A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/s "FISTERFJORD" 1921 - 1970    
       
  Fortegnelse nr.:   P43          
  Oppdatert:   07.05.2020          
  Periode:   1921 - 1970          
  Fotografi:            
  Status:   Brannskadet / senket          
       
       
1  Byggeår    1921   1  [P] "Skipet" 2/1991    
2  Byggenummer    234   2  -    
3  Skrog    Hans Gravdal Skipsbyggeri, Opsanger   3  [P] "Skipet" 2/1991    
4  Utrustning    Hans Gravdal Skipsbyggeri, Opsanger   4  [P] "Skipet" 2/1991    
             
5  Kjenningssignal    L C G T   5  1921 - etter 1921   5  [P] "Skipet" 2/1991    
6      L F Y Y   6  etter 1921 - 1970   6  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
7  IMO-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  MMSI-nummer    -   8  -   8  -    
                     
9  Navn    "Fisterfjord"   9  -   9  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
10  Rederi / eierforhold    Jøsenfjord a/s, Vadla   10  1921 - 1932   10  [P] "Skipet" 2/1991    
11      Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger   11  1932 - 1947   11  [P] "Skipet" 2/1991    
12      Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger   12  1947 - 1970   12  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
13  Type    -   13  -   13  -    
                     
14  Skrogutforming    Konvensjonelt   14  -   14  HMI    
                     
15  Klasse    -   15  -   15  -    
                     
16  Materiale    Tre   16  -   16  [P] "Skipet" 4/1990    
                     
17  Maskinfabrikant A  M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset   17  1921 - 1928   17  [P] "Skipet" 2/1991    
18   B  M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset   18  1928 - 1936   18  -    
19   D  M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset   19  1936 - 1970   19  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
20  Maskin produsert A  1921   20  -   20  [P] "Skipet" 2/1991    
21   B  1928   21  -   21  [N] wikipedia.no    
22   D  1936   22  -   22  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
23  Maskin A  1 x Rubb 2 syl. diesel   23  1921 - 1928   23  [P] "Fjordabåtene"    
24   B  1 x 2TEV RM 2 syl. diesel   24  1928 - 1936   24  [N] wikipedia.no    
25   D  1 x 2TEV RM 2 syl. diesel   25  1936 - 1970   25  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
26  Effekt A  160 bhk   26  1921 - 1928   26  [P] "Fjordabåtene"    
27   B  200 bhk   27  1928 - 1936   27  [N] wikipedia.no    
28   D  300 bhk   28  1936 - 1970   28  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
29  Fart    10.0 kn   29  -   29  [P] "Fjordabåtene"    
                     
30  Forbruk    -   30  -   30  -    
                     
31  Lengde    29.99 m   31  -   31  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
32  Bredde    6.22 m   32  -   32  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
33  Dyptgående A  2.80 m   33  1921 - 1934   33  [P] "Fjordabådane"    
34   C  2.87 m   34  1934 - 1970   34  [P] "Fjordabådane"    
                     
35  Brutto registertonn A  126.20 t   35  1921 - 1934   35  [P] "Fjordabådane"    
36   C  142.13 t   36  1934 - 1970   36  [P] "Fjordabådane"    
                     
37  Netto registertonn A  60.74 t   37  1921 - 1934   37  [P] "Fjordabådane"    
38   C  68.41 t   38  1934 - 1970   38  [P] "Fjordabådane"    
                     
39  Dødvekttonn    -   39  -   39  -    
                     
40  Bilkapasitet    2   40  -   40  [P] "Fjordabåtene"    
                     
41  Trailerkapasitet    0   41  -   41  HMI    
                     
42  Passasjersertifikat    250   42  -   42  [P] "Fjordabåtene"    
                     
43  Mannskap    Kaptein, styrmann, maskinist, maskinassistent, 2 matroser, stuert   43  -   43  [P] "Fjordabåtene"    
                     
44  Passasjerlugarer    0   44  -   44  HMI    
                     
45  Mannskapslugarer    Ja   45  -   45  HMI    
                     
46  Dekkshøyde    Fri   46  -   46  HMI    
                     
47  Tillatt akseltrykk    -   47  -   47  -    
                     
48  Tilleggsinformasjon B  Maskinen var verdens første med hydraulisk reverserbart anlegg   48  -   48  [N] wikipedia.no    
       
       
49   ► 06.1921   Skrog slept til M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset for innsetting av maskin. 49 [P] "Fjordabådane"    
50   06.1921   Levert fra Hans Gravdal Skipsbyggeri, Sunde til Jøsenfjord a/s, Vadla som "Fisterfjord" [A]. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 50 [P] "Skipet" 2/1991    
51       Byggekostnad: 250 000 NOK. 51 [P] "Fjordabåtene"    
52   23.07.1921   Satt i trafikk Stavanger - Vanvik. 52 [P] "Med båt og buss" / [P] "Fjordabådane"    
53   03.04.1923   Satt i trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Vatlandsvåg. 53 [P] "Med båt og buss" / -    
54   ultimo 1923   Satt i trafikk Stavanger - Årdal. 54 [P] "Med båt og buss"    
55   08.1924   Tatt ut av trafikk Stavanger - Årdal. 55 [P] "Med båt og buss"    
56   08.10.1925   Sammenstøt med d/s "Eira", Årdal. 56 [P] "Med båt og buss"    
57   1928   Ombygget med ny maskin [B]. 57 [N] wikipedia.no    
58   pr.høst 1929   I trafikk Stavanger - Vadla. 58 [P] "Med båt og buss"    
59   pr.05.1931   I trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Vatlandsvåg. 59 [P] Jøsenfjord Ruteselskap - "Vaar-Postruter 1931"    
60   1932   Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger. 60 [P] "Skipet" 2/1991    
61   20.08.1934   Ombygget: Glassveranda samt nye lugarer på dekk 3 [C]. 61 - / [P] "Med båt og buss"    
62   02.1936   Ombygget med ny maskin [D]. 62 [P] "Skipet" 2/1991    
63   pr.06.1936   I trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Årdal. 63 [P] Jøsenfjord Ruteselskap - "Sumar-Postruter 1936"    
64   pr.1939   Også i trafikk Stavanger - Vatlandsvaag. 64 [P] Rutebok for Stavanger og Rogaland - "1938 Vinter-ruter 1939"    
65   10.10.1943   Tatt ut av trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Årdal. 65 -    
66   vinter 1944   I opplag. 66 [P] "Med båt og buss"    
67   vår 1945   Satt i trafikk Stavanger - Vadla. 67 [P] "Med båt og buss"    
68   1947   Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger. 68 [P] "Skipet" 2/1991    
69   20.08.1949   Satt i trafikk Stavanger - Erfjord. 69 -    
70   pr.09.1964   Satt i trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Årdal / Stavanger - Vik. 70 [P] Jøsenfjord Rutelag - "Vinter-Postruter 1964-65"    
71   01.03.1966   Kolliderte i tett tåke med m/fe "Fjordbris" sør av Lindøysundet. 71 [A] Stavanger Aftenblad 10.03.1966    
72   15.09.1968   Grunnstøtte ved Eidssund. 72 [P] "Skipet" 2/1991    
73       Lagt ved kai, men sank med akterskipet. 73 [P] "Med båt og buss"    
74   31.12.1969   I opplag, Stavanger. 74 [P] "Med båt og buss"    
75       Status: Reservefartøy. 75 [A] Stavanger Aftenblad 18.02.1970    
76   16.02.1970   Brann om bord ved kai, Foreneset. 76 [A] Stavanger Aftenblad 17.02.1970    
77       Brant ut og veltet over. Senere hevet av Brødrene Anda a/s, Stavanger. 77 -    
78   ► 05.1970   Klargjort for slep av Elias Engøy, Sandnes. 78 [P] "Fjordabåtene"    
79   01.05.1970   Senket i Nedstrandsfjorden på 713 meters dyp. 79 [P] "Fjordabåtene"    
80   15.09.1970   Slettet fra Stavanger Skipsregister. 80 [P] "Fjordabådane"    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau