HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  D/s "EIRA" 1896-1915 / 1918-1930 0 FOTOGRAFI OPPDATERT 27.03.2017
Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde
1  PERIODE       1896 - 1915 / 1918 - 1930     1  
2  KJENNINGSSIGNAL       JRQS 1891 - etter 1891 2  [P] "Skipet" 2/1991
3           LDPV etter 1891 - 3  
4  IMO-NUMMER           4  
5  MMSI-NUMMER           5  
6  NAVN   "Eira"   6  P] "Skipet" 2/1991
7  REDERI / EIERFORHOLD       Romsdalens Dampskibsselskab a/s, Molde 1891 - 1896 7  [P] Skipet 2/1991
8       Sandnæs, Stavanger og Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnæs 1896 - 1922 8  [P] "Skipet" 2/1991
9       Sandnæs-Stavanger-Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnes 1922 - 1924 9  [P] "Skipet" 2/1991
10       Harald Eide, Fiskå 1924 - 1925 10  [N] jonelaugaland.blogspot.com 25.11.2017
11       Harald Eide, Fiskå og Kristen Warland, Fiskå. 1925 - 1928 11  [P] "Skipet" 2/1991
12       Jøsenfjord a/s, Vadla 1928 - 1931 12  
13       Hjelme & Herlø Dampskibsselsab a/s, Bergen 1931 - 1944 13  [P] "Skipet" 2/1991
14       Øygardsbaatene L/L, Bergen 1944 - 1952 14  [P] "Skipet" 2/1991
15       Stavanger Skipsopphugnings Co. a/s, Stavanger 1952 15  
16     Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger 1952 16  
17           P/r Eira, Svolvær 1952 - 17  
18  BYGGEÅR       1891   18  [P] "Skipet" 2/1991
19  BYGGENUMMER       56   19  [P] "Skipet" 2/1991
20  SKROG       Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondhjem   20  [P] "Skipet" 2/1991
21  UTRUSTNING       Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondhjem   21  [P] "Skipet" 2/1991
22  TYPE           22  
23  SKROG       Konvensjonelt   23  Observasjon
24  KLASSE           24  
25  MATERIALE           25  
26  MASKINFABRIKANT   1Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondhjem 1891 - 1934 26  [P] "Skipet" 2/1991
27  MASKIN PRODUSERT       11891   27  [P] "Skipet" 2/1991
28           41926   28  [P] "Skipet" 2/1991
29  MASKIN   11 x Compound 2 syl. damp 1891 - 1934 29  [P] "Skipet" 2/1991
30     31 x diesel 1934 - 1952 30  
31     41 x 4TEV MWM 6 syl. diesel 1952, bygget 1926 - 31  
32  EFFEKT       1133 ihk 1891 - 1934 32  [P] "Skipet" 2/1991
33           4270 bhk 1952 - 33  
34  FART           34  
35  FORBRUK           35  
36  LENGDE   122.01 m 1891 - 1906 36  
37     226.55 m 1906 - 37  
38  BREDDE       104.54 m 1891 - 1906 38  [P] "Skipet" 2/1991
39     204.42 m 1906 - 1952 39  
40           404.45 m 1952 - 40  
41  DYBDE   102.19 m 1891 - 1906 41  [P] "Skipet" 2/1991
42     202.16 m 1906 - 1952 42  
43           402.38 m 1952 - 43  
44  BRUTTO REGISTERTONNASJE   1 90.56 t 1891 - 1906 44  
45     2 96.30 t 1906 - 1934 45  
46     3 88.77 t 1934 - 1952 46  
47     4 79.08 t 1952 - 47  
48  NETTO REGISTERTONNASJE       1 53.93 t 1891 - 1906 48  
49     2 52.04 t 1906 - 1934 49  
50     3 50.88 t 1934 - 1952 50  
51           4 36.98 t 1952 - 51  
52  DØDVEKTTONNASJE           52  
53  BILER   0   53  Observasjon
54  TRAILERE       0   54  Observasjon
55  PASSASJERER   1 184 1891 - 1952 55  [P] "Skipet" 2/1991
56           4 0 1952 - 56  Observasjon
57  MANNSKAP           57  
58  PASSASJERLUGARER   0 1929 - 1981 58  Observasjon
59  MANNSKAPSLUGARER       Ja   59  Observasjon
60  DEKKSHØYDE       0   60  Observasjon
61  AKSELTRYKK       0   61  Observasjon
62  TILLEGGSINFORMASJON           62      
63  STATUS       Ukjent 63  
 
64 1891   : Levert fra Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondhjem til Romsdalens Dampskibsselskab a/s, Molde som "Eira" 1►.  Innført i Molde Skipsregister. Hjemmehavn: Molde. 64  [P] "Skipet" 2/1991
65 05.1896   : Solgt til Sandnæs, Stavanger og Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnæs. Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Sandnes. 65  [P] "Skipet" 2/1991
66    : Salgssum: 27 000 NOK. 66  
67 13.06.1896   : Satt i trafikk Stavanger - Dirdal. 67  
68 06.10.1903   : Hjemmehavn: Stavanger. 68  
69 11.06.1906   : Ombygget ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger 2►. 69  
70 16.06.1906   : Hjemmehavn: Sandnes. 70  
71 03.1915   : Rekvirert av Den Kongelige Norske Marine. I bruk som nøytralitetsvakt ved Odderøya Fort, Kristiansand. 71  
72 01.1918   : Tilbakelevert. 72  
73 1922   : Drift og eierskap overført til Sandnæs-Stavanger-Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnes. 73  [P] "Skipet" 2/1991
74 09.11.1924   : Solgt til Harald Eide, Fiskå. Salgssum: 20 000 NOK. 74  
75 30.12.1924   : Hjemmehavn: Stavanger. 75  
76 13.05.1925   : Solgt til Harald Eide, Fiskå og Kristen Warland, Fiskå (50/50). 76  
77    : Satt i trafikk Stavanger - Årdal. 77  - / [P] Skipet 2/1991
78 01.08.1928   : Solgt til Jøsenfjord a/s, Vadla. Salgssum: 25 000 NOK. Samme trafikk. 78  
79 vår 1930   : Utleid til Hjelme & Herlø Dampskibsselsab a/s, Bergen. 79  [P] "Skipet" 2/1991
80    : Satt i trafikk Bergen - Hernar. 80  Observasjon
81 13.01.1931   : Solgt til Hjelme & Herlø Dampskibsselsab a/s, Bergen. Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. Salgssum: 20 000 NOK. 81  - / [P] "Skipet" 2/1991
82    : Samme trafikk. 82  [P] "Skipet" 4/1999
83 18.06.1934   : Ombygget blant annet med ny maskin 3►. 83  
84 1944   : Drift og eierskap overført til Øygardsbaatene L/L, Bergen. 84  [P] "Skipet" 2/1991
85 30.03.1947   : Gikk i fjellveggen i tett snødrev, Herdlafjorden. Fikk stort hull i baugen. 85  [P] "Skipet" 4/1999
86    : Landsatt og sank ved Blomvåg. Senere hevet av bergingsfartøyet "Herkules". 86  
87 1950   : Lagt i opplag. 87  
88 01.04.1952   : Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 88  
89 29.05.1952   : Solgt til Stavanger Skipsopphugnings Co. a/s, Stavanger. Salgssum: 5000 NOK. 89  
90 31.05.1952   : Solgt til Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger. Salgssum: 9000 NOK. 90  
91 09.1952   : Ombygget til lastefartøy ved Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger 4►. 91  
92    : Maskinen var en tidligere hjelpemotor på den tyske krysseren "Königsberg". 92  [P] "Skipet" 2/1991
93 29.10.1952   : Solgt til Eira p/r, Svolvær. Salgssum: 142 500 NOK. 93  
94 08.12.1952   : Fikk maskinhavari og strandet, Skjervøy. Var på reise fra Måløy til Finnmark med sild.    94  [P] "Skipet" 2/1991
95 12.02.1953   : Slettet fra Stavanger Skipsregister. 95