A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "MOTALA" 1868 - 1896    
       
  Fortegnelse nr.:   P160          
  Oppdatert:   31.08.2020          
  Periode:   1868 - 1896          
  Fotografi:            
  Status:   Opphogget          
       
       
1  Byggeår    1868   1  [P] "Skipet" 3/1977    
2  Byggenummer    1   2  [N] sjohistorie.no    
3  Skrog    Motala Mekaniska Werkstads a/b, Göteborg, Sverige   3  [P] "Skipet" 3/1977    
4  Utrustning    Motala Mekaniska Werkstads a/b, Göteborg, Sverige   4  [P] "Skipet" 3/1977    
             
5  Kjenningssignal    H T O J   5  1868 - etter 1868   5  [P] "Skipet" 1/2000    
6      M B P K   6  etter 1868   6  [N] sjohistorie.no    
7      L D A S   7  etter 1868 - 1938   7  [N] sjohistorie.no    
                     
8  IMO-nummer    -   8  -   8  -    
                     
9  MMSI-nummer    -   9  -   9  -    
                     
10  Navn    "Motala"   10  1868 - 1912   10  [P] "Skipet" 3/1977    
11      "Brevik"   11  1912 - 1938   11  [P] "Skipet" 3/1977    
                     
12  Rederi / eierforhold    Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal   12  1868 - 1938   12  [P] "Skipet" 1/2000    
13      Grimstad Ophugningskompani a/s, Grimstad   13  1938   13  [P] "Skipet" 3/1977    
                     
14  Type    -   14  -   14  -    
                     
15  Skrogutforming A  Konvensjonelt, halvdekker   15  1868 - 1912   15  [P] "Skipet" 1/2000    
16   C  Konvensjonelt, stormdekker   16  1912 - 1938   16  [P] "Skipet" 1/2000    
                     
17  Klasse    -   17  -   17  -    
                     
18  Materiale    -   18  -   18  -    
                     
19  Maskinfabrikant A  Motala Mekaniska Werkstads a/b, Göteborg, Sverige   19  1868 - 1883   19  [P] "Skipet" 1/2000    
20   B  Akers Mekaniske Verksted a/s, Christiania   20  1883 - 1938   20  [P] "Skipet" 1/2000    
                     
21  Maskin produsert A  1868   21  -   21  [P] "Skipet" 3/1977    
22   B  1883   22  -   22  [P] "Skipet" 3/1977    
                     
23  Maskin A  1 x Compound 2 syl. lavtrykks damp   23  1868 - 1883   23  [P] "Skipet" 1/2000    
24   B  1 x Compound 20,6” - 37,3” x 21,6” 2 syl. damp   24  1883 - 1938   24  [P] "Skipet" 3/1977    
                     
25  Effekt A  240 ihk   25  1868 - 1883   25  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
26   B  59 nhk   26  1883 - 1938   26  [P] "Skipet" 3/1977    
                     
27  Fart A  11.0 kn   27  1868 - 1883   27  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
28   B  10.5 kn   28  1883 - 1938   28  [P] "Skipet" 3/1977    
                     
29  Forbruk    -   29  -   29  -    
                     
30  Lengde A  41.45 m   30  1868 - 1912   30  [P] "Skipet" 1/2000    
31   C  41.27 m   31  1912 - 1938   31  [P] "Skipet" 3/1977    
                     
32  Bredde A  7.56 m   32  1868 - 1912   32  [P] "Skipet" 1/2000    
33   C  7.80 m   33  1912 - 1938   33  [P] "Skipet" 3/1977    
                     
34  Dyptgående A  3.08 m   34  1868 - 1912   34  [P] "Skipet" 1/2000    
35   C  5.12 m   35  1912 - 1938   35  [P] "Skipet" 3/1977    
                     
36  Brutto registertonn A  335 t   36  1868 - 1912   36  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
37   C  394 t   37  1912 - 1938   37  [P] "Skipet" 1/2000    
                     
38  Netto registertonn A  190 t   38  1868 - 1912   38  [P] "Skipet" 1/2000    
                     
39  Dødvekttonn    -   39  -   39  -    
                     
40  Bilkapasitet    0   40  -   40  HMI    
                     
41  Trailerkapasitet    0   41  -   41  HMI    
                     
42  Passasjersertifikat    Ja   42  -   42  HMI    
                     
43  Mannskap    Ja   43  -   43  HMI    
                     
44  Passasjerlugarer    40 [køyplasser 1.ste plass] - 12 [køyplasser 2.dre plass]   44  -   44  [P] "Skipet" 1/2000    
                     
45  Mannskapslugarer    Ja   45  -   45  HMI    
                     
46  Dekkshøyde    0   46  -   46  HMI    
                     
47  Tillatt akseltrykk    0   47  -   47  HMI    
                     
48  Tilleggsinformasjon    Sitteplasser i restaurant: 50   48  -   48  [P] "Skipet" 1/2000    
49      Isforsterket skrog. Lasteromskapasitet: 5000 kubikkfot   49  -   49  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
50      Drektighet: 127 com   50  -   50  [N] sjohistorie.no    
       
       
51   10.1868   Levert fra Motala Mekaniska Werkstads a/b, Göteborg, Sverige til Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal som "Motala" [A]. Hjemmehavn: Arendal. Byggesum: 35 000 spd. 51 [P] "Skipet" 1/2000    
52       Satt i trafikk Christiania - Bergen. 52 [P] "Skipet" 1/2000    
53   07.1882   Tatt ut av trafikk Christiania - Bergen. 53 [P] "Skipet" 1/2000    
54   1883   Ombygget med ny maskin ved Akers Mekaniske Verksted a/s, Christiania [B]. 54 [P] "Skipet" 3/1977    
55       Satt i trafikk Christiania - Egersund. 55 [P] "Skipet" 1/2000    
56   sommer 1884   Satt i trafikk Christiania - Bergen. 56 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
57   01.04.1896   Satt i trafikk Kristiansand - Skien. 57 [P] "Skipet" 1/2000    
58   1908   Satt i trafikk Kristiansand - Brevik. 58 [P] "Skipet" 1/2000    
59   høst 1911   Til Pusnæs Støberi & Mekaniske Verksted a/s, Arendal for ombygging. 59 [P] "Skipet" 1/2000    
60   1912   Ombygget ved Pusnæs Støberi & Mekaniske Verksted a/s, Arendal [C]. Kostnad: 100 000 NOK. Omdøpt "Brevik". Satt i trafikk Kristiansand - Brevik. 60 [P] "Skipet" 1/2000    
61   01.05.1934   Satt i trafikk Kristiansand - Kragerø. 61 [P] "Skipet" 1/2000    
62   09.11.1935   I opplag. 62 [P] "Skipet" 1/2000    
63   09.12.1935   Satt i trafikk Arendal - Oslo. 63 [P] "Skipet" 1/2000    
64   08.1936   I opplag. 64 [P] "Skipet" 1/2000    
65   08.1938   Solgt til Grimstad Ophugningskompani a/s, Grimstad for opphogging. 65 [P] "Skipet" 3/1977    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau