SKIPSARKIV ROGALAND
 
       
 
   KILDEHENVISNINGER    
               [A] = AVIS    
           [K] = KORRESPONDANSE    
    EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND      [N] = NETTSIDE    
    © HMI / org.nr. 995 113 503 / e-post: hmi[a]online.no / tlf.: 93 20 49 06      [O] = OBSERVASJON    
                 [P] = PUBLIKASJONER    
 
     
    D/s "ARENDAL" 1865-1877                            
         
 
1 -   PERIODE   : 1865-1877         1 -   [O]        
  2 -   KJENNINGSSIGNAL : JRLD     2 -   [P] Skipet 1/2000      
  3 -   IMO-NUMMER   : -         3 -           
  4 -   MMSI-NUMMER   : -         4 -           
  5 -   NAVN   : [1865] "Arendal"     5 -   [P] Skipet 3/1977      
  6 -      : [1877] "Aalesund"       6 -   [P] Skipet 1/2000      
 
7 -      : [1881] "Vesteraalen"       7 -   [P] Skipet 2/1978      
  8 -      : [1890] "Nordfjord"       8 -   [P] Skipet 2/1978      
OPPDATERT 9 -                9 -           
03.06.2017 10 -                10 -           
  11 -                11 -           
  12 -                12 -           
  © Fotografi: Anders Beer Wilse 13 -                13 -           
  Lokalisering: Ukjent 14 -                14 -           
             
  15  BYGGET    : 1865                     15 -   [P] Skipet 3/1977      
  16  BYGGNUMMER   : -                     16 -           
  17  SKROG   : Lindholmens Werkstad a/b, Göteborg, Sverige                 17 -   [P] Skipet 3/1977      
  18  UTRUSTNING   : Lindholmens Werkstad a/b, Göteborg, Sverige                 18 -   [P] Skipet 3/1977      
  19  TYPE   : -     19 -           
  20  SKROG   : Konvensjonelt, halvdekker                   20 -   [P] Skipet 1/2000        
  21  KLASSE   : -                     21 -           
  22  MATERIALE   : Jern, isforsterket                   22 -           
  23  MASKINFABRIKANT : [8] Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset [1952]     23 -   [P] Skipet 3/1977      
  24  MASKIN PRODUSERT : [1] 1865 [2] 1882 [8] 1952                   24 -   [8] [P] Skipet 3/1977      
  25  MASKIN   : [1] 1 x Compound 2 syl. damp [1865] [2] 1 x Compound 13" - 30" x 20" 2 syl. damp [1882] [8] 1 x 2TEV Wichmann 3AC 3 syl. diesel [1952]       25 -   [1] [P] Skipet 1/2000      
  26  EFFEKT   : [1] 54 nhk [1865] [2] 35 nhk [1882] [5] 205 ihk [1902] [8] 250 bhk [1952]             26 -   [1] [2] [P] Skipet 1/2000 [8] [P] Skipet 1/2000    
  27  FART   : [1] 9.0 kn [1865] [8] 10.0 kn [1952]                   27 -   [1] [P] Skipet 1/2000 [8] [P] Skipet 2/1978    
  28  FORBRUK   : -                     28 -           
  29  LENGDE   : [1] 34.90 m [1865] [3] 34.66 m [1891]     29 -   [1] [P] Skipet 3/1977      
  30  BREDDE   : [1] 06.16 m [1865] [3] 06.28 m [1891]                 30 -   [1] [P] Skipet 3/1977      
  31  DYBDE   : [1] 02.96 m [1865] [3] 03.57 m [1891] [8] 03.63 m [1952]               31 -   [1] [P] Skipet 3/1977      
  32  BRUTTO REG. TONN : [1] 149 t [1865] [2] 187 t [1882] [3] 222 t [1891] [4] 220 t [1894] [7] 217 t [1930] [8] 246 t [1952]           32 -   [1] [2] [8] [P] Skipet 1/2000      
  33  NETTO REG. TONN : [2] 133 t [1882] [3] 167 t [1891] [4] 129 t [1894] [6] 125 t [1920] [7] 114 t [1930]             33 -           
  34  DØDVEKTTONN : [8] 250 t [1952]                     34 -   [8] [P] Skipet 1/2000      
  35  BILER   : 0     35 -   [O]        
  36  TRAILERE   : 0                     36 -   [O]        
  37  PASSASJERER   : [1] 156 [1865] [3] 164 [1891] [8] 0 [1952]                 37 -           
  38  PASSASJERLUGARER  : [1] 18 [1865] [8] 0 [1952]                   38 -           
  39  MANNSKAPSLUGARER : Ja                     39 -   [O]        
  40  DEKKSHØYDE   : 0                     40 -   [O]        
  41  AKSELTRYKK   : 0                     41 -   [O]        
  42  STATUS   Opphogget                     42 -           
             
  43  TILLEGGSINFORMASJON : Lastekapasitet: 1100 tønner. Lasteromskapasitet: 4000 kubikkfot. Isforsterket baug.             43 -   [P] Skipet 2/1978 | [P] Skipet 1/2000    
     
                                   
     
     
                                   
06.1865  44 : Levert fra Motala Mekaniska Werkstads a/b, Göteborg, Sverige til Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal som "Arendal" [1]. Hjemmehavn: Arendal. Byggekostnad: 18 000 spd.     44 -   [P] Skipet 1/2000      
09.06.1865  45 : Ankom Arendal. Satt i trafikk Christiansand - Christiania.                   45 -   [P] Skipet 1/2000      
24.06.1865  46 : Satt i trafikk Christiania - Bergen.       46 -   [P] Skipet 1/2000      
ca.10.1865  47 : Satt i trafikk Christiania - Kristiansand.                     47 -   [P] Skipet 3/1977      
ca.05.1866  48 : Satt i trafikk Christiania - Bergen.       48 -   [P] Skipet 3/1977      
1869  49 : Utleid til Den Norske Stat. Satt i trafikk Lofoten - Vesteraalen.                   49 -   [P] Skipet 2/1978      
1870  50 : Tilbakelevert. Satt i trafikk Christiania - Bergen.                     50 -   [P] Skipet 2/1978      
05.1877  51 : Solgt til Det nye Søndmør-Romsdalske Dampskibsselskab a/s, Ålesund. Omdøpt "Aalesund". Salgssum: 40 000 NOK. Satt i trafikk Ålesund - Bergen.     51 -   [P] Skipet 1/2000 | [P] Skipet 3/1977    
11.1877  52 : I opplag, Ålesund.                       52 -   [P] Skipet 3/1977      
14.10.1881  53 : Solgt til Richard With, Risøyhamn. Hjemmehavn: Ålesund. Salgssum: 20 000 NOK.                 53 -   - | [P] Skipet 1/2000 | [P] Skipet 2/1978    
10.11.1881  54 : Drift og eierskap overført til Vesteraalens Dampskibsselsskab a/s, Bodø. Omdøpt "Vesteraalen". Hjemmehavn: Bodø. Satt i trafikk Ytre Senjen - Bergen.         54 -           
ca.04.1882  55 : Til ombygging ved Bergen Mekaniske Værksted a/s, Bergen.                   55 -           
20.07.1882  56 : Ombygget med ny maskin og kjele samt nytt overbygg midtskips ved Bergen Mekaniske Værksted a/s, Bergen [2]. Satt i trafikk Ytre Senjen - Bergen.         56 -           
01.1890  57 : Solgt til Nordfjords Dampskibsselskab i/s, Bergen. Omdøpt "Nordfjord". Salgssum: 40 000 NOK. Satt i trafikk Bergen - Nordfjord.           57 -   [P] Skipet 1/2000 | -      
06.1891  58 : Solgt på tvangsauksjon til Erik Rusten, Bergen. Salgssum: 23 000 NOK. Ombygget ved Bergen Mekaniske Værksted a/s, Bergen og sertifikat endret [3]. Satt i trafikk Bergen - Romsdal.               58 -   [P] Skipet 1/2000 | - | -      
1894  59 : Ommålt [4].                         59 -           
1895  60 : Drift og eierskap overført til Nordfjords Dampskibsselskab a/s, Bergen. Samme trafikk.                 60 -   [P] Skipet 1/2000 | -      
1896  61 : Drift og eierskap overført til Dampskibsselskabet Nordfjord a/s, Bergen.                 61 -   [P] Skipet 1/2000      
1898  62 : Gikk på Stabben fyr og sank. Fyrvokteren omkom. Hevet og reparert samme år.                 62 -           
1900  63 : Drift og eierskap overført til Vestenfjeldske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Samme trafikk.               63 -   [P] Skipet 1/2000      
1902  64 : Ombygget med ny kjele [5].                       64 -           
12.1914  65 : I opplag etter konkurs.                       65 -   [P] Skipet 1/2000      
01.1915  66 : Solgt på tvangsauksjon til Romsdals Dampskibsselskab a/s, Molde. Salgssum: 40 000 NOK. Satt i trafikk Bergen - Romsdal.                 66 -   [P] Skipet 1/2000 | -      
01.06.1920  67 : Drift og eierskap overført til Møre Fylkes Ruteselskap, Molde.                   67 -   - | [P] Skipet 1/2000      
06.1920   68 : Ombygget [6].                         68 -           
1921  69 : Kantret under sjøsetting, Kristiansund. Hevet og reparert samme år.                   69 -           
1930  70 : Ombygget [7].                         70 -           
1940  71 : Sank ved Raudeberg. Hevet og reparert samme år.                     71 -           
1947  72 : Solgt til Gerhard Volnes a/s, Fosnavåg. Hjemmehavn: Ålesund. I bruk som losjiskip under sildefisket.               72 -   [P] Skipet 3/1977      
1951  73 : Drift og eierskap overført til Måløy Sildoljefabrikk a/s, Fosnavåg. Samme bruk.                 73 -           
09.1951  74 : Til ombygging ved Hjørungsvaag Verksted a/s, Hjørungavaag.                   74 -           
1952  75 : Ferdig ombygget til fraktefartøy og motorskip ved Hjørungsvaag Verksted a/s, Hjørungavaag [8]. Satt i frakttrafikk.             75 -   [P] Skipet 3/1977      
1967  76 : Grunnstøtte ved Hindøy lykt.                       76 -           
12.1970  77 : Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger. I bruk som bølgebryter i Jåttåvågen, Stavanger og senere som sandlager ved Rosenberg Verft a/s, Stavanger.         77 -   [P] Skipet 1/2000 | -      
1975  78 : Opphogget ved Brødrene Anda a/s, Stavanger.                     78 -