EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/s "CLIPPER" 1974-1982     M/s "CLIPPERFJORD" 1982-1997   FOTOGRAFI   OPPDATERT 14.08.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1974 - 1997     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       JWLE   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       K102041   3  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN   "Clipper" 1974 - 1982 5  [N] sjofartsdir.no  
  6     "Clipperfjord" 1982 - 1997 6  [N] sjofartsdir.no  
  7     "Klipperfjord" 1997 - 2000 7  [N] sjofartsdir.no  
  8     "Preikestolen" 2000 - 2006 8  [N] sjofartsdir.no  
  9     "Lofotcruise" 2006 - 2007 9  [N] sjofartsdir.no  
  10           "Lofotfjord" 2007 - 10  [N] sjofartsdir.no  
             
  11  REDERI / EIERFORHOLD       P/r Clipper, Sjernarøy 1974 - 1987 11  [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
  12       L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy 1987 - 1997 12  [N] sjofartsdir.no  
  13       Herlof Gunnar Kjell Olsen, Sem 1997 - 2000 13  [N] sjofartsdir.no  
  14       Fjordtours Panorama a/s, Stavanger 2000 - 2006 14  [N] sjofartsdir.no  
  15       Lofotcruise a/s, Svolvær 2006 - 2007 15  [N] sjofartsdir.no  
  16       Lofotfjord a/s, Svolvær 2007 - 2014 16  [N] sjofartsdir.no  
  17           Vulkana Transport a/s, Tromsø 2014 - 17  [N] sjofartsdir.no  
 
  18  BYGGEÅR       1974   18  [N] sjofartsdir.no  
  19  BYGGENUMMER       1868   19  [N] sjofartsdir.no  
  20  SKROG       Brødrene Aa Båtbyggeri a/s, Hyen   20  [N] sjofartsdir.no  
  21  UTRUSTNING       Brødrene Aa Båtbyggeri a/s, Hyen   21  [N] sjofartsdir.no  
  22  TYPE           22    
  23  SKROG       Konvensjonelt   23  Observasjon  
  24  KLASSE       NSC før 2000 - 24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25  MATERIALE       Oregon pine på eikespant   25  [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
  26  MASKINFABRIKANT       [2] General Motors 1976 - 26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27  MASKIN PRODUSERT   [1] 1974   27  [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
  28           [2] 1976   28  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  29  MASKIN   [1] 2 x Baudion diesel 1974 - 1976 29  [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
  30           [2] 2 x GM DDA 12V71TI diesel 1976 - 30  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  31  EFFEKT   [1] 0960 bhk 1974 - 1976 31  [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
  32           [2] 1100 bhk 1976 - 32  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  33  FART   [1] 16.0 kn 1974 - 1976 33    
  34           [2] 18.0 kn 1976 - 34      
  35  FORBRUK           35    
  36  LENGDE   [1] 21.79 m 1974 - 2002 36  [N] sjofartsdir.no  
  37           [4] 21.50 m 2002 - 37  [N] sjofartsdir.no  
  38  BREDDE       04.69 m   38  [N] sjofartsdir.no  
  39  DYBDE   [1] 02.19 m 1974 - 2002 39  [N] sjofartsdir.no  
  40           [4] 02.60 m 2002 - 40  [N] sjofartsdir.no  
  41  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 71.34 t 1974 - 2002 41  [N] sjofartsdir.no  
  42           [4] 64.00 t 2002 - 42  [N] sjofartsdir.no  
  43  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 48.18 t 1974 - 2002 43  [N] sjofartsdir.no  
  44           [4] 25.00 t 2002 - 44  [N] sjofartsdir.no  
  45  DØDVEKTTONNASJE           45    
  46  BILER   0   46  Observasjon  
  47  TRAILERE       0   47  Observasjon  
  48  PASSASJERER   [1] 088 1974 - 1980 48  [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
  49     [3] 100 1980 - 49  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  50  MANNSKAP       Skipper, matros 1974 - 50  [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
  51  PASSASJERLUGARER       0   51  Observasjon  
  52  MANNSKAPSLUGARER           52    
  53  DEKKSHØYDE       0   53  Observasjon  
  54  AKSELTRYKK       0   54  Observasjon  
  55  TILLEGGSINFORMASJON           55    
  56  STATUS       I bruk 56    
 
  57 ca.01.06.1974   : Levert fra Brødrene Aa Båtbyggeri a/s, Hyen til Clipper p/r, Sjernarøy som "Clipper" [1]. Byggekostnad: 1.3 mill NOK. Drift: L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy. 57  [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
  58 10.06.1974   : Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 58  [N] sjofartsdir.no  
  59 06.1974   : Satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turisttrafikk]. 59  [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
  60 03.11.1975   : Satt i trafikk Stavanger - Kopervik [nattseiling med posttrafikk]. 60  [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
  61 1976   : Ombygget med nye maskiner [2]. 61  [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
  62 26.05.1977   : Brøt ut brann i maskinrommet ved Vikevåg. Assistert av bl.a. m/fe "Rennesøy". 62  [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
  63 1979   : Utleid til personelltranport Jørpeland - Hinnavågen. 63    
  64 04.1980   : Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 64  [A] Stavanger Aftenblad 11.04.1980  
  65 04.1980    : Tilbakelevert. 65  Observasjon  
  66 pr.07.1980   : I trafikk Stavanger - Lysefjorden [turisttrafikk]. 66  [A] Stavanger Aftenblad 18.07.1980  
  67 12.1980   : Ombygget med større salong på dekk 3. Sertifikat endret [3]. 67    
  68 02.01.1981   : Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 68  [A] Stavanger Aftenblad 29.12.1980  
  69 01.06.1981   : Også utleid til Stavanger Fjord Sightseeing a/s, Stavanger for turisttrafikk Stavanger - Lysefjorden. 69  [A] Stavanger Aftenblad 22.05.1981  
  70 31.08.1981   : Tatt ut av turisttrafikk Stavanger - Lysefjorden. 70  [A] Stavanger Aftenblad 22.05.1981  
  71 1982   : Tilbakelevert. 71    
  72 04.1982   : Omdøpt "Clipperfjord". 72  [P] "Skipet" 2/1982  
  73 01.07.1987   : Satt i trafikk Lillesand - Mandal.    73  [A] Stavanger Aftenblad 06.07.1987  
  74 03.07.1987   : Eierskap overført til L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy. Verdifastsettelse: 1.4 mill NOK. 74  [N] sjofartsdir.no  
  75 31.07.1987   : Tatt ut av trafikk Lillesand - Mandal. 75  [A] Stavanger Aftenblad 06.07.1987  
  76 02.07.1988   : Satt i trafikk Lillesand - Mandal.    76  [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1987  
  77 07.08.1988   : Tatt ut av trafikk Lillesand - Mandal. 77  [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1987  
  78 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 78  [N] sjofartsdir.no  
  79 02.06.1996   : Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i turisttrafikk, Fjærlandsfjorden / Flåm - Gudvangen. 79  [P] "Skipet" 3/1996  
  80 15.09.1996   : Tilbakelevert. 80  [P] "Skipet" 3/1996  
  81 1997   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turisttrafikk]. 81  [A] Stavanger Aftenblad 17.07.1997  
  82 12.11.1997   : Solgt til Herlof Gunnar Kjell Olsen, Sem. Omdøpt "Klipperfjord". 82  [N] sjofartsdir.no  
  83    : I bruk som sightseeing-fartøy ved Nøtterøy. 83  [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
  84 1997    : Hjemmehavn: Tønsberg. 84  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  85 29.12.2000   : Solgt til Fjordtours Panorama a/s, Stavanger. Omdøpt "Preikestolen". 85  [N] sjofartsdir.no  
  86    : I bruk som sightseeing-fartøy, Ryfylke. 86  Observasjon  
  87 11.11.2002   : Ommålt [4]. 87  [N] sjofartsdir.no  
  88 12.06.2006   : Solgt til Lofotcruise a/s, Svolvær. 88  [N] sjofartsdir.no  
  89 18.08.2006   : Omdøpt "Lofotcruise". 89  [N] sjofartsdir.no  
  90 03.05.2007   : Drift og eierskap overført til Lofotfjord a/s, Svolvær. Omdøpt "Lofotfjord". 90  [N] sjofartsdir.no  
  91 09.04.2014   : Solgt til Vulkana Transport a/s, Tromsø. Salgssum: 430 000 NOK. 91  [N] sjofartsdir.no