H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/s "CLIPPER" 1974 - 1982          M/s "CLIPPERFJORD" 1982 - 1997  
    Fortegnelse nr. P4  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     23.09.2020    
    PERIODE:     1974 - 1997 Status for fartøyet: I  BRUK  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   J W L E 1 -   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   K102041 2 -   2 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  3 MMSI-nummer   - 3 -   3 -  
  4 Navn   "Clipper" 4 1974 - 1982   4 [N] sdir.no  
  5     "Clipperfjord" 5 1982 - 1997   5 [N] sdir.no  
  6     "Klipperfjord" 6 1997 - 2000   6 [N] sdir.no  
  7     "Preikestolen" 7 2000 - 2006   7 [N] sdir.no  
  8     "Lofotcruise" 8 2006 - 2007   8 [N] sdir.no  
  9     "Lofotfjord" 9 2007 -   9 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  10 P/r Clipper, Sjernarøy 10 1974 - 1987   10 [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
  11 L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy 11 1987 - 1997   11 [N] sdir.no  
  12 Herlof Gunnar Kjell Olsen, Sem 12 1997 - 2000   12 [N] sdir.no  
  13 Fjordtours a/s, Stavanger 13 2000 - 2002   13 [N] sdir.no  
  14 Fjordtours Panorama a/s, Stavanger 14 2002 - 2006   14 [P] "Skipet" 1/2003  
  15 Lofotcruise a/s, Svolvær 15 2006 - 2007   15 [N] sdir.no  
  16 Lofotfjord a/s, Svolvær 16 2007 - 2014   16 [N] sdir.no  
  17 Vulkana Transport a/s, Tromsø 17 2014 -   17 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  18 Byggeår   1974 18 -   18 [N] sdir.no  
  19 Byggenummer   1868 19 -   19 [N] sdir.no  
  20 Skrog   Brødrene Aa a/s, Hyen 20 -   20 [N] sdir.no  
  21 Utrustning   Brødrene Aa a/s, Hyen 21 -   21 [N] sdir.no  
  22 Type   - 22 -   22 -  
  23 Skrogutforming   Konvensjonelt 23 -   23 [P] "Skipet" 1/2000  
  24 Klasse   NSC 24 før 2000 -   24 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25 Materiale   Oregon pine på eikespant 25 -   25 [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
  26 Maskinfabrikant [ B ] General Motors 26 1976 -   26 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27 Maskin produsert [ A ] 1974 27 -   27 [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
  28   [ B ] 1976 28 -   28 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  29 Maskin [ A ] 2 x Baudion diesel 29 1974 - 1976   29 [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
  30   [ B ] 2 x GM DDA 12V71TI diesel 30 1976 -   30 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  31 Effekt [ A ] 960 bhk 31 1974 - 1976   31 [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
  32   [ B ] 1100 bhk 32 1976 -   32 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  33 Fart [ A ] 16.0 kn 33 1974 - 1976   33 [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
  34   [ B ] 18.0 kn 34 1976 -   34 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  35 Forbruk   - 35 -   35 -  
  36 Lengde [ A ] 21.79 m 36 1974 - 2002   36 [N] sdir.no  
  37   [ D ] 21.50 m 37 2002 -   37 [N] sdir.no  
  38 Bredde   4.69 m 38 -   38 [N] sdir.no  
  39 Dybde [ A ] 2.19 m 39 1974 - 2002   39 [N] sdir.no  
  40   [ D ] 2.19 m 40 2002 -   40 [N] sdir.no  
  41 Brutto registertonnasje [ A ] 71.34 t 41 1974 - 2002   41 [N] sdir.no  
  42   [ D ] 64 t 42 2002 -   42 [N] sdir.no  
  43 Netto registertonnasje [ A ] 48.18 t 43 1974 - 2002   43 [N] sdir.no  
  44   [ D ] 25 t 44 2002 -   44 [N] sdir.no  
  45 Dødvekttonnasje   220 t 45 -   45 -  
  46 Bilkapasitet   0 46 -   46 HMI  
  47 Trailerkapasitet   0 47 -   47 HMI  
  48 Passasjersertifikat [ A ] 88 48 1974 - 1980   48 [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
  49   [ C ] 100 49 1980 -   49 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  50 Mannskap   2 50 -   50 [A] Stavanger Aftenblad 06.02.1974  
  51 Passasjerlugarer   0 51 -   51 HMI  
  52 Mannskapslugarer   - 52 -   52 -  
  53 Dekkshøyde   0 53 -   53 HMI  
  54 Akseltrykk   0 54 -   54 HMI  
  55 Tilleggsinformasjon [ A ] 77 sitterplasser dekk 2. 11 sitteplasser dekk 3. 55 1974 - 1980   55 [A] Stavanger Aftenblad 06.02.1974  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  56 28.05.1974     Målt [ A ]. 56 [N] sdir.no  
  57 ► 06.1974     Levert fra Brødrene Aa Båtbyggeri a/s, Hyen til Clipper p/r, Sjernarøy som "Clipper" [ A ]. Byggekostnad: 1.3 mill NOK. Drift: L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy. 57 [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
  58 06.1974     Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 58 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  59 10.06.1974     Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 59 [N] sdir.no  
  60 06.1974     Også satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turisttrafikk]. 60 [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
  61 03.11.1975     Satt i trafikk Stavanger - Kopervik [nattseiling med post-trafikk] / 61 [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
  62       Stavanger - Vikevåg. 62 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1975"  
  63 1976     Ombygget med nye maskiner [ B ]. 63 [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
  64 26.05.1977     Brøt ut brann i maskinrommet ved Vikevåg. Assistert av bl.a. m/fe "Rennesøy". 64 [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
  65 12.05.1978     Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg / Stavanger - Tangane. 65  [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1978"  
  66 08.09.1978     Tatt ut av trafikk Stavanger - Tangane. 66  [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1978"  
  67 1979     Utleid til personelltranport Jørpeland - Hinnavågen. 67 -  
  68 04.1980 ►     Tilbakelevert. 68 HMI  
  69 pr.07.1980     I trafikk Stavanger - Lysefjorden [turisttrafikk]. 69 [A] Stavanger Aftenblad 18.07.1980  
  70 12.1980     Ombygget med større salong på dekk 3. Sertifikat endret [ C ]. 70 -  
  71 02.01.1981     Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 71 [A] Stavanger Aftenblad 29.12.1980  
  72 01.06.1981     Også utleid til Stavanger Fjord Sightseeing a/s, Stavanger for turisttrafikk Stavanger - Lysefjorden. 72 [A] Stavanger Aftenblad 22.05.1981  
  73 31.08.1981     Tatt ut av turisttrafikk Stavanger - Lysefjorden. 73 [A] Stavanger Aftenblad 22.05.1981  
  74 04.1982     Omdøpt "Clipperfjord". 74 [P] "Skipet" 2/1982  
  75 pr.07.1982     I trafikk Stavanger - Lysefjorden [turisttrafikk]. 75 [A] Stavanger Aftenblad 29.07.1982  
  76 31.08.1982     Tatt ut av turisttrafikk Stavanger - Lysefjorden. 76 [A] Stavanger Aftenblad 29.07.1982  
  77 30.04.1982     Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg / Stavanger - Kjeksevåg. 77 [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1982-83"  
  78 30.05.1982     Tatt ut av trafikk Stavanger - Kjeksevåg. 78 [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1982-83"  
  79 02.07.1982     Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg / Stavanger - Kjeksevåg. 79 [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1982-83"  
  80 26.09.1982     Tatt ut av trafikk Stavanger - Kjeksevåg. 80 [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1982-83"  
  81 1982     Tilbakelevert. 81 -  
  82 01.07.1987     Satt i trafikk Lillesand - Mandal. 82 [A] Stavanger Aftenblad 06.07.1987  
  83 03.07.1987     Eierskap overført til L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy. Verdifastsettelse: 1.4 mill NOK. 83 [N] sdir.no  
  84 31.07.1987     Tatt ut av trafikk Lillesand - Mandal. 84 [A] Stavanger Aftenblad 06.07.1987  
  85 02.07.1988     Satt i trafikk Lillesand - Mandal. 85 [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1987  
  86 07.08.1988     Tatt ut av trafikk Lillesand - Mandal. 86 [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1987  
  87 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 87 [N] sdir.no  
  88 02.06.1996     Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i turisttrafikk, Fjærlandsfjorden / Flåm - Gudvangen. 88 [P] "Skipet" 3/1996  
  89 15.09.1996     Tilbakelevert. 89 [P] "Skipet" 3/1996  
  90 1997     Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turisttrafikk]. 90 [A] Stavanger Aftenblad 17.07.1997  
  91 12.11.1997     Solgt til Herlof Gunnar Kjell Olsen, Sem. Omdøpt "Klipperfjord". 91 [N] sdir.no  
  92       I bruk som sightseeing-fartøy ved Nøtterøy. 92 [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
  93 1997 ►     Hjemmehavn: Tønsberg. 93 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  94 29.12.2000     Solgt til Fjordtours a/s, Stavanger. Omdøpt "Preikestolen". 94 [N] sdir.no  
  95       I bruk som sightseeing-fartøy, Ryfylke. 95 HMI  
  96 11.2002     Drift og eierskap overført til Fjordtours Panorama a/s, Stavanger. 96 [P] "Skipet" 1/2003  
  97 06.11.2002     Ommålt [ D ]. 97 [N] sdir.no  
  98 12.06.2006     Solgt til Lofotcruise a/s, Svolvær. 98 [N] sdir.no  
  99 18.08.2006     Omdøpt "Lofotcruise". 99 [N] sdir.no  
  100 03.05.2007     Drift og eierskap overført til Lofotfjord a/s, Svolvær. Omdøpt "Lofotfjord". 100 [N] sdir.no  
  101 09.04.2014     Solgt til Vulkana Transport a/s, Tromsø. Salgssum: 430 000 NOK. 101 [N] sdir.no  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau