HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P5       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/s "ARENDAL" 1955   FOTOGRAFI   OPPDATERT 18.07.2019  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1955   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL JWNB 1955 2  [P] "Skipet" 1/2000  
  3  IMO-NUMMER 5321576   3  [N] skipshistorie.net  
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Arendal" 1955 5  [P] "Skipet" 1/2000  
  6   "Shackleton" 1955 - 1968 6  [P] "Skipet" 1/2000  
  7   "RSS Shackleton" 1968 - 1983 7  [P] "Skipet" 1/2000  
  8   "Geotek Beta" 1983 - 1984 8  [P] "Skipet" 1/2000  
  9   "Profiler" 1984 - 1992 9  [P] "Skipet" 1/2000  
  10   "Sea Profiler" 1992 - 10  [P] "Skipet" 1/2000  
             
  11  REDERI / EIERFORHOLD Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal 1955 11  [P] "Skipet" 1/2000  
  12   Government of the Falkland Islands Despendencies, Port Stanley, Storbritannia 1955 - før 1969 12  [P] "Skipet" 1/2000  
  13   British Antarctic Survey før 1969 - 1969 13  [P] "Skipet" 4/1999  
  14   National Environment Research Council, Cardiff, Storbritannia 1969 - 1983 14  [P] "Skipet" 1/2000  
  15   Hydrosphere Ltd., London, Storbritannia 1983 - 1984 15  [P] "Skipet" 1/2000  
  16   Gardline Shipping Ltd., London, Storbritannia 1984 - 1998 16  [P] "Skipet" 4/1999  
  17   Gardline Surveys Ltd., Panama 1998 - 2005 17  [N] skipshistorie.net  
  18   Gardline Shipping Ltd., Panama 2005 - 2011 18  [N] skipshistorie.net  
  19   New Holland Shipyard Ltd., Barrow-upon-Humber, Storbritannia 2011 19  [N] skipshistorie.net  
 
  20  BYGGEÅR 1955   20  [P] "Skipet" 1/2000  
  21  BYGGENUMMER 41   21  [P] "Skipet" 1/2000  
  22  SKROG Sølvesborgs Varvs & Rederi a/b, Sølvesborg, Sverige   22  [P] "Skipet" 1/2000  
  23  UTRUSTNING Sølvesborgs Varvs & Rederi a/b, Sølvesborg, Sverige   23  [P] "Skipet" 1/2000  
  24  TYPE -   24    
  25  SKROG Konvensjonelt   25  Observasjon  
  26  KLASSE DnV+1A1   26  [N] skipshistorie.net  
  27  MATERIALE -   27    
  28  MASKINFABRIKANT Maschinenbau Augsburg-Nürnber, Augsburg, Vest-Tyskland   28  [N] skipshistorie.net  
  29  MASKIN PRODUSERT 1954   29  [P] "Skipet" 1/2000  
  30  MASKIN 1 x MAN G6V40/60 6 syl. diesel   30  [P] "Skipet" 4/1999  
  31  EFFEKT 785 bhk   31  [P] "Skipet" 1/2000  
  32  FART 10.5 kn   32  [N] skipshistorie.net  
  33  FORBRUK -   33    
  34  LENGDE 61.12 m   34  [N] skipshistorie.net  
  35  BREDDE 10.98 m   35  [N] skipshistorie.net  
  36  DYBDE 6.02 m   36  [N] skipshistorie.net  
  37  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  605 t 1955 37  [N] skipshistorie.net  
  38   [2]  1102 t 1955 - 1970 38  [N] skipshistorie.net  
  39   [3]  994 t 1970 - 1994 39  [N] skipshistorie.net  
  40   [4]  1082 t 1994 - 2011 40  [N] skipshistorie.net  
  41  NETTO REGISTERTONNASJE [2]  605 t 1955 41  [N] skipshistorie.net  
  42   [3]  277 t 1970 - 1994 42  [N] skipshistorie.net  
  43   [4]  324 t 1994 - 2011 43  [N] skipshistorie.net  
  44  DØDVEKTTONNASJE [1]  740 t 1955 44  [N] skipshistorie.net  
  45   [2]  840 t 1955 - 1970 45  [N] skipshistorie.net  
  46   [3]  853 t 1970 - 2011 46  [N] skipshistorie.net  
  47  BILER 0   47  Observasjon  
  48  TRAILERE 0   48  Observasjon  
  49  PASSASJERER 100   49  [P] "Skipet" 1/2000  
  50  MANNSKAP -   50    
  51  PASSASJERLUGARER [1]  5 [2-køys] 1955 - etter 1955 51  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  52   [3]  30 [passasjerer i lugarer] før 1999 - 52  [P] "Skipet" 4/1999  
  53  MANNSKAPSLUGARER Ja   53  Observasjon  
  54  DEKKSHØYDE 0   54  Observasjon  
  55  AKSELTRYKK 0   55  Observasjon  
  56  TILLEGGSINFORMASJON Isforsterket baug. McGregor lasteluker. 2 hydrauliske kraner.   56  [P] "Skipet" 4/1999  
  57   Laboratorie: 88 kvm. før 1999 - 57  [P] "Skipet" 4/1999  
  58   Bunkerskapasitet: 182 t. Hjelpemaskiner: 3 dieselgen. á 140 kW + 2 dieselgen. á 165 kW.   58  [N] skipshistorie.net  
  59  STATUS Opphogget 2011 59    
 
  60 11.11.1954   : Sjøsatt ved Sølvesborgs Varvs & Rederi a/b, Sølvesborg, Sverige. 60  [N] skipshistorie.net  
  61 12.02.1955   : Levert fra Sølvesborgs Varvs & Rederi a/b, Sølvesborg, S til Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal som "Arendal" [1]. Innført i Arendal Skipsregister. Hjemmehavn: Arendal. 61  [P] "Skipet" 1/2000  
  62 02.1955   : Satt i trafikk Oslo - Bergen. 62  [P] "Skipet" 1/2000  
  63 03.1955   : Utleid til Rederi a/b Svenska Loyd. 63  [P] "Skipet" 1/2000  
  64    : Satt i trafikk Sverige-Middelhavet. 64  [P] "Skipet" 4/1999  
  65 05.1955   : Solgt til Government of the Falkland Islands Despendencies, Port Stanley, Storbritannia. Salgssum: 4 mill NOK. 65  [P] "Skipet" 1/2000  
  66 08.1955   : Levert til Government of the Falkland Islands Despendencies, Port Stanley, GB. Omdøpt "Shackleton". Til ombygging, Frederikshavn, Danmark. 66  [P] "Skipet" 1/2000  
  67    : Hjemmehavn: Port Stanley, GB. 67  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  68    : Ommålt [2].  68  [N] skipshistorie.net  
  69 10.1955   : Ombygget i Frederikshavn, DK: Overbygg utvidet med flere lugarer. 69  - / [P] "Skipet" 4/1999  
  70    : I bruk som forskningsfartøy, Antarktis og Falkland. 70  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  71 03.1956   : Forskningsarbeidet avsluttet. 71  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  72 10.1956   : I bruk som forskningsfartøy, Antarktis og Falkland. 72  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  73 03.1957   : Forskningsarbeidet avsluttet. 73  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  74 10.1957   : I bruk som forskningsfartøy, Antarktis og Falkland. 74  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  75 22.11.1957   : Kolliderte med tung drivis, South Orkney Islands. Fikk hull i skroget. Assistert av m/s "Southern Venturer" til Stromness, Sør-Georgia. 75  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  76    : Skrog forsterket under reparasjonen. 76  [P] "Skipet" 4/1999  
  77 03.1958   : Forskningsarbeidet avsluttet. 77  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  78 10.1958   : I bruk som forskningsfartøy, Antarktis og Falkland. 78  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  79 03.1959   : Forskningsarbeidet avsluttet. 79  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  80 10.1959   : I bruk som forskningsfartøy, Antarktis og Falkland. 80  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  81 03.1960   : Forskningsarbeidet avsluttet. 81  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  82 10.1960   : I bruk som forskningsfartøy, Antarktis og Falkland. 82  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  83 03.1961   : Forskningsarbeidet avsluttet. 83  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  84 1961   : Drift og eierskap overført til British Antarctic Survey, Port Stanley, GB. 84  [N] skipshistorie.net  
  85 10.1961   : I bruk som forskningsfartøy, Antarktis og Falkland. 85  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  86 03.1962   : Forskningsarbeidet avsluttet. 86  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  87 10.1962   : I bruk som forskningsfartøy, Antarktis og Falkland. 87  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  88 03.1963   : Forskningsarbeidet avsluttet. 88  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  89 10.1963   : I bruk som forskningsfartøy, Antarktis og Falkland. 89  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  90 03.1964   : Forskningsarbeidet avsluttet. 90  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  91 10.1964   : I bruk som forskningsfartøy, Antarktis og Falkland. 91  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  92 03.1965   : Forskningsarbeidet avsluttet. 92  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  93 10.1965   : I bruk som forskningsfartøy, Antarktis og Falkland. 93  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  94 03.1966   : Forskningsarbeidet avsluttet. 94  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  95 10.1966   : I bruk som forskningsfartøy, Antarktis og Falkland. 95  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  96 03.1967   : Forskningsarbeidet avsluttet. 96  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  97 10.1967   : I bruk som forskningsfartøy, Antarktis og Falkland. 97  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  98 03.1968   : Forskningsarbeidet avsluttet. 98  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  99 1968   : Omdøpt "RRS Shackleton". 99  [P] "Skipet" 4/1999  
  100 10.1968   : I bruk som forskningsfartøy, Antarktis og Falkland. 100  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  101 03.1969   : Forskningsarbeidet avsluttet. 101  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  102 1961   : Drift og eierskap overført til British Antarctic Survey, Port Stanley, GB. 102  [N] skipshistorie.net  
  103 1968   : Omdøpt "RRS Shackleton". 103  [P] "Skipet" 4/1999  
  104 1969   : Solgt til National Environment Research Council, Cardiff, GB. 104  [P] "Skipet" 1/2000  
  105    : I bruk som oceanografisk forskningsfartøy for Natural Enviroment Research Council, Atlanterhavet, Middelhavet og Det Indiske Hav. 105  [P] "Skipet" 4/1999  
  106 1970   : Ommålt [3].  106  [N] skipshistorie.net  
  107 1983   : Solgt til Hydrosphere Ltd., London, GB. Omdøpt "Geotek Beta". 107  [P] "Skipet" 1/2000  
  108    : I bruk til legge merkebøyer for kabellegging mellom Storbritannia og Frankrike. 108  [P] "Skipet" 4/1999  
  109 03.1984   : Solgt til Gardline Shipping Ltd., London, GB. Omdøpt "Profiler". I oppdrag for Central Electricity Generating Board, London, GB og Électricité de France, Paris, Frankrike. 109  [P] "Skipet" 4/1999  
  110 1986   : Oppdrag avsluttet. Oppgradert med geofysisk utstyr. 110  [P] "Skipet" 4/1999  
  111 09.12.1992   : Registert i Panama og omdøpt "Sea Profler". 111  [P] "Skipet" 4/1999  
  112    : I bruk til seismiske undersøkelser. 112  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  113 1994   : Ommålt [4].  113  [N] skipshistorie.net  
  114 1998   : Drift og eierskap overført til Gardline Surveys Ltd., Panama. 114  [N] skipshistorie.net  
  115 2005   : Drift og eierskap overført til Gardline Shipping Ltd., Panama. 115  [N] skipshistorie.net  
  116 07.04.2011   : Ankom New Holland Shipyard Ltd., Barrow-upon-Humber, Storbritannia for opphogging. 116  [N] skipshistorie.net  
       
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau