SKIPSARKIV ROGALAND
 
       
 
   KILDEHENVISNINGER    
               [A] = AVIS    
           [K] = KORRESPONDANSE    
    EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND      [N] = NETTSIDE    
    © HMI / org.nr. 995 113 503 / e-post: hmi[a]online.no / tlf.: 93 20 49 06      [O] = OBSERVASJON    
                 [P] = PUBLIKASJONER    
 
     
    M/s "ARENDAL" 1955                            
         
 
1 -   PERIODE   : 1955         1 -   [O]        
  2 -   KJENNINGSSIGNAL : LNDP         2 -   [P] Skipet 1/2000      
  3 -   IMO-NUMMER   : -         3 -           
  4 -   MMSI-NUMMER   : -         4 -           
  5 -   NAVN   : [1955] "Arendal'     5 -   [P] Skipet 1/2000      
  6 -      : [1955] "Shackleton"       6 -   [P] Skipet 1/2000      
 
7 -      : [1968] "RSS Shackleton"       7 -   [P] Skipet 4/1999      
  8 -      : [1983] "Geotek Beta"       8 -   [P] Skipet 1/2000      
OPPDATERT 9 -      : [1984] "Profiler"         9 -   [P] Skipet 1/2000      
16.06.2017 10 -      : [1992] "Sea Profiler"       10 -   [P] Skipet 1/2000      
  11 -                11 -           
  12 -                12 -           
  © Fotografi: Ikke tilgjengelig 13 -                13 -           
  14 -                14 -           
             
  15  BYGGET    : 1955                     15 -   [P] Skipet 1/2000      
  16  BYGGNUMMER   : 41                     16 -   [P] Skipet 1/2000      
  17  SKROG   : Sølvesborgs Varvs & Rederi a/b, Sølvesborg, Sverige               17 -   [P] Skipet 1/2000      
  18  UTRUSTNING   : Sølvesborgs Varvs & Rederi a/b, Sølvesborg, Sverige     18 -   [P] Skipet 1/2000      
  19  TYPE   : -                     19 -           
  20  SKROG   : Konvensjonelt                     20 -   [O]        
  21  KLASSE   : -                     21 -           
  22  MATERIALE   : -     22 -           
  23  MASKINFABRIKANT : -                     23 -           
  24  MASKIN PRODUSERT : 1954                     24 -   [P] Skipet 1/2000      
  25  MASKIN   : 1 x MAN G6V40/60 6 syl. diesel                   25 -   [P] Skipet 4/1999      
  26  EFFEKT   : 785 bhk                     26 -   [P] Skipet 1/2000      
  27  FART   : 11.0 kn                     27 -   [P] Skipet 1/2000      
  28  FORBRUK   : -                     28 -           
  29  LENGDE   : 61.66 m     29 -   [P] Skipet 1/2000      
  30  BREDDE   : 11.03 m                     30 -   [P] Skipet 1/2000      
  31  DYBDE   : 04.88 m                     31 -   [P] Skipet 1/2000      
  32  BRUTTO REG. TONN : [1] 978 t [1955] [2] 1082 t [1992]                   32 -   [P] Skipet 1/2000      
  33  NETTO REG. TONN : [2] 324 t [1992]                     33 -   [P] Skipet 4/1999      
  34  DØDVEKTTONN : 750 t     34 -   [P] Skipet 1/2000      
  35  BILER   : 0                     35 -   [O]        
  36  TRAILERE   : 0                     36 -   [O]        
  37  PASSASJERER   : 100                     37 -   [P] Skipet 1/2000      
  38  PASSASJERLUGARER  : 10 [køysenger]                     38 -   [P] Skipet 1/2000      
  39  MANNSKAPSLUGARER : Ja                     39 -   [O]        
  40  DEKKSHØYDE   : 0                     40 -   [O]        
  41  AKSELTRYKK   : 0                     41 -   [O]        
  42  STATUS   Ukjent                     42 -           
             
  43  TILLEGGSINFORMASJON : Isforsterket baug. McGregor lasteluker. 2 hydrauliske kraner.               43 -   [P] Skipet 4/1999      
  44     : Laboratorie: 88 kvm. Lugarplass for 30 personer [før 1999].               44 -   [P] Skipet 4/1999        
     
                                   
     
     
                                   
12.02.1955  45 : Levert fra Sølvesborgs Varvs & Rederi a/b, Sølvesborg, Sverige til Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal som "Arendal" [1]. Innført i Arendal Skipsregister. Hjemmehavn: Arendal.     45 -   [P] Skipet 1/2000      
02.1955  46 : Satt i trafikk Oslo - Bergen.                       46 -   [P] Skipet 1/2000      
03.1955  47 : Utleid til Rederi a/b Svenska Loyd. Satt i trafikk Sverige-Middelhavet.       47 -   [P] Skipet 1/2000 | [P] Skipet 4/1999    
05.1955  48 : Solgt til Government of the Falkland Islands Despendencies, Port Stanley, Storbritannia. Salgssum: 4 mill NOK.             48 -   [P] Skipet 1/2000      
08.1955  49 : Levert til Government of the Falkland Islands Despendencies, Port Stanley, GB. Omdøpt "Shackleton". Ombygget med utvidet overbygning, Frederikshavn, Danmark.       49 -   [P] Skipet 1/2000      
08.1955   50 : Ombygget i Frederikshavn, DK: Overbygg utvidet med flere lugarer. I bruk som forskningsfartøy, Antarktis.             50 -   [P] Skipet 4/1999      
1957  51 : Kolliderte med et isfjell, South Orkney Islands. Fikk hul i skroget og ble forsterket under reparasjonen.               51 -   [P] Skipet 4/1999      
 1969  52 : Drift og eierskap overført til British Antarctic Survey, Port Stanley, GB.                     52 -   [P] Skipet 4/1999      
1968  53 : Omdøpt "RRS Shackleton".                       53 -   [P] Skipet 4/1999      
1969  54 : Solgt til National Environment Research Council, Cardiff, GB.                   54 -   [P] Skipet 1/2000      
 1983  55 : I bruk som oceanografisk forskningsfartøy for Natural Enviroment Research Council, Atlanterhavet, Middelhavet og Det Indiske Hav.           55 -   [P] Skipet 4/1999      
1983  56 : Solgt til Hydrosphere Ltd., London, GB. Omdøpt "Geotek Beta". I bruk til legge merkebøyer for kabellegging mellom Storbritannia og Frankrike.         56 -   [P] Skipet 1/2000 | [P] Skipet 4/1999    
03.1984  57 : Solgt til Gardline Shipping Ltd., London, GB. Omdøpt "Profiler". I oppdrag for Central Electricity Generating Board, London, GB og Électricité de France, Paris, Frankrike.       57 -   [P] Skipet 4/1999      
1986  58 : Oppdrag avsluttet. Oppgradert med geofysisk utstyr.                   58 -   [P] Skipet 4/1999      
09.12.1992  59 : Registert i Panama og omdøpt "Sea Profler". Ommålt [2].                   59 -   [P] Skipet 4/1999