SKIPSARKIV ROGALAND
 
       
 
   KILDEHENVISNINGER    
               [A] = AVIS    
           [K] = KORRESPONDANSE    
    EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND      [N] = NETTSIDE    
    © HMI / org.nr. 995 113 503 / e-post: hmi[a]online.no / tlf.: 93 20 49 06      [O] = OBSERVASJON    
                 [P] = PUBLIKASJONER    
 
     
    D/s "BRANDASUND" 1944-1948                          
         
 
1 -   PERIODE   : 1944-1948         1 -   [O]    
  2 -   KJENNINGSSIGNAL : LDVT         2 -       
  3 -   IMO-NUMMER   : -     3 -       
  4 -   MMSI-NUMMER   : -         4 -       
  5 -   NAVN   : [1858] "Fjalir"     5 -   [P] Skipet 2/1978    
  6 -      : [1944] "Brandasund"       6 -   [P] Skipet 2/1978    
 
7 -                7 -       
  8 -                8 -       
OPPDATERT 9 -                9 -       
14.11.2016 10 -                10 -       
  11 -                11 -       
  12 -                12 -       
  © Fotografi: Ikke tilgjengelig 13 -                13 -       
  14 -                14 -       
         
  15  BYGGET    : 1858                     15 -   [P] Skipet 2/1982    
  16  BYGGNUMMER   : 58     16 -   [P] Skipet 2/1982    
  17  SKROG   : Alexander Denny, Dumbarton,Storbritannia     17 -   [P] Skipet 2/1982    
  18  UTRUSTNING   : Alexander Denny, Dumbarton,Storbritannia     18 -   [P] Skipet 2/1982    
  19  TYPE   : -                     19 -       
  20  SKROG   : Konvensjonelt     20 -   [O]    
  21  KLASSE   : -                     21 -       
  22  MATERIALE   : -     22 -       
  23  MASKINFABRIKANT : [1] Alexander Denny, Dumbarton,Storbritannia [1858] [2] Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen [1874]         23 -   [P] Skipet 2/1982    
  24  MASKIN PRODUSERT : [1] 1858 [2] 1874     24 -   [P] Skipet 2/1982    
  25  MASKIN   : [1] 1 x lavtrykks damp m/ 1 røkrørskjel [1858] [5] 1 x lavtrykks damp m/ 1 røkrørskjel 10.0 x 9.1" m/ 2 fyrganger [1873] [2] 1 x Compound 2 syl. 17.5-35x24.8" damp [1874]   25 -   [P] Skipet 2/1982    
  26  EFFEKT   : [1] 40 nhk [1858] [2] 49 nhk [1874]     26 -   [1] [P] Skipet 2/1989 [2] [P] Skipet 2/1982    
  27  FART   : [2] 9.0 kn [1874]     27 -       
  28  FORBRUK   : -                     28 -       
  29  LENGDE   : 40.14 m     29 -   [P] Skipet 2/1982    
  30  BREDDE   : 06.37 m     30 -   [P] Skipet 2/1982    
  31  DYBDE   : 03.38 m     31 -   [P] Skipet 2/1982    
  32  BRUTTO REG. TONN : [1] 247 t [1858] [3] 244 t [1894] [4] 245 t [1945]     32 -   [1] [P] Skipet 2/1989 [3] [4] [P] Skipet 2/1982    
  33  NETTO REG. TONN : [1] 175 t [1858] [3] 141 t [1894]     33 -   [P] Skipet 2/1989    
  34  DØDVEKTTONN : -     34 -       
  35  BILER   : 0                     35 -   [O]    
  36  TRAILERE   : 0     36 -   [O]    
  37  PASSASJERER   : 196     37 -       
  38  PASSASJERLUGARER  : 0     38 -       
  39  MANNSKAPSLUGARER : Ja     39 -   [O]    
  40  DEKKSHØYDE   : 0     40 -   [O]    
  41  AKSELTRYKK   : 0                     41 -   [O]    
  42  STATUS   Opphogget                     42 -       
         
  43  TILLEGGSINFORMASJON : -                     43 -       
     
                                   
     
     
                                   
12.1858  44 : Levert fra Alexander Denny, Dumbarton, Storbritannia til Nordre Bergenhus Amt Dampskibe, Bergen som "Fjalir" [1]. Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen.       44 -   [P] Skipet 2/1982 | - | -    
05.01.1859  45 : Satt i trafikk Bergen - Nordfjord / Bergen - Sunnfjord.         45 -       
02.04.1859  46 : Grunnstøtte, Alverstraumen.     46 -       
04.1859   47 : Grunnstøtte ved Solvorn.     47 -       
01.1867  48 : Tatt ut av trafikk Bergen - Sunnfjord.       48 -       
1873  49 : Ombygget ved Bergen Mekaniske Verksted a/s, Bergen: Ny kjele [5]. Innredning opprustet samt påbygget bakk.     49 -   [P] Skipet 2/1982 | -    
1874  50 : Maskin ombygget ved Bergen Mekaniske Verksted a/s, Bergen [2].       50 -   [P] Skipet 2/1982    
1894  51 : Ombygget: Bropartiet løftet samt ny salong akter [3].         51 -   [P] Skipet 2/1982 | -    
1896  52 : Ombygget med ny kjele ved Laxevaag Maskin og Jernskibsbyggeri a/s, Bergen.       52 -       
1899  53 : Grunnstøtte, Granesundet.       53 -       
1911  54 : Kolliderte med m/båt "Bøtuna" ved Eivindviksundet. 2 personer fra denne omkom.       54 -       
06.1919  55 : Drift og eierskap overført til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Bergen.       55 -   [P] Skipet 2/1982    
1919   56 : I opplag, Bergen.       56 -       
10.1940  57 : Solgt til Knut Magnus, Bergen. Kjøpssum: 25 000 NOK. Videresolgt til Inger a/s, Bergen. Kjøpssum: 35 000 NOK.     57 -   [P] Skipet 2/1982    
1941  58 : Utleid til Fosen Dampskibsselskab a/s, Trondheim.         58 -   [P] Skipet 2/1982    
03.1942  59 : Tilbakelevert og lagt i opplag.                       59 -   [P] Skipet 2/1982    
04.1944  60 : Solgt til Haugesunds Dampskibsselskab a/s, Haugesund. Omdøpt "Brandasund". Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. Salgssum: 125 000 NOK.     60 -   [P] Skipet 2/1978 | [P] Skipet 2/1989    
  61 : Satt i trafikk Stavanger - Bergen / Haugesund - Sauda.     61 -   [P] Skipet 2/1978    
20.04.1944  62 : Sterk skadet ved kai, Bergen etter en eksplosjon om bord på tråleren m/s "Vorbode". Skroget slått inn og overbygningen blåst av.           62 -   [P] Skipet 2/1978    
02.1945  63 : Reparert og modernisert ved Haugesunds Slip a/s, Haugesund [4]. Satt i trafikk Haugesund - Bergen.       63 -   [P] Skipet 2/1982 | -    
07.1947  64 : I opplag, Haugesund [reservefartøy].                     64 -   [P] Skipet 2/1982    
09.1948  65 : Solgt til Stavanger Skibs-Ophugnings Co. a/s, Stavanger. Nedrigget til lekter.     65 -   [P] Skipet 2/1982 | [P] Skipet 2/1978    
1951  66 : Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging.       66 -   [P] Skipet 2/1982    
12.1953  67 : Ferdig opphogget ved Brødrene Anda a/s, Stavanger. Slettet fra Haugesund Skipsregister.       67 -   [P] Skipet 2/1982 | -