EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    D/s "EIRA" 1896-1915 / 1918-1930   FOTOGRAFI   OPPDATERT 19.01.2019  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1896 - 1915 / 1918 - 1930     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       JRQS 1891 - etter 1891 2  [P] "Skipet" 2/1991  
  3           LDPV etter 1891 - 3    
  4  IMO-NUMMER           4    
  5  MMSI-NUMMER           5    
  6  NAVN   "Eira"   6  P] "Skipet" 2/1991  
             
  7  REDERI / EIERFORHOLD       Romsdalens Dampskibsselskab a/s, Molde 1891 - 1896 7  [P] Skipet 2/1991  
  8       Sandnæs, Stavanger og Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnæs 1896 - 1922 8  [P] "Skipet" 2/1991  
  9       Sandnæs-Stavanger-Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnes 1922 - 1924 9  [P] "Skipet" 2/1991  
  10       Harald Eide, Fiskå 1924 - 1925 10  [N] jonelaugaland.blogspot.com 25.11.2017  
  11       Harald Eide, Fiskå og Kristen Warland, Fiskå. 1925 - 1928 11  [P] "Skipet" 2/1991  
  12       Jøsenfjord a/s, Vadla 1928 - 1931 12    
  13       Hjelme & Herlø Dampskibsselsab a/s, Bergen 1931 - 1944 13  [P] "Skipet" 2/1991  
  14       Øygardsbaatene L/L, Bergen 1944 - 1952 14  [P] "Skipet" 2/1991  
  15       Stavanger Skipsopphugnings Co. a/s, Stavanger 1952 15  [P] "Skipet" 2/2002  
  16     Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger 1952 16  [P] "Skipet" 2/2002  
  17           P/r Eira, Svolvær 1952 - 17    
 
  18  BYGGEÅR       1891   18  [P] "Skipet" 2/1991  
  19  BYGGENUMMER       56   19  [P] "Skipet" 2/1991  
  20  SKROG       Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondhjem   20  [P] "Skipet" 2/1991  
  21  UTRUSTNING       Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondhjem   21  [P] "Skipet" 2/1991  
  22  TYPE           22    
  23  SKROG       Konvensjonelt   23  Observasjon  
  24  KLASSE           24    
  25  MATERIALE           25    
  26  MASKINFABRIKANT       [1] Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondhjem 1891 - 1934 26  [P] "Skipet" 2/1991  
  27  MASKIN PRODUSERT   [1] 1891   27  [P] "Skipet" 2/1991  
  28           [4] 1926   28  [P] "Skipet" 2/1991  
  29  MASKIN   [1] 1 x Compound 2 syl. damp 1891 - 1934 29  [P] "Skipet" 2/1991  
  30     [3] 1 x diesel 1934 - 1952 30    
  31           [4] 1 x 4TEV MWM 6 syl. diesel 1952, bygget 1926 - 31    
  32  EFFEKT   [1] 133 ihk 1891 - 1934 32  [P] "Skipet" 2/1991  
  33     [4] 270 bhk 1952 - 33    
  34  FART           34    
  35  FORBRUK           35    
  36  LENGDE   [1] 22.01 m 1891 - 1906 36    
  37           [2] 26.55 m 1906 - 37    
  38  BREDDE   [1] 04.54 m 1891 - 1906 38  [P] "Skipet" 2/1991  
  39     [2] 04.42 m 1906 - 1952 39    
  40           [4] 04.45 m 1952 - 40    
  41  DYBDE   [1] 02.19 m 1891 - 1906 41  [P] "Skipet" 2/1991  
  42     [2] 02.16 m 1906 - 1952 42    
  43           [4] 02.38 m 1952 - 43    
  44  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 90.56 t 1891 - 1906 44    
  45     [2] 96.30 t 1906 - 1934 45    
  46     [3] 88.77 t 1934 - 1952 46    
  47           [4] 89.00 t 1952 - 47  [P] "Skipet" 2/2002  
  48  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 53.93 t 1891 - 1906 48    
  49     [2] 52.04 t 1906 - 1934 49    
  50     [3] 50.88 t 1934 - 1952 50    
  51           [4] 36.98 t 1952 - 51    
  52  DØDVEKTTONNASJE       [4] 150.00 t   52  [P] "Skipet" 2/2002  
  53  BILER   0   53  Observasjon  
  54  TRAILERE       0   54  Observasjon  
  55  PASSASJERER   [1] 184 1891 - 1952 55  [P] "Skipet" 2/1991  
  56     [4] 0 1952 - 56  Observasjon  
  57  MANNSKAP           57    
  58  PASSASJERLUGARER       0 1929 - 1981 58  Observasjon  
  59  MANNSKAPSLUGARER       Ja   59  Observasjon  
  60  DEKKSHØYDE       0   60  Observasjon  
  61  AKSELTRYKK       0   61  Observasjon  
  62  TILLEGGSINFORMASJON           62        
  63  STATUS       Ukjent 63    
       
  64 1891   : Levert fra Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondhjem til Romsdalens Dampskibsselskab a/s, Molde som "Eira" [1].  Innført i Molde Skipsregister. Hjemmehavn: Molde. 64  [P] "Skipet" 2/1991  
  65 05.1896   : Solgt til Sandnæs, Stavanger og Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnæs. Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Sandnes. 65  [P] "Skipet" 2/1991  
  66    : Salgssum: 27 000 NOK. 66    
  67 13.06.1896   : Satt i trafikk Stavanger - Dirdal. 67    
  68 06.10.1903   : Hjemmehavn: Stavanger. 68    
  69 11.06.1906   : Ombygget ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger [2]. 69    
  70 16.06.1906   : Hjemmehavn: Sandnes. 70    
  71 03.1915   : Rekvirert av Den Kongelige Norske Marine. I bruk som nøytralitetsvakt ved Odderøya Fort, Kristiansand. 71    
  72 01.1918   : Tilbakelevert. 72    
  73 1922   : Drift og eierskap overført til Sandnæs-Stavanger-Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnes. 73  [P] "Skipet" 2/1991  
  74 09.11.1924   : Solgt til Harald Eide, Fiskå. Salgssum: 20 000 NOK. 74    
  75 30.12.1924   : Hjemmehavn: Stavanger. 75    
  76 13.05.1925   : Solgt til Harald Eide, Fiskå og Kristen Warland, Fiskå (50/50). 76    
  77    : Satt i trafikk Stavanger - Årdal. 77  - / [P] Skipet 2/1991  
  78 01.08.1928   : Solgt til Jøsenfjord a/s, Vadla. Salgssum: 25 000 NOK. Samme trafikk. 78    
  79 vår 1930   : Utleid til Hjelme & Herlø Dampskibsselsab a/s, Bergen. 79  [P] "Skipet" 2/1991  
  80    : Satt i trafikk Bergen - Hernar. 80  Observasjon  
  81 13.01.1931   : Solgt til Hjelme & Herlø Dampskibsselsab a/s, Bergen. Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. Salgssum: 20 000 NOK. 81  - / [P] "Skipet" 2/1991  
  82    : Samme trafikk. 82  [P] "Skipet" 4/1999  
  83 18.06.1934   : Ombygget blant annet med ny maskin [3]. 83    
  84 1944   : Drift og eierskap overført til Øygardsbaatene L/L, Bergen. 84  [P] "Skipet" 2/1991  
  85 30.03.1947   : Gikk i fjellveggen i tett snødrev, Herdlafjorden. Fikk stort hull i baugen. 85  [P] "Skipet" 4/1999  
  86    : Landsatt og sank ved Blomvåg. Senere hevet av bergingsfartøyet "Herkules". 86    
  87 1950   : Lagt i opplag. 87    
  88 01.04.1952   : Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 88    
  89 29.05.1952   : Solgt til Stavanger Skipsopphugnings Co. a/s, Stavanger. Salgssum: 5000 NOK. 89    
  90 31.05.1952   : Solgt til Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger. Salgssum: 9000 NOK. 90    
  91 09.1952   : Ombygget til lastefartøy ved Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger [4]. 91  - / [P] "Skipet" 1/2002  
  92    : Maskinen var en tidligere hjelpemotor på den tyske krysseren "Königsberg". 92  [P] "Skipet" 2/1991  
  93 29.10.1952   : Solgt til Eira p/r, Svolvær. 93    
  94    : Salgssum: 142 500 NOK. 94  [P] "Skipet" 2/2002  
  95 08.12.1952   : Fikk maskinhavari og strandet, Skjervøy. Var på reise fra Måløy til Finnmark med sild.    95  [P] "Skipet" 2/1991  
  96 12.02.1953   : Slettet fra Stavanger Skipsregister. 96