HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P75       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "AUSTRI" 1945 - 1952   FOTOGRAFI   OPPDATERT 02.01.2017  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
               
  1  PERIODE 1945 - 1952   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL RN5076 1884 - 1945 2    
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Transit No. 5" 1884 - 1886 5  [P] "Skipet" 1/1991  
  6   "Hyperion" 1886 - 1945 6  [P] "Skipet" 1/1991  
  7   "Austri" 1945 - 1952 7  [P] "Skipet" 1/1991  
               
  8  REDERI / EIERFORHOLD Ångfartygs Transit a/b, Stockholm, Sverige 1884 - 1886 8  [P] "Skipet" 1/1991  
  9   Ångfartygs Södra Sverige a/b, Stockholm, Sverige 1886 - 1909 9  [P] "Skipet" 1/1991  
  10   Stockholms Rederi a/b Svea, Stockholm, Sverige 1909 - 1945 10  [P] "Skipet" 1/1991  
  11   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1945 - 1952 11  [P] "Skipet" 1/1991  
 
  12  BYGGEÅR 1884   12  [P] "Skipet" 1/1991  
  13  BYGGENUMMER 355   13  [P] "Skipet" 1/1991  
  14  SKROG Motala Varf a/b, Norrköping, Sverige   14  [P] "Skipet" 1/1991  
  15  UTRUSTNING Motala Varf a/b, Norrköping, Sverige   15  [P] "Skipet" 1/1991  
  16  TYPE -   16    
  17  SKROG Konvensjonelt   17  Observasjon  
  18  KLASSE -   18    
  19  MATERIALE -   19    
  20  MASKINFABRIKANT [1]  Motala Varf a/b, Norrköping, Sverige 1884 - 1903 20  [P] "Skipet" 1/1991  
  21   [2]  Motala Varf a/b, Norrköping, Sverige 1903 - 1952 21  [P] "Skipet" 1/1991  
  22  MASKIN PRODUSERT [1]  1884   22  [P] "Skipet" 1/1991  
  23   [2]  1903   23  [P] "Skipet" 1/1991  
  24  MASKIN [1]  1 x Compound 2 syl. damp 1884 - 1903 24  [P] "Skipet" 1/1991  
  25   [2]  1 x Compound 2 syl. damp 1903 - 1952 25  [P] "Skipet" 1/1991  
  26  EFFEKT [1]  93 nhk 1884 - 1903 26  [P] "Skipet" 1/1991  
  27   [2]  72 nhk 1903 - 1952 27  [P] "Skipet" 1/1991  
  28  FART -   28    
  29  FORBRUK -   29    
  30  LENGDE 50.87 m   30    
  31  BREDDE 7.62 m   31    
  32  DYBDE 5.91 m   32    
  33  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  600 t 1884 - 1903 33    
  34   [2]  616 t 1903 - 1952 34    
  35  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  364 t 1884 - 1903 35  [P] "Skipet" 1/1991  
  36   [2]  423 t 1903 - 1952 36    
  37  DØDVEKTTONNASJE 365 t   37  [P] "Skipet" 1/1991  
  38  BILER 0   38  Observasjon  
  39  TRAILERE 0   39  Observasjon  
  40  PASSASJERER Ja   40  Observasjon  
  41  MANNSKAP -   41    
  42  PASSASJERLUGARER Ja   42  Observasjon  
  43  MANNSKAPSLUGARER Ja   43  Observasjon  
  44  DEKKSHØYDE 0   44  Observasjon  
  45  AKSELTRYKK 0   45  Observasjon  
  46  TILLEGGSINFORMASJON -    46    
  47  STATUS Opphogget 1952 47  [P] "Skipet" 1/1976  
 
  48 1884   : Levert fra Motala Varf a/b, Norrköping, Sverige til Ångfartygs Transit a/b, Stockholm, S som "Transit no. 5" [1]. 48  [P] "Skipet" 1/1991  
  49 1886   : Drift og eierskap overført til Ångfartygs Södra Sverige a/b, Stockholm, S. Omdøpt "Hyperion". 49  [P] "Skipet" 1/1991  
  50 1887   : Satt i trafikk i Sør-Sverige. 50    
  51 1896   : Satt i trafikk Stockholm - Göteborg, S. 51    
  52 1902   : Til Oskarshamns Mekaniska Verkstad a/b, Oskarshamn, S for ombygging. 52    
  53 1903   : Ferdig ombygget ved Oskarshamns Mekaniska Verkstad a/b, Oskarshamn, S, bl.a. med ny maskin [2]. 53  [P] "Skipet" 1/1991  
  54 01.01.1909   : Drift og eierskap overført til Stockholms Rederi a/b Svea, Stockholm, S. 54  [P] "Skipet" 1/1991  
  55 ca.06.1914   : Satt i trafikk Stockholm - Strömstad, S. 55    
  56 ca.08.1914   : Tatt ut av trafikk Stockholm - Strömstad, S. 56    
  57 1916   : Satt i trafikk Göteborg - Øst-Sverige. 57    
  58 1919   : Utleid til den franske stat for troppetransport Tyskland - Frankrike. 58    
  59 1919 ►   : Tilbakelevert. 59    
  60 10.1945   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "Austri". Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. Salgssum: 200 000 SEK. 60  [P] "Skipet" 1/1991  
  61    : Satt i trafikk Oslo - Bergen. 61    
  62 1947   : Satt i trafikk Sandnes - Trondheim. 62    
  63 1951   : I opplag. 63    
  64 08.1952   : Solgt til Gent, Belgia for opphogging. 64  [P] "Skipet" 1/1991  
  65    : Salgssum: £ 10 000. Slettet fra Stavanger Skipsregister. 65    
  66 3.kv.1952   : Ferdig opphogget, Gent, B. 66 |  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau