HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P96       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "JØSENFJORD" 1930 - 1934     M/s "JØSENFJORD" 1934 - 1962     M/Fe "JØSENFJORD" 1962 - 1980   FOTOGRAFI   OPPDATERT 12.01.2020  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1930 - 1980   1  HMI  
  2   Kjenningssignal JGDC 1886 - etter 1886 2  [P] "Skipet" 2/1991  
  3   LEFS etter 1886 - 1980 3  [N] erlingjensen.net  
  4   LEFS 2013 - 4  [N] sdir.no  
  5   IMO-nummer 5175551   5  [N] sdir.no  
  6   MMSI-nummer 259938000   6  [N] marinetraffic.com  
  7   Navn "Lindesnæs" 1886 - 1930 7  [N] sdir.no  
  8   "Jøsenfjord" 1930 - 1981 8  [N] sdir.no  
  9   "Angelique B" 1981 - 2013 9  [N] sdir.no  
  10   "Jøsenfjord" 2013 - 10  [N] sdir.no  
             
  11   Rederi / eierforhold D/s Lindensnæs, Farsund 1886 - 1895 11  [P] "Skipet" 2/1996  
  12   D/s Lindesnæs a/s, Farsund 1895 - 1930 12  [P] "Skipet" 2/1996  
  13   Jøsenfjord a/s, Vadla 1930 - 1932 13  [P] "Skipet" 2/1996  
  14   Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger 1932 - 1947 14  -  
  15   Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger 1947 - 1976 15  -  
  16   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1976 - 1980 16  [P] "Den hvite flåte"  
  17   Hans Joachim Bruhn og Gebr Bruhn, Düsseldorf, Vest-Tyskland 1980 17  -  
  18   The Ocean Ltd. Shipping Co., London, Storbritannia 1980 - 1981 18  -  
  19   Firma Architectbüro u. Ladenbau v/ Erwin Paul Borchardt, Düsseldorf, Vest-Tyskland 1981 - 1985 19  -  
  20   Judith Hebly, Schagen, Nederland 1985 - 1987 20  [N] erlingjensen.net  
  21   Jan Krul og Jolanda Blitz, Nederland 1987 - 2000 21  -  
  22   Gawan Groot, Schagen, Nederland 2000 - 2011 22  -  
  23   Andelslaget M/s Jøsenfjord, Stavanger 2011 - 2013 23  -  
  24   Jøsenfjord Rutelag a/l, Hjelmeland 2013 - 24  [N] sdir.no  
 
  25   Byggeår 1886   25  [N] sdir.no  
  26   Byggenummer 42   26  [N] sdir.no  
  27   Skrog Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand   27  [N] sdir.no  
  28   Utrustning Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand   28  [N] sdir.no  
  29   Type -   29  -  
  30   Skrogutforming Konvensjonelt, rigget som skonnert   30  [P] "Med båt og buss"  
  31   Klasse -   31  -  
  32   Materiale Jern   32  [N] sdir.no  
  33   Maskinfabrikant [1]  Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand 1886 - 1934 33  [P] "Skipet" 2/1991  
  34   [6]  M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset 1934 - 34  [P] "Skipet" 2/1991  
  35   Maskin produsert [1]  1886   35  [P] "Skipet" 2/1991  
  36   [6]  1934   36  [P] "Skipet" 2/1991  
  37   Maskin [1]  1 x Compound 2 syl. damp 1886 - 1934 37  [P] "Skipet" 2/1991  
  38   [6]  1 x Wichmann 2T 4 syl. diesel, maskinnr. 2283 1934 - 38  -  
  39   Effekt [1]  39 nhk 1886 - 1934 39  [P] "Skipet" 2/1991  
  40   [6]  390 bhk 1934 - 40  [P] "Skipet" 2/1991  
  41   Fart [1]  10.25 kn 1886 - 1934 41  [P] "Skipet" 2/1996  
  42   [6]  11.00 kn 1934 - 42  [N] norsk-fartoyvern.no    
  43   Forbruk -   43  -  
  44   Lengde [1]  28.50 m 1886 - 1932 44  [P] "Skipet" 2/1996  
  45   [4]  33.83 m 1932 - 1962 45  [P] "Skipet" 2/1996  
  46   [9]  39.78 m 1962 - 46  [N] sdir.no  
  47   Bredde 5.50 m   47  [N] sdir.no  
  48   Dybde [1]  2.71 m 1886 - 1932 48  [P] "Skipet" 2/1991  
  49   [4]  2.74 m 1962 - 49  [P] "Skipet" 2/1991  
  50   Brutto registertonnasje [1]  138.00 t 1886 - 1932 50  [P] "Skipet" 2/1996  
  51   [4]  151.00 t 1932 - 1962 51  [P] "Skipet" 2/1996  
  52   [9]  195.45 t 1962 - 52  [N] sdir.no  
  53   Netto registertonnasje [1]  57.00 t 1886 - 1932 53  [P] "Skipet" 2/1996  
  54   [4]  66.00 t 1932 - 1962 54  [P] "Skipet" 2/1996  
  55   [9]  101.42 t 1962 - 55  [N] sdir.no  
  56   Dødtvekttonnasje -   56  -  
  57   Biler [1]  0 1886 - 1932 57  -  
  58   [4]  2 1932 - 1962 58  -  
  59   [9]  8 1962 - 59  [P] "Skipet" 2/1991  
  60   Trailere 0   60  Observasjon  
  61   Passasjerer [1]  190 [kysttrafikk], 240 [lokaltrafikk] 1886 - 1930 61  [P] "Skipet" 2/1996  
  62   [2]  202 1930 62  -  
  63   [3]  220 1930 - 1932 63  -  
  64   [5]  270 1932 - 1935 64  -  
  65   [7]  295 1935 - 1940 65  -  
  66   [8]  335 1940 - 1962 66  -  
  67   [9]  294 1962 - etter 1980 67  [P] "Skipet" 2/1991  
  68   Mannskap Kaptein, styrmann, 2 matroser, maskinist, stuert 1930 - 1980 68  [P] "Fjordabåtene"  
  69   Passasjerlugarer 0   69  Observasjon  
  70   Mannskapslugarer [4]  7 1932 - 1949 70  -  
  71   Dekkshøyde [9]  Fri 1962 - 71  Observasjon  
  72   Akseltrykk [9]  10 t 1962 - 72  Observasjon  
  73   Tilleggsinformasjon -   73  -  
  74   Status Til restaurering 74  [P] "Skipet" 3/2015  
       
  75 09.1886   : Levert fra Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand til D/s Lindensnæs, Farsund som "Lindesnæs" [1]. Satt i trafikk Farsund - Christiansand. 75  [P] "Skipet" 2/1996  
  76 1895   : Drift og eierskap overført til D/s Lindesnæs a/s, Farsund. 76  [P] "Skipet" 2/1996  
  77 07.1908   : Grunnstøtte. 77  -  
  78 1921   : Ombygget med nytt dekkshus. 78  -  
  79 09.1927   : Kolliderte med d/s "Lyngdal", Snik. 79  [P] "Skipet" 2/1996  
  80 08.1929   : Ombygget: Soldekk trukket helt akter. 80  -  
  81 05.02.1930   : Solgt til Jøsenfjord a/s, Vadla. Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 81  [P] "Skipet" 2/1996  
  82    : Kjøpesum: 15 000 NOK. 82  [N] erlingjensen.net  
  83 07.02.1930   : Ankom Stavanger. 83  [N] erlingjensen.net  
  84 04.06.1930   : Omdøpt "Jøsenfjord". 84  -  
  85 17.07.1930   : Sertifikat endret [2]. 85  -  
  86 07.08.1930   : Sertifikat endret [3]. 86  -  
  87 1930   : Opprustet. Satt i trafikk Stavanger - Årdal. 87  [P] "Fjordabådane"  
  88 pr.05.1931   : I trafikk Stavanger - Skiftun. 88  [P] Jøsenfjord Ruteselskap - "Vaar-Postruter 1931"  
  89 09.01.1932   : Ombygget ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger: Forlenget, 2 lugarer og 1 salong akter samt 5 lugarer og messe forut på dekk 1, samt løft av broparti [4]. 89  -  
  90    : Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger. 90  -  
  91 03.06.1932   : Sertifikat endret [5]. 91  -  
  92 02.1934   : Til M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset for skifte av maskin. 92  -  
  93 05.1934   : Ombygget med ny maskin ved M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset [6]. 93  - / [P] "Skipet" 2/1991  
  94 1934   : Satt i trafikk Stavanger - Årdal. 94  [P] "Med båt og buss"  
  95 28.06.1935   : Sertifikat endret [7]. 95  -  
  96 pr.06.1936   : I trafikk Stavanger - Årdal / Stavanger - Skiftun. 96  [P] Jøsenfjord Ruteselskap - "Sumar-Postruter 1936"  
  97 1939   : I opplag, Stavanger. 97  -  
  98 24.07.1940   : Sertifikat endret [8]. 98  -  
  99 06.05.1943   : Satt i trafikk Stavanger - Årdal. 99  -  
  100 10.10.1943   : Satt i trafikk Stavanger - Årdal / Stavanger - Vadla. 100  -  
  101 vinter 1944   : I opplag. 101  [P] "Med båt og buss"  
  102 vår 1945   : Satt i trafikk Stavanger - Årdal. 102  [P] "Med båt og buss"  
  103 1947   : Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger. 103  -  
  104 07.03.1949   : Til ombygging ved Sverre og Per Ottesen, Sagvåg. 104  -  
  105 04.1949   : Ombygget ved Sverre og Per Ottesen, Sagvåg: Broparti løftet 1 m, og lugarer på brodekk ombygget til salong. 105  -  
  106 17.07.1953   : Satt i trafikk Stavanger - Vadla. 106  Observasjon  
  107 1956   : Ombygget. 107  -  
  108 1959   : Ombygget. 108  -  
  109 31.03.1962   : Ombygget til bil– og passasjerferge ved Haugesund Slip a/s, Haugesund, samt sertifikat endret [9]. 109  - / [P] "Skipet" 2/1991  
  110    : Nytt styrehus montert, hentet fra m/s "Høle". 110  [P] "Fjordabåtene"  
  111 pr.09.1964   : I trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Årdal. 111  [P] Jøsenfjord Rutelag - "Vinter-Postruter 1964-65"  
  112 19.01.1970   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Årdal. 112  [A] Stavanger Aftenblad 14.01.1970  
  113 pr.06.1972   : I trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vadla. 113  [P] Jøsenfjord Rutelag - "Sommer-Postruter 1972"  
  114 pr.10.1974   : I trafikk Stavanger - Hålandsosen / Stavanger - Vadla. 114  [P] Jøsenfjord Rutelag - "Vinter-Postruter 1974-75"  
  115 25.05.1975   : Satt i trafikk Stavanger - Hålandsosen / Stavanger - Vadla. 115  -  
  116 pr.10.1975   : I trafikk Stavanger - Hålandsosen. 116  [P] Jøsenfjord Rutelag - "Vinter-Postruter 1975-76"  
  117 01.01.1976   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Samme trafikk. 117  [P] "Den hvite flåte"  
  118 pr.05.1977   : I opplag, Stavanger. 118  [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1977"  
  119 28.09.1978   : Satt i trafikk Stavanger - Vadla. 119  - / [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1978/79"  
  120 20.12.1978   : I opplag, Stavanger. 120  [P] "Fjordabådane"  
  121 27.05.1980   : Solgt til Hans Joachim Bruhn og Gebr Bruhn, Düsseldorf, Vest-Tyskland. Slettet fra Stavanger Skipsregister. Salgssum: 125 000 NOK.. 121  -  
  122 20.09.1980   : Forlot Stavanger. 122  [A] Stavanger Aftenblad 19.09.1980  
  123    : Brann brøt ut i skorsteinen på overfarten til Nederland. 123  [P] "Fjordabåtene"  
  124 ca.10.1980   : Noe ombygget i Lemmer, NL. 124  [P] "Skipet" 1/1981  
  125 09.1980 ►   : Solgt til The Ocean Ltd. Shipping Co., London, Storbritannia. 125  -  
  126 12.02.1981   : Solgt til Firma Architectbüro u. Ladenbau v/ Erwin Paul Borchardt, Düsseldorf, D. Omdøpt "Angelique B". 126  -  
  127 1983   : Slettet fra Lloyds skipsregister med henvisning til bruk kun i innsjø- og elvefart. 127  -  
  128 1985   : Solgt til Judith Hebly, Schagen, Nederland. I bruk som husbåt. 128  [N] erlingjensen.net  
  129 1987   : Solgt til Jan Krul og Jolanda Blitz, NL. 129  -  
  130 2000   : Solgt til Gawan Groot, Schagen, NL. I bruk som husbåt. 130  -  
  131 ca.2007   : Ikke i bruk. Lagt i opplag, Schagen, NL. 131  -  
  132 08.04.2011   : Solgt til Andelslaget M/s Jøsenfjord, Stavanger. Salgssum: 35 000 EUR. 132  [N] erlingjensen.net / [P] "Skipet" 2/2011  
  133 20.04.2011   : Til opprusting / restaurering, Sandanger. 133  [P] "Skipet" 2/2011  
  134 15.06.2013   : Slept til Dåfjorden Slipp a/s, Sagvåg av m/s "Poseidon I" for vedlikeholdsarbeid. 134  -  
  135 17.07.2013   : Omdøpt "Jøsenfjord". Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. Kjenningssignal: LEFS. Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Rutelag a/l, Hjelmeland. 135  [N] sdir.no  
  136 04.09.2013   : Slippsatt ved Dåfjorden Slipp a/s, Sagvåg. 136  -  
  137 30.03.2014   : Slept til Sandanger av m/s "Poseidon II" for opprusting / restaurering. 137  -  
  138 11.04.2015   : 2.9 mill NOK bevilget av Riksantikvaren. 138  -  
  139 24.04.2015   : Bro og skipperlugar heist på land ved Engøyholmen Kystkultursenter, Stavanger for vedlikehold. 139  -  
  140 16.05.2015   : Til Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter, Kristiansand for vedlikehold. 140  [P] "Skipet" 3/2015  
  141 29.02.2016   : 6.00 mill NOK bevilget av Riksantikvaren. 141  [N] stavanger-aftenblad.no 29.02.2016  
  142 03.2017   : 3.25 mill NOK bevilget av Riksantikvaren. 142  [N] nrk.no/rogaland 06.03.2017     
  143 2018   : 4.176 mill NOK bevilget av Riksantikvaren. 143  [N] erlingjensen.net  
  144 2019   : 3 010 100 NOK bevilget av Riksantikvaren. 144  [P] "Skipet" 2/2019  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau