HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  D/s "OSCAR II" 1885-1955 0 FOTOGRAFI OPPDATERT 16.02.2017
Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde
1  PERIODE       1885 - 1955     1  
2  KJENNINGSSIGNAL       LEPA   2  [N] sjofartsdir.no
3  IMO-NUMMER           4  
4  MMSI-NUMMER           5  
5  NAVN   "Oscar II" 1885 - 1955 6  [N] sjofartsdir.no
6     "Havås" 1955 - 2002 7  [N] sjofartsdir.no
7           "Den Gamle Oscar II" 2002 - 8  [N] sjofartsdir.no
8  REDERI / EIERFORHOLD Sandnæs, Stavanger og Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnes 1855 - 1922 8  
9     Sandnæs-Stavanger-Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnes 1922 - 1924 9  [P] "Skipet" 2/1991
10     Dampskibsselskabet Oscar II a/s, Sandnes 1924 - 1952 10  [P] "Skipet" 1/1986
11     Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger 1952 - 1955 11  
12     Ingebrigt K. Hebnes, Hebnes 1955 - 1958 12  
13     Johan Naustvik og Jon Naustvik, Vormedal / Jelsa 1958 - 1971 13  
14     Ragnar Vatsø, Bremanger 1971 - 1979 14  
15     Karl Sæther, Bøfjorden 1979 - 1985 15  
16     Gunnar Erntzen, Torvastad 1985 - 1986 16  [P] "Skipet" 2/1991
17     Per Kåre Reilstad, Judaberg 1986 - 1990 17  [P] Skipet 1/1986
18     Helge Harry Nymo, Bodø 1990 - 1993 18  [N] sjofartsdir.no
19     Birger Bech, Mo i Rana 1993 - 1999 19  [N] sjofartsdir.no
20     Daniel Øvstebø og Svein Hana, Sandnes 1999 - 2002 20  [A] Stavanger Aftenblad 22.10.1999
21           Dampskibsselskabet Oscar II a/s, Sandnes 2002 - 21  [N] sjofartsdir.no
22  BYGGEÅR       1885   22  [N] sjofartsdir.no
23  BYGGENUMMER       11   23  [P] "Skipet" 2/1976
24  SKROG       Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   24  [P] "Skipet" 2/1976
25  UTRUSTNING       Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   25  [P] "Skipet" 2/1976
26  TYPE           26  
27  SKROG       Konvensjonelt, rigget som skonnert   27  Observasjon / -
28  KLASSE           28  
29  MATERIALE       Stål   29  [N] sjofartsdir.no
30  MASKINFABRIKANT   1 Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger 1885 - 1949 30  [P] "Skipet" 2/1991
31     4 General Motors Cooperation 1949 - 1958, bygget 1944 31  [P] "Skipet" 2/1991
32       6 Hjelset Motorfabrikk a/s, Ålesund 1958 - 1975 32  [P] "Skipet" 2/1991
33  MASKIN PRODUSERT       1 1885   33  [P] "Skipet" 2/1991
34           4 1944     34  [P] "Skipet" 2/1991
35  MASKIN   1 1 x Compound 12"x24" 2 syl. damp 1885 - 1949 35  
36     4 1 x General Motors 2T DM 6 syl. diesel 1949 - 1958, bygget 1944 36  [P] "Skipet" 2/1991
37     6 1 x Hjelset 2TEV diesel 1958 - 1975 37  
38           7 1 x Mercedes Benz 4TEV diesel 1975 - 38  
39  EFFEKT   1 115 ihk 1885 - 1949 39  [P] "Skipet" 2/1991
40     4 165 bhk 1949 - 1958, bygget 1944 40  [P] "Skipet" 2/1991
41     6 120 bhk 1958 - 1975 41        
42           7 280 bhk 1975 - 42  
43  FART   1 09.0 kn 1885 - 1949 43  [A] Stavanger Aftenblad 04.02.2006
44           7 10.0 kn 1975 - 44  [A] Stavanger Aftenblad 16.03.1993    
45  FORBRUK           45  
46  LENGDE   24.93 m   46  [N] sjofartsdir.no
47  BREDDE       05.33 m   47  [N] sjofartsdir.no
48  DYBDE   4 02.74 m 1949 - 2009 48  [P] "Skipet" 2/1991
49           8 02.99 m 2009 - 49        
50  BRUTTO REGISTERTONNASJE   1 080.39 t 1885 - 1893 50  
51     2 104.00 t 1893 - 1949 51        
52     4 103.90 t 1949 - 1955 52        
53     5 086.67 t 1955 - 2009 53  [N] sjofartsdir.no
54     8 075.00 t 2009 - 54  [N] sjofartsdir.no
55  NETTO REGISTERTONNASJE       1 039.11 t 1883 - 1893 55  
56     4 053.99 t 1949 - 1955 56        
57     5 035.15 t 1955 - 2009 57  [N] sjofartsdir.no
58           8 022.00 t 2009 - 58  [N] sjofartsdir.no
59  DØDVEKTTONNASJE           59  
60  BILER   0   60  Observasjon
61  TRAILERE       0   61  Observasjon
62  PASSASJERER   1 212 1885 - 1893 62  [P] "Skipet" 2/1991
63     2 230 1893 - 1903 63  [A] Stavanger Aftenblad 04.02.2006
64     3 190 1903 - 1955 64  [P] "Skipet" 2/1991
65           5 0 1955 - 65        
66  MANNSKAP           66  
67  PASSASJERLUGARER       0   67  Observasjon
68  MANNSKAPSLUGARER       Ja   68  Observasjon
69  DEKKSHØYDE       0   69  Observasjon
70  AKSELTRYKK       0   70  Observasjon
71  TILLEGGSINFORMASJON           71  
72  STATUS       Veteranfartøy   72  
73 10.1885   : Levert fra Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger til Sandnæs, Stavanger og Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnes som "Oscar II" 1►. Hjemmehavn: Sandnes. Satt i trafikk Stavanger - Sandnes / Stavanger - Dirdal. 73  
74 1893   : Ombygget ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger, samt sertifikat endret 2►. Satt i trafikk Stavanger - Sandnes / Stavanger - Dirdal / Stavanger - Lysebotn. 74  
75 14.08.1903   : Innført i Stavanger Skipsregister. 75  [N] sjofartsdir.no
76 06.10.1903   : Hjemmehavn: Stavanger. 76  
77    : Sertifikat endret 3►. 77  [P] "Skipet" 2/1991
78 16.06.1906   : Hjemmehavn: Sandnes. 78  - / [P] "Skipet" 2/1991
79 1922   : Drift og eierskap overført til Sandnæs-Stavanger-Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnes. 79  [P] "Skipet" 2/1991
80 1924   : Solgt til Dampskibsselskabet Oscar II a/s, Sandnes. 80  [P] "Skipet" 1/1986
81    : Salgssum: 20 000 NOK. Utleid til Høgsfjord Motorbaadselskab a/s, Høle. 81  
82    : Satt i trafikk Stavanger - Dirdal [sommer] / Stavanger - Sandnes. 82  [P] "Skipet" 2/1991
83 21.11.1924   : Kolliderte med m/s "Riskafjord I" i tykk tåke ved Siriskjær. 83  
84 1928   : Brann i overbygget. Reparert ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger. 84  
85 1932   : Tilbakelevert. 85  
86 1932   : Utleid til Høgsfjord Motorbaadselskab a/s, Høle. Satt i trafikk Stavanger - Dirdal [sommer] / Stavanger - Lysebotn. 86  [P] "Skipet" 2/1991
87 1932    : Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Sandnes. 87  
88 04.1940   : I bruk som forsyningsfartøy Stavanger - Dirdal. 88  
89 05.1940   : Satt i trafikk Stavanger - Sandnes. 89  
90 1943   : Ombygget ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger. 90  
91 21.12.1949   : Ombygget med ny maskin samt nytt bro-parti ved Brødrene Bjørnevik Motorverksted a/s, Stavanger 4►. 91  
92 03.1952   : Tatt ut av trafikk. 92  
93 02.04.1952   : Solgt til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger. Salgssum: 110 000 NOK. 93  
94 27.11.1952   : Hjemmehavn: Stavanger. 94  
95 08.03.1955   : Solgt til Ingebrigt K. Hebnes, Hebnes. Salgssum: 67 000 NOK. Omdøpt "Havås". 95  
96 03.1955   : Ombygget til fraktefartøy ved Fjeldberg Bruk a/s, Stavanger 5►. 96  [P] "Skipet" 1-2/1994
97    : Satt i frakttrafikk i Ryfylke. 97  
98 01.02.1958   : Solgt til Johan Naustvik og Jon Naustvik, Vormedal / Jelsa. Salgssum: 50 000 NOK. 98  
99 02.1958   : Ombygget med ny maskin 6►. Samme trafikk. 99  
100 24.03.1971   : Solgt til Ragnar Vatsø, Bremanger. Salgssum: 115 000 NOK. Satt i lokal frakttrafikk. 100  
101 1975   : Ombygget med ny maskin 7►. 101  
102 05.03.1979   : Solgt til Karl Sæther, Bøfjorden. Salgssum: 220 000 NOK. Utleid til Rødsand Gruver a/s, Rødsand. Satt i sandfrakttrafikk Smøla - Frøya. 102  
103 06.1985   : Solgt til Gunnar Erntzen, Torvastad. 103  [P] "Skipet" 2/1991
104    : Satt i lokal sandfrakttrafikk. 104  
105 02.1986   : Solgt til Per Kåre Reilstad, Judaberg. 105  [P] "Skipet" 1/1986
106    : Satt i sandfrakttrafikk, Ryfylke. 106  
107 07.12.1990   : Solgt til Helge Harry Nymo, Bodø. Salgssum: 200 000 NOK. 107  [N] sjofartsdir.no
108    : I bruk ved kaibygging.                       108  
109 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 109  [N] sjofartsdir.no
110 15.10.1993   : Solgt til Birger Bech, Mo i Rana. Salgssum: 100 000 NOK. 110  [N] sjofartsdir.no
111    : Satt i lokal frakttrafikk. 111  
112 1997   : I opplag, Stokkvågen. 112  
113 10.1999   : Solgt til Daniel Øvstebø og Svein Hana, Sandnes. Salgssum: 100 000 NOK. I opplag, Sandnes. 113  [A] Stavanger Aftenblad 22.10.1999
114 10.1999    : Restaurering påbegynt, Dirdal. 114  
115 2001   : Til Paulsen Mekaniske Verksted, Vedavågen for ombygging / restaurering. 115  [A] Stavanger Aftenblad 25.06.2004
116 15.03.2002   : Solgt til Dampskibsselskabet Oscar II a/s, Sandnes. Salgssum: 50 000 NOK. Omdøpt "Den Gamle Oscar II". 116  [N] sjofartsdir.no
117 24.06.2004   : Ombygget til passasjerfartøy ved Paulsen Mekaniske Verksted, Vedavågen. 117  [A] Stavanger Aftenblad 25.06.2004
118    : Stasjonert i Sandnes. 118  [A] Stavanger Aftenblad 04.02.2006
119 06.07.2009   : Ommålt 8►. 119  [N] sjofartsdir.no
120 ca.01.2012   : Til PC Western Shipbuilding Yard, Klaipeda, Litauen for restaurering. 120  
121 06.2012   : Restaurert til anno 1900 ved PC Western Shipbuilding Yard, Klaipeda, LT. Bl.a. ny salong på dekk 1 og total maskinoverhaling. 121  [N] stavanger-aftenblad 19.06.2012
122 19.06.2012   : Ankom Sandnes fra verftet. 122  [N] stavanger-aftenblad 19.06.2012
123 22.05.2014   : Hjemmehavn: Sandnes. 123  [N] sjofartsdir.no