HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P47       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/s "LYSEFJORD" 1946 - 1971     M/Fe "LYSEFJORD" 1971 - 1983   FOTOGRAFI   OPPDATERT 28.08.2019  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1946 - 1983   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL OUTM 1933 - 1946 2    
  3   LLPP 1946 - 3  [N] sjofartsdir.no  
  4  IMO-NUMMER 5215454   4  [N] sjofartsdir.no  
  5  MMSI-NUMMER -   5    
  6  NAVN "Gefion" 1933 - 1946 6  [N] sjofartsdir.no  
  7   "Lysefjord" 1946 - 1983 7  [N] sjofartsdir.no  
  8   "Fjordlys" 1983 - 1985 8  [N] sjofartsdir.no  
  9   "Sundøy" 1985 - 1990 9  [N] sjofartsdir.no  
  10   "Carnival" 1990 - 10  [N] sjofartsdir.no  
             
  11  REDERI / EIERFORHOLD Dampskisselskabet Öresund a/s, København, Danmark 1933 - 1941 11  [P] "Skipet" 2/1991  
  12   Svenska Rederi a/b Øresund, Malmö, Sverige 1941 - 1944 12  [P] "Skipet" 3/1989  
  13   Rederi a/b Sjollen, Malmö, Sverige 1944 - 1946 13  [P] "Skipet" 3/1989  
  14   Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger 1946 - 1976 14  [P] "Fjordabåtene"  
  15   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1976 - 1983 15  [P] "Den hvite flåte"  
  16   Stavanger Offshore Services p/r, Stavanger 1983 16  [P] "Skipet" 2/1983  
  17   MB Eivindvik a/s, Stavanger 1983 - 1984 17  [P] "Skipet" 3/1983  
  18   Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger 1984 - 1985 18  [P] "Skipet" 4/1984  
  19   Jonny Garvik, Hagavik 1985 - 1988 19  [P] "Skipet" 1/1986  
  20   Henning Kumle, Bekkestua 1988 - 1989 20  [P] "Skipet" 3/1989  
  21   Skip Invest k/s, Oslo 1989 - 1990 21  [P] "Skipet" 3/1989  
  22   K/s Carnival, Drammen 1990 - 1998 22  [N] sjofartsdir.no  
  23   Juno a/s, Svelvik 1998 - 2003 23  [N] sjofartsdir.no  
  24   Eiendom Skip a/s, Svelvik 2003 - 2010 24  [N] sjofartsdir.no  
  25   Carnival a/s, Svelvik 2010 - 2011 25  [N] sjofartsdir.no  
  26   Carnival DA, Fagerstrand 2011 - 2015 26  [N] sjofartsdir.no  
  27   Marcus Rolandsen, Oslo 2015 - 27  [N] sjofartsdir.no  
 
  28  BYGGEÅR 1933   28  [P] "Skipet" 4/1987  
  29  BYGGENUMMER 48   29  [P] "Skipet" 2/1990  
  30  SKROG Odense Staalskibsværft a/s, Odense, Danmark   30  [P] "Skipet" 2/1990  
  31  UTRUSTNING Odense Staalskibsværft a/s, Odense, Danmark   31  [P] "Skipet" 2/1990  
  32  TYPE -   32    
  33  SKROG Konvensjonelt   33  Observasjon  
  34  KLASSE Skipskontrollen før 1992 - før 2000 34  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  35   NSC før 2000 - 35  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  36  MATERIALE Stål   36  [N] sjofartsdir.no  
  37  MASKINFABRIKANT [1]  Tuxham a/s, København, Danmark 1933 - 1964 37  [P] "Skipet" 2/1991  
  38   [4]  Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 1964 - 38  [P] "Skipet" 2/1991  
  39  MASKIN PRODUSERT [1]  1933   39  [P] "Skipet" 2/1991  
  40   [4]  1964   40  [P] "Skipet" 2/1991  
  41  MASKIN [1]  1 x 2T RM 4 syl. diesel 1933 - 1964 41  [P] "Skipet" 2/1991  
  42   [4]  1 x 2TEV Wichmann DM 4 syl. diesel 1964 - 42  [P] "Skipet" 2/1991  
  43  EFFEKT [1]  250 bhk 1933 - 1964 43  [P] "Skipet" 2/1991  
  44   [4]  300 bhk 1964 - 44  [P] "Skipet" 2/1991  
  45  FART [1]  12.0 kn 1933 - 1964 45    
  46   [4]  11.0 kn 1964 - 46  [P] "Fjordabåtene"  
  47  FORBRUK -   47    
  48  LENGDE [1]  28.96 m 1933 - 1971 48  [P] "Skipet" 2/1991  
  49   [5]  32.19 m 1971 - 49  [N] sjofartsdir.no  
  50  BREDDE 6.04 m   50  [N] sjofartsdir.no  
  51  DYBDE [1]  2.01 m 1933 - 1971 51  [P] "Skipet" 2/1991  
  52   [5]  2.51 m 1971 - 52  [N] sjofartsdir.no  
  53  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  71.00 t 1933 - 1944 53  [P] "Skipet" 2/1991  
  54   [2]  131.00 t 1944 - 1971 54  [P] "Skipet" 2/1983  
  55   [5]  126.44 t 1971 - 1999 55  [N] sjofartsdir.no  
  56   [8]  138.00 t 1999 - 56  [N] sjofartsdir.no  
  57  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  57.67 t 1929 - 1948 57  [N] sjofartsdir.no  
  58   [8]  49.00 t 1958 - 58  [N] sjofartsdir.no  
  59  DØDVEKTTONNASJE [1]  40.00 t 1933 - 1944 59  [P] "Skipet" 2/1991  
  60  BILER [1]  0 1933 - 1971 60  Observasjon  
  61   [5]  5 [4 dekk 2, 1 dekk 3] 1971 - før 1990 61  Observasjon  
  62   [6]  0 før 1990 - 62  Observasjon  
  63  TRAILERE 0   63  Observasjon  
  64  PASSASJERER [1]  350 1933 - 1946 64    
  65   [3]  245 1946 - 1971 65  [P] "Fjordabåtene"  
  66   [5]  195 1971 - 1990 66  [P] "Fjordabåtene"  
  67   [6]  130 1990 67    
  68   [7]  116 1990 - før 1992 68    
  69   [9]  80 før 1992 - før 2000 69  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  70  MANNSKAP Kaptein, styrmann, maskinisr, 2 matroser 1946 - 1971 70  [P] "Fjordabåtene"  
  71  PASSASJERLUGARER 0   71  Observasjon  
  72  MANNSKAPSLUGARER Ja   72  Observasjon  
  73  DEKKSHØYDE Fri 1971 - 73  Observasjon  
  74  AKSELTRYKK -   74    
  75  TILLEGGSINFORMASJON 1 x kran. 1971 - 75  [P] "Fjordabåtene"  
  76  STATUS Vrak 76    
 
  77 05.1933   : Levert fra Odense Staalskibsværft a/s, Odense, Danmark til Dampskisselskabet Öresund a/s, København, DK som "Gefion" [1]. 77  [P] "Skipet" 2/1991  
  78    : Kjenningssignal: OUTM. 78    
  79    : Satt i trafikk København, DK - Malmö, Sverige. 79  [P] "Fjordabåtene"  
  80 04.1940   : I opplag, Malmö, S. 80    
  81 1941   : Solgt til Svenska Rederi a/b Øresund, Malmö, S. 81  [P] "Skipet" 3/1989  
  82    : Satt i trafikk København, DK - Malmö, S. 82    
  83 1944   : Solgt til Rederi a/b Sjollen, Malmö, S. 83  [P] "Skipet" 3/1989  
  84    : Ombygget [2]. 84  [P] "Skipet" 2/1983  
  85    : Samme trafikk. 85    
  86 16.04.1946   : Solgt til Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger. Salgssum: 207 000 SEK. Forlot Malmö, Sverige med kurs for Stavanger. 86  [P] "Fjordabåtene"  
  87 22.05.1946   : Innført i Stavanger Skipsregister. Omdøpt "Lysefjord". Hjemmehavn: Stavanger. Kjenningssignal: LLPP. 87    
  88 05.1946   : Sertifikat endret [3]. Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 88    
  89 1951   : Utleid til Knut Vier, Vier. Satt i trafikk Stavanger - Vier. Tilbakelevert samme år. 89  [K] Knut Gunnar Vier  
  90 1964   : Ombygget med ny maskin [4]. 90  [P] "Skipet" 2/1991  
  91 10.1970   : Til ombygging ved Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger. 91    
  92 17.12.1970   : Sank ved kai under ombygging ved Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger. 92  [P] "Skipet" 2/1991  
  93 21.12.1970   : Hevet. 93  [P] "Skipet" 2/1991  
  94 29.04.1971   : Ombygget til bil– og passasjerferge ved Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger, samt sertifikat endret [5]. Kostnad: 900 000 NOK. 94  [N] sjofartsdir.no / [P] "Fjordabåtene"  
  95 05.1971   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 95    
  96 01.01.1976   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Samme trafikk. 96  [P] "Den hvite flåte"  
  97 07.05.1980   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn / Stavanger - Byre. 97    
  98 18.09.1980   : Fant tom fritidsbåt drivende ved Ådnøy. Eieren antatt druknet. 98  [A] Stavanger Aftenblad 19.08.1980  
  99 31.10.1980   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Byre. 99  [A] Stavanger Aftenblad 31.10.1980  
  100 1982   : I opplag, Stavanger. 100    
  101 02.1983   : Solgt til Stavanger Offshore Services p/r, Stavanger. Omdøpt "Fjordlys". 101  [P] "Skipet" 2/1983  
  102 05.1983   : Solgt til MB Eivindvik a/s, Stavanger. 102  [P] "Skipet" 3/1983  
  103 10.1984   : Solgt til Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger. 103  [P] "Skipet" 4/1984  
  104 12.1985   : Solgt til Jonny Garvik, Hagavik. Omdøpt "Sundøy". 104  [P] "Skipet" 1/1986  
  105 02.1988   : Solgt til Henning Kumle, Bekkestua. 105  [P] "Skipet" 3/1989  
  106    : Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 106  [P] "Skipet" 2/1991  
  107    : I bruk til utleieturer, Oslofjorden. 107    
  108 02.1989   : Solgt til Skip Invest k/s, Oslo. Samme bruksområde. 108  [P] "Skipet" 3/1989  
  109 ► 05.1990   : Kapasitet og sertifikat endret [6]. 109    
  110 17.10.1990   : Solgt til K/s Carnival, Drammen. Omdøpt "Carnival". Overført til Oslo Skipsregister. Hjemmehavn: Drammen. Salgssum: 630 000 NOK. 110  [N] sjofartsdir.no  
  111    : Sertifikat endret [7]. 111    
  112    : I bruk som restaurantfartøy, Drammen. 112  [P] "Skipet" 2/1991  
  113 vinter 1991   : I opplag, Tønsberg. 113  [P] "Skipet" 3/1992  
  114 vår 1992   : Tatt ut av opplag. 114  [P] "Skipet" 3/1992  
  115 ► 1992   : Sertifikat endret [9]. 115  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  116 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 116  [N] sjofartsdir.no  
  117 05.01.1998   : Solgt til Juno a/s, Svelvik. Salgssum: 433 000 NOK. 117  [N] sjofartsdir.no  
  118 06.04.1999   : Ombygget til passasjerfartøy [8]. 118  [N] sjofartsdir.no / -  
  119 2002   : I opplag, Tønsberg. 119  [P] "Skipet" 4/2003  
  120 06.05.2003   : Tatt ut av opplag. 120  [P] "Skipet" 4/2003  
  121 26.02.2003   : Solgt til Eiendom Skip a/s, Svelvik. Salgssum: 1.5 mill NOK. Drift: Charterbåtene Sunrise a/s. 121  [N] sjofartsdir.no  
  122    : I bruk til utleieturer, Oslofjorden. 122  [P] "Fjordabåtene"  
  123 21.05.2010   : Solgt til Carnival a/s, Svelvik. Salgssum: 175 000 NOK. 123  [N] sjofartsdir.no  
  124    : Samme bruksområde. 124    
  125 11.02.2011   : Solgt til Carnival DA, Fagerstrand. Salgssum: 400 000 NOK. 125  [N] sjofartsdir.no  
  126    : Samme bruksområde. 126    
  127 24.09.2015   : Solgt til Marcus Rolandsen, Oslo. Salgssum: 160 000 NOK. 127  [N] sjofartsdir.no  
  128 vinter 2019   : Sank ved Killingen. Senere hevet av Bygdøy Marineservice a/s, Drøbak. 128  [A] Stavanger Aftenblad 10.08.2019  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau