HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P133       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "ARENDAL" 1865 - 1878   FOTOGRAFI   OPPDATERT 31.07.2019  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1865 - 1878   1  HMI  
  2   Kjenningssignal JRLD 1865 - etter 1865 2  [P] "Skipet" 1/2000  
  3   LENL etter 1865 - 1975 3  [P] "Skipet" 4/1994  
  4   IMO-nummer -   4  -  
  5   MMSI-nummer -   5  -  
  6   Navn "Arendal" 1865 - 1878 6  [P] "Skipet" 3/1977  
  7   "Aalesund" 1878 - 1881 7  [P] "Skipet" 1/2000  
  8   "Vesteraalen" 1881 - 1890 8  [P] "Skipet" 2/1978  
  9   "Nordfjord" 1890 - 1970 9  [P] "Skipet" 2/1978  
             
  10   Rederi / eierforhold Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal 1865 - 1878 10  [P] "Skipet" 1/2000  
  11   Det nye Søndmør-Romsdalske Dampskibsselskab a/s, Ålesund 1878 - 1881 11  [P] "Skipet" 1/2000  
  12   Richard With, Risøyhamn 1881 12  [P] "Skipet" 1/2000  
  13   Vesteraalens Dampskibsselsskab a/s, Bodø 1881 - 1890 13  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  14   Nordfjords Dampskibsselskab i/s, Bergen 1890 - 1891 14  [P] "Skipet" 1/2000  
  15   Erik Rusten, Bergen 1891 - 1895 15  [P] "Skipet" 1/2000  
  16   Nordfjords Dampskibsselskab a/s, Bergen 1895 - 1896 16  [P] "Skipet" 1/2000  
  17   Dampskibsselskabet Nordfjord a/s, Bergen 1896 - 1900 17  [P] "Skipet" 1/2000  
  18   Vestenfjeldske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1900 - 1915 18  [P] "Skipet" 1/2000  
  19   Romsdals Dampskibsselskab a/s, Molde 1915 - 1920 19  [P] "Skipet" 1/2000  
  20   Møre Fylkes Ruteselskap, Molde 1920 - 1947 20  [P] "Skipet" 1/2000  
  21   Gerhard Volnes a/s, Fosnavåg 1947 - 1951 21  [P] "Skipet" 3/1977  
  22   Måløy Sildoljefabrikk a/s, Fosnavåg 1951 - 1970 22  [P] "Skipet" 4/1994  
  23   Brødrene Anda a/s, Stavanger 1970 - 1975 23  [P] "Skipet" 1/2000  
 
  24   Byggeår 1865   24  [P] "Skipet" 3/1977  
  25   Byggenummer -   25  -  
  26   Skrog Lindholmens Werkstad a/b, Göteborg, Sverige   26  [P] "Skipet" 3/1977  
  27   Utrustning Lindholmens Werkstad a/b, Göteborg, Sverige   27  [P] "Skipet" 3/1977  
  28   Type -   28  -  
  29   Skrogutforming Konvensjonelt, halvdekker   29  [P] "Skipet" 1/2000  
  30   Klasse -   30  -  
  31   Materiale Jern, isforsterket   31  -  
  32   Maskinfabrikant [1]  Lindholmens Werkstad a/b, Göteborg, Sverige 1865 - 1882 32  [P] "Skipet" 4/1994  
  33   [2]  Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen 1882 - 1952 33  [P] "Skipet" 4/1994  
  34   [8]  Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 1952 - ca.1970 34  [P] "Skipet" 3/1977  
  35   Maskin produsert [1]  1865   35  -  
  36   [2]  1882   36  -  
  37   [8]  1952   37  [P] "Skipet" 3/1977  
  38   Maskin [1]  1 x Compound 2 syl. damp 1885 - 1882 38  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  39   [2]  1 x Compound 13" - 30" x 20" 2 syl. damp 1882 - 1952 39  -  
  40   [8]  1 x 2TEV Wichmann 3AC 3 syl. diesel 1952 - ca.1970 40  -  
  41   Effekt [1]  200 ihk 1885 - 1882 41  [P] "Skipet" 4/1994  
  42   [2]  175 ihk 1882 - 1902 42  [P] "Skipet" 4/1994  
  43   [5]  205 ihk 1902 - 1952 43  [P] "Skipet" 4/1994  
  44   [8]  250 bhk 1952 - ca.1970 44  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  45   Fart [1]  9.0 kn 1885 - 1882 45  [P] "Skipet" 1/2000  
  46   [8]  10.0 kn 1952 - ca.1970 46  [P] "Skipet" 2/1978  
  47   Forbruk -   47  -  
  48   Lengde [1]  34.75 m 1865 - 1891 48  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  49   [9]  34.66 m 1891 - 1975 49  -  
  50   Bredde [1]  6.16 m 1865 - 1891 50  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  51   [9]  6.28 m 1891 - 1975 51  -  
  52   Dybde [1]  2.96 m 1865 - 1891 52  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  53   [9]  3.57 m 1891 - 1952 53  -  
  54   [8]  3.63 m 1952 - 1975 54  -  
  55   Brutto registertonnasje [1]  149 t 1865 - 1882 55  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  56   [2]  187 t 1882 - 1891 56  [P] "Skipet" 1/2000  
  57   [3]  222 t 1891 - 1894 57  [P] "Skipet" 4/1994  
  58   [4]  220 t 1894 - 1902 58  [P] "Skipet" 4/1994  
  59   [9]  222 t 1902 - 1920 59  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  60   [6]  222 t 1920 - 1930 60  [P] "Skipet" 4/1994  
  61   [7]  217 t 1930 - 1952 61  [P] "Skipet" 4/1994  
  62   [8]  246 t 1952 - ca.1970 62  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  63   Netto registertonnasje [1]  117 t 1865 - 1882 63  [P] "Skipet" 4/1994  
  64   [2]  133 t 1882 - 1891 64  [P] "Skipet" 4/1994  
  65   [3]  167 t 1891 - 1894 65  [P] "Skipet" 4/1994  
  66   [4]  129 t 1894 - 1902 66  [P] "Skipet" 4/1994  
  67   [9]  167 t 1902 - 1920 67  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  68   [6]  125 t 1920 - 1930 68  [P] "Skipet" 4/1994  
  69   [7]  114 t 1930 - 1952 69  [P] "Skipet" 4/1994  
  70   Dødtvekttonnasje [3]  220 t 1891 - 1894 70  [P] "Skipet" 4/1994  
  71   [8]  250 t 1952 - ca.1970 71  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  72   Biler 0   72  Observasjon  
  73   Trailere 0   73  Observasjon  
  74   Passasjerer [1]  156 1865 - 1891 74  -  
  75   [3]  164 1891 - 1952 75  [P] "Skipet" 4/1994  
  76   [8]  0 1952 - 1975 76  -  
  77   Mannskap -   77  -  
  78   Passasjerlugarer [1]  16 [køyplasser] 1865 - 1952 78  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  79   [8]  0 1952 - 1975 79  -  
  80   Mannskapslugarer Ja   80  Observasjon  
  81   Dekkshøyde 0   81  Observasjon  
  82   Akseltrykk 0   82  Observasjon  
  83   Tilleggsinformasjon Lastekapasitet: 1100 tønner.   83  [P] "Skipet" 2/1978  
  84   Isforsterket skrog. Lasteromskapasitet: 4150 kubikkfot.   84  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  85   Status Opphogget 1975 85  [P] "Skipet" 4/1994  
 
  86 06.1865   : Levert fra Motala Mekaniska Werkstads a/b, Göteborg, Sverige til Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal som "Arendal" [1]. Hjemmehavn: Arendal. Byggekostnad: 18 000 spd. 86  [P] "Skipet" 1/2000  
  87 09.06.1865   : Ankom Arendal. Satt i trafikk Christiansand - Christiania. 87  [P] "Skipet" 1/2000  
  88 23.06.1865   : Satt i trafikk Christiania - Bergen. 88  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  89 12.11.1865   : Satt i trafikk Christiania - Kristiansand. 89  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  90 03.1866   : Satt i trafikk Christiania - Bergen. 90  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  91 vinter 1869   : Utleid til Den Norske Stat. Satt i trafikk Lofoten - Vesteraalen. 91  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen" / [P] "Skipet" 2/1978  
  92 vår 1870   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Christiania - Bergen. 92  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  93 1878   : Solgt til Det nye Søndmør-Romsdalske Dampskibsselskab a/s, Ålesund. 93  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  94    : Omdøpt "Aalesund". Salgssum: 40 000 NOK. 94  [P] "Skipet" 1/2000  
  95    : Satt i trafikk Ålesund - Bergen. 95  [P] "Skipet" 3/1977  
  96 1879   : I opplag, Ålesund. 96  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  97 14.10.1881   : Solgt til Richard With, Risøyhamn. Hjemmehavn: Ålesund. 97  [P] "Skipet" 4/1994  
  98    : Salgssum: 20 000 NOK. 98  [P] "Skipet" 2/1978  
  99 10.11.1881   : Drift og eierskap overført til Vesteraalens Dampskibsselsskab a/s, Bodø. Omdøpt "Vesteraalen". Hjemmehavn: Bodø. Satt i trafikk Ytre Senjen - Bergen. 99  [P] "Skipet" 4/1994  
  100 vår 1882   : Til ombygging ved Bergen Mekaniske Værksted a/s, Bergen. 100  [P] "Skipet" 4/1994  
  101 20.07.1882   : Ombygget med ny maskin og kjele samt nytt overbygg midtskips ved Bergen Mekaniske Værksted a/s, Bergen [2]. Satt i trafikk Ytre Senjen - Bergen. 101  [P] "Skipet" 4/1994  
  102 pr.05.1884   : I trafikk Andenæs - Bergen. 102  [P] "Skipet" 2/2007  
  103 01.1890   : Solgt til Nordfjords Dampskibsselskab i/s, Bergen. Omdøpt "Nordfjord". Salgssum: 40 000 NOK. 103  [P] "Skipet" 1/2000  
  104    : Satt i trafikk Bergen - Nordfjord. 104  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  105 06.1891   : Solgt på tvangsauksjon til Erik Rusten, Bergen. Salgssum: 23 000 NOK. 105  [P] "Skipet" 1/2000  
  106    : Ombygget, Bergen og sertifikat endret [3]. 106  [P] "Skipet" 4/1994  
  107    : Satt i trafikk Bergen - Molde. 107  -  
  108 1894   : Ommålt [4]. 108  [P] "Skipet" 4/1994  
  109 1895   : Drift og eierskap overført til Nordfjords Dampskibsselskab a/s, Bergen. 109  [P] "Skipet" 1/2000  
  110    : Samme trafikk. 110  -  
  111 1896   : Drift og eierskap overført til Dampskibsselskabet Nordfjord a/s, Bergen. 111  [P] "Skipet" 1/2000  
  112 1898   : Gikk på Stabben fyr og sank. Fyrvokteren omkom. Hevet og reparert samme år. 112  -  
  113 1900   : Drift og eierskap overført til Vestenfjeldske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Samme trafikk. 113  [P] "Skipet" 1/2000  
  114 1902   : Ombygget med ny kjele [5]. 114  [P] "Skipet" 4/1994  
  115    : Forskip hevet ett dekk. Nytt dekkshus på midtskipet og nytt broparti [9]. 115  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  116 12.1914   : I opplag etter konkurs. 116  [P] "Skipet" 1/2000  
  117 01.1915   : Solgt på tvangsauksjon til Romsdals Dampskibsselskab a/s, Molde. Salgssum: 40 000 NOK. 117  [P] "Skipet" 1/2000  
  118    : Satt i trafikk Bergen - Molde. 118  -  
  119 01.06.1920   : Drift og eierskap overført til Møre Fylkes Ruteselskap, Molde. 119  [P] "Skipet" 4/1994  
  120 1920   : Ombygget [6]. 120  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  121 1921   : Kantret under sjøsetting, Kristiansund. Hevet og reparert samme år. 121  -  
  122 1930   : Ombygget [7]. 122  [P] "Skipet" 4/1994  
  123 1940   : Sank ved Raudeberg. Hevet og reparert samme år. 123  -  
  124 1947   : Solgt til Gerhard Volnes a/s, Fosnavåg. Hjemmehavn: Ålesund. I bruk som losjiskip under sildefisket. 124  [P] "Skipet" 3/1977  
  125 1951   : Drift og eierskap overført til Måløy Sildoljefabrikk a/s, Fosnavåg. Samme bruk. 125  [P] "Skipet" 4/1994  
  126 09.1951   : Til ombygging ved Hjørungsvaag Verksted a/s, Hjørungavaag. 126  -  
  127 1952   : Ferdig ombygget til fraktefartøy og motorskip ved Hjørungsvaag Verksted a/s, Hjørungavaag [8]. 127  [P] "Skipet" 3/1977  
  128    : Satt i frakttrafikk Honningsvåg - Oslo. 128  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  129 1967   : Grunnstøtte ved Hindøy lykt. 129  -  
  130 12.1970   : Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger. 130  [P] "Skipet" 1/2000  
  131    : I bruk som bølgebryter i Jåttåvågen, Stavanger og senere som sandlager ved Rosenberg Verft a/s, Stavanger. 131  -  
  132 1975   : Opphogget ved Brødrene Anda a/s, Stavanger. 132  [P] "Skipet" 4/1994  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau