SKIPSARKIV ROGALAND
 
       
 
   KILDEHENVISNINGER    
               [A] = AVIS    
           [K] = KORRESPONDANSE    
    EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND      [N] = NETTSIDE    
    © HMI / org.nr. 995 113 503 / e-post: hmi[a]online.no / tlf.: 93 20 49 06      [O] = OBSERVASJON    
                 [P] = PUBLIKASJONER    
 
     
    D/s "GULOS" 1930-1936     D/s "ERFJORD" 1936-1940     M/s "ERFJORD" 1940-1970                    
         
 
1 -   PERIODE   : 1930-1970         1 -   [O]        
  2 -   KJENNINGSSIGNAL : MZBG [1904], LDZU [etter 1904]       2 -   [P] Skipet 3/1991      
  3 -   IMO-NUMMER   : -         3 -           
  4 -   MMSI-NUMMER   : -         4 -           
  5 -   NAVN   : [1904] "Gulos"     5 -   [P] Skipet 2/1991      
  6 -      : [1936] "Erfjord"         6 -   [P] Skipet 2/1991      
 
7 -                7 -           
  8 -                8 -           
OPPDATERT 9 -                9 -           
02.04.2017 10 -                10 -           
  11 -                11 -           
  12 -                12 -           
  © Fotografi: Finn Løvås 13 -                13 -           
  Lokalisering: Ukjent 14 -                14 -           
             
  15  BYGGET    : 1904                     15 -   [P] Skipet 2/1991      
  16  BYGGNUMMER   : 113                     16 -   [P] Skipet 2/1991      
  17  SKROG   : Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand               17 -   [P] Skipet 2/1991      
  18  UTRUSTNING   : Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand     18 -   [P] Skipet 2/1991      
  19  TYPE   : -                     19 -           
  20  SKROG   : Konvensjonelt                     20 -   [O]        
  21  KLASSE   : -                     21 -           
  22  MATERIALE   : Stål     22 -           
  23  MASKINFABRIKANT : [1] Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand [1904] [3] M. Haldorsen & Sønner a/s, Rubbestadneset [1940]         23 -   [P] Skipet 2/1991      
  24  MASKIN PRODUSERT : [1] 1904 [3] 1940                   24 -   [P] Skipet 2/1991      
  25  MASKIN   : [1] 1 x Compound 2 syl. damp [1904] [3] 1 x 2TEV Wichmann DM 4 syl. diesel [1940]             25 -   [P] Skipet 2/1991      
  26  EFFEKT   : [1] [3] 200 bhk [1904] [1940] [4] 250 bhk [1946]                 26 -   [1] [3] [P] Skipet 2/1991      
  27  FART   : [1] 9.5 kn [1904] [3] 10.0 kn [1940] [4] 11.0 kn [1946]                 27 -   [1] [P] Skipet 3/1991      
  28  FORBRUK   : -                     28 -           
  29  LENGDE   : [1] 27.68 m [1904] [2] 31.36 m [1913]     29 -   [P] Skipet 2/1991      
  30  BREDDE   : [1] 05.18 m [1904] [2] 05.24 m [1913]                 30 -   [P] Skipet 3/1991      
  31  DYBDE   : 02.29 m                     31 -   [P] Skipet 2/1991      
  32  BRUTTO REG. TONN : [1] 108.04 t [1904] [2] 132.85 t [1913]                 32 -           
  33  NETTO REG. TONN : [1] 047.45 t [1904] [2] 069.27 t [1913]                 33 -           
  34  DØDVEKTTONN : -     34 -           
  35  BILER   : -                     35 -           
  36  TRAILERE   : 0                     36 -   [O]        
  37  PASSASJERER   : [1] 90 [1904] [2] 234 [1913]                   37 -   [2] [P] "Fjordabåtene"      
  38  PASSASJERLUGARER  : Ja                     38 -   [P] Skipet 3/1991      
  39  MANNSKAPSLUGARER : -                     39 -           
  40  DEKKSHØYDE   : -                     40 -           
  41  AKSELTRYKK   : 0                     41 -   [O]        
  42  STATUS   Opphogget                     42 -           
             
  43  TILLEGGSINFORMASJON : -                     43 -           
     
                                   
     
     
                                   
10.1904  44 : Levert fra Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand til Gulosens Aktie Dampskibsselskab, Trondheim som "Gulos" [1]. Innført i Trondheim Skipsregister. Hjemmehavn: Trondheim.     44 -   [P] Skipet 2/1991      
  45 : Satt i trafikk Trondheim - Børsen.                       45 -   [P] "Fjordabåtene"      
1911  46 : Drift og eierskap overført til Gulosens Dampskibsselskab a/s, Trondheim.                 46 -   [P] Skipet 2/1991      
25.09.1913  47 : Ombygget ved Baklandet Mekaniske Verksted a/s, Trondheim: Forlenget og opprustet, samt sertifikat endret [2].             47 -           
28.04.1930  48 : Solgt til Riskafjord a/s, Hommersåk. Salgssum: 32 000 NOK. Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk.       48 -   [P] Skipet 3/1991 | -      
15.08.1930  49 : Slettet fra Trondheim Skipsregister.                     49 -           
22.08.1930  50 : Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger.                   50 -           
14.02.1936  51 : Solgt til Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger. Salgssum: 22 500 NOK.                 51 -   [P] Skipet 3/1991      
03.1936  52 : Ombygget: Hovedsalong utvidet. Utleid til Rogaland Ruteselskap a/s, Vats. Satt i trafikk Stavanger - Åmsosen.             52 -           
04.1936  53 : Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vadla.               53 -           
24.06.1936  54 : Satt i trafikk Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Årdal / Stavanger - Vadla.                 54 -           
22.11.1936  55 : Omdøpt "Erfjord".                       55 -   [P] Skipet 3/1991      
28.12.1937  56 : Grunnstøtte ved Foldøy i tett tåke. Sank med akterskipet.                   56 -   [P] Skipet 2/1991      
31.01.1938  57 : Hevet av Norsk Bjergningsselskap a/s. Stavanger. Tauet til Rosenberg Mekaniske Verksted a/s. Stavanger.             57 -   [P] Skipet 3/1991 | - | [P] Skipet 3/1991    
03.1938  58 : Reparert ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s. Stavanger.                   58 -           
1940  59 : Ombygget med ny maskin ved M. Haldorsen & Søn, Rubbestadneset [3].                 59 -   [P] Skipet 3/1991      
06.05.1943  60 : Tatt ut av trafikk Stavanger - Årdal.                     60 -           
08.10.1943  61 : Satt i trafikk Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Årdal / Stavanger - Vadla.                 61 -           
1944  62 : Satt i trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vatlandsvåg.                   62 -           
ca.1945  63 : Satt i trafikk Stavanger - Vadla.                       63 -           
1946  64 : Maskin ombygget [4]. Satt i trafikk Stavanger - Hålandsosen.                   64 -           
1947  65 : Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Rutelag a/s. Stavanger.       65 -   [P] Skipet 3/1991      
16.09.1964  66 : Satt i trafikk Stavanger - Årdal.                       66 -   [O] | [P] "Fjordabåtene"      
01.10.1970  67 : Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. Salgssum: 12 500 NOK.       67 -   [P] Skipet 3/1991      
31.10.1975  68 : Ferdig opphogget.                       68 -           
05.11.1975  69 : Slettet fra Stavanger Skipsregister.                     69 -   [P] Skipet 3/1991