H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/s "BOKN" 1952 - 1976  
    Fortegnelse nr. P61  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     06.09.2020    
    PERIODE:     1952 - 1976 Status for fartøyet: RESTAURANT-FARTØY  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L A M F 1 1952 - 1985   1 [P] "Skipet" 1/1982  
  2 IMO-nummer   5047558 2 -   2 [N] faktaomfartyg.se  
  3 MMSI-nummer   - 3 -   3 -  
  4 Navn   "Bremen" 4 1947 - 1952   4 [P] "Skipet" 2/1981  
  5     "Bokn" 5 1952 - 1976   5 [P] "Skipet" 2/1981  
  6     "Sør-Vest" 6 1976 - 1981   6 [P] "Skipet" 2/1981  
  7     "Strildur" 7 1981 - 1985   7 [P] "Skipet" 2/1981  
  8     "Constansia" 8 1985 -   8 [N] faktaomfartyg.se  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  9 Flohr & Co., Bremen, Tyskland 9 1947 - 1952   9 [P] "Den hvite flåte"  
  10 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 10 1952 - 1976   10 [P] "Den hvite flåte"  
  11 Christoffer Sørensen, Stavanger 11 1976 - 1977   11 [P] "Skipet" 1/1991  
  12 Hans Norland, Jørpeland 12 1977 - 1981   12 [P] "Skipet" 1/1991  
  13 Simon Møkster a/s, Stavanger 13 1981   13 [P] "Skipet" 1/1991  
  14 Eckard Korn, Heilbronn, Vest-Tyskland 14 1981 -   14 [P] "Skipet" 3/1989  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  15 Byggeår   1947 15 -   15 [P] "Skipet" 2/1981  
  16 Byggenummer   210 16 -   16 -  
  17 Skrog   Abeking & Rasmussens Werft, Lemwerder, Tyskland 17 -   17 [P] "Skipet" 3/1989  
  18 Utrustning   Abeking & Rasmussens Werft, Lemwerder, Tyskland 18 -   18 [P] "Skipet" 3/1989  
  19 Type   Tråler 19 1947 - 1952   19 [P] "Fjordabåtene"  
  20 Skrogutforming   Konvensjonelt, rigget som jakt 20 -   20 [P] "Fjordabådane"  
  21 Klasse   - 21 -   21 -  
  22 Materiale   Stål 22 -   22 [P] "Fjordabådane"  
  23 Maskinfabrikant [ A ] The International Shipbuilding & Engineering Co, Ltd., Danzig, Tyskland 23 1947 - 1959   23 [P] "Skipet" 1/1991  
  24   [ C ] Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 24 1959 -   24 [P] "Den hvite flåte"  
  25 Maskin produsert [ A ] 1947 25 -   25 [P] "Skipet" 1/1991  
  26   [ C ] 1959 26 -   26 [P] "Den hvite flåte"  
  27 Maskin [ A ] 1 x 4TEV DM MWN 8 syl. diesel 27 1947 - 1959   27 [P] "Skipet" 1/1991  
  28   [ C ] 1 x 2TEV 4ACA  4 syl. diesel 28 1959 -   28 [P] "Den hvite flåte"  
  29 Effekt [ A ] 200 bhk 29 1947 - 1959   29 [P] "Skipet" 1/1991  
  30   [ C ] 400 bhk 30 1959 -   30 [P] "Den hvite flåte"  
  31 Fart [ A ] 11.0 kn 31 1947 - 1959   31 [P] "Skipet" 3/1989  
  32   [ C ] 10.0 kn 32 1959 -   32 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
  33 Forbruk   - 33 -   33 -  
  34 Lengde [ A ] 26.52 m 34 1947 - 1952   34 [P] "Skipet" 1/1991  
  35   [ B ] 32.40 m 35 1952 - 1976   35 [P] "Skipet" 1/1991  
  36   [ D ] 33.06 m 36 1976 -   36 [P] "Fjordabådane"  
  37 Bredde [ A ] 6.16 m 37 1947 - 1952   37 [P] "Fjordabådane"  
  38   [ B ] 6.71 m 38 1952 -   38 [P] "Fjordabådane"  
  39 Dybde [ A ] 2.77 m 39 1947 - 1952   39 [P] "Fjordabådane"  
  40   [ B ] 2.80 m 40 1952 -   40 [P] "Fjordabådane"  
  41 Brutto registertonnasje [ A ] 104 t 41 1947 - 1952   41 [P] "Skipet" 3/1989  
  42   [ B ] 210.20 t 42 1952 - 1976   42 [P] "Den hvite flåte"  
  43   [ D ] 210.46 t 43 1976 -   43 [P] "Fjordabådane"  
  44 Netto registertonnasje [ A ] 49 t 44 1947 - 1952   44 [P] "Den hvite flåte"  
  45   [ B ] 148.80 t 45 1952 - 1976   45 [P] "Den hvite flåte"  
  46   [ D ] 114.16 t 46 1976 -   46 [P] "Fjordabådane"  
  47 Dødvekttonnasje   - 47 -   47 -  
  48 Bilkapasitet [ A ] 0 48 1947 - 1952   48 HMI  
  49   [ B ] 4 49 1952 - etter 1981   49 -  
  50 Trailerkapasitet   0 50 -   50 HMI  
  51 Passasjersertifikat [ A ] 0 51 1947 - 1952   51 HMI  
  52   [ B ] 293 52 1952 - etter 1981   52 [P] "Skipet" 3/1989  
  53 Mannskap   Kaptein, styrmann, 3 matroser, maskinist 53 1952 - 1976   53 [P] "Fjordabåtene"  
  54 Passasjerlugarer   0 54 -   54 HMI  
  55 Mannskapslugarer   7 55 -   55 [P] "Den hvite flåte"  
  56 Dekkshøyde   0 56 -   56 HMI  
  57 Akseltrykk   0 57 -   57 HMI  
  58 Tilleggsinformasjon   Rigget med storseil, fokk og mesan 58 1947 - 1952   58 [P] "Skipet" 3/1989  
  59     Sitteplasser hovedsalong dekk 2: 70. Sitteplasser salong forut dekk 2: 25. Sitteplasser dekk 3: 32. 59 1952 -   59 [P] "Fjordabådane"  
  60     Kapasitet lasterom: 4000 kubikkfot. 1 kran à 1 t. 1 kran à 3 t. 60 1952 -   60 [P] "Skipet" 3/1989  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  61 30.07.1947     Levert fra Abeking & Rasmussens Werft, Lemwerder, Tyskland til Flohr & Co., Bremen, D som "Bremen" [ A ]. Hjemmehavn: Bremen, D. 61 [N] faktaomfartyg.se  
  62       Klassifisert som tråler og rigget med storseil, fokke og mesan. 62 [P] "Skipet" 3/1989  
  63 04.08.1952     Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 63 [P] "Fjordabådane"  
  64       Salgssum: 178 000 DM. 64 [P] "Skipet" 3/1989  
  65 30.08.1952     Til Mützefeld Werft, Cuxhaven, Tyskland, for ombygging. 65 [P] "Fjordabådane"  
  66 14.10.1952     Ommålt [ B ]. 66 [P] "Fjordabådane"  
  67 08.11.1952     Ombygget til passasjerfartøy ved Mützefeld Werft, Cuxhaven, D [ B ]. 67 [P] "Den hvite flåte"  
  68       Overtatt av Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 68 [P] "Fjordabådane"  
  69       Omdøpt "Bokn". Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 69 [P] "Skipet" 1/1991  
  70 21.11.1952     Satt i trafikk Stavanger - Skjoldevik. 70 [P] "Fjordabådane"  
  71 21.11.1952 ►     Tatt ut av trafikk Stavanger - Skjoldevik. 71 [P] "Fjordabådane"  
  72 pr.05.1953     I trafikk Stavanger - Muslandsvåg / Stavanger - Sørbø / Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Steinnesvåg. 72 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1953"  
  73 22.08.1953     Grunnstøtte, Vassøy. Fikk skader på rorkjettingen. 73 [A] Stavanger Aftenblad 24.08.1953  
  74 23.08.1953     Brakt flott av d/s "Kvitsøy". 74 [A] Stavanger Aftenblad 24.08.1953  
  75 pr.06.1954     I trafikk Stavanger - Muslandsvåg / Stavanger - Sørbø / Stavanger - Vatlandsvåg. 75 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1954"  
  76 20.06.1954     Satt i trafikk Stavanger - Muslandsvåg / Stavanger - Sørbø / Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Steinnesvåg. 76 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1954"  
  77 29.08.1954     Tatt ut av trafikk Stavanger - Steinnesvåg. 77 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1954"  
  78 primo 01.1955     I trafikk Stavanger - Sauda for å holde åpen isråk. 78 [A] Stavanger Aftenblad 07.01.1955  
  79 vår 1955     Satt i trafikk Stavanger - Skjold. 79 HMI  
  80 pr.06.1955     I trafikk Stavanger - Muslandsvåg / Stavanger - Sørbø / Stavanger - Vatlandsvåg. 80      
  81 vinter 1956     Satt i trafikk Stavanger - Rennesøy. 81 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  82 27.02.1956     Kolliderte i tykk tåke med skøyten "Johanna", Stavanger havn. 82 -  
  83 03.04.1957     Satt i trafikk Stavanger - Skudeneshavn. 83 -  
  84 1959     Ombygget med ny maskin [ C ]. 84 [P] "Skipet" 1/1991  
  85 pr.06.1963     I trafikk Stavanger - Hervik / Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Steinnesvåg / Stavanger - Jørpeland. 85 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1963"  
  86 pr.09.1966     I trafikk Stavanger - Vikevåg / Stavanger - Jørpeland. 86 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1966-67"  
  87 16.10.1966     Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg / Stavanger - Jørpeland / Stavanger - Høyvik. 87 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1966-67"  
  88 26.02.1967     Tatt ut av trafikk Stavanger - Høyvik. 88 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1966-67"  
  89 ca.1968     Tatt ut av trafikk Stavanger - Vikevåg. 89 -  
  90 31.05.1975     I opplag, Stavanger. 90 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter -75"  
  91 27.04.1976     Solgt til Christoffer Sørensen, Stavanger. Omdøpt "Sør-Vest". Salgssum: 140 000 NOK. 91 [P] "Den hvite flåte"  
  92 02.07.1976     Ommålt [ D ]. 92 [P] "Fjordabådane"  
  93 01.01.1977     Solgt til Hans Norland, Jørpeland. 93 [P] "Skipet" 1/1991  
  94       Utleid til Aker for personelltransport mellom Leirvik og Stafjord A-skroget, Digernessundet. 94 [P] "Fjordabådane"  
  95 04.1977     I opplag, Jørpeland. 95 - / [P] "Fjordabådane"  
  96 13.05.1981     Solgt til Simon Møkster a/s, Stavanger. Omdøpt "Strildur". 96 [P] "Den hvite flåte"  
  97 11.1981     Solgt til Eckard Korn, Heilbronn, Vest-Tyskland. I opplag ved Håkonsens Mekaniske Verksted a/s, Skudeneshavn. 97 [P] "Skipet" 3/1989  
  98       Slettet fra Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Panama City, Panama. 98 [N] faktaomfartyg.se  
  99 1983     Forlot Norge. 99 [N] faktaomfartyg.se  
  100 1985     Omdøpt "Constansia". 100 [P] "Skipet" 1/1991  
  101 1988     Hjemmehavn: Puerto Cortes, Honduras. 101 [P] "Skipet" 1/1991  
  102 1989     Hjemmehavn: Hamburg, Vest-Tyskland. 102 [P] "Skipet" 1/1991  
  103 1990     Slettet fra Lløyd’s, London, Storbritannia. 103 -  
  104 05.08.2002     Observert liggende som restaurantkjøkken, Barcelona, Spania. 104 -  
  105 2017     Observert i Barcelona, ESP. 105 [N] google.com/intl/no/earth 2017  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau