H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    D/s "ARENDAL" 1865 - 1878  
    Fortegnelse nr. P133  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     29.08.2020    
    PERIODE:     1865 - 1878 Status for fartøyet: OPPHOGGET  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   J R L D 1 1865 - etter 1865   1 [P] "Skipet" 1/2000  
  2     L E N L 2 etter 1865 - 1975   2 [P] "Skipet" 4/1994  
  3 IMO-nummer   - 3 -   3 -  
  4 MMSI-nummer   - 4 -   4 -  
  5 Navn   "Arendal" 5 1865 - 1878   5 [P] "Skipet" 3/1977  
  6     "Aalesund" 6 1878 - 1881   6 [P] "Skipet" 1/2000  
  7     "Vesteraalen" 7 1881 - 1890   7 [P] "Skipet" 2/1978  
  8     "Nordfjord" 8 1890 - 1970   8 [P] "Skipet" 2/1978  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  9 Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal 9 1865 - 1878   9 [P] "Skipet" 1/2000  
  10 Det nye Søndmør-Romsdalske Dampskibsselskab a/s, Ålesund 10 1878 - 1881   10 [P] "Skipet" 1/2000  
  11 Richard With, Risøyhamn 11 1881   11 [P] "Skipet" 1/2000  
  12 Vesteraalens Dampskibsselsskab a/s, Bodø 12 1881 - 1890   12 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  13 Nordfjords Dampskibsselskab i/s, Bergen 13 1890 - 1891   13 [P] "Skipet" 1/2000  
  14 Erik Rusten, Bergen 14 1891 - 1895   14 [P] "Skipet" 1/2000  
  15 Nordfjords Dampskibsselskab i/s, Bergen 15 1895 - 1896   15 [P] "Skipet" 1/2000  
  16 Dampskibsselskabet Nordfjord a/s, Bergen 16 1896 - 1900   16 [P] "Skipet" 1/2000  
  17 Vestenfjeldske Dampskibsselskab a/s, Bergen 17 1900 - 1915   17 [P] "Skipet" 1/2000  
  18 Romsdals Dampskibsselskab a/s, Molde 18 1915 - 1920   18 [P] "Skipet" 1/2000  
  19 Møre Fylkes Ruteselskap, Molde 19 1920 - 1947   19 [P] "Skipet" 1/2000  
  20 Gerhard Volnes a/s, Fosnavåg 20 1947 - 1951   20 [P] "Skipet" 3/1977  
  21 Måløy Sildoljefabrikk a/s, Fosnavåg 21 1951 - 1970   21 [P] "Skipet" 4/1994  
  22 Brødrene Anda a/s, Stavanger 22 1970 - 1975   22 [P] "Skipet" 1/2000  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  23 Byggeår   1865 23 -   23 [P] "Skipet" 3/1977  
  24 Byggenummer   - 24 -   24 -  
  25 Skrog   Lindholmens Werkstad a/b, Göteborg, Sverige 25 -   25 [P] "Skipet" 3/1977  
  26 Utrustning   Lindholmens Werkstad a/b, Göteborg, Sverige 26 -   26 [P] "Skipet" 3/1977  
  27 Type   - 27 -   27 -  
  28 Skrogutforming   Konvensjonelt, halvdekker 28 -   28 [P] "Skipet" 1/2000  
  29 Klasse   - 29 -   29 -  
  30 Materiale   Jern, isforsterket 30 -   30 -  
  31 Maskinfabrikant [ A ] Lindholmens Werkstad a/b, Göteborg, Sverige 31 1865 - 1882   31 [P] "Skipet" 4/1994  
  32   [ B ] Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen 32 1882 - 1952   32 [P] "Skipet" 4/1994  
  33   [ H ] Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 33 1952 - ca.1970   33 [P] "Skipet" 3/1977  
  34 Maskin produsert [ A ] 1865 34 -   34 [P] "Skipet" 4/1994  
  35   [ B ] 1882 35 -   35 [P] "Skipet" 4/1994  
  36   [ H ] 1952 36 -   36 [P] "Skipet" 3/1977  
  37 Maskin [ A ] 1 x Compound 2 syl. damp 37 1865 - 1882   37 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  38   [ B ] 1 x Compound 13" - 30" x 20" 2 syl. damp 38 1882 - 1952   38 -  
  39   [ H ] 1 x 2TEV Wichmann 3AC 3 syl. diesel 39 1952 - ca.1970   39 -  
  40 Effekt [ A ] 200 ihk 40 1865 - 1882   40 [P] "Skipet" 4/1994  
  41   [ B ] 175 ihk 41 1882 - 1902   41 [P] "Skipet" 4/1994  
  42   [ E ] 205 ihk 42 1902 - 1952   42 [P] "Skipet" 4/1994  
  43   [ H ] 250 bhk 43 1952 - ca.1970   43 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  44 Fart [ A ] 9.0 kn 44 1885 - 1882   44 [P] "Skipet" 1/2000  
  45   [ H ] 10.0 kn 45 1952 - ca.1970   45 [P] "Skipet" 2/1978  
  46 Forbruk   - 46 -   46 -  
  47 Lengde [ A ] 34.75 m 47 1865 - 1891   47 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  48   [ I ] 34.66 m 48 1891 - 1975   48 -  
  49 Bredde [ A ] 6.16 m 49 1865 - 1891   49 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  50   [ I ] 6.28 m 50 1891 - 1975   50 -  
  51 Dybde [ A ] 2.96 m 51 1865 - 1891   51 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  52   [ I ] 3.57 m 52 1891 - 1952   52 -  
  53   [ H ] 3.63 m 53 1952 - 1975   53 -  
  54 Brutto registertonnasje [ A ] 149 t 54 1865 - 1882   54 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  55   [ B ] 187 t 55 1882 - 1891   55 [P] "Skipet" 1/2000  
  56   [ C ] 222 t 56 1891 - 1894   56 [P] "Skipet" 4/1994  
  57   [ D ] 220 t 57 1894 - 1902   57 [P] "Skipet" 4/1994  
  58   [ F ] 222 t 58 1902 - 1930   58 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  59   [ G ] 217 t 59 1930 - 1952   59 [P] "Skipet" 4/1994  
  60   [ H ] 246 t 60 1952 - ca.1970   60 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  61 Netto registertonnasje [ A ] 117 t 61 1865 - 1882   61 [P] "Skipet" 4/1994  
  62   [ B ] 133 t 62 1882 - 1891   62 [P] "Skipet" 4/1994  
  63   [ C ] 167 t 63 1891 - 1894   63 [P] "Skipet" 4/1994  
  64   [ D ] 129 t 64 1894 - 1902   64 [P] "Skipet" 4/1994  
  65   [ I ] 167 t 65 1902 - 1920   65 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  66   [ F ] 125 t 66 1920 - 1930   66 [P] "Skipet" 4/1994  
  67   [ G ] 114 t 67 1930 - 1952   67 [P] "Skipet" 4/1994  
  68 Dødvekttonnasje [ C ] 220 t 68 1891 - 1894   68 [P] "Skipet" 4/1994  
  69   [ H ] 250 t 69 1952 - ca.1970   69 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  70 Bilkapasitet   0 70 -   70 HMI  
  71 Trailerkapasitet   0 71 -   71 HMI  
  72 Passasjersertifikat [ A ] 156 72 1865 - 1891   72 -  
  73   [ C ] 164 73 1891 - 1952   73 [P] "Skipet" 4/1994  
  74   [ H ] 0 74 1952 - 1975   74 HMI  
  75 Mannskap   Ja 75 -   75 HMI  
  76 Passasjerlugarer [ A ] 16 [køyplasser] 76 1865 - 1952   76 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  77   [ H ] 0 77 1952 - 1975   77 HMI  
  78 Mannskapslugarer   Ja 78 -   78 HMI  
  79 Dekkshøyde   0 79 -   79 HMI  
  80 Akseltrykk   0 80 -   80 HMI  
  81 Tilleggsinformasjon   Lastekapasitet: 1100 tønner. 81 -   81 [P] "Skipet" 2/1978  
  82     Isforsterket skrog. Lasteromskapasitet: 4150 kubikkfot. 82 -   82 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  83     Drektighet: 58.5 com. 83 -   83 [N] sjohistorie.no  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  84 06.1865     Levert fra Motala Mekaniska Werkstads a/b, Göteborg, Sverige til Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal som "Arendal" [ A ]. Hjemmehavn: Arendal. Byggesum: 18 000 spd. 84 [P] "Skipet" 1/2000  
  85 09.06.1865     Ankom Arendal. Satt i trafikk Christiansand - Christiania. 85 [P] "Skipet" 1/2000  
  86 23.06.1865     Satt i trafikk Christiania - Bergen. 86 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  87 12.11.1865     Satt i trafikk Christiania - Kristiansand. 87 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  88 03.1866     Satt i trafikk Christiania - Bergen. 88 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  89 vinter 1869     Utleid til Den Norske Stat. Satt i trafikk Lofoten - Vesteraalen. 89 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen" / [P] "Skipet" 2/1978  
  90 vår 1870     Tilbakelevert. Satt i trafikk Christiania - Bergen. 90 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  91 1878     Solgt til Det nye Søndmør-Romsdalske Dampskibsselskab a/s, Ålesund. 91 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  92       Omdøpt "Aalesund". Salgssum: 40 000 NOK. 92 [P] "Skipet" 1/2000  
  93       Satt i trafikk Ålesund - Bergen. 93 [P] "Skipet" 3/1977  
  94 1879     I opplag, Ålesund. 94 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  95 14.10.1881     Solgt til Richard With, Risøyhamn. Hjemmehavn: Ålesund. 95 [P] "Skipet" 4/1994  
  96       Salgssum: 20 000 NOK. 96 [P] "Skipet" 2/1978  
  97 10.11.1881     Drift og eierskap overført til Vesteraalens Dampskibsselsskab a/s, Bodø. Omdøpt "Vesteraalen". Hjemmehavn: Bodø. Satt i trafikk Ytre Senjen - Bergen. 97 [P] "Skipet" 4/1994  
  98 vår 1882     Til ombygging ved Bergen Mekaniske Værksted a/s, Bergen. 98 [P] "Skipet" 4/1994  
  99 20.07.1882     Ombygget med ny maskin og kjele samt nytt overbygg midtskips ved Bergen Mekaniske Værksted a/s, Bergen [ B ]. Satt i trafikk Ytre Senjen - Bergen. 99 [P] "Skipet" 4/1994  
  100 pr.05.1884     I trafikk Andenæs - Bergen. 100 [P] "Skipet" 2/2007  
  101 01.1890     Solgt til Nordfjords Dampskibsselskab i/s, Bergen. Omdøpt "Nordfjord". Salgssum: 40 000 NOK. 101 [P] "Skipet" 1/2000  
  102       Satt i trafikk Bergen - Nordfjord. 102 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  103 06.1891     Solgt på tvangsauksjon til Erik Rusten, Bergen. Salgssum: 23 000 NOK. 103 [P] "Skipet" 1/2000  
  104       Ombygget, Bergen og sertifikat endret [ C ]. 104 [P] "Skipet" 4/1994  
  105       Satt i trafikk Bergen - Molde. 105 [N] warsailors.com  
  106 1894     Ommålt [ D ]. 106 [P] "Skipet" 4/1994  
  107 1895     Drift og eierskap overført til Nordfjords Dampskibsselskab a/s, Bergen. 107 [P] "Skipet" 1/2000  
  108       Samme trafikk. 108 [N] warsailors.com  
  109 1896     Drift og eierskap overført til Dampskibsselskabet Nordfjord a/s, Bergen. 109 [P] "Skipet" 1/2000  
  110 1898     Gikk på Stabben fyr og sank. Fyrvokteren omkom. Hevet og reparert samme år. 110 [N] warsailors.com  
  111 1900     Drift og eierskap overført til Vestenfjeldske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Samme trafikk. 111 [P] "Skipet" 1/2000  
  112 1902     Ombygget med ny kjele [ E ]. 112 [P] "Skipet" 4/1994  
  113       Forskip hevet ett dekk. Nytt dekkshus på midtskipet og nytt broparti [ I ]. 113 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  114 12.1914     I opplag etter konkurs. 114 [P] "Skipet" 1/2000  
  115 01.1915     Solgt på tvangsauksjon til Romsdals Dampskibsselskab a/s, Molde. Salgssum: 40 000 NOK. 115 [P] "Skipet" 1/2000  
  116       Satt i trafikk Bergen - Molde. 116 [N] warsailors.com  
  117 01.06.1920     Drift og eierskap overført til Møre Fylkes Ruteselskap, Molde. 117 [P] "Skipet" 4/1994  
  118 1920     Ombygget [ F ]. 118 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  119 1921     Kantret under sjøsetting, Kristiansund. Hevet og reparert samme år. 119 [N] warsailors.com  
  120 1930     Ombygget [ G ]. 120 [P] "Skipet" 4/1994  
  121 1940     Sank ved Raudeberg. Hevet og reparert samme år. 121 [N] warsailors.com  
  122 20.04.1944     Skadet etter en eksplosjon om bord på tråleren m/s "Vorbode", Bergen. 122 [N] warsailors.com  
  123 1947     Solgt til Gerhard Volnes a/s, Fosnavåg. Hjemmehavn: Ålesund. I bruk som losjiskip under sildefisket. 123 [P] "Skipet" 3/1977  
  124 1951     Drift og eierskap overført til Måløy Sildoljefabrikk a/s, Fosnavåg. Samme bruk. 124 [P] "Skipet" 4/1994  
  125 09.1951     Til ombygging ved Hjørungsvaag Verksted a/s, Hjørungavaag. 125 [N] warsailors.com  
  126 1952     Ferdig ombygget til fraktefartøy og motorskip ved Hjørungsvaag Verksted a/s, Hjørungavaag [ H ]. 126 [P] "Skipet" 3/1977  
  127       Satt i frakttrafikk Honningsvåg - Oslo. 127 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  128 1967     Grunnstøtte ved Hindøy lykt. 128 [N] warsailors.com  
  129 12.1970     Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger. 129 [P] "Skipet" 1/2000  
  130       I bruk som bølgebryter i Jåttåvågen, Stavanger og senere som sandlager ved Rosenberg Verft a/s, Stavanger. 130 - / [N] warsailors.com  
  131 1975     Opphogget ved Brødrene Anda a/s, Stavanger. 131 [P] "Skipet" 4/1994  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau