HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P101       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "GULOS" 1930 - 1936     D/s "ERFJORD" 1936 - 1940     M/s "ERFJORD" 1940 - 1970   FOTOGRAFI   OPPDATERT 31.01.2018  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1930 - 1970   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL MZBG 1904 - etter 1904 2  [P] "Skipet" 3/1991  
  3   LDZU etter 1904 - 1975 3  [P] "Skipet" 3/1991  
  4  IMO-NUMMER -   4    
  5  MMSI-NUMMER -   5    
  6  NAVN "Gulos" 1904 - 1936 6  [P] "Skipet" 2/1991  
  7   "Erfjord" 1936 - 1975 7  [P] "Skipet" 2/1991  
             
  8  REDERI / EIERFORHOLD Gulosens Aktie Dampskibsselskab, Trondheim 1904 - 1911 8  [P] "Skipet" 2/1991  
  9   Gulosens Dampskibsselskab a/s, Trondheim 1911 - 1930 9  [P] "Skipet" 2/1991  
  10   Riskafjord a/s, Hommersåk 1930 - 1936 10  [P] "Skipet" 3/1991  
  11   Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger 1936 - 1947 11  [P] "Skipet" 3/1991  
  12   Jøsenfjord Rutelag a/s. Stavanger 1947 - 1970 12  [P] "Skipet" 3/1991  
  13   Brødrene Anda a/s, Stavanger 1970 - 1975 13  [P] "Skipet" 3/1991  
 
  14  BYGGEÅR 1904   14  [P] "Skipet" 2/1991  
  15  BYGGENUMMER 113   15  [P] "Skipet" 2/1991  
  16  SKROG Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand   16  [P] "Skipet" 2/1991  
  17  UTRUSTNING Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand   17  [P] "Skipet" 2/1991  
  18  TYPE -   18    
  19  SKROG Konvensjonelt   19  Observasjon  
  20  KLASSE -   20    
  21  MATERIALE Stål   21    
  22  MASKINFABRIKANT [1]  Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand 1904 - 1940 22  [P] "Skipet" 2/1991  
  23   [3]  M. Haldorsen & Sønner a/s, Rubbestadneset 1940 - 1975 23  [P] "Skipet" 2/1991  
  24  MASKIN PRODUSERT [1]  1904   24  [P] "Skipet" 2/1991  
  25   [3]  1940   25  [P] "Skipet" 2/1991  
  26  MASKIN [1]  1 x Compound 2 syl. damp 1904 - 1940 26  [P] "Skipet" 2/1991  
  27   [3]  1 x 2TEV Wichmann DM 4 syl. diesel 1940 - 1975 27  [P] "Skipet" 2/1991  
  28  EFFEKT [1]  200 bhk 1904 - 1946 28  [P] "Skipet" 2/1991  
  29   [4]  250 bhk 1946 - 1975 29  [P] "Skipet" 2/1991  
  30  FART [1]  9.5 kn 1904 - 1940 30  [P] "Skipet" 3/1991  
  31   [3]  10.0 kn 1940 - 1946 31    
  32   [4]  11.0 kn 1946 - 1975 32    
  33  FORBRUK -   33    
  34  LENGDE [1]  27.68 m 1904 - 1913 34  [P] "Skipet" 2/1991  
  35   [2]  31.36 m 1913 - 1975 35  [P] "Skipet" 2/1991  
  36  BREDDE [1]  5.18 m 1904 - 1913 36  [P] "Skipet" 3/1991  
  37   [2]  5.24 m 1913 - 1975 37  [P] "Skipet" 3/1991  
  38  DYBDE 2.29 m   38  [P] "Skipet" 2/1991  
  39  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  108.04 t 1904 - 1913 39    
  40   [2]  132.85 t 1913 - 1975 40    
  41  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  47.45 t 1904 - 1913 41    
  42   [2]  69.27 t 1913 - 1975 42    
  43  DØDVEKTTONNASJE -   43    
  44  BILER -   44    
  45  TRAILERE 0   45  Observasjon  
  46  PASSASJERER [1]  90 1904 - 1913 46    
  47   [2]  234 1913 - 1970 47  [P] "Fjordabåtene"  
  48  MANNSKAP Kaptein, styrmann, 2 matroser, maskinist, motormann, stuert   48  [P] "Fjordabåtene"  
  49  PASSASJERLUGARER Ja   49  [P] "Skipet" 3/1991  
  50  MANNSKAPSLUGARER Ja   50  Observasjon  
  51  DEKKSHØYDE Fri   51  Observasjon  
  52  AKSELTRYKK -   52    
  53  TILLEGGSINFORMASJON -   53          
  54  STATUS Opphogget 1975 54    
 
  55 10.1904   : Levert fra Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand til Gulosens Aktie Dampskibsselskab, Trondheim som "Gulos" [1]. Innført i Trondheim Skipsregister. Hjemmehavn: Trondheim. 55  [P] "Skipet" 2/1991  
  56    : Satt i trafikk Trondheim - Børsen. 56  [P] "Fjordabåtene"  
  57 1911   : Drift og eierskap overført til Gulosens Dampskibsselskab a/s, Trondheim. 57  [P] "Skipet" 2/1991  
  58 25.09.1913   : Ombygget ved Baklandet Mekaniske Verksted a/s, Trondheim: forlenget og opprustet, samt sertifikat endret [2]. 58    
  59 28.04.1930   : Solgt til Riskafjord a/s, Hommersåk. Salgssum: 32 000 NOK. 59  [P] "Skipet" 3/1991  
  60    : Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 60    
  61 15.08.1930   : Slettet fra Trondheim Skipsregister. 61    
  62 22.08.1930   : Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 62    
  63 14.02.1936   : Solgt til Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger. Salgssum: 22 500 NOK. 63  [P] "Skipet" 3/1991  
  64 03.1936   : Ombygget: hovedsalong utvidet. Utleid til Rogaland Ruteselskap a/s, Vats. Satt i trafikk Stavanger - Åmsosen. 64    
  65 04.1936   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vadla. 65    
  66 24.06.1936   : Satt i trafikk Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Årdal / Stavanger - Vadla. 66    
  67 22.11.1936   : Omdøpt "Erfjord". 67  [P] "Skipet" 3/1991  
  68 28.12.1937   : Grunnstøtte ved Foldøy i tett tåke. Sank med akterskipet. 68  [P] "Skipet" 3/1991  
  69 31.01.1938   : Hevet av Norsk Bjergningsselskap a/s. Stavanger. 69    
  70    : Tauet til Rosenberg Mekaniske Verksted a/s. Stavanger. 70  [P] "Skipet" 3/1991  
  71 03.1938   : Reparert ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s. Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Årdal / Stavanger - Vadla. 71    
  72 1940   : Ombygget med ny maskin ved M. Haldorsen & Søn, Rubbestadneset [3]. 72  [P] "Skipet" 3/1991  
  73 06.05.1943   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Årdal. 73    
  74 08.10.1943   : Satt i trafikk Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Årdal / Stavanger - Vadla. 74    
  75 1944   : Satt i trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vatlandsvåg. 75    
  76 ca.1945   : Satt i trafikk Stavanger - Vadla. 76    
  77 1946   : Maskin ombygget [4]. Satt i trafikk Stavanger - Hålandsosen. 77    
  78 1947   : Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Rutelag a/s. Stavanger. 78  [P] "Skipet" 3/1991  
  79 16.09.1964   : Satt i trafikk Stavanger - Årdal. 79  Observasjon / [P] "Fjordabåtene"  
  80 1969   : I opplag med maskinhavari. 80  [P] "Fjordabåtene"  
  81 01.10.1970   : Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. Salgssum: 12 500 NOK. 81  [P] "Skipet" 3/1991  
  82 31.10.1975   : Ferdig opphogget. 82    
  83 05.11.1975   : Slettet fra Stavanger Skipsregister. 83  [P] "Skipet" 3/1991  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau