HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P96       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "JØSENFJORD" 1930 - 1934     M/s "JØSENFJORD" 1934 - 1962     M/Fe "JØSENFJORD" 1962 - 1980   FOTOGRAFI   OPPDATERT 11.10.2019  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1930 - 1980   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL JGDC 1886 - etter 1886 2  [P] "Skipet" 2/1991  
  3   LEFS etter 1886 - 1980 3    
  4   LEFS 2013 - 4  [N] sdir.no  
  5  IMO-NUMMER 5175551   5  [N] sdir.no  
  6  MMSI-NUMMER 259938000   6  [N] marinetraffic.com  
  7  NAVN "Lindesnæs" 1886 - 1930 7  [N] sdir.no  
  8   "Jøsenfjord" 1930 - 1981 8  [N] sdir.no  
  9   "Angelique B" 1981 - 2013 9  [N] sdir.no  
  10   "Jøsenfjord" 2013 - 10  [N] sdir.no  
             
  11  REDERI / EIERFORHOLD D/s Lindensnæs, Farsund 1886 - 1895 11  [P] "Skipet" 2/1996  
  12   D/s Lindesnæs a/s, Farsund 1895 - 1930 12  [P] "Skipet" 2/1996  
  13   Jøsenfjord a/s, Vadla 1930 - 1932 13  [P] "Skipet" 2/1996  
  14   Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger 1932 - 1947 14    
  15   Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger 1947 - 1976 15    
  16   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1976 - 1980 16  [P] "Den hvite flåte"  
  17   Hans Joachim Bruhn og Gebr Bruhn, Düsseldorf, Vest-Tyskland 1980 17    
  18   The Ocean Ltd. Shipping Co., London, Storbritannia 1980 - 1981 18    
  19   Firma Architectbüro u. Ladenbau v/ Erwin Paul Borchardt, Düsseldorf, Vest-Tyskland 1981 - 1985 19    
  20   Judith Hebly, Schagen, Nederland 1985 - 1987 20    
  21   Jan Krul og Jolanda Blitz, Nederland 1987 - 2000 21    
  22   Gawan Groot, Schagen, Nederland 2000 - 2011 22    
  23   Andelslaget M/s Jøsenfjord, Stavanger 2011 - 2013 23    
  24   Jøsenfjord Rutelag a/l, Hjelmeland 2013 - 24  [N] sdir.no  
 
  25  BYGGEÅR 1886   25  [N] sdir.no  
  26  BYGGENUMMER 42   26  [N] sdir.no  
  27  SKROG Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand   27  [N] sdir.no  
  28  UTRUSTNING Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand   28  [N] sdir.no  
  29  TYPE -   29    
  30  SKROG Konvensjonelt, rigget som skonnert   30  [P] "Med båt og buss"  
  31  KLASSE -   31    
  32  MATERIALE Jern   32  [N] sdir.no  
  33  MASKINFABRIKANT [1]  Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand 1886 - 1934 33  [P] "Skipet" 2/1991  
  34   [6]  M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset 1934 - 34  [P] "Skipet" 2/1991  
  35  MASKIN PRODUSERT [1]  1886   35  [P] "Skipet" 2/1991  
  36   [6]  1934   36  [P] "Skipet" 2/1991  
  37  MASKIN [1]  1 x Compound 2 syl. damp 1886 - 1934 37  [P] "Skipet" 2/1991  
  38   [6]  1 x Wichmann 2T 4 syl. diesel, maskinnr. 2283 1934 - 38    
  39  EFFEKT [1]  39 nhk 1886 - 1934 39  [P] "Skipet" 2/1991  
  40   [6]  390 bhk 1934 - 40  [P] "Skipet" 2/1991  
  41  FART [1]  10.25 kn 1886 - 1934 41  [P] "Skipet" 2/1996  
  42   [6]  11.00 kn 1934 - 42  [N] norsk-fartoyvern.no    
  43  FORBRUK -   43    
  44  LENGDE [1]  28.50 m 1886 - 1932 44  [P] "Skipet" 2/1996  
  45   [4]  33.83 m 1932 - 1962 45  [P] "Skipet" 2/1996  
  46   [9]  39.78 m 1962 - 46  [N] sdir.no  
  47  BREDDE 5.50 m   47  [N] sdir.no  
  48  DYBDE [1]  2.71 m 1886 - 1932 48  [P] "Skipet" 2/1991  
  49   [4]  2.74 m 1962 - 49  [P] "Skipet" 2/1991  
  50  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  138.00 t 1886 - 1932 50  [P] "Skipet" 2/1996  
  51   [4]  151.00 t 1932 - 1962 51  [P] "Skipet" 2/1996  
  52   [9]  195.45 t 1962 - 52  [N] sdir.no  
  53  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  57.00 t 1886 - 1932 53  [P] "Skipet" 2/1996  
  54   [4]  66.00 t 1932 - 1962 54  [P] "Skipet" 2/1996  
  55   [9]  101.42 t 1962 - 55  [N] sdir.no  
  56  DØDVEKTTONNASJE -   56    
  57  BILER [1]  0 1886 - 1932 57    
  58   [4]  2 1932 - 1962 58    
  59   [9]  8 1962 - 59  [P] "Skipet" 2/1991  
  60  TRAILERE 0   60  Observasjon  
  61  PASSASJERER [1]  190 [kysttrafikk], 240 [lokaltrafikk] 1886 - 1930 61  [P] "Skipet" 2/1996  
  62   [2]  202 1930 62    
  63   [3]  220 1930 - 1932 63    
  64   [5]  270 1932 - 1935 64    
  65   [7]  295 1935 - 1940 65    
  66   [8]  335 1940 - 1962 66    
  67   [9]  294 1962 - etter 1980 67  [P] "Skipet" 2/1991  
  68  MANNSKAP Kaptein, styrmann, 2 matroser, maskinist, stuert 1930 - 1980 68  [P] "Fjordabåtene"  
  69  PASSASJERLUGARER 0   69  Observasjon  
  70  MANNSKAPSLUGARER [4]  7 1932 - 1949 70    
  71  DEKKSHØYDE [9]  Fri 1962 - 71  Observasjon  
  72  AKSELTRYKK [9]  10 t 1962 - 72  Observasjon  
  73  TILLEGGSINFORMASJON -   73    
  74  STATUS Til restaurering 74  [P] "Skipet" 3/2015  
       
  75 09.1886   : Levert fra Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand til D/s Lindensnæs, Farsund som "Lindesnæs" [1]. Satt i trafikk Farsund - Christiansand. 75  [P] "Skipet" 2/1996  
  76 1895   : Drift og eierskap overført til D/s Lindesnæs a/s, Farsund. 76  [P] "Skipet" 2/1996  
  77 07.1908   : Grunnstøtte. 77    
  78 1921   : Ombygget med nytt dekkshus. 78    
  79 09.1927   : Kolliderte med d/s "Lyngdal", Snik. 79  [P] "Skipet" 2/1996  
  80 08.1929   : Ombygget: Soldekk trukket helt akter. 80    
  81 05.02.1930   : Solgt til Jøsenfjord a/s, Vadla. Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 81  [P] "Skipet" 2/1996  
  82    : Kjøpesum: 15 000 NOK. 82    
  83 07.02.1930   : Ankom Stavanger. 83    
  84 04.06.1930   : Omdøpt "Jøsenfjord". 84    
  85 17.07.1930   : Sertifikat endret [2]. 85    
  86 07.08.1930   : Sertifikat endret [3]. 86    
  87 1930   : Opprustet. Satt i trafikk Stavanger - Årdal. 87    
  88 03.05.1931   : Satt i trafikk Stavanger - Skiftun. 88    
  89 09.01.1932   : Ombygget ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger: Forlenget, 2 lugarer og 1 salong akter samt 5 lugarer og messe forut på dekk 1, samt løft av broparti [4]. 89    
  90    : Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger. 90    
  91 03.06.1932   : Sertifikat endret [5]. 91    
  92 02.1934   : Til M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset for skifte av maskin. 92    
  93 05.1934   : Ombygget med ny maskin ved M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset [6]. 93  - / [P] "Skipet" 2/1991  
  94 1934   : Satt i trafikk Stavanger - Årdal. 94  [P] "Med båt og buss"  
  95 28.06.1935   : Sertifikat endret [7]. 95    
  96 24.06.1936   : Satt i trafikk Stavanger - Årdal / Stavanger - Skiftun. 96    
  97 1939   : I opplag, Stavanger. 97    
  98 24.07.1940   : Sertifikat endret [8]. 98    
  99 06.05.1943   : Satt i trafikk Stavanger - Årdal. 99    
  100 10.10.1943   : Satt i trafikk Stavanger - Årdal / Stavanger - Vadla. 100    
  101 vinter 1944   : I opplag. 101  [P] "Med båt og buss"  
  102 vår 1945   : Satt i trafikk Stavanger - Årdal. 102  [P] "Med båt og buss"  
  103 1947   : Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger. 103    
  104 07.03.1949   : Til ombygging ved Sverre og Per Ottesen, Sagvåg. 104    
  105 04.1949   : Ombygget ved Sverre og Per Ottesen, Sagvåg: Broparti løftet 1 m, og lugarer på brodekk ombygget til salong. 105    
  106 17.07.1953   : Satt i trafikk Stavanger - Vadla. 106  Observasjon  
  107 1956   : Ombygget. 107    
  108 1959   : Ombygget. 108    
  109 31.03.1962   : Ombygget til bil– og passasjerferge ved Haugesund Slip a/s, Haugesund, samt sertifikat endret [9]. 109  - / [P] "Skipet" 2/1991  
  110    : Nytt styrehus montert, hentet fra m/s "Høle". 110  [P] "Fjordabåtene"  
  111 16.09.1964   : Satt i trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Årdal. 111    
  112 17.06.1972   : Satt i trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vadla. 112    
  113 01.10.1974   : Satt i trafikk Stavanger - Hålandsosen. 113    
  114 25.05.1975   : Satt i trafikk Stavanger - Hålandsosen / Stavanger - Vadla. 114    
  115 30.09.1975   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Vadla. 115    
  116 01.01.1976   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 116  [P] "Den hvite flåte"  
  117 02.01.1976   : Satt i trafikk Stavanger - Hålandsosen. 117    
  118 30.09.1977   : I opplag, Stavanger. 118    
  119 28.09.1978   : Satt i trafikk Stavanger - Vadla. 119    
  120 19.12.1978   : I opplag, Stavanger. 120  [P] "Fjordabåtene"  
  121 27.05.1980   : Solgt til Hans Joachim Bruhn og Gebr Bruhn, Düsseldorf, Vest-Tyskland. Slettet fra Stavanger Skipsregister. Salgssum: 125 000 NOK.. 121    
  122 20.09.1980   : Forlot Stavanger. 122  [A] Stavanger Aftenblad 19.09.1980  
  123    : Brann brøt ut i skorsteinen på overfarten til Nederland. 123  [P] "Fjordabåtene"  
  124 ca.10.1980   : Noe ombygget i Lemmer, NL. 124  [P] "Skipet" 1/1981  
  125 09.1980 ►   : Solgt til The Ocean Ltd. Shipping Co., London, Storbritannia. 125    
  126 12.02.1981   : Solgt til Firma Architectbüro u. Ladenbau v/ Erwin Paul Borchardt, Düsseldorf, D. Omdøpt "Angelique B". 126    
  127 1983   : Slettet fra Lloyds skipsregister med henvisning til bruk kun i innsjø- og elvefart. 127    
  128 1985   : Solgt til Judith Hebly, Schagen, Nederland. I bruk som hus– og fritidsbåt. 128    
  129 1987   : Solgt til Jan Krul og Jolanda Blitz, NL. 129    
  130 2000   : Solgt til Gawan Groot, Schagen, NL. I bruk som husbåt. 130    
  131 ca.2007   : Ikke i bruk. Lagt i opplag, Schagen, NL. 131    
  132 08.04.2011   : Solgt til Andelslaget M/s Jøsenfjord, Stavanger. Salgssum: 35 000 EUR. 132  - / [P] "Skipet" 2/2011  
  133 20.04.2011   : Til opprusting / restaurering, Sandanger. 133  [P] "Skipet" 2/2011  
  134 15.06.2013   : Slept til Dåfjorden Slipp a/s, Sagvåg av m/s "Poseidon I" for vedlikeholdsarbeid. 134    
  135 17.07.2013   : Omdøpt "Jøsenfjord". Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. Kjenningssignal: LEFS. Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Rutelag a/l, Hjelmeland. 135  [N] sdir.no  
  136 04.09.2013   : Slippsatt ved Dåfjorden Slipp a/s, Sagvåg. 136    
  137 30.03.2014   : Slept til Sandanger av m/s "Poseidon II" for opprusting / restaurering. 137    
  138 11.04.2015   : 2.9 mill NOK bevilget av Riksantikvaren. 138    
  139 24.04.2015   : Bro og skipperlugar heist på land ved Engøyholmen Kystkultursenter, Stavanger for vedlikehold. 139    
  140 16.05.2015   : Til Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter, Kristiansand for vedlikehold. 140  [P] "Skipet" 3/2015  
  141 29.02.2016   : 6.00 mill NOK bevilget av Riksantikvaren. 141  [N] stavanger-aftenblad.no 29.02.2016  
  142 03.2017   : 3.25 mill NOK bevilget av Riksantikvaren. 142  [N] nrk.no/rogaland 06.03.2017     
  143 2019   : 3 010 100 NOK bevilget av Riksantikvaren. 143  [P] "Skipet" 2/2019  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau