HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P105       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/s "HUNDVAAG I" 1939 - 1980   FOTOGRAFI   OPPDATERT 14.08.2018  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1939 - 1980   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LKOT   2  [N] sdir.no  
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Hundvaag I"   5  [N] sdir.no  
             
  6  REDERI / EIERFORHOLD Galei a/s, Stavanger 1939 - 1965 6  [N] norsk-fartoyvern.no  
  7   Stavanger kommune, Stavanger 1965 - 1980 7    
  8   Brødrene Torjussen a/s, Stavanger 1980 - 1986 8  [P] "Skipet" 1/1980  
  9   Sigmund Bjergsted, Stavanger 1986 - 1994 9  [N] sdir.no  
  10   Arne Ø. Joakimsen, Stavanger 1994 10  [A] Stavanger Aftenblad 24.12.2005  
  11   Engøyholmen Kystkultursenter, Stavanger 1994 - 1999 11  [A] Stavanger Aftenblad 24.12.2005  
  12   Stiftelsen Hundvaag I, Engøyholmen Kystkultursenter, Stavanger 1999 - 2008 12  [N] sdir.no  
  13   Stiftelsen Engøyholmen Kystkultursenter, Stavanger 2008 - 13  [N] sdir.no  
 
  14  BYGGEÅR 1939   14  [N] sdir.no  
  15  BYGGENUMMER 299   15  [N] norsk-fartoyvern.no  
  16  SKROG Gravdal Skipsbyggeri og Trelastforetning a/s, Sunde   16  [N] norsk-fartoyvern.no  
  17  UTRUSTNING Gravdal Skipsbyggeri og Trelastforetning a/s, Sunde   17  [N] norsk-fartoyvern.no  
  18  TYPE -   18    
  19  SKROG Konvensjonelt   19  Observasjon  
  20  KLASSE -   20    
  21  MATERIALE Tre   21  [N] sdir.no  
  22  MASKINFABRIKANT Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23  MASKIN PRODUSERT -   23    
  24  MASKIN 1 x Wichmann K 1 syl. diesel   24    
  21  EFFEKT 50 bhk   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22  FART 8.0 kn   22  [A] Stavanger Aftenblad 24.12.2005  
  23  FORBRUK -   23    
  24  LENGDE [1]  16.28 m 1939 - 2000, målt 1941 24  [N] sdir.no  
  25   [4]  17.48 m 2000 - 25  [N] sdir.no  
  26  BREDDE [1]  5.15 m 1939 - 2000, målt 1941 26  [N] sdir.no  
  27   [4]  5.10 m 2000 - 27  [N] sdir.no  
  28  DYBDE [1]  2.59 m 1939 - 2000, målt 1941 28  [N] sdir.no  
  29   [4]  2.95 m 2000 - 29  [N] sdir.no  
  30  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  49.03 t 1939 - 2000, målt 1941 30  [N] sdir.no  
  31   [4]  45.00 t 2000 - 31  [N] sdir.no  
  32  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  24.58 t 1939 - 2000, målt 1941 32  [N] sdir.no  
  33   [4]  18.00 t 2000 - 33  [N] sdir.no  
  34  DØDVEKTTONNASJE -   34    
  35  BILER 1   35  [A] Stavanger Aftenblad 20.01.1994  
  36  TRAILERE 0   36  Observasjon  
  37  PASSASJERER [1]  55 1939 - 1978 37    
  38   [2]  0 1978 - 1994 38    
  39   [2]  55 1994 - før 2000 39    
  40   [5]  66 før 2000 - 40  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  41  MANNSKAP -   41    
  42  PASSASJERLUGARER 0   42  Observasjon  
  43  MANNSKAPSLUGARER -   43    
  44  DEKKSHØYDE Fri   44  Observasjon  
  45  AKSELTRYKK -   45    
  46  TILLEGGSINFORMASJON Salonger: 2.   46  [A] Stavanger Aftenblad 24.12.2005  
  47  STATUS Veteranfartøy 47    
       
  48 1939   : Levert fra Gravdal Skipsbyggeri, Sunde til Galei a/s, Stavanger som "Hundvaag I" [1]. Hjemmehavn: Stavanger. 48  [N] norsk-fartoyvern.no  
  49    : Satt i trafikk Stavanger sentrum - Hundvaag. 49  [A] Stavanger Aftenblad 20.01.1994  
  50 13.01.1941   : Innført i Stavanger Skipsregister. 50  [N] sdir.no  
  51 ca.1954   : Ombygget: Sentralvarme installert. Koksovn fjernet fra, og nye steter montert i øvre salong. 51  [N] norsk-fartoyvern.no  
  52 31.12.1964   : I opplag, Stavanger. 52    
  53 01.01.1965   : Solgt til Stavanger kommune, Stavanger. 53    
  54    : Reservefartøy. 54  [A] Stavanger Aftenblad 24.12.2005  
  55 01.1980   : Solgt til Brødrene Torjussen a/s, Stavanger. 55  [P] "Skipet" 1/1980  
  56    : Omklassifisert til fritidsfartøy [2]. 56  [A] Stavanger Aftenblad 24.12.2005  
  57 18.01.1985   : Brann i sentralfyringsanlegget. Hele overbygget totalskadet. 57  [A] Stavanger Aftenblad 18.01.1985  
  58 12.12.1986   : Solgt til Sigmund Bjergsted, Stavanger. Salgssum: 5 000 NOK. 58  [N] sdir.no  
  59    : Ombygget: nytt broparti. 59  [A] Stavanger Aftenblad 24.12.2005  
  60 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 60  [N] sdir.no  
  61 1994   : Solgt til Arne Ø. Joakimsen, Stavanger. Drift og eierskap overført til Engøyholmen Kystkultursenter, Stavanger. 61  [A] Stavanger Aftenblad 24.12.2005  
  62    : Ombygget: restaurert til anno 1953. Omklassifisert til passasjerfartøy [3]. 62    
  63    : Status 'Vernet skip' av Riksantikvaren. 63  [N] norsk-fartoyvern.no  
  64 12.1994   : Tildelt 12 000 NOK fra Stavanger International Rotary Club, Stavanger til restaurering. 64  [A] Stavanger Aftenblad 24.12.1994  
  65 pr.07.1995   : Til restaurering ved Engøyholmen Kystkultursenter, Stavanger. 65  [A] Stavanger Aftenblad 29.07.1995  
  66    : Restaurert tilbake til anno 1953. 66  [N] norsk-fartoyvern.no  
  67 01.05.1999   : Satt i turisttrafikk, Stavanger havn. 67  [A] Stavanger Aftenblad 11.03.1999  
  68 21.05.1999   : Solgt til Stiftelsen Hundvaag I, Engøyholmen Kystkultursenter, Stavanger. Salgssum: 150 000 NOK. 68  [N] sdir.no  
  69    : Samme bruksområde. 69    
  70 ca.08.1999   : Tatt ut av fast turisttrafikk, Stavanger havn. 70  Observasjon  
  71 ► 2000   : Sertifikat endret [5]. 71    
  72 24.08.2000   : Ommålt [4]. 72  [N] sdir.no  
  73 20.08.2003   : Måtte slepes til Stavanger etter å ha kjørt seg fast i et lakseoppdrettsanlegg, Rennesøy. 73  [A] Stavanger Aftenblad 21.08.2003  
  74 20.05.2008   : Drift og eierskap overført til Stiftelsen Engøyholmen Kystkultursenter, Stavanger. 74  [N] sdir.no  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau