H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "OMBOFJORD" 1924  
                     
    Forside            
 
    Kontakt              
    Kilder              
    Forklaring              
    Passasjerfartøy                
    Hurtigbåter              
    Bilferger             © Greve a/s  
                   
                   
                   
    Oppdatert: 01.09.2020                
    Status: OPPHOGGET                
                   
      Fortegnelse nr. P-76  
      "OMBOFJORD" [1924 - 1943 / 1946 - 1951]  
                   
                   
1   Periode       1924 - 1943 / 1946 - 1951 1 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
2   Byggeår       1883 2 [P] "Skipet" 3/1980  
3   Byggenummer       -- 3    
4   Skrog       Eriksberg Mekaniske Verkstad a/b, Göteborg, Sverige 4 [P] "Skipet" 3/1980  
5   Utrustning       Eriksberg Mekaniske Verkstad a/b, Göteborg, Sverige 5 [P] "Skipet" 3/1980  
6   Type       -- 6    
7   Skrogutforming       Konvensjonelt, rigget som skonnertbrigg 7 [P] "Fjordabådane"  
8   Materiale       Jern 8 [N] warsailors.com  
                   
           
                   
9   ▼ IDENTIFIKASJON 9    
10   Periode       Navn 10    
11   1883 - 1934       "Ole Bull" 11 [P] "Skipet" 3/1980  
12   1934 - 1953       "Ombofjord" 12 [P] "Skipet" 3/1980  
13           Kallesignal 13    
14   1883 - 1934       JVSK 14 [P] "Skipet" 2/1991  
15   1934 - 1953       LEOP 15 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [N] wikipedia.org  
16           IMO-nummer 16    
17           -- 17    
18           MMSI-nummer 18    
19           -- 19    
                   
           
                   
20   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 20    
21   Periode       Navn 21    
22   1883 - 1891       Ole Bulls Dampskibsselskab a/s, Osterøy 22 [P] "Skipet" 3/1980  
23   1891 - 1918       Indre Nordhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 23 [P] "Skipet" 3/1980  
24   1918       Peder O. Husebø, Stavanger 24 [P] "Fjordabådane"  
25   1918 - 1924       Ingolf Romsøe og Bertholdius Romsøe, Stavanger 25 [P] "Fjordabådane"  
26   1924 - 1932       Jøsenfjord a/s, Vadla 26 [P] "Fjordabådane"  
27   1932 - 1947       Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger 27 [P] "Skipet" 2/1991  
28   1947 - 1952       Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger 28 [P] "Skipet" 2/1991  
29   1952 - 1953       Lars Folkedal, Kopervik 29 [P] "Med båt og buss"  
30   1953       Brødrene Anda a/s, Stavanger 30 [A] Stavanger Aftenblad 28.01.2006  
                   
           
                   
31   ▼ KLASSIFISERING 31    
32   Periode       Klasse 32    
33           -- 33    
                   
           
                   
34   ▼ MASKINERI 34    
35   Periode       Fabrikant 35    
36   1883 - 1938   A   Eriksberg Mekaniske Verkstad a/b, Göteborg, Sverige 36    
37   1938 - 1944   D   De Forenede Motorfabrikker a/s, Bergen 37 [P] "Skipet" 2/1991  
38   1944 [bygget 1938] - 1953   E   De Forenede Motorfabrikker a/s, Bergen 38 [P] "Skipet" 2/1991  
39           Produsert 39    
40       A   1883 40    
41       D   1938 41 [P] "Skipet" 2/1991  
42       E   1944 42 [P] "Skipet" 2/1991  
43           Maskin 43    
44   1883 - 1938   A   1 x Compound 2 syl. damp 44 [P] "Skipet" 3/1980  
45   1938 - 1944   D   1 x Union 2TEV DM diesel 45 [N] warsailors.com  
46   1944 [bygget 1938] - 1953   E   1 x  2TEV Union DM 4 syl. diesel 46 [P] "Skipet" 2/1991  
47           Effekt 47    
48   1883 - 1938   A   25 nhk 48    
49   1938 - 1944   D   50 bhk 49 [P] "Skipet" 2/1991  
50   1944 - 1953   E   244 bhk 50 [P] "Skipet" 2/1991  
51           Fart 51    
52   1883 - 1938   A   10.5 kn 52    
53   1938 - 1944   D   12.0 kn 53    
54   1944 - 1953   E   10.5 kn 54    
55           Forbruk 55    
56           -- 56    
                   
           
                   
57   ▼ MÅL 57    
58   Periode       Lengde 58    
59   1883 - ca.1895   A   24.42 m 59 [P] "Skipet" 2/1991  
60   ca.1895 - 1953   B   29.32 m 60 [P] "Skipet" 2/1991  
61           Bredde 61    
62   1883 - 1944   A   4.69 m 62 [P] "Fjordabådane"  
63   1944 - 1953   E   4.72 m 63 [P] "Fjordabådane"  
64           Dybde 64    
65           2.10 m 65 [P] "Skipet" 3/1980  
66           Brutto tonnasje 66    
67   1883 - ca.1895   A   90.53 brt 67 [P] "Fjordabådane"  
68   ca.1895 - 1924   B   94 brt 68 [P] "Skipet" 2/1991  
69   1924 - 1944   C   94.36 brt 69 [P] "Fjordabådane"  
70   1944 - 1946   E   143.02 brt 70 [P] "Skipet" 3/1980  
71   1946 - 1953   F   125.88 brt 71 [P] "Fjordabådane"  
72           Netto tonnasje 72    
73   1883 - ca.1895   A   48.72 nrt 73 [P] "Fjordabådane"  
74   ca.1895 - 1924   B   40 nrt 74 [P] "Skipet" 2/1991  
75   1924 - 1944   C   48.73 nrt 75 [P] "Fjordabådane"  
76   1944 - 1946   E   55.38 nrt 76 [P] "Fjordabådane"  
77   1946 - 1953   F   77.51 nrt 77 [P] "Fjordabådane"  
78           Dødvekttonn 78    
79           -- 79    
                   
           
                   
80   ▼ KAPASITET 80    
81   Periode       Personbiler 81    
82           0 82 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
83           Trailere 83    
84         0 84 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
85           Passasjerer 85    
86   ca.1895 - 1918   B   183 86 [P] "Skipet" 2/1991  
87   1918 - 1924   G   0 87 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
88   1924 - 1953   C   Ja 88 [P] "Skipet" 2/1991  
89           Passasjerlugarer 89    
90         -- 90    
91           Mannskapslugarer 91    
92           Ja 92 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
93           Mannskap 93    
94   pr.1951       Kaptein, styrmann, maskinassistent, 2 matroser 94 [A] Stavanger Aftenblad 28.01.2006  
95           Dekkshøyde 95    
96           0 96 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
97           Tillatt akseltrykk 97    
98           0 98 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
                   
           
                   
99   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 99    
100   -- 100    
                   
           
                 
101   ▼ HISTORIKK 101            
102 12.1883   A   Levert fra Eriksberg Mekaniske Verkstad a/b, Göteborg, Sverige til Ole Bulls Dampskibsselskab a/s, Osterøy som "Ole Bull". 102 [P] "Skipet" 3/1980  
103         Hjemmehavn: Bergen. Satt i trafikk Bergen - Odda / Bergen - Stanghelle. 103 [N] warsailors.com  
104 29.11.1884       Pårent av d/s "Hornelen" ved Salhus. Sank, Askhavnen. 104 [P] "Skipet" 3/1992  
105 29.05.1891       Drift og eierskap overført til Indre Nordhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen.  105 [P] "Skipet" 3/1980  
106 ca.1895   B   Ombygget: Forlenget og opprustet. 106 [N] warsailors.com  
107 11.1908       Tatt ut av trafikk. 107 [P] "Skipet" 3/1980  
108 19.01.1918       Solgt til Peder O. Husebø, Stavanger. Drift og eierskap overført til Ingolf Romsøe og Bertholdius Romsøe, Stavanger. Salgssum: 40 000 NOK. 108 [P] "Fjordabådane"  
109     G   Omklassifisert til fraktefartøy. 109 [P] "Fjordabådane"  
110 16.03.1921       Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 110 [P] "Fjordabådane"  
111 23.01.1924       Solgt til Jøsenfjord a/s, Vadla. 111 [P] "Med båt og buss"  
112         Salgssum: 16 000 NOK. 112 [P] "Fjordabådane"  
113 27.05.1924       Omdøpt "Ombofjord". 113 [P] "Fjordabådane"  
114 16.06.1924   C   Ombygget til passasjerfartøy. Satt i trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vatlandsvåg. 114 [P] "Fjordabådane"  
115 sommer 1926       Satt i trafikk Stavanger - Årdal. 115 [P] "Med båt og buss"  
116 1928       Ombygget. 116 [P] "Med båt og buss"  
117 pr.høst 1929       I trafikk Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Vik. 117 [P] "Med båt og buss"  
118 pr.05.1931       I trafikk Stavanger - Vik. 118 [P] Jøsenfjord Ruteselskap - "Vaar-Postruter 1931"  
119 1932       Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Vadla. 119 [P] "Skipet" 2/1991  
120 pr.06.1936       I trafikk Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Vik. 120 [P] Jøsenfjord Ruteselskap - "Sumar-Postruter 1936"  
121 01.01.1934       Nytt kallesignal: LEOP. 121 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [N] wikipedia.org  
122 1938   D   Ombygget med ny maskin. 122 [P] "Skipet" 2/1991  
123 ca.02.1942       Satt i trafikk Stavanger - Bogsund [tillegging ved iskanten]. 123    
124 14.04.1942       Satt i trafikk Stavanger - Hålandsosen. 124 [A] Stavanger Aftenblad 28.01.2006  
125 01.11.1943       Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. 125 [N] warsailors.com  
126 27.07.1944   E   Ombygget: Innredet som tannlegebåt, samt ny maskin. 126 [P] "Fjordabådane"  
127 09.05.1945       Lokalisert i Tromsø i dårlig forfatning. 127 [P] "Med båt og buss"  
128 25.05.1946   F   Ombygget: Reparert og opprustet. 128 [P] "Fjordabådane"  
129         Satt i trafikk Stavanger - Foreneset. 129 [P] "Med båt og buss"  
130 1947       Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger. 130 [P] "Skipet" 2/1991  
131 10.12.1951       Grunnstøtte og sank i tett snøvær ved Låva. Direkte årsak var en lommelykt som lå for nært kompasset.  131 [A] Stavanger Aftenblad 28.01.2006  
132 1952       Kondemnert og solgt til Lars Folkedal, Kopervik. Hevet og lagt i opplag, Kopervik. 132 [P] "Med båt og buss"  
133         Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Kopervik. 133 [N] sjohistorie.no  
134 09.09.1953       Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. 134 [P] "Fjordabådane"  
135         Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 135 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
136 11.1953       Ferdig opphogget. 136 [P] "Skipet" 2/1991  
137 23.01.1959       Slettet fra Stavanger Skipsregister. 137 [P] "Fjordabådane"  
                   
                   
                   
    ▼ FOTOGALLERI              
                   
    Bilde 1/1      
 
  Avbildet som: "Ombofjord"    
    Overtatt av Jøsenfjord-         Lokalisering: Hidlefjorden    
    selskapet.         Tidspunkt: --    
              Rettighetshaver: Greve a/s    
              Hentet fra: "Fjordvegen"    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau