HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  D/s "OMBOFJORD" 1924-1943 / 1946-1951 0 FOTOGRAFI OPPDATERT 16.07.2017
Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde
1  PERIODE       1924 - 1943 / 1946 - 1951   1  
2  KJENNINGSSIGNAL       JVSK 1883 - 1934 2  [P] "Skipet" 2/1991
3           LEOP 1934 - 1953 3  
4  IMO-NUMMER           4  
5  MMSI-NUMMER           5  
6  NAVN     "Ole Bull" 1883 - 1924 6  [P] "Skipet" 3/1980
7           "Ombofjord" 1924 - 1953 7  [P] "Skipet" 3/1980
8  REDERI / EIERFORHOLD Ole Bulls Dampskibsselskab a/s, Osterøy 1883 - 1891 8  [P] Skipet 3/1980      
9     Indre Nordhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1891 - 1918 9  [P] "Skipet" 3/1980
10     Peder O. Husebø, Stavanger 1918 10  
11     Ingolf Romsøe og Bertholdius Romsøe, Stavanger 1918 - 1924 11        
12     Jøsenfjord a/s, Vadla 1924 - 1932 12        
13     Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Vadla 1932 - 1947 13  [P] "Skipet" 2/1991
14     Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger 1947 - 1952 14  [P] "Skipet" 2/1991
15     Lars Folkedal, Kopervik 1952 - 1953 15  
16           Brødrene Anda a/s, Stavanger 1953 16  [A] Stavanger Aftenblad 28.01.2006
17  BYGGEÅR       1883   17  [P] "Skipet" 3/1980
18  BYGGENUMMER           18  
19  SKROG       Eriksberg Mekaniske Verkstad a/b, Göteborg, Sverige   19  [P] "Skipet" 3/1980
20  UTRUSTNING       Eriksberg Mekaniske Verkstad a/b, Göteborg, Sverige   20  [P] "Skipet" 3/1980
21  TYPE           21  
22  SKROG       Konvensjonelt, rigget som skonnert   22  Observasjon / -
23  KLASSE           23  
24  MATERIALE           24  
25  MASKINFABRIKANT   1Eriksberg Mekaniske Verkstad a/b, Göteborg, Sverige 1883 - 1938 25  
26     4De Forenede Motorfabrikker a/s, Bergen 1938 - 1944 26  [P] "Skipet" 2/1991
27           5De Forenede Motorfabrikker a/s, Bergen 1944 - 1953, bygget 1938 27  [P] "Skipet" 2/1991
28  MASKIN PRODUSERT   1► 1883   28  
29     4► 1938   29  [P] "Skipet" 2/1991
30     5► 1938   30  [P] "Skipet" 2/1991
31  MASKIN       11 x Compound 2 syl. damp 1883 - 1938 31  [P] "Skipet" 3/1980
32     41 x Union 2TEV DM diesel 1938 - 1944 32  
33           51 x  2TEV Union DM 4 syl. diesel 1944 - 1953, bygget 1938 33  [P] "Skipet" 2/1991
34  EFFEKT   125 nhk 1883 - 1938 34  
35     450 bhk 1938 - 1944 35  [P] "Skipet" 2/1991
36     5244 bhk 1944 - 1953, bygget 1938 36  [P] "Skipet" 2/1991
37  FART       110.5 kn 1883 - 1938 37  
38     412.0 kn 1938 - 1944 38  
39           510.5 kn 1944 - 1953, bygget 1938 39  
40  FORBRUK           40  
41  LENGDE   124.42 m 1883 - ca.1895 41  [P] "Skipet" 2/1991
42     229.32 m ca.1895 - 1953 42  [P] "Skipet" 2/1991
43  BREDDE       04.72 m   43  [P] "Skipet" 2/1991
44  DYBDE       02.10 m   44  [P] "Skipet" 3/1980
45  BRUTTO REGISTERTONNASJE   1 90.53 t 1883 - ca.1895 45  
46     2 94 t ca.1895 - 1924 46  [P] "Skipet" 2/1991
47     3 94.36 t 1924 - 1944 47  
48     5 143.02 t 1944-1946 48  [P] "Skipet" 3/1980
49     6 125 t 1946 - 1953 49  [P] "Skipet" 2/1991
50  NETTO REGISTERTONNASJE       ◄1► 48.72 t 1883 - ca.1895 50  
51     ◄2► 40 t ca.1895 - 1924 51  [P] "Skipet" 2/1991
52     ◄3► 48.73 t 1924 - 1944 52  
53     5 55.38 t 1944-1946 53  
54           6 77.51 t 1946 - 1953 54        
55  DØDVEKTTONNASJE           55  
56  BILER   0   56  Observasjon
57  TRAILERE       0   57  Observasjon
58  PASSASJERER   2 183 ca.1895 - 1918 58  [P] "Skipet" 2/1991
59     7 0 1918 - 1924 59  Observasjon
60     3 Ja 1924 - 1952 60  [P] "Skipet" 2/1991
61  MANNSKAP       Kaptein, styrmann, maskinassistent, 2 matroser pr.1951 61  [A] Stavanger Aftenblad 28.01.2006
62  PASSASJERLUGARER       0   62  Observasjon
63  MANNSKAPSLUGARER       Ja   63  Observasjon
64  DEKKSHØYDE       0   64  Observasjon
65  AKSELTRYKK       0   65  Observasjon
66  TILLEGGSINFORMASJON           66    
67  STATUS       Opphogget 1953 67  [P] "Skipet" 2/1991
68 12.1883   : Levert fra Eriksberg Mekaniske Verkstad a/b, Göteborg, Sverige til Ole Bulls Dampskibsselskab a/s, Osterøy som "Ole Bull" 1►. 68  [P] "Skipet" 3/1980
69    : Hjemmehavn: Bergen. Satt i trafikk Bergen - Odda / Bergen - Stanghelle. 69  
70 29.11.1884   : Pårent av d/s "Hornelen" ved Salhus. Sank, Askhavnen. 70  [P] "Skipet" 3/1992
71 29.05.1891   : Drift og eierskap overført til Indre Nordhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen.  71  [P] "Skipet" 3/1980
72 ca.1895   : Ombygget: Forlenget og opprustet 2►. 72  
73 11.1908   : Tatt ut av trafikk. 73  [P] "Skipet" 3/1980
74 19.01.1918   : Solgt til Peder O. Husebø, Stavanger. Drift og eierskap overført til Ingolf Romsøe og Bertholdius Romsøe, Stavanger. Salgssum: 40 000 NOK. Omklassifisert til fraktefartøy 7►. 74  
75 02.03.1921   : Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 75  
76 23.01.1924   : Solgt til Jøsenfjord a/s, Vadla. Salgssum: 16 000 NOK. 76  
77 27.05.1924   : Omdøpt "Ombofjord". 77  
78 16.06.1924   : Ombygget 3►. Satt i trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vatlandsvåg. 78  
79 1928   : Ombygget. 79  
80 03.05.1931   : Satt i trafikk Stavanger - Hålandsosen. 80  
81 1932   : Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Vadla. 81  [P] "Skipet" 2/1991
82 01.1934   : Nytt kjenningssignal: LEOP. 82  
83 1938   : Ombygget: ny maskin 4►. 83  [P] "Skipet" 2/1991
84 ca.02.1942   : Satt i trafikk Stavanger - Bogsund (tillegging ved iskanten). 84  
85 14.04.1942   : Satt i trafikk Stavanger - Hålandsosen. 85  [A] Stavanger Aftenblad 28.01.2006
86 01.11.1943   : Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. 86  
87 27.07.1944   : Ombygget: innredet som tannlegebåt, samt ny maskin 5►. 87  
88 10.06.1945   : Lokalisert i Tromsø i dårlig forfatning. 88  
89 25.05.1946   : Ombygget: reparert og opprustet 6►. Satt i trafikk Stavanger - Foreneset. 89  
90 1947   : Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger.  90  [P] "Skipet" 2/1991
91 10.12.1951   : Grunnstøtte og sank i tett snøvær ved Låva. Direkte årsak var en lommelykt som lå for nært kompasset.  91  [A] Stavanger Aftenblad 28.01.2006
92 1952   : Kondemnert og solgt til Lars Folkedal, Kopervik. Hevet og lagt i opplag, Kopervik.  92  
93 09.09.1953   : Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. 93  - / [A] Stavanger Aftenblad 28.01.2006
94 11.1953   : Ferdig opphogget. 94  [P] "Skipet" 2/1991
95 23.01.1959   : Slettet fra Stavanger Skipsregister. 95