HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P96       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "JØSENFJORD" 1930 - 1934     M/s "JØSENFJORD" 1934 - 1962     M/Fe "JØSENFJORD" 1962 - 1980   FOTOGRAFI   OPPDATERT 12.12.2017  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1930 - 1980   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL JGDC 1886 - etter 1886 2  [P] "Skipet" 2/1991  
  3   LEFS etter 1886 - 1980 3    
  4   LEFS 2013 - 4  [N] sdir.no  
  5  IMO-NUMMER 5175551   5  [N] sdir.no  
  6  MMSI-NUMMER 259938000   6  [N] marinetraffic.com  
  7  NAVN "Lindesnæs" 1886 - 1930 7  [N] sdir.no  
  8   "Jøsenfjord" 1930 - 1981 8  [N] sdir.no  
  9   "Angelique B" 1981 - 2013 9  [N] sdir.no  
  10   "Jøsenfjord" 2013 - 10  [N] sdir.no  
             
  11  REDERI / EIERFORHOLD D/s Lindensnæs, Farsund 1886 - 1895 11  [P] "Skipet" 2/1996  
  12   D/s Lindesnæs a/s, Farsund 1895 - 1930 12  [P] "Skipet" 2/1996  
  13   Jøsenfjord a/s, Vadla 1930 - 1932 13  [P] "Skipet" 2/1996  
  14   Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger 1932 - 1947 14    
  15   Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger 1947 - 1975 15    
  16   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1975 - 1980 16    
  17   Hans Joachim Bruhn og Gebr Bruhn, Düsseldorf, Vest-Tyskland 1980 17    
  18   The Ocean Ltd. Shipping Co., London, Storbritannia 1980 - 1981 18    
  19   Firma Architectbüro u. Ladenbau v/ Erwin Paul Borchardt, Düsseldorf, Vest-Tyskland 1981 - 1985 19    
  20   Judith Hebly, Schagen, Nederland 1985 - 1987 20    
  21   Jan Krul og Jolanda Blitz, Nederland 1987 - 2000 21    
  22   Gawan Groot, Schagen, Nederland 2000 - 2011 22    
  23   Andelslaget M/s Jøsenfjord, Stavanger 2011 - 23    
 
  24  BYGGEÅR 1886   24  [N] sdir.no  
  25  BYGGENUMMER 42   25  [N] sdir.no  
  26  SKROG Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand   26  [N] sdir.no  
  27  UTRUSTNING Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand   27  [N] sdir.no  
  28  TYPE -   28    
  29  SKROG Konvensjonelt, taklet som skonnert   29  Observasjon / -  
  30  KLASSE -   30    
  31  MATERIALE Jern   31  [N] sdir.no  
  32  MASKINFABRIKANT [1]  Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand 1886 - 1934 32  [P] "Skipet" 2/1991  
  33   [6]  M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset 1934 - 33  [P] "Skipet" 2/1991  
  34  MASKIN PRODUSERT [1]  1886   34  [P] "Skipet" 2/1991  
  35   [6]  1934   35  [P] "Skipet" 2/1991  
  36  MASKIN [1]  1 x Compound 2 syl. damp 1886 - 1934 36  [P] "Skipet" 2/1991  
  37   [6]  1 x Wichmann 2T 4 syl. diesel, maskinnr. 2283 1934 - 37    
  38  EFFEKT [1]  39 nhk 1886 - 1934 38  [P] "Skipet" 2/1991  
  39   [6]  390 bhk 1934 - 39  [P] "Skipet" 2/1991  
  40  FART [1]  10.25 kn 1886 - 1934 40  [P] "Skipet" 2/1996  
  41   [6]  11.00 kn 1934 - 41  [N] norsk-fartoyvern.no    
  42  FORBRUK -   42    
  43  LENGDE [1]  28.50 m 1886 - 1932 43  [P] "Skipet" 2/1996  
  44   [4]  33.83 m 1932 - 1962 44  [P] "Skipet" 2/1996  
  45   [9]  39.78 m 1962 - 45  [N] sdir.no  
  46  BREDDE 5.50 m   46  [N] sdir.no  
  47  DYBDE [1]  2.71 m 1886 - 1932 47  [P] "Skipet" 2/1991  
  48   [4]  2.74 m 1962 - 48  [P] "Skipet" 2/1991  
  49  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  138.00 t 1886 - 1932 49  [P] "Skipet" 2/1996  
  50   [4]  151.00 t 1932 - 1962 50  [P] "Skipet" 2/1996  
  51   [9]  195.45 t 1962 - 51  [N] sdir.no  
  52  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  57.00 t 1886 - 1932 52  [P] "Skipet" 2/1996  
  53   [4]  66.00 t 1932 - 1962 53  [P] "Skipet" 2/1996  
  54   [9]  101.42 t 1962 - 54  [N] sdir.no  
  55  DØDVEKTTONNASJE -   55    
  56  BILER [1]  0 1886 - 1932 56    
  57   [4]  2 1932 - 1962 57    
  58   [9]  8 1962 - 58  [P] "Skipet" 2/1991  
  59  TRAILERE 0   59  Observasjon  
  60  PASSASJERER [1]  190 [kysttrafikk], 240 [lokaltrafikk] 1886 - 1930 60  [P] "Skipet" 2/1996  
  61   [2]  202 1930 61    
  62   [3]  220 1930 - 1932 62    
  63   [5]  270 1932 - 1935 63    
  64   [7]  295 1935 - 1940 64    
  65   [8]  335 1940 - 1962 65    
  66   [9]  294 1962 - etter 1980 66  [P] "Skipet" 2/1991  
  67  MANNSKAP Kaptein, styrmann, 2 matroser, maskinist, stuert 1930 - 1980 67  [P] "Fjordabåtene"  
  68  PASSASJERLUGARER 0   68  Observasjon  
  69  MANNSKAPSLUGARER [4]  7 1932 - 1949 69    
  70  DEKKSHØYDE [9]  Fri 1962 - 70  Observasjon  
  71  AKSELTRYKK [9]  10 t 1962 - 71  Observasjon  
  72  TILLEGGSINFORMASJON -   72    
  73  STATUS Til restaurering 73  [P] "Skipet" 3/2015  
       
  74 09.1886   : Levert fra Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand til D/s Lindensnæs, Farsund som "Lindesnæs" [1]. Satt i trafikk Farsund - Christiansand. 74  [P] "Skipet" 2/1996  
  75 1895   : Drift og eierskap overført til D/s Lindesnæs a/s, Farsund. 75  [P] "Skipet" 2/1996  
  76 07.1908   : Grunnstøtte. 76    
  77 1921   : Ombygget med nytt dekkshus. 77    
  78 09.1927   : Kolliderte med d/s "Lyngdal", Snik. 78  [P] "Skipet" 2/1996  
  79 08.1929   : Ombygget: Soldekk trukket helt akter. 79    
  80 05.02.1930   : Solgt til Jøsenfjord a/s, Vadla. Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 80  [P] "Skipet" 2/1996  
  81    : Kjøpesum: 15 000 NOK. 81    
  82 07.02.1930   : Ankom Stavanger. 82    
  83 04.06.1930   : Omdøpt "Jøsenfjord". 83    
  84 17.07.1930   : Sertifikat endret [2]. 84    
  85 07.08.1930   : Sertifikat endret [3]. 85    
  86 1930   : Opprustet. Satt i trafikk Stavanger - Årdal. 86    
  87 03.05.1931   : Satt i trafikk Stavanger - Skiftun. 87    
  88 09.01.1932   : Ombygget ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger: Forlenget, 2 lugarer og 1 salong akter samt 5 lugarer og messe forut på dekk 1, samt løft av broparti [4]. 88    
  89    : Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger. 89    
  90 03.06.1932   : Sertifikat endret [5]. 90    
  91 02.1934   : Til M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset for skifte av maskin. 91    
  92 05.1934   : Ombygget med ny maskin ved M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset [6]. 92  - / [P] "Skipet" 2/1991  
  93 28.06.1935   : Sertifikat endret [7]. 93    
  94 24.06.1936   : Satt i trafikk Stavanger - Årdal / Stavanger - Skiftun. 94    
  95 1939   : I opplag, Stavanger. 95    
  96 24.07.1940   : Sertifikat endret [8]. 96    
  97 06.05.1943   : Satt i trafikk Stavanger - Årdal. 97    
  98 10.10.1943   : Satt i trafikk Stavanger - Årdal / Stavanger - Vadla. 98    
  99 1947   : Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger. 99    
  100 07.03.1949   : Til ombygging ved Sverre og Per Ottesen, Sagvåg. 100    
  101 04.1949   : Ombygget ved Sverre og Per Ottesen, Sagvåg: Broparti løftet 1 m, og lugarer på brodekk ombygget til salong. 101    
  102 17.07.1953   : Satt i trafikk Stavanger - Vadla. 102  Observasjon  
  103 1956   : Ombygget. 103    
  104 1959   : Ombygget. 104    
  105 31.03.1962   : Ombygget til bil– og passasjerferge ved Haugesund Slip a/s, Haugesund, samt sertifikat endret [9]. 105  - / [P] "Skipet" 2/1991  
  106    : Nytt styrehus montert, hentet fra m/s "Høle". 106  [P] "Fjordabåtene"  
  107 16.09.1964   : Satt i trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Årdal. 107    
  108 17.06.1972   : Satt i trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vadla. 108    
  109 01.10.1974   : Satt i trafikk Stavanger - Hålandsosen. 109    
  110 25.05.1975   : Satt i trafikk Stavanger - Hålandsosen / Stavanger - Vadla. 110    
  111 30.09.1975   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Vadla. 111    
  112 30.12.1975   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 112    
  113 02.01.1976   : Satt i trafikk Stavanger - Hålandsosen. 113    
  114 30.09.1977   : I opplag, Stavanger. 114    
  115 28.09.1978   : Satt i trafikk Stavanger - Vadla. 115    
  116 19.12.1978   : I opplag, Stavanger. 116  [P] "Fjordabåtene"  
  117 27.05.1980   : Solgt til Hans Joachim Bruhn og Gebr Bruhn, Düsseldorf, Vest-Tyskland. Slettet fra Stavanger Skipsregister. Salgssum: 125 000 NOK.. 117    
  118 20.09.1980   : Forlot Stavanger. 118  [A] Stavanger Aftenblad 19.09.1980  
  119    : Brann brøt ut i skorsteinen på overfarten til Nederland. 119  [P] "Fjordabåtene"  
  120 ca.10.1980   : Noe ombygget i Lemmer, NL. 120  [P] "Skipet" 1/1981  
  121 09.1980 ►   : Solgt til The Ocean Ltd. Shipping Co., London, Storbritannia. 121    
  122 12.02.1981   : olgt til Firma Architectbüro u. Ladenbau v/ Erwin Paul Borchardt, Düsseldorf, D. Omdøpt "Angelique B". 122    
  123 1983   : Slettet fra Lloyds skipsregister med henvisning til bruk kun i innsjø- og elvefart. 123    
  124 1985   : Solgt til Judith Hebly, Schagen, Nederland. I bruk som hus– og fritidsbåt. 124    
  125 1987   : Solgt til Jan Krul og Jolanda Blitz, NL. 125    
  126 2000   : Solgt til Gawan Groot, Schagen, NL. I bruk som husbåt. 126    
  127 ca.2007   : Ikke i bruk. Lagt i opplag, Schagen, NL. 127    
  128 08.04.2011   : Solgt til Andelslaget M/s Jøsenfjord, Stavanger. 128    
  129 20.04.2011   : Til opprusting / restaurering, Sandanger. 129    
  130 15.06.2013   : Slept til Dåfjorden Slipp a/s, Sagvåg av m/s "Poseidon I" for vedlikeholdsarbeid. 130    
  131 17.07.2013   : Omdøpt "Jøsenfjord". Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. Kjenningssignal: LEFS. 131  [N] sdir.no  
  132 04.09.2013   : Slippsatt ved Dåfjorden Slipp a/s, Sagvåg. 132    
  133 30.03.2014   : Slept til Sandanger av m/s "Poseidon II" for opprusting / restaurering. 133    
  134 11.04.2015   : 2.9 mill NOK bevilget av Riksantikvaren. 134    
  135 24.04.2015   : Bro og skipperlugar heist på land ved Engøyholmen Kystkultursenter, Stavanger for vedlikehold. 135    
  136 16.05.2015   : Til Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter, Kristiansand for vedlikehold. 136  [P] "Skipet" 3/2015  
  137 29.02.2016   : 6.00 mill NOK bevilget av Riksantikvaren. 137  [N] stavanger-aftenblad.no 29.02.2016  
  138 03.2017   : 3.25 mill NOK bevilget av Riksantikvaren. 138  [N] nrk.no/rogaland 06.03.2017     
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau