EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    D/s "GULOS" 1930-1936     D/s "ERFJORD" 1936-1940     M/s "ERFJORD" 1940-1970   FOTOGRAFI   OPPDATERT 31.01.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1930 - 1970     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       MZBG 1904 - etter 1904 2  [P] "Skipet" 3/1991  
  3           LDZU etter 1904 - 1975 3  [P] "Skipet" 3/1991  
  4  IMO-NUMMER           4    
  5  MMSI-NUMMER           5    
  6  NAVN   "Gulos" 1904 - 1936 6  [P] "Skipet" 2/1991  
  7       "Erfjord" 1936 - 1975 7  [P] "Skipet" 2/1991  
             
  8  REDERI / EIERFORHOLD       Gulosens Aktie Dampskibsselskab, Trondheim 1904 - 1911 8  [P] "Skipet" 2/1991  
  9       Gulosens Dampskibsselskab a/s, Trondheim 1911 - 1930 9  [P] "Skipet" 2/1991  
  10       Riskafjord a/s, Hommersåk 1930 - 1936 10  [P] "Skipet" 3/1991  
  11       Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger 1936 - 1947 11  [P] "Skipet" 3/1991  
  12       Jøsenfjord Rutelag a/s. Stavanger 1947 - 1970 12  [P] "Skipet" 3/1991  
  13           Brødrene Anda a/s, Stavanger 1970 - 1975 13  [P] "Skipet" 3/1991  
 
  14  BYGGEÅR       1904   14  [P] "Skipet" 2/1991  
  15  BYGGENUMMER       113   15  [P] "Skipet" 2/1991  
  16  SKROG       Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand   16  [P] "Skipet" 2/1991  
  17  UTRUSTNING       Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand   17  [P] "Skipet" 2/1991  
  18  TYPE           18    
  19  SKROG       Konvensjonelt   19  Observasjon  
  20  KLASSE           20    
  21  MATERIALE       Stål   21    
  22  MASKINFABRIKANT   [1] Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand 1904 - 1940 22  [P] "Skipet" 2/1991  
  23           [3] M. Haldorsen & Sønner a/s, Rubbestadneset 1940 - 1975 23  [P] "Skipet" 2/1991  
  24  MASKIN PRODUSERT   [1] 1904   24  [P] "Skipet" 2/1991  
  25           [3] 1940   25  [P] "Skipet" 2/1991  
  26  MASKIN   [1] 1 x Compound 2 syl. damp 1904 - 1940 26  [P] "Skipet" 2/1991  
  27           [3] 1 x 2TEV Wichmann DM 4 syl. diesel 1940 - 1975 27  [P] "Skipet" 2/1991  
  28  EFFEKT   [1] 200 bhk 1904 - 1946 28  [P] "Skipet" 2/1991  
  29           [4] 250 bhk 1946 - 1975 29  [P] "Skipet" 2/1991  
  30  FART   [1] 9.5 kn 1904 - 1940 30  [P] "Skipet" 3/1991  
  31     [3] 10.0 kn 1940 - 1946 31    
  32           [4] 11.0 kn 1946 - 1975 32    
  33  FORBRUK           33    
  34  LENGDE   [1] 27.68 m 1904 - 1913 34  [P] "Skipet" 2/1991  
  35           [2] 31.36 m 1913 - 1975 35  [P] "Skipet" 2/1991  
  36  BREDDE   [1] 05.18 m 1904 - 1913 36  [P] "Skipet" 3/1991  
  37     [2] 05.24 m 1913 - 1975 37  [P] "Skipet" 3/1991  
  38  DYBDE       02.29 m   38  [P] "Skipet" 2/1991  
  39  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 108.04 t 1904 - 1913 39    
  40           [2] 132.85 t 1913 - 1975 40    
  41  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 047.45 t 1904 - 1913 41    
  42           [2] 069.27 t 1913 - 1975 42    
  43  DØDVEKTTONNASJE           43    
  44  BILER       44    
  45  TRAILERE       0   45  Observasjon  
  46  PASSASJERER   [1] 090 1904 - 1913 46    
  47     [2] 234 1913 - 1970 47  [P] "Fjordabåtene"  
  48  MANNSKAP       Kaptein, styrmann, 2 matroser, maskinist, motormann, stuert   48  [P] "Fjordabåtene"  
  49  PASSASJERLUGARER       Ja   49  [P] "Skipet" 3/1991  
  50  MANNSKAPSLUGARER       Ja   50  Observasjon  
  51  DEKKSHØYDE       Fri   51  Observasjon  
  52  AKSELTRYKK           52    
  53  TILLEGGSINFORMASJON           53      
  54  STATUS       Opphogget 1975 54    
 
  55 10.1904   : Levert fra Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand til Gulosens Aktie Dampskibsselskab, Trondheim som "Gulos" [1]. Innført i Trondheim Skipsregister. Hjemmehavn: Trondheim. 55  [P] "Skipet" 2/1991  
  56    : Satt i trafikk Trondheim - Børsen. 56  [P] "Fjordabåtene"  
  57 1911   : Drift og eierskap overført til Gulosens Dampskibsselskab a/s, Trondheim. 57  [P] "Skipet" 2/1991  
  58 25.09.1913   : Ombygget ved Baklandet Mekaniske Verksted a/s, Trondheim: forlenget og opprustet, samt sertifikat endret [2]. 58    
  59 28.04.1930   : Solgt til Riskafjord a/s, Hommersåk. Salgssum: 32 000 NOK. 59  [P] "Skipet" 3/1991  
  60    : Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 60    
  61 15.08.1930   : Slettet fra Trondheim Skipsregister. 61    
  62 22.08.1930   : Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 62    
  63 14.02.1936   : Solgt til Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger. Salgssum: 22 500 NOK. 63  [P] "Skipet" 3/1991  
  64 03.1936   : Ombygget: hovedsalong utvidet. Utleid til Rogaland Ruteselskap a/s, Vats. Satt i trafikk Stavanger - Åmsosen. 64    
  65 04.1936   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vadla. 65    
  66 24.06.1936   : Satt i trafikk Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Årdal / Stavanger - Vadla. 66    
  67 22.11.1936   : Omdøpt "Erfjord". 67  [P] "Skipet" 3/1991  
  68 28.12.1937   : Grunnstøtte ved Foldøy i tett tåke. Sank med akterskipet. 68  [P] "Skipet" 3/1991  
  69 31.01.1938   : Hevet av Norsk Bjergningsselskap a/s. Stavanger. 69    
  70    : Tauet til Rosenberg Mekaniske Verksted a/s. Stavanger. 70  [P] "Skipet" 3/1991  
  71 03.1938   : Reparert ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s. Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Årdal / Stavanger - Vadla. 71    
  72 1940   : Ombygget med ny maskin ved M. Haldorsen & Søn, Rubbestadneset [3]. 72  [P] "Skipet" 3/1991  
  73 06.05.1943   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Årdal. 73    
  74 08.10.1943   : Satt i trafikk Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Årdal / Stavanger - Vadla. 74    
  75 1944   : Satt i trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vatlandsvåg. 75    
  76 ca.1945   : Satt i trafikk Stavanger - Vadla. 76    
  77 1946   : Maskin ombygget [4]. Satt i trafikk Stavanger - Hålandsosen. 77    
  78 1947   : Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Rutelag a/s. Stavanger. 78  [P] "Skipet" 3/1991  
  79 16.09.1964   : Satt i trafikk Stavanger - Årdal. 79  Observasjon / [P] "Fjordabåtene"  
  80 1969   : I opplag med maskinhavari. 80  [P] "Fjordabåtene"  
  81 01.10.1970   : Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. Salgssum: 12 500 NOK. 81  [P] "Skipet" 3/1991  
  82 31.10.1975   : Ferdig opphogget. 82    
  83 05.11.1975   : Slettet fra Stavanger Skipsregister. 83  [P] "Skipet" 3/1991