HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P94       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/s "EKSPRESS II" 1938 - 1940 / 1945 - 1949     M/s "STRAND" 1949 - 1965     M/s "HIDLE" 1965 - 1968   FOTOGRAFI   OPPDATERT 07.11.2017  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
               
  1  PERIODE 1938 - 1940 / 1945 - 1968   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LJYX   2    
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Ekspress II" 1938 - 1949 5  [P] "Skipet" 2/1990  
  6   "Strand" 1949 - 1965 6  [P] "Skipet" 2/1990  
  7   "Hidle" 1965 - etter 1975 7  [P] "Skipet" 2/1990  
               
  8  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1938 - 1968 8  [P] "Fjordabåtene"  
  9   Brødrene Anda a/s, Stavanger 1968 - etter 1975 9  [P] "Fjordabåtene"      
 
  10  BYGGEÅR 1938   10  [P] "Skipet" 2/1990  
  11  BYGGENUMMER 2   11  [P] "Skipet" 2/1990  
  12  SKROG Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   12  [P] "Skipet" 2/1990  
  13  UTRUSTNING Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   13  [P] "Skipet" 2/1990  
  14  TYPE -   14    
  15  SKROG Konvensjonelt   15  Observasjon  
  16  KLASSE -   16    
  17  MATERIALE -   17    
  18  MASKINFABRIKANT [1]  Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, Augsburg, Tyskland 1938 - 1946 18  [P] "Skipet" 2/1990  
  19  MASKIN PRODUSERT [1]  1937   19  [P] "Skipet" 2/1990  
  20   [2]  1946   20    
  21  MASKIN [1]  1 x 4TEV MAN 6 syl. diesel 1938 - 1946 21  [P] "Skipet" 2/1990  
  22   [2]  2 x 4TEV Grey Marine 64-HN9 6 syl. diesel 1946 - etter 1975 22    
  23  EFFEKT [1]  182 bhk 1938 - 1946 23  [P] "Skipet" 2/1990  
  24   [2]  220 bhk 1946 - etter 1975 24    
  25  FART [1]  13.5 kn 1938 - 1946 25    
  26  FORBRUK -   26    
  27  LENGDE 29.11 m   27  [P] "Skipet" 2/1990  
  28  BREDDE 4.60 m   28  [P] "Skipet" 2/1990  
  29  DYBDE 1.74 m   29  [P] "Skipet" 2/1990  
  30  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  58.31 t 1938 - 1945 30    
  31   [2]  85.04 t 1945, ommålt 1946 - etter 1975 31    
  32  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  28.26 t 1938 - 1945 32    
  33   [2]  48.08 t 1945, ommålt 1946 - etter 1975 33    
  34  DØDVEKTTONNASJE -   34    
  35  BILER 1   35    
  36  TRAILERE 0   36  Observasjon  
  37  PASSASJERER 160   37    
  38  MANNSKAP -   38    
  39  PASSASJERLUGARER 0   39  Observasjon  
  40  MANNSKAPSLUGARER Ja   40  Observasjon  
  41  DEKKSHØYDE Fri   41  Observasjon  
  42  AKSELTRYKK -   42    
  43  TILLEGGSINFORMASJON -   43    
  44  STATUS Opphogget etter 1975 44  [P] "Skipet" 1/1976  
 
  45 03.05.1938   : Sjøsatt ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 45  [P] "Fjordabåtene"  
  46 06.1938   : Levert fra Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Ekspress II" [1]. Hjemmehavn: Stavanger. 46    
  47 10.06.1938   : Satt i trafikk Stavanger - Sandeid. 47  [P] "Fjordabåtene"  
  48 13.09.1938   : Innført i Stavanger Skipsregister. 48    
  49 15.04.1940   : Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. I bruk til personelltransport. 49  [P] "Skipet" 2/1990  
  50 05.1945   : Tilbakelevert. 50  [P] "Skipet" 2/1990  
  51    : Til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger for reparasjon og ombygging. 51    
  52 07.1945   : Reparert og ombygget ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger: nye maskiner [2]. Satt i trafikk Stavanger - Botne / Stavanger - Sandeid. 52    
  53 12.07.1946   : Ommålt [2]. 53    
  54 04.1948   : Satt i trafikk Stavanger - Botne / Stavanger - Skipevåg / Stavanger - Vikevåg. 54    
  55 22.06.1949   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 55    
  56 17.08.1949   : Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 56    
  57 29.12.1949   : Omdøpt "Strand". 57  [P] "Fjordabåtene"  
  58 ca.1953   : Satt i trafikk Stavanger - Botne / Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Utstein Kloster. 58    
  59 09.06.1954   : Satt i trafikk Stavanger - Botne / Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Sørbø. 59    
  60 30.06.1956   : Grunnstøtte, Foldøy p.g.a beruset kaptein. 60  [A] Stavanger Aftenblad 03.07.1956  
  61 ca.1963   : Satt i trafikk Stavanger - Botne / Stavanger - Utstein Kloster. 61    
  62 03.12.1965   : Omdøpt "Hidle". 62    
  63 1965 ►   : Satt i trafikk Stavanger - Jørpeland. 63    
  64 10.05.1966   : I opplag, Stavanger. 64    
  65 02.01.1968   : Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. Salgssum: 1 500 NOK. 65  - / [P] "Fjordabåtene"  
  66 05.02.1968   : Slettet fra Stavanger Skipsregister. 66    
  67 08.1975   : Rapportert fortsatt liggende ved Brødrene Anda a/s, Stavanger. 67  [P] "Skipet" 1/1976  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau