A
  H    
 
 
  M     SKIPSARKIV ROGALAND  
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland  
                 
               
 
  Hjem      
  Kontakt      
  Kilder      
  Forklaring      
  Passasjerfartøy    
  Hurtigbåter      
  Bilferger      
     
     
     
     
     
     
     
  D/s "EIRA" 1896 - 1930  
     
  Fortegnelse nr.:   P86        
  Oppdatert:   16.02.2021        
  Periode:   1896 - 1930        
  Fotografi:          
  Status:   Havarert        
     
     
1  Byggeår    1891   1  [P] "Skipet" 2/1991  
2  Byggenummer    56   2  [P] "Skipet" 2/1991  
3  Skrog    Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim   3  [P] "Skipet" 2/1991  
4  Utrustning    Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim   4  [P] "Skipet" 2/1991  
           
5  Kjenningssignal    J R Q S   5  1891 - etter 1891   5  [P] "Skipet" 2/1991  
6      L D P B   6  etter 1891 - 1953   6  [P] "Skipet" 3/2015  
                   
7  IMO-nummer    -   7  -   7  -  
                   
8  MMSI-nummer    -   8  -   8  -  
                   
9  Navn    "Eira"   9  -   9  [P] "Skipet" 2/1991  
                   
10  Rederi / eierforhold    Romsdalens Dampskibsselskab a/s, Molde   10  1891 - 1896   10  [P] "Skipet" 2/1991  
11      Sandnæs, Stavanger og Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnæs   11  1896 - 1922   11  [P] "Skipet" 2/1991  
12      Sandnæs-Stavanger-Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnes   12  1922 - 1924   12  [P] "Skipet" 2/1991  
13      Harald Eide, Fiskå   13  1924 - 1925   13  [N] jonelaugaland.blogspot.com 25.11.2017  
14      Harald Eide og Kristen Warland, Fiskå   14  1925 - 1928   14  [P] "Skipet" 2/1991  
15      Jøsenfjord a/s, Vadla   15  1928 - 1931   15  [P] "Fjordvegen"  
16      Hjelme & Herlø Dampskibsselsab a/s, Bergen   16  1931 - 1944   16  [P] "Skipet" 2/1991  
17      Øygardsbaatene L/L, Bergen   17  1944 - 1952   17  [P] "Skipet" 2/1991  
18      Stavanger Skipsopphugnings Co. a/s, Stavanger   18  1952   18  [P] "Skipet" 2/2002  
19      Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger   19  1952   19  [P] "Skipet" 2/2002  
20      P/r Eira, Svolvær   20  1952 - 1953   20  [P] "Fjordabådane"  
                   
21  Type    -   21  -   21  -  
                   
22  Skrogutforming    Konvensjonelt, rigget som skonnert   22  -   22  [P] "Fjordabådane"  
                   
23  Klasse    -   23  -   23  -  
                   
24  Materiale    Stål   24  -   24  [N] warsailors.com  
                   
25  Maskinfabrikant E  Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim   25  1891 - 1934   25  [P] "Skipet" 2/1991  
                   
26  Maskin produsert E  1891   26  -   26  [P] "Skipet" 2/1991  
27   D  1926   27  -   27  [P] "Skipet" 2/1991  
                   
28  Maskin E  1 x Compound 2 syl. damp   28  1891 - 1934   28  [P] "Skipet" 2/1991  
29   C  1 x diesel   29  1934 - 1952   29  [P] "Fjordabådane"  
30   D  1 x 4TEV MWM 6 syl. diesel   30  1952 [bygget 1926] - 1953   30  -  
                   
31  Effekt E  133 ihk   31  1891 - 1934   31  [P] "Skipet" 2/1991  
32   D  270 bhk   32  1952 - 1953   32  -  
                   
33  Fart    -   33  -   33  -  
                   
34  Forbruk    -   34  -   34  -  
                   
35  Lengde E  22.01 m   35  1891 [målt 1903] - 1906   35  [P] "Fjordabådane"  
36   B  26.55 m   36  1906 - 1953   36  [P] "Fjordabådane"  
                   
37  Bredde E  4.54 m   37  1891 [målt 1903] - 1906   37  [P] "Skipet" 2/1991  
38   B  4.42 m   38  1906 - 1952   38  [P] "Fjordabådane"  
39   D  4.45 m   39  1952 - 1953   39  [P] "Fjordabådane"  
                   
40  Dyptgående E  2.19 m   40  1891 [målt 1903] - 1906   40  [P] "Skipet" 2/1991  
41   B  2.16 m   41  1906 - 1934   41  [P] "Fjordabådane"  
42   C  2.19 m   42  1934 - 1952   42  [P] "Fjordabådane"  
43   D  2.38 m   43  1952 - 1953   43  [P] "Fjordabådane"  
                   
44  Brutto registertonn E  89 t   44  1891 - 1903   44  [P] "Skipet" 3/1986  
45   A  149 t   45  1903 - 1906   45  [P] "Fjordabådane"  
46   B  187 t   46  1906 - 1934   46  [P] "Fjordabådane"  
47   C  222 t   47  1934 - 1952   47  [P] "Fjordabådane"  
48   D  217 t   48  1952 - 1953   48  [P] "Fjordabådane"  
                   
49  Netto registertonn A  117 t   49  1903 - 1906   49  [P] "Fjordabådane"  
50   B  129 t   50  1906 - 1934   50  [P] "Fjordabådane"  
51   C  167 t   51  1934 - 1952   51  [P] "Fjordabådane"  
52   D  125 t   52  1952 - 1953   52  [P] "Fjordabådane"  
                   
53  Dødvekttonn D  150 t   53  1952 - 1953   53  [P] "Skipet" 2/2002  
                   
54  Bilkapasitet    0   54  -   54  HMI  
                   
55  Trailerkapasitet    0   55  -   55  HMI  
                   
56  Passasjersertifikat E  173   56  1891 - 1952   56  [P] "Fjordabådane"  
57   D  0   57  1952 - 1953   57  HMI  
                   
58  Mannskap    Ja   58  -   58  HMI  
                   
59  Passasjerlugarer    0   59  -   59  HMI  
                   
60  Mannskapslugarer    Ja   60  -   60  HMI  
                   
61  Dekkshøyde    0   61  -   61  HMI  
                   
62  Tillatt akseltrykk    0   62  -   62  HMI  
                   
63  Tilleggsinformasjon    -   63  -   63  -  
     
     
64   1891   Levert fra Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondhjem til Romsdalens Dampskibsselskab a/s, Molde som "Eira" [E]. Innført i Molde Skipsregister. Hjemmehavn: Molde. 64 [P] "Skipet" 2/1991  
65   05.1896   Solgt til Sandnæs, Stavanger og Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnæs. Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Sandnes. 65 [P] "Skipet" 2/1991  
66       Salgssum: 27 000 NOK. 66 [A] Vestlandsposten 26.05.1896  
67   13.06.1896   Satt i trafikk Stavanger - Dirdal. 67 [P] "Fjordabådane"  
68   27.01.1903   Målt [A]. 68 [P] "Fjordabådane"  
69   06.10.1903   Hjemmehavn: Stavanger. 69 [P] "Fjordabådane"  
70   11.06.1906   Ombygget ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger [B]. 70 [P] "Fjordabådane"  
71   16.06.1906   Hjemmehavn: Sandnes. 71 [P] "Fjordabådane"  
72   03.1915   Rekvirert av Den Kongelige Norske Marine. I bruk som nøytralitetsvakt ved Odderøya Fort, Kristiansand. 72 [P] "Fjordabådane"  
73   ca.04.1915   Tilbakelevert. 73 [P] "Fjordabådane"  
74   1922   Drift og eierskap overført til Sandnæs-Stavanger-Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnes. 74 [P] "Skipet" 2/1991  
75   09.11.1924   Solgt til Harald Eide, Fiskå. Salgssum: 20 000 NOK. 75 [P] "Fjordabådane"  
76   30.12.1924   Hjemmehavn: Stavanger. 76 [P] "Fjordabådane"  
77   13.05.1925   Solgt til Harald Eide og Kristen Warland, Fiskå [50/50]. 77 [P] "Fjordabådane"  
78       Satt i trafikk Stavanger - Årdal. 78 [P] "Fjordvegen"  
79   08.10.1925   Sammenstøt med m/s "Fisterfjord", Årdal. 79 [P] "Med båt og buss"  
80   01.08.1928   Solgt til Jøsenfjord a/s, Vadla. Salgssum: 25 000 NOK. 80 [P] "Fjordabådane"  
81       Samme trafikk. 81 [P] "Fjordabådane"  
82   vår 1930   Utleid til Hjelme & Herlø Dampskibsselsab a/s, Bergen. 82 [P] "Skipet" 2/1991  
83       Satt i trafikk Bergen - Hernar. 83 HMI  
84   13.01.1931   Solgt til Hjelme & Herlø Dampskibsselsab a/s, Bergen. Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. Salgssum: 20 000 NOK. 84 [P] "Fjordabådane"  
85       Samme trafikk. 85 [P] "Skipet" 4/1999  
86   18.06.1934   Ombygget blant annet med ny maskin [C]. 86 [P] "Fjordabådane"  
87   1944   Drift og eierskap overført til Øygardsbaatene L/L, Bergen. 87 [P] "Skipet" 2/1991  
88   30.03.1947   Gikk i fjellveggen i tett snødrev, Herdlafjorden. Fikk stort hull i baugen. 88 [P] "Skipet" 4/1999  
89       Landsatt og sank ved Blomvåg. Senere hevet av bergingsfartøyet "Herkules". 89 -  
90   1950   Lagt i opplag. 90 -  
91   01.04.1952   Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 91 [P] "Fjordabådane"  
92   29.05.1952   Solgt til Stavanger Skipsopphugnings Co. a/s, Stavanger. Salgssum: 5 000 NOK. 92 [P] "Fjordabådane"  
93   31.05.1952   Solgt til Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger. Salgssum: 9 000 NOK. 93 [P] "Fjordabådane"  
94   12.09.1952   Ombygget til lastefartøy ved Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger [D]. 94 [P] "Fjordabådane"  
95       Ny maskin installert. Maskinen var en tidligere hjelpemotor på den tyske krysseren "Königsberg". 95 [P] "Skipet" 2/1991  
96   29.10.1952   Solgt til p/r Eira, Svolvær. 96 [P] "Fjordabådane"  
97       Salgssum: 142 500 NOK. 97 [P] "Skipet" 2/2002  
98   08.12.1952   Fikk maskinhavari og strandet, Skjervøy. Var på reise fra Måløy til Finnmark med sild. 98 [P] "Skipet" 2/1991  
99   12.02.1953   Slettet fra Stavanger Skipsregister. 99 [P] "Skipet" 2/1991  
     
     
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau