HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  M/s "EKSPRESS" 1937-1940 / 1945-1961     M/s "SNØGG" 1961-1971 0 FOTOGRAFI OPPDATERT 08.02.2018
Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde
1  PERIODE       1937 - 1940 / 1945 - 1971     1  
2  KJENNINGSSIGNAL       LJOE   2  
3  IMO-NUMMER           3  
4  MMSI-NUMMER           4  
5  NAVN   "Ekspress" 1937 - 1940 5  [P] "Skipet" 2/1990
6     "Ekspress I" 1940 - 1945 6  [P] "Skipet" 2/1990
7     "Ekspress" 1945 - 1961 7  
8     "Snøgg" 1961 - 1971 8  [P] "Skipet" 2/1990
9       "Holly" 1971 - 1977 9  [P] "Skipet" 2/1990
10  REDERI / EIERFORHOLD       Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1937 - 1971 9  [P] "Fjordabåtene"    
11     Lars Hovland & Co., Jørpeland 1971 - 1977 10        
12           Brødrene Anda a/s, Stavanger 1977 11        
13  BYGGEÅR       1937   13  [P] "Skipet" 2/1990
14  BYGGENUMMER       1   14  [P] "Skipet" 2/1990
15  SKROG       Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   15  [P] "Skipet" 2/1990
16  UTRUSTNING       Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   16  [P] "Skipet" 2/1990
17  TYPE           17  
18  SKROG       Konvensjonelt, rigget som jakt   18  Observasjon / -
19  KLASSE           19  
20  MATERIALE           20  
21  MASKINFABRIKANT   1Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, Augsburg, Tyskland 1937 - 1946 21  [P] "Skipet" 2/1990
22  MASKIN PRODUSERT       1► 1937   22  
23           2► 1946   23  
24  MASKIN   11 x 4TEV MAN 6 syl. diesel 1937 - 1946 24  [P] "Skipet" 2/1990
25     22 x 4TEV Grey Marine 64-HN9 6 syl. diesel 1946 - 1977 25  [P] "Skipet" 2/1990
26  EFFEKT       1182 bhk 1937 - 1946 26  [P] "Skipet" 2/1990
27           2220 bhk 1946 - 1977 27  [P] "Skipet" 2/1990
28  FART       13.5 kn   28  [P] "Skipet" 1/1991
29  FORBRUK           29  
30  LENGDE   28.74 m   30  [P] "Skipet" 2/1990
31  BREDDE       04.60 m   31  [P] "Skipet" 2/1990
32  DYBDE       01.58 m   32  [P] "Skipet" 2/1990
33  BRUTTO REGISTERTONNASJE   1 51.09 t 1937 - 1946 33  
34     2 63.12 t 1946 - 1977 34  
35  NETTO REGISTERTONNASJE       1 25.86 t 1937 - 1946 35  
36           2 34.04 t 1946 - 1977 36  
37  DØDVEKTTONNASJE           37  
38  BILER   1   38  
39  TRAILERE       0   39  Observasjon
40  PASSASJERER   1 160 1937 - 1971 40  
41           3 0 1971 - 1977 41  [P] "Skipet" 2/1990
42  MANNSKAP       Kaptein, styrmann, matros, maskinist 1937 - 1971 42  [P] "Fjordabåtene"
43  PASSASJERLUGARER   0   43  Observasjon
44  MANNSKAPSLUGARER       4   44  Observasjon
45  DEKKSHØYDE       Fri   45  Observasjon
46  AKSELTRYKK           46  
47  TILLEGGSINFORMASJON           47  
48  STATUS       Opphogget 1977 48  
49 16.04.1937   : Sjøsatt ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 49  [P] "Fjordabåtene"
50 09.06.1937   : Levert fra Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Ekspress" 1►. Hjemmehavn: Stavanger. 50  [P] "Skipet" 2/1990
51    : Gikk prøvetur. 51  [P] "Fjordabåtene"
52 15.06.1937   : Satt i trafikk Stavanger - Sandeid. 52  - / [P] "Fjordabåtene"
53 18.11.1937   : Innført i Stavanger Skipsregister. 53  
54 10.06.1938   : Satt i trafikk Stavanger - Sørbø / Stavanger - Tau / Stavanger - Jørpeland. 54  
55 13.04.1940   : Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. Omdøpt "Ekspress I". I bruk som patruljefartøy og personelltransport. 55  [P] "Skipet" 2/1990
56 05.1945   : Tilbakelevert. 56  [P] "Skipet" 2/1990
57    : Omdøpt "Ekspress". Til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger for reparasjon og ombygging. 57  
58 14.05.1946   : Reparert og ombygget ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger: Større bro-parti og nye maskiner 2►. Satt i trafikk Stavanger - Botne / Stavanger - Sørbø. 58  
59 23.06.1948   : Satt i trafikk Stavanger - Botne / Stavanger - Sørbø / Stavanger - Sjernarøy. 59  
60 18.08.1948   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Sjernarøy. 60  
61 22.06.1949   : Satt i trafikk Stavanger - Botne / Stavanger - Sørbø / Stavanger - Muslandsvåg. 61  
62 17.08.1949   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Muslandsvåg. 62  
63 ca.1953   : Satt i trafikk Stavanger - Sørbø / Stavanger - Muslandsvåg. 63  
64 25.05.1961   : Omdøpt "Snøgg". 64  - / [P] "Fjordabåtene"
65 ca.1963   : Satt i trafikk Stavanger - Utstein Kloster / Stavanger - Jørpeland / Stavanger - Steinnesvåg. 65  
66 15.09.1963   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Steinnesvåg. 66  
67 16.09.1966   : Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg / Stavanger - Jørpeland / Stavanger - Høyvik. 67  
68 25.06.1969   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Vikevåg / Stavanger - Høyvik. 68  
69 15.02.1971   : Solgt til Lars Hovland & Co., Jørpeland. Omdøpt "Holly". Omklassifisert til arbeidsfartøy 3►. 69  
70 1975   : Sank ved kai, Jørpeland. 70  [P] "Skipet" 2/1990
71 04.01.1977   : Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. 71