HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P87       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/s "EKSPRESS" 1937 - 1940 / 1945 - 1961     M/s "SNØGG" 1961 - 1971   FOTOGRAFI   OPPDATERT 08.02.2018  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
               
  1  PERIODE 1937 - 1940 / 1945 - 1971   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LJOE   2    
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Ekspress" 1937 - 1940 5  [P] "Skipet" 2/1990  
  6   "Ekspress I" 1940 - 1945 6  [P] "Skipet" 2/1990  
  7   "Ekspress" 1945 - 1961 7    
  8   "Snøgg" 1961 - 1971 8  [P] "Skipet" 2/1990  
  9   "Holly" 1971 - 1977 9  [P] "Skipet" 2/1990  
               
  10  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1937 - 1971 10  [P] "Fjordabåtene"  
  11   Lars Hovland & Co., Jørpeland 1971 - 1977 11    
  12   Brødrene Anda a/s, Stavanger 1977 12    
 
  13  BYGGEÅR 1937   13  [P] "Skipet" 2/1990  
  14  BYGGENUMMER 1   14  [P] "Skipet" 2/1990  
  15  SKROG Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   15  [P] "Skipet" 2/1990  
  16  UTRUSTNING Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   16  [P] "Skipet" 2/1990  
  17  TYPE -   17    
  18  SKROG Konvensjonelt, rigget som jakt   18  Observasjon / -  
  19  KLASSE -   19    
  20  MATERIALE -   20    
  21  MASKINFABRIKANT [1]  Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, Augsburg, Tyskland 1937 - 1946 21  [P] "Skipet" 2/1990  
  22  MASKIN PRODUSERT [1]  1937   22    
  23   [2]  1946   23    
  24  MASKIN [1]  1 x 4TEV MAN 6 syl. diesel 1937 - 1946 24  [P] "Skipet" 2/1990  
  25   [2]  2 x 4TEV Grey Marine 64-HN9 6 syl. diesel 1946 - 1977 25  [P] "Skipet" 2/1990  
  26  EFFEKT [1]  182 bhk 1937 - 1946 26  [P] "Skipet" 2/1990  
  27   [2]  220 bhk 1946 - 1977 27  [P] "Skipet" 2/1990  
  28  FART [1]  13.5 kn 1937 - 1946 28  [P] "Skipet" 1/1991  
  29  FORBRUK -   29    
  30  LENGDE 28.74 m   30  [P] "Skipet" 2/1990  
  31  BREDDE 4.60 m   31  [P] "Skipet" 2/1990  
  32  DYBDE 1.58 m   32  [P] "Skipet" 2/1990  
  33  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  51.09 t 1937 - 1946 33    
  34   [2]  63.12 t 1946 - 1977 34    
  35  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  25.86 t 1937 - 1946 35    
  36   [2]  34.04 t 1946 - 1977 36    
  37  DØDVEKTTONNASJE -   37    
  38  BILER 1   38    
  39  TRAILERE 0   39  Observasjon  
  40  PASSASJERER [1]  160 1937 - 1971 40    
  41   [3]  0 1971 - 1977 41  [P] "Skipet" 2/1990  
  42  MANNSKAP Kaptein, styrmann, matros, maskinist 1937 - 1971 42  [P] "Fjordabåtene"  
  43  PASSASJERLUGARER 0   43  Observasjon  
  44  MANNSKAPSLUGARER 4   44  Observasjon  
  45  DEKKSHØYDE Fri   45  Observasjon  
  46  AKSELTRYKK -   46    
  47  TILLEGGSINFORMASJON -   47    
  48  STATUS Opphogget 1977 48    
 
  49 16.04.1937   : Sjøsatt ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 49  [P] "Fjordabåtene"  
  50 09.06.1937   : Levert fra Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Ekspress" [1]. Hjemmehavn: Stavanger. 50  [P] "Skipet" 2/1990  
  51    : Gikk prøvetur. 51  [P] "Fjordabåtene"  
  52 15.06.1937   : Satt i trafikk Stavanger - Sandeid. 52  - / [P] "Fjordabåtene"  
  53 18.11.1937   : Innført i Stavanger Skipsregister. 53    
  54 10.06.1938   : Satt i trafikk Stavanger - Sørbø / Stavanger - Tau / Stavanger - Jørpeland. 54    
  55 13.04.1940   : Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. Omdøpt "Ekspress I". I bruk som patruljefartøy og personelltransport. 55  [P] "Skipet" 2/1990  
  56 05.1945   : Tilbakelevert. 56  [P] "Skipet" 2/1990  
  57    : Omdøpt "Ekspress". Til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger for reparasjon og ombygging. 57    
  58 14.05.1946   : Reparert og ombygget ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger: Større bro-parti og nye maskiner [2]. Satt i trafikk Stavanger - Botne / Stavanger - Sørbø. 58    
  59 23.06.1948   : Satt i trafikk Stavanger - Botne / Stavanger - Sørbø / Stavanger - Sjernarøy. 59    
  60 18.08.1948   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Sjernarøy. 60    
  61 22.06.1949   : Satt i trafikk Stavanger - Botne / Stavanger - Sørbø / Stavanger - Muslandsvåg. 61    
  62 17.08.1949   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Muslandsvåg. 62    
  63 ca.1953   : Satt i trafikk Stavanger - Sørbø / Stavanger - Muslandsvåg. 63    
  64 25.05.1961   : Omdøpt "Snøgg". 64  - / [P] "Fjordabåtene"  
  65 ca.1963   : Satt i trafikk Stavanger - Utstein Kloster / Stavanger - Jørpeland / Stavanger - Steinnesvåg. 65    
  66 15.09.1963   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Steinnesvåg. 66    
  67 16.09.1966   : Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg / Stavanger - Jørpeland / Stavanger - Høyvik. 67    
  68 25.06.1969   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Vikevåg / Stavanger - Høyvik. 68    
  69 15.02.1971   : Solgt til Lars Hovland & Co., Jørpeland. Omdøpt "Holly". Omklassifisert til arbeidsfartøy [3]. 69    
  70 1975   : Sank ved kai, Jørpeland. 70  [P] "Skipet" 2/1990  
  71 04.01.1977   : Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. 71    
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau