HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P58       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "OSCAR II" 1885 - 1955   FOTOGRAFI   OPPDATERT 24.03.2019  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
               
  1  PERIODE 1885 - 1955   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LEPA   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER -   4    
  4  MMSI-NUMMER -   5    
  5  NAVN "Oscar II" 1885 - 1955 6  [N] sjofartsdir.no  
  6   "Havås" 1955 - 2002 7  [N] sjofartsdir.no  
  7   "Den Gamle Oscar II" 2002 - 2018 8  [N] sjofartsdir.no  
  8   "Oscar II" 2018 - 8  [N] sjofartsdir.no  
               
  9  REDERI / EIERFORHOLD Sandnæs, Stavanger og Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnes 1855 - 1922 9    
  10   Sandnæs-Stavanger-Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnes 1922 - 1924 10  [P] "Skipet" 2/1991  
  11   Dampskibsselskabet Oscar II a/s, Sandnes 1924 - 1952 11  [P] "Skipet" 1/1986  
  12   Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger 1952 - 1955 12    
  13   Ingebrigt K. Hebnes, Hebnes 1955 - 1958 13    
  14   Johan Naustvik og Jon Naustvik, Vormedal / Jelsa 1958 - 1971 14    
  15   Ragnar Vatsø, Bremanger 1971 - 1979 15    
  16   Karl Sæther, Bøfjorden 1979 - 1985 16    
  17   Gunnar Erntzen, Torvastad 1985 - 1986 17  [P] "Skipet" 2/1991  
  18   Per Kåre Reilstad, Judaberg 1986 - 1990 18  [P] Skipet 1/1986  
  19   Helge Harry Nymo, Bodø 1990 - 1993 19  [N] sjofartsdir.no  
  20   Birger Bech, Mo i Rana 1993 - 1999 20  [N] sjofartsdir.no  
  21   Daniel Øvstebø og Svein Hana, Sandnes 1999 - 2002 21  [A] Stavanger Aftenblad 22.10.1999  
  22   Dampskibsselskabet Oscar II a/s, Sandnes 2002 - 22  [N] sjofartsdir.no  
 
  23  BYGGEÅR 1885   23  [N] sjofartsdir.no  
  24  BYGGENUMMER 11   24  [P] "Skipet" 2/1976  
  25  SKROG Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   25  [P] "Skipet" 2/1976  
  26  UTRUSTNING Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   26  [P] "Skipet" 2/1976  
  27  TYPE -   27    
  28  SKROG Konvensjonelt, rigget som skonnert   28  Observasjon / -  
  29  KLASSE -   29    
  30  MATERIALE Stål   30  [N] sjofartsdir.no  
  31  MASKINFABRIKANT [1]  Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger 1885 - 1949 31  [P] "Skipet" 2/1991  
  32   [4]  General Motors Cooperation 1949 - 1958, bygget 1944 32  [P] "Skipet" 2/1991  
  33   [6]  Hjelset Motorfabrikk a/s, Ålesund 1958 - 1975 33  [P] "Skipet" 2/1991  
  34  MASKIN PRODUSERT [1]  1885   34  [P] "Skipet" 2/1991  
  35   [4]  1944   35  [P] "Skipet" 2/1991  
  36  MASKIN [1]  1 x Compound 12"x24" 2 syl. damp 1885 - 1949 36    
  37   [4]  1 x General Motors 2T DM 6 syl. diesel 1949 - 1958, bygget 1944 37  [P] "Skipet" 2/1991  
  38   [6]  1 x Hjelset 2TEV diesel 1958 - 1975 38    
  39   [7]  1 x Mercedes Benz 4TEV diesel 1975 - 39    
  40  EFFEKT [1]  115 ihk 1885 - 1949 40  [P] "Skipet" 2/1991  
  41   [4]  165 bhk 1949 - 1958, bygget 1944 41  [P] "Skipet" 2/1991  
  42   [6]  120 bhk 1958 - 1975 42    
  43   [7]  280 bhk 1975 - 43    
  44  FART [1]  9.0 kn 1885 - 1949 44  [A] Stavanger Aftenblad 04.02.2006  
  45   [7]  10.0 kn 1975 - 45  [A] Stavanger Aftenblad 16.03.1993  
  46  FORBRUK -   46    
  47  LENGDE 24.93 m   47  [N] sjofartsdir.no  
  48  BREDDE 5.33 m   48  [N] sjofartsdir.no  
  49  DYBDE [4]  2.74 m 1949 - 2009 49  [P] "Skipet" 2/1991  
  50   [8]  2.99 m 2009 - 50    
  51  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  80.39 t 1885 - 1893 51    
  52   [2]  104.00 t 1893 - 1949 52    
  53   [4]  103.90 t 1949 - 1955 53    
  54   [5]  86.67 t 1955 - 2009 54  [N] sjofartsdir.no  
  55   [8]  75.00 t 2009 - 55  [N] sjofartsdir.no  
  56  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  39.11 t 1883 - 1893 56    
  57   [4]  53.99 t 1949 - 1955 57    
  58   [5]  35.15 t 1955 - 2009 58  [N] sjofartsdir.no  
  59   [8]  22.00 t 2009 - 59  [N] sjofartsdir.no  
  60  DØDVEKTTONNASJE -   60    
  61  BILER 0   61  Observasjon  
  62  TRAILERE 0   62  Observasjon  
  63  PASSASJERER [1]  212 1885 - 1893 63  [P] "Skipet" 2/1991  
  64   [2]  230 1893 - 1903 64  [A] Stavanger Aftenblad 04.02.2006  
  65   [3]  190 1903 - 1955 65  [P] "Skipet" 2/1991  
  66   [5]  0 1955 - 66  Observasjon  
  67  MANNSKAP -   67    
  68  PASSASJERLUGARER 0   68  Observasjon  
  69  MANNSKAPSLUGARER Ja   69  Observasjon  
  70  DEKKSHØYDE 0   70  Observasjon  
  71  AKSELTRYKK 0   71  Observasjon  
  72  TILLEGGSINFORMASJON -   72    
  73  STATUS Veteranfartøy   73    
 
  74 10.1885   : Levert fra Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger til Sandnæs, Stavanger og Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnes som "Oscar II" [1]. Hjemmehavn: Sandnes. 74    
  75    : Satt i trafikk Stavanger - Sandnes / Stavanger - Dirdal. 75          
  76 1893   : Ombygget ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger, samt sertifikat endret [2]. Satt i trafikk Stavanger - Sandnes / Stavanger - Dirdal / Stavanger - Lysebotn. 76    
  77 14.08.1903   : Innført i Stavanger Skipsregister. 77  [N] sjofartsdir.no  
  78 06.10.1903   : Hjemmehavn: Stavanger. 78    
  79    : Sertifikat endret [3]. 79  [P] "Skipet" 2/1991  
  80 16.06.1906   : Hjemmehavn: Sandnes. 80  - / [P] "Skipet" 2/1991  
  81 1922   : Drift og eierskap overført til Sandnæs-Stavanger-Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnes. 81  [P] "Skipet" 2/1991  
  82 1924   : Solgt til Dampskibsselskabet Oscar II a/s, Sandnes. 82  [P] "Skipet" 1/1986  
  83    : Salgssum: 20 000 NOK. Utleid til Høgsfjord Motorbaadselskab a/s, Høle. 83    
  84    : Satt i trafikk Stavanger - Dirdal [sommer] / Stavanger - Sandnes. 84  [P] "Skipet" 2/1991  
  85 21.11.1924   : Kolliderte med m/s "Riskafjord I" i tykk tåke ved Siriskjær. 85    
  86 1928   : Brann i overbygget. Reparert ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger. 86    
  87 ► 1932   : Tilbakelevert. 87    
  88 1932   : Utleid til Høgsfjord Motorbaadselskab a/s, Høle. Satt i trafikk Stavanger - Dirdal [sommer] / Stavanger - Lysebotn. 88  [P] "Skipet" 2/1991  
  89 1932 ►   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Sandnes. 89    
  90 04.1940   : I bruk som forsyningsfartøy Stavanger - Dirdal. 90    
  91 05.1940   : Satt i trafikk Stavanger - Sandnes. 91    
  92 1943   : Ombygget ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger. 92    
  93 21.12.1949   : Ombygget med ny maskin samt nytt bro-parti ved Brødrene Bjørnevik Motorverksted a/s, Stavanger [4]. 93    
  94 03.1952   : Tatt ut av trafikk. 94    
  95 02.04.1952   : Solgt til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger. 95    
  96    : Salgssum: 110 000 NOK. Reservefartøy. 96  [A] Stavanger Aftenblad 04.02.2006  
  97 27.11.1952   : Hjemmehavn: Stavanger. 97    
  98 08.03.1955   : Solgt til Ingebrigt K. Hebnes, Hebnes. Salgssum: 67 000 NOK. Omdøpt "Havås". 98    
  99 03.1955   : Ombygget til fraktefartøy ved Fjeldberg Bruk a/s, Stavanger [5]. 99  [P] "Skipet" 1-2/1994  
  100    : Satt i frakttrafikk i Ryfylke. 100    
  101 01.02.1958   : Solgt til Johan Naustvik og Jon Naustvik, Vormedal / Jelsa. Salgssum: 50 000 NOK. 101    
  102 02.1958   : Ombygget med ny maskin [6]. Samme trafikk. 102    
  103 24.03.1971   : Solgt til Ragnar Vatsø, Bremanger. Salgssum: 115 000 NOK. Satt i lokal frakttrafikk. 103    
  104 1975   : Ombygget med ny maskin [7]. 104    
  105 05.03.1979   : Solgt til Karl Sæther, Bøfjorden. Salgssum: 220 000 NOK. Utleid til Rødsand Gruver a/s, Rødsand. Satt i sandfrakttrafikk Smøla - Frøya. 105    
  106 06.1985   : Solgt til Gunnar Erntzen, Torvastad. 106  [P] "Skipet" 2/1991  
  107    : Satt i lokal sandfrakttrafikk. 107    
  108 02.1986   : Solgt til Per Kåre Reilstad, Judaberg. 108  [P] "Skipet" 1/1986  
  109    : Satt i sandfrakttrafikk, Ryfylke. 109    
  110 07.12.1990   : Solgt til Helge Harry Nymo, Bodø. Salgssum: 200 000 NOK. 110  [N] sjofartsdir.no  
  111    : I bruk ved kaibygging. 111    
  112 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 112  [N] sjofartsdir.no  
  113 15.10.1993   : Solgt til Birger Bech, Mo i Rana. Salgssum: 100 000 NOK. 113  [N] sjofartsdir.no  
  114    : Satt i lokal frakttrafikk. 114    
  115 1997   : I opplag, Stokkvågen. 115    
  116 10.1999   : Solgt til Daniel Øvstebø og Svein Hana, Sandnes. Salgssum: 100 000 NOK. I opplag, Sandnes. 116  [A] Stavanger Aftenblad 22.10.1999  
  117 10.1999 ►   : Restaurering påbegynt, Dirdal. 117    
  118 2001   : Til Paulsen Mekaniske Verksted, Vedavågen for ombygging / restaurering. 118  [A] Stavanger Aftenblad 25.06.2004  
  119 15.03.2002   : Solgt til Dampskibsselskabet Oscar II a/s, Sandnes. Salgssum: 50 000 NOK. Omdøpt "Den Gamle Oscar II". 119  [N] sjofartsdir.no  
  120 24.06.2004   : Ombygget til passasjerfartøy ved Paulsen Mekaniske Verksted, Vedavågen. 120  [A] Stavanger Aftenblad 25.06.2004  
  121    : Stasjonert i Sandnes. 121  [A] Stavanger Aftenblad 04.02.2006  
  122 pr.05.2007   : Til oppussing, Frafjord. 122  [A] Stavanger Aftenblad 30.05.2007  
  123 06.07.2009   : Ommålt [8]. 123  [N] sjofartsdir.no  
  124 ca.01.2012   : Til PC Western Shipbuilding Yard, Klaipeda, Litauen for restaurering. 124    
  125 06.2012   : Restaurert til anno 1900 ved PC Western Shipbuilding Yard, Klaipeda, LT. Bl.a. ny salong på dekk 1 og total maskinoverhaling. 125  [N] stavanger-aftenblad 19.06.2012  
  126 19.06.2012   : Ankom Sandnes fra verftet. 126  [N] stavanger-aftenblad 19.06.2012  
  127 22.05.2014   : Hjemmehavn: Sandnes. 127  [N] sjofartsdir.no  
  128 21.11.2018   : Omdøpt "Oscar II". 128  [N] sjofartsdir.no  
           
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau