HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P43       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/s "FISTERFJORD" 1921 - 1970   FOTOGRAFI   OPPDATERT 06.03.2018  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
    |          
  1  PERIODE 1921 - 1970   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LCGT 1921 - etter 1921 2  [P] "Skipet" 2/1991  
  3   LFYY etter 1921 - 1970 3  [P] "Skipet" 2/1991  
  4  IMO-NUMMER -   4    
  5  MMSI-NUMMER -   5    
  6  NAVN "Fisterfjord"   6  [P] "Skipet" 2/1991  
    |          
  7  REDERI / EIERFORHOLD Jøsenfjord a/s, Vadla 1921 - 1932 7  [P] "Skipet" 2/1991  
  8   Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger 1932 - 1947 8  [P] "Skipet" 2/1991  
  9   Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger 1947 - 1970 9  [P] "Skipet" 2/1991  
 
  10  BYGGEÅR 1921   10  [P] "Skipet" 2/1991  
  11  BYGGENUMMER 234   11    
  12  SKROG Hans Gravdal Skipsbyggeri, Opsanger   12  [P] "Skipet" 2/1991  
  13  UTRUSTNING Hans Gravdal Skipsbyggeri, Opsanger   13  [P] "Skipet" 2/1991  
  14  TYPE -   14    
  15  SKROG Konvensjonelt   15  Observasjon  
  16  KLASSE -   16    
  17  MATERIALE Tre   17  [P] "Skipet" 4/1990  
  18  MASKINFABRIKANT [1]  M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset 1921 - 1928 18  [P] "Skipet" 2/1991  
  19   [2]  M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset 1928 - 1936 19    
  20   [4]  M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset 1936 - 1970 20  [P] "Skipet" 2/1991  
  21  MASKIN PRODUSERT [1]  1921   21  [P] "Skipet" 2/1991  
  22   [2]  1928   22    
  23   [4]  1936   23  [P] "Skipet" 2/1991  
  24  MASKIN [1]  1 x Rubb 2 syl. diesel 1921 - 1928 24  [P] "Fjordabåtene"  
  25   [2]  1 x 2TEV RM 2 syl. diesel 1928 - 1936 25    
  26   [4]  1 x 2TEV RM 4 syl. diesel 1936 - 1970 26  [P] "Skipet" 2/1991  
  27  EFFEKT [1]  160 bhk 1921 - 1928 27  [P] "Fjordabåtene"  
  28   [2]  200 bhk 1928 - 1936 28    
  29   [4]  300 bhk 1936 - 1970 29  [P] "Skipet" 2/1991  
  30  FART 10.0 kn   30  [P] "Fjordabåtene"  
  31  FORBRUK -   31    
  32  LENGDE 29.99 m   32  [P] "Skipet" 2/1991  
  33  BREDDE 6.22 m   33  [P] "Skipet" 2/1991  
  34  DYBDE [1]  2.80 m 1921 - 1934 34    
  35   [3]  2.87 m 1934 - 1970 35    
  36  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  126.20 t 1921 - 1934 36    
  37   [3]  142.13 t 1934 - 1970 37    
  38  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  60.74 t 1921 - 1934 38    
  39   [3]  68.41 t 1934 - 1970 39    
  40  DØDVEKTTONNASJE -   40    
  41  BILER 2   41  [P] "Fjordabåtene"  
  42  TRAILERE 0   42  Observasjon  
  43  PASSASJERER 250   43  [P] "Fjordabåtene"  
  44  MANNSKAP Kaptein, styrmann, maskinist, maskinassistent, 2 matroser, stuert   44  [P] "Fjordabåtene"  
  45  PASSASJERLUGARER 0   45  Observasjon  
  46  MANNSKAPSLUGARER Ja   46  Observasjon  
  47  DEKKSHØYDE Ja   47  Observasjon  
  48  AKSELTRYKK Fri   48  Observasjon  
  49  TILLEGGSINFORMASJON -   49    
  50  STATUS Brannherjet / senket 1970 50  [P] "Skipet" 2/1991  
       
  51 06.1921   : Levert fra Hans Gravdal Skipsbyggeri, Sunde til Jøsenfjord a/s, Vadla som "Fisterfjord" [1]. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 51  [P] "Skipet" 2/1991  
  52 07.1921   : Satt i trafikk Stavanger - Tengesdal. 52    
  53 04.1923   : Satt i trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Vatlandsvåg. 53    
  54 1928   : Ombygget med ny maskin [2]. 54    
  55 1932   : Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger. 55  [P] "Skipet" 2/1991  
  56 20.08.1934   : Ombygget: glassveranda samt nye lugarer på dekk 3 [3]. 56    
  57 02.1936   : Ombygget med ny maskin [4]. 57    
  58 24.06.1936   : Satt i trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Årdal. 58    
  59 10.10.1943   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Årdal. 59    
  60 1947   : Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger. 60  [P] "Skipet" 2/1991  
  61 20.08.1949   : Satt i trafikk Stavanger - Erfjord. 61    
  62 16.09.1964   : Satt i trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Årdal. 62  Observasjon / [P] "Fjordabåtene"  
  63 01.03.1966   : Kolliderte i tett tåke med m/fe "Fjordbris" sør av Lindøysundet. 63  [A] Stavanger Aftenblad 10.03.1966  
  64 15.09.1968   : Grunnstøtte ved Eidssund. 64  [P] "Skipet" 2/1991  
  65    : Lagt ved kai, men sank med akterskipet. 65    
  66 01.1970   : I opplag, Stavanger. 66    
  67 16.02.1970   : Brann om bord ved kai, Foreneset. 67  [P] "Skipet" 2/1991  
  68    : Brant ut og veltet over. Senere hevet av Brødrene Anda a/s, Stavanger. 68    
  69 ► 05.1970   : Klargjort for slep av Elias Engøy, Sandnes. 69    
  70 01.05.1970   : Senket i Nedstrandsfjorden på 713 meters dyp. 70  [P] "Skipet" 2/1991 / -  
  71 15.09.1970   : Slettet fra Stavanger Skipsregister. 71    
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau