A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "BRANDASUND" 1944 - 1948    
       
  Fortegnelse nr.:   P28          
  Oppdatert:   30.08.2020          
  Periode:   1944 - 1948          
  Fotografi:            
  Status:   Opphogget          
       
       
1  Byggeår    1858   1  [P] "Skipet" 2/1982    
2  Byggenummer    58   2  [P] "Skipet" 2/1982    
3  Skrog    Alexander Denny, Dumbarton, Storbritannia   3  [P] "Skipet" 2/1982    
4  Utrustning    Alexander Denny, Dumbarton, Storbritannia   4  [P] "Skipet" 2/1982    
             
5  Kjenningssignal    J B P F   5  ca.1865 - 1934   5  [P] "Skipet" 1/2017    
6      L D V T   6  1934 - 1953   6  [P] "Skipet" 1/2017    
                     
7  IMO-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  MMSI-nummer    -   8  -   8  -    
                     
9  Navn    "Fjalir"   9  1858 - 1944   9  [P] "Skipet" 2/1978    
10      "Brandasund"   10  1944 - 1953   10  [P] "Skipet" 2/1978    
                     
11  Rederi / eierforhold    Nordre Bergenhus Amt Dampskibe, Bergen   11  1858 - 1919   11  [P] "Skipet" 2/1982    
12      Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Bergen   12  1919 - 1940   12  [P] "Skipet" 1/2017    
13      Knut Magnus, Bergen   13  1940   13  [P] "Skipet" 2/1982    
14      Inger a/s, Bergen   14  1940 - 1944   14  [P] "Skipet" 2/1982    
15      Haugesunds Dampskibsselskab a/s, Haugesund   15  1944 - 1948   15  [P] "Skipet" 2/1978    
16      Stavanger Skibs-Ophugnings Co. a/s, Stavanger   16  1948 - 1951   16  [P] "Skipet" 2/1982    
17      Brødrene Anda a/s, Stavanger   17  1951 - 1953   17  [P] "Skipet" 2/1982    
                     
18  Type    -   18  -   18  -    
                     
19  Skrogutforming    Konvensjonelt, rigget som skonnert   19  -   19  [P] "Skipet" 1/2017    
                     
20  Klasse    -   20  -   20  -    
                     
21  Materiale    Jern   21  -   21  [P] "Skipet" 1/2017    
                     
22  Maskinfabrikant A  Alexander Denny, Dumbarton, Storbritannia   22  1858 - 1873   22  [P] "Skipet" 1/2017    
                     
23  Maskin produsert A  1858   23  -   23  [P] "Skipet" 1/2017    
                     
24  Maskin A  1 x 2 syl. lavtrykks damp m/ 1 røkrørskjel   24  1858 - 1873   24  [P] "Skipet" 1/2017 / [P] "Skipet" 2/1982    
25   E  1 x lavtrykks damp m/ 1 røkrørskjel 10.0 x 9.1" m/ 2 fyrganger   25  1873   25  [P] "Skipet" 2/1982    
26   B  1 x Compound 2 syl. 17.5-35x24.8" høy- og lavtrykksdamp   26  1873 - 1953   26  [P] "Skipet" 2/1982    
                     
27  Effekt A  40 nhk   27  1858 - 1873   27  [P] "Skipet" 2/1989    
28   B  245 ihk   28  1873 - 1896   28  [P] "Skipet" 1/2017    
29   F  220 ihk   29  1896 - 1912   29  [P] "Skipet" 1/2017    
30   G  225 ihk   30  1912 - 1953   30  [P] "Skipet" 1/2017    
                     
31  Fart A  9.0 kn   31  1858 - 1873   31  [P] "Skipet" 1/2017    
32   B  10.0 kn   32  1873 - 1953   32  [P] "Skipet" 1/2017    
                     
33  Forbruk    -   33  -   33  -    
                     
34  Lengde    40.14 m   34  -   34  [P] "Skipet" 2/1982    
                     
35  Bredde    6.37 m   35  -   35  [P] "Skipet" 2/1982    
                     
36  Dyptgående    3.38 m   36  -   36  [P] "Skipet" 2/1982    
                     
37  Brutto registertonn A  247 t   37  1858 - 1873   37  [P] "Skipet" 2/1989    
38   B  243 t   38  1873 - 1883   38  [P] "Skipet" 1/2017    
39   C  245 t   39  1894 - ca.1900   39  [P] "Skipet" 1/2017    
40   D  245 t   40  1945 - 1948   40  [P] "Skipet" 2/1982    
                     
41  Netto registertonn A  175 t   41  1858 - 1873   41  [P] "Skipet" 2/1989    
42   B  176 t   42  1873 - 1883   42  [P] "Skipet" 1/2017    
43   C  142 t   43  1894 - ca.1900   43  [P] "Skipet" 1/2017    
                     
44  Dødvekttonn    -   44  -   44  -    
                     
45  Bilkapasitet    0   45  -   45  HMI    
                     
46  Trailerkapasitet    0   46  -   46  HMI    
                     
47  Passasjersertifikat A  375   47  1858 - 1894   47  [P] "Skipet" 1/2017    
48   C  198   48  1894 - 1948   48  [P] "Skipet" 1/2017    
49   H  0   49  1948 - 1953   49  HMI    
                     
50  Mannskap    Ja   50  -   50  HMI    
                     
51  Passasjerlugarer    Ja   51  -   51  HMI    
                     
52  Mannskapslugarer    Ja   52  -   52  HMI    
                     
53  Dekkshøyde    0   53  -   53  HMI    
                     
54  Tillatt akseltrykk    0   54  -   54  HMI    
                     
55  Tilleggsinformasjon    -   55  -   55  -    
       
       
56   ca.24.12.1858   Levert fra Alexander Denny & Brother, Dumbarton, Storbritannia til Nordre Bergenhus Amt Dampskibe, Bergen som "Fjalir" [A]. Byggesum: 53 871 spd. 56 [P] "Skipet" 1/2017    
57       Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 57 [P] "Skipet" 1/2017    
58   30.12.1858   Ankom Bergen. 58 [P] "Skipet" 1/2017    
59   05.01.1859   Satt i trafikk Bergen - Nordfjord / Bergen - Sunnfjord. 59 [P] "Skipet" 1/2017    
60   02.04.1859   Grunnstøtte, Alversund. Reparert for 2 044 spd. 60 [P] "Skipet" 1/2017    
61   ultimo 05.1859   Grunnstøtte ved Solvorn. 61 [P] "Skipet" 1/2017    
62   høst 1859   Reparert for 4 000 spd. Satt i trafikk Bergen - Nordfjord / Bergen - Sunnfjord. 62 [P] "Skipet" 1/2017    
63   ca.1865   Nytt kjenningssignal: JPBF. 63 [P] "Skipet" 1/2017    
64   01.1867   Tatt ut av trafikk Bergen - Sunnfjord. 64 [P] "Skipet" 1/2017    
65   1873   Ombygget ved Laxevaag Værk, Bergen: Ny kjele [E]. 65 [P] "Skipet" 1/2017    
66   10.1873   Ombygget ved Nylands Mekaniske Værksted a/s, Christiana: Ominnredet og maskin ombygget [B]. Satt i trafikk Bergen - Nordfjord. 66 [P] "Skipet" 1/2017    
67   1883   Ombygget ved Ole Holmøe, Hornindal: Dekkshus med 1.ste plass røke- og damelugar montert akter på halvdekk. 67 [P] "Skipet" 1/2017    
68   ca.06.1885   Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 68 [P] "Skipet" 1/2017    
69   ca.08.1885   Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 69 [P] "Skipet" 1/2017    
70   06.1886   Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 70 [P] "Skipet" 1/2017    
71   08.1886   Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 71 [P] "Skipet" 1/2017    
72   06.1887   Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 72 [P] "Skipet" 1/2017    
73   08.1887   Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 73 [P] "Skipet" 1/2017    
74   06.1888   Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 74 [P] "Skipet" 1/2017    
75   08.1888   Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 75 [P] "Skipet" 1/2017    
76   06.1889   Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 76 [P] "Skipet" 1/2017    
77   08.1889   Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 77 [P] "Skipet" 1/2017    
78   06.1890   Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 78 [P] "Skipet" 1/2017    
79   08.1890   Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 79 [P] "Skipet" 1/2017    
80   06.1891   Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 80 [P] "Skipet" 1/2017    
81   08.1891   Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 81 [P] "Skipet" 1/2017    
82   06.1892   Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 82 [P] "Skipet" 1/2017    
83   08.1892   Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 83 [P] "Skipet" 1/2017    
84   06.1893   Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 84 [P] "Skipet" 1/2017    
85   08.1893   Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 85 [P] "Skipet" 1/2017    
86   1894   Ombygget: Promenadedekk arrangert akter over dekkshus. Sertifikat endret [C]. 86 [P] "Skipet" 1/2017    
87   06.1894   Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 87 [P] "Skipet" 1/2017    
88   08.1894   Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 88 [P] "Skipet" 1/2017    
89   06.1895   Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 89 [P] "Skipet" 1/2017    
90   08.1895   Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 90 [P] "Skipet" 1/2017    
91   1896   Ombygget med ny kjele ved Laxevaag Maskin og Jernskibsbyggeri a/s, Bergen [F]. 91 [P] "Skipet" 1/2017    
92   06.1896   Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 92 [P] "Skipet" 1/2017    
93   08.1896   Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 93 [P] "Skipet" 1/2017    
94   06.1897   Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 94 [P] "Skipet" 1/2017    
95   08.1897   Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 95 [P] "Skipet" 1/2017    
96   06.1898   Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 96 [P] "Skipet" 1/2017    
97   08.1898   Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 97 [P] "Skipet" 1/2017    
98   06.1899   Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 98 [P] "Skipet" 1/2017    
99   08.1899   Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 99 [P] "Skipet" 1/2017    
100   1899   Grunnstøtte, Granesundet. 100 [P] "Skipet" 1/2017    
101   ca.1900   Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger. 101 [P] "Skipet" 1/2017    
102   06.1900   Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 102 [P] "Skipet" 1/2017    
103   08.1900   Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 103 [P] "Skipet" 1/2017    
104   06.1901   Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 104 [P] "Skipet" 1/2017    
105   08.1901   Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 105 [P] "Skipet" 1/2017    
106   06.1902   Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 106 [P] "Skipet" 1/2017    
107   08.1902   Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 107 [P] "Skipet" 1/2017    
108   06.1903   Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 108 [P] "Skipet" 1/2017    
109   08.1903   Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 109 [P] "Skipet" 1/2017    
110   06.1904   Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 110 [P] "Skipet" 1/2017    
111   08.1904   Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 111 [P] "Skipet" 1/2017    
112   06.1905   Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 112 [P] "Skipet" 1/2017    
113   08.1905   Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 113 [P] "Skipet" 1/2017    
114   06.1906   Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 114 [P] "Skipet" 1/2017    
115   08.1906   Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 115 [P] "Skipet" 1/2017    
116   06.1907   Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 116 [P] "Skipet" 1/2017    
117   08.1907   Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 117 [P] "Skipet" 1/2017    
118   06.1908   Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 118 [P] "Skipet" 1/2017    
119   08.1908   Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 119 [P] "Skipet" 1/2017    
120   06.1909   Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 120 [P] "Skipet" 1/2017    
121   08.1909   Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 121 [P] "Skipet" 1/2017    
122   06.1910   Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 122 [P] "Skipet" 1/2017    
123   08.1910   Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 123 [P] "Skipet" 1/2017    
124   31.03.1911   Kolliderte med motorbåten "Bøtuna" ved Eivindviksundet. 2 personer fra denne omkom. 124 [P] "Skipet" 1/2017    
125   06.1911   Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 125 [P] "Skipet" 1/2017    
126   08.1911   Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 126 [P] "Skipet" 1/2017    
127   1912   Effekt ommålt [G]. 127 [P] "Skipet" 1/2017    
128   06.1912   Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 128 [P] "Skipet" 1/2017    
129   07.1912   Tatt ut av trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 129 [P] "Skipet" 1/2017    
130   20.06.1919   Drift og eierskap overført til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Bergen. 130 [P] "Skipet" 1/2017    
131   06.1919   Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 131 [P] "Skipet" 1/2017    
132   08.1919   Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 132 [P] "Skipet" 1/2017    
133   06.1920   Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 133 [P] "Skipet" 1/2017    
134   08.1920   Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 134 [P] "Skipet" 1/2017    
135   06.1921   Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 135 [P] "Skipet" 1/2017    
136   08.1921   Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 136 [P] "Skipet" 1/2017    
137   06.1922   Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 137 [P] "Skipet" 1/2017    
138   08.1922   Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 138 [P] "Skipet" 1/2017    
139   06.1923   Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 139 [P] "Skipet" 1/2017    
140   08.1923   Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 140 [P] "Skipet" 1/2017    
141   06.1924   Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 141 [P] "Skipet" 1/2017    
142   08.1924   Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 142 [P] "Skipet" 1/2017    
143   06.1925   Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 143 [P] "Skipet" 1/2017    
144   08.1925   Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 144 [P] "Skipet" 1/2017    
145   06.1926   Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 145 [P] "Skipet" 1/2017    
146   08.1926   Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 146 [P] "Skipet" 1/2017    
147   06.1927   Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 147 [P] "Skipet" 1/2017    
148   08.1927   Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 148 [P] "Skipet" 1/2017    
149   ca.06.1928   Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 149 [P] "Skipet" 1/2017    
150   ca.08.1928   Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 150 [P] "Skipet" 1/2017    
151   01.01.1934   Nytt kjenningssignal: LDVT. 151 [P] "Skipet" 1/2017    
152   09.1937   I opplag, Bergen. 152 [P] "Skipet" 1/2017    
153   31.10.1940   Solgt til Knut Magnus, Bergen. Salgssum: 25 000 NOK. 153 [P] "Skipet" 1/2017    
154       Videresolgt til Inger a/s, Bergen. Salgssum: 35 000 NOK. 154 [P] "Skipet" 2/1982    
155       I bruk som losjiskip, Nord-Norge. 155 [P] "Skipet" 1/2017    
156   08.1942   Utleid til Fosens Aktie-Dampskibsselskab, Trondheim. Satt i trafikk Trondheim - Snillfjord / Trondheim - Frøya / Trondheim - Hitra / Trondheim - Hemne. 156 [P] "Skipet" 1/2017    
157   10.1943   Tilbakelevert. I opplag, Bergen. 157 [P] "Skipet" 1/2017    
158   01.1944   Solgt til Haugesunds Dampskibsselskab a/s, Haugesund. Omdøpt "Brandasund". Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. 158 [P] "Skipet" 1/2017    
159       Salgssum: 125 000 NOK. 159 [P] "Skipet" 2/1989    
160       Satt i trafikk Stavanger - Bergen / Haugesund - Sauda. 160 [P] "Skipet" 2/1978    
161   20.04.1944   Sterk skadet ved kai, Bergen etter en eksplosjon om bord på tråleren m/s "Vorbode". Skroget slått inn og overbygningen blåst av. Gikk samme kveld til Haugesund Slip a/s, Haugesund for reparasjon. 161 [P] "Skipet" 1/2017    
162       Èn av mannskapet omkom. 162 [N] sjohistorie.no    
163   02.1945   Reparert og ombygget ved Haugesunds Slip a/s, Haugesund: bro bygget inn og dekkshus på akterdekk forlenget [D]. 163 [P] "Skipet" 1/2017    
164       Satt i trafikk Haugesund - Bergen. 164 [P] "Skipet" 1/2017    
165   07.1947   I opplag, Haugesund [reservefartøy]. 165 [P] "Skipet" 2/1982    
166   09.1948   Solgt til Stavanger Skibs-Ophugnings Co. a/s, Stavanger. 166 [P] "Skipet" 2/1982    
167       Nedrigget til lekter [H]. 167 [P] "Skipet" 2/1978    
168   1951   Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. 168 [P] "Skipet" 2/1982    
169   12.1953   Ferdig opphogget ved Brødrene Anda a/s, Stavanger. 169 [P] "Skipet" 2/1982    
170       Slettet fra Haugesund Skipsregister. 170 [P] "Skipet" 1/2017    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau