A
  H    
 
 
  M     SKIPSARKIV ROGALAND  
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland  
                 
                 
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
     
     
     
     
     
     
     
  D/s "KONG SVERRE" 1870 - 1874 / 1876 - 1939  
     
  Fortegnelse nr.:   P138        
  Oppdatert:   11.06.2021        
  Periode:   1870 - 1874 / 1876 - 1939        
  Fotografi:   Nei        
  Status:   Opphogget        
     
     
1  Byggeår    1867   1  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
2  Byggenummer    9   2  [N] wikipedia.no  
3  Skrog    Nylands Mekaniske Verksted a/s, Christiania   3  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
4  Utrustning    Nylands Mekaniske Verksted a/s, Christiania   4  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
           
5  Kjenningssignal    H F B L   5  -   5  [N] sjohistorie.no  
                   
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -  
                   
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -  
                   
8  Navn    "Kong Sverre"   8  -   8  [P] "Skipet" 2/1990  
                   
9  Rederi / eierforhold    Det Søndenfjeldske Dampskibsselskab a/s, Christiania   9  1867 - 1875   9  [P] "Skipet" 2/1990  
10      Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   10  1875 - 1939   10  [P] "Skipet" 2/1990  
11      Brødrene Anda a/s, Stavanger   11  1939 - etter 1939   11  [P] "Skipet" 2/1990  
                   
12  Type    -   12  -   12  -  
                   
13  Skrogutforming A  Konvensjonelt   13  1867 - 1886   13  HMI  
14   C  Konvensjonelt, hel stormdekker   14  1886 - 1939   14  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
                   
15  Klasse    DNV 1A1   15  -   15  [N] sjohistorie.no  
                   
16  Materiale    Jern   16  -   16  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
                   
17  Maskinfabrikant A  Nylands Mekaniske Verksted a/s, Christiania   17  1867 - 1874   17  [P] "Skipet" 2/1990  
18   B  Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen   18  1874 - 1885   18  [P] "Skipet" 1/2010  
19   E  Akers Mekaniske Verksted a/s, Kristiania   19  1898 - 1939   19  [P] "Skipet" 2/1990  
                   
20  Maskin produsert B  1876   20  -   20  [P] "Skipet" 2/1990  
21   E  1898   21  -   21  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
                   
22  Maskin A  1 x lavtrykk 2 syl. damp   22  1867 - 1874   22  [P] "Skipet" 2/1990  
23   B  1 x Compound damp   23  1874 - 1885   23  [P] "Skipet" 1/2010  
24   C  1 x Compound damp   24  1885 - 1898   24  [P] "Skipet" 1/1991  
25   E  1 x Tripple Expension damp   25  1898 - 1939   25  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
                   
26  Effekt A  80 nhk   26  1867 - 1874   26  [P] "Skipet" 2/1990  
27   B  85 nhk   27  1874 - 1885   27  [P] "Skipet" 2/1990  
28   C  100 nhk   28  1885 - 1898   28  [P] "Skipet" 1/1991  
29   E  680 ihk   29  1898 - 1939   29  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
                   
30  Fart E  12.0 kn   30  1898 - 1939   30  [P] "Skipet" 2/1990  
                   
31  Forbruk    -   31  -   31  -  
                   
32  Lengde    53.58 m   32  -   32  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
                   
33  Bredde    7.29 m   33  -   33  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
                   
34  Dyptgående    3.87 m   34  -   34  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
                   
35  Brutto registertonn A  431 t   35  1867 - 1885   35  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
36   C  601 t   36  1885 - 1894   36  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
37   D  593 t   37  1894 - 1939   37  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
                   
38  Netto registertonn A  332 t   38  1867 - 1885   38  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
39   C  479 t   39  1885 - 1894   39  [P] "Skipet" 2/1990  
40   D  355 t   40  1894 - 1939   40  [P] "Skipet" 2/1990  
                   
41  Dødvekttonn    -   41  -   41  -  
                   
42  Bilkapasitet    0   42  -   42  HMI  
                   
43  Trailerkapasitet    0   43  -   43  HMI  
                   
44  Passasjersertifikat    250 [kystfart] - 350 [lokalfart]   44  pr.1900   44  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
                   
45  Mannskap    Ja   45  -   45  HMI  
                   
46  Passasjerlugarer    Ja   46  -   46  HMI  
                   
47  Mannskapslugarer    Ja   47  -   47  HMI  
                   
48  Dekkshøyde    0   48  -   48  HMI  
                   
49  Tillatt akseltrykk    0   49  -   49  HMI  
                   
50  Tilleggsinformasjon    -   50  -   50  -  
     
     
51   12.1865   Sjøsatt. 51 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
52   04.1867   Levert fra Nylands Mekaniske Verksted a/s, Christiania til Det Søndenfjeldske Dampskibsselskab a/s, Christiania som "Kong Sverre" [A]. Hjemmehavn: Christiania. 52 [P] "Skipet" 2/1990  
53       Byggesum: 70 000 spd. 53 [P] "Skipet" 1/2010  
54       Satt i trafikk Kiel, Tyskland - Christiansand. 54 [P] "Skipet" 1/1991  
55   1870   Satt i trafikk Christiania - Trondheim. 55 [P] "Skipet" 1/1991  
56   1874   I opplag. 56 [P] "Skipet" 1/1991  
57       Ombygget ved Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen [B]. Kostnad: 12 000 spd. 57 [P] "Skipet" 1/2010  
58   01.1875   Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 58 [P] "Skipet" 2/1990  
59       Salgssum: 40 000 spd. 59 [P] "Skipet" 1/1991  
60   15.01.1876   Ankom Stavanger. 60 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
61   ► 03.1876   Ominnredet. Kostnad: 2200 SPD. 61 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
62   03.1876   Satt i trafikk Christiania - Bergen. 62 [P] "Skipet" 1/1991  
63   1884   Til ombygging ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger. 63 [P] "Skipet" 1/1991  
64   1886   Ombygget ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger som byggnr. 12: 64 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
65       brønnene bygget igjen og ny overbygning, samt ny maskin [C]. 65 [P] "Skipet" 1/1991  
66       Kostnad: 140 000 NOK. 66 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
67   1891   Tatt ut av trafikk Kristiania - Bergen. 67 -  
68   1894   Ombygget [D]. 68 [P] "Skipet" 2/1990  
69   1898   Ombygget ved Akers Mekaniske Verksted a/s, Kristiania: Ny maskin [E]. 69 [P] "Skipet" 2/1990  
70   medio 06.1921   Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 70 [A] Stavanger Aftenblad 11.06.1921  
71   1928   Kolliderte med d/s "Kaupanger", Storesundsskjærene, hvor sistnevnte sank. 71 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
72   vår 1930   I opplag [reservefartøy]. 72 [P] "Skipet" 1/1991  
73   05.1939   Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger. 73 [P] "Skipet" 2/1990  
74       Nedrigget til lekter. 74 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
75   1939 ►   Opphogget. 75 [P] "Skipet" 1/2010  
     
     
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau