EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    D/s "OSCAR II" 1885-1955   FOTOGRAFI   OPPDATERT 21.12.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1885 - 1955     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LEPA   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER           4    
  4  MMSI-NUMMER           5    
  5  NAVN   "Oscar II" 1885 - 1955 6  [N] sjofartsdir.no  
  6     "Havås" 1955 - 2002 7  [N] sjofartsdir.no  
  7           "Den Gamle Oscar II" 2002 - 8  [N] sjofartsdir.no  
               
  8  REDERI / EIERFORHOLD Sandnæs, Stavanger og Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnes 1855 - 1922 8    
  9     Sandnæs-Stavanger-Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnes 1922 - 1924 9  [P] "Skipet" 2/1991  
  10     Dampskibsselskabet Oscar II a/s, Sandnes 1924 - 1952 10  [P] "Skipet" 1/1986  
  11     Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger 1952 - 1955 11    
  12     Ingebrigt K. Hebnes, Hebnes 1955 - 1958 12    
  13     Johan Naustvik og Jon Naustvik, Vormedal / Jelsa 1958 - 1971 13    
  14     Ragnar Vatsø, Bremanger 1971 - 1979 14    
  15     Karl Sæther, Bøfjorden 1979 - 1985 15    
  16     Gunnar Erntzen, Torvastad 1985 - 1986 16  [P] "Skipet" 2/1991  
  17     Per Kåre Reilstad, Judaberg 1986 - 1990 17  [P] Skipet 1/1986  
  18     Helge Harry Nymo, Bodø 1990 - 1993 18  [N] sjofartsdir.no  
  19     Birger Bech, Mo i Rana 1993 - 1999 19  [N] sjofartsdir.no  
  20     Daniel Øvstebø og Svein Hana, Sandnes 1999 - 2002 20  [A] Stavanger Aftenblad 22.10.1999  
  21           Dampskibsselskabet Oscar II a/s, Sandnes 2002 - 21  [N] sjofartsdir.no  
 
  22  BYGGEÅR       1885   22  [N] sjofartsdir.no  
  23  BYGGENUMMER       11   23  [P] "Skipet" 2/1976  
  24  SKROG       Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   24  [P] "Skipet" 2/1976  
  25  UTRUSTNING       Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   25  [P] "Skipet" 2/1976  
  26  TYPE           26    
  27  SKROG       Konvensjonelt, rigget som skonnert   27  Observasjon / -  
  28  KLASSE           28    
  29  MATERIALE       Stål   29  [N] sjofartsdir.no  
  30  MASKINFABRIKANT   [1] Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger 1885 - 1949 30  [P] "Skipet" 2/1991  
  31     [4] General Motors Cooperation 1949 - 1958, bygget 1944 31  [P] "Skipet" 2/1991  
  32           [6] Hjelset Motorfabrikk a/s, Ålesund 1958 - 1975 32  [P] "Skipet" 2/1991  
  33  MASKIN PRODUSERT   [1] 1885   33  [P] "Skipet" 2/1991  
  34           [4] 1944     34  [P] "Skipet" 2/1991  
  35  MASKIN   [1] 1 x Compound 12"x24" 2 syl. damp 1885 - 1949 35    
  36     [4] 1 x General Motors 2T DM 6 syl. diesel 1949 - 1958, bygget 1944 36  [P] "Skipet" 2/1991  
  37     [6] 1 x Hjelset 2TEV diesel 1958 - 1975 37    
  38           [7] 1 x Mercedes Benz 4TEV diesel 1975 - 38    
  39  EFFEKT   [1] 115 ihk 1885 - 1949 39  [P] "Skipet" 2/1991  
  40     [4] 165 bhk 1949 - 1958, bygget 1944 40  [P] "Skipet" 2/1991  
  41     [6] 120 bhk 1958 - 1975 41      
  42           [7] 280 bhk 1975 - 42    
  43  FART   [1] 09.0 kn 1885 - 1949 43  [A] Stavanger Aftenblad 04.02.2006  
  44           [7] 10.0 kn 1975 - 44  [A] Stavanger Aftenblad 16.03.1993    
  45  FORBRUK           45    
  46  LENGDE   24.93 m   46  [N] sjofartsdir.no  
  47  BREDDE       05.33 m   47  [N] sjofartsdir.no  
  48  DYBDE   [4] 02.74 m 1949 - 2009 48  [P] "Skipet" 2/1991  
  49           [8] 02.99 m 2009 - 49      
  50  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 080.39 t 1885 - 1893 50    
  51     [2] 104.00 t 1893 - 1949 51      
  52     [4] 103.90 t 1949 - 1955 52      
  53     [5] 086.67 t 1955 - 2009 53  [N] sjofartsdir.no  
  54           [8] 075.00 t 2009 - 54  [N] sjofartsdir.no  
  55  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 039.11 t 1883 - 1893 55    
  56     [4] 053.99 t 1949 - 1955 56      
  57     [5] 035.15 t 1955 - 2009 57  [N] sjofartsdir.no  
  58           [8] 022.00 t 2009 - 58  [N] sjofartsdir.no  
  59  DØDVEKTTONNASJE           59    
  60  BILER   0   60  Observasjon  
  61  TRAILERE       0   61  Observasjon  
  62  PASSASJERER   [1] 212 1885 - 1893 62  [P] "Skipet" 2/1991  
  63     [2] 230 1893 - 1903 63  [A] Stavanger Aftenblad 04.02.2006  
  64     [3] 190 1903 - 1955 64  [P] "Skipet" 2/1991  
  65     [5] 0 1955 - 65  Observasjon  
  66  MANNSKAP           66    
  67  PASSASJERLUGARER       0   67  Observasjon  
  68  MANNSKAPSLUGARER       Ja   68  Observasjon  
  69  DEKKSHØYDE       0   69  Observasjon  
  70  AKSELTRYKK       0   70  Observasjon  
  71  TILLEGGSINFORMASJON           71    
  72  STATUS       Veteranfartøy   72    
 
  73 10.1885   : Levert fra Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger til Sandnæs, Stavanger og Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnes som "Oscar II" [1]. Hjemmehavn: Sandnes. Satt i trafikk Stavanger - Sandnes / Stavanger - Dirdal. 73    
  74 1893   : Ombygget ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger, samt sertifikat endret [2]. Satt i trafikk Stavanger - Sandnes / Stavanger - Dirdal / Stavanger - Lysebotn. 74    
  75 14.08.1903   : Innført i Stavanger Skipsregister. 75  [N] sjofartsdir.no  
  76 06.10.1903   : Hjemmehavn: Stavanger. 76    
  77    : Sertifikat endret [3]. 77  [P] "Skipet" 2/1991  
  78 16.06.1906   : Hjemmehavn: Sandnes. 78  - / [P] "Skipet" 2/1991  
  79 1922   : Drift og eierskap overført til Sandnæs-Stavanger-Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnes. 79  [P] "Skipet" 2/1991  
  80 1924   : Solgt til Dampskibsselskabet Oscar II a/s, Sandnes. 80  [P] "Skipet" 1/1986  
  81    : Salgssum: 20 000 NOK. Utleid til Høgsfjord Motorbaadselskab a/s, Høle. 81    
  82    : Satt i trafikk Stavanger - Dirdal [sommer] / Stavanger - Sandnes. 82  [P] "Skipet" 2/1991  
  83 21.11.1924   : Kolliderte med m/s "Riskafjord I" i tykk tåke ved Siriskjær. 83    
  84 1928   : Brann i overbygget. Reparert ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger. 84    
  85 ► 1932   : Tilbakelevert. 85    
  86 1932   : Utleid til Høgsfjord Motorbaadselskab a/s, Høle. Satt i trafikk Stavanger - Dirdal [sommer] / Stavanger - Lysebotn. 86  [P] "Skipet" 2/1991  
  87 1932 ►   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Sandnes. 87    
  88 04.1940   : I bruk som forsyningsfartøy Stavanger - Dirdal. 88    
  89 05.1940   : Satt i trafikk Stavanger - Sandnes. 89    
  90 1943   : Ombygget ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger. 90    
  91 21.12.1949   : Ombygget med ny maskin samt nytt bro-parti ved Brødrene Bjørnevik Motorverksted a/s, Stavanger [4]. 91    
  92 03.1952   : Tatt ut av trafikk. 92    
  93 02.04.1952   : Solgt til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger. 93    
  94    : Salgssum: 110 000 NOK. Reservefartøy. 94  [A] Stavanger Aftenblad 04.02.2006  
  95 27.11.1952   : Hjemmehavn: Stavanger. 95    
  96 08.03.1955   : Solgt til Ingebrigt K. Hebnes, Hebnes. Salgssum: 67 000 NOK. Omdøpt "Havås". 96    
  97 03.1955   : Ombygget til fraktefartøy ved Fjeldberg Bruk a/s, Stavanger [5]. 97  [P] "Skipet" 1-2/1994  
  98    : Satt i frakttrafikk i Ryfylke. 98    
  99 01.02.1958   : Solgt til Johan Naustvik og Jon Naustvik, Vormedal / Jelsa. Salgssum: 50 000 NOK. 99    
  100 02.1958   : Ombygget med ny maskin [6]. Samme trafikk. 100    
  101 24.03.1971   : Solgt til Ragnar Vatsø, Bremanger. Salgssum: 115 000 NOK. Satt i lokal frakttrafikk. 101    
  102 1975   : Ombygget med ny maskin [7]. 102    
  103 05.03.1979   : Solgt til Karl Sæther, Bøfjorden. Salgssum: 220 000 NOK. Utleid til Rødsand Gruver a/s, Rødsand. Satt i sandfrakttrafikk Smøla - Frøya. 103    
  104 06.1985   : Solgt til Gunnar Erntzen, Torvastad. 104  [P] "Skipet" 2/1991  
  105    : Satt i lokal sandfrakttrafikk. 105    
  106 02.1986   : Solgt til Per Kåre Reilstad, Judaberg. 106  [P] "Skipet" 1/1986  
  107    : Satt i sandfrakttrafikk, Ryfylke. 107    
  108 07.12.1990   : Solgt til Helge Harry Nymo, Bodø. Salgssum: 200 000 NOK. 108  [N] sjofartsdir.no  
  109    : I bruk ved kaibygging.   109    
  110 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 110  [N] sjofartsdir.no  
  111 15.10.1993   : Solgt til Birger Bech, Mo i Rana. Salgssum: 100 000 NOK. 111  [N] sjofartsdir.no  
  112    : Satt i lokal frakttrafikk. 112    
  113 1997   : I opplag, Stokkvågen. 113    
  114 10.1999   : Solgt til Daniel Øvstebø og Svein Hana, Sandnes. Salgssum: 100 000 NOK. I opplag, Sandnes. 114  [A] Stavanger Aftenblad 22.10.1999  
  115 10.1999 ►   : Restaurering påbegynt, Dirdal. 115    
  116 2001   : Til Paulsen Mekaniske Verksted, Vedavågen for ombygging / restaurering. 116  [A] Stavanger Aftenblad 25.06.2004  
  117 15.03.2002   : Solgt til Dampskibsselskabet Oscar II a/s, Sandnes. Salgssum: 50 000 NOK. Omdøpt "Den Gamle Oscar II". 117  [N] sjofartsdir.no  
  118 24.06.2004   : Ombygget til passasjerfartøy ved Paulsen Mekaniske Verksted, Vedavågen. 118  [A] Stavanger Aftenblad 25.06.2004  
  119    : Stasjonert i Sandnes. 119  [A] Stavanger Aftenblad 04.02.2006  
  120 pr.05.2007   : Til oppussing, Frafjord. 120  [A] Stavanger Aftenblad 30.05.2007  
  121 06.07.2009   : Ommålt [8]. 121  [N] sjofartsdir.no  
  122 ca.01.2012   : Til PC Western Shipbuilding Yard, Klaipeda, Litauen for restaurering. 122    
  123 06.2012   : Restaurert til anno 1900 ved PC Western Shipbuilding Yard, Klaipeda, LT. Bl.a. ny salong på dekk 1 og total maskinoverhaling. 123  [N] stavanger-aftenblad 19.06.2012  
  124 19.06.2012   : Ankom Sandnes fra verftet. 124  [N] stavanger-aftenblad 19.06.2012  
  125 22.05.2014   : Hjemmehavn: Sandnes. 125  [N] sjofartsdir.no