A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter          
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  M/s "EKSPRESS II" 1938 - 1940 / 1945 - 1949    
  M/s "STRAND" 1945 - 1965    
  M/s "HIDLE" 1965 - 1968    
       
  Fortegnelse nr.:   P94          
  Oppdatert:   31.08.2020          
  Periode:   1938 - 1940 / 1945  - 1968          
  Fotografi:            
  Status:   Opphogget          
       
       
1  Byggeår    1937   1  [P] "Skipet" 2/1990    
2  Byggenummer    2   2  [P] "Skipet" 2/1990    
3  Skrog    Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   3  [P] "Skipet" 2/1990    
4  Utrustning    Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   4  [P] "Skipet" 2/1990    
             
5  Kjenningssignal    L J Y X   5  -   5  -    
                     
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -    
                     
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  Navn    "Ekspress II"   8  1938 - 1949   8  [P] "Skipet" 2/1990    
9      "Strand"   9  1949 - 1965   9  [P] "Skipet" 2/1990    
10      "Hidle"   10  1965 - 1977   10  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
11  Rederi / eierforhold    Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   11  1938 - 1968   11  [P] "Fjordabåtene"    
12      Brødrene Anda a/s, Stavanger   12  1968 - 1977   12  [P] "Den hvite flåte"    
                     
13  Type    -   13  -   13  -    
                     
14  Skrogutforming    Konvensjonelt, rigget som jakt   14  -   14  [P] "Fjordabådane"    
                     
15  Klasse    DNV1A1-I   15  -   15  [N] sjohistorie.no    
                     
16  Materiale    Stål   16  -   16  [N] warsailors.com    
                     
17  Maskinfabrikant A  Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, Augsburg, Tyskland   17  1937 - 1946   17  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
18  Maskin produsert A  1938   18  -   18  [P] "Den hvite flåte"    
19   B  1946   19  -   19  [P] "Den hvite flåte"    
                     
20  Maskin A  1 x 4TEV MAN 6 syl. diesel   20  1938 - 1946   20  [P] "Skipet" 2/1990    
21   B  2 x 4TEV Grey Marine 64-HN9 6 syl. diesel   21  1946 - 1968   21  [P] "Den hvite flåte"    
                     
22  Effekt A  182 bhk   22  1938 - 1946   22  [P] "Skipet" 2/1990    
23   B  220 bhk v/ 1500 o/min   23  1946 - 1968   23  [P] "Den hvite flåte"    
                     
24  Fart A  13.5 kn   24  1937 - 1946   24  [P] "Den hvite flåte"    
                     
25  Forbruk    -   25  -   25  -    
                     
26  Lengde    29.11 m   26  -   26  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
27  Bredde    4.60 m   27  -   27  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
28  Dyptgående    1.74 m   28  -   28  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
29  Brutto registertonn A  58.31 t   29  1938 - 1946   29  [P] "Den hvite flåte"    
30   B  85.04 t   30  1946 - 1968   30  [P] "Den hvite flåte"    
                     
31  Netto registertonn A  28.26 t   31  1938 - 1946   31  [P] "Fjordabådane"    
32   B  48.08 t   32  1946 - 1968   32  [P] "Fjordabådane"    
                     
33  Dødvekttonn    -   33  -   33  -    
                     
34  Bilkapasitet    1   34  -   34  HMI    
                     
35  Trailerkapasitet    0   35  -   35  HMI    
                     
36  Passasjersertifikat A  160   36  1938 - 1968   36  [P] "Den hvite flåte"    
37   C  0   37  1968 - 1977   37  HMI    
                     
38  Mannskap    Kaptein, styrmann, matros, maskinist   38  1938 - 1968   38  [P] "Den hvite flåte"    
                     
39  Passasjerlugarer    0   39  -   39  HMI    
                     
40  Mannskapslugarer    4   40  -   40  HMI    
                     
41  Dekkshøyde    Fri   41  -   41  HMI    
                     
42  Tillatt akseltrykk    -   42  -   42  -    
                     
43  Tilleggsinformasjon    Dobbeltror   43  -   43  [P] "Den hvite flåte"    
       
       
44   03.05.1938   Sjøsatt. 44 [P] "Fjordabåtene"    
45   06.1938   Levert fra Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Ekspress II" [A]. Hjemmehavn: Stavanger. 45 [P] "Fjordabådane"    
46   10.06.1938   Satt i trafikk Stavanger - Sandeid. 46 [P] "Fjordabådane"    
47   pr.06.1939   I trafikk Stavanger - Aamsosen. 47 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1939"    
48   13.09.1938   Innført i Stavanger Skipsregister. 48 [P] "Fjordabådane"    
49   15.04.1940   Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. I bruk til personelltransport. 49 [P] "Skipet" 2/1990    
50   ultimo 05.1945   Tilbakelevert. 50 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"    
51       Til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger for reparasjon og ombygging. 51 [N] warsasilors.com    
52   vår 1946   Reparert og ombygget ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger: Nye maskiner [B]. 52 [P] "Den hvite flåte" / [P] "Fjordabådane"    
53   12.07.1946   Ommålt [B]. 53 [P] "Fjordabådane"    
54   vinter 1947   Satt i trafikk Stavanger - Sandeid / Stavanger - Jørpeland. 54 [P] "Fjordabådane"    
55   pr.06.1948   I trafikk Stavanger - Botne / Stavanger - Skipevåg / Stavanger - Vikevåg. 55 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1948"    
56   22.06.1949   Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 56 -    
57   17.08.1949   Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 57 -    
58   22.12.1949   Omdøpt "Strand". 58 [P] "Den hvite flåte"    
59   20.07.1951   En dame skadet etter å ha falt igjennom benk og ned i en mannskapslugar. 59 [A] Stavanger Aftenblad 21.07.1951    
60   pr.05.1953   I trafikk Stavanger - Botne / Stavanger - Høyvik / Stavanger - Utstein Kloster / Stavanger - Steinnesvåg. 60 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1953"    
61   pr.06.1954   I trafikk Stavanger - Botne / Stavanger - Høyvik / Stavanger - Sørbø. 61 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1954"    
62   30.06.1956   Grunnstøtte, Foldøy p.g.a beruset kaptein. 62 [A] Stavanger Aftenblad 03.07.1956    
63   pr.06.1963   I trafikk Stavanger - Botne / Stavanger - Utstein Kloster. 63 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1963"    
64   03.12.1965   Omdøpt "Hidle". 64 [P] "Fjordabådane"    
65   1965 ►   Satt i trafikk Stavanger - Jørpeland. 65 -    
66   10.05.1966   I opplag, Stavanger. 66 [N] warsasilors.com    
67   02.01.1968   Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. Sertifikat endret [C]. 67 [P] "Den hvite flåte"    
68       Salgssum: 1 500 NOK. 68 [P] "Fjordabåtene"    
69   03.02.1968   Ferdig opphogget. 69 [P] "Fjordabådane"    
70   05.02.1968   Slettet fra Stavanger Skipsregister. 70 [P] "Den hvite flåte"    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau