EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    D/s "GALTESUND" 1945-1947 / 1956-1958   FOTOGRAFI   OPPDATERT 14.06.2017  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1945 - 1947 / 1956 - 1958     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       MTSB 1919 - 1920 2  [P] "Skipet" 1/2000  
  3           LDYE 1920 - 1958 3    
  4  IMO-NUMMER           4    
  5  MMSI-NUMMER           5    
  6  NAVN   "Skandia" 1905 - 1919 6  [P] "Skipet" 2/1990  
  7   "Skandia II" 1919 - 1920 7  [P] "Skipet" 2/1990  
  8       "Galtesund" 1920 - 1958 8  [P] "Skipet" 2/1990  
             
  9  REDERI / EIERFORHOLD       D/s Paa Bornholm af 1866 a/s, Rønne, Danmark 1905 - 1918 9  [P] "Skipet" 2/1990  
  10     C.M. Engholm, København, Danmark 1918 10  [P] "Skipet" 1/1991  
  11     Christiansholms Fabriker a/s, København, Danmark 1918 11  [P] "Skipet" 1/1991  
  12     Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal 1919 - 1955 12  [P] "Skipet" 1/1991  
  13     Alfred I. Thommesen, Arendal. 1955 - 1958 13  [P] "Skipet" 2/1990  
  14           NV Holland Scheepswerf & Maschinehandel, Hendrik-Ido-Ambacht, Nederland 1958 14  [P] "Skipet" 1/2000  
 
  15  BYGGEÅR       1905   15  [P] "Skipet" 2/1990  
  16  BYGGENUMMER       238   16  [P] "Skipet" 2/1990  
  17  SKROG       Burmeister & Wains Skibsværft a/s, Købehavn, Danmark   17  [P] "Skipet" 2/1990  
  18  UTRUSTNING       Burmeister & Wains Skibsværft a/s, Købehavn, Danmark   18  [P] "Skipet" 2/1990  
  19  TYPE           19    
  20  SKROG       Konvensjonelt   20  Observasjon  
  21  KLASSE           21    
  22  MATERIALE           22    
  23  MASKINFABRIKANT   Burmeister & Wains Skibsværft a/s, Købehavn, Danmark   23  [P] "Skipet" 2/1990  
  24  MASKIN PRODUSERT       1905   24  [P] "Skipet" 2/1990  
  25  MASKIN       1 x Tripple Expansion 14.5" - 24.0" - 40.0" x 24.0" 3 syl. damp   25  [P] "Skipet" 2/1990  
  26  EFFEKT       140 nhk   26  [P] "Skipet" 2/1990  
  27  FART       13.0 kn   27  [P] "Skipet" 2/1990  
  28  FORBRUK           28    
  29  LENGDE   51.85 m   29  [P] "Skipet" 2/1990  
  30  BREDDE       08.41 m   30  [P] "Skipet" 2/1990  
  31  DYBDE       05.55 m   31  [P] "Skipet" 2/1990  
  32  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 623 t 1905 - 1948 32  [P] "Skipet" 1/2000  
  33           [2] 605 t 1948 - 1958 33  [P] "Skipet" 1/2000  
  34  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 292 t 1905 - 1948 34  [P] "Skipet" 1/2000  
  35           [2] 302 t 1948 - 1958 35  [P] "Skipet" 1/2000  
  36  DØDVEKTTONNASJE           36    
  37  BILER   0   37  Observasjon  
  38  TRAILERE       0   38  Observasjon  
  39  PASSASJERER       Ja   39  Observasjon  
  40  MANNSKAP           40    
  41  PASSASJERLUGARER       Ja   41  Observasjon  
  42  MANNSKAPSLUGARER       Ja   42  Observasjon  
  43  DEKKSHØYDE       0   43  Observasjon  
  44  AKSELTRYKK       0   44  Observasjon  
  45  TILLEGGSINFORMASJON           45    
  46  STATUS       Opphogget 1958 46  [P] "Skipet" 1/2000  
 
  47 05.1905   : Levert fra Burmeister & Wains Skibsværft a/s, Købehavn, Danmark til D/s Paa Bornholm af 1866 a/s, Rønne, DK som "Skandia" [1]. 47  [P] "Skipet" 2/1990  
  48 28.02.1918   : Solgt til C.M. Engholm, København, DK. Videresolgt til Christiansholms Fabriker a/s, København, DK. 48  [P] "Skipet" 1/1991  
  49 11.06.1918   : Solgt til Dampskibsselskabet af 1912, København, DK. 49  [P] "Skipet" 1/1991  
  50    : Videresolgt til et tysk verft. 50  [P] "Skipet" 1/2000  
  51 03.07.1919   : Solgt til Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal. Omdøpt "Skandia II". Innført i Arendal Skipsregister. Hjemmehavn: Arendal. Kjenningssignal: MTSB. 51  [P] "Skipet" 1/2000  
  52 08.1919   : Til ombygging ved Porsgrunds Mekaniske Verksted a/s, Porsgrunn. 52  [P] "Skipet" 1/2000  
  53 02.1920   : Ombygget ved Porsgrunds Mekaniske Verksted a/s, Porsgrunn og omdøpt "Galtesund". Satt i trafikk Kristiansand - Brevik. 53  [P] "Skipet" 1/2000  
  54    : Kjenningssignal: LDYE. 54    
  55 12.1927   : Satt i trafikk Oslo - Kristiansand. 55  [P] "Skipet" 1/2000  
  56 15.03.1942   : Beslaglagt av Kompani Linge vest av Jøssingsfjord. 56  [P] "Skipet" 1/2000  
  57 17.03.1942   : Ankom Aberdeen, Storbritannia. Innført i Nortraship for tjeneste i Skottland. 57  [P] "Skipet" 1/2000  
  58 17.03.1942 ►   : Utleid til Ministry of War. 58  [P] "Skipet" 1/2000  
  59 08.1942   : Satt i trafikk Scrabster - Scapa Flow, GB. 59  [P] "Skipet" 1/2000  
  60 11.1942   : Stasjonert i Birkenhead, GB som forsyningsfartøy til kanonplattformer i Irskesjøen. 60  [P] "Skipet" 1/2000  
  61 06.1943   : Stasjonert i Reykjavik, Island. 61  [P] "Skipet" 1/2000  
  62 08.1943   : Opprustet i Liverpool, Storbritannia. 62  [P] "Skipet" 1/2000  
  63 11.1943   : Sterkt skadet i uvær på krysning mellom Greenock, GB og Færøyene. Returnerte til Lock Ewe, GB.  Til Ardrossan, GB for reparasjon. 63  [P] "Skipet" 1/2000  
  64 01.1944   : Ferdig reparert, Ardrossan, GB. Stasjonert i Clyde, GB. 64  [P] "Skipet" 1/2000  
  65 09.1944   : I opplag, Greenock, GB. 65  [P] "Skipet" 1/2000  
  66 14.06.1945   : Tatt ut av opplag. 66  [P] "Skipet" 1/2000  
  67 19.06.1945   : Ankom Oslo for tilbakelevering til rederiet. 67  [P] "Skipet" 1/2000  
  68 primo 07.1945   : Satt i trafikk Oslo - Bergen. 68  [P] "Skipet" 1/2000  
  69 05.1947   : Satt i trafikk Oslo - Kristiansand. 69  [P] "Skipet" 1/2000  
  70 ca.10.1947   : Til ombygging ved Pusnes Mekaniske Verksted a/s, Arendal. 70  [P] "Skipet" 1/2000  
  71 05.02.1948   : Ombygget ved Pusnes Mekaniske Verksted a/s, Arendal. Bl.a. ombygget til oljefyring [2]. Satt i trafikk Oslo - Kristiansand. 71  [P] "Skipet" 1/2000  
  72 ca.09.1948   : I opplag [reservefartøy for Oslo - Kristiansand / Oslo - Bergen]. 72  [P] "Skipet" 1/2000  
  73 05.1949   : Satt i trafikk Oslo - Kristiansand. 73  [P] "Skipet" 1/2000  
  74 ca.09.1949   : I opplag [reservefartøy for Oslo - Kristiansand / Oslo - Bergen]. 74  [P] "Skipet" 1/2000  
  75 05.1950   : Satt i trafikk Oslo - Kristiansand. 75  [P] "Skipet" 1/2000  
  76 ca.09.1950   : I opplag [reservefartøy for Oslo - Kristiansand / Oslo - Bergen]. 76  [P] "Skipet" 1/2000  
  77 05.1951   : Satt i trafikk Oslo - Kristiansand. 77  [P] "Skipet" 1/2000  
  78 ca.09.1951   : I opplag [reservefartøy for Oslo - Kristiansand / Oslo - Bergen]. 78  [P] "Skipet" 1/2000  
  79 05.1952   : Satt i trafikk Oslo - Kristiansand. 79  [P] "Skipet" 1/2000  
  80 ca.09.1952   : I opplag [reservefartøy for Oslo - Kristiansand / Oslo - Bergen]. 80  [P] "Skipet" 1/2000  
  81 05.1953   : Satt i trafikk Oslo - Kristiansand. 81  [P] "Skipet" 1/2000  
  82 ca.09.1953   : I opplag [reservefartøy for Oslo - Kristiansand / Oslo - Bergen]. 82  [P] "Skipet" 1/2000  
  83 05.1954   : Satt i trafikk Oslo - Kristiansand. 83  [P] "Skipet" 1/2000  
  84 ca.09.1954   : I opplag [reservefartøy for Oslo - Kristiansand / Oslo - Bergen]. 84  [P] "Skipet" 1/2000  
  85 1955   : Solgt til Alfred I. Thommesen, Arendal. Utleid til Arendal Dampskibsselskab a/s, Arendal på timebasis. 85  [P] "Skipet" 2/1990  
  86 05.1956   : Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Oslo - Bergen. 86  [P] "Skipet" 1/1991  
  87 11.06.1958   : Tilbakelevert. 87  [P] "Skipet" 1/1991  
  88 10.1958   : Solgt til NV Holland Scheepswerf & Maschinehandel, Hendrik-Ido-Ambacht, Nederland for opphogging. 88  - / [P] "Skipet" 1/2000