A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "ARENDAL" 1882 - 1929    
       
  Fortegnelse nr.:   P33          
  Oppdatert:   29.08.2020          
  Periode:   1882 - 1928          
  Fotografi:            
  Status:   Opphogget          
       
       
1  Byggeår    1882   1  [P] "Skipet" 3/1977    
2  Byggenummer    308   2  [P] "Skipet" 3/1977    
3  Skrog    Lindholmens Werkstads a/b, Göteborg, Sverige   3  [P] "Skipet" 3/1977    
4  Utrustning    Lindholmens Werkstads a/b, Göteborg, Sverige   4  [P] "Skipet" 3/1977    
             
5  Kjenningssignal    J V L K   5  1882 - etter 1882   5  [P] "Skipet" 1/2000    
6      L C H I   6  etter 1882 - 1939   6  [N] sjohistorie.no    
                     
7  IMO-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  MMSI-nummer    -   8  -   8  -    
                     
9  Navn    "Arendal"   9  -   9  [P] "Skipet" 3/1977    
                     
10  Rederi / eierforhold    Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal   10  1882 - 1939   10  [P] "Skipet" 1/2000    
11      Grimstad Ophugningskompani a/s, Grimstad   11  1939   11  [P] "Skipet" 3/1977    
                     
12  Type    -   12  -   12  -    
                     
13  Skrogutforming    Konvensjonelt, hel stormdekker   13  -   13  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
14  Klasse    -   14  -   14  -    
                     
15  Materiale    Jern   15  -   15  [P] "Skipet" 3/1977    
                     
16  Maskinfabrikant    Motala Mekaniska Werkstads a/b, Göteborg, Sverige   16  -   16  [P] "Skipet" 3/1977    
                     
17  Maskin produsert    1882   17  -   17  [P] "Skipet" 3/1977    
                     
18  Maskin    1 x Compound 17.1" - 38.0" x 23.4" 2 syl. damp   18  -   18  [P] "Skipet" 3/1977    
                     
19  Effekt    86 nhk   19  -   19  [P] "Skipet" 3/1977    
                     
20  Fart    11.0 kn   20  -   20  [P] "Skipet" 1/2000    
                     
21  Forbruk    -   21  -   21  -    
                     
22  Lengde    48.46 m   22  -   22  [N] warsailors.com    
                     
23  Bredde    8.23 m   23  -   23  [N] warsailors.com    
                     
24  Dyptgående    5.40 m   24  -   24  [N] warsailors.com    
                     
25  Brutto registertonn A  515 t   25  1882 - 1898   25  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
26   B  516 t   26  1898 - 1909   26  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
27   C  521 t   27  1909 - 1939   27  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
28  Netto registertonn B  303 t   28  1898 - 1909   28  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
29  Dødvekttonn    -   29  -   29  -    
                     
30  Bilkapasitet    0   30  -   30  HMI    
                     
31  Trailerkapasitet    0   31  -   31  HMI    
                     
32  Passasjersertifikat    200 [kystfart]   32  -   32  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
33  Mannskap    Ja   33  -   33  HMI    
                     
34  Passasjerlugarer    Ja   34  -   34  HMI    
                     
35  Mannskapslugarer    Ja   35  -   35  HMI    
                     
36  Dekkshøyde    0   36  -   36  HMI    
                     
37  Tillatt akseltrykk    0   37  -   37  HMI    
                     
38  Tilleggsinformasjon    -   38  -   38  -    
       
       
39   07.1882   Levert fra Lindholmens Werkstads a/b, Göteborg, Sverige til Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal som "Arendal" [A]. Hjemmehavn: Arendal. 39 [P] "Skipet" 1/2000    
40       Byggesum: 295 000 NOK. Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 40 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
41   1898   Ombygget med ny kjele ved Akers Mekaniske Verksted a/s, Kristiania [B]. 41 [P] "Skipet" 1/2000    
42   1909   Modernisert og ommålt [C]. 42 [P] "Skipet" 3/1977    
43   08.06.1912   Militær kommando heist, Bergen p.g.a. maskiniststreik. 43 [P] "Skipet" 4/1996    
44   26.06.1912   Militær kommando strøket, Kristiania. 44 [P] "Skipet" 4/1996    
45   07.1921   Kolliderte med d/s "Kong Olaf", Gamle Hellesund. 45 [K] Jens Christian Egenæs    
46   10.1929   Satt i trafikk Oslo - Kristiansand. 46 [P] "Skipet" 1/2000    
47   05.1939   Solgt til Grimstad Ophugningskompani a/s, Grimstad for opphogging. 47 [P] "Skipet" 3/1977    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau