EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    D/s "OMBOFJORD" 1924-1943 / 1946-1951   FOTOGRAFI   OPPDATERT 16.07.2017  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1924 - 1943 / 1946 - 1951   1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       JVSK 1883 - 1934 2  [P] "Skipet" 2/1991  
  3           LEOP 1934 - 1953 3    
  4  IMO-NUMMER           4    
  5  MMSI-NUMMER           5    
  6  NAVN     "Ole Bull" 1883 - 1924 6  [P] "Skipet" 3/1980  
  7           "Ombofjord" 1924 - 1953 7  [P] "Skipet" 3/1980  
               
  8  REDERI / EIERFORHOLD Ole Bulls Dampskibsselskab a/s, Osterøy 1883 - 1891 8  [P] Skipet 3/1980      
  9     Indre Nordhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1891 - 1918 9  [P] "Skipet" 3/1980  
  10     Peder O. Husebø, Stavanger 1918 10    
  11     Ingolf Romsøe og Bertholdius Romsøe, Stavanger 1918 - 1924 11      
  12     Jøsenfjord a/s, Vadla 1924 - 1932 12      
  13     Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Vadla 1932 - 1947 13  [P] "Skipet" 2/1991  
  14     Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger 1947 - 1952 14  [P] "Skipet" 2/1991  
  15     Lars Folkedal, Kopervik 1952 - 1953 15    
  16           Brødrene Anda a/s, Stavanger 1953 16  [A] Stavanger Aftenblad 28.01.2006  
 
  17  BYGGEÅR       1883   17  [P] "Skipet" 3/1980  
  18  BYGGENUMMER           18    
  19  SKROG       Eriksberg Mekaniske Verkstad a/b, Göteborg, Sverige   19  [P] "Skipet" 3/1980  
  20  UTRUSTNING       Eriksberg Mekaniske Verkstad a/b, Göteborg, Sverige   20  [P] "Skipet" 3/1980  
  21  TYPE           21    
  22  SKROG       Konvensjonelt, rigget som skonnert   22  Observasjon / -  
  23  KLASSE           23    
  24  MATERIALE           24    
  25  MASKINFABRIKANT   [1] Eriksberg Mekaniske Verkstad a/b, Göteborg, Sverige 1883 - 1938 25    
  26     [4] De Forenede Motorfabrikker a/s, Bergen 1938 - 1944 26  [P] "Skipet" 2/1991  
  27           [5] De Forenede Motorfabrikker a/s, Bergen 1944 - 1953, bygget 1938 27  [P] "Skipet" 2/1991  
  28  MASKIN PRODUSERT   [1] 1883   28    
  29     [4] 1938   29  [P] "Skipet" 2/1991  
  30           [5] 1944   30  [P] "Skipet" 2/1991  
  31  MASKIN   [1] 1 x Compound 2 syl. damp 1883 - 1938 31  [P] "Skipet" 3/1980  
  32     [4] 1 x Union 2TEV DM diesel 1938 - 1944 32    
  33           [5] 1 x  2TEV Union DM 4 syl. diesel 1944 - 1953, bygget 1938 33  [P] "Skipet" 2/1991  
  34  EFFEKT   [1] 025 nhk 1883 - 1938 34    
  35     [4] 050 bhk 1938 - 1944 35  [P] "Skipet" 2/1991  
  36           [5] 244 bhk 1944 - 1953, bygget 1938 36  [P] "Skipet" 2/1991  
  37  FART   [1] 10.5 kn 1883 - 1938 37    
  38     [4] 12.0 kn 1938 - 1944 38    
  39           [5] 10.5 kn 1944 - 1953, bygget 1938 39    
  40  FORBRUK           40    
  41  LENGDE   [1] 24.42 m 1883 - ca.1895 41  [P] "Skipet" 2/1991  
  42     [2] 29.32 m ca.1895 - 1953 42  [P] "Skipet" 2/1991  
  43  BREDDE       04.72 m   43  [P] "Skipet" 2/1991  
  44  DYBDE       02.10 m   44  [P] "Skipet" 3/1980  
  45  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 090.53 t 1883 - ca.1895 45    
  46     [2] 094.00 t ca.1895 - 1924 46  [P] "Skipet" 2/1991  
  47     [3] 094.36 t 1924 - 1944 47    
  48     [5] 143.02 t 1944-1946 48  [P] "Skipet" 3/1980  
  49           [6] 125.00 t 1946 - 1953 49  [P] "Skipet" 2/1991  
  50  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 048.72 t 1883 - ca.1895 50    
  51     [2] 040.00 t ca.1895 - 1924 51  [P] "Skipet" 2/1991  
  52     [3] 048.73 t 1924 - 1944 52    
  53     [5] 055.38 t 1944-1946 53    
  54           [6] 077.51 t 1946 - 1953 54      
  55  DØDVEKTTONNASJE           55    
  56  BILER   0   56  Observasjon  
  57  TRAILERE       0   57  Observasjon  
  58  PASSASJERER   [2] 183 ca.1895 - 1918 58  [P] "Skipet" 2/1991  
  59     [7] 0 1918 - 1924 59  Observasjon  
  60     [3] Ja 1924 - 1952 60  [P] "Skipet" 2/1991  
  61  MANNSKAP       Kaptein, styrmann, maskinassistent, 2 matroser pr.1951 61  [A] Stavanger Aftenblad 28.01.2006  
  62  PASSASJERLUGARER       0   62  Observasjon  
  63  MANNSKAPSLUGARER       Ja   63  Observasjon  
  64  DEKKSHØYDE       0   64  Observasjon  
  65  AKSELTRYKK       0   65  Observasjon  
  66  TILLEGGSINFORMASJON           66      
  67  STATUS       Opphogget 1953 67  [P] "Skipet" 2/1991  
 
  68 12.1883   : Levert fra Eriksberg Mekaniske Verkstad a/b, Göteborg, Sverige til Ole Bulls Dampskibsselskab a/s, Osterøy som "Ole Bull" [1]. 68  [P] "Skipet" 3/1980  
  69    : Hjemmehavn: Bergen. Satt i trafikk Bergen - Odda / Bergen - Stanghelle. 69    
  70 29.11.1884   : Pårent av d/s "Hornelen" ved Salhus. Sank, Askhavnen. 70  [P] "Skipet" 3/1992  
  71 29.05.1891   : Drift og eierskap overført til Indre Nordhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen.  71  [P] "Skipet" 3/1980  
  72 ca.1895   : Ombygget: Forlenget og opprustet [2]. 72    
  73 11.1908   : Tatt ut av trafikk. 73  [P] "Skipet" 3/1980  
  74 19.01.1918   : Solgt til Peder O. Husebø, Stavanger. Drift og eierskap overført til Ingolf Romsøe og Bertholdius Romsøe, Stavanger. Salgssum: 40 000 NOK. Omklassifisert til fraktefartøy [7]. 74    
  75 02.03.1921   : Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 75    
  76 23.01.1924   : Solgt til Jøsenfjord a/s, Vadla. Salgssum: 16 000 NOK. 76    
  77 27.05.1924   : Omdøpt "Ombofjord". 77    
  78 16.06.1924   : Ombygget [3]. Satt i trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vatlandsvåg. 78    
  79 1928   : Ombygget. 79    
  80 03.05.1931   : Satt i trafikk Stavanger - Hålandsosen. 80    
  81 1932   : Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Vadla. 81  [P] "Skipet" 2/1991  
  82 01.1934   : Nytt kjenningssignal: LEOP. 82    
  83 1938   : Ombygget: ny maskin [4]. 83  [P] "Skipet" 2/1991  
  84 ca.02.1942   : Satt i trafikk Stavanger - Bogsund (tillegging ved iskanten). 84    
  85 14.04.1942   : Satt i trafikk Stavanger - Hålandsosen. 85  [A] Stavanger Aftenblad 28.01.2006  
  86 01.11.1943   : Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. 86    
  87 27.07.1944   : Ombygget: innredet som tannlegebåt, samt ny maskin [5]. 87    
  88 10.06.1945   : Lokalisert i Tromsø i dårlig forfatning. 88    
  89 25.05.1946   : Ombygget: reparert og opprustet [6]. Satt i trafikk Stavanger - Foreneset. 89    
  90 1947   : Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger.  90  [P] "Skipet" 2/1991  
  91 10.12.1951   : Grunnstøtte og sank i tett snøvær ved Låva. Direkte årsak var en lommelykt som lå for nært kompasset.  91  [A] Stavanger Aftenblad 28.01.2006  
  92 1952   : Kondemnert og solgt til Lars Folkedal, Kopervik. Hevet og lagt i opplag, Kopervik.  92    
  93 09.09.1953   : Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. 93  - / [A] Stavanger Aftenblad 28.01.2006  
  94 11.1953   : Ferdig opphogget. 94  [P] "Skipet" 2/1991  
  95 23.01.1959   : Slettet fra Stavanger Skipsregister. 95