A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "OSCAR II" 1885 - 1955    
       
  Fortegnelse nr.:   P58          
  Oppdatert:   01.09.2020          
  Periode:   1885 - 1955          
  Fotografi:                
  Status:   Veteranfartøy          
       
       
1  Byggeår    1885   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    11   2  [P] "Skipet" 2/1976    
3  Skrog    Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   3  [P] "Skipet" 2/1976    
4  Utrustning    Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   4  [P] "Skipet" 2/1976    
             
5  Kjenningssignal    J W P D   5  1885 - etter 1885   5  [N] sjohistorie.no    
6      L E P A   6  etter 1885 -   6  [N] sdir.no    
                     
7  IMO-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  MMSI-nummer    -   8  -   8  -    
                     
9  Navn    "Oscar II"   9  1885 - 1955   9  [N] sdir.no    
10      "Havås"   10  1955 - 2002   10  [N] sdir.no    
11      "Den Gamle Oscar II"   11  2002 - 2018   11  [N] sdir.no    
12      "Oscar II"   12  2018 -   12  [N] sdir.no    
                     
13  Rederi / eierforhold    Sandnæs, Stavanger og Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnes   13  1885 - 1922   13  [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
14      Sandnæs-Stavanger-Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnes   14  1922 - 1924   14  [P] "Skipet" 2/1991    
15      Dampskibsselskabet Oscar II a/s, Sandnes   15  1924 - 1952   15  [P] "Skipet" 1/1986    
16      Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger   16  1952 - 1955   16  [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
17      Ingebrigt K. Hebnes, Hebnes   17  1955 - 1958   17  [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
18      Johan Naustvik, Vormedal og Jon Naustvik, Jelsa   18  1958 - 1971   18  [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
19      Ragnar Vatsø, Bremanger   19  1971 - 1979   19  [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
20      Karl Sæther, Bøfjorden   20  1979 - 1985   20  [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
21      Gunnar Erntzen, Torvastad   21  1985 - 1986   21  [P] "Skipet" 2/1991    
22      Per Kåre Reilstad, Judaberg   22  1986 - 1990   22  [P] "Skipet" 1/1986    
23      Helge Harry Nymo, Bodø   23  1990 - 1993   23  [N] sdir.no    
24      Birger Bech, Mo i Rana   24  1993 - 1999   24  [N] sdir.no    
25      Daniel Øvstebø og Svein Hana, Sandnes   25  1999 - 2002   25  [A] Stavanger Aftenblad 22.10.1999    
26      Dampskibsselskabet Oscar II a/s, Sandnes   26  2002 -   26  [N] sdir.no    
                     
27  Type    -   27  -   27  -    
                     
28  Skrogutforming    Konvensjonelt, rigget som skonnert   28  -   28  [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
                         
29  Klasse    -   29  -   29  -    
                         
30  Materiale    Stål   30  -   30  [N] sdir.no    
                         
31  Maskinfabrikant A  Dankin & Nichol, Newcastle, Storbritannia   31  1885 - 1949   31  [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
32   F  Hjelset Motorfabrikk a/s, Ålesund   32  1958 - 1975   32  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
33  Maskin produsert A  1885   33  -   33  [P] "Skipet" 2/1991    
34   D  1944   34  -   34  [P] "Skipet" 2/1991    
                         
35  Maskin A  1 x Compound 12"x24" 2 syl. damp   35  1885 - 1949   35  -    
36   D  1 x General Motors 2T DM 6 syl. diesel   36  1949 [bygget 1944] - 1958   36  [P] "Skipet" 2/1991    
37   F  1 x Hjelset 2TEV diesel   37  1958 - 1975   37  -    
38   G  1 x Mercedes Benz 4TEV diesel   38  1975 -   38  [N] warsailors.com    
                         
39  Effekt A  115 ihk   39  1885 - 1949   39  [P] "Skipet" 2/1991    
40   D  165 bhk   40  1949 - 1958   40  [P] "Skipet" 2/1991    
41   F  120 bhk   41  1958 - 1975   41  -    
42   G  280 bhk   42  1975 -   42  [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
                         
43  Fart A  9.0 kn   43  1885 - 1949   43  [A] Stavanger Aftenblad 04.02.2006    
44   G  10.0 kn   44  1975 -   44  [A] Stavanger Aftenblad 16.03.1993    
                         
45  Forbruk    -   45  -   45  -    
                         
46  Lengde    24.93 m   46  1886 - 1932   46  [N] sdir.no    
                         
47  Bredde    5.33 m   47  1886 - 1962   47  [N] sdir.no    
                         
48  Dyptgående A  2.50 m   48  1885 - 1949   48  [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
49   D  2.74 m   49  1949 [målt 1951] - 2009   49  [P] "Skipet" 2/1991    
50   H  2.99 m   50  2009 -   50  [N] sdir.no    
                         
51  Brutto registertonn A  80.39 t   51  1885 - 1939   51  [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
52   B  104 t   52  1939 - 1949   52  [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
53   D  103.90 t   53  1949 [målt 1951] - 1955   53  [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
54   E  86.67 t   54  1955 - 2009   54  [N] sdir.no    
55   H  75 t   55  2009 -   55  [N] sdir.no    
                         
56  Netto registertonn A  39.11 t   56  1885 - 1939   56  [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
57   D  53.99 t   57  1949 [målt 1951] - 1955   57  [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
58   E  35.15 t   58  1955 - 2009   58  [N] sdir.no    
59   H  22 t   59  2009 -   59  [N] sdir.no    
                         
60  Dødvekttonn    -   60  -   60  -    
                         
61  Bilkapasitet    0   61  -   61  HMI    
                         
62  Trailerkapasitet    0   62  -   62  HMI    
                         
63  Passasjersertifikat A  212   63  1885 - 1893   63  [P] "Skipet" 2/1991    
64   B  230   64  1893 - 1903   64  [A] Stavanger Aftenblad 04.02.2006    
65   C  190   65  1903 - 1955   65  [P] "Skipet" 2/1991    
66   E  0   66  1955 - før 2019   66  HMI    
67   I  Ja   67  før 2019 -   67  [N] oscar.no    
                         
68  Mannskap    Ja   68  -   68  HMI    
                         
69  Passasjerlugarer    0   69  -   69  HMI    
                         
70  Mannskapslugarer    Ja   70  -   70  HMI    
                         
71  Dekkshøyde    0   71  -   71  HMI    
                         
72  Tillatt akseltrykk    0   72  -   72  HMI    
                         
72  Tilleggsinformasjon    -   72  -   72  -    
       
       
73   10.1885   Levert fra Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger til Sandnæs, Stavanger og Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnes som "Oscar II" [A]. Hjemmehavn: Sandnes. 73 [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
74       Satt i trafikk Stavanger - Sandnes / Stavanger - Dirdal. 74 [P] "Fjordvegen"    
75   1893   Ombygget ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger, samt sertifikat endret [B]. 75 [P] "Fjordabådane" / [A] Stavanger Aftenblad 04.02.2006    
76       Satt i trafikk Stavanger - Sandnes / Stavanger - Dirdal / Stavanger - Lysebotn. 76 [P] "Fjordvegen"    
77   14.08.1903   Innført i Stavanger Skipsregister. 77 [N] sdir.no    
78   06.10.1903   Hjemmehavn: Stavanger. 78 [P] "Fjordabådane"    
79       Sertifikat endret [C]. 79 [P] "Skipet" 2/1991    
80   16.06.1906   Hjemmehavn: Sandnes. 80 [P] "Fjordabådane"    
81   1922   Drift og eierskap overført til Sandnæs-Stavanger-Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnes. 81 [P] "Skipet" 2/1991    
82   1924   Solgt til Dampskibsselskabet Oscar II a/s, Sandnes. Salgssum: 20 000 NOK. 82 [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
83       Utleid til Høgsfjord Motorbaadselskab a/s, Høle. 83 -    
84       Satt i trafikk Stavanger - Dirdal [sommer] / Stavanger - Sandnes. 84 [P] "Skipet" 2/1991    
85   21.11.1924   Kolliderte med m/s "Riskafjord I" i tykk tåke ved Siriskjær. 85 [P] "Skipet" 3/1991    
86   1925   Brann i overbygget. Reparert ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger. 86 [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
87   ► 1932   Tilbakelevert. 87 HMI    
88   1932   Utleid til Høgsfjord Motorbaadselskab a/s, Høle. Satt i trafikk Stavanger - Dirdal [sommer] / Stavanger - Lysebotn. 88 [P] "Skipet" 2/1991    
89   1932 ►   Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Sandnes. 89 [N] warsailors.com / -    
90   04.1940   I bruk som forsyningsfartøy Stavanger - Dirdal. 90 [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
91   05.1940   Satt i trafikk Stavanger - Sandnes. 91 -    
92   1943   Ombygget ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger. 92 [N] warsailors.com    
93   21.12.1949   Ombygget med ny maskin samt nytt bro-parti ved Brødrene Bjørnevik Motorverksted a/s, Stavanger [D]. 93 [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
94   10.06.1951   Ommålt [D]. 94 [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
95   03.1952   Tatt ut av trafikk. 95 [P] "Fjordabådane"    
96   02.04.1952   Solgt til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger. 96 [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
97       Salgssum: 110 000 NOK. Reservefartøy. 97 [A] Stavanger Aftenblad 04.02.2006    
98   27.11.1952   Hjemmehavn: Stavanger. 98 [P] "Fjordabådane"    
99   08.03.1955   Solgt til Ingebrigt K. Hebnes, Hebnes. Salgssum: 67 000 NOK. Omdøpt "Havås". 99 [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
100   03.1955   Ombygget til fraktefartøy ved Fjeldberg Bruk a/s, Stavanger [E]. 100 [P] "Skipet" 1-2/1994    
101       Satt i frakttrafikk i Ryfylke. 101 [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
102   01.07.1955   Ommålt [E]. 102 [N] sdir.no    
103   01.02.1958   Solgt til Johan Naustvik og Jon Naustvik, Vormedal / Jelsa. Salgssum: 50 000 NOK. 103 [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
104   02.1958   Ombygget med ny maskin [F]. Samme trafikk. 104 [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
105   24.03.1971   Solgt til Ragnar Vatsø, Bremanger. Salgssum: 115 000 NOK. Satt i lokal frakttrafikk. 105 [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
106   1975   Ombygget med ny maskin [G]. 106 [N] warsailors.com    
107   05.03.1979   Solgt til Karl Sæther, Bøfjorden. Salgssum: 220 000 NOK. 107 [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
108       Utleid til Rødsand Gruver a/s, Rødsand. Satt i sandfrakttrafikk Smøla - Frøya. 108 [N] warsailors.com    
109   06.1985   Solgt til Gunnar Erntzen, Torvastad. 109 [P] "Skipet" 2/1991    
110       Satt i lokal sandfrakttrafikk. 110 [N] warsailors.com    
111   02.1986   Solgt til Per Kåre Reilstad, Judaberg. 111 [P] "Skipet" 1/1986    
112       Satt i sandfrakttrafikk, Ryfylke. 112 [N] warsailors.com    
113   07.12.1990   Solgt til Helge Harry Nymo, Bodø. Salgssum: 200 000 NOK. 113 [N] sdir.no    
114       I bruk ved kaibygging. 114 [N] warsailors.com    
115   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 115 [N] sdir.no    
116   15.10.1993   Solgt til Birger Bech, Mo i Rana. Salgssum: 100 000 NOK. 116 [N] sdir.no    
117       Satt i lokal frakttrafikk. 117 -    
118   1997   I opplag, Stokkvågen. 118 [N] warsailors.com    
119   10.1999   Solgt til Daniel Øvstebø og Svein Hana, Sandnes. Salgssum: 100 000 NOK. I opplag, Sandnes. 119 [A] Stavanger Aftenblad 22.10.1999    
120   10.1999 ►   Restaurering påbegynt, Dirdal. 120 [N] warsailors.com    
121   2001   Til Paulsen Mekaniske Verksted, Vedavågen for ombygging / restaurering. 121 [A] Stavanger Aftenblad 25.06.2004    
122   15.03.2002   Solgt til Dampskibsselskabet Oscar II a/s, Sandnes. Salgssum: 50 000 NOK. Omdøpt "Den Gamle Oscar II". 122 [N] sdir.no    
123   24.06.2004   Ombygget til passasjerfartøy anno 1903 ved Paulsen Mekaniske Verksted, Vedavågen. 123 [P] "Skipet" 3/2004    
124       Stasjonert i Sandnes. 124 [A] Stavanger Aftenblad 04.02.2006    
125   pr.05.2007   Til oppussing, Frafjord. 125 [A] Stavanger Aftenblad 30.05.2007    
126   02.07.2009   Ommålt [H]. 126 [N] sdir.no    
127   ca.01.2012   Til PC Western Shipbuilding Yard, Klaipeda, Litauen for restaurering. 127 -    
128   06.2012   Restaurert til anno 1900 ved PC Western Shipbuilding Yard, Klaipeda, LT. Bl.a. ny salong på dekk 1 og total maskinoverhaling. 128 [N] stavanger-aftenblad 19.06.2012    
129   19.06.2012   Ankom Sandnes fra verftet. 129 [N] stavanger-aftenblad 19.06.2012    
130   22.05.2014   Hjemmehavn: Sandnes. 130 [N] sdir.no    
131   21.11.2018   Omdøpt "Oscar II". 131 [N] sdir.no    
132   ► 2019   Sertifisert [I]. 132 [N] oscar.no    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau