H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    D/s "CARL" 1891 - 1897  
    Fortegnelse nr. P170  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     01.08.2015    
    PERIODE:     1891 - 1897 Status for fartøyet: UKJENT  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   - 1 -   1 -  
  2 IMO-nummer   - 2 -   2 -  
  3 MMSI-nummer   - 3 -   3 -  
  4 Navn   "Carl" 4 1884 - 1922   4 [P] "Skipet" 3/1998  
  5     "Torgauten" 5 1922 -   5 -  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  6 Bygdø Nye Dampskibsselskab a/s, Christiania 6 1884 - 1891   6 -  
  7 Aktieselskabet Karmø, Torvestad 7 1891 - 1897   7 [P] "Skipet" 3/1998  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  8 Byggeår   1884 8 -   8 -  
  9 Byggenummer   - 9 -   9 -  
  10 Skrog   Fredrikstad Mekaniske Verksted a/s, Fredrikstad 10 -   10 -  
  11 Utrustning   Fredrikstad Mekaniske Verksted a/s, Fredrikstad 11 -   11 -  
  12 Type   - 12 -   12 -  
  13 Skrogutforming   Konvensjonelt 13 -   13 HMI  
  14 Klasse   - 14 -   14 -  
  15 Materiale   - 15 -   15 -  
  16 Maskinfabrikant   - 16 -   16 -  
  17 Maskin produsert   1891 17 -   17 -  
  18 Maskin   1 x damp 18 -   18 -  
  19 Effekt   - 19 -   19 -  
  20 Fart   - 20 -   20 -  
  21 Forbruk   - 21 -   21 -  
  22 Lengde   20.27 m 22 -   22 -  
  23 Bredde   4.02 m 23 -   23 -  
  24 Dybde   1.77 m 24 -   24 -  
  25 Brutto registertonnasje   28 t 25 -   25 -  
  26 Netto registertonnasje   - 26 -   26 -  
  27 Dødvekttonnasje   - 27 -   27 -  
  28 Bilkapasitet   0 28 -   28 HMI  
  29 Trailerkapasitet   0 29 -   29 HMI  
  30 Passasjersertifikat   80 30 -   30 -  
  31 Mannskap   Ja 31 -   31 HMI  
  32 Passasjerlugarer   0 32 -   32 HMI  
  33 Mannskapslugarer   - 33 -   33 -  
  34 Dekkshøyde   0 34 -   34 HMI  
  35 Akseltrykk   0 35 -   35 HMI  
  36 Tilleggsinformasjon   - 36 -   36 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  37 1884     Levert fra Fredrikstad Mekaniske Verksted a/s, Fredrikstad til Bygdø Nye Dampskibsselskab a/s, Christiania som "Carl". Satt i trafikk Christiania - Bygdø. 37 -  
  38 1891     Solgt til Aktieselskabet Karmø, Torvestad. 38 [P] "Skipet" 3/1998  
  39       Ombygget med ny maskin. 39 -  
  40       Satt i trafikk Haugesund - Viken. 40 [P] "Skipet" 3/1998  
  41 11.1897     Solgt til Fredrikstad. Innført i Fredrikstad Skipsregister. Hjemmehavn: Fredrikstad. 41 [P] "Skipet" 3/1998 / -  
  42 1922     Solgt til annen reder i Fredrikstad. Omdøpt "Torgauten". 42 -  
  43 1957     Slettet fra Fredrikstad Skipsregister. 43 -  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau