HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P4       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/s "CLIPPER" 1974 - 1982     M/s "CLIPPERFJORD" 1982 - 1997   FOTOGRAFI   OPPDATERT 03.01.2020  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1974 - 1997   1  HMI  
  2   Kjenningssignal JWLE   2  [N] sdir.no  
  3   IMO-nummer K102041   3  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  4   MMSI-nummer -   4  -  
  5   Navn "Clipper" 1974 - 1982 5  [N] sdir.no  
  6   "Clipperfjord" 1982 - 1997 6  [N] sdir.no  
  7   "Klipperfjord" 1997 - 2000 7  [N] sdir.no  
  8   "Preikestolen" 2000 - 2006 8  [N] sdir.no  
  9   "Lofotcruise" 2006 - 2007 9  [N] sdir.no  
  10   "Lofotfjord" 2007 - 10  [N] sdir.no  
             
  11   Rederi / eierforhold P/r Clipper, Sjernarøy 1974 - 1987 11  [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
  12   L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy 1987 - 1997 12  [N] sdir.no  
  13   Herlof Gunnar Kjell Olsen, Sem 1997 - 2000 13  [N] sdir.no  
  14   Fjordtours a/s, Stavanger 2000 - 2002 14  [N] sdir.no  
  15   Fjordtours Panorama a/s, Stavanger 2002 - 2006 15  [P] "Skipet" 1/2003  
  16   Lofotcruise a/s, Svolvær 2006 - 2007 16  [N] sdir.no  
  17   Lofotfjord a/s, Svolvær 2007 - 2014 17  [N] sdir.no  
  18   Vulkana Transport a/s, Tromsø 2014 - 18  [N] sdir.no  
 
  19   Byggeår 1974   19  [N] sdir.no  
  20   Byggenummer 1868   20  [N] sdir.no  
  21   Skrog Brødrene Aa Båtbyggeri a/s, Hyen   21  [N] sdir.no  
  22   Utrustning Brødrene Aa Båtbyggeri a/s, Hyen   22  [N] sdir.no  
  23   Type -   23  -  
  24   Skrogutforming Konvensjonelt   24  Observasjon  
  25   Klasse NSC før 2000 - 25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26   Materiale Oregon pine på eikespant   26  [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
  27   Maskinfabrikant [2]  General Motors 1976 - 27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28   Maskin produsert [1]  1974   28  [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
  29   [2]  1976   29  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  30   Maskin [1]  2 x Baudion diesel 1974 - 1976 30  [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
  31   [2]  2 x GM DDA 12V71TI diesel 1976 - 31  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  32   Effekt [1]  960 bhk 1974 - 1976 32  [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
  33   [2]  1100 bhk 1976 - 33  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  34   Fart [1]  16.0 kn 1974 - 1976 34  -  
  35   [2]  18.0 kn 1976 - 35  -  
  36   Forbruk -   36  -  
  37   Lengde [1]  21.79 m 1974 - 2002 37  [N] sdir.no  
  38   [4]  21.50 m 2002 - 38  [N] sdir.no  
  39   Bredde 4.69 m   39  [N] sdir.no  
  40   Dybde [1]  2.19 m 1974 - 2002 40  [N] sdir.no  
  41   [4]  2.60 m 2002 - 41  [N] sdir.no  
  42   Brutto registertonnasje [1]  71.34 t 1974 - 2002 42  [N] sdir.no  
  43   [4]  64.00 t 2002 - 43  [N] sdir.no  
  44   Netto registertonnasje [1]  48.18 t 1974 - 2002 44  [N] sdir.no  
  45   [4]  25.00 t 2002 - 45  [N] sdir.no  
  46   Dødtvekttonnasje -   46  -  
  47   Biler 0   47  Observasjon  
  48   Trailere 0   48  Observasjon  
  49   Passasjerer [1]  88 1974 - 1980 49  [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
  50   [3]  100 1980 - 50  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  51   Mannskap Skipper, matros   51  [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
  52   Passasjerlugarer 0   52  Observasjon  
  53   Mannskapslugarer -   53  -  
  54   Dekkshøyde 0   54  Observasjon  
  55   Akseltrykk 0   55  Observasjon  
  56   Tilleggsinformasjon -   56  -  
  57   Status         I bruk 57  HMI  
 
  58 ► 06.1974   : Levert fra Brødrene Aa Båtbyggeri a/s, Hyen til Clipper p/r, Sjernarøy som "Clipper" [1]. Byggekostnad: 1.3 mill NOK. Drift: L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy. 58  [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
  59 06.1974   : Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 59  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  60 10.06.1974   : Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 60  [N] sdir.no  
  61 06.1974   : Også satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turisttrafikk]. 61  [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
  62 03.11.1975   : Satt i trafikk Stavanger - Kopervik [nattseiling med posttrafikk] / 62  [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
  63    : Stavanger - Vikevåg. 63  [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1975"  
  64 1976   : Ombygget med nye maskiner [2]. 64  [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
  65 26.05.1977   : Brøt ut brann i maskinrommet ved Vikevåg. Assistert av bl.a. m/fe "Rennesøy". 65  [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
  66 12.05.1978   : Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg / Stavanger - Tangane. 66  [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1978"  
  67 08.09.1978   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tangane. 67  [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1978"  
  68 1979   : Utleid til personelltranport Jørpeland - Hinnavågen. 68  -  
  69 04.1980 ►   : Tilbakelevert. 69  Observasjon  
  70 pr.07.1980   : I trafikk Stavanger - Lysefjorden [turisttrafikk]. 70  [A] Stavanger Aftenblad 18.07.1980  
  71 12.1980   : Ombygget med større salong på dekk 3. Sertifikat endret [3]. 71  -  
  72 02.01.1981   : Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 72  [A] Stavanger Aftenblad 29.12.1980  
  73 01.06.1981   : Også utleid til Stavanger Fjord Sightseeing a/s, Stavanger for turisttrafikk Stavanger - Lysefjorden. 73  [A] Stavanger Aftenblad 22.05.1981  
  74 31.08.1981   : Tatt ut av turisttrafikk Stavanger - Lysefjorden. 74  [A] Stavanger Aftenblad 22.05.1981  
  75 04.1982   : Omdøpt "Clipperfjord". 75  [P] "Skipet" 2/1982  
  76 pr.07.1982   : I trafikk Stavanger - Lysefjorden [turisttrafikk]. 76  [A] Stavanger Aftenblad 29.07.1982  
  77 31.08.1972   : Tatt ut av trafikk Stavanger  - Lysefjorden. 77  [A] Stavanger Aftenblad 29.07.1982  
  78 30.04.1982   : Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg / Stavanger - Kjeksevåg. 78  [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1982-83"  
  79 30.05.1982   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Kjeksevåg. 79  [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1982-83"  
  80 02.07.1982   : Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg / Stavanger - Kjeksevåg. 80  [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1982-83"  
  81 26.09.1982   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Kjeksevåg. 81  [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1982-83"  
  82 1982   : Tilbakelevert. 82  -  
  83 01.07.1987   : Satt i trafikk Lillesand - Mandal.    83  [A] Stavanger Aftenblad 06.07.1987  
  84 03.07.1987   : Eierskap overført til L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy. Verdifastsettelse: 1.4 mill NOK. 84  [N] sdir.no  
  85 31.07.1987   : Tatt ut av trafikk Lillesand - Mandal. 85  [A] Stavanger Aftenblad 06.07.1987  
  86 02.07.1988   : Satt i trafikk Lillesand - Mandal.    86  [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1987  
  87 07.08.1988   : Tatt ut av trafikk Lillesand - Mandal. 87  [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1987  
  88 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 88  [N] sdir.no  
  89 02.06.1996   : Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i turisttrafikk, Fjærlandsfjorden / Flåm - Gudvangen. 89  [P] "Skipet" 3/1996  
  90 15.09.1996   : Tilbakelevert. 90  [P] "Skipet" 3/1996  
  91 1997   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turisttrafikk]. 91  [A] Stavanger Aftenblad 17.07.1997  
  92 12.11.1997   : Solgt til Herlof Gunnar Kjell Olsen, Sem. Omdøpt "Klipperfjord". 92  [N] sdir.no  
  93    : I bruk som sightseeing-fartøy ved Nøtterøy. 93  [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
  94 1997 ►   : Hjemmehavn: Tønsberg. 94  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  95 29.12.2000   : Solgt til Fjordtours a/s, Stavanger. Omdøpt "Preikestolen". 95  [N] sdir.no  
  96    : I bruk som sightseeing-fartøy, Ryfylke. 96  Observasjon  
  97 11.2002   : Drift og eierskap overført til Fjordtours Panorama a/s, Stavanger. 97  [P] "Skipet" 1/2003  
  98 11.11.2002   : Ommålt [4]. 98  [N] sdir.no  
  99 12.06.2006   : Solgt til Lofotcruise a/s, Svolvær. 99  [N] sdir.no  
  100 18.08.2006   : Omdøpt "Lofotcruise". 100  [N] sdir.no  
  101 03.05.2007   : Drift og eierskap overført til Lofotfjord a/s, Svolvær. Omdøpt "Lofotfjord". 101  [N] sdir.no  
  102 09.04.2014   : Solgt til Vulkana Transport a/s, Tromsø. Salgssum: 430 000 NOK. 102  [N] sdir.no  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau