HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P138       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "KONG SVERRE" 1870 - 1939   FOTOGRAFI ikke tilgj.   OPPDATERT 29.08.2019  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1870 - 1939   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL -   2    
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Kong Sverre"   5  [P] "Skipet" 2/1990  
             
  6  REDERI / EIERFORHOLD Det Søndenfjeldske Dampskibsselskab a/s, Christiania 1867 - 1875 6  [P] "Skipet" 2/1990  
  7   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1875 - 1939 7  [P] "Skipet" 2/1990  
  8   Brødrene Anda a/s, Stavanger 1939 - 8  [P] "Skipet" 2/1990  
 
  9  BYGGEÅR 1867   9  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  10  BYGGENUMMER 9   10  [N] wikipedia.no  
  11  SKROG Nylands Mekaniske Verksted a/s, Christiania   11  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  12  UTRUSTNING Nylands Mekaniske Verksted a/s, Christiania   12  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  13  TYPE -   13    
  14  SKROG Konvensjonelt   14  Observasjon  
  15   Konvensjonelt, hel stormdekker 1885 - 15  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  16  KLASSE -   16    
  17  MATERIALE Jern   17  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  18  MASKINFABRIKANT [1]  Nylands Mekaniske Verksted a/s, Christiania 1867 - 1874 18  [P] "Skipet" 2/1990  
  19   [2]  Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen 1874 - 1885 19  [P] "Skipet" 1/2010  
  20   [5]  Akers Mekaniske Verksted a/s, Kristiania 1898 - 1939 20  [P] "Skipet" 2/1990  
  21  MASKIN PRODUSERT [2]  1876   21  [P] "Skipet" 2/1990  
  22   [5]  1898   22  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  23  MASKIN [1]  1 x lavtrykk 2 syl. damp 1867 - 1874 23  [P] "Skipet" 2/1990  
  24   [2]  1 x Compound damp 1874 - 1885 24  [P] "Skipet" 1/2010  
  25   [3]  1 x Compound damp 1885 - 1898 25  [P] "Skipet" 1/1991  
  26   [5]  1 x Tripple Expension damp 1898 - 1939 26  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  27  EFFEKT [1]  80 nhk 1867 - 1874 27  [P] "Skipet" 2/1990  
  28   [2]  85 nhk 1874 - 1885 28  [P] "Skipet" 2/1990  
  29   [3]  100 nhk 1885 - 1898 29  [P] "Skipet" 1/1991  
  30   [5]  680 ihk 1898 - 1939 30  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  31  FART [5]  12.0 kn 1898 - 1939 31  [P] "Skipet" 2/1990  
  32  FORBRUK -   32    
  33  LENGDE 53.58 m   33  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  34  BREDDE 7.29 m   34  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  35  DYBDE 3.87 m   35  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  36  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  431 t 1867 - 1885 36  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  37   [3]  601 t 1885 - 1894 37  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  38   [4]  593 t 1894 - 1939 38  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  39  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  332 t 1867 - 1885 39  [P] "Skipet" 2/1990  
  40   [3]  479 t 1885 - 1894 40  [P] "Skipet" 2/1990  
  41   [4]  355 t 1894 - 1939 41  [P] "Skipet" 2/1990  
  42  DØDVEKTTONNASJE -   42    
  43  BILER 0   43  Observasjon  
  44  TRAILERE 0   44  Observasjon  
  45  PASSASJERER 250 [kystfart] / 350 [lokalfart] pr.1900 45  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  46  MANNSKAP -   46    
  47  PASSASJERLUGARER Ja 1867 - 1939 47  Observasjon  
  48  MANNSKAPSLUGARER Ja 1867 - 1939 48  Observasjon  
  49  DEKKSHØYDE 0   49  Observasjon  
  50  AKSELTRYKK 0   50  Observasjon  
  51  TILLEGGSINFORMASJON -   51    
  52  STATUS Ukjent 52    
       
  53 12.1865   : Sjøsatt ved Nylands Mekaniske Verksted a/s, Christiania. 53  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  54 04.1867   : Levert fra Nylands Mekaniske Verksted a/s, Christiania til Det Søndenfjeldske Dampskibsselskab a/s, Christiania som "Kong Sverre" [1]. Hjemmehavn: Christiania. 54  [P] "Skipet" 2/1990  
  55    : Byggekostnad: 70 000 spd. 55  [P] "Skipet" 1/2010  
  56    : Satt i trafikk Kiel, Tyskland - Christiansand. 56  [P] "Skipet" 1/1991  
  57 1870   : Satt i trafikk Christiania - Trondheim. 57  [P] "Skipet" 1/1991  
  58 1874   : I opplag. 58  [P] "Skipet" 1/1991  
  59    : Ombygget ved Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen [2]. 59  [P] "Skipet" 1/2010  
  60 01.1875   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 60  [P] "Skipet" 2/1990  
  61    : Salgssum: 40 000 spd. 61  [P] "Skipet" 1/1991  
  62 03.1876   : Satt i trafikk Christiania - Bergen. 62  [P] "Skipet" 1/1991  
  63 1884   : Til ombygging ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger. 63  [P] "Skipet" 1/1991  
  64 1886   : Ombygget ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger som byggnr. 12: 64  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  65    : brønnene bygget igjen og ny overbygning, samt ny maskin [3]. 65  [P] "Skipet" 1/1991  
  66 1891   : Tatt ut av trafikk Kristiania - Bergen. 66    
  67 1894   : Ombygget [4]. 67  [P] "Skipet" 2/1990  
  68 1898   : Ombygget ved Akers Mekaniske Verksted a/s, Kristiania: ny maskin [5]. 68  [P] "Skipet" 2/1990  
  69 1928   : Kolliderte med d/s "Kaupanger", Storesundsskjærene, hvor sistnevnte sank. 69  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  70 vår 1930   : I opplag [reservefartøy]. 70  [P] "Skipet" 1/1991  
  71 05.1939   : Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger. 71  [P] "Skipet" 2/1990  
  72    : Nedrigget til lekter. 72  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau