HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P43       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/s "FISTERFJORD" 1921 - 1970   FOTOGRAFI   OPPDATERT 03.12.2019  
 
 
   
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
    |          
  1   Periode 1921 - 1970   1  HMI  
  2   Kjenningssignal LCGT 1921 - etter 1921 2  [P] "Skipet" 2/1991  
  3   LFYY etter 1921 - 1970 3  [P] "Skipet" 2/1991  
  4   IMO-nummer -   4  -  
  5   MMSI-nummer -   5  -  
  6   Navn "Fisterfjord"   6  [P] "Skipet" 2/1991  
    |          
  7   Rederi / eierforhold Jøsenfjord a/s, Vadla 1921 - 1932 7  [P] "Skipet" 2/1991  
  8   Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger 1932 - 1947 8  [P] "Skipet" 2/1991  
  9   Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger 1947 - 1970 9  [P] "Skipet" 2/1991  
 
  10   Byggeår 1921   10  [P] "Skipet" 2/1991  
  11   Byggenummer 234   11  -  
  12   Skrog Hans Gravdal Skipsbyggeri, Opsanger   12  [P] "Skipet" 2/1991  
  13   Utrustning Hans Gravdal Skipsbyggeri, Opsanger   13  [P] "Skipet" 2/1991  
  14   Type -   14  -  
  15   Skrogutforming Konvensjonelt   15  Observasjon  
  16   Klasse -   16  -  
  17   Materiale Tre   17  [P] "Skipet" 4/1990  
  18   Maskinfabrikant [1]  M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset 1921 - 1928 18  [P] "Skipet" 2/1991  
  19   [2]  M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset 1928 - 1936 19  -  
  20   [4]  M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset 1936 - 1970 20  [P] "Skipet" 2/1991  
  21   Maskin produsert [1]  1921   21  [P] "Skipet" 2/1991  
  22   [2]  1928   22  -  
  23   [4]  1936   23  [P] "Skipet" 2/1991  
  24   Maskin [1]  1 x Rubb 2 syl. diesel 1921 - 1928 24  [P] "Fjordabåtene"  
  25   [2]  1 x 2TEV RM 2 syl. diesel 1928 - 1936 25  -  
  26   [4]  1 x 2TEV RM 4 syl. diesel 1936 - 1970 26  [P] "Skipet" 2/1991  
  27   Effekt [1]  160 bhk 1921 - 1928 27  [P] "Fjordabåtene"  
  28   [2]  200 bhk 1928 - 1936 28  -  
  29   [4]  300 bhk 1936 - 1970 29  [P] "Skipet" 2/1991  
  30   Fart 10.0 kn   30  [P] "Fjordabåtene"  
  31   Forbruk -   31  -  
  32   Lengde 29.99 m   32  [P] "Skipet" 2/1991  
  33   Bredde 6.22 m   33  [P] "Skipet" 2/1991  
  34   Dybde [1]  2.80 m 1921 - 1934 34  [P] "Fjordabådane"  
  35   [3]  2.87 m 1934 - 1970 35  [P] "Fjordabådane"  
  36   Brutto registertonnasje [1]  126.20 t 1921 - 1934 36  [P] "Fjordabådane"  
  37   [3]  142.13 t 1934 - 1970 37  [P] "Fjordabådane"  
  38   Netto registertonnasje [1]  60.74 t 1921 - 1934 38  [P] "Fjordabådane"  
  39   [3]  68.41 t 1934 - 1970 39  [P] "Fjordabådane"  
  40   Dødtvekttonnasje -   40  -  
  41   Biler 2   41  [P] "Fjordabåtene"  
  42   Trailere 0   42  Observasjon  
  43   Passasjerer 250   43  [P] "Fjordabåtene"  
  44   Mannskap Kaptein, styrmann, maskinist, maskinassistent, 2 matroser, stuert   44  [P] "Fjordabåtene"  
  45   Passasjerlugarer 0   45  Observasjon  
  46   Mannskapslugarer Ja   46  [P] "Fjordabådane"  
  47   Dekkshøyde Ja   47  Observasjon  
  48   Akseltrykk Fri   48  Observasjon  
  49   Tilleggsinformasjon -   49  -  
  50   Status Brannherjet / senket 1970 50  [P] "Fjordabådane"  
       
  51 06.1921   : Skrog slept til Rubbestadneset for innsetting av maskin. 51  [P] "Fjordabådane"  
  52 06.1921   : Levert fra Hans Gravdal Skipsbyggeri, Sunde til Jøsenfjord a/s, Vadla som "Fisterfjord" [1]. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 52  [P] "Skipet" 2/1991  
  53    : Byggekostnad: 250 000 NOK. 53  [P] "Fjordabåtene"  
  54 23.07.1921   : Satt i trafikk Stavanger - Vanvik. 54  [P] "Med båt og buss" / [P] "Fjordabådane"  
  55 03.04.1923   : Satt i trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Vatlandsvåg. 55  [P] "Med båt og buss" / -  
  56 ultimo 1923   : Satt i trafikk Stavanger - Årdal. 56  [P] "Med båt og buss"  
  57 08.1924   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Årdal. 57  [P] "Med båt og buss"  
  58 08.10.1925   : Sammenstøt med d/s "Eira", Årdal. 58  [P] "Med båt og buss"  
  59 1928   : Ombygget med ny maskin [2]. 59  -  
  60 pr.høst 1929   : I trafikk Stavanger - Vadla. 60  [P] "Med båt og buss"  
  61 pr.05.1931   : I trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Vatlandsvåg. 61  [P] Jøsenfjord Ruteselskap - "Vaar-Postruter 1931"  
  62 1932   : Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger. 62  [P] "Skipet" 2/1991  
  63 20.08.1934   : Ombygget: glassveranda samt nye lugarer på dekk 3 [3]. 63  - / [P] "Med båt og buss"  
  64 02.1936   : Ombygget med ny maskin [4]. 64  -  
  65 pr.06.1936   : I trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Årdal. 65  [P] Jøsenfjord Ruteselskap - "Sumar-Postruter 1936"  
  66 10.10.1943   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Årdal. 66  -  
  67 vinter 1944   : I opplag. 67  [P] "Med båt og buss"  
  68 vår 1945   : Satt i trafikk Stavanger - Vadla. 68  [P] "Med båt og buss"  
  69 1947   : Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger. 69  [P] "Skipet" 2/1991  
  70 20.08.1949   : Satt i trafikk Stavanger - Erfjord. 70  -  
  71 pr.09.1964   : Satt i trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Årdal / Stavanger - Vik. 71  [P] Jøsenfjord Rutelag - "Vinter-Postruter 1964-65"  
  72 01.03.1966   : Kolliderte i tett tåke med m/fe "Fjordbris" sør av Lindøysundet. 72  [A] Stavanger Aftenblad 10.03.1966  
  73 15.09.1968   : Grunnstøtte ved Eidssund. 73  [P] "Skipet" 2/1991  
  74    : Lagt ved kai, men sank med akterskipet. 74  [P] "Med båt og buss"  
  75 31.12.1969   : I opplag, Stavanger. 75  [P] "Med båt og buss"  
  76    : Status: reservefartøy. 76  [A] Stavanger Aftenblad 18.02.1970  
  77 16.02.1970   : Brann om bord ved kai, Foreneset. 77  [A] Stavanger Aftenblad 17.02.1970  
  78    : Brant ut og veltet over. Senere hevet av Brødrene Anda a/s, Stavanger. 78  -  
  79 ► 05.1970   : Klargjort for slep av Elias Engøy, Sandnes. 79  [P] "Fjordabåtene"  
  80 01.05.1970   : Senket i Nedstrandsfjorden på 713 meters dyp. 80  [P] "Fjordabåtene"  
  81 15.09.1970   : Slettet fra Stavanger Skipsregister. 81  [P] "Fjordabådane"  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau