A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "GULOS" 1930 - 1936    
  D/s "ERFJORD" 1936 - 1940    
  M/s "ERFJORD" 1940 - 1969    
       
  Fortegnelse nr.:   P101          
  Oppdatert:   04.11.2019          
  Periode:   1930 - 1969          
  Fotografi:            
  Status:   Opphogget          
       
       
1  Byggeår    1904   1  [P] "Skipet" 2/1991    
2  Byggenummer    113   2  [P] "Skipet" 2/1991    
3  Skrog    Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand   3  [P] "Skipet" 2/1991    
4  Utrustning    Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand   4  [P] "Skipet" 2/1991    
             
5  Kjenningssignal    M C B G   5  1904 - 1934   5  [P] "Riskafjord kom seilande"    
6      L D Z U   6  1934 - 1975   6  [P] "Riskafjord kom seilande"    
                     
7  IMO-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  MMSI-nummer    -   8  -   8  -    
                     
9  Navn    "Gulos"   9  1904 - 1936   9  [P] "Skipet" 2/1991    
10      "Erfjord"   10  1936 - 1975   10  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
11  Rederi / eierforhold    Gulosens Aktie Dampskibsselskab, Trondheim   11  1904 - 1911   11  [P] "Skipet" 2/1991    
12      Gulosens Dampskibsselskab a/s, Trondheim   12  1911 - 1930   12  [P] "Skipet" 2/1991    
13      Riskafjord a/s, Hommersåk   13  1930 - 1936   13  [P] "Skipet" 3/1991    
14      Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger   14  1936 - 1947   14  [P] "Skipet" 3/1991    
15      Jøsenfjord Rutelag a/s. Stavanger   15  1947 - 1969   15  [P] "Skipet" 3/1991    
16      Brødrene Anda a/s, Stavanger   16  1969 - 1975   16  [P] "Skipet" 3/1991    
                     
17  Type    -   17  -   17  -    
                     
18  Skrogutforming    Konvensjonelt   18  -   18  HMI    
                     
19  Klasse    -   19  -   19  -    
                     
20  Materiale    Stål   20  -   20  [P] "Riskafjord kom seilande"    
                     
21  Maskinfabrikant A  Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand   21  1904 - 1940   21  [P] "Skipet" 2/1991    
22   C  M. Haldorsen & Sønner a/s, Rubbestadneset   22  1940 - 1975   22  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
23  Maskin produsert A  1904   23  -   23  [P] "Skipet" 2/1991    
24   C  1940   24  -   24  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
25  Maskin A  1 x Compound 2 syl. damp   25  1904 - 1940   25  [P] "Skipet" 2/1991    
26   C  1 x 2TEV Wichmann DM 4 syl. diesel   26  1940 - 1975   26  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
27  Effekt A  37 nhk   27  1904 - 1940   27  [P] "Riskafjord kom seilande"    
28   C  200 bhk   28  1940 - 1946   28  [P] "Riskafjord kom seilande"    
29   D  250 bhk   29  1946 - 1975   29  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
30  Fart A  9.3 kn   30  1904 - 1940   30  [P] "Riskafjord kom seilande"    
31   C  9.8 kn   31  1940 - 1946   31  [P] "Riskafjord kom seilande"    
32   D  11.0 kn   32  1946 - 1975   32  -    
                     
33  Forbruk    -   33  -   33  -    
                     
34  Lengde A  27.68 m   34  1904 - 1913   34  [P] "Skipet" 2/1991    
35   B  31.36 m   35  1913 - 1975   35  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
36  Bredde A  5.18 m   36  1904 - 1913   36  [P] "Skipet" 3/1991    
37   B  5.24 m   37  1913 - 1975   37  [P] "Skipet" 3/1991    
                     
38  Dyptgående    2.29 m   38  -   38  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
39  Brutto registertonn A  108.04 t   39  1904 - 1913   39  [P] "Fjordabådane"    
40   B  132.85 t   40  1913 - 1975   40  [P] "Fjordabådane"    
                     
41  Netto registertonn A  47.45 t   41  1904 - 1913   41  [P] "Fjordabådane"    
42   B  69.27 t   42  1913 - 1975   42  [P] "Fjordabådane"    
                     
43  Dødvekttonn    -   43  -   43  -    
                     
44  Bilkapasitet    0   44  -   44  HMI    
                     
45  Trailerkapasitet    0   45  -   45  HMI    
                     
46  Passasjersertifikat A  90   46  1904 - 1913   46  -    
47   B  234   47  1913 - 1970   47  [P] "Fjordabådane"    
                     
48  Mannskap    Kaptein, styrmann, 2 matroser, maskinist, motormann, stuert   48  -   48  [P] "Fjordabådane"    
                     
49  Passasjerlugarer    Ja   49  -   49  [P] "Skipet" 3/1991    
                     
50  Mannskapslugarer    Ja   50  -   50  HMI    
                     
51  Dekkshøyde    0   51  -   51  HMI    
                     
52  Tillatt akseltrykk    0   52  -   52  HMI    
                     
53  Tilleggsinformasjon    -   53  -   53  -    
       
       
54   10.1904   Levert fra Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand til Gulosens Aktie Dampskibsselskab, Trondheim som "Gulos" [A]. Innført i Trondheim Skipsregister. Hjemmehavn: Trondheim. 54 [P] "Skipet" 2/1991    
55       Satt i trafikk Trondheim - Børsen. 55 [P] "Fjordabåtene"    
56       Kjenningssignal: MCBG. 56 [P] "Riskafjord kom seilande"    
57   01.11.1904   Satt i trafikk Trondheim - Buviken. 57 [P] "Riskafjord kom seilande"    
58   1911   Drift og eierskap overført til Gulosens Dampskibsselskab a/s, Trondheim. 58 [P] "Skipet" 2/1991    
59   25.09.1913   Ombygget ved Baklandet Mekaniske Verksted a/s, Trondheim: forlenget og opprustet, samt sertifikat endret [B]. 59 - / [N] warsailors.com    
60   28.04.1930   Solgt til Riskafjord a/s, Hommersåk. Salgssum: 32 000 NOK. 60 [P] "Skipet" 3/1991    
61       Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 61 [N] warsailors.com    
62   15.08.1930   Slettet fra Trondheim Skipsregister. 62 [P] "Fjordabådane"    
63   22.08.1930   Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 63 -    
64   01.01.1934   Nytt kjenningssignal: LDZU. 64 [P] "Riskafjord kom seilande"    
65   14.02.1936   Solgt til Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger. Salgssum: 22 500 NOK. 65 [P] "Skipet" 3/1991    
66   03.1936   Ombygget: Hovedsalong utvidet. Utleid til Rogaland Ruteselskap a/s, Vats. Satt i trafikk Stavanger - Åmsosen. 66 [N] warsailors.com    
67   04.1936   Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vadla. 67 -    
68   24.06.1936   Satt i trafikk Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Årdal / Stavanger - Vadla. 68 [P] Jøsenfjord Ruteselskap - "Sumar-Postruter 1936"    
69   22.11.1936   Omdøpt "Erfjord". 69 [P] "Skipet" 3/1991    
70   1937   Glassveranda bygget på dekk 3. 70 [P] "Riskafjord kom seilande"    
71   28.12.1937   Grunnstøtte ved Foldøy i tett tåke. Sank med akterskipet p.g.a. en åpen ventil. 71 [P] "Riskafjord kom seilande"    
72   31.01.1938   Hevet av Norsk Bjergningsselskap a/s. Stavanger. 72 [P] "Med båt og buss"    
73   02.02.1938   Tauet til Stavanger av slepefartøyene "Jason" og "Achilles". 73 [P] "Med båt og buss"    
74       Til Rosenberg Mekaniske Verksted a/s. Stavanger 74 [P] "Skipet" 3/1991    
75   03.1938   Reparert ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s. Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Årdal / Stavanger - Vadla. 75 - / [N] warsailors.com / -    
76   1940   Ombygget med ny maskin ved M. Haldorsen & Søn, Rubbestadneset [C]. 76 [P] "Skipet" 3/1991    
77   06.05.1943   Tatt ut av trafikk Stavanger - Årdal. 77 -    
78   08.10.1943   Satt i trafikk Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Årdal / Stavanger - Vadla. 78 -    
79   1944   Satt i trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vatlandsvåg. 79 -    
80   ca.1945   Satt i trafikk Stavanger - Vadla. 80 -    
81   1946   Maskin ombygget [D]. Satt i trafikk Stavanger - Hålandsosen. 81 -    
82   1947   Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Rutelag a/s. Stavanger. 82 [P] "Skipet" 3/1991    
83   16.09.1964   Satt i trafikk Stavanger - Årdal. 83 HMI / [P] "Fjordabåtene"    
84   1969   I opplag med maskinhavari. 84 [P] "Fjordabåtene"    
85   26.11.1969   Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. Salgssum: 12 500 NOK. 85 [P] "Riskafjord kom seilande"    
86   31.10.1975   Ferdig opphogget. 86 [P] "Fjordabådane"    
87   05.11.1975   Slettet fra Stavanger Skipsregister. 87 [P] "Skipet" 3/1991    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau