HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P28       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "BRANDASUND" 1944 - 1948   FOTOGRAFI   OPPDATERT 14.11.2016  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1944 - 1948   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LDVT   2    
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Fjalir" 1858 - 1944 5  [P] "Skipet" 2/1978  
  6   "Brandasund" 1944 - 1953 6  [P] "Skipet" 2/1978  
             
  7  REDERI / EIERFORHOLD Nordre Bergenhus Amt Dampskibe, Bergen 1858 - 1919 7  [P] "Skipet" 2/1982  
  8   Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Bergen 1919 - 1940 8  [P] "Skipet" 2/1982  
  9   Knut Magnus, Bergen 1940 9  [P] "Skipet" 2/1982  
  10   Inger a/s, Bergen 1940 - 1944 10  [P] "Skipet" 2/1982  
  11   Haugesunds Dampskibsselskab a/s, Haugesund 1944 - 1948 11  [P] "Skipet" 2/1978  
  12   Stavanger Skibs-Ophugnings Co. a/s, Stavanger 1948 - 1951 12  [P] "Skipet" 2/1982  
  13   Brødrene Anda a/s, Stavanger 1951 - 1953 13  [P] "Skipet" 2/1982  
 
  14  BYGGEÅR 1858   14  [P] "Skipet" 2/1982  
  15  BYGGENUMMER 58   15  [P] "Skipet" 2/1982  
  16  SKROG Alexander Denny, Dumbarton, Storbritannia   16  [P] "Skipet" 2/1982  
  17  UTRUSTNING Alexander Denny, Dumbarton, Storbritannia   17  [P] "Skipet" 2/1982  
  18  TYPE -   18    
  19  SKROG Konvensjonelt   19  Observasjon  
  20  KLASSE -   20    
  21  MATERIALE -   21    
  22  MASKINFABRIKANT [1]  Alexander Denny, Dumbarton,Storbritannia 1858 - 1874 22  [P] "Skipet" 2/1982  
  23   [2]  Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen 1874 - 1953 23  [P] "Skipet" 2/1982  
  24  MASKIN PRODUSERT [1]  1858   24  [P] "Skipet" 2/1982  
  25   [2]  1874   25  [P] "Skipet" 2/1982  
  26  MASKIN [1]  1 x lavtrykks damp m/ 1 røkrørskjel 1858 - 1873 26  [P] "Skipet" 2/1982  
  27   [5]  1 x lavtrykks damp m/ 1 røkrørskjel 10.0 x 9.1" m/ 2 fyrganger 1873 - 1874 27  [P] "Skipet" 2/1982  
  28   [2]  1 x Compound 2 syl. 17.5-35x24.8" damp 1874 - 1953 28  [P] "Skipet" 2/1982  
  29  EFFEKT [1]  40 nhk 1858 - 1874 29  [P] "Skipet" 2/1989  
  30   [2] 49 nhk 1874 - 1953 30  [P] "Skipet" 2/1982  
  31  FART [2]  9.0 kn 1874 - 1948 31    
  32  FORBRUK -   32    
  33  LENGDE 40.14 m   33  [P] "Skipet" 2/1982  
  34  BREDDE 6.37 m   34  [P] "Skipet" 2/1982  
  35  DYBDE 3.38 m   35  [P] "Skipet" 2/1982  
  36  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  247 t 1858 - 1873 36  [P] "Skipet" 2/1989  
  37   [3]  244 t 1894 - 1945 37  [P] "Skipet" 2/1982  
  38   [4]  245 t 1945 - 1948 38  [P] "Skipet" 2/1982  
  39  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  175 t 1858 - 1873 39  [P] "Skipet" 2/1989  
  40   [3]  141 t 1894 - 1945 40  [P] "Skipet" 2/1989  
  41  DØDVEKTTONNASJE -   41    
  42  BILER 0   42  Observasjon  
  43  TRAILERE 0   43  Observasjon  
  44  PASSASJERER 196 1858 - 1948 44    
  45  MANNSKAP -   45    
  46  PASSASJERLUGARER 0   46  Observasjon  
  47  MANNSKAPSLUGARER Ja   47  Observasjon  
  48  DEKKSHØYDE 0   48  Observasjon  
  49  AKSELTRYKK 0   49  Observasjon  
  50  TILLEGGSINFORMASJON -   50    
  51  STATUS Opphogget 1953 51    
 
  52 12.1858   : Levert fra Alexander Denny, Dumbarton, Storbritannia til Nordre Bergenhus Amt Dampskibe, Bergen som "Fjalir" [1]. 52  [P] "Skipet" 2/1982  
  53    : Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen.    53    
  54 05.01.1859   : Satt i trafikk Bergen - Nordfjord / Bergen - Sunnfjord. 54    
  55 02.04.1859   : Grunnstøtte, Alverstraumen. 55    
  56 04.1859    : Grunnstøtte ved Solvorn. 56    
  57 01.1867   : Tatt ut av trafikk Bergen - Sunnfjord. 57    
  58 1873   : Ombygget ved Bergen Mekaniske Verksted a/s, Bergen: ny kjele [5]. 58  [P] "Skipet" 2/1982  
  59    : Innredning opprustet samt påbygget bakk. 59    
  60 1874   : Maskin ombygget ved Bergen Mekaniske Verksted a/s, Bergen [2]. 60  [P] "Skipet" 2/1982  
  61 1894   : Ombygget [3]. 61  [P] "Skipet" 2/1982  
  62    : Bropartiet løftet samt ny salong akter. 62    
  63 1896   : Ombygget med ny kjele ved Laxevaag Maskin og Jernskibsbyggeri a/s, Bergen. 63    
  64 1899   : Grunnstøtte, Granesundet. 64    
  65 1911   : Kolliderte med motorbåten "Bøtuna" ved Eivindviksundet. 2 personer fra denne omkom. 65    
  66 06.1919   : Drift og eierskap overført til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Bergen. 66  [P] "Skipet" 2/1982  
  67 1919    : I opplag, Bergen. 67    
  68 10.1940   : Solgt til Knut Magnus, Bergen. Kjøpssum: 25 000 NOK. Videresolgt til Inger a/s, Bergen. Kjøpssum: 35 000 NOK. 68  [P] "Skipet" 2/1982  
  69 1941   : Utleid til Fosen Dampskibsselskab a/s, Trondheim.    69  [P] "Skipet" 2/1982  
  70 03.1942   : Tilbakelevert og lagt i opplag. 70  [P] "Skipet" 2/1982  
  71 04.1944   : Solgt til Haugesunds Dampskibsselskab a/s, Haugesund. Omdøpt "Brandasund". Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. 71  [P] "Skipet" 2/1978  
  72    : Salgssum: 125 000 NOK. 72  [P] "Skipet" 2/1989  
  73    : Satt i trafikk Stavanger - Bergen / Haugesund - Sauda. 73  [P] "Skipet" 2/1978  
  74 20.04.1944   : Sterk skadet ved kai, Bergen etter en eksplosjon om bord på tråleren m/s "Vorbode". Skroget slått inn og overbygningen blåst av. 74  [P] "Skipet" 2/1978  
  75 02.1945   : Reparert og modernisert ved Haugesunds Slip a/s, Haugesund [4]. 75  [P] "Skipet" 2/1982  
  76    : Satt i trafikk Haugesund - Bergen. 76    
  77 07.1947   : I opplag, Haugesund [reservefartøy]. 77  [P] "Skipet" 2/1982  
  78 09.1948   : Solgt til Stavanger Skibs-Ophugnings Co. a/s, Stavanger. 78  [P] "Skipet" 2/1982  
  79    : Nedrigget til lekter. 79  [P] "Skipet" 2/1978  
  80 1951   : Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. 80  [P] "Skipet" 2/1982  
  81 12.1953   : Ferdig opphogget ved Brødrene Anda a/s, Stavanger. 81  [P] "Skipet" 2/1982  
  82    : Slettet fra Haugesund Skipsregister. 82    
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau