HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  D/s "GULOS" 1930-1936     D/s "ERFJORD" 1936-1940     M/s "ERFJORD" 1940-1970 0 FOTOGRAFI OPPDATERT 31.01.2018
Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde
1  PERIODE       1930 - 1970     1  
2  KJENNINGSSIGNAL       MZBG 1904 - etter 1904 2  [P] "Skipet" 3/1991
3           LDZU etter 1904 - 1975 3  [P] "Skipet" 3/1991
4  IMO-NUMMER           4  
5  MMSI-NUMMER           5  
6  NAVN   "Gulos" 1904 - 1936 6  [P] "Skipet" 2/1991
7       "Erfjord" 1936 - 1975 7  [P] "Skipet" 2/1991
8  REDERI / EIERFORHOLD       Gulosens Aktie Dampskibsselskab, Trondheim 1904 - 1911 8  [P] "Skipet" 2/1991
9       Gulosens Dampskibsselskab a/s, Trondheim 1911 - 1930 9  [P] "Skipet" 2/1991
10       Riskafjord a/s, Hommersåk 1930 - 1936 10  [P] "Skipet" 3/1991
11       Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger 1936 - 1947 11  [P] "Skipet" 3/1991
12       Jøsenfjord Rutelag a/s. Stavanger 1947 - 1970 12  [P] "Skipet" 3/1991
13           Brødrene Anda a/s, Stavanger 1970 - 1975 13  [P] "Skipet" 3/1991
14  BYGGEÅR       1904   14  [P] "Skipet" 2/1991
15  BYGGENUMMER       113   15  [P] "Skipet" 2/1991
16  SKROG       Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand   16  [P] "Skipet" 2/1991
17  UTRUSTNING       Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand   17  [P] "Skipet" 2/1991
18  TYPE           18  
19  SKROG       Konvensjonelt   19  Observasjon
20  KLASSE           20  
21  MATERIALE       Stål   21  
22  MASKINFABRIKANT   1Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand 1904 - 1940 22  [P] "Skipet" 2/1991
23     3M. Haldorsen & Sønner a/s, Rubbestadneset 1940 - 1975 23  [P] "Skipet" 2/1991
24  MASKIN PRODUSERT       11904   24  [P] "Skipet" 2/1991
25           31940   25  [P] "Skipet" 2/1991
26  MASKIN   11 x Compound 2 syl. damp 1904 - 1940 26  [P] "Skipet" 2/1991
27     31 x 2TEV Wichmann DM 4 syl. diesel 1940 - 1975 27  [P] "Skipet" 2/1991
28  EFFEKT       1200 bhk 1904 - 1946 28  [P] "Skipet" 2/1991
29           4250 bhk 1946 - 1975 29  [P] "Skipet" 2/1991
30  FART   19.5 kn 1904 - 1940 30  [P] "Skipet" 3/1991
31     310.0 kn 1940 - 1946 31  
32           411.0 kn 1946 - 1975 32  
33  FORBRUK           33  
34  LENGDE   127.68 m 1904 - 1913 34  [P] "Skipet" 2/1991
35     231.36 m 1913 - 1975 35  [P] "Skipet" 2/1991
36  BREDDE       105.18 m 1904 - 1913 36  [P] "Skipet" 3/1991
37           205.24 m 1913 - 1975 37  [P] "Skipet" 3/1991
38  DYBDE       02.29 m   38  [P] "Skipet" 2/1991
39  BRUTTO REGISTERTONNASJE   1108.04 t 1904 - 1913 39  
40     2132.85 t 1913 - 1975 40  
41  NETTO REGISTERTONNASJE       1047.45 t 1904 - 1913 41  
42           2069.27 t 1913 - 1975 42  
43  DØDVEKTTONNASJE           43  
44  BILER       44  
45  TRAILERE       0   45  Observasjon
46  PASSASJERER   1090 1904 - 1913 46  
47           2234 1913 - 1970 47  [P] "Fjordabåtene"
48  MANNSKAP       Kaptein, styrmann, 2 matroser, maskinist, motormann, stuert   48  [P] "Fjordabåtene"
49  PASSASJERLUGARER   Ja   49  [P] "Skipet" 3/1991
50  MANNSKAPSLUGARER       Ja   50  Observasjon
51  DEKKSHØYDE       Fri   51  Observasjon
52  AKSELTRYKK           52  
53  TILLEGGSINFORMASJON           53    
54  STATUS       Opphogget 1975 54  
55 10.1904   : Levert fra Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand til Gulosens Aktie Dampskibsselskab, Trondheim som "Gulos" 1►. Innført i Trondheim Skipsregister. Hjemmehavn: Trondheim. 55  [P] "Skipet" 2/1991
56    : Satt i trafikk Trondheim - Børsen. 56  [P] "Fjordabåtene"
57 1911   : Drift og eierskap overført til Gulosens Dampskibsselskab a/s, Trondheim. 57  [P] "Skipet" 2/1991
58 25.09.1913   : Ombygget ved Baklandet Mekaniske Verksted a/s, Trondheim: forlenget og opprustet, samt sertifikat endret 2►. 58  
59 28.04.1930   : Solgt til Riskafjord a/s, Hommersåk. Salgssum: 32 000 NOK. 59  [P] "Skipet" 3/1991
60    : Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 60  
61 15.08.1930   : Slettet fra Trondheim Skipsregister. 61  
62 22.08.1930   : Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 62  
63 14.02.1936   : Solgt til Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger. Salgssum: 22 500 NOK. 63  [P] "Skipet" 3/1991
64 03.1936   : Ombygget: hovedsalong utvidet. Utleid til Rogaland Ruteselskap a/s, Vats. Satt i trafikk Stavanger - Åmsosen. 64  
65 04.1936   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vadla. 65  
66 24.06.1936   : Satt i trafikk Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Årdal / Stavanger - Vadla. 66  
67 22.11.1936   : Omdøpt "Erfjord". 67  [P] "Skipet" 3/1991
68 28.12.1937   : Grunnstøtte ved Foldøy i tett tåke. Sank med akterskipet. 68  [P] "Skipet" 3/1991
69 31.01.1938   : Hevet av Norsk Bjergningsselskap a/s. Stavanger. 69  
70    : Tauet til Rosenberg Mekaniske Verksted a/s. Stavanger. 70  [P] "Skipet" 3/1991
71 03.1938   : Reparert ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s. Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Årdal / Stavanger - Vadla. 71  
72 1940   : Ombygget med ny maskin ved M. Haldorsen & Søn, Rubbestadneset 3►. 72  [P] "Skipet" 3/1991
73 06.05.1943   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Årdal. 73  
74 08.10.1943   : Satt i trafikk Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Årdal / Stavanger - Vadla. 74  
75 1944   : Satt i trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vatlandsvåg. 75  
76 ca.1945   : Satt i trafikk Stavanger - Vadla. 76  
77 1946   : Maskin ombygget 4►. Satt i trafikk Stavanger - Hålandsosen. 77  
78 1947   : Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Rutelag a/s. Stavanger. 78  [P] "Skipet" 3/1991
79 16.09.1964   : Satt i trafikk Stavanger - Årdal. 79  Observasjon / [P] "Fjordabåtene"
80 1969   : I opplag med maskinhavari. 80  [P] "Fjordabåtene"
81 01.10.1970   : Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. Salgssum: 12 500 NOK. 81  [P] "Skipet" 3/1991
82 31.10.1975   : Ferdig opphogget. 82  
83 05.11.1975   : Slettet fra Stavanger Skipsregister. 83  [P] "Skipet" 3/1991