HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P33       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "ARENDAL" 1882 - 1929   FOTOGRAFI   OPPDATERT 06.07.2019  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1882 - 1929   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL JVLK   2  [P] "Skipet" 1/2000  
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Arendal"   5  [P] "Skipet" 3/1977  
             
  6  REDERI / EIERFORHOLD Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal 1882 - 1939 6  [P] "Skipet" 1/2000  
  7   Grimstad Ophugningskompani a/s, Grimstad 1939 7  [P] "Skipet" 3/1977  
 
  8  BYGGEÅR 1882   8  [P] "Skipet" 3/1977  
  9  BYGGENUMMER 303   9  [P] "Skipet" 3/1977  
  10  SKROG Lindholmens Werkstads a/b, Göteborg, Sverige   10  [P] "Skipet" 3/1977  
  11  UTRUSTNING Lindholmens Werkstads a/b, Göteborg, Sverige   11  [P] "Skipet" 3/1977  
  12  TYPE -   12    
  13  SKROG Konvensjonelt   13  Observasjon  
  14  KLASSE -   14    
  15  MATERIALE -   15    
  16  MASKINFABRIKANT Motala Mekaniska Werkstads a/b, Göteborg, Sverige   16  [P] "Skipet" 3/1977  
  17  MASKIN PRODUSERT 1882   17  [P] "Skipet" 3/1977  
  18  MASKIN 1 x Compound 17.1" - 38.0" x 23.4" 2 syl. damp   18  [P] "Skipet" 3/1977  
  19  EFFEKT 86 nhk   19  [P] "Skipet" 3/1977  
  20  FART 11.0 kn   20  [P] "Skipet" 1/2000  
  21  FORBRUK -   21    
  22  LENGDE 48.28 m   22  [P] "Skipet" 1/2000  
  23  BREDDE 8.05 m   23  [P] "Skipet" 1/2000  
  24  DYBDE 5.40 m   24  [P] "Skipet" 1/2000  
  25  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  517 t 1882 - 1898 25  [P] "Skipet" 1/2000  
  26   [2]  516 t 1898 - 1909 26  [P] "Skipet" 1/2000  
  27   [3]  521 t 1909 - 1939 27  [P] "Skipet" 3/1977  
  28  NETTO REGISTERTONNASJE [2]  303 t 1898 - 1909 28  [P] "Skipet" 1/2000  
  29  DØDVEKTTONNASJE -   29    
  30  BILER 0   30  Observasjon  
  31  TRAILERE 0   31  Observasjon  
  32  PASSASJERER 200 [kystfart]   32  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  33  MANNSKAP -   33    
  34  PASSASJERLUGARER Ja   34  Observasjon  
  35  MANNSKAPSLUGARER Ja   35  Observasjon  
  36  DEKKSHØYDE 0   36  Observasjon  
  37  AKSELTRYKK 0   37  Observasjon  
  38  TILLEGGSINFORMASJON -   38    
  39  STATUS Opphogget 1939 39    
 
  40 07.1882   : Levert fra Lindholmens Werkstads a/b, Göteborg, Sverige til Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal som "Arendal" [1]. Byggekostnad: 255 000 NOK. Hjemmehavn: Arendal. 40  [P] "Skipet" 1/2000  
  41    : Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 41  [P] "Skipet" 1/2000  
  42 1898   : Ombygget med ny kjele ved Akers Mekaniske Verksted a/s, Kristiania [2]. 42  [P] "Skipet" 1/2000  
  43 1909   : Modernisert og ommålt [3].  43  [P] "Skipet" 3/1977  
  44 08.06.1912   : Militær kommando heist, Bergen p.g.a. maskiniststreik. 44  [P] "Skipet" 4/1996  
  45 26.06.1912   : Militær kommando strøket, Kristiania. 45  [P] "Skipet" 4/1996  
  46 07.1921   : Kolliderte med d/s "Kong Olaf", Gamle Hellesund. 46  [K] Jens Christian Egenæs  
  47 10.1929   : Satt i trafikk Oslo - Kristiansand. 47  [P] "Skipet" 1/2000  
  48 05.1939   : Solgt til Grimstad Ophugningskompani a/s, Grimstad for opphogging. 48  [P] "Skipet" 3/1977  
       
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau