SKIPSARKIV ROGALAND
 
       
 
   KILDEHENVISNINGER    
               [A] = AVIS    
           [K] = KORRESPONDANSE    
    EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND      [N] = NETTSIDE    
    © HMI / org.nr. 995 113 503 / e-post: hmi[a]online.no / tlf.: 93 20 49 06      [O] = OBSERVASJON    
                 [P] = PUBLIKASJONER    
 
     
    M/s "HUNDVAAG I" 1939-1980                          
         
 
1 -   PERIODE   : 1939-1980         1 -   [O]        
  2 -   KJENNINGSSIGNAL : LKOT         2 -   [N] sjofartsdir.no      
  3 -   IMO-NUMMER   : -         3 -           
  4 -   MMSI-NUMMER   : -         4 -           
  5 -   NAVN   : [1939] "Hundvaag I"     5 -   [N] sjofartsdir.no      
  6 -                6 -           
 
7 -                7 -           
  8 -                8 -           
OPPDATERT 9 -                9 -           
13.01.2017 10 -                10 -           
  11 -                11 -           
  12 -                12 -           
  © Fotografi: Sølve Hatteland 13 -                13 -           
  Lokalisering: Stavanger, 10. februar 2017 14 -                14 -           
           
  15  BYGGET    : 1939                     15 -   [N] sjofartsdir.no      
  16  BYGGNUMMER   : 299                     16 -   [N] norsk-fartoyvern.no      
  17  SKROG   : Gravdal Skipsbyggeri og Trelastforetning a/s, Sunde               17 -   [N] norsk-fartoyvern.no      
  18  UTRUSTNING   : Gravdal Skipsbyggeri og Trelastforetning a/s, Sunde     18 -   [N] norsk-fartoyvern.no      
  19  TYPE   : -                     19 -           
  20  SKROG   : Konvensjonelt                     20 -   [O]        
  21  KLASSE   : -                     21 -           
  22  MATERIALE   : Tre     22 -   [N] sjofartsdir.no      
  23  MASKINFABRIKANT : Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset                 23 -   [5] [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  24  MASKIN PRODUSERT : -                     24 -           
  25  MASKIN   : 1 x Wichmann K 1 syl. diesel                   25 -           
  26  EFFEKT   : 50 bhk                     26 -   [5] [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  27  FART   : 8.0 kn                     27 -   [A] Stavanger Aftenblad 24.12.2005    
  28  FORBRUK   : -                     28 -           
  29  LENGDE   : [1] 16.28 m [1939, målt 1941] [4] 17.48 m [2000]     29 -   [N] sjofartsdir.no      
  30  BREDDE   : [1] 05.15 m [1939, målt 1941] [4] 05.10 m [2000]                 30 -   [N] sjofartsdir.no      
  31  DYBDE   : [1] 02.59 m [1939, målt 1941] [4] 02.95 m [2000]                 31 -   [N] sjofartsdir.no      
  32  BRUTTO REG. TONN : [1] 49.03 t [1939, målt 1941] [4] 45 t [2000]                 32 -   [N] sjofartsdir.no      
  33  NETTO REG. TONN : [1] 24.58 t [1939, målt 1941] [4] 18 t [2000]                 33 -   [N] sjofartsdir.no      
  34  DØDVEKTTONN : -     34 -           
  35  BILER   : 1                     35 -   [A] Stavanger Aftenblad 20.01.1994    
  36  TRAILERE   : 0                     36 -   [O]        
  37  PASSASJERER   : [1] 55 [1939] [2] 0 [1978] [3] 55 [1994] [5] 60 [før 2000]               37 -   [5] [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  38  PASSASJERLUGARER  : 0                     38 -   [O]        
  39  MANNSKAPSLUGARER : -                     39 -           
  40  DEKKSHØYDE   : 0                     40 -   [O]        
  41  AKSELTRYKK   : 0                     41 -   [O]        
  42  STATUS   I bruk                     42 -           
             
  43  TILLEGGSINFORMASJON : -                     43 -           
     
                                   
     
     
                                   
1939  44 : Levert fra Gravdal Skipsbyggeri, Sunde til Galei a/s, Stavanger som "Hundvaag I" [1]. Hjemmehavn: Stavanger.             44 -   [N] norsk-fartoyvern.no      
  45 : Satt i trafikk Stavanger sentrum - Hundvaag.                     45 -   [A] Stavanger Aftenblad 20.01.1994    
13.01.1941  46 : Innført i Stavanger Skipsregister.                       46 -   [N] sjofartsdir.no      
ca.1954  47 : Ombygget: Sentralvarme installert. Koksovn fjernet fra, og nye steter montert i øvre salong.               47 -   [N] norsk-fartoyvern.no      
31.12.1964  48 : I opplag, Stavanger.                       48 -           
01.01.1965  49 : Solgt til Stavanger kommune, Stavanger.                     49 -           
01.1980  50 : Solgt til Brødrene Torjussen a/s, Stavanger. Omklassifisert til fritidsfartøy [2].     50 -   [P] Skipet 1/1980 | [A] Stavanger Aftenblad 24.12.2005  
18.01.1985  51 : Brann i sentralfyringsanlegget. Hele overbygget totalskadet.                   51 -   [A] Stavanger Aftenblad 18.01.1985    
12.12.1986  52 : Solgt til Sigmund Bjergsted, Stavanger. Salgssum: 5 000 NOK. Ombygget: Nytt broparti.               52 -   [N] sjofartsdir.no | [A] Stavanger Aftenblad 24.12.2005  
01.08.1992  53 : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister.                     53 -   [N] sjofartsdir.no      
1994  54 : Solgt til Arne Ø. Joakimsen, Stavanger. Drift og eierskap overført til Engøyholmen Kystkultursenter, Stavanger. Ombygget: Restaurert til anno 1953. Omklassifisert til passasjerfartøy [3].     54 -   [A] Stavanger Aftenblad 24.12.2005 | - | -    
  55 : Status 'Vernet skip' av Riksantikvaren.                     55 -   [N] norsk-fartoyvern.no      
12.1994  56 : Tildelt 12 000 NOK fra Stavanger International Rotary Club, Stavanger til restaurering.                 56 -   [A] Stavanger Aftenblad 24.12.1994    
pr.07.1995  57 : Til restaurering ved Engøyholmen Kystkultursenter, Stavanger. Restaurert tilbake til anno 1953.               57 -   [A] Stavanger Aftenblad 29.07.1995 | [N] norsk-fartoyvern.no  
01.05.1999  58 : Satt i turisttrafikk, Stavanger havn.                     58 -   [A] Stavanger Aftenblad 11.03.1999    
21.05.1999  59 : Solgt til Stiftelsen Hundvaag I, Engøyholmen Kystkultursenter, Stavanger. Salgssum: 150 000 NOK. Samme bruksområde.             59 -   [N] sjofartsdir.no      
ca.08.1999  60 : Tatt ut av fast turisttrafikk, Stavanger havn.                     60 -   [O]        
2000  61 : Sertifikat endret [5].                       61 -           
24.08.2000  62 : Ommålt [4].                         62 -   [N] sjofartsdir.no      
20.08.2003  63 : Måtte slepes til Stavanger etter å ha kjørt seg fast i et lakseoppdrettsanlegg, Rennesøy.               63 -   [A] Stavanger Aftenblad 21.08.2003    
20.05.2008  64 : Drift og eierskap overført til Stiftelsen Engøyholmen Kystkultursenter, Stavanger.                 64 -   [N] sjofartsdir.no