EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/s "FISTERFJORD" 1921-1970   FOTOGRAFI   OPPDATERT 06.03.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1921 - 1970     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LCGT 1921 - etter 1921 2  [P] "Skipet" 2/1991  
  3           LFYY etter 1921 - 1970 3  [P] "Skipet" 2/1991  
  4  IMO-NUMMER           4    
  5  MMSI-NUMMER           5    
  6  NAVN   "Fisterfjord"   6  [P] "Skipet" 2/1991  
             
  7  REDERI / EIERFORHOLD       Jøsenfjord a/s, Vadla 1921 - 1932 7  [P] "Skipet" 2/1991  
  8     Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger 1932 - 1947 8  [P] "Skipet" 2/1991  
  9           Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger 1947 - 1970 9  [P] "Skipet" 2/1991  
 
  10  BYGGEÅR       1921   10  [P] "Skipet" 2/1991  
  11  BYGGENUMMER       234   11    
  12  SKROG       Hans Gravdal Skipsbyggeri, Opsanger   12  [P] "Skipet" 2/1991  
  13  UTRUSTNING       Hans Gravdal Skipsbyggeri, Opsanger   13  [P] "Skipet" 2/1991  
  14  TYPE           14    
  15  SKROG       Konvensjonelt   15  Observasjon  
  16  KLASSE           16    
  17  MATERIALE       Tre   17    
  18  MASKINFABRIKANT   [1] M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset 1921 - 1928 18  [P] "Skipet" 2/1991  
  19     [2] M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset 1928 - 1936 19    
  20           [4] M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset 1936 - 1970 20  [P] "Skipet" 2/1991  
  21  MASKIN PRODUSERT   [1] 1921   21  [P] "Skipet" 2/1991  
  22     [2] 1928   22    
  23           [4] 1936   23  [P] "Skipet" 2/1991  
  24  MASKIN   [1] 1 x Rubb 2 syl. diesel 1921 - 1928 24  [P] "Fjordabåtene"  
  25     [2] 1 x 2TEV RM 2 syl. diesel 1928 - 1936 25    
  26           [4] 1 x 2TEV RM 4 syl. diesel 1936 - 1970 26  [P] "Skipet" 2/1991  
  27  EFFEKT   [1] 160 bhk 1921 - 1928 27  [P] "Fjordabåtene"  
  28     [2] 200 bhk 1928 - 1936 28    
  29     [4] 300 bhk 1936 - 1970 29  [P] "Skipet" 2/1991  
  30  FART       10.0 kn   30  [P] "Fjordabåtene"  
  31  FORBRUK           31    
  32  LENGDE   29.99 m   32  [P] "Skipet" 2/1991  
  33  BREDDE       06.22 m   33  [P] "Skipet" 2/1991  
  34  DYBDE   [1] 02.80 m 1921 - 1934 34    
  35           [3] 02.87 m 1934 - 1970 35    
  36  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 126.20 t 1921 - 1934 36    
  37           [3] 142.13 t 1934 - 1970 37    
  38  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 060.74 t 1921 - 1934 38    
  39           [3] 068.41 t 1934 - 1970 39    
  40  DØDVEKTTONNASJE           40    
  41  BILER   2   41  [P] "Fjordabåtene"  
  42  TRAILERE       0   42  Observasjon  
  43  PASSASJERER       250   43  [P] "Fjordabåtene"  
  44  MANNSKAP       Kaptein, styrmann, maskinist, maskinassistent, 2 matroser, stuert   44  [P] "Fjordabåtene"  
  45  PASSASJERLUGARER       0   45  Observasjon  
  46  MANNSKAPSLUGARER       Ja   46  Observasjon  
  47  DEKKSHØYDE       Ja   47  Observasjon  
  48  AKSELTRYKK       Fri   48  Observasjon  
  49  TILLEGGSINFORMASJON           49    
  50  STATUS       Brannherjet / senket 1970 50  [P] "Skipet" 2/1991  
       
  51 06.1921   : Levert fra Hans Gravdal Skipsbyggeri, Sunde til Jøsenfjord a/s, Vadla som "Fisterfjord" [1]. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 51  [P] "Skipet" 2/1991  
  52 07.1921   : Satt i trafikk Stavanger - Tengesdal. 52    
  53 04.1923   : Satt i trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Vatlandsvåg. 53    
  54 1928   : Ombygget med ny maskin [2]. 54    
  55 1932   : Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger. 55  [P] "Skipet" 2/1991  
  56 20.08.1934   : Ombygget: glassveranda samt nye lugarer på dekk 3 [3]. 56    
  57 02.1936   : Ombygget med ny maskin [4]. 57    
  58 24.06.1936   : Satt i trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Årdal. 58    
  59 10.10.1943   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Årdal. 59    
  60 1947   : Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger. 60  [P] "Skipet" 2/1991  
  61 20.08.1949   : Satt i trafikk Stavanger - Erfjord. 61    
  62 16.09.1964   : Satt i trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Årdal. 62  Observasjon / [P] "Fjordabåtene"  
  63 01.03.1966   : Kolliderte i tett tåke med m/fe "Fjordbris" sør av Lindøysundet. 63  [A] Stavanger Aftenblad 10.03.1966  
  64 15.09.1968   : Grunnstøtte ved Eidssund. 64  [P] "Skipet" 2/1991  
  65    : Lagt ved kai, men sank med akterskipet. 65    
  66 01.1970   : I opplag, Stavanger. 66    
  67 16.02.1970   : Brann om bord ved kai, Foreneset. 67  [P] "Skipet" 2/1991  
  68    : Brant ut og veltet over. Senere hevet av Brødrene Anda a/s, Stavanger. 68    
  69 ► 05.1970   : Klargjort for slep av Elias Engøy, Sandnes. 69    
  70 01.05.1970   : Senket i Nedstrandsfjorden på 713 meters dyp. 70  [P] "Skipet" 2/1991 / -  
  71 15.09.1970   : Slettet fra Stavanger Skipsregister. 71