A
  H    
 
 
  M     SKIPSARKIV ROGALAND  
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland  
                 
               
 
  Hjem      
  Kontakt      
  Kilder      
  Forklaring      
  Passasjerfartøy    
  Hurtigbåter      
  Bilferger      
     
     
     
     
     
     
     
  M/s "HUNDVAAG I" 1939 - 1980  
     
  Fortegnelse nr.:   P105        
  Oppdatert:   09.03.2021        
  Periode:   1939 - 1980        
  Fotografi:          
  Status:   Veteranfartøy        
     
     
1  Byggeår    1939   1  [N] sdir.no  
2  Byggenummer    299   2  [N] norsk-fartoyvern.no  
3  Skrog    Gravdal Skipsbyggeri og Trelastforetning a/s, Sunde   3  [N] norsk-fartoyvern.no  
4  Utrustning    Gravdal Skipsbyggeri og Trelastforetning a/s, Sunde   4  [N] norsk-fartoyvern.no  
           
5  Kjenningssignal    L K O T   5  -   5  [N] sdir.no  
                   
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -  
                   
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -  
                   
8  Navn    "Hundvaag I"   8  -   8  [N] sdir.no  
                   
9  Rederi / eierforhold    Galei a/s, Stavanger   9  1939 - 1965   9  [N] norsk-fartoyvern.no  
10      Stavanger kommune, Stavanger   10  1965 - 1980   10  -  
11      Brødrene Torjussen a/s, Stavanger   11  1980 - 1986   11  [P] "Skipet" 1/1980  
12      Sigmund Bjergsted, Stavanger   12  1986 - 1994   12  [N] sdir.no  
13      Arne Ø. Joakimsen, Stavanger   13  1994   13  [A] Stavanger Aftenblad 24.12.2005  
14      Engøyholmen Kystkultursenter, Stavanger   14  1994 - 1999   14  [A] Stavanger Aftenblad 24.12.2005  
15      Stiftelsen Hundvaag I, Engøyholmen Kystkultursenter, Stavanger   15  1999 - 2008   15  [N] sdir.no  
16      Stiftelsen Engøyholmen Kystkultursenter, Stavanger   16  2008 -   16  [N] sdir.no  
                   
17  Type    -   17  -   17  -  
                   
18  Skrogutforming    Konvensjonelt   18  -   18  HMI  
                   
19  Klasse    -   19  -   19  -  
                   
20  Materiale    Tre   20  -   20  [N] sdir.no  
                   
21  Maskinfabrikant    Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   21  -   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
                   
22  Maskin produsert    -   22  -   22  -  
                   
23  Maskin    1 x Wichmann K 1 syl. diesel   23  -   23  -  
                   
24  Effekt    50 bhk   24  -   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
                   
25  Fart    8.0 kn   25  -   25  [A] Stavanger Aftenblad 24.12.2005  
                   
26  Forbruk    -   26  -   26  -  
                   
27  Lengde A  16.28 m   27  1939 [målt 1940] - 2000   27  [N] sdir.no  
28   D  17.48 m   28  2000 -   28  [N] sdir.no  
                   
29  Bredde A  5.15 m   29  1939 [målt 1940] - 2000   29  [N] sdir.no  
30   D  5.10 m   30  2000 -   30  [N] sdir.no  
                   
31  Dyptgående A  2.59 m   31  1939 [målt 1940] - 2000   31  [N] sdir.no  
32   D  2.95 m   32  2000 -   32  [N] sdir.no  
                   
33  Brutto registertonn A  49.03 t   33  1939 [målt 1940] - 2000   33  [N] sdir.no  
34   D  45 t   34  2000 -   34  [N] sdir.no  
                   
35  Netto registertonn A  24.58 t   35  1939 [målt 1940] - 2000   35  [N] sdir.no  
36   D  18 t   36  2000 -   36  [N] sdir.no  
                   
37  Dødvekttonn    -   37  -   37  -  
                   
38  Bilkapasitet    1   38  -   38  [A] Stavanger Aftenblad 20.01.1994  
                   
39  Trailerkapasitet    0   39  -   39  HMI  
                   
40  Passasjersertifikat A  55   40  1939 - 1978   40  -  
41   B  0   41  1978 - 1994   41  -  
42   C  55   42  1994 - før 2000   42  -  
43   E  66   43  før 2000 -   43  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
                   
44  Mannskap    Ja   44  -   44  HMI  
                   
45  Passasjerlugarer    0   45  -   45  -  
                   
46  Mannskapslugarer    -   46  -   46  -  
                   
47  Dekkshøyde    Fri   47  -   47  HMI  
                   
48  Tillatt akseltrykk    0   48  -   48  HMI  
                   
49  Tilleggsinformasjon    Salonger: 2   49  -   49  [A] Stavanger Aftenblad 24.12.2005  
     
     
50   1939   Levert fra Gravdal Skipsbyggeri, Sunde til Galei a/s, Stavanger som "Hundvaag I" [A]. Hjemmehavn: Stavanger. 50 [N] norsk-fartoyvern.no  
51       Satt i trafikk Stavanger sentrum - Hundvaag. 51 [A] Stavanger Aftenblad 20.01.1994  
52   27.12.1940   Målt [A]. 52 [N[ sdir.no  
53   13.01.1941   Innført i Stavanger Skipsregister. 53 [N[ sdir.no  
54   ca.1954   Ombygget: Sentralvarme installert. Koksovn fjernet fra, og nye steter montert i øvre salong. 54 [N] norsk-fartoyvern.no  
55   31.12.1964   I opplag, Stavanger. 55 -  
56   01.01.1965   Solgt til Stavanger kommune, Stavanger. 56 -  
57       Reservefartøy. 57 [A] Stavanger Aftenblad 24.12.2005  
58   pr.01.1973   I trafikk Stavanger - Ormøy. 58 [A] Stavanger Aftenblad 09.01.1973  
59   pr.04.1976   I trafikk Stavanger - Austre Ånøy. 59 [A] Stavanger Aftenblad 09.04.1976  
60   1976   I opplag, Stavanger som reservefartøy. 60 HMI  
61   primo 02.1977   Satt i trafikk Stavanger - Austre Ånøy. 61 [A] Stavanger Aftenblad 02.02.1977  
62   01.1980   Solgt til Brødrene Torjussen a/s, Stavanger. 62 [P] "Skipet" 1/1980  
63       Omklassifisert til fritidsfartøy [B]. 63 [A] Stavanger Aftenblad 24.12.2005  
64   18.01.1985   Brann i sentralfyringsanlegget. Hele overbygget totalskadet. 64 [A] Stavanger Aftenblad 18.01.1985  
65   12.12.1986   Solgt til Sigmund Bjergsted, Stavanger. Salgssum: 5 000 NOK. 65 [N[ sdir.no  
66       Ombygget: Nytt broparti. 66 [A] Stavanger Aftenblad 24.12.2005  
67   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 67 [N[ sdir.no  
68   1994   Solgt til Arne Ø. Joakimsen, Stavanger. Drift og eierskap overført til Engøyholmen Kystkultursenter, Stavanger. 68 [A] Stavanger Aftenblad 24.12.2005  
69       Omklassifisert til passasjerfartøy [C]. 69 -  
70       Status 'Vernet skip' av Riksantikvaren. 70 [N] norsk-fartoyvern.no  
71   12.1994   Tildelt 12 000 NOK fra Stavanger International Rotary Club, Stavanger til restaurering. 71 [A] Stavanger Aftenblad 24.12.1994  
72   pr.07.1995   Til restaurering ved Engøyholmen Kystkultursenter, Stavanger. 72 [A] Stavanger Aftenblad 29.07.1995  
73       Restaurert tilbake til anno 1953. 73 [N] norsk-fartoyvern.no  
74   01.05.1999   Satt i turisttrafikk, Stavanger havn. 74 [A] Stavanger Aftenblad 11.03.1999  
75   21.05.1999   Solgt til Stiftelsen Hundvaag I, Engøyholmen Kystkultursenter, Stavanger. Salgssum: 150 000 NOK. 75 [N[ sdir.no  
76       Samme bruksområde. 76 -  
77   ca.08.1999   Tatt ut av fast turisttrafikk, Stavanger havn. 77 HMI  
78   ► 2000   Sertifikat endret [E]. 78 -  
79   17.08.2000   Ommålt [D]. 79 [N[ sdir.no  
80   20.08.2003   Måtte slepes til Stavanger etter å ha kjørt seg fast i et lakseoppdrettsanlegg, Rennesøy. 80 [A] Stavanger Aftenblad 21.08.2003  
81   20.05.2008   Drift og eierskap overført til Stiftelsen Engøyholmen Kystkultursenter, Stavanger. 81 [N[ sdir.no  
     
     
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau