HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  M/s "FISTERFJORD" 1921-1970 0 FOTOGRAFI OPPDATERT 06.03.2018
Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde
1  PERIODE       1921 - 1970     1  
2  KJENNINGSSIGNAL       LCGT 1921 - etter 1921 2  [P] "Skipet" 2/1991
3           LFYY etter 1921 - 1970 3  [P] "Skipet" 2/1991
4  IMO-NUMMER           4  
5  MMSI-NUMMER           5  
6  NAVN   "Fisterfjord"   6  [P] "Skipet" 2/1991
7  REDERI / EIERFORHOLD       Jøsenfjord a/s, Vadla 1921 - 1932 7  [P] "Skipet" 2/1991
8     Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger 1932 - 1947 8  [P] "Skipet" 2/1991
9           Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger 1947 - 1970 9  [P] "Skipet" 2/1991
10  BYGGEÅR       1921   10  [P] "Skipet" 2/1991
11  BYGGENUMMER       234   11  
12  SKROG       Hans Gravdal Skipsbyggeri, Opsanger   12  [P] "Skipet" 2/1991
13  UTRUSTNING       Hans Gravdal Skipsbyggeri, Opsanger   13  [P] "Skipet" 2/1991
14  TYPE           14  
15  SKROG       Konvensjonelt   15  Observasjon
16  KLASSE           16  
17  MATERIALE       Tre   17  
18  MASKINFABRIKANT   1M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset 1921 - 1928 18  [P] "Skipet" 2/1991
19     2M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset 1928 - 1936 19  
20     4M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset 1936 - 1970 20  [P] "Skipet" 2/1991
21  MASKIN PRODUSERT       11921   21  [P] "Skipet" 2/1991
22     21928   22  
23           41936   23  [P] "Skipet" 2/1991
24  MASKIN   11 x Rubb 2 syl. diesel 1921 - 1928 24  [P] "Fjordabåtene"
25     21 x 2TEV RM 2 syl. diesel 1928 - 1936 25  
26     41 x 2TEV RM 4 syl. diesel 1936 - 1970 26  [P] "Skipet" 2/1991
27  EFFEKT       1160 bhk 1921 - 1928 27  [P] "Fjordabåtene"
28     2200 bhk 1928 - 1936 28  
29           4300 bhk 1936 - 1970 29  [P] "Skipet" 2/1991
30  FART       10.0 kn   30  [P] "Fjordabåtene"
31  FORBRUK           31  
32  LENGDE   29.99 m   32  [P] "Skipet" 2/1991
33  BREDDE       06.22 m   33  [P] "Skipet" 2/1991
34  DYBDE   102.80 m 1921 - 1934 34  
35           302.87 m 1934 - 1970 35  
36  BRUTTO REGISTERTONNASJE   1126.20 t 1921 - 1934 36  
37     3142.13 t 1934 - 1970 37  
38  NETTO REGISTERTONNASJE       1060.74 t 1921 - 1934 38  
39           3068.41 t 1934 - 1970 39  
40  DØDVEKTTONNASJE           40  
41  BILER   2   41  [P] "Fjordabåtene"
42  TRAILERE       0   42  Observasjon
43  PASSASJERER       250   43  [P] "Fjordabåtene"
44  MANNSKAP       Kaptein, styrmann, maskinist, maskinassistent, 2 matroser, stuert   44  [P] "Fjordabåtene"
45  PASSASJERLUGARER   0   45  Observasjon
46  MANNSKAPSLUGARER       Ja   46  Observasjon
47  DEKKSHØYDE       Ja   47  Observasjon
48  AKSELTRYKK       Fri   48  Observasjon
49  TILLEGGSINFORMASJON           49  
50  STATUS       Senket 1970 50  [P] "Skipet" 2/1991
 
51 06.1921   : Levert fra Hans Gravdal Skipsbyggeri, Sunde til Jøsenfjord a/s, Vadla som "Fisterfjord" 1►. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 51  [P] "Skipet" 2/1991
52 07.1921   : Satt i trafikk Stavanger - Tengesdal. 52  
53 04.1923   : Satt i trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Vatlandsvåg. 53  
54 1928   : Ombygget med ny maskin 2►. 54  
55 1932   : Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger. 55  [P] "Skipet" 2/1991
56 20.08.1934   : Ombygget: glassveranda samt nye lugarer på dekk 3 3►. 56  
57 02.1936   : Ombygget med ny maskin 4►. 57  
58 24.06.1936   : Satt i trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Årdal. 58  
59 10.10.1943   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Årdal. 59  
60 1947   : Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger. 60  [P] "Skipet" 2/1991
61 20.08.1949   : Satt i trafikk Stavanger - Erfjord. 61  
62 16.09.1964   : Satt i trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Årdal. 62  Observasjon / [P] "Fjordabåtene"
63 01.03.1966   : Kolliderte i tett tåke med m/fe "Fjordbris" sør av Lindøysundet. 63  [A] Stavanger Aftenblad 10.03.1966
64 15.09.1968   : Grunnstøtte ved Eidssund. 64  [P] "Skipet" 2/1991
65    : Lagt ved kai, men sank med akterskipet. 65  
66 01.1970   : I opplag, Stavanger. 66  
67 16.02.1970   : Brann om bord ved kai, Foreneset. 67  [P] "Skipet" 2/1991
68    : Brant ut og veltet over. Senere hevet av Brødrene Anda a/s, Stavanger. 68  
69 05.1970   : Klargjort for slep av Elias Engøy, Sandnes. 69  
70 01.05.1970   : Senket i Nedstrandsfjorden på 713 meters dyp. 70  [P] "Skipet" 2/1991 / -
71 15.09.1970   : Slettet fra Stavanger Skipsregister. 71