HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  M/s "HUNDVAAG I" 1939-1980 0 FOTOGRAFI OPPDATERT 13.01.2017
Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde
1  PERIODE       1939 - 1980     1  
2  KJENNINGSSIGNAL       LKOT   2  [N] sjofartsdir.no
3  IMO-NUMMER           3  
4  MMSI-NUMMER           4  
5       "Hundvaag I"   5  [N] sjofartsdir.no
6  REDERI / EIERFORHOLD       Galei a/s, Stavanger 1939 - 1965 6  [N] norsk-fartoyvern.no
7       Stavanger kommune, Stavanger 1965 - 1980 7  
8       Brødrene Torjussen a/s, Stavanger 1980 - 1986 8  [P] "Skipet" 1/1980
9       Sigmund Bjergsted, Stavanger 1986 - 1994 9  [N] sjofartsdir.no
10       Arne Ø. Joakimsen, Stavanger 1994 10  [A] Stavanger Aftenblad 24.12.2005
11       Engøyholmen Kystkultursenter, Stavanger 1994 - 1999 11  [A] Stavanger Aftenblad 24.12.2005
12       Stiftelsen Hundvaag I, Engøyholmen Kystkultursenter, Stavanger 1999 - 2008 12  [N] sjofartsdir.no
13           Stiftelsen Engøyholmen Kystkultursenter, Stavanger 2008 - 13  [N] sjofartsdir.no
14  BYGGEÅR       1939   14  [N] sjofartsdir.no
15  BYGGENUMMER       299   15  [N] norsk-fartoyvern.no
16  SKROG       Gravdal Skipsbyggeri og Trelastforetning a/s, Sunde   16  [N] norsk-fartoyvern.no
17  UTRUSTNING       Gravdal Skipsbyggeri og Trelastforetning a/s, Sunde   17  [N] norsk-fartoyvern.no
18  TYPE           18  
19  SKROG       Konvensjonelt   19  Observasjon
20  KLASSE           20  
21  MATERIALE       Tre   21  [N] sjofartsdir.no
22  MASKINFABRIKANT   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
23  MASKIN PRODUSERT           23  
24  MASKIN       1 x Wichmann K 1 syl. diesel   24  
21  EFFEKT       50 bhk   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
22  FART       8.0 kn   22  [A] Stavanger Aftenblad 24.12.2005
23  FORBRUK           23  
24  LENGDE   116.28 m 1939 - 2000, målt 1941 24  [N] sjofartsdir.no
25           417.48 m 2000 - 25  [N] sjofartsdir.no
26  BREDDE   105.15 m 1939 - 2000, målt 1941 26  [N] sjofartsdir.no
27           405.10 m 2000 - 27  [N] sjofartsdir.no
28  DYBDE   102.59 m 1939 - 2000, målt 1941 28  [N] sjofartsdir.no
29           402.95 m 2000 - 29  [N] sjofartsdir.no
30  BRUTTO REGISTERTONNASJE   149.03 t 1939 - 2000, målt 1941 30  [N] sjofartsdir.no
31           445.00 t 2000 - 31  [N] sjofartsdir.no
32  NETTO REGISTERTONNASJE   124.58 t 1939 - 2000, målt 1941 32  [N] sjofartsdir.no
33           418.00 t 2000 - 33  [N] sjofartsdir.no
34  DØDVEKTTONNASJE           34  
35  BILER   1   35  [A] Stavanger Aftenblad 20.01.1994
36  TRAILERE       0   36  Observasjon
37  PASSASJERER   155 1939 - 1978 37  
38     20 1978 - 1994 38  
39     255 1994 - før 2000 39  
40           566 før 2000 - 40  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
41  MANNSKAP           41  
42  PASSASJERLUGARER   0   42  Observasjon
43  MANNSKAPSLUGARER           43  
44  DEKKSHØYDE       Fri   44  Observasjon
45  AKSELTRYKK           45  
46  TILLEGGSINFORMASJON           46  
47  STATUS       Veteranfartøy 47  
   
48 1939   : Levert fra Gravdal Skipsbyggeri, Sunde til Galei a/s, Stavanger som "Hundvaag I" 1►. Hjemmehavn: Stavanger. 48  [N] norsk-fartoyvern.no
49    : Satt i trafikk Stavanger sentrum - Hundvaag. 49  [A] Stavanger Aftenblad 20.01.1994
50 13.01.1941   : Innført i Stavanger Skipsregister. 50  [N] sjofartsdir.no
51 ca.1954   : Ombygget: Sentralvarme installert. Koksovn fjernet fra, og nye steter montert i øvre salong. 51  [N] norsk-fartoyvern.no
52 31.12.1964   : I opplag, Stavanger. 52  
53 01.01.1965   : Solgt til Stavanger kommune, Stavanger. 53  
54 01.1980   : Solgt til Brødrene Torjussen a/s, Stavanger. 54  [P] "Skipet" 1/1980
55    : Omklassifisert til fritidsfartøy 2►. 55  [A] Stavanger Aftenblad 24.12.2005
56 18.01.1985   : Brann i sentralfyringsanlegget. Hele overbygget totalskadet. 56  [A] Stavanger Aftenblad 18.01.1985
57 12.12.1986   : Solgt til Sigmund Bjergsted, Stavanger. Salgssum: 5 000 NOK. 57  [N] sjofartsdir.no
58    : Ombygget: nytt broparti. 58  [A] Stavanger Aftenblad 24.12.2005
59 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 59  [N] sjofartsdir.no
60 1994   : Solgt til Arne Ø. Joakimsen, Stavanger. Drift og eierskap overført til Engøyholmen Kystkultursenter, Stavanger. 60  [A] Stavanger Aftenblad 24.12.2005
61    : Ombygget: restaurert til anno 1953. Omklassifisert til passasjerfartøy 3►. 61  
62    : Status 'Vernet skip' av Riksantikvaren. 62  [N] norsk-fartoyvern.no
63 12.1994   : Tildelt 12 000 NOK fra Stavanger International Rotary Club, Stavanger til restaurering. 63  [A] Stavanger Aftenblad 24.12.1994
64 pr.07.1995   : Til restaurering ved Engøyholmen Kystkultursenter, Stavanger. 64  [A] Stavanger Aftenblad 29.07.1995
65    : Restaurert tilbake til anno 1953. 65  [N] norsk-fartoyvern.no
66 01.05.1999   : Satt i turisttrafikk, Stavanger havn. 66  [A] Stavanger Aftenblad 11.03.1999
67 21.05.1999   : Solgt til Stiftelsen Hundvaag I, Engøyholmen Kystkultursenter, Stavanger. Salgssum: 150 000 NOK. 67  [N] sjofartsdir.no
68    : Samme bruksområde. 68  
69 ca.08.1999   : Tatt ut av fast turisttrafikk, Stavanger havn. 69  Observasjon
70 2000   : Sertifikat endret 5►. 70  
71 24.08.2000   : Ommålt 4►. 71  [N] sjofartsdir.no
72 20.08.2003   : Måtte slepes til Stavanger etter å ha kjørt seg fast i et lakseoppdrettsanlegg, Rennesøy. 72  [A] Stavanger Aftenblad 21.08.2003
73 20.05.2008   : Drift og eierskap overført til Stiftelsen Engøyholmen Kystkultursenter, Stavanger. 73  [N] sjofartsdir.no