H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    D/s "JØSENFJORD" 1930 - 1934          M/s "JØSENFJORD" 1934 - 1962          M/Fe "JØSENFJORD" 1962 - 1980  
    Fortegnelse nr. P96  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     14.06.2020    
    PERIODE:     1930 - 1980 Status for fartøyet: TIL  RESTAURERING  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   J G D C 1 1886 - etter 1886   1 [P] "Skipet" 2/1991  
  2     L E F S 2 etter 1886 - 1980   2 [N] erlingjensen.net  
  3     L E F S 3 2013 -   3 [N] sdir.no  
  4 IMO-nummer   5175551 4 -   4 [N] sdir.no  
  5 MMSI-nummer   259938000 5 -   5 [N] marinetraffic.com  
  6 Navn   "Lindensnæs" 6 1886 - 1930   6 [N] sdir.no  
  7     "Jøsenfjord" 7 1930 - 1981   7 [N] sdir.no  
  8     "Angelique B" 8 1981 - 2013   8 [N] sdir.no  
  9     "Jøsenfjord" 9 2013 -   9 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  10 D/s Lindensnæs, Farsund 10 1886 - 1895   10 [P] "Skipet" 2/1996  
  11 D/s Lindesnæs a/s, Farsund 11 1895 - 1930   11 [P] "Skipet" 2/1996  
  12 Jøsenfjord a/s, Vadla 12 1930 - 1932   12 [P] "Skipet" 2/1996  
  13 Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger 13 1932 - 1947   13 [N] warsailors.com  
  14 Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger 14 1947 - 1976   14 [N] warsailors.com  
  15 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 15 1976 - 1980   15 [P] "Den hvite flåte"  
  16 Gebr Bruhn, Düsseldorf, Vest-Tyskland 16 1980 - 1981   16 [N] warsailors.com  
  17 Firma Architectbüro u. Ladenbau v/ Erwin Paul Borchardt, Düsseldorf, Vest-Tyskland 17 1981 - 1985   17 - / [N] warsailors.com  
  18 Judith Hebly, Schagen, Nederland 18 1985 - 1987   18 [N] erlingjensen.net  
  19 Jan Krul og Jolanda Blitz, Nederland 19 1987 - 2000   19 -  
  20 Gawan Groot, Schagen, Nederland 20 2000 - 2011   20 -  
  21 Andelslaget M/s Jøsenfjord, Stavanger 21 2011 - 2013   21 -  
  22 Jøsenfjord Rutelag a/l, Hjelmeland 22 2013 -   22 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  23 Byggeår   1886 23 -   23 [N] sdir.no  
  24 Byggenummer   42 24 -   24 [N] sdir.no  
  25 Skrog   Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand 25 -   25 [N] sdir.no  
  26 Utrustning   Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand 26 -   26 [N] sdir.no  
  27 Type   - 27 -   27 -  
  28 Skrogutforming   Konvensjonelt, rigget som skonnert 28 -   28 [P] "Med båt og buss"  
  29 Klasse   - 29 -   29 -  
  30 Materiale   Jern og stål 30 -   30 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"  
  31 Maskinfabrikant [ A ] Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand 31 1886 - 1934   31 [P] "Skipet" 2/1991  
  32   [ F ] M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset 32 1934 -   32 [P] "Skipet" 2/1991  
  33 Maskin produsert [ A ] 1886 33 -   33 [P] "Skipet" 2/1991  
  34   [ F ] 1934 34 -   34 [P] "Skipet" 2/1991  
  35 Maskin [ A ] 1 x Compound 2 syl. damp 35 1886 - 1934   35 [P] "Skipet" 2/1991  
  36   [ F ] 1 x Wichmann 2T 4 syl. diesel, 275 o/min, maskinnr. 2283 36 1934 -   36 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport" / -  
  37 Effekt [ A ] 39 nhk 37 1886 - 1934   37 [P] "Skipet" 2/1991  
  38   [ F ] 390 bhk 38 1934 -   38 [P] "Skipet" 2/1991  
  39 Fart [ A ] 10.25 kn 39 1886 - 1934   39 [P] "Skipet" 2/1996  
  40   [ F ] 11.00 kn 40 1934 -   40 [N] norsk-fartoyvern.no  
  41 Forbruk   - 41 -   41 -  
  42 Lengde [ A ] 28.65 m 42 1886 - 1932   42 [P] Ringard 1955:185  
  43   [ D ] 33.83 m 43 1932 - 1962   43 [P] "Skipet" 2/1996  
  44   [ I ] 39.78 m 44 1962 -   44 [N] sdir.no  
  45 Bredde [ A ] 5.49 m 45 1886 - 1962   45 [P] Ringard 1955:185  
  46   [ I ] 5.54 m 46 1962 -   46 [P] Brev fra Skipsmålingskontoret. 1607. 10/62  
  47 Dybde [ A ] 2.95 m 47 1886 - 1932   47 [P] Ringard 1955:185  
  48   [ D ] 2.74 m 48 1932 -   48 [P] "Skipet" 2/1991  
  49 Brutto registertonnasje [ A ] 138 t 49 1886 - 1932   49 [P] "Skipet" 2/1996  
  50   [ D ] 151 t 50 1932 - 1962   50 [P] "Skipet" 2/1996  
  51   [ I ] 195.45 t 51 1962 -   51 [N] sdir.no  
  52 Netto registertonnasje [ A ] 98.36 t 52 1886 - 1932   52 [P] Stillufsen 1983:67  
  53   [ D ] 66 t 53 1932 - 1962   53 [P] "Skipet" 2/1996  
  54   [ I ] 101.42 t 54 1962 -   54 [N] sdir.no  
  55 Dødvekttonnasje   - 55 -   55 -  
  56 Bilkapasitet [ A ] 0 56 1886 - 1932   56 HMI  
  57   [ D ] 3 57 1932 - 1962   57 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"  
  58   [ I ] 8 58 1962 -   58 [P] "Skipet" 2/1991  
  59 Trailerkapasitet   0 59 -   59 HMI  
  60 Passasjersertifikat [ A ] 190 [kysttrafikk], 240 [lokaltrafikk] 60 1886 - før 1930   60 [P] "Skipet" 2/1996  
  61   [ J ] 100 61 før 1930 - 1930   61 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"  
  62   [ B ] 202 62 1930   62 [P] Brev fra Jøsenfjord a/s til Sjøfartskontoret 17.02.1930  
  63   [ C ] 220 63 1930 - 1932   63 [P] Brev fra Skibskontrollen til Jøsenfjord a/s 07.08.1930  
  64   [ E ] 270 64 1932 - 1935   64 [P] Brev fra Skibskontrollen til Jøsenfjord a/s 03.06.1932  
  65   [ G ] 295 65 1935 - 1940   65 [P] Brev fra Skibskontrollen til Jøsenfjord a/s 18.06.1935  
  66   [ H ] 335 66 1940 - 1962   66 -  
  67   [ I ] 294 67 1962 - etter 1980   67 [P] "Skipet" 2/1991  
  68   [ K ] 0 68 1979 -   68 [P] Brev fra DSD til Sjøfartsdirektoratet 11.04.1980   
  69 Mannskap   Kaptein, styrmann, 2 matroser, 2 maskinister, stuert 69 1930 - 1934   69 [P] Brev fra Jøsenfjord a/s til Sjøfartskontoret 05.01.1932  
  70   [ F ] Kaptein, styrmann, 2 matroser, maskinist, stuert 70 1934 - 1953   70 [P] Brev fra Skibskontrollen til Jøsenfjord a/s 07.11.1933  
  71     Kaptein, styrmann, 2 matroser, 2 maskinister, stuert 71 1953 - 1980   71 [P] Bemanningsoppgave til Sjøfartsdirektoratet 01.06.1970.  
  72 Passasjerlugarer   2 72 -   72 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"  
  73 Mannskapslugarer [ D ] 7 73 1932 - 1949   73 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"  
  74 Dekkshøyde [ I ] Fri 74 1962 -   74 HMI  
  75 Akseltrykk [ I ] 10 t 75 1962 -   75 HMI  
  76 Tilleggsinformasjon   - 76 -   76 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  77 09.1886     Levert fra Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand til D/s Lindensnæs, Farsund som "Lindesnæs" [ A ]. 77 [P] "Skipet" 2/1996  
  78 22.09.1886     Ankom Christiansand. 78 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"  
  79 28.09.1886     Satt i trafikk Farsund - Christiansand. 79 [P] Forhandlingsprotokoll A/S D/S Lindesnæs 23.09.1886  
  80 1895     Drift og eierskap overført til D/s Lindesnæs a/s, Farsund. 80 [P] "Skipet" 2/1996  
  81 10.10.1900     Bunnkranene åpnet av avskjediget fyrbøter, Kristiansand. Fartøyet reddet fra forlis. 81 [A] Fredriksstads Tilskuer 11.10.1900  
  82 1902     Bisto jernbarken "Jupiter" etter grunnstøting, Ryvingen. Tauet denne til Kleven. 82 [P] Forhandlingsprotokoll A/S D/S Lindesnæs 12.09.1902  
  83 03.01.1907     Brann i postlugaren. 83 [P] Stillufsen 1983:69  
  84 1908     Grunnstøtte. 84 [P] Indberetning til Sjøfartskontoret 10.06.1908. Bog nr. 283. nr. 8  
  85 1910     Berget passasjerer fra d/s "United States" etter grunnstøting. 85 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"  
  86 01.05.1921     I opplag p.g.a. streik av maskinisten. 86 [P] Forhandlingsprotokoll A/S D/S Lindesnæs 06.05.1921  
  87 27.06.1921     Satt i trafikk Farsund - Kristiansand. 87 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"  
  88 1921     Ombygget med nytt dekkshus likt det gamle. 88 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"  
  89 1926     Kolliderte med d/s "Tungenes" ved Mandal. Promenadedekket akter revet opp og hull inn i maskinistlugaren. 89 [P] Forhandlingsprotokoll A/S D/S Lindesnæs 17.01.1926  
  90 medio 12.1926     Grunnstøtte ved Hellesund. 90 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"  
  91 09.1927     Kolliderte med d/s "Lyngdal", Snik. 91 [P] "Skipet" 2/1996  
  92 08.1929     Ombygget: Soldekk trukket helt akter. 92 - / [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"  
  93 ultimo 08.1929     I opplag. 93 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"  
  94 05.02.1930     Solgt til Jøsenfjord a/s, Vadla. Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 94 [P] "Skipet" 2/1996  
  95       Salgssum: 15 000 NOK. 95 [N] erlingjensen.net  
  96 ► 1930     Sertifikat endret [ J ]. 96 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"  
  97 07.02.1930     Ankom Stavanger. 97 [N] erlingjensen.net  
  98 04.06.1930     Omdøpt "Jøsenfjord". 98 -  
  99 17.07.1930     Sertifikat endret [ B ]. 99 -  
  100 18.07.1930     Kolliderte med m/s "Galei" under manøvrering fra kai, Stavanger. Denne sank ved kai. 100 [A] Stavanger Aftenblad 18.07.1930  
  101 07.08.1930     Sertifikat endret [ C ]. 101 [P] Brev fra Skibskontrollen til Jøsenfjord a/s 07.08.1930  
  102 1930     Opprustet. Satt i trafikk Stavanger - Årdal. 102 [P] "Fjordabådane"  
  103 pr.05.1931     I trafikk Stavanger - Skiftun. 103 [P] Jøsenfjord Ruteselskap - "Vaar-Postruter 1931"  
  104 09.01.1932     Ombygget ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger: Forlenget, 2 lugarer og 1 salong akter samt 5 lugarer og messe forut på dekk 1, samt løft av broparti [ D ]. 104 - / [N] josenfjord.no / -  
  105       Baugpartiet forsterket for å kunne tåle is. 105 [P] "Glimt fra Lindesnes"  
  106 1932     Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger. 106 [N] warsailors.com  
  107 03.06.1932     Sertifikat endret [ E ]. 107 [P] Brev fra Skibskontrollen til Jøsenfjord a/s 03.06.1932  
  108 02.1934     Til M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset for skifte av maskin. 108 - / [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"  
  109 05.1934     Ombygget med ny maskin ved M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset [ F ]. 109 [N] josenfjord.no / [P] "Skipet" 2/1991  
  110       Elektrisk belysning installert. 110 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"  
  111 1934     Satt i trafikk Stavanger - Årdal. 111 [P] "Med båt og buss"  
  112 28.06.1935     Sertifikat endret [ G ]. 112 [P] Brev fra Skibskontrollen til Jøsenfjord a/s 18.06.1935  
  113 pr.06.1936     I trafikk Stavanger - Årdal / Stavanger - Skiftun. 113 [P] Jøsenfjord Ruteselskap - "Sumar-Postruter 1936"  
  114 24.07.1940     Sertifikat endret [ H ]. 114 -  
  115 sommer 1942     Satt i trafikk Stavanger - Fiskå. 115 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"  
  116 06.05.1943     Satt i trafikk Stavanger - Årdal. 116 - / [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"  
  117 10.10.1943     Satt i trafikk Stavanger - Årdal / Stavanger - Vadla. 117 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"  
  118 vinter 1944     I opplag. 118 [P] "Med båt og buss"  
  119 vår 1945     Satt i trafikk Stavanger - Årdal. 119 [P] "Med båt og buss"  
  120 1947     Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger. 120 [N] warsailors.com  
  121 07.03.1949     Til ombygging ved Sverre og Per Ottesen, Sagvåg. 121 -  
  122 03.1949     Ombygget ved Sverre og Per Ottesen, Sagvåg: Broparti løftet 1 m, og lugarer på brodekk ombygget til salong. 122 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"  
  123 10.11.1951     Mann falt ned trappen til aktersalongen. Døde av hodeskader. 123 [A] Stavanger Aftenblad 12.11.1951  
  124 06.04.1952     Reddet fire personer fra en båt etter maskinstans i kraftig vind ved Talgje. 124 [A] Stavanger Aftenblad 08.04.1952  
  125 17.07.1953     Satt i trafikk Stavanger - Vadla. 125 HMI  
  126 1956     Ombygget. 126 [N] josenfjord.no  
  127 1959     Ombygget. 127 [N] warsailors.com  
  128 13.10.1961     En matros fikk foten revet av av fortøyningsvaieren, Hålandssosen. 128 [A] Stavanger Aftenblad 13.10.1961  
  129 31.03.1962     Ombygget til bil– og passasjerferge ved Haugesund Slip a/s, Haugesund, samt sertifikat endret [ I ]. 129 [N] sdir.no / [P] "Skipet" 2/1991  
  130 pr.09.1964     I trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Årdal. 130 [P] Jøsenfjord Rutelag - "Vinter-Postruter 1964-65"  
  131 1966     Nytt styrehus montert, hentet fra m/s "Høle". 131 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"  
  132 ► 19.01.1970     Tatt ut av trafikk Stavanger - Årdal. 132 [A] Stavanger Aftenblad 14.01.1970  
  133 21.09.1971     Kolliderte med fraktefartøyet "Else Marie" ved Lindøy, som sank. 133 [A] Stavanger Aftenblad 22.09.1971  
  134 pr.06.1972     I trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vadla. 134 [P] Jøsenfjord Rutelag - "Sommer-Postruter 1972"  
  135 pr.10.1974     I trafikk Stavanger - Hålandsosen / Stavanger - Vadla. 135 [P] Jøsenfjord Rutelag - "Vinter-Postruter 1974-75"  
  136 pr.10.1975     I trafikk Stavanger - Hålandsosen. 136 [P] Jøsenfjord Rutelag - "Vinter-Postruter 1975-76"  
  137 01.01.1976     Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Samme trafikk. 137 [P] "Den hvite flåte"  
  138 11.05.1977     Grunnberøring, Sør-Bokn etter at maskinen ble startet feil vei. 138 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"  
  139 05.1977     I opplag, Stavanger som reservefartøy. 139 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"  
  140 28.09.1978     Satt i trafikk Stavanger - Vadla. 140 - / [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1978/79"  
  141 20.12.1978     I opplag, Stavanger. 141 [P] "Fjordabådane"  
  142 03.1979     Passasjersertifikat utløpt. 142 [P] Brev fra DSD til Sjøfartsdirektoratet 11.04.1980   
  143 27.05.1980     Solgt til Gebr Bruhn, Düsseldorf, Vest-Tyskland. Slettet fra Stavanger Skipsregister. Salgssum: 125 000 NOK. 143 - / [N] warsailors.com / -  
  144 20.09.1980     Forlot Stavanger. 144 [A] Stavanger Aftenblad 19.09.1980  
  145       Brann brøt ut i skorsteinen på overfarten til Nederland. 145 [P] "Fjordabåtene"  
  146 ca.10.1980     Noe ombygget i Lemmer, NL. 146 [P] "Skipet" 1/1981  
  147 12.02.1981     Solgt til Firma Architectbüro u. Ladenbau v/ Erwin Paul Borchardt, Düsseldorf, D. Omdøpt "Angelique B". 147 - / [N] warsailors.com  
  148 1983     Slettet fra Lloyds skipsregister med henvisning til bruk kun i innsjø- og elvefart. 148 [N] josenfjord.no  
  149 1985     Solgt til Judith Hebly, Schagen, Nederland. 149 [N] erlingjensen.net  
  150       Salgssum: 30 000 gylden. 150 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"  
  151 1986     Ankom Schagen, NL. 151 [P] Tollfaktura til S. Groot i Schagen 15.12.1986  
  152       I bruk som husbåt. 152 [N] erlingjensen.net  
  153 1987     Solgt til Jan Krul og Jolanda Blitz, NL. 153 -  
  154 2000     Solgt til Gawan Groot, Schagen, NL. I bruk som husbåt. 154 -  
  155 ca.2007     Ikke i bruk. Lagt i opplag, Schagen, NL. 155 -  
  156 08.04.2011     Solgt til Andelslaget M/s Jøsenfjord, Stavanger. Salgssum: 35 000 EUR. 156 [N] erlingjensen.net / [P] "Skipet" 2/2011  
  157 20.04.2011     Til opprusting / restaurering, Sandanger. 157 [P] "Skipet" 2/2011  
  158 15.06.2013     Slept til Dåfjorden Slipp a/s, Sagvåg av m/s "Poseidon I" for vedlikeholdsarbeid. 158 -  
  159 17.07.2013     Omdøpt "Jøsenfjord". Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. Kjenningssignal: LEFS. Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Rutelag a/l, Hjelmeland. 159 [N] sdir.no  
  160 04.09.2013     Slippsatt ved Dåfjorden Slipp a/s, Sagvåg. 160 -  
  161 30.03.2014     Slept til Sandanger av m/s "Poseidon II" for opprusting / restaurering. 161 -  
  162 11.04.2015     2.9 mill NOK bevilget av Riksantikvaren. 162 -  
  163 24.04.2015     Bro og skipperlugar heist på land ved Engøyholmen Kystkultursenter, Stavanger for vedlikehold. 163 -  
  164 16.05.2015     Til Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter, Kristiansand for vedlikehold. 164 [P] "Skipet" 3/2015  
  165 29.02.2016     6.00 mill NOK bevilget av Riksantikvaren. 165 [N] stavanger-aftenblad.no 29.02.2016  
  166 03.2017     3.25 mill NOK bevilget av Riksantikvaren. 166 [N] nrk.no/rogaland 06.03.2017  
  167 2018     4.176 mill NOK bevilget av Riksantikvaren. 167 [N] erlingjensen.net  
  168 2019     3 010 100 NOK bevilget av Riksantikvaren. 168 [P] "Skipet" 2/2019  
  169 03.2020     5.5 mill NOK bevilget av Riksantikvaren. 169 [N] josenfjord.no 29.03.2020  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau