H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/s "LYSEFJORD" 1946 - 1971          M/Fe "LYSEFJORD" 1971 - 1983  
    Fortegnelse nr. P47  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     08.06.2020    
    PERIODE:     1946 - 1983 Status for fartøyet: VRAK  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   O U T M 1 1933 - 1946   1 -  
  2     L L P P 2 1946 -   2 [N] sdir.no  
  3 IMO-nummer   5215454 3 -   3 [N] sdir.no  
  4 MMSI-nummer   - 4 -   4 -  
  5 Navn   "Gefion" 5 1933 - 1946   5 [N] sdir.no  
  6     "Lysefjord" 6 1946 - 1983   6 [N] sdir.no  
  7     "Fjordlys" 7 1983 - 1985   7 [N] sdir.no  
  8     "Sundøy" 8 1985 - 1990   8 [N] sdir.no  
  9     "Carnival" 9 1990 -   9 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  10 Dampskisselskabet Öresund a/s, København, Danmark 10 1933 - 1941   10 [P] "Skipet" 2/1991  
  11 Svenska Rederi a/b Øresund, Malmö, Sverige 11 1941 - 1944   11 [P] "Skipet" 3/1989  
  12 Rederi a/b Sjollen, Malmö, Sverige 12 1944 - 1946   12 [P] "Skipet" 3/1989  
  13 Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger 13 1946 - 1976   13 [P] "Fjordabåtene"  
  14 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 14 1976 - 1983   14 [P] "Den hvite flåte"  
  15 Stavanger Offshore Services p/r, Stavanger 15 1983   15 [P] "Skipet" 2/1983  
  16 MB Eivindvik a/s, Stavanger 16 1983 - 1984   16 [P] "Skipet" 3/1983  
  17 Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger 17 1984 - 1985   17 [P] "Skipet" 4/1984  
  18 Jonny Garvik, Hagavik 18 1985 - 1988   18 [P] "Skipet" 1/1986  
  19 Henning Kumle, Bekkestua 19 1988 - 1989   19 [P] "Skipet" 3/1989  
  20 Skip Invest k/s, Oslo 20 1989 - 1990   20 [P] "Skipet" 3/1989  
  21 K/s Carnival, Drammen 21 1990 - 1998   21 [N] sdir.no  
  22 Juno a/s, Svelvik 22 1998 - 2003   22 [N] sdir.no  
  23 Eiendom Skip a/s, Svelvik 23 2003 - 2010   23 [N] sdir.no  
  24 Carnival a/s, Svelvik 24 2010 - 2011   24 [N] sdir.no  
  25 Carnival DA, Fagerstrand 25 2011 - 2015   25 [N] sdir.no  
  26 Marcus Rolandsen, Oslo 26 2015 -   26 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  27 Byggeår   1933 27 -   27 [N] sdir.no  
  28 Byggenummer   48 28 -   28 [N] sdir.no  
  29 Skrog   Odense Staalskibsværft a/s, Odense, Danmark 29 -   29 [N] sdir.no  
  30 Utrustning   Odense Staalskibsværft a/s, Odense, Danmark 30 -   30 [N] sdir.no  
  31 Type   - 31 -   31 -  
  32 Skrogutforming   Konvensjonelt 32 -   32 HMI  
  33 Klasse   Skipskontrollen 33 før 1992 - før 2000   33 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  34     NSC 34 før 2000 -   34 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  35 Materiale   Stål 35 -   35 [N] sdir.no  
  36 Maskinfabrikant [ A ] Tuxham a/s, København, Danmark 36 1933 - 1964   36 [P] "Skipet" 2/1991  
  37   [ F ] Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 37 1964 -   37 [P] "Skipet" 2/1991  
  38 Maskin produsert [ A ] 1933 38 -   38 [P] "Skipet" 2/1991  
  39   [ F ] 1964 39 -   39 [P] "Skipet" 2/1991  
  40 Maskin [ A ] 1 x 2T RM 4 syl. diesel 40 1933 - 1964   40 [P] "Skipet" 2/1991  
  41   [ F ] 1 x 2TEV Wichmann DM 4 syl. diesel 41 1964 -   41 [P] "Skipet" 2/1991  
  42 Effekt [ A ] 250 bhk 42 1933 - 1964   42 [P] "Skipet" 2/1991  
  43   [ F ] 300 bhk 43 1964 -   43 [P] "Skipet" 2/1991  
  44 Fart [ A ] 12.0 kn 44 1933 - 1964   44 -  
  45   [ F ] 11.0 kn 45 1964 -   45 [P] "Fjordabåtene"  
  46 Forbruk   - 46 -   46 -  
  47 Lengde [ A ] 28.96 m 47 1933 - 1971   47 [P] "Skipet" 2/1991  
  48   [ E ] 32.19 m 48 1971 -   48 [N] sdir.no  
  49 Bredde   6.04 m 49 -   49 [N] sdir.no  
  50 Dybde [ A ] 2.01 m 50 1933 - 1971   50 [P] "Skipet" 2/1991  
  51   [ E ] 2.51 m 51 1971 -   51 [N] sdir.no  
  52 Brutto registertonnasje [ A ] 71 t 52 1933 - 1944   52 [P] "Skipet" 2/1991  
  53   [ B ] 131 t 53 1944 - 1971   53 [P] "Skipet" 2/1983  
  54   [ E ] 126.44 t 54 1971 - 1999   54 [N] sdir.no  
  55   [ H ] 138 t 55 1999 -   55 [N] sdir.no  
  56 Netto registertonnasje [ A ] 57.67 t 56 1933 - 1944   56 [N] sdir.no  
  57   [ H ] 49 t 57 1999 -   57 [N] sdir.no  
  58 Dødvekttonnasje [ A ] 40 t 58 1933 - 1944   58 [P] "Skipet" 2/1991  
  59 Bilkapasitet [ A ] 0 59 1933 - 1971   59 HMI  
  60   [ E ] 5 [4 dekk 2, 1 dekk 3] 60 1971 - før 1990   60 HMI  
  61   [ F ] 0 61 før 1990 -   61 HMI  
  62 Trailerkapasitet   0 62 -   62 HMI  
  63 Passasjersertifikat [ A ] 350 63 1933 - 1946   63 -  
  64   [ C ] 245 64 1946 - 1971   64 [P] "Fjordabåtene"  
  65   [ D ] 195 65 1971 - 1990   65 [P] "Fjordabåtene"  
  66   [ F ] 130 66 1990   66 -  
  67   [ G ] 116 67 1990 - før 1992   67 -  
  68   [ I ] 80 68 før 1992 -   68 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  69 Mannskap   Kaptein, styrmann, maskinist, 2 matroser 69 1946 - 1971   69 [P] "Fjordabåtene"  
  70 Passasjerlugarer   0 70 -   70 HMI  
  71 Mannskapslugarer   Ja 71 -   71 HMI  
  72 Dekkshøyde   Fri 72 1971 - før 1990   72 HMI  
  73 Akseltrykk   - 73 -   73 HMI  
  74 Tilleggsinformasjon   - 74 -   74 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  75 05.1933     Levert fra Odense Staalskibsværft a/s, Odense, Danmark til Dampskisselskabet Öresund a/s, København, DK som "Gefion" [ A ]. 75 [P] "Skipet" 2/1991  
  76       Kjenningssignal: OUTM. 76 -  
  77       Satt i trafikk København, DK - Malmö, Sverige. 77 [P] "Fjordabåtene"  
  78 04.1940     I opplag, Malmö, S. 78 -  
  79 1941     Solgt til Svenska Rederi a/b Øresund, Malmö, S. 79 [P] "Skipet" 3/1989  
  80       Satt i trafikk København, DK - Malmö, S. 80 -  
  81 1944     Solgt til Rederi a/b Sjollen, Malmö, S. 81 [P] "Skipet" 3/1989  
  82       Ombygget [ B ]. 82 [P] "Skipet" 2/1983  
  83       Samme trafikk. 83 -  
  84 16.04.1946     Solgt til Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger. Salgssum: 207 000 SEK. Forlot Malmö, Sverige med kurs for Stavanger. 84 [P] "Fjordabåtene"  
  85 22.05.1946     Innført i Stavanger Skipsregister. Omdøpt "Lysefjord". Hjemmehavn: Stavanger. Kjenningssignal: LLPP. 85 [N] sdir.no  
  86 05.1946     Sertifikat endret [ C ]. Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 86 -  
  87 1951     Utleid til Knut Vier, Vier. Satt i trafikk Stavanger - Vier. Tilbakelevert samme år. 87 [K] Knut Gunnar Vier  
  88 1964     Ombygget med ny maskin [ D ]. 88 [P] "Skipet" 2/1991  
  89 primo 12.1970     Til ombygging / klassing ved Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger. 89 [A] Stavanger Aftenblad 18.12.1970  
  90 17.12.1970     Sank ved kai under ombygging ved Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger. 90 [A] Stavanger Aftenblad 18.12.1970  
  91 22.12.1970     Hevet. 91 [A] Stavanger Aftenblad 05.01.1971  
  92 27.04.1971     Ombygget til bil– og passasjerferge ved Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger, samt sertifikat endret [ E ]. Kostnad: 900 000 NOK. 92 [N] sdir.no / [P] "Fjordabåtene"  
  93 05.05.1971     Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 93 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.1971  
  94 01.01.1976     Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Samme trafikk. 94 [P] "Den hvite flåte"  
  95 07.05.1980     Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn / Stavanger - Byre. 95 [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1980/81"  
  96 18.09.1980     Fant tom fritidsbåt drivende ved Ådnøy. Eieren antatt druknet. 96 [A] Stavanger Aftenblad 19.08.1980  
  97 31.10.1980     Tatt ut av trafikk Stavanger - Byre. 97 [A] Stavanger Aftenblad 31.10.1980  
  98 1982     I opplag, Stavanger. 98 -  
  99 02.1983     Solgt til Stavanger Offshore Services p/r, Stavanger. Omdøpt "Fjordlys". 99 [P] "Skipet" 2/1983  
  100 05.1983     Solgt til MB Eivindvik a/s, Stavanger. 100 [P] "Skipet" 3/1983  
  101 10.1984     Solgt til Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger. 101 [P] "Skipet" 4/1984  
  102 12.1985     Solgt til Jonny Garvik, Hagavik. Omdøpt "Sundøy". 102 [P] "Skipet" 1/1986  
  103 02.1988     Solgt til Henning Kumle, Bekkestua. 103 [P] "Skipet" 3/1989  
  104       Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 104 [P] "Skipet" 2/1991  
  105       I bruk til utleieturer, Oslofjorden. 105 -  
  106 02.1989     Solgt til Skip Invest k/s, Oslo. Samme bruksområde. 106 [P] "Skipet" 3/1989  
  107 ► 05.1990     Kapasitet og sertifikat endret [ F ]. 107 -  
  108 17.10.1990     Solgt til k/s Carnival, Drammen. Omdøpt "Carnival". Overført til Oslo Skipsregister. Hjemmehavn: Drammen. Salgssum: 630 000 NOK. 108 [N] sdir.no  
  109       Sertifikat endret [ G ]. 109 -  
  110       I bruk som restaurantfartøy, Drammen. 110 [P] "Skipet" 2/1991  
  111 vinter 1991     I opplag, Tønsberg. 111 [P] "Skipet" 3/1992  
  112 vår 1992     Tatt ut av opplag. 112 [P] "Skipet" 3/1992  
  113 ► 1992     Sertifikat endret [ I ]. 113 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  114 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 114 [N] sdir.no  
  115 05.01.1998     Solgt til Juno a/s, Svelvik. Salgssum: 433 000 NOK. 115 [N] sdir.no  
  116 29.03.1999     Ombygget til passasjerfartøy [ H ]. 116 [N] sdir.no / -  
  117 2002     I opplag, Tønsberg. 117 [P] "Skipet" 4/2003  
  118 06.05.2003     Tatt ut av opplag. 118 [P] "Skipet" 4/2003  
  119 26.02.2003     Solgt til Eiendom Skip a/s, Svelvik. Salgssum: 1.5 mill NOK. Drift: Charterbåtene Sunrise a/s. 119 [N] sdir.no  
  120       I bruk til utleieturer, Oslofjorden. 120 [P] "Fjordabåtene"  
  121 21.05.2010     Solgt til Carnival a/s, Svelvik. Salgssum: 175 000 NOK. 121 [N] sdir.no  
  122       Samme bruksområde. 122 -  
  123 11.02.2011     Solgt til Carnival DA, Fagerstrand. Salgssum: 400 000 NOK. 123 [N] sdir.no  
  124       Samme bruksområde. 124 -  
  125 24.09.2015     Solgt til Marcus Rolandsen, Oslo. Salgssum: 160 000 NOK. 125 [N] sdir.no  
  126 vinter 2019     Sank ved Killingen. Senere hevet av Bygdøy Marineservice a/s, Drøbak. 126 [A] Stavanger Aftenblad 10.08.2019  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau