HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  M/s "ARENDAL" 1955 0 FOTOGRAFI OPPDATERT 09.03.2018
Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde
1  PERIODE       1955     1  
2  KJENNINGSSIGNAL       JWNB 1955 2  [P] "Skipet" 1/2000
3  IMO-NUMMER       5321576   3  [N] skipshistorie.net
4  MMSI-NUMMER           4  
5  NAVN   "Arendal" 1955 5  [P] "Skipet" 1/2000
6   "Shackleton" 1955 - 1968 6  [P] "Skipet" 1/2000
7   "RSS Shackleton" 1968 - 1983 7  [P] "Skipet" 1/2000
8   "Geotek Beta" 1983 - 1984 8  [P] "Skipet" 1/2000
9   "Profiler" 1984 - 1992 9  [P] "Skipet" 1/2000
10       "Sea Profiler" 1992 - 10  [P] "Skipet" 1/2000
11  REDERI / EIERFORHOLD       Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal 1955 11  [P] "Skipet" 1/2000
12     Government of the Falkland Islands Despendencies, Port Stanley, Storbritannia 1955 - før 1969 12  [P] "Skipet" 1/2000
13     British Antarctic Survey før 1969 - 1969 13  [P] "Skipet" 4/1999
14     National Environment Research Council, Cardiff, Storbritannia 1969 - 1983 14  [P] "Skipet" 1/2000
15     Hydrosphere Ltd., London, Storbritannia 1983 - 1984 15  [P] "Skipet" 1/2000
16     Gardline Shipping Ltd., London, Storbritannia 1984 - 1998 16  [P] "Skipet" 4/1999
17     Gardline Surveys Ltd., Panama 1998 - 2005 17  [N] skipshistorie.net
18     Gardline Shipping Ltd., Panama 2005 - 2011 18  [N] skipshistorie.net
19           New Holland Shipyard Ltd., Barrow-upon-Humber, Storbritannia 2011 19  [N] skipshistorie.net
20  BYGGEÅR       1955   20  [P] "Skipet" 1/2000
21  BYGGENUMMER       41   21  [P] "Skipet" 1/2000
22  SKROG       Sølvesborgs Varvs & Rederi a/b, Sølvesborg, Sverige   22  [P] "Skipet" 1/2000
23  UTRUSTNING       Sølvesborgs Varvs & Rederi a/b, Sølvesborg, Sverige   23  [P] "Skipet" 1/2000
24  TYPE           24  
25  SKROG       Konvensjonelt   25  Observasjon
26  KLASSE       DnV+1A1   26  [N] skipshistorie.net
27  MATERIALE           27  
28  MASKINFABRIKANT   Maschinenbau Augsburg-Nürnber, Augsburg, Vest-Tyskland   28  [N] skipshistorie.net
29  MASKIN PRODUSERT       1954   29  [P] "Skipet" 1/2000
30  MASKIN       1 x MAN G6V40/60 6 syl. diesel   30  [P] "Skipet" 4/1999
31  EFFEKT       785 bhk   31  [P] "Skipet" 1/2000
32  FART       10.5 kn   32  [N] skipshistorie.net
33  FORBRUK           33  
34  LENGDE   61.12 m   34  [N] skipshistorie.net
35  BREDDE       10.98 m   35  [N] skipshistorie.net
36  DYBDE       06.02 m   36  [N] skipshistorie.net
37  BRUTTO REGISTERTONNASJE   1 0605 t 1955 37  [N] skipshistorie.net
38     2 1102 t 1955 - 1970 38  [N] skipshistorie.net
39     3 0994 t 1970 - 1994 39  [N] skipshistorie.net
40           4 1082 t 1994 - 2011 40  [N] skipshistorie.net
41  NETTO REGISTERTONNASJE   2 0605 t 1955 41  [N] skipshistorie.net
42     3 0277 t 1970 - 1994 42  [N] skipshistorie.net
43           4 0324 t 1994 - 2011 43  [N] skipshistorie.net
44  DØDVEKTTONNASJE   1 0740 t 1955 44  [N] skipshistorie.net
45     2 0840 t 1955 - 1970 45  [N] skipshistorie.net
46           3 0853 t 1970 - 2011 46  [N] skipshistorie.net
47  BILER   0   47  Observasjon
48  TRAILERE       0   48  Observasjon
49  PASSASJERER       100   49  [P] "Skipet" 1/2000
50  MANNSKAP           50  
51  PASSASJERLUGARER   1 10 [køyplasser] 1955 - etter 1955 51  [P] "Skipet" 1/2000
52           3 30 [passasjerer i lugarer] før 1999 - 52  [P] "Skipet" 4/1999
53  MANNSKAPSLUGARER       Ja   53  Observasjon
54  DEKKSHØYDE       0   54  Observasjon
55  AKSELTRYKK       0   55  Observasjon
56  TILLEGGSINFORMASJON   Isforsterket baug. McGregor lasteluker. 2 hydrauliske kraner.   56  [P] "Skipet" 4/1999
57     Laboratorie: 88 kvm. før 1999 - 57  [P] "Skipet" 4/1999
58           Bunkerskapasitet: 182 t. Hjelpemaskiner: 3 dieselgen. á 140 kW + 2 dieselgen. á 165 kW.   58  [N] skipshistorie.net
59  STATUS       Opphogget 2011 59  [N] skipshistorie.net
60 11.11.1954   : Sjøsatt ved Sølvesborgs Varvs & Rederi a/b, Sølvesborg, Sverige. 60  [N] skipshistorie.net
61 12.02.1955   : Levert fra Sølvesborgs Varvs & Rederi a/b, Sølvesborg, S til Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal som "Arendal" 1►. Innført i Arendal Skipsregister. Hjemmehavn: Arendal. 61  [P] "Skipet" 1/2000
62 02.1955   : Satt i trafikk Oslo - Bergen. 62  [P] "Skipet" 1/2000
63 03.1955   : Utleid til Rederi a/b Svenska Loyd. 63  [P] "Skipet" 1/2000
64    : Satt i trafikk Sverige-Middelhavet. 64  [P] "Skipet" 4/1999
65 05.1955   : Solgt til Government of the Falkland Islands Despendencies, Port Stanley, Storbritannia. Salgssum: 4 mill NOK. 65  [P] "Skipet" 1/2000
66 08.1955   : Levert til Government of the Falkland Islands Despendencies, Port Stanley, GB. Omdøpt "Shackleton". Ombygget med utvidet overbygning, Frederikshavn, Danmark. 66  [P] "Skipet" 1/2000
67    : Ommålt 2.  67  [N] skipshistorie.net
68 08.1955    : Ombygget i Frederikshavn, DK: Overbygg utvidet med flere lugarer. I bruk som forskningsfartøy, Antarktis. 68  [P] "Skipet" 4/1999
69 1957   : Kolliderte med et isfjell, South Orkney Islands. Fikk hull i skroget og ble forsterket under reparasjonen. 69  [P] "Skipet" 4/1999
70 1961   : Drift og eierskap overført til British Antarctic Survey, Port Stanley, GB. 70  [N] skipshistorie.net
71 1968   : Omdøpt "RRS Shackleton". 71  [P] "Skipet" 4/1999
72 1969   : Solgt til National Environment Research Council, Cardiff, GB. 72  [P] "Skipet" 1/2000
73 1970   : Ommålt 3.  73  [N] skipshistorie.net
74 1983   : I bruk som oceanografisk forskningsfartøy for Natural Enviroment Research Council, Atlanterhavet, Middelhavet og Det Indiske Hav. 74  [P] "Skipet" 4/1999
75 1983   : Solgt til Hydrosphere Ltd., London, GB. Omdøpt "Geotek Beta". 75  [P] "Skipet" 1/2000
76    : I bruk til legge merkebøyer for kabellegging mellom Storbritannia og Frankrike. 76  [P] "Skipet" 4/1999
77 03.1984   : Solgt til Gardline Shipping Ltd., London, GB. Omdøpt "Profiler". I oppdrag for Central Electricity Generating Board, London, GB og Électricité de France, Paris, Frankrike. 77  [P] "Skipet" 4/1999
78 1986   : Oppdrag avsluttet. Oppgradert med geofysisk utstyr. 78  [P] "Skipet" 4/1999
79 09.12.1992   : Registert i Panama og omdøpt "Sea Profler". Ommålt 2►. 79  [P] "Skipet" 4/1999
80 1994   : Ommålt 4.  80  [N] skipshistorie.net
81 1998   : Drift og eierskap overført til Gardline Surveys Ltd., Panama. 81  [N] skipshistorie.net
82 2005   : Drift og eierskap overført til Gardline Shipping Ltd., Panama. 82  [N] skipshistorie.net
83 07.04.2011   : Ankom New Holland Shipyard Ltd., Barrow-upon-Humber, Storbritannia for opphogging. 83  [N] skipshistorie.net