H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    D/s "CHRISTIANIA" 1895 - 1926 / 1928 - 1952  
    Fortegnelse nr. P147  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     17.04.2020    
    PERIODE:     1895 - 1926 / 1928 - 1952 Status for fartøyet: OPPHOGGET  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   H K J S 1 1895 - etter 1895   1 [N] wikipedia.no  
  2     L D C Q 2 etter 1895 - 1952   2 [N] wikipedia.no  
  3 IMO-nummer   - 3 -   3 -  
  4 MMSI-nummer   - 4 -   4 -  
  5 Navn   "Christiania" 5 -   5 [P] "Skipet" 2/1990  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  6 Christiania Kystdampskibsselskab a/s, Kristiania 6 1895 - 1899   6 [P] "Skipet" 2/1990  
  7 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 7 1899 - 1952   7 [P] "Skipet" 2/1990  
  8 Michael Brecken & Company, Granton, Storbritannia 8 1952 - 1953   8 -  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  9 Byggeår   1895 9 -   9 [P] "Skipet" 1/1976  
  10 Byggenummer   54 10 -   10 [P] "Skipet" 2/1990  
  11 Skrog   Helsingørs Jernskibs– og Maskinbyggeri, Helsingør, Danmark 11 -   11 [P] "Skipet" 2/1990  
  12 Utrustning   Helsingørs Jernskibs– og Maskinbyggeri, Helsingør, Danmark 12 -   12 [P] "Skipet" 2/1990  
  13 Type   - 13 -   13 -  
  14 Skrogutforming   Konvensjonelt 14 -   14 HMI  
  15 Klasse   - 15 -   15 -  
  16 Materiale   Stål 16 -   16 [N] wikipedia.no  
  17 Maskinfabrikant   Helsingørs Jernskibs– og Maskinbyggeri, Helsingør, Danmark 17 -   17 [P] "Skipet" 2/1990  
  18 Maskin produsert   1895 18 -   18 [P] "Skipet" 2/1990  
  19 Maskin   1 x Tripple Expansion damp 19 -   19 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  20 Effekt   1100 ihk 20 -   20 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  21 Fart   13.0 kn 21 -   21 [P] "Skipet" 2/1990  
  22 Forbruk   - 22 -   22 -  
  23 Lengde   54.96 m 23 -   23 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  24 Bredde   8.32 m 24 -   24 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  25 Dybde   3.87 m 25 -   25 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  26 Brutto registertonnasje [ A ] 646 t 26 1895 - 1899   26 [P] "Skipet" 2/1990  
  27   [ B ] 656.50 t 27 1899 - 1928   27 [N] wikipedia.no  
  28   [ C ] 727 t 28 1928 - 1953   28 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  29 Netto registertonnasje [ A ] 371 t 29 1895 - 1899   29 [P] "Skipet" 2/1990  
  30   [ B ] 353.58 t 30 1899 - 1928   30 [N] wikipedia.no  
  31   [ C ] 375 t 31 1928 - 1953   31 [P] "Skipet" 2/1990  
  32 Dødvekttonnasje   - 32 -   32 -  
  33 Bilkapasitet   0 33 -   33 HMI  
  34 Trailerkapasitet   0 34 -   34 HMI  
  35 Passasjersertifikat   250 [kystfart], 350 [lokalfart] 35 pr.1907   35 [N] wikipedia.no  
  36 Mannskap   27 36 pr.1907   36 [N] wikipedia.no  
  37 Passasjerlugarer   Ja 37 -   37 HMI  
  38 Mannskapslugarer   Ja 38 -   38 HMI  
  39 Dekkshøyde   0 39 -   39 HMI  
  40 Akseltrykk   0 40 -   40 HMI  
  41 Tilleggsinformasjon   - 41 -   41 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  42 07.1895     Levert fra Helsingørs Jernskibs– og Maskinbyggeri, Helsingør, Danmark til Christiania Kystdampskibsselskab a/s, Kristiania som "Christiania" [ A ]. Hjemmehavn: Kristiania. 42 [P] "Skipet" 2/1990  
  43       Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 43 [P] "Skipet" 1/2000  
  44 28.08.1898     Grunnstøtte ved Åna-Sira.Tok seg inn og ble landsatt i Åna-Sira med store bunnskader. 44 [P] "Skipet" 2/1990  
  45       Kondemnert og overtatt av forsikringsselskapet Meinichs. 45 [N] sjohistorie.no  
  46 1899     Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Reparert og ombygget ved Nylands Mekaniske Værksted a/s, Kristiania: Én av to skorsteiner fjernet [ B ]. 46 [P] "Skipet" 2/1990  
  47       Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 47 [P] "Skipet" 2/1990  
  48       Salgssum: 280 000 NOK for samme tilstand som før forliset. 48 [P] "Skipet" 1/1991  
  49       Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 49 [P] "Skipet" 1/2000  
  50 10.06.1912     Militær kommando heist, Bergen p.g.a. maskiniststreik. 50  [P] "Skipet" 4/1996  
  51 25.06.1912     Militær kommando strøket, Bergen. 51  [P] "Skipet" 4/1996  
  52 1917     Rekvirert av Den Kongelige Norske Marine. I opplag, Stavanger som stationsskib [radiostasjon]. 52  [P] "Skipet" 4/1996  
  53 05.01.1918     Permanenttegn VFK og permanentnummer 3.0.6 tildelt. 53  [P] "Skipet" 4/1996  
  54 11.10.1918     Radiosignatur H.2 tildelt. 54  [P] "Skipet" 4/1996  
  55 1918     Tilbakelevert. Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 55 HMI  
  56 16.02.1926     Grunnstøtte og sank ved Jomfruland. Donkeymannen omkom. 56 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  57 sommer 1926     Hevet. 57 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  58 08.1927     Slept til Oslo. 58 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  59 1928     Reparert og opprustet med helt nytt inventar ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger [ C ]. Satt i trafikk Oslo - Bergen. 59 - / [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  60 09.04.1940     I opplag, Oslo. 60 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
  61 ulitmo 05.1940     Satt i trafikk Oslo - Bergen. 61 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
  62 21.02.1941     Angrepet av allierte bombefly ved Egersund. Kun mindre skader. 62 [P] "Skipet" 1/1991  
  63 20.04.1944     Satt i trafikk Bergen - Kirkenes. 63 - / [N] warsailors.com  
  64 19.10.1944     Gikk på en magnetisk mine, Åramsundet. 64 [P] "Skipet" 2/1990  
  65       Lagt i opplag, Bjørke. 65 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
  66 05.1945 ►     Reparert og satt i trafikk Bergen - Kirkenes. 66 [P] "Skipet" 2/1990  
  67 08.1945     Satt i trafikk Oslo - Bergen. 67 [P] "Skipet" 1/2000  
  68 11.11.1947     Utleid til Nordenfjeldske Dampskibsselskab a/s, Trondheim. Satt i trafikk Bergen - Kirkenes. 68 -  
  69 24.03.1948     I opplag, Stavanger. 69 -  
  70 24.03.1948 ►     Satt i trafikk Oslo - Bergen. 70 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  71 08.1952     I opplag, Stavanger. 71 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  72 11.1952     Solgt til Michael Brecken & Company, Granton, England for opphogging. 72 -  
  72 05.1953     Ferdig opphogget. 72 -  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau