SKIPSARKIV ROGALAND
 
       
 
   KILDEHENVISNINGER      
               [A] = AVIS      
           [K] = KORRESPONDANSE      
    EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND      [N] = NETTSIDE      
    © HMI / org.nr. 995 113 503 / e-post: hmi[a]online.no / tlf.: 93 20 49 06      [O] = OBSERVASJON      
                 [P] = PUBLIKASJONER      
 
       
    D/s "MOTALA" 1868-1896                              
           
 
1 -   PERIODE   : 1868-1896         1 -   [O]        
  2 -   KJENNINGSSIGNAL : HTQJ         2 -   [P] Skipet 1/2000      
  3 -   IMO-NUMMER   : -         3 -           
  4 -   MMSI-NUMMER   : -         4 -           
  5 -   NAVN   : [1868] "Motala"     5 -   [P] Skipet 3/1977      
  6 -      : [1912] "Brevik"         6 -   [P] Skipet 3/1977      
 
7 -                7 -           
  8 -                8 -           
OPPDATERT 9 -                9 -           
10.06.2017 10 -                10 -           
  11 -                11 -           
  12 -                12 -           
  © Illustrasjon: Arendals Dampskibsselskab a/s 13 -                13 -           
  Lokalisering: Ukjent 14 -                14 -           
             
  15  BYGGET    : 1868                     15 -   [P] Skipet 3/1977      
  16  BYGGNUMMER   : -                     16 -           
  17  SKROG   : Motala Mekaniska Werkstads a/b, Göteborg, Sverige               17 -   [P] Skipet 3/1977      
  18  UTRUSTNING   : Motala Mekaniska Werkstads a/b, Göteborg, Sverige     18 -   [P] Skipet 3/1977      
  19  TYPE   : -                     19 -           
  20  SKROG   : [1] Konvensjonelt, halvdekker [1868] [3] Stormdekker [1912]               20 -   [P] Skipet 1/2000      
  21  KLASSE   : -                     21 -           
  22  MATERIALE   : -     22 -           
  23  MASKINFABRIKANT : [1] Motala Mekaniska Werkstads a/b, Göteborg, Sverige [1868] [2] Akers Mekaniske Verksted a/s, Christiania [1883]         23 -   [P] Skipet 1/2000      
  24  MASKIN PRODUSERT : [1] 1868 [2] 1883                   24 -   [P] Skipet 3/1977      
  25  MASKIN   : [1] 1 x Compound 2 syl. lavtrykks damp [1868] [2] 1 x Compound 20,6” - 37,3” x 21,6” 2 syl. damp [1883]           25 -   [1] [P] Skipet 1/2000 [2] [P] Skipet 3/1977    
  26  EFFEKT   : [1] 65 nhk [1868] [2] 59 nhk [1883]                   26 -   [1] [P] Skipet 1/2000 [2] [P] Skipet 3/1977    
  27  FART   : [2] 10.5 kn [1883]                   27 -   [P] Skipet 3/1977      
  28  FORBRUK   : -                     28 -           
  29  LENGDE   : [1] 41.45 m [1868] [3] 41.27 m [1912]     29 -   [1] [P] Skipet 1/2000 [3] [P] Skipet 3/1977    
  30  BREDDE   : [1] 07.56 m [1868] [3] 07.80 m [1912]                 30 -   [1] [P] Skipet 1/2000 [3] [P] Skipet 3/1977    
  31  DYBDE   : [1] 03.08 m [1868] [3] 05.12 m [1912]                 31 -   [1] [P] Skipet 1/2000 [3] [P] Skipet 3/1977    
  32  BRUTTO REG. TONN : [1] 331 t [1868] [2] 335 t [1883] [3] 394 t [1912]                 32 -   [P] Skipet 1/2000      
  33  NETTO REG. TONN : [2] 190 t [1883]                     33 -   [P] Skipet 1/2000      
  34  DØDVEKTTONN : -     34 -           
  35  BILER   : 0                     35 -   [O]        
  36  TRAILERE   : 0                     36 -   [O]        
  37  PASSASJERER   : Ja                     37 -   [O]        
  38  PASSASJERLUGARER  : 40 [køyplasser 1.ste plass] + 12 [køyplasser 2.der plass]               38 -   [P] Skipet 1/2000      
  39  MANNSKAPSLUGARER : Ja                     39 -   [O]        
  40  DEKKSHØYDE   : 0                     40 -   [O]        
  41  AKSELTRYKK   : 0                     41 -   [O]        
  42  STATUS   Opphogget                     42 -   [P] Skipet 3/1977      
             
  43  TILLEGGSINFORMASJON : Lasteromskapasitet: 8000 fot³ [1868]. Sitteplasser i restaurant: 50.               43 -   [P] Skipet 1/2000      
       
                                     
       
       
                                     
10.1868  44 : Levert fra Motala Mekaniska Werkstads a/b, Göteborg, Sverige til Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal som "Motala" [1]. Hjemmehavn: Arendal. Byggesum: 35 000 spd. Satt i trafikk Christiania - Bergen.   44 -   [P] Skipet 1/2000      
07.1882  45 : Tatt ut av trafikk Christiania - Bergen.     45 -   [P] Skipet 1/2000      
1883  46 : Ombygget med ny maskin ved Akers Mekaniske Verksted a/s, Christiania [2]. Satt i trafikk Christiania - Egersund.     46 -   [P] Skipet 3/1977 | [P] Skipet 1/2000    
1884  47 : Satt i trafikk Christiania - Bergen.                       47 -   [P] Skipet 1/2000      
01.04.1896  48 : Satt i trafikk Kristiansand - Skien.                       48 -   [P] Skipet 1/2000      
1908  49 : Satt i trafikk Kristiansand - Brevik.     49 -   [P] Skipet 1/2000      
høst 1911  50 : Til Pusnæs Støberi & Mekaniske Verksted a/s, Arendal for ombygging.                 50 -   [P] Skipet 1/2000      
1912  51 : Ombygget ved Pusnæs Støberi & Mekaniske Verksted a/s, Arendal [3]. Kostnad: 100 000 NOK. Omdøpt "Brevik". Satt i trafikk Kristiansand - Brevik.         51 -   [P] Skipet 1/2000      
01.05.1934  52 : Satt i trafikk Kristiansand - Kragerø.                     52 -   [P] Skipet 1/2000      
09.11.1935  53 : I opplag.                         53 -   [P] Skipet 1/2000      
09.12.1935  54 : Satt i trafikk Arendal - Oslo.                       54 -   [P] Skipet 1/2000      
08.1936  55 : I opplag.                         55 -   [P] Skipet 1/2000      
08.1938  56 : Solgt til Grimstad Ophugningskompani a/s, Grimstad for opphogging.                 56 -   [P] Skipet 3/1977