EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND                        
                                           
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/s "HUNDVAAG I" 1939-1980   FOTOGRAFI   OPPDATERT 14.08.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1939 - 1980     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LKOT   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER           3    
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN     "Hundvaag I"   5  [N] sjofartsdir.no  
             
  6  REDERI / EIERFORHOLD       Galei a/s, Stavanger 1939 - 1965 6  [N] norsk-fartoyvern.no  
  7       Stavanger kommune, Stavanger 1965 - 1980 7    
  8       Brødrene Torjussen a/s, Stavanger 1980 - 1986 8  [P] "Skipet" 1/1980  
  9       Sigmund Bjergsted, Stavanger 1986 - 1994 9  [N] sjofartsdir.no  
  10       Arne Ø. Joakimsen, Stavanger 1994 10  [A] Stavanger Aftenblad 24.12.2005  
  11       Engøyholmen Kystkultursenter, Stavanger 1994 - 1999 11  [A] Stavanger Aftenblad 24.12.2005  
  12       Stiftelsen Hundvaag I, Engøyholmen Kystkultursenter, Stavanger 1999 - 2008 12  [N] sjofartsdir.no  
  13           Stiftelsen Engøyholmen Kystkultursenter, Stavanger 2008 - 13  [N] sjofartsdir.no  
 
  14  BYGGEÅR       1939   14  [N] sjofartsdir.no  
  15  BYGGENUMMER       299   15  [N] norsk-fartoyvern.no  
  16  SKROG       Gravdal Skipsbyggeri og Trelastforetning a/s, Sunde   16  [N] norsk-fartoyvern.no  
  17  UTRUSTNING       Gravdal Skipsbyggeri og Trelastforetning a/s, Sunde   17  [N] norsk-fartoyvern.no  
  18  TYPE           18    
  19  SKROG       Konvensjonelt   19  Observasjon  
  20  KLASSE           20    
  21  MATERIALE       Tre   21  [N] sjofartsdir.no  
  22  MASKINFABRIKANT   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23  MASKIN PRODUSERT           23    
  24  MASKIN       1 x Wichmann K 1 syl. diesel   24    
  21  EFFEKT       50 bhk   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22  FART       8.0 kn   22  [A] Stavanger Aftenblad 24.12.2005  
  23  FORBRUK           23    
  24  LENGDE   ◄ 1 ► 16.28 m 1939 - 2000, målt 1941 24  [N] sjofartsdir.no  
  25           ◄ 4 ► 17.48 m 2000 - 25  [N] sjofartsdir.no  
  26  BREDDE   ◄ 1 ► 05.15 m 1939 - 2000, målt 1941 26  [N] sjofartsdir.no  
  27           ◄ 4 ► 05.10 m 2000 - 27  [N] sjofartsdir.no  
  28  DYBDE   ◄ 1 ► 02.59 m 1939 - 2000, målt 1941 28  [N] sjofartsdir.no  
  29           ◄ 4 ► 02.95 m 2000 - 29  [N] sjofartsdir.no  
  30  BRUTTO REGISTERTONNASJE   ◄ 1 ► 49.03 t 1939 - 2000, målt 1941 30  [N] sjofartsdir.no  
  31           ◄ 4 ► 45.00 t 2000 - 31  [N] sjofartsdir.no  
  32  NETTO REGISTERTONNASJE   ◄ 1 ► 24.58 t 1939 - 2000, målt 1941 32  [N] sjofartsdir.no  
  33           ◄ 4 ► 18.00 t 2000 - 33  [N] sjofartsdir.no  
  34  DØDVEKTTONNASJE           34    
  35  BILER   1   35  [A] Stavanger Aftenblad 20.01.1994  
  36  TRAILERE       0   36  Observasjon  
  37  PASSASJERER   ◄ 1 ► 55 1939 - 1978 37    
  38     ◄ 2 ► 0 1978 - 1994 38    
  39     ◄ 2 ► 55 1994 - før 2000 39    
  40     ◄ 5 ► 66 før 2000 - 40  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  41  MANNSKAP           41    
  42  PASSASJERLUGARER       0   42  Observasjon  
  43  MANNSKAPSLUGARER           43    
  44  DEKKSHØYDE       Fri   44  Observasjon  
  45  AKSELTRYKK           45    
  46  TILLEGGSINFORMASJON       Salonger: 2.   46  [A] Stavanger Aftenblad 24.12.2005  
  47  STATUS       Veteranfartøy 47    
         
  48 1939   : Levert fra Gravdal Skipsbyggeri, Sunde til Galei a/s, Stavanger som "Hundvaag I" ◄ 1 ►. Hjemmehavn: Stavanger. 48  [N] norsk-fartoyvern.no  
  49    : Satt i trafikk Stavanger sentrum - Hundvaag. 49  [A] Stavanger Aftenblad 20.01.1994  
  50 13.01.1941   : Innført i Stavanger Skipsregister. 50  [N] sjofartsdir.no  
  51 ca.1954   : Ombygget: Sentralvarme installert. Koksovn fjernet fra, og nye steter montert i øvre salong. 51  [N] norsk-fartoyvern.no  
  52 31.12.1964   : I opplag, Stavanger. 52    
  53 01.01.1965   : Solgt til Stavanger kommune, Stavanger. 53    
  54    : Reservefartøy. 54  [A] Stavanger Aftenblad 24.12.2005  
  55 01.1980   : Solgt til Brødrene Torjussen a/s, Stavanger. 55  [P] "Skipet" 1/1980  
  56    : Omklassifisert til fritidsfartøy ◄ 2 ►. 56  [A] Stavanger Aftenblad 24.12.2005  
  57 18.01.1985   : Brann i sentralfyringsanlegget. Hele overbygget totalskadet. 57  [A] Stavanger Aftenblad 18.01.1985  
  58 12.12.1986   : Solgt til Sigmund Bjergsted, Stavanger. Salgssum: 5 000 NOK. 58  [N] sjofartsdir.no  
  59    : Ombygget: nytt broparti. 59  [A] Stavanger Aftenblad 24.12.2005  
  60 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 60  [N] sjofartsdir.no  
  61 1994   : Solgt til Arne Ø. Joakimsen, Stavanger. Drift og eierskap overført til Engøyholmen Kystkultursenter, Stavanger. 61  [A] Stavanger Aftenblad 24.12.2005  
  62    : Ombygget: restaurert til anno 1953. Omklassifisert til passasjerfartøy ◄ 3 ►. 62    
  63    : Status 'Vernet skip' av Riksantikvaren. 63  [N] norsk-fartoyvern.no  
  64 12.1994   : Tildelt 12 000 NOK fra Stavanger International Rotary Club, Stavanger til restaurering. 64  [A] Stavanger Aftenblad 24.12.1994  
  65 pr.07.1995   : Til restaurering ved Engøyholmen Kystkultursenter, Stavanger. 65  [A] Stavanger Aftenblad 29.07.1995  
  66    : Restaurert tilbake til anno 1953. 66  [N] norsk-fartoyvern.no  
  67 01.05.1999   : Satt i turisttrafikk, Stavanger havn. 67  [A] Stavanger Aftenblad 11.03.1999  
  68 21.05.1999   : Solgt til Stiftelsen Hundvaag I, Engøyholmen Kystkultursenter, Stavanger. Salgssum: 150 000 NOK. 68  [N] sjofartsdir.no  
  69    : Samme bruksområde. 69    
  70 ca.08.1999   : Tatt ut av fast turisttrafikk, Stavanger havn. 70  Observasjon  
  71 ► 2000   : Sertifikat endret ◄ 5 ►. 71    
  72 24.08.2000   : Ommålt ◄ 4 ►. 72  [N] sjofartsdir.no  
  73 20.08.2003   : Måtte slepes til Stavanger etter å ha kjørt seg fast i et lakseoppdrettsanlegg, Rennesøy. 73  [A] Stavanger Aftenblad 21.08.2003  
  74 20.05.2008   : Drift og eierskap overført til Stiftelsen Engøyholmen Kystkultursenter, Stavanger. 74  [N] sjofartsdir.no