HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  D/s "JØSENFJORD" 1930-1934     M/s "JØSENFJORD" 1934-1962     M/Fe "JØSENFJORD" 1962-1980 0 FOTOGRAFI OPPDATERT 12.12.2017
Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde
1  PERIODE       1930 - 1980     1  
2  KJENNINGSSIGNAL       JGDC 1886 - etter 1886 2  [P] "Skipet" 2/1991
3           LEFS etter 1886 - 1980 3  
4           LEFS 2013 - 4  [N] sjofartsdir.no
5  IMO-NUMMER       5175551   5  [N] sjofartsdir.no
6  MMSI-NUMMER       259938000   6  [N] marinetraffic.com
7  NAVN   "Lindesnæs" 1886 - 1930 7  [N] sjofartsdir.no
8     "Jøsenfjord" 1930 - 1981 8  [N] sjofartsdir.no
9     "Angelique B" 1981 - 2013 9  [N] sjofartsdir.no
10       "Jøsenfjord" 2013 - 10  [N] sjofartsdir.no
11  REDERI / EIERFORHOLD       D/s Lindensnæs, Farsund 1886 - 1895 11  [P] "Skipet" 2/1996
12       D/s Lindesnæs a/s, Farsund 1895 - 1930 12  [P] "Skipet" 2/1996
13       Jøsenfjord a/s, Vadla 1930 - 1932 13  [P] "Skipet" 2/1996
14       Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger 1932 - 1947 14  
15       Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger 1947 - 1975 15  
16       Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1975 - 1980 16  
17       Hans Joachim Bruhn og Gebr Bruhn, Düsseldorf, Vest-Tyskland 1980 17  
18       The Ocean Ltd. Shipping Co., London, Storbritannia 1980 - 1981 18  
19       Firma Architectbüro u. Ladenbau v/ Erwin Paul Borchardt, Düsseldorf, Vest-Tyskland 1981 - 1985 19  
20       Judith Hebly, Schagen, Nederland 1985 - 1987 20  
21       Jan Krul og Jolanda Blitz, Nederland 1987 - 2000 21  
22       Gawan Groot, Schagen, Nederland 2000 - 2011 22  
23           Andelslaget M/s Jøsenfjord, Stavanger 2011 - 23  
24  BYGGEÅR       1886   24  [N] sjofartsdir.no
25  BYGGENUMMER       42   25  [N] sjofartsdir.no
26  SKROG       Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand   26  [N] sjofartsdir.no
27  UTRUSTNING       Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand   27  [N] sjofartsdir.no
28  TYPE           28  
29  SKROG       Konvensjonelt, taklet som skonnert   29  Observasjon / -
30  KLASSE           30  
31  MATERIALE       Jern   31  [N] sjofartsdir.no
32  MASKINFABRIKANT   1Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand 1886 - 1934 32  [P] "Skipet" 2/1991
33     6M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset 1934 - 33  [P] "Skipet" 2/1991
34  MASKIN PRODUSERT       11886   34  [P] "Skipet" 2/1991
35           61934   35  [P] "Skipet" 2/1991
36  MASKIN   11 x Compound 2 syl. damp 1886 - 1934 36  [P] "Skipet" 2/1991
37     61 x Wichmann 2T 4 syl. diesel, maskinnr. 2283 1934 - 37  
38  EFFEKT       139 nhk 1886 - 1934 38  [P] "Skipet" 2/1991
39           6390 bhk 1934 - 39  [P] "Skipet" 2/1991
40  FART   110.25 kn 1886 - 1934 40  [P] "Skipet" 2/1996
41           611.00 kn 1934 - 41  [N] norsk-fartoyvern.no  
42  FORBRUK           42  
43  LENGDE   128.50 m 1886 - 1932 43  [P] "Skipet" 2/1996
44     433.83 m 1932 - 1962 44  [P] "Skipet" 2/1996
45     939.78 m 1962 - 45  [N] sjofartsdir.no
46  BREDDE       05.50 m   46  [N] sjofartsdir.no
47  DYBDE   102.71 m 1886 - 1932 47  [P] "Skipet" 2/1991
48           402.74 m 1962 - 48  [P] "Skipet" 2/1991
49  BRUTTO REGISTERTONNASJE   1 138.00 t 1886 - 1932 49  [P] "Skipet" 2/1996
50     4 151.00 t 1932 - 1962 50  [P] "Skipet" 2/1996
51     9 195.45 t 1962 - 51  [N] sjofartsdir.no
52  NETTO REGISTERTONNASJE       1 057.00 t 1886 - 1932 52  [P] "Skipet" 2/1996
53     4 066.00 t 1932 - 1962 53  [P] "Skipet" 2/1996
54           9 101.42 t 1962 - 54  [N] sjofartsdir.no
55  DØDVEKTTONNASJE           55  
56  BILER   10 1886 - 1932 56  
57     42 1932 - 1962 57  
58       98 1962 - 58  [P] "Skipet" 2/1991
59  TRAILERE       0   59  Observasjon
60  PASSASJERER   1190 [kysttrafikk], 240 [lokaltrafikk] 1886 - 1930 60  [P] "Skipet" 2/1996
61     2202 1930 61  
62     3220 1930 - 1932 62  
63     5270 1932 - 1935 63  
64     7295 1935 - 1940 64  
65     8335 1940 - 1962 65  
66           9294 1962 - etter 1980 66  [P] "Skipet" 2/1991
67  MANNSKAP       Kaptein, styrmann, 2 matroser, maskinist, stuert 1930 - 1980 67  [P] "Fjordabåtene"
68  PASSASJERLUGARER   0   68  Observasjon
69  MANNSKAPSLUGARER       47 1932 - 1949 69  
70  DEKKSHØYDE       9Fri 1962 - 70  Observasjon
71  AKSELTRYKK       910 t 1962 - 71  Observasjon
72  TILLEGGSINFORMASJON           72      
73  STATUS       Til restaurering 73  [P] "Skipet" 3/2015
 
74 09.1886   : Levert fra Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand til D/s Lindensnæs, Farsund som "Lindesnæs" 1►. Satt i trafikk Farsund - Christiansand. 74  [P] "Skipet" 2/1996
75 1895   : Drift og eierskap overført til D/s Lindesnæs a/s, Farsund. 75  [P] "Skipet" 2/1996
76 07.1908   : Grunnstøtte. 76  
77 1921   : Ombygget med nytt dekkshus. 77  
78 09.1927   : Kolliderte med d/s "Lyngdal", Snik. 78  [P] "Skipet" 2/1996
79 08.1929   : Ombygget: Soldekk trukket helt akter. 79  
80 05.02.1930   : Solgt til Jøsenfjord a/s, Vadla. Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 80  [P] "Skipet" 2/1996
81    : Kjøpesum: 15 000 NOK. 81  
82 07.02.1930   : Ankom Stavanger. 82  
83 04.06.1930   : Omdøpt "Jøsenfjord". 83  
84 17.07.1930   : Sertifikat endret 2►. 84  
85 07.08.1930   : Sertifikat endret 3►. 85  
86 1930   : Opprustet. Satt i trafikk Stavanger - Årdal. 86  
87 03.05.1931   : Satt i trafikk Stavanger - Skiftun. 87  
88 09.01.1932   : Ombygget ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger: Forlenget, 2 lugarer og 1 salong akter samt 5 lugarer og messe forut på dekk 1, samt løft av broparti 4►. 88  
89    : Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger. 89  
90 03.06.1932   : Sertifikat endret 5►. 90  
91 02.1934   : Til M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset for skifte av maskin. 91  
92 05.1934   : Ombygget med ny maskin ved M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset 6►. 92  - / [P] "Skipet" 2/1991
93 28.06.1935   : Sertifikat endret 7►. 93  
94 24.06.1936   : Satt i trafikk Stavanger - Årdal / Stavanger - Skiftun. 94  
95 1939   : I opplag, Stavanger. 95  
96 24.07.1940   : Sertifikat endret 8►. 96  
97 06.05.1943   : Satt i trafikk Stavanger - Årdal. 97  
98 10.10.1943   : Satt i trafikk Stavanger - Årdal / Stavanger - Vadla. 98  
99 1947   : Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger. 99  
100 07.03.1949   : Til ombygging ved Sverre og Per Ottesen, Sagvåg. 100  
101 04.1949   : Ombygget ved Sverre og Per Ottesen, Sagvåg: Broparti løftet 1 m, og lugarer på brodekk ombygget til salong. 101  
102 17.07.1953   : Satt i trafikk Stavanger - Vadla. 102  Observasjon
103 1956   : Ombygget. 103  
104 1959   : Ombygget. 104  
105 31.03.1962   : Ombygget til bil– og passasjerferge ved Haugesund Slip a/s, Haugesund, samt sertifikat endret 9►. 105  - / [P] "Skipet" 2/1991
106    : Nytt styrehus montert, hentet fra m/s "Høle". 106  [P] "Fjordabåtene"
107 16.09.1964   : Satt i trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Årdal. 107  
108 17.06.1972   : Satt i trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vadla. 108  
109 01.10.1974   : Satt i trafikk Stavanger - Hålandsosen. 109  
110 25.05.1975   : Satt i trafikk Stavanger - Hålandsosen / Stavanger - Vadla. 110  
111 30.09.1975   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Vadla. 111  
112 30.12.1975   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 112  
113 02.01.1976   : Satt i trafikk Stavanger - Hålandsosen. 113  
114 30.09.1977   : I opplag, Stavanger. 114  
115 28.09.1978   : Satt i trafikk Stavanger - Vadla. 115  
116 19.12.1978   : I opplag, Stavanger. 116  [P] "Fjordabåtene"
117 27.05.1980   : Solgt til Hans Joachim Bruhn og Gebr Bruhn, Düsseldorf, Vest-Tyskland. Slettet fra Stavanger Skipsregister. Salgssum: 125 000 NOK.. 117  
118 20.09.1980   : Forlot Stavanger. 118  [A] Stavanger Aftenblad 19.09.1980
119    : Brann brøt ut i skorsteinen på overfarten til Nederland. 119  [P] "Fjordabåtene"
120 ca.10.1980   : Noe ombygget i Lemmer, NL. 120  [P] "Skipet" 1/1981      
121 09.1980    : Solgt til The Ocean Ltd. Shipping Co., London, Storbritannia. 121  
122 12.02.1981   : olgt til Firma Architectbüro u. Ladenbau v/ Erwin Paul Borchardt, Düsseldorf, D. Omdøpt "Angelique B". 122  
123 1983   : Slettet fra Lloyds skipsregister med henvisning til bruk kun i innsjø- og elvefart. 123  
124 1985   : Solgt til Judith Hebly, Schagen, Nederland. I bruk som hus– og fritidsbåt. 124  
125 1987   : Solgt til Jan Krul og Jolanda Blitz, NL. 125  
126 2000   : Solgt til Gawan Groot, Schagen, NL. I bruk som husbåt. 126  
127 ca.2007   : Ikke i bruk. Lagt i opplag, Schagen, NL. 127  
128 08.04.2011   : Solgt til Andelslaget M/s Jøsenfjord, Stavanger. 128  
129 20.04.2011   : Til opprusting / restaurering, Sandanger. 129  
130 15.06.2013   : Slept til Dåfjorden Slipp a/s, Sagvåg av m/s "Poseidon I" for vedlikeholdsarbeid. 130  
131 17.07.2013   : Omdøpt "Jøsenfjord". Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. Kjenningssignal: LEFS. 131  [N] sjofartsdir.no
132 04.09.2013   : Slippsatt ved Dåfjorden Slipp a/s, Sagvåg. 132  
133 30.03.2014   : Slept til Sandanger av m/s "Poseidon II" for opprusting / restaurering. 133  
134 11.04.2015   : 2.9 mill NOK bevilget av Riksantikvaren. 134  
135 24.04.2015   : Bro og skipperlugar heist på land ved Engøyholmen Kystkultursenter, Stavanger for vedlikehold. 135  
136 16.05.2015   : Til Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter, Kristiansand for vedlikehold. 136  [P] "Skipet" 3/2015
137 29.02.2016   : 6.00 mill NOK bevilget av Riksantikvaren. 137  [N] stavanger-aftenblad.no 29.02.2016
138 03.2017   : 3.25 mill NOK bevilget av Riksantikvaren. 138  [N] nrk.no/rogaland 06.03.2017