HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P61       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/s "BOKN" 1952 - 1976   FOTOGRAFI   OPPDATERT 02.12.2017  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1952 - 1976   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LAMF 1952 - 1976 2  [P] "Skipet" 1/1982  
  3  IMO-NUMMER 5047558   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Bremen" 1947 - 1952 5  [P] "Skipet" 2/1981  
  6   "Bokn" 1952 - 1976 6  [P] "Skipet" 2/1981  
  7   "Sør-Vest" 1976  -1981 7  [P] "Skipet" 2/1981  
  8   "Strildur" 1981 - 1985 8  [P] "Skipet" 2/1981  
  9   "Constansia" 1985 - 9  [P] "Skipet" 1/1991  
             
  10  REDERI / EIERFORHOLD Flohr & Co., Bremen, Tyskland 1947 - 1952 10    
  11   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1952 - 1976 11    
  12   Christoffer Sørensen, Stavanger 1976 - 1977 12  [P] "Skipet" 1/1991  
  13   Hans Norland, Jørpeland 1977 - 1981 13  [P] "Skipet" 1/1991  
  14   Simon Møkster a/s, Stavanger 1981 14  [P] "Skipet" 1/1991  
  15   Eckard Korn, Heilbronn, Vest-Tyskland 1981 - 15  [P] "Skipet" 3/1989  
 
  16  BYGGEÅR 1947   16  [P] "Skipet" 2/1981  
  17  BYGGENUMMER 210   17    
  18  SKROG Abeking & Rasmussens Werft, Lemwerder, Tyskland   18  [P] "Skipet" 3/1989  
  19  UTRUSTNING Abeking & Rasmussens Werft, Lemwerder, Tyskland   19  [P] "Skipet" 3/1989  
  20  TYPE Tråler 1947 - 1952 20  [P] "Fjordabåtene"  
  21  SKROG Konvensjonelt, rigget som jakt   21  Observasjon / [P] "Skipet" 3/1989  
  22  KLASSE -   22    
  23  MATERIALE Stål   23    
  24  MASKINFABRIKANT [1]  The International Shipbuilding & Engineering Co, Ltd., Danzig, Tyskland 1947 - 1959 24  [P] "Skipet" 1/1991  
  25   [3]  Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 1959 - 25  [P] "Skipet" 3/1989  
  26  MASKIN PRODUSERT [1]  1947   26  [P] "Skipet" 1/1991  
  27   [3]  1959   27    
  28  MASKIN [1]  1 x 4TEV DM MWN 8 syl. diesel 1947 - 1959 28  [P] "Skipet" 1/1991  
  29   [3]  1 x 2TEV DM 4 syl. diesel 1959 - 29  [P] "Skipet" 1/1991  
  30  EFFEKT [1]  200 bhk 1947 - 1959 30  [P] "Skipet" 1/1991  
  31   [3]  400 bhk 1959 - 31  [P] "Skipet" 1/1991  
  32  FART [1]  11.0 kn 1947 - 1959 32  [P] "Skipet" 3/1989  
  33   [3]  12.0 kn 1959 - 33    
  34  FORBRUK -   34    
  35  LENGDE [1]  26.52 m 1947 - 1952 35  [P] "Skipet" 1/1991  
  36   [2]  32.40 m 1952 - 1976 36  [P] "Skipet" 1/1991  
  37   [4]  33.06 m 1976 - 37    
  38  BREDDE [1]  6.16 m 1947 - 1952 38  [P] "Skipet" 3/1989  
  39   [2]  6.71 m 1952 - 39    
  40  DYBDE [1]  2.77 m 1947 - 1952 40  [P] "Skipet" 3/1989  
  41   [2]  2.80 m 1952 - 41    
  42  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  104.00 t 1947 - 1952 42  [P] "Skipet" 3/1989  
  43   [2]  210.20 t 1952 - 1976 43    
  44   [4]  210.46 t 1976 - 44    
  45  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  49.00 t 1947 - 1952 45    
  46   [2]  148.80 t 1952 - 1976 46    
  47   [4]  114.16 t 1976 - 47    
  48  DØDVEKTTONNASJE -   48    
  49  BILER [1]  0 1947 - 1952 49  Observasjon  
  50   [2]  4 1952 - etter 1981 50    
  51  TRAILERE 0   51  Observasjon  
  52  PASSASJERER [1]  0 1947 - 1952 52  Observasjon  
  53   [2]  293 1952 - etter 1981 53  [P] "Skipet" 3/1989  
  54  MANNSKAP Kaptein, styrmann, 3 matroser, maskinist 1952 - 1976 54  [P] "Fjordabåtene"  
  55  PASSASJERLUGARER 0   55  Observasjon  
  56  MANNSKAPSLUGARER Ja   56  Observasjon  
  57  DEKKSHØYDE Fri 1952 - etter 1981 57  Observasjon  
  58  AKSELTRYKK 0   58    
  59  TILLEGGSINFORMASJON Rigget med storseil, fokk og mesan 1947 - 1952 59  [P] "Skipet" 3/1989  
  60   Sitteplasser hovedsalong dekk 2: 70. Sitteplasser salong forut dekk 2: 25. Sitteplasser dekk 3: 32. 1952 - 60  [P] "Fjordabåtene"  
  61   Kapasitet lasterom: 4000 kubikkfot. 1 kran à 1 t. 1 kran à 3 t. 1952 - 61  [P] "Skipet" 3/1989  
  62  STATUS Restaurantfartøy 62    
       
  63 30.07.1947   : Levert fra Abeking & Rasmussens Werft, Lemwerder, Tyskland til Flohr & Co., Bremen, D som "Bremen" [1]. Hjemmehavn: Bremen, D. 63    
  64    : Klassifisert som tråler og rigget med storseil, fokke og mesan. 64          
  65 04.08.1952   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 65    
  66    : Salgssum: 178 000 DM. 66  [P] "Skipet" 3/1989  
  67 30.08.1952   : Til Mützefeld Werft, Cuxhaven, Tyskland, for ombygging. 67    
  68 08.11.1952   : Ombygget til passasjerfartøy ved Mützefeld Werft, Cuxhaven, D [2]. 68    
  69    : Omdøpt "Bokn". Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 69  [P] "Skipet" 1/1991  
  70 21.11.1952   : Satt i trafikk Stavanger - Sauda. 70    
  71 01.1953   : Satt i trafikk Stavanger - Skjold. 71    
  72 22.08.1953   : Grunnstøtte, Vassøy. Fikk skader på rorkjettingen. 72  [A] Stavanger Aftenblad 24.08.1953  
  73 23.08.1953   : Brakt flott av d/s "Kvitsøy". 73  [A] Stavanger Aftenblad 24.08.1953  
  74 vinter 1955   : I trafikk Stavanger - Sauda for å holde åpen isråk. 74  [A] Stavanger Aftenblad 22.02.2005  
  75 27.02.1956   : Kolliderte i tykk tåke med skøyten "Johanna", Stavanger havn. 75    
  76 03.04.1957   : Satt i trafikk Stavanger - Skudeneshavn. 76    
  77 1959   : Ombygget med ny maskin [3]. 77  [P] "Skipet" 1/1991  
  78 ca.1962   : Satt i trafikk Stavanger - Hervik / Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Jørpeland. 78    
  79 15.06.1963   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Jørpeland. 79    
  80 ca.1966   : Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg / Stavanger - Jørpeland. 80    
  81 ca.1968   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Vikevåg. 81    
  82 10.1975   : I opplag, Stavanger. 82    
  83 27.04.1976   : Solgt til Christoffer Sørensen, Stavanger. Omdøpt "Sør-Vest". 83  - / [P] "Skipet" 1/1991  
  84    : Salgssum: 140 000 NOK. 84    
  85 02.07.1976   : Ommålt [4]. 85    
  86 01.01.1977   : Solgt til Hans Norland, Jørpeland. 86  [P] "Skipet" 1/1991  
  87    : Utleid til Aker for personelltransport mellom Leirvik og Stafjord A-skroget, Digernessundet. 87    
  88 04.1977   : I opplag, Jørpeland. 88    
  89 13.05.1981   : Solgt til Simon Møkster a/s, Stavanger. Omdøpt "Strildur". 89  - / [P] "Skipet" 1/1991  
  90 11.1981   : Solgt til Eckard Korn, Heilbronn, Vest-Tyskland. I opplag ved Håkonsens Mekaniske Verksted a/s, Skudeneshavn. 90  [P] "Skipet" 3/1989  
  91    : Slettet fra Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Panama City, Panama. 91    
  92 1983   : Forlot Norge. 92    
  93 1985   : Omdøpt "Constansia". 93  [P] "Skipet" 1/1991  
  94 1988   : Hjemmehavn: Puerto Cortes, Honduras. 94  [P] "Skipet" 1/1991  
  95 1989   : Hjemmehavn: Hamburg, Vest-Tyskland. 95  [P] "Skipet" 1/1991  
  96 1990   : Slettet fra Lløyd’s, London, Storbritannia. 96    
  97 05.08.2002   : Observert liggende som restaurantkjøkken, Barcelona, Spania. 97    
  98 2017   : Observert i Barcelona, ESP. 98 [N] google.com/intl/no/earth 2017  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau