EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/s "LYSEFJORD" 1946-1971     M/Fe "LYSEFJORD" 1971-1983   FOTOGRAFI   OPPDATERT 08.02.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1946 - 1983     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       OUTM 1933 - 1946 2    
  3           LLPP 1946 - 3  [N] sjofartsdir.no  
  4  IMO-NUMMER       5215454   4  [N] sjofartsdir.no  
  5  MMSI-NUMMER           5    
  6  NAVN   "Gefion" 1933 - 1946 6  [N] sjofartsdir.no  
  7     "Lysefjord" 1946 - 1983 7  [N] sjofartsdir.no  
  8     "Fjordlys" 1983 - 1985 8  [N] sjofartsdir.no  
  9     "Sundøy" 1985 - 1990 9  [N] sjofartsdir.no  
  10       "Carnival" 1990 - 10  [N] sjofartsdir.no  
             
  11  REDERI / EIERFORHOLD       Dampskisselskabet Öresund a/s, København, Danmark 1933 - 1941 11  [P] "Skipet" 2/1991  
  12       Svenska Rederi a/b Øresund, Malmö, Sverige 1941 - 1944 12  [P] "Skipet" 3/1989  
  13       Rederi a/b Sjollen, Malmö, Sverige 1944 - 1946 13  [P] "Skipet" 3/1989  
  14       Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger 1946 - 1975 14  [P] "Fjordabåtene"  
  15       Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1975 - 1983 15    
  16       Stavanger Offshore Services p/r, Stavanger 1983 16  [P] "Skipet" 2/1983  
  17       MB Eivindvik a/s, Stavanger 1983 - 1984 17  [P] "Skipet" 3/1983  
  18       Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger 1984 - 1985 18  [P] "Skipet" 4/1984  
  19       Jonny Garvik, Hagavik 1985 - 1988 19  [P] "Skipet" 1/1986  
  20       Henning Kumle, Bekkestua 1988 - 1989 20  [P] "Skipet" 3/1989  
  21       Skip Invest k/s, Oslo 1989 - 1990 21  [P] "Skipet" 3/1989  
  22       K/s Carnival, Drammen 1990 - 1998 22  [N] sjofartsdir.no  
  23       Juno a/s, Svelvik 1998 - 2003 23  [N] sjofartsdir.no  
  24       Eiendom Skip a/s, Svelvik 2003 - 2010 24  [N] sjofartsdir.no  
  25       Carnival a/s, Svelvik 2010 - 2011 25  [N] sjofartsdir.no  
  26       Carnival DA, Fagerstrand 2011 - 2015 26  [N] sjofartsdir.no  
  27           Marcus Rolandsen, Oslo 2015 - 27  [N] sjofartsdir.no  
 
  28  BYGGEÅR       1933   28  [P] "Skipet" 4/1987  
  29  BYGGENUMMER       48   29  [P] "Skipet" 2/1990  
  30  SKROG       Odense Staalskibsværft a/s, Odense, Danmark   30  [P] "Skipet" 2/1990  
  31  UTRUSTNING       Odense Staalskibsværft a/s, Odense, Danmark   31  [P] "Skipet" 2/1990  
  32  TYPE           32    
  33  SKROG       Konvensjonelt   33  Observasjon  
  34  KLASSE   Skipskontrollen før 1992 - før 2000 34  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  35           NSC før 2000 - 35  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  36  MATERIALE       Stål   36  [N] sjofartsdir.no  
  37  MASKINFABRIKANT   [1] Tuxham a/s, København, Danmark 1933 - 1964 37  [P] "Skipet" 2/1991  
  38           [4] Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 1964 - 38  [P] "Skipet" 2/1991  
  39  MASKIN PRODUSERT   [1] 1933   39  [P] "Skipet" 2/1991  
  40           [4] 1964   40  [P] "Skipet" 2/1991  
  41  MASKIN   [1] 1 x 2T RM 4 syl. diesel 1933 - 1964 41  [P] "Skipet" 2/1991  
  42           [4] 1 x 2TEV Wichmann DM 4 syl. diesel 1964 - 42  [P] "Skipet" 2/1991  
  43  EFFEKT   [1] 250 bhk 1933 - 1964 43  [P] "Skipet" 2/1991  
  44           [4] 300 bhk 1964 - 44  [P] "Skipet" 2/1991  
  45  FART   [1] 12.0 kn 1933 - 1964 45    
  46           [4] 11.0 kn 1964 - 46  [P] "Fjordabåtene"  
  47  FORBRUK           47    
  48  LENGDE   [1] 28.96 m 1933 - 1971 48  [P] "Skipet" 2/1991  
  49           [5] 32.19 m 1971 - 49  [N] sjofartsdir.no  
  50  BREDDE       06.04 m   50  [N] sjofartsdir.no  
  51  DYBDE   [1] 02.01 m 1933 - 1971 51  [P] "Skipet" 2/1991  
  52           [5] 02.51 m 1971 - 52  [N] sjofartsdir.no  
  53  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 071.00 t 1933 - 1944 53  [P] "Skipet" 2/1991  
  54     [2] 131.00 t 1944 - 1971 54  [P] "Skipet" 2/1983  
  55     [5] 126.44 t 1971 - 1999 55  [N] sjofartsdir.no  
  56           [8] 138.00 t 1999 - 56  [N] sjofartsdir.no  
  57  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 057.67 t 1929 - 1948 57  [N] sjofartsdir.no  
  58           [8] 049.00 t 1958 - 58  [N] sjofartsdir.no  
  59  DØDVEKTTONNASJE       [1] 040.00 t 1933 - 1944 59  [P] "Skipet" 2/1991  
  60  BILER   [1] 0 1933 - 1971 60  Observasjon  
  61     [5] 4 dekk 2, 1 dekk 3 1971 - 61  Observasjon  
  62  TRAILERE       0   62  Observasjon  
  63  PASSASJERER   [1] 350 1933 - 1946 63    
  64     [3] 245 1946 - 1971 64  [P] "Fjordabåtene"  
  65     [5] 195 1971 - 1990 65  [P] "Fjordabåtene"  
  66     [6] 130 1990 66    
  67     [7] 116 1990 - før 1992 67    
  68     [9] 080 før 1992 - før 2000 68  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  69  MANNSKAP       Kaptein, styrmann, maskinisr, 2 matroser 1946 - 1971 69  [P] "Fjordabåtene"  
  70  PASSASJERLUGARER       0   70  Observasjon  
  71  MANNSKAPSLUGARER       Ja   71  Observasjon  
  72  DEKKSHØYDE       Fri 1971 - 72  Observasjon  
  73  AKSELTRYKK           73    
  74  TILLEGGSINFORMASJON       1 x kran. 1971 - 74  [P] "Fjordabåtene"  
  75  STATUS       I bruk 75    
 
  76 05.1933   : Levert fra Odense Staalskibsværft a/s, Odense, Danmark til Dampskisselskabet Öresund a/s, København, DK som "Gefion" [1]. 76  [P] "Skipet" 2/1991  
  77    : Kjenningssignal: OUTM. 77    
  78    : Satt i trafikk København, DK - Malmö, Sverige. 78  [P] "Fjordabåtene"  
  79 04.1940   : I opplag, Malmö, S. 79    
  80 1941   : Solgt til Svenska Rederi a/b Øresund, Malmö, S. 80  [P] "Skipet" 3/1989  
  81    : Satt i trafikk København, DK - Malmö, S. 81    
  82 1944   : Solgt til Rederi a/b Sjollen, Malmö, S. 82  [P] "Skipet" 3/1989  
  83    : Ombygget [2]. 83  [P] "Skipet" 2/1983  
  84    : Samme trafikk. 84    
  85 16.04.1946   : Solgt til Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger. Salgssum: 207 000 SEK. Forlot Malmö, Sverige med kurs for Stavanger. 85  [P] "Fjordabåtene"  
  86 22.05.1946   : Innført i Stavanger Skipsregister. Omdøpt "Lysefjord". Hjemmehavn: Stavanger. Kjenningssignal: LLPP. 86    
  87 05.1946   : Sertifikat endret [3]. Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 87    
  88 1951   : Utleid til Knut Vier, Vier. Satt i trafikk Stavanger - Vier. Tilbakelevert samme år. 88  [K] Knut Gunnar Vier  
  89 1964   : Ombygget med ny maskin [4]. 89  [P] "Skipet" 2/1991  
  90 10.1970   : Til ombygging ved Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger. 90    
  91 17.12.1970   : Sank ved kai under ombygging ved Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger. 91  [P] "Skipet" 2/1991  
  92 21.12.1970   : Hevet. 92  [P] "Skipet" 2/1991  
  93 29.04.1971   : Ombygget til bil– og passasjerferge ved Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger, samt sertifikat endret [5]. Kostnad: 900 000 NOK. 93  [N] sjofartsdir.no / [P] "Fjordabåtene"  
  94 05.1971   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 94    
  95 30.12.1975   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Samme trafikk. 95    
  96 07.05.1980   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn / Stavanger - Byre. 96    
  97 18.09.1980   : Fant tom fritidsbåt drivende ved Ådnøy. Eieren antatt druknet. 97  [A] Stavanger Aftenblad 19.08.1980  
  98 31.10.1980   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Byre. 98  [A] Stavanger Aftenblad 31.10.1980  
  99 1982   : I opplag, Stavanger. 99    
  100 02.1983   : Solgt til Stavanger Offshore Services p/r, Stavanger. Omdøpt "Fjordlys". 100  [P] "Skipet" 2/1983  
  101 05.1983   : Solgt til MB Eivindvik a/s, Stavanger. 101  [P] "Skipet" 3/1983  
  102 10.1984   : Solgt til Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger. 102  [P] "Skipet" 4/1984  
  103 12.1985   : Solgt til Jonny Garvik, Hagavik. Omdøpt "Sundøy". 103  [P] "Skipet" 1/1986  
  104 02.1988   : Solgt til Henning Kumle, Bekkestua. 104  [P] "Skipet" 3/1989  
  105    : Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 105  [P] "Skipet" 2/1991  
  106    : I bruk til utleieturer, Oslofjorden. 106    
  107 02.1989   : Solgt til Skip Invest k/s, Oslo. Samme bruksområde. 107  [P] "Skipet" 3/1989  
  108 ► 05.1990   : Sertifikat endret [6]. 108    
  109 17.10.1990   : Solgt til K/s Carnival, Drammen. Omdøpt "Carnival". Overført til Oslo Skipsregister. Hjemmehavn: Drammen. Salgssum: 630 000 NOK. 109  [N] sjofartsdir.no  
  110    : Sertifikat endret [7]. 110    
  111    : I bruk som restaurantfartøy, Drammen. 111  [P] "Skipet" 2/1991  
  112 vinter 1991   : I opplag, Tønsberg. 112  [P] "Skipet" 3/1992  
  113 vår 1992   : Tatt ut av opplag. 113  [P] "Skipet" 3/1992  
  114 ► 1992   : Sertifikat endret [9]. 114  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  115 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 115  [N] sjofartsdir.no  
  116 05.01.1998   : Solgt til Juno a/s, Svelvik. Salgssum: 433 000 NOK. 116  [N] sjofartsdir.no  
  117 06.04.1999   : Ombygget til passasjerfartøy [8]. 117  [N] sjofartsdir.no / -  
  118 26.02.2003   : Solgt til Eiendom Skip a/s, Svelvik. Salgssum: 1.5 mill NOK. Drift: Charterbåtene Sunrise a/s. 118  [N] sjofartsdir.no  
  119    : I bruk til utleieturer, Oslofjorden. 119  [P] "Fjordabåtene"  
  120 21.05.2010   : Solgt til Carnival a/s, Svelvik. Salgssum: 175 000 NOK. 120  [N] sjofartsdir.no  
  121    : Samme bruksområde. 121    
  122 11.02.2011   : Solgt til Carnival DA, Fagerstrand. Salgssum: 400 000 NOK. 122  [N] sjofartsdir.no  
  123    : Samme bruksområde. 123    
  124 24.09.2015   : Solgt til Marcus Rolandsen, Oslo. Salgssum: 160 000 NOK. 124  [N] sjofartsdir.no