HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
 
    M/s "ARENDAL" 1955   FOTOGRAFI   OPPDATERT 09.03.2018  
 
 
 
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1955     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       JWNB 1955 2  [P] "Skipet" 1/2000  
  3  IMO-NUMMER       5321576   3  [N] skipshistorie.net  
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN   "Arendal" 1955 5  [P] "Skipet" 1/2000  
  6   "Shackleton" 1955 - 1968 6  [P] "Skipet" 1/2000  
  7   "RSS Shackleton" 1968 - 1983 7  [P] "Skipet" 1/2000  
  8   "Geotek Beta" 1983 - 1984 8  [P] "Skipet" 1/2000  
  9   "Profiler" 1984 - 1992 9  [P] "Skipet" 1/2000  
  10       "Sea Profiler" 1992 - 10  [P] "Skipet" 1/2000  
             
  11  REDERI / EIERFORHOLD       Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal 1955 11  [P] "Skipet" 1/2000  
  12     Government of the Falkland Islands Despendencies, Port Stanley, Storbritannia 1955 - før 1969 12  [P] "Skipet" 1/2000  
  13     British Antarctic Survey før 1969 - 1969 13  [P] "Skipet" 4/1999  
  14     National Environment Research Council, Cardiff, Storbritannia 1969 - 1983 14  [P] "Skipet" 1/2000  
  15     Hydrosphere Ltd., London, Storbritannia 1983 - 1984 15  [P] "Skipet" 1/2000  
  16     Gardline Shipping Ltd., London, Storbritannia 1984 - 1998 16  [P] "Skipet" 4/1999  
  17     Gardline Surveys Ltd., Panama 1998 - 2005 17  [N] skipshistorie.net  
  18     Gardline Shipping Ltd., Panama 2005 - 2011 18  [N] skipshistorie.net  
  19           New Holland Shipyard Ltd., Barrow-upon-Humber, Storbritannia 2011 19  [N] skipshistorie.net  
 
  20  BYGGEÅR       1955   20  [P] "Skipet" 1/2000  
  21  BYGGENUMMER       41   21  [P] "Skipet" 1/2000  
  22  SKROG       Sølvesborgs Varvs & Rederi a/b, Sølvesborg, Sverige   22  [P] "Skipet" 1/2000  
  23  UTRUSTNING       Sølvesborgs Varvs & Rederi a/b, Sølvesborg, Sverige   23  [P] "Skipet" 1/2000  
  24  TYPE           24    
  25  SKROG       Konvensjonelt   25  Observasjon  
  26  KLASSE       DnV+1A1   26  [N] skipshistorie.net  
  27  MATERIALE           27    
  28  MASKINFABRIKANT   Maschinenbau Augsburg-Nürnber, Augsburg, Vest-Tyskland   28  [N] skipshistorie.net  
  29  MASKIN PRODUSERT       1954   29  [P] "Skipet" 1/2000  
  30  MASKIN       1 x MAN G6V40/60 6 syl. diesel   30  [P] "Skipet" 4/1999  
  31  EFFEKT       785 bhk   31  [P] "Skipet" 1/2000  
  32  FART       10.5 kn   32  [N] skipshistorie.net  
  33  FORBRUK           33    
  34  LENGDE   61.12 m   34  [N] skipshistorie.net  
  35  BREDDE       10.98 m   35  [N] skipshistorie.net  
  36  DYBDE       06.02 m   36  [N] skipshistorie.net  
  37  BRUTTO REGISTERTONNASJE   ◄ 1 ► 0605 t 1955 37  [N] skipshistorie.net  
  38     ◄ 2 ► 1102 t 1955 - 1970 38  [N] skipshistorie.net  
  39     ◄ 3 ► 0994 t 1970 - 1994 39  [N] skipshistorie.net  
  40           ◄ 4 ► 1082 t 1994 - 2011 40  [N] skipshistorie.net  
  41  NETTO REGISTERTONNASJE   ◄ 2 ► 0605 t 1955 41  [N] skipshistorie.net  
  42     ◄ 3 ► 0277 t 1970 - 1994 42  [N] skipshistorie.net  
  43           ◄ 4 ► 0324 t 1994 - 2011 43  [N] skipshistorie.net  
  44  DØDVEKTTONNASJE   ◄ 1 ► 0740 t 1955 44  [N] skipshistorie.net  
  45     ◄ 2 ► 0840 t 1955 - 1970 45  [N] skipshistorie.net  
  46           ◄ 3 ► 0853 t 1970 - 2011 46  [N] skipshistorie.net  
  47  BILER   0   47  Observasjon  
  48  TRAILERE       0   48  Observasjon  
  49  PASSASJERER       100   49  [P] "Skipet" 1/2000  
  50  MANNSKAP           50    
  51  PASSASJERLUGARER   ◄ 1 ► 10 [køyplasser] 1955 - etter 1955 51  [P] "Skipet" 1/2000  
  52     ◄ 3 ► 30 [passasjerer i lugarer] før 1999 - 52  [P] "Skipet" 4/1999  
  53  MANNSKAPSLUGARER       Ja   53  Observasjon  
  54  DEKKSHØYDE       0   54  Observasjon  
  55  AKSELTRYKK       0   55  Observasjon  
  56  TILLEGGSINFORMASJON   Isforsterket baug. McGregor lasteluker. 2 hydrauliske kraner.   56  [P] "Skipet" 4/1999  
  57     Laboratorie: 88 kvm. før 1999 - 57  [P] "Skipet" 4/1999  
  58           Bunkerskapasitet: 182 t. Hjelpemaskiner: 3 dieselgen. á 140 kW + 2 dieselgen. á 165 kW.   58  [N] skipshistorie.net  
  59  STATUS       Opphogget 2011 59  [N] skipshistorie.net  
 
  60 11.11.1954   : Sjøsatt ved Sølvesborgs Varvs & Rederi a/b, Sølvesborg, Sverige. 60  [N] skipshistorie.net  
  61 12.02.1955   : Levert fra Sølvesborgs Varvs & Rederi a/b, Sølvesborg, S til Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal som "Arendal" ◄ 1 ►. Innført i Arendal Skipsregister. Hjemmehavn: Arendal. 61  [P] "Skipet" 1/2000  
  62 02.1955   : Satt i trafikk Oslo - Bergen. 62  [P] "Skipet" 1/2000  
  63 03.1955   : Utleid til Rederi a/b Svenska Loyd. 63  [P] "Skipet" 1/2000  
  64    : Satt i trafikk Sverige-Middelhavet. 64  [P] "Skipet" 4/1999  
  65 05.1955   : Solgt til Government of the Falkland Islands Despendencies, Port Stanley, Storbritannia. Salgssum: 4 mill NOK. 65  [P] "Skipet" 1/2000  
  66 08.1955   : Levert til Government of the Falkland Islands Despendencies, Port Stanley, GB. Omdøpt "Shackleton". Ombygget med utvidet overbygning, Frederikshavn, Danmark. 66  [P] "Skipet" 1/2000  
  67    : Ommålt ◄ 2 ►.  67  [N] skipshistorie.net  
  68 08.1955 ►   : Ombygget i Frederikshavn, DK: Overbygg utvidet med flere lugarer. I bruk som forskningsfartøy, Antarktis. 68  [P] "Skipet" 4/1999  
  69 1957   : Kolliderte med et isfjell, South Orkney Islands. Fikk hull i skroget og ble forsterket under reparasjonen. 69  [P] "Skipet" 4/1999  
  70 1961   : Drift og eierskap overført til British Antarctic Survey, Port Stanley, GB. 70  [N] skipshistorie.net  
  71 1968   : Omdøpt "RRS Shackleton". 71  [P] "Skipet" 4/1999  
  72 1969   : Solgt til National Environment Research Council, Cardiff, GB. 72  [P] "Skipet" 1/2000  
  73 1970   : Ommålt ◄ 3 ►.  73  [N] skipshistorie.net  
  74 ► 1983   : I bruk som oceanografisk forskningsfartøy for Natural Enviroment Research Council, Atlanterhavet, Middelhavet og Det Indiske Hav. 74  [P] "Skipet" 4/1999  
  75 1983   : Solgt til Hydrosphere Ltd., London, GB. Omdøpt "Geotek Beta". 75  [P] "Skipet" 1/2000  
  76    : I bruk til legge merkebøyer for kabellegging mellom Storbritannia og Frankrike. 76  [P] "Skipet" 4/1999  
  77 03.1984   : Solgt til Gardline Shipping Ltd., London, GB. Omdøpt "Profiler". I oppdrag for Central Electricity Generating Board, London, GB og Électricité de France, Paris, Frankrike. 77  [P] "Skipet" 4/1999  
  78 1986   : Oppdrag avsluttet. Oppgradert med geofysisk utstyr. 78  [P] "Skipet" 4/1999  
  79 09.12.1992   : Registert i Panama og omdøpt "Sea Profler". 79  [P] "Skipet" 4/1999  
  80 1994   : Ommålt ◄ 4 ►.  80  [N] skipshistorie.net  
  81 1998   : Drift og eierskap overført til Gardline Surveys Ltd., Panama. 81  [N] skipshistorie.net  
  82 2005   : Drift og eierskap overført til Gardline Shipping Ltd., Panama. 82  [N] skipshistorie.net  
  83 07.04.2011   : Ankom New Holland Shipyard Ltd., Barrow-upon-Humber, Storbritannia for opphogging. 83  [N] skipshistorie.net