HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P71       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "BERGEN" 1909 - 1940 / 1945 - 1954   FOTOGRAFI   OPPDATERT 10.02.2018  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
               
  1  PERIODE 1909 - 1940 / 1945 - 1954   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LCMX   2    
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Bergen" 1909 - 1940 5  [P] Skipet 2/1976  
  6   "Sperrwachtschiff 14" 1940 - 1945 6  [P] Skipet 2/1990  
  7   "Bergen" 1945 - 1954 7    
               
  8  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1909 - 1954 8  [P] Skipet 2/1990  
  9   Grimstad Ophugnings Co., Grimstad 1954 9  [P] Skipet 2/1990  
 
  10  BYGGEÅR 1909   10  [P] Skipet 2/1990  
  11  BYGGENUMMER 58   11  [P] Skipet 2/1976  
  12  SKROG Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   12  [P] Skipet 2/1976  
  13  UTRUSTNING Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   13  [P] Skipet 2/1976  
  14  TYPE -   14    
  15  SKROG Konvensjonelt   15  Observasjon  
  16  KLASSE -   16    
  17  MATERIALE Stål   17    
  18  MASKINFABRIKANT Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   18  [P] Skipet 2/1990  
  19  MASKIN PRODUSERT 1908   19  [P] Skipet 2/1990  
  20  MASKIN 1 x Tripple Expansion damp   20  [P] Skipet 2/1990  
  21  EFFEKT 700 ihk   21  [P] Skipet 2/1990  
  22  FART 12.3 kn   22  [P] Skipet 2/1990  
  23  FORBRUK -   23    
  24  LENGDE 48.04 m   24  [P] Skipet 2/1990  
  25  BREDDE 7.86 m   25  [P] Skipet 2/1990  
  26  DYBDE 3.35 m   26  [P] Skipet 2/1990  
  27  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  486 t 1909 - 1920 27  [P] Skipet 2/1990  
  28   [2]  553 t 1920 - 1954 28    
  29  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  266 t 1909 - 1920 29  [P] Skipet 2/1990  
  30   [2]  320 t 1920 - 1954 30    
  31  DØDVEKTTONNASJE -   31    
  32  BILER 0   32  Observasjon  
  33  TRAILERE 0   33  Observasjon  
  34  PASSASJERER Ja   34  Observasjon  
  35  MANNSKAP -   35    
  36  PASSASJERLUGARER Ja   36  Observasjon  
  37  MANNSKAPSLUGARER Ja   37  Observasjon  
  38  DEKKSHØYDE 0   38  Observasjon  
  39  AKSELTRYKK 0   39  Observasjon  
  40  TILLEGGSINFORMASJON -   40    
  41  STATUS Opphogget 1954 41  [P] Skipet 2/1990  
 
  42 01.1909   : Levert fra Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Bergen" [1]. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 42  [P] Skipet 2/1990  
  43    : Byggesum: 235 000 NOK. 43    
  44
 
 : Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 44  [P] Skipet 1/1991  
  45 ca.06.1910   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 45    
  46 ca.09.1910   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 46    
  47 1920   : Ombygget ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger: lugarhus montert akter samt brønn innebygget [2]. 47    
  48 09.04.1940   : I opplag, Flekkefjord. 48  [P] Skipet 1/1991  
  49 10.05.1940   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 49  [P] Skipet 1/1991  
  50 05.1940 ►   : Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. Omdøpt "Sperrwachtschiff 14". 50  [P] Skipet 2/1990  
  51 05.1945   : Tilbakelevert. 51  [P] Skipet 2/1990  
  52    : Omdøpt "Bergen". 52    
  53 09.1945   : Reparert og satt i trafikk Stavanger - Bergen. 53    
  54 09.1945 ►   : Kolliderte med d/s "Rosendal", Stavanger havn. 54    
  55 05.1954   : Solgt til Grimstad Ophugnings Co., Grimstad for opphogging. 55  [P] Skipet 2/1990  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau