HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P28       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "BRANDASUND" 1944 - 1948   FOTOGRAFI   OPPDATERT 17.07.2019  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1944 - 1948   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL JBPF ca.1865 - 1934 2  [P] "Skipet" 1/2017  
  3   LDVT 1934 - 1953 3  [P] "Skipet" 1/2017  
  4  IMO-NUMMER -   4    
  5  MMSI-NUMMER -   5    
  6  NAVN "Fjalir" 1858 - 1944 6  [P] "Skipet" 2/1978  
  7   "Brandasund" 1944 - 1953 7  [P] "Skipet" 2/1978  
             
  8  REDERI / EIERFORHOLD Nordre Bergenhus Amt Dampskibe, Bergen 1858 - 1919 8  [P] "Skipet" 2/1982  
  9   Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Bergen 1919 - 1940 9  [P] "Skipet" 1/2017  
  10   Knut Magnus, Bergen 1940 10  [P] "Skipet" 2/1982  
  11   Inger a/s, Bergen 1940 - 1944 11  [P] "Skipet" 2/1982  
  12   Haugesunds Dampskibsselskab a/s, Haugesund 1944 - 1948 12  [P] "Skipet" 2/1978  
  13   Stavanger Skibs-Ophugnings Co. a/s, Stavanger 1948 - 1951 13  [P] "Skipet" 2/1982  
  14   Brødrene Anda a/s, Stavanger 1951 - 1953 14  [P] "Skipet" 2/1982  
 
  15  BYGGEÅR 1858   15  [P] "Skipet" 2/1982  
  16  BYGGENUMMER 58   16  [P] "Skipet" 2/1982  
  17  SKROG Alexander Denny, Dumbarton, Storbritannia   17  [P] "Skipet" 2/1982  
  18  UTRUSTNING Alexander Denny, Dumbarton, Storbritannia   18  [P] "Skipet" 2/1982  
  19  TYPE -   19    
  20  SKROG Konvensjonelt, rigget som skonnert   20  [P] "Skipet" 1/2017  
  21  KLASSE -   21    
  22  MATERIALE Jern   22  [P] "Skipet" 1/2017  
  23  MASKINFABRIKANT Alexander Denny & Brother, Dumbarton, Storbritannia   23  [P] "Skipet" 1/2017  
  24  MASKIN PRODUSERT 1858   24  [P] "Skipet" 1/2017  
  25  MASKIN [1]  1 x 2 syl. lavtrykks damp m/ 1 røkrørskjel 1858 - 1873 25  [P] "Skipet" 1/2017 / [P] "Skipet" 2/1982  
  26   [5]  1 x lavtrykks damp m/ 1 røkrørskjel 10.0 x 9.1" m/ 2 fyrganger 1873 26  [P] "Skipet" 2/1982  
  27   [2]  1 x Compound 2 syl. 17.5-35x24.8" høy- og lavtrykksdamp 1873 - 1953 27  [P] "Skipet" 2/1982  
  28  EFFEKT [1]  40 nhk 1858 - 1874 28  [P] "Skipet" 2/1989  
  29   [2]  245 ihk 1874 - 1996 29  [P] "Skipet" 1/2017  
  30   [6]  220 ihk 1896 - 1912 30  [P] "Skipet" 1/2017  
  31   [7]  225 ihk 1912 - 1953 31  [P] "Skipet" 1/2017  
  32  FART [1]  9.0 kn 1858 - 1873 32  [P] "Skipet" 1/2017  
  33   [2]  10.0 kn 1873 - 1953 33  [P] "Skipet" 1/2017  
  34  FORBRUK -   34    
  35  LENGDE 40.14 m   35  [P] "Skipet" 2/1982  
  36  BREDDE 6.37 m   36  [P] "Skipet" 2/1982  
  37  DYBDE 3.38 m   37  [P] "Skipet" 2/1982  
  38  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  247 t 1858 - 1873 38  [P] "Skipet" 2/1989  
  39   [2]  243 t 1873 - 1883 39  [P] "Skipet" 1/2017  
  40   [3]  245 t 1894 - ca.1900 40  [P] "Skipet" 1/2017  
  41   [4]  245 t 1945 - 1948 41  [P] "Skipet" 2/1982  
  42  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  175 t 1858 - 1873 42  [P] "Skipet" 2/1989  
  43   [2]  176 t 1873 - 1883 43  [P] "Skipet" 1/2017  
  44   [3]  142 t 1894 - ca.1900 44  [P] "Skipet" 1/2017  
  45  DØDVEKTTONNASJE -   45    
  46  BILER 0   46  Observasjon  
  47  TRAILERE 0   47  Observasjon  
  48  PASSASJERER [1]  375 1858 - 1894 48  [P] "Skipet" 1/2017  
  49   [3]  198 1894 - 1948 49  [P] "Skipet" 1/2017  
  50   [7]  0 1948 - 1953 50  Observasjon  
  51  MANNSKAP -   51    
  52  PASSASJERLUGARER Ja   52  [P] "Skipet" 1/2017  
  53  MANNSKAPSLUGARER Ja   53  Observasjon  
  54  DEKKSHØYDE 0   54  Observasjon  
  55  AKSELTRYKK 0   55  Observasjon  
  56  TILLEGGSINFORMASJON -   56    
  57  STATUS Opphogget 1953 57    
 
  58 ca.24.12.1858   : Levert fra Alexander Denny & Brother, Dumbarton, Storbritannia til Nordre Bergenhus Amt Dampskibe, Bergen som "Fjalir" [1]. Byggesum: 53 871 spd. 58  [P] "Skipet" 1/2017  
  59    : Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen.    59    
  60 30.12.1858   : Ankom Bergen. 60  [P] "Skipet" 1/2017  
  61 05.01.1859   : Satt i trafikk Bergen - Nordfjord / Bergen - Sunnfjord. 61  [P] "Skipet" 1/2017  
  62 02.04.1859   : Grunnstøtte, Alversund. Reparert for 2 044 spd. 62  [P] "Skipet" 1/2017  
  63 ultimo 05.1859   : Grunnstøtte ved Solvorn. 63  [P] "Skipet" 1/2017  
  64 høst 1859   : Reparert for 4 000 spd. Satt i trafikk Bergen - Nordfjord / Bergen - Sunnfjord. 64  [P] "Skipet" 1/2017  
  65 ca.1865   : Nytt kjenningssignal: JPBF. 65  [P] "Skipet" 1/2017  
  66 01.1867   : Tatt ut av trafikk Bergen - Sunnfjord. 66  [P] "Skipet" 1/2017  
  67 1873   : Ombygget ved Laxevaag Værk, Bergen: ny kjele [5]. 67  [P] "Skipet" 1/2017  
  68 10.1873   : Ombygget ved Nylands Mekaniske Værksted a/s, Christiana: ominnredet og maskin ombygget [2]. Satt i trafikk Bergen - Nordfjord. 68  [P] "Skipet" 1/2017  
  69 1883   : Ombygget ved Ole Holmøe, Hornindal: dekkshus med 1.ste plass røke- og damelugar montert akter på halvdekk. 69  [P] "Skipet" 1/2017  
  70 06. ca.1885   : Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 70  [P] "Skipet" 1/2017  
  71 08. ca.1885   : Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 71  [P] "Skipet" 1/2017  
  72 06.1886   : Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 72  [P] "Skipet" 1/2017  
  73 08.1886   : Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 73  [P] "Skipet" 1/2017  
  74 06.1887   : Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 74  [P] "Skipet" 1/2017  
  75 08.1887   : Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 75  [P] "Skipet" 1/2017  
  76 06.1888   : Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 76  [P] "Skipet" 1/2017  
  77 08.1888   : Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 77  [P] "Skipet" 1/2017  
  78 06.1889   : Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 78  [P] "Skipet" 1/2017  
  79 08.1889   : Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 79  [P] "Skipet" 1/2017  
  80 06.1890   : Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 80  [P] "Skipet" 1/2017  
  81 08.1890   : Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 81  [P] "Skipet" 1/2017  
  82 06.1891   : Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 82  [P] "Skipet" 1/2017  
  83 08.1891   : Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 83  [P] "Skipet" 1/2017  
  84 06.1892   : Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 84  [P] "Skipet" 1/2017  
  85 08.1892   : Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 85  [P] "Skipet" 1/2017  
  86 06.1893   : Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 86  [P] "Skipet" 1/2017  
  87 08.1893   : Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 87  [P] "Skipet" 1/2017  
  88 1894   : Ombygget: promenadedekk arrangert akter over dekkshus. Sertifikat endret [3]. 88  [P] "Skipet" 1/2017  
  89 06.1894   : Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 89  [P] "Skipet" 1/2017  
  90 08.1894   : Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 90  [P] "Skipet" 1/2017  
  91 06.1895   : Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 91  [P] "Skipet" 1/2017  
  92 08.1895   : Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 92  [P] "Skipet" 1/2017  
  93 1896   : Ombygget med ny kjele ved Laxevaag Maskin og Jernskibsbyggeri a/s, Bergen [6]. 93  [P] "Skipet" 1/2017  
  94 06.1896   : Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 94  [P] "Skipet" 1/2017  
  95 08.1896   : Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 95  [P] "Skipet" 1/2017  
  96 06.1897   : Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 96  [P] "Skipet" 1/2017  
  97 08.1897   : Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 97  [P] "Skipet" 1/2017  
  98 06.1898   : Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 98  [P] "Skipet" 1/2017  
  99 08.1898   : Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 99  [P] "Skipet" 1/2017  
  100 06.1899   : Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 100  [P] "Skipet" 1/2017  
  101 08.1899   : Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 101  [P] "Skipet" 1/2017  
  102 1899   : Grunnstøtte, Granesundet. 102  [P] "Skipet" 1/2017  
  103 ca.1900   : Broparti flyttet opp ett dekk. 103  [P] "Skipet" 1/2017  
  104 06.1900   : Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 104  [P] "Skipet" 1/2017  
  105 08.1900   : Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 105  [P] "Skipet" 1/2017  
  106 06.1901   : Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 106  [P] "Skipet" 1/2017  
  107 08.1901   : Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 107  [P] "Skipet" 1/2017  
  108 06.1902   : Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 108  [P] "Skipet" 1/2017  
  109 08.1902   : Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 109  [P] "Skipet" 1/2017  
  110 06.1903   : Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 110  [P] "Skipet" 1/2017  
  111 08.1903   : Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 111  [P] "Skipet" 1/2017  
  112 06.1904   : Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 112  [P] "Skipet" 1/2017  
  113 08.1904   : Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 113  [P] "Skipet" 1/2017  
  114 06.1905   : Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 114  [P] "Skipet" 1/2017  
  115 08.1905   : Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 115  [P] "Skipet" 1/2017  
  116 06.1906   : Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 116  [P] "Skipet" 1/2017  
  117 08.1906   : Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 117  [P] "Skipet" 1/2017  
  118 06.1907   : Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 118  [P] "Skipet" 1/2017  
  119 08.1907   : Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 119  [P] "Skipet" 1/2017  
  120 06.1908   : Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 120  [P] "Skipet" 1/2017  
  121 08.1908   : Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 121  [P] "Skipet" 1/2017  
  122 06.1909   : Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 122  [P] "Skipet" 1/2017  
  123 08.1909   : Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 123  [P] "Skipet" 1/2017  
  124 06.1910   : Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 124  [P] "Skipet" 1/2017  
  125 08.1910   : Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 125  [P] "Skipet" 1/2017  
  126 31.03.1911   : Kolliderte med motorbåten "Bøtuna" ved Eivindviksundet. 2 personer fra denne omkom. 126  [P] "Skipet" 1/2017  
  127 06.1911   : Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 127  [P] "Skipet" 1/2017  
  128 08.1911   : Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 128  [P] "Skipet" 1/2017  
  129 1912   : Effekt ommålt [7]. 129  [P] "Skipet" 1/2017  
  130 06.1912   : Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 130  [P] "Skipet" 1/2017  
  131 07.1912   : Tatt ut av trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 131  [P] "Skipet" 1/2017  
  132 20.06.1919   : Drift og eierskap overført til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Bergen. 132  [P] "Skipet" 1/2017  
  133 06.1919   : Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 133  [P] "Skipet" 1/2017  
  134 08.1919   : Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 134  [P] "Skipet" 1/2017  
  135 06.1920   : Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 135  [P] "Skipet" 1/2017  
  136 08.1920   : Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 136  [P] "Skipet" 1/2017  
  137 06.1921   : Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 137  [P] "Skipet" 1/2017  
  138 08.1921   : Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 138  [P] "Skipet" 1/2017  
  139 06.1922   : Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 139  [P] "Skipet" 1/2017  
  140 08.1922   : Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 140  [P] "Skipet" 1/2017  
  141 06.1923   : Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 141  [P] "Skipet" 1/2017  
  142 08.1923   : Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 142  [P] "Skipet" 1/2017  
  143 06.1924   : Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 143  [P] "Skipet" 1/2017  
  144 08.1924   : Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 144  [P] "Skipet" 1/2017  
  145 06.1925   : Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 145  [P] "Skipet" 1/2017  
  146 08.1925   : Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 146  [P] "Skipet" 1/2017  
  147 06.1926   : Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 147  [P] "Skipet" 1/2017  
  148 08.1926   : Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 148  [P] "Skipet" 1/2017  
  149 06.1927   : Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 149  [P] "Skipet" 1/2017  
  150 08.1927   : Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 150  [P] "Skipet" 1/2017  
  151 06. ca.1928   : Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 151  [P] "Skipet" 1/2017  
  152 08. ca.1928   : Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 152  [P] "Skipet" 1/2017  
  153 01.01.1934   : Nytt kjenningssignal: LDVT. 153  [P] "Skipet" 1/2017  
  154 09.1937   : I opplag, Bergen. 154  [P] "Skipet" 1/2017  
  155 31.10.1940   : Solgt til Knut Magnus, Bergen. Kjøpssum: 25 000 NOK. 155  [P] "Skipet" 1/2017  
  156    : Videresolgt til Inger a/s, Bergen. Kjøpssum: 35 000 NOK. 156  [P] "Skipet" 2/1982  
  157    : I bruk som losjiskip, Nord-Norge. 157  [P] "Skipet" 1/2017  
  158 08.1942   : Utleid til Fosens Aktie-Dampskibsselskab, Trondheim. Satt i trafikk Trondheim - Snillfjord / Trondheim - Frøya / Trondheim - Hitra / Trondheim - Hemne. 158  [P] "Skipet" 1/2017  
  159 10.1943   : Tilbakelevert. I opplag, Bergen. 159  [P] "Skipet" 1/2017  
  160 01.1944   : Solgt til Haugesunds Dampskibsselskab a/s, Haugesund. Omdøpt "Brandasund". Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. 160  [P] "Skipet" 1/2017  
  161    : Salgssum: 125 000 NOK. 161  [P] "Skipet" 2/1989  
  162    : Satt i trafikk Stavanger - Bergen / Haugesund - Sauda. 162  [P] "Skipet" 2/1978  
  163 20.04.1944   : Sterk skadet ved kai, Bergen etter en eksplosjon om bord på tråleren m/s "Vorbode". Skroget slått inn og overbygningen blåst av. Gikk samme kveld til Haugesund Slip a/s, Haugesund for reparasjon. 163  [P] "Skipet" 1/2017  
  164 02.1945   : Reparert og ombygget ved Haugesunds Slip a/s, Haugesund: bro bygget inn og dekkshus på akterdekk forlenget [4]. 164  [P] "Skipet" 1/2017  
  165    : Satt i trafikk Haugesund - Bergen. 165  [P] "Skipet" 1/2017  
  166 07.1947   : I opplag, Haugesund [reservefartøy]. 166  [P] "Skipet" 2/1982  
  167 09.1948   : Solgt til Stavanger Skibs-Ophugnings Co. a/s, Stavanger. 167  [P] "Skipet" 2/1982  
  168    : Nedrigget til lekter [7]. 168  [P] "Skipet" 2/1978  
  169 1951   : Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. 169  [P] "Skipet" 2/1982  
  170 12.1953   : Ferdig opphogget ved Brødrene Anda a/s, Stavanger. 170  [P] "Skipet" 2/1982  
  171    : Slettet fra Haugesund Skipsregister. 171  [P] "Skipet" 1/2017  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau