HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P71       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "BERGEN" 1909 - 1940 / 1945 - 1954   FOTOGRAFI   OPPDATERT 03.10.2019  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
               
  1  PERIODE 1909 - 1940 / 1945 - 1954   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LCMX   2    
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Bergen" 1909 - 1940 5  [P] Skipet 2/1976  
  6   "Sperrwachtschiff 14" 1940 - 1945 6  [P] Skipet 2/1990  
  7   "Bergen" 1945 - 1954 7    
               
  8  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1909 - 1954 8  [P] Skipet 2/1990  
  9   Grimstad Ophugnings Co., Grimstad 1954 9  [P] Skipet 2/1990  
 
  10  BYGGEÅR 1909   10  [P] Skipet 2/1990  
  11  BYGGENUMMER 58   11  [P] Skipet 2/1976  
  12  SKROG Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   12  [P] Skipet 2/1976  
  13  UTRUSTNING Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   13  [P] Skipet 2/1976  
  14  TYPE -   14    
  15  SKROG Konvensjonelt 1909  - 1927 15  Observasjon  
  16   Konvensjonelt, hel stormdekker 1927 - 1954 16  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  17  KLASSE -   17    
  18  MATERIALE Stål   18  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  19  MASKINFABRIKANT Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   19  [P] Skipet 2/1990  
  20  MASKIN PRODUSERT 1908   20  [P] Skipet 2/1990  
  21  MASKIN 1 x Tripple Expansion damp   21  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  22  EFFEKT 700 ihk   22  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  23  FART 12.3 kn   23  [P] Skipet 2/1990  
  24  FORBRUK -   24    
  25  LENGDE 48.04 m   25  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  26  BREDDE 7.86 m   26  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  27  DYBDE 3.35 m   27  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  28  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  486 t 1909 - 1920 28  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  29   [2]  553 t 1920 - 1954 29  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  30  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  266 t 1909 - 1920 30  [P] Skipet 2/1990  
  31   [2]  320 t 1920 - 1954 31    
  32  DØDVEKTTONNASJE -   32    
  33  BILER 0   33  Observasjon  
  34  TRAILERE 0   34  Observasjon  
  35  PASSASJERER Ja   35  Observasjon  
  36  MANNSKAP -   36    
  37  PASSASJERLUGARER 1 [1-køys], 16 [2-køys], 7 [4-køys]   37  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  38  MANNSKAPSLUGARER 9   38  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  39  DEKKSHØYDE 0   39  Observasjon  
  40  AKSELTRYKK 0   40  Observasjon  
  41  TILLEGGSINFORMASJON -   41    
  42  STATUS Opphogget 1954 42    
 
  43 01.1909   : Levert fra Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Bergen" [1]. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 43  [P] Skipet 2/1990  
  44    : Byggesum: 235 000 NOK. 44  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  45
 
 : Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 45  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  46 sommer 1910   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 46  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  47 ca.08.1910   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 47  [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
  48 1917   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Bergen. 48  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  49 ca.20.07.1919   : Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 49  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  50 1920   : Ombygget ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger: 50  [P] "Stavanger Støberi & Dok" / [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  51    : lugarhus montert akter samt brønn innebygget [2]. 51  - / [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  52 09.04.1940   : I opplag, Flekkefjord. 52  [P] Skipet 1/1991  
  53 10.05.1940   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 53  [P] Skipet 1/1991  
  54 05.1940 ►   : Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. Omdøpt "Sperrwachtschiff 14". 54  [P] Skipet 2/1990  
  55 03.1945   : Tilbakelevert. Omdøpt "Bergen". I opplag, Stavanger. 55  [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
  56 09.1945   : Reparert og satt i trafikk Stavanger - Bergen. 56  - / [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  57 09.1945 ►   : Kolliderte med d/s "Rosendal", Stavanger havn. 57    
  58 05.1954   : Solgt til Grimstad Ophugnings Co., Grimstad for opphogging. 58  [P] Skipet 2/1990  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau