EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/s "EKSPRESS II" 1938-1940 / 1945-1949     M/s "STRAND" 1949-1965     M/s "HIDLE" 1965-1968   FOTOGRAFI   OPPDATERT 07.11.2017  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1938 - 1940 / 1945 - 1968     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LJYX   2    
  3  IMO-NUMMER           3    
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN   "Ekspress II" 1938 - 1949 5  [P] "Skipet" 2/1990  
  6     "Strand" 1949 - 1965 6  [P] "Skipet" 2/1990  
  7       "Hidle" 1965 - etter 1975 7  [P] "Skipet" 2/1990  
               
  8  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1938 - 1968 8  [P] "Fjordabåtene"  
  9           Brødrene Anda a/s, Stavanger 1968 - etter 1975 9  [P] "Fjordabåtene"      
 
  10  BYGGEÅR       1938   10  [P] "Skipet" 2/1990  
  11  BYGGENUMMER       2   11  [P] "Skipet" 2/1990  
  12  SKROG       Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   12  [P] "Skipet" 2/1990  
  13  UTRUSTNING       Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   13  [P] "Skipet" 2/1990  
  14  TYPE           14    
  15  SKROG       Konvensjonelt   15  Observasjon  
  16  KLASSE           16    
  17  MATERIALE           17    
  18  MASKINFABRIKANT       [1] Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, Augsburg, Tyskland 1938 - 1946 18  [P] "Skipet" 2/1990  
  19  MASKIN PRODUSERT   [1] 1937   19  [P] "Skipet" 2/1990  
  20           [2] 1946   20    
  21  MASKIN   [1] 1 x 4TEV MAN 6 syl. diesel 1938 - 1946 21  [P] "Skipet" 2/1990  
  22           [2] 2 x 4TEV Grey Marine 64-HN9 6 syl. diesel 1946 - etter 1975 22    
  23  EFFEKT   [1] 182 bhk 1938 - 1946 23  [P] "Skipet" 2/1990  
  24     [2] 220 bhk 1946 - etter 1975 24    
  25  FART       [1] 13.5 kn 1938 - 1946 25    
  26  FORBRUK           26    
  27  LENGDE   29.11 m   27  [P] "Skipet" 2/1990  
  28  BREDDE       04.60 m   28  [P] "Skipet" 2/1990  
  29  DYBDE       01.74 m   29  [P] "Skipet" 2/1990  
  30  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 58.31 t 1938 - 1945 30    
  31           [2] 85.04 t 1945, ommålt 1946 - etter 1975 31    
  32  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 28.26 t 1938 - 1945 32    
  33           [2] 48.08 t 1945, ommålt 1946 - etter 1975 33    
  34  DØDVEKTTONNASJE           34    
  35  BILER   1   35    
  36  TRAILERE       0   36  Observasjon  
  37  PASSASJERER       160   37    
  38  MANNSKAP           38    
  39  PASSASJERLUGARER       0   39  Observasjon  
  40  MANNSKAPSLUGARER       Ja   40  Observasjon  
  41  DEKKSHØYDE       Fri   41  Observasjon  
  42  AKSELTRYKK           42    
  43  TILLEGGSINFORMASJON           43    
  44  STATUS       Opphogget etter 1975 44  [P] "Skipet" 1/1976  
 
  45 03.05.1938   : Sjøsatt ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 45  [P] "Fjordabåtene"  
  46 06.1938   : Levert fra Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Ekspress II" [1]. Hjemmehavn: Stavanger. 46    
  47 10.06.1938   : Satt i trafikk Stavanger - Sandeid. 47  [P] "Fjordabåtene"  
  48 13.09.1938   : Innført i Stavanger Skipsregister. 48    
  49 15.04.1940   : Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. I bruk til personelltransport. 49  [P] "Skipet" 2/1990  
  50 05.1945   : Tilbakelevert. 50  [P] "Skipet" 2/1990  
  51    : Til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger for reparasjon og ombygging. 51    
  52 07.1945   : Reparert og ombygget ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger: nye maskiner [2]. Satt i trafikk Stavanger - Botne / Stavanger - Sandeid. 52    
  53 12.07.1946   : Ommålt [2]. 53    
  54 04.1948   : Satt i trafikk Stavanger - Botne / Stavanger - Skipevåg / Stavanger - Vikevåg. 54    
  55 22.06.1949   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 55    
  56 17.08.1949   : Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 56    
  57 29.12.1949   : Omdøpt "Strand". 57  [P] "Fjordabåtene"  
  58 ca.1953   : Satt i trafikk Stavanger - Botne / Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Utstein Kloster. 58    
  59 09.06.1954   : Satt i trafikk Stavanger - Botne / Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Sørbø. 59    
  60 30.06.1956   : Grunnstøtte, Foldøy p.g.a beruset kaptein. 60  [A] Stavanger Aftenblad 03.07.1956  
  61 ca.1963   : Satt i trafikk Stavanger - Botne / Stavanger - Utstein Kloster. 61    
  62 03.12.1965   : Omdøpt "Hidle". 62    
  63 1965 ►   : Satt i trafikk Stavanger - Jørpeland. 63    
  64 10.05.1966   : I opplag, Stavanger. 64    
  65 02.01.1968   : Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. Salgssum: 1 500 NOK. 65  - / [P] "Fjordabåtene"  
  66 05.02.1968   : Slettet fra Stavanger Skipsregister. 66    
  67 08.1975   : Rapportert fortsatt liggende ved Brødrene Anda a/s, Stavanger. 67  [P] "Skipet" 1/1976