A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "AUSTRI" 1945 - 1952    
       
  Fortegnelse nr.:   P75          
  Oppdatert:   15.04.2020          
  Periode:   1945 - 1952          
  Fotografi:            
  Status:   Opphogget          
       
       
1  Byggeår    1884   1  [P] "Skipet" 1/1991    
2  Byggenummer    355   2  [P] "Skipet" 1/1991    
3  Skrog    Motala Varf a/b, Norrköping, Sverige   3  [P] "Skipet" 1/1991    
4  Utrustning    Motala Varf a/b, Norrköping, Sverige   4  [P] "Skipet" 1/1991    
             
5  Kjenningssignal    -   5  -   5  -    
                     
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -    
                     
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  Navn    "Transit No. 5"   8  1884 - 1886   8  [P] "Skipet" 1/1991    
9      "Hyperion"   9  1886 - 1945   9  [P] "Skipet" 1/1991    
10      "Austri"   10  1945 - 1952   10  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
11  Rederi / eierforhold    Ångfartygs Transit a/b, Stockholm, Sverige   11  1884  - 1886   11  [P] "Skipet" 1/1991    
12      Ångfartygs Södra Sverige a/b, Stockholm, Sverige   12  1886  - 1909   12  [P] "Skipet" 1/1991    
13      Stockholms Rederi a/b Svea, Stockholm, Sverige   13  1909 - 1945   13  [P] "Skipet" 1/1991    
14      Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   14  1945 - 1952   14  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
15  Type    -   15  -   15  -    
                     
16  Skrogutforming    Konvensjonelt   16  -   16  HMI    
                     
17  Klasse    -   17  -   17  -    
                     
18  Materiale    -   18  -   18  -    
                     
19  Maskinfabrikant A  Motala Varf a/b, Norrköping, Sverige   19  1884 - 1903   19  [P] "Skipet" 1/1991    
20   B  Motala Varf a/b, Norrköping, Sverige   20  1903 - 1952   20  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
21  Maskin produsert A  1884   21  -   21  [P] "Skipet" 1/1991    
22   B  1903   22  -   22  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
23  Maskin A  1 x Compound 2 syl. damp   23  1884 - 1903   23  [P] "Skipet" 1/1991    
24   B  1 x Compound 2 syl. damp   24  1903 - 1952   24  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
25  Effekt A  93 nhk   25  1884 - 1903   25  [P] "Skipet" 1/1991    
26   B  72 nhk   26  1903 - 1952   26  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
27  Fart    -   27  1865 - 1882   27  -    
                     
28  Forbruk    -   28  -   28  -    
                     
29  Lengde    50.60 m   29  -   29  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
30  Bredde    7.62 m   30  -   30  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
31  Dyptgående    3.75 m   31  -   31  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
32  Brutto registertonn A  600 t   32  1884 - 1903   32  [N] faktaomfartyg.se    
33   B  616 t   33  1903 - 1952   33  [N] faktaomfartyg.se    
                     
34  Netto registertonn A  364 t   34  1884 - 1903   34  [P] "Skipet" 1/1991    
35   B  423 t   35  1903 - 1952   35  [N] faktaomfartyg.se    
                     
36  Dødvekttonn    365 t   36  -   36  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
37  Bilkapasitet    0   37  -   37  HMI    
                     
38  Trailerkapasitet    0   38  -   38  HMI    
                     
39  Passasjersertifikat    Ja   39  -   39  HMI    
                     
40  Mannskap    Ja   40  -   40  HMI    
                     
41  Passasjerlugarer    Ja   41  -   41  HMI    
                     
42  Mannskapslugarer    Ja   42  -   42  HMI    
                     
43  Dekkshøyde    0   43  -   43  HMI    
                     
44  Tillatt akseltrykk    0   44  -   44  HMI    
                     
45  Tilleggsinformasjon    -   45  -   45  -    
       
       
46   08.12.1883   Sjøsatt. 46 [N] faktaomfartyg.se    
47   1884   Levert fra Motala Varf a/b, Norrköping, Sverige til Ångfartygs Transit a/b, Stockholm, S som "Transit no. 5" [A]. 47 [P] "Skipet" 1/1991    
48       Satt i trafikk Stockholm - Göteborg, S. 48 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
49   1886   Drift og eierskap overført til Ångfartygs Södra Sverige a/b, Stockholm, S. Omdøpt "Hyperion". 49 [P] "Skipet" 1/1991    
50       Samme trafikk. 50 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
51   1887   Satt i trafikk i Sør-Sverige. 51 [N] faktaomfartyg.se    
52   1896   Satt i trafikk Stockholm - Göteborg, S. 52 [N] faktaomfartyg.se    
53   1902   Til Oskarshamns Mekaniska Verkstad a/b, Oskarshamn, S for ombygging. 53 [N] faktaomfartyg.se    
54   1903   Ferdig ombygget ved Oskarshamns Mekaniska Verkstad a/b, Oskarshamn, S, bl.a. med ny maskin [B]. 54 [P] "Skipet" 1/1991    
55   01.01.1909   Drift og eierskap overført til Stockholms Rederi a/b Svea, Stockholm, S. 55 [P] "Skipet" 1/1991    
56       Samme trafikk. 56 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
57   ca.06.1914   Satt i trafikk Stockholm - Strömstad, S. 57 [N] faktaomfartyg.se    
58   ca.08.1914   Tatt ut av trafikk Stockholm - Strömstad, S. 58 [N] faktaomfartyg.se    
59   1916   Satt i trafikk Göteborg - Øst-Sverige. 59 [N] faktaomfartyg.se    
60   1919   Utleid til den franske stat for troppetransport Tyskland - Frankrike. 60 [N] wikipedia.no    
61   1919 ►   Tilbakelevert. 61 HMI    
62   18.10.1939   Rekvirert av den svenske mariene og tatt i bruk som depot-skip nr. 74. 62 [N] faktaomfartyg.se    
63   23.04.1944   Tilbakelevert. 63 [N] faktaomfartyg.se    
64   10.1945   Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "Austri". Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. Salgssum: 200 000 SEK. 64 [P] "Skipet" 1/1991    
65       Satt i trafikk Sandnes - Oslo. 65 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
66   1947   Satt i trafikk Sandnes - Trondheim. 66 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
67   1951   I opplag. 67 [N] wikipedia.no    
68   08.1952   Solgt til Gent, Belgia for opphogging. 68 [P] "Skipet" 1/1991    
69       Salgssum: £ 10 000. Slettet fra Stavanger Skipsregister. 69 -    
70   3.kv.1952   Ferdig opphogget, Gent, B. 70 [P] "Skipet" 1/1976    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau