HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  M/s "EKSPRESS II" 1938-1940 / 1945-1949     M/s "STRAND" 1949-1965     M/s "HIDLE" 1965-1968 0 FOTOGRAFI OPPDATERT 07.11.2017
Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde
1  PERIODE       1938 - 1940 / 1945 - 1968     1  
2  KJENNINGSSIGNAL       LJYX   2  
3  IMO-NUMMER           3  
4  MMSI-NUMMER           4  
5  NAVN   "Ekspress II" 1938 - 1949 5  [P] "Skipet" 2/1990
6     "Strand" 1949 - 1965 6  [P] "Skipet" 2/1990
7       "Hidle" 1965 - etter 1975 7  [P] "Skipet" 2/1990
8  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1938 - 1968 6  [P] "Fjordabåtene"
9           Brødrene Anda a/s, Stavanger 1968 - etter 1975 7  [P] "Fjordabåtene"    
10  BYGGEÅR       1938   10  [P] "Skipet" 2/1990
11  BYGGENUMMER       2   11  [P] "Skipet" 2/1990
12  SKROG       Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   12  [P] "Skipet" 2/1990
13  UTRUSTNING       Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   13  [P] "Skipet" 2/1990
14  TYPE           14  
15  SKROG       Konvensjonelt   15  Observasjon
16  KLASSE           16  
17  MATERIALE           17  
18  MASKINFABRIKANT   1Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, Augsburg, Tyskland 1938 - 1946 18  [P] "Skipet" 2/1990
19  MASKIN PRODUSERT       1► 1938   19  [P] "Skipet" 2/1990
20           2► 1946   20  
21  MASKIN   11 x 4TEV MAN 6 syl. diesel 1938 - 1946 21  [P] "Skipet" 2/1990
22     22 x 4TEV Grey Marine 64-HN9 6 syl. diesel 1946 - etter 1975 22  
23  EFFEKT       1182 bhk 1938 - 1946 23  [P] "Skipet" 2/1990
24           2220 bhk 1946 - etter 1975 24  
25  FART       13.5 kn   25  
26  FORBRUK           26  
27  LENGDE   29.11 m   27  [P] "Skipet" 2/1990
28  BREDDE       04.60 m   28  [P] "Skipet" 2/1990
29  DYBDE       01.74 m   29  [P] "Skipet" 2/1990
30  BRUTTO REGISTERTONNASJE   1 58.31 t 1938 - 1946 30  
31     3 85.04 t 1946 - etter 1975 31  
32  NETTO REGISTERTONNASJE       1 28.26 t 1938 - 1946 32  
33           3 48.08 t 1946 - etter 1975 33  
34  DØDVEKTTONNASJE           34  
35  BILER   1   35  
36  TRAILERE       0   36  Observasjon
37  PASSASJERER       160   37  
38  MANNSKAP           38  
39  PASSASJERLUGARER   0   39  Observasjon
40  MANNSKAPSLUGARER       Ja   40  Observasjon
41  DEKKSHØYDE       Fri   41  Observasjon
42  AKSELTRYKK           42  
43  TILLEGGSINFORMASJON           43  
44  STATUS       Opphogget etter 1975 44  [P] "Skipet" 1/1976
45 03.05.1938   : Sjøsatt ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 45  [P] "Fjordabåtene"
46 06.1938   : Levert fra Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Ekspress II" 1►. Hjemmehavn: Stavanger. 46  
47 10.06.1938   : Satt i trafikk Stavanger - Sandeid. 47  [P] "Fjordabåtene"
48 13.09.1938   : Innført i Stavanger Skipsregister. 48  
49 15.04.1940   : Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. I bruk til personelltransport. 49  [P] "Skipet" 2/1990
50 05.1945   : Tilbakelevert. 50  [P] "Skipet" 2/1990
51    : Til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger for reparasjon og ombygging. 51  
52 07.1945   : Reparert og ombygget ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger: nye maskiner 2►. Satt i trafikk Stavanger - Botne / Stavanger - Sandeid. 52  
53 12.07.1946   : Ommålt 3►. 53  
54 04.1948   : Satt i trafikk Stavanger - Botne / Stavanger - Skipevåg / Stavanger - Vikevåg. 54  
55 22.06.1949   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 55  
56 17.08.1949   : Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 56  
57 29.12.1949   : Omdøpt "Strand". 57  [P] "Fjordabåtene"
58 ca.1953   : Satt i trafikk Stavanger - Botne / Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Utstein Kloster. 58  
59 09.06.1954   : Satt i trafikk Stavanger - Botne / Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Sørbø. 59  
60 30.06.1956   : Grunnstøtte, Foldøy p.g.a beruset kaptein. 60  [A] Stavanger Aftenblad 03.07.1956
61 ca.1963   : Satt i trafikk Stavanger - Botne / Stavanger - Utstein Kloster. 61  
62 03.12.1965   : Omdøpt "Hidle". 62  
63 1965    : Satt i trafikk Stavanger - Jørpeland. 63  
64 10.05.1966   : I opplag, Stavanger. 64  
65 02.01.1968   : Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. Salgssum: 1 500 NOK. 65  - / [P] "Fjordabåtene"
66 05.02.1968   : Slettet fra Stavanger Skipsregister. 66  
67 08.1975   : Rapportert fortsatt liggende ved Brødrene Anda a/s, Stavanger. 67  [P] "Skipet" 1/1976