SKIPSARKIV ROGALAND
 
       
 
   KILDEHENVISNINGER    
               [A] = AVIS    
           [K] = KORRESPONDANSE    
    EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND      [N] = NETTSIDE    
    © HMI / org.nr. 995 113 503 / e-post: hmi[a]online.no / tlf.: 93 20 49 06      [O] = OBSERVASJON    
                 [P] = PUBLIKASJONER    
 
     
    D/s "JØSENFJORD" 1930-1934     M/s "JØSENFJORD" 1934-1962     M/fe "JØSENFJORD" 1962-1980                  
         
 
1 -   PERIODE   : 1934-1980         1 -   [O]        
  2 -   KJENNINGSSIGNAL :  JGDC [1886], LEFS [etter 1886]       2 -   [P] Skipet 2/1991 | [N] sjofartsdir.no    
  3 -   IMO-NUMMER   : 5175551         3 -   [N] sjofartsdir.no      
  4 -   MMSI-NUMMER   : 259938000         4 -   [N] marinetraffic.com      
  5 -   NAVN   : [1886] "Lindesnæs"     5 -   [N] sjofartsdir.no      
  6 -      : [1930] "Jøsenfjord"       6 -   [N] sjofartsdir.no      
 
7 -      : [1981] "Angelique B"       7 -   [N] sjofartsdir.no      
  8 -      : [2013] "Jøsenfjord"       8 -   [N] sjofartsdir.no      
OPPDATERT 9 -                9 -           
31.03.2017 10 -                10 -           
  11 -                11 -           
  12 -                12 -           
  © Fotografi: Kåre Haga 13 -                13 -           
  Lokalisering: Stavanger 14 -                14 -           
             
  15  BYGGET    : 1886                     15 -   [N] sjofartsdir.no      
  16  BYGGNUMMER   : 42                     16 -   [N] sjofartsdir.no      
  17  SKROG   : Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand               17 -   [N] sjofartsdir.no      
  18  UTRUSTNING   : Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand     18 -   [N] sjofartsdir.no      
  19  TYPE   : -                     19 -           
  20  SKROG   : Konvensjonelt, taklet som skonnert                 20 -   [O] | -        
  21  KLASSE   : -                     21 -           
  22  MATERIALE   : Jern     22 -   [N] sjofartsdir.no      
  23  MASKINFABRIKANT : [1] Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand [1886] [6] M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset [1934]         23 -   [P] Skipet 2/1991      
  24  MASKIN PRODUSERT : [1] 1886 [6] 1934                   24 -   [P] Skipet 2/1991      
  25  MASKIN   : [1] 1 x Compound 2 syl. damp [1886] [6] 1 x Wichmann 2T 4 syl. diesel, maskinnr. 2283 [1934]           25 -   [P] Skipet 2/1991 / -      
  26  EFFEKT   : [1] 39 nhk [1886] [6] 390 bhk [1934]                 26 -   [1] [P] Skipet 2/1991 [6] [P] Skipet 2/1991    
  27  FART   : [1] 10.25 kn [1886] [6] 11.0 kn [1934]                 27 -   [1] [P] Skipet 2/1996 [6] [N] norsk-fartoyvern.no    
  28  FORBRUK   : -                     28 -           
  29  LENGDE   : [1] 28.50 m [1886] [4] 33.83 m [1932] [9] 39.78 m [1962]     29 -   [1] [4] [P] Skipet 2/1996 [9] [N] sjofartsdir.no    
  30  BREDDE   : 05.50 m                     30 -   [N] sjofartsdir.no      
  31  DYBDE   : [1] 02.71 m [1886] [4] 02.74 m [1932]                 31 -   [P] Skipet 2/1991      
  32  BRUTTO REG. TONN : [1] 138 t [1886] [4] 151 t [1932] [9] 195.45 t [1962]                 32 -   [1] [4] [P] Skipet 2/1996 [9] [N] sjofartsdir.no    
  33  NETTO REG. TONN : [1] 057 t [1886] [4] 066 t [1932] [9] 101.42 t [1962]                 33 -   [1] [4] [P] Skipet 2/1996 [9] [N] sjofartsdir.no    
  34  DØDVEKTTONN : -     34 -           
  35  BILER   : [1] 0 [1886] [4] 2 [1932] [9] 8 [1962]                 35 -   [9] [P] Skipet 2/1991      
  36  TRAILERE   : 0                     36 -   [O]        
  37  PASSASJERER   : [1] 190 [kysttrafikk], 240 [lokaltrafikk] [1886] [2] 202 [1930] [3] 220 [1930] [5] 270 [1932] [7] 295 [1935] [8] 335 [1940] [9] 294 [1962]       37 -   [1] [P] Skipet 2/1996 [9] [P] Skipet 2/1991    
  38  PASSASJERLUGARER  : 0                     38 -           
  39  MANNSKAPSLUGARER : [4] 7 [1932 til 1949]                   39 -           
  40  DEKKSHØYDE   : [9] Fri [1962]                     40 -   [O]        
  41  AKSELTRYKK   : [9] 10 t [1962]                     41 -   [O]        
  42  STATUS   Til restaurering                     42 -           
             
  43  TILLEGGSINFORMASJON : -                     43 -           
     
                                   
     
     
                                   
09.1886  44 : Levert fra Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand til D/s Lindensnæs, Farsund som "Lindesnæs" [1]. Satt i trafikk Farsund - Christiansand.         44 -   [P] Skipet 2/1996      
1895  45 : Drift og eierskap overført til D/s Lindesnæs a/s, Farsund.                   45 -   [P] Skipet 2/1996      
07.1908  46 : Grunnstøtte.                         46 -           
1921  47 : Ombygget med nytt dekkshus.                       48 -           
09.1927  48 : Kolliderte med d/s "Lyngdal", Snik.                     48 -   [P] Skipet 2/1996      
08.1929  49 : Ombygget: Soldekk trukket helt akter.                     49 -           
05.02.1930  50 : Solgt til Jøsenfjord a/s, Vadla. Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. Kjøpssum: 15 000 NOK.             50 -   [P] Skipet 2/1996 | -      
07.02.1930  51 : Ankom Stavanger.     51 -           
04.06.1930  52 : Omdøpt "Jøsenfjord".                       52 -           
17.07.1930  53 : Sertifikat endret [2].                       53 -           
07.08.1930  54 : Sertifikat endret [3].                       54 -           
1930  55 : Opprustet. Satt i trafikk Stavanger - Årdal.                     55 -           
03.05.1931  56 : Satt i trafikk Stavanger - Skiftun.                       56 -           
09.01.1932  57 : Ombygget ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger: Forlenget, 2 lugarer og 1 salong akter samt 5 lugarer og messe forut på dekk 1, samt løft av broparti [4].       57 -           
  58 : Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger.                   58 -           
03.06.1932  59 : Sertifikat endret [5].                       59 -           
02.1934  60 : Til M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset for skifte av maskin.                   60 -           
05.1934  61 : Ombygget med ny maskin ved M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset [6].                 61 -   - | [P] Skipet 2/1991      
28.06.1935  62 : Sertifikat endret [7].                       62 -           
24.06.1936  63 : Satt i trafikk Stavanger - Årdal / Stavanger - Skiftun.                   63 -           
1939  64 : I opplag, Stavanger.                       64 -           
24.07.1940  65 : Sertifikat endret [8].                       65 -           
06.05.1943  66 : Satt i trafikk Stavanger - Årdal.                       66 -           
10.10.1943  67 : Satt i trafikk Stavanger - Årdal / Stavanger - Vadla.                     67 -           
1947  68 : Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger.                   68 -           
07.03.1949  69 : Til ombygging ved Sverre og Per Ottesen, Sagvåg.                     69 -           
04.1949  70 : Ombygget ved Sverre og Per Ottesen, Sagvåg: Broparti løftet 1 m, og lugarer på brodekk ombygget til salong.             70 -           
17.07.1953  71 : Satt i trafikk Stavanger - Vadla.                       71 -   [O]        
1956  72 : Ombygget.                         72 -           
1959  73 : Ombygget.                         73 -           
31.03.1962  74 : Ombygget til bil– og passasjerferge ved Haugesund Slip a/s, Haugesund, samt sertifikat endret [9]. Nytt styrehus montert, hentet fra m/s "Høle".               74 -   - | [P] Skipet 2/1991 | [P] "Fjordabåtene"    
16.09.1964  75 : Satt i trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Årdal.                   75 -           
17.06.1972  76 : Satt i trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vadla.                   76 -           
01.10.1974  77 : Satt i trafikk Stavanger - Hålandsosen.                     77 -           
25.05.1975  78 : Satt i trafikk Stavanger - Hålandsosen / Stavanger - Vadla.                   78 -           
30.09.1975  79 : Tatt ut av trafikk Stavanger - Vadla.                     79 -           
30.12.1975  80 : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger.                   80 -           
02.01.1976  81 : Satt i trafikk Stavanger - Hålandsosen.                     81 -           
30.09.1977  82 : I opplag, Stavanger.                       82 -           
28.09.1978  83 : Satt i traifkk Stavanger - Vadla.                       83 -           
19.12.1978  84 : I opplag, Stavanger.                       84 -   [P] "Fjordabåtene"      
27.05.1980  85 : Solgt til Hans Joachim Bruhn og Gebr Bruhn, Düsseldorf, Vest-Tyskland. Slettet fra Stavanger Skipsregister. Salgssum: 125 000 NOK.           85 -           
20.09.1980  86 : Forlot Stavanger.                       86 -   [A] Stavanger Aftenblad 19.09.1980    
  87 : Brann brøt ut i skorsteinen på overfarten til Nederland. Noe ombygget i Lemmer, NL.     87 -   - | [P] Skipet 1/1981      
09.1980   88 : Solgt til The Ocean Ltd. Shipping Co., London, Storbritannia.                   88 -           
12.02.1981 89 : Solgt til Firma Architectbüro u. Ladenbau v/ Erwin Paul Borchardt, Düsseldorf, D. Omdøpt "Angelique B".               89 -           
1983  90 : Slettet fra Lloyds skipsregister med henvisning til bruk kun i innsjø- og elvefart.                 90 -   [P] Skipet 2/1991      
1985 91 : Solgt til Judith Hebly, Schagen, Nederland. I bruk som hus– og fritidsbåt.                 91 -           
1987 92 : Solgt til Jan Krul og Jolanda Blitz, NL.                     92 -           
2000 93 : Solgt til Gawan Groot, Schagen, NL. I bruk som husbåt.                   93 -           
ca.2007  94 : Ikke i bruk. Lagt i opplag, Schagen, NL.                     94 -           
08.04.2011 95 : Solgt til Andelslaget M/s Jøsenfjord, Stavanger.                     95 -           
20.04.2011 96 : Til opprusting / restaurering, Sandanger.                     96 -           
15.06.2013 97 : Slept til Dåfjorden Slipp a/s, Sagvåg av m/s "Poseidon I" for vedlikeholdsarbeid.                 97 -           
17.07.2013 98 : Omdøpt "Jøsenfjord". Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger.                 98 -   [N] sjofartsdir.no      
04.09.2013 99 : Slippsatt ved Dåfjorden Slipp a/s, Sagvåg.                     99 -           
30.03.2014 100 : Slept til Sandanger av m/s "Poseidon II" for opprusting / restaurering.                   100 -           
11.04.2015 101 : 2.9 mill NOK bevilget av Riksantikvaren.                     101 -           
24.04.2015 102 : Bro og skipperlugar heist på land ved Engøyholmen Kystkultursenter, Stavanger for vedlikehold.               102 -           
16.05.2015 103 : Til Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter, Kristiansand for vedlikehold.                 103 -   [P] Skipet 3/2015      
29.02.2016 104 : 6.0 mill NOK bevilget av Riksantikvaren.                     104 -   [N] stavanger-aftenblad.no 29.02.2016    
03.2017  105 : 3.25 mill NOK bevilget av Riksantikvaren.                     105 -   [N] nrk.no/rogaland 06.03.2017