SKIPSARKIV ROGALAND
 
       
 
   KILDEHENVISNINGER    
               [A] = AVIS    
           [K] = KORRESPONDANSE    
    EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND      [N] = NETTSIDE    
    © HMI / org.nr. 995 113 503 / e-post: hmi[a]online.no / tlf.: 93 20 49 06      [O] = OBSERVASJON    
                 [P] = PUBLIKASJONER    
 
     
    D/s "EIRA" 1896-1930                            
         
 
1 -   PERIODE   : 1896-1930         1 -   [O]        
  2 -   KJENNINGSSIGNAL : JRQS [1891], LDPV [etter 1891]       2 -   [P] Skipet 2/1991 | -      
  3 -   IMO-NUMMER   : -         3 -           
  4 -   MMSI-NUMMER   : -         4 -           
  5 -   NAVN   : [1891] "Eira"     5 -   [P] Skipet 2/1991      
  6 -                6 -           
 
7 -                7 -           
  8 -                8 -           
OPPDATERT 9 -                9 -           
27.03.2017 10 -                10 -           
  11 -                11 -           
  12 -                12 -           
  © Fotografi: Kristian Berge 13 -                13 -           
  Lokalisering: Dirdal 14 -                14 -           
             
  15  BYGGET    : 1891                     15 -   [P] Skipet 2/1991      
  16  BYGGNUMMER   : 56                     16 -   [P] Skipet 2/1991      
  17  SKROG   : Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondhjem                 17 -   [P] Skipet 2/1991      
  18  UTRUSTNING   : Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondhjem     18 -   [P] Skipet 2/1991      
  19  TYPE   : -                     19 -           
  20  SKROG   : Konvensjonelt                     20 -   [O]        
  21  KLASSE   : -                     21 -           
  22  MATERIALE   : -                     22 -           
  23  MASKINFABRIKANT : [1] Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondhjem [1891]     23 -   [1] [P] Skipet 2/1991      
  24  MASKIN PRODUSERT : [1] 1891 [4] 1926                     24 -   [P] Skipet 2/1991      
  25  MASKIN   : [1] 1 x Compound 2 syl. damp [1891] [3] 1 x diesel [1934] [4] 1 x 4TEV MWM 6 syl. diesel [1952, bygget 1926]           25 -   [1] [P] Skipet 2/1991      
  26  EFFEKT   : [1] 133 ihk [1891-1934] [4] 270 bhk [1952]                 26 -   [1] [P] Skipet 2/1991      
  27  FART   : -                     27 -           
  28  FORBRUK   : -                     28 -           
  29  LENGDE   : [1] 22.01 m [1891] [2] 26.55 m [1906]     29 -           
  30  BREDDE   : [1] 04.54 m [1891] [2] 04.42 m [1906] [4] 04.45 m [1952]               30 -   [1] [P] Skipet 2/1991      
  31  DYBDE   : [1] 02.19 m [1891] [2] 02.16 m [1906] [4] 02.38 m [1952]               31 -   [1] [P] Skipet 2/1991      
  32  BRUTTO REG. TONN : [1] 90.56 t [1891] [2] 96.30 t [1906] [3] 88.77 t [1934] [4] 79.08 t [1952]               32 -           
  33  NETTO REG. TONN : [1] 53.93 t [1891] [2] 52.04 m [1906] [3] 50.88 t [1934] [4] 36.98 t [1952]             33 -           
  34  DØDVEKTTONN : -     34 -           
  35  BILER   : 0                     35 -   [O]        
  36  TRAILERE   : 0                     36 -   [O]        
  37  PASSASJERER   : [1] 184 [1891] [4] 0 [1952]                   37 -   [1] [P] Skipet 2/1991 [4] [O]      
  38  PASSASJERLUGARER  : 0                     38 -   [O]        
  39  MANNSKAPSLUGARER : -                     39 -           
  40  DEKKSHØYDE   : 0                     40 -   [O]        
  41  AKSELTRYKK   : 0                     41 -   [O]        
  42  STATUS   Ukjent                     42 -           
             
  43  TILLEGGSINFORMASJON : -                     43 -           
     
                                   
     
     
                                   
1891  44 : Levert fra Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondhjem til Romsdalens Dampskibsselskab a/s, Molde som "Eira" [1]. Innført i Molde Skipsregister. Hjemmehavn: Molde.       44 -   [P] Skipet 2/1991      
05.1896  45 : Solgt til Sandnæs, Stavanger og Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnæs. Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Sandnes. Salgssum: 27 000 NOK.     45 -   [P] Skipet 2/1991 | -      
13.06.1896  46 : Satt i trafikk Stavanger - Dirdal.                       46 -           
06.10.1903  47 : Hjemmehavn: Stavanger.                       47 -           
11.06.1906  48 : Ombygget ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger [2].                   48 -           
16.06.1906  49 : Hjemmehavn: Sandnes.     49 -           
03.1915  50 : Rekvirert av Den Kongelige Norske Marine. I bruk som nøytralitetsvakt ved Odderøya Fort, Kristiansand.               50 -           
01.1918  51 : Tilbakelevert.     51 -           
1922  52 : Drift og eierskap overført til Sandnæs-Stavanger-Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnes.               52 -   [P] Skipet 2/1991      
09.11.1924  53 : Solgt til Harald Eide, Fiskå. Salgssum: 20 000 NOK.                     53 -           
30.12.1924  54 : Hjemmehavn: Stavanger.                       54 -           
13.05.1925  55 : Solgt til Harald Eide, Fiskå og Kristen Warland, Fiskå (50/50). Satt i trafikk Stavanger - Årdal.               55 -   - | [P] Skipet 2/1991 | -      
01.08.1928  56 : Solgt til Jøsenfjord a/s, Vadla. Salgssum: 25 000 NOK. Samme trafikk.                 56 -           
vår 1930  57 : Utleid til Hjelme & Herlø Dampskibsselsab a/s, Bergen. Satt i trafikk Bergen - Hernar.                 57 -   [P] Skipet 2/1991 | [O]      
13.01.1931  58 : Solgt til Hjelme & Herlø Dampskibsselsab a/s, Bergen. Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. Salgssum: 20 000 NOK. Samme trafikk.     58 -   - | [P] Skipet 2/1991 | [P] Skipet 4/1999      
18.06.1934  59 : Ombygget blant annet med ny maskin [3].                     59 -           
1944  60 : Drift og eierskap overført til Øygardsbaatene L/L, Bergen.                   60 -   [P] Skipet 2/1991      
30.03.1947  61 : Gikk i fjellveggen i tett snødrev, Herdlafjorden. Landsatt og sank ved Blomvåg. Fikk stort hull i baugen. Senere hevet av bergingsfartøyet "Herkules".         61 -   [P] Skipet 4/1999 | - | [P] Skipet 4/1999 | - | -        
1950  62 : I opplag.                         62 -           
01.04.1952  63 : Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger.                   63 -           
29.05.1952  64 : Solgt til Stavanger Skipsopphugnings Co. a/s, Stavanger. Salgssum: 5000 NOK.                 64 -           
31.05.1952  65 : Solgt til Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger. Salgssum: 9000 NOK.                   65 -           
09.1952  66 : Ombygget til lastefartøy ved Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger [4]. Maskinen var en tidligere hjelpemotor på den tyske krysseren "Königsberg".         66 -   - | [P] Skipet 2/1991      
29.10.1952  67 : Solgt til Eira p/r, Svolvær. Salgssum: 142 500 NOK.                     67 -           
08.12.1952  68 : Fikk maskinhavari og strandet, Skjervøy. Var på reise fra Måløy til Finnmark med sild.                 68 -   [P] Skipet 2/1991      
12.02.1953  69 : Slettet fra Stavanger Skipsregister.                     69 -