EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    D/s "BERGEN" 1909-1940 / 1945-1954   FOTOGRAFI   OPPDATERT 10.02.2016  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1909 - 1940 / 1945 - 1954   1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LCMX   2    
  3  IMO-NUMMER           3    
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN     "Bergen" 1909 - 1940 5  [P] Skipet 2/1976  
  6     "Sperrwachtschiff 14" 1940 - 1945 6  [P] Skipet 2/1990  
  7           "Bergen" 1945 - 1954 7    
               
  8  REDERI / EIERFORHOLD       Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1909 - 1954 8  [P] Skipet 2/1990  
  9           Grimstad Ophugnings Co., Grimstad 1954 9  [P] Skipet 2/1990  
 
  10  BYGGEÅR       1909   10  [P] Skipet 2/1990  
  11  BYGGENUMMER       58   11  [P] Skipet 2/1976  
  12  SKROG       Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   12  [P] Skipet 2/1976  
  13  UTRUSTNING       Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   13  [P] Skipet 2/1976  
  14  TYPE           14    
  15  SKROG       Konvensjonelt   15  Observasjon  
  16  KLASSE           16    
  17  MATERIALE       Stål   17    
  18  MASKINFABRIKANT   Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   18  [P] Skipet 2/1990  
  19  MASKIN PRODUSERT       1908   19  [P] Skipet 2/1990  
  20  MASKIN       1 x Tripple Expansion damp   20  [P] Skipet 2/1990  
  21  EFFEKT       700 ihk   21  [P] Skipet 2/1990  
  22  FART       12.3 kn   22  [P] Skipet 2/1990  
  23  FORBRUK           23    
  24  LENGDE   48.04 m   24  [P] Skipet 2/1990  
  25  BREDDE       07.86 m   25  [P] Skipet 2/1990  
  26  DYBDE       03.35 m   26  [P] Skipet 2/1990  
  27  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 486 t 1909 - 1920 27  [P] Skipet 2/1990  
  28           [2] 553 t 1920 - 1954 28    
  29  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 266 t 1909 - 1920 29  [P] Skipet 2/1990  
  30           [2] 320 t 1920 - 1954 30      
  31  DØDVEKTTONNASJE           31    
  32  BILER   0   32  Observasjon  
  33  TRAILERE       0   33  Observasjon  
  34  PASSASJERER       Ja   34  Observasjon  
  35  MANNSKAP           35    
  36  PASSASJERLUGARER       Ja   36  Observasjon  
  37  MANNSKAPSLUGARER       Ja   37  Observasjon  
  38  DEKKSHØYDE       0   38  Observasjon  
  39  AKSELTRYKK       0   39  Observasjon  
  40  TILLEGGSINFORMASJON           40    
  41  STATUS       Opphogget 1954 41  [P] Skipet 2/1990  
 
  42 01.1909   : Levert fra Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Bergen" [1]. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 42  [P] Skipet 2/1990  
  43    : Byggesum: 235 000 NOK. 43    
  44
 
 : Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 44  [P] Skipet 1/1991  
  45 ca.06.1910   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 45    
  46 ca.09.1910   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 46    
  47 1920   : Ombygget ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger: lugarhus montert akter samt brønn innebygget [2]. 47    
  48 09.04.1940   : I opplag, Flekkefjord. 48  [P] Skipet 1/1991  
  49 10.05.1940   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 49  [P] Skipet 1/1991  
  50 05.1940 ►   : Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. Omdøpt "Sperrwachtschiff 14". 50  [P] Skipet 2/1990  
  51 05.1945   : Tilbakelevert. 51  [P] Skipet 2/1990  
  52    : Omdøpt "Bergen". 52    
  53 09.1945   : Reparert og satt i trafikk Stavanger - Bergen. 53    
  54 09.1945 ►   : Kolliderte med d/s "Rosendal", Stavanger havn. 54    
  55 05.1954   : Solgt til Grimstad Ophugnings Co., Grimstad for opphogging. 55  [P] Skipet 2/1990