland. 157  [A] Stavanger Aftenblad 14.04.2004  
  158 sommer 2006   : I turisttrafikk Høle - Lysefjorden. 158  [A] Stavanger Aftenblad 23.07.2007  
  159 2007   : Tildelt 624 000 NOK til restaurering. 159  [A] Stavanger Aftenblad 27.05.2008  
  160 30.06.2007   : Satt i turisttrafikk Høle - Lysefjorden. 160  [A] Stavanger Aftenblad 19.06.2007  
  161 ca.08.2007   : Tatt ut av trafikk Høle - Lysefjorden. 161  Observasjon  
  162 10.2007   : Slippsatt ved Nautsvik Slipp & Båtbyggeri, Stavanger for restaurering med bl.a. ny skorstein og nytt dekk over salong. 162  [A] Stavanger Aftenblad 27.05.2008  
  163 vår 2008   : Tildelt 500 000 NOK av Bergesens Allmennyttige Stiftelse. 163  [A] Stavanger Aftenblad 27.05.2008  
  164 28.06.2008   : Satt i turisttrafikk Høle - Lysefjorden. 164  [A] Stavanger Aftenblad 27.05.2008  
  165 03.08.2008   : Tatt ut av trafikk Høle - Lysefjorden. 165  [A] Stavanger Aftenblad 27.05.2008  
  166 ca.03.2009   : Restaurert med nytt og identisk broparti ved Sverre Naustvik, Stavanger. 166    
  167 12.2009   : Fratatt passasjersertifikatet av Skipskontrollen p.g.a. for tynne bunnplater [9]. I opplag, Hommersåk. 167    
  168 02.09.2010   : Til Dåfjorden Slipp a/s, Sagvåg for vedlikeholdsarbeid. 168    
  169 28.06.2013   : Ferdig ved Dåfjorden Slipp a/s, Sagvåg. Tildelt passasjersertifikat [10]. I bruk til utleieturer, Ryfylke. 169    
  170 pr.11.2014   : Ved Dåfjorden Slipp a/s, Sagvåg for utskiftning av stål i forskipet. 170    
  171 03.2017   : 500 000 NOK bevilget av Riksantikvaren. 171  [N] nrk.no/rogaland 06.03.2017  
  172 2019   : 1.188 mill NOK bevilget av Riksantikvaren. 172  [P] "Skipet" 2/2019  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau