HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P6       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "HERDLA" 1926 - 1929   FOTOGRAFI ikke tilgj.   OPPDATERT 24.01.2019  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
               
  1  PERIODE 1926 - 1929   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL JGCQ   2  [N] sjohistorie.no  
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Lyngdal" 1875 - 1906 5  [P] "Skipet" 3/1998  
  6   "Herdla" 1906 - 1948 6  [P] "Skipet" 3/1998  
               
  7  REDERI / EIERFORHOLD Farsund Dampskibsselskab a/s, Farsund 1875 - 1887 7  [P] "Skipet" 3/1998  
  8   Herlø Dampskibsselskab a/s, Bergen 1887 - 1888 8  [P] "Skipet" 3/1998  
  9   Sartor & Herlø Dampskibsselskab a/s, Bergen 1888 - 1892 9  [P] "Skipet" 3/1998  
  10   Fjell kommune, Straume og Herlø kommune, Herlø 1892 - 1899 10  [P] "Skipet" 3/1998  
  11   Hermann F. Barstad, Hop 1899 - 1913 11  [P] "Skipet" 3/1998  
  12   D/s a/s Sotra 1913 - 1916 12  [P] "Skipet" 3/1998  
  13   S. & M. Christoffersen, Tuftevik 1916 - 1917 13  [P] "Skipet" 3/1998  
  14   Guttorm Gjerde, Hatvik 1917 - 1918 14  [P] "Skipet" 3/1998  
  15   Olai Bergsvik & Ludvik Furnes, Skjerehamn 1918 - 1921 15  [P] "Skipet" 3/1998  
  16   Christian Nyhavn, Austrheim 1921 - 1925 16  [P] "Skipet" 3/1998  
  17   Johan Kallekodt & Tor Egeland, Bergen 1925 - 1926 17  [P] "Skipet" 3/1998  
  18   Bendik Mannes, Åkrehamn 1926 - 1929 18  [P] "Skipet" 3/1998  
  19   Eleonora Svihus, Stavanger 1929 - 1948 19  [P] "Skipet" 3/1998  
 
  20  BYGGEÅR 1875   20  [P] "Skipet" 3/1998  
  21  BYGGENUMMER 25   21  [N] sjohistorie.no  
  22  SKROG Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim   22  [P] "Skipet" 3/1998  
  23  UTRUSTNING Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim   23  [P] "Skipet" 3/1998  
  24  TYPE -   24    
  25  SKROG Konvensjonelt   25  Observasjon  
  26  KLASSE -   26    
  27  MATERIALE -   27    
  28  MASKINFABRIKANT -   28    
  29  MASKIN PRODUSERT -   29    
  30  MASKIN 1 x Compound 4 syl. damp   30  [N] sjohistorie.no  
  31  EFFEKT 15 nhk   31  [N] sjohistorie.no  
  32  FART -   32    
  33  FORBRUK -   33    
  34  LENGDE 22.01 m   34  [P] "Skipet" 3/1998  
  35  BREDDE 4.27 m   35  [P] "Skipet" 3/1998  
  36  DYBDE 2.23 m   36  [N] sjohistorie.no  
  37  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  59 t 1875 - 1906 37  [P] "Skipet" 3/1998  
  38   [2]  67 t 1906 - 1925 38  [P] "Skipet" 3/1998  
  39   [3]  53 t 1925 - 1948 39  [P] "Skipet" 3/1998  
  40  NETTO REGISTERTONNASJE [2]  31 t 1906 - 1925 40  [N] sjohistorie.no  
  41  DØDVEKTTONNASJE -   41    
  42  BILER 0   42  Observasjon  
  43  TRAILERE 0   43  Observasjon  
  44  PASSASJERER Ja   44    
  45  MANNSKAP -   45    
  46  PASSASJERLUGARER -   46    
  47  MANNSKAPSLUGARER -   47    
  48  DEKKSHØYDE 0   48  Observasjon  
  49  AKSELTRYKK 0   49  Observasjon  
  50  TILLEGGSINFORMASJON -    50    
  51  STATUS Opphogget før 1948 51    
 
  52 06.1875   : Levert fra Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim til Farsund Dampskibsselskab a/s, Farsund som "Lyngdal" [1].  Innført i Farsund Skipsregister. Hjemmehavn: Farsund. 52  [P] "Skipet" 3/1998  
  53 04.1887   : Solgt til Herlø Dampskibsselskab a/s, Bergen. Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 53  [N] sjohistorie.no  
  54 02.1888   : Selskapet likvidert. 54  [P] "Skipet" 3/1998  
  55 04.1888   : Solgt til Sartor & Herlø Dampskibsselskab a/s, Bergen. 55  [P] "Skipet" 3/1998  
  56 07.1892   : Solgt på auksjon til Fjell kommune, Straume og Herlø kommune, Herlø. Salgssum: 7 150 NOK. Drift: Skålevik Mølle, Fjell. 56  [P] "Skipet" 3/1998  
  57 05.1895   : Drift og eierskap overført til a/s Dampskipet Lyngdal, Bergen. 57  [P] "Skipet" 3/1998  
  58 02.1899   : Solgt til Hermann F. Barstad, Hop. 58  [P] "Skipet" 3/1998  
  59    : Satt i trafikk Bergen - Herdla / Bergen - Glesvær. 59  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  60 1906   : Ombygget [2]. 60  [N] sjohistorie.no  
  61 07.1906   : Omdøpt "Herdla". 61  [P] "Skipet" 3/1998  
  62 1909   : Drift og eierskap overført til enke / barn etter eiers død. 62  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  63 04.1913   : Solgt fra Barstads enke/arvinger til d/s a/s Sotra. Salgssum: 18 000 NOK. 63  [P] "Skipet" 3/1998  
  64 10.1916   : Solgt til S. & M. Christoffersen, Tuftevik. 64  [P] "Skipet" 3/1998  
  65 07.1917   : Solgt til Guttorm Gjerde, Hatvik. 65  [P] "Skipet" 3/1998  
  66 05.1918   : Solgt til Olai Bergsvik & Ludvik Furnes, Skjerehamn. 66  [P] "Skipet" 3/1998  
  67 02.1921   : Solgt til Christian Nyhavn, Austrheim. 67  [P] "Skipet" 3/1998  
  68 02.1925   : Solgt til Johan Kallekodt & Tor Egeland, Bergen. Ommålt [3]. 68  [P] "Skipet" 3/1998  
  69 12.1926   : Solgt til Bendik Mannes, Åkrehamn. Registrert på Elin Mannes, Åkrehamn. 69  [P] "Skipet" 3/1998  
  70 1927   : Satt i trafikk Utsira - Karmøy. 70  [P] "Skipet" 3/1998  
  71 03.1929   : Solgt på auksjon til Eleonora Svihus, Stavanger. Salgssum: 1 500 NOK. 71  [P] "Skipet" 3/1998  
  72 24.04.1948   : Opphogget ved Brødrene Anda a/s, Stavanger. Slettet fra Bergen Skipsregister. 72  [N] sjohistorie.no  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau