H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
       
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    D/s "AKSEL" 1867  
    Fortegnelse nr. P151  
     
    FOTOGRAFI:     Nei    
    OPPDATERT:     20.09.2019    
    PERIODE:     1867 Status for fartøyet: UKJENT  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   - 1 -   1 -  
  2 IMO-nummer   - 2 -   2 -  
  3 MMSI-nummer   - 3 -   3 -  
  4 Navn   "Aksel" 4 -   4 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  5 Bergens Mekaniske Verskted a/s, Bergen 5 pr.1867   5 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  6 Byggeår   - 6 -   6 -  
  7 Byggenummer   - 7 -   7 -  
  8 Skrog   - 8 -   8 -  
  9 Utrustning   - 9 -   9 -  
  10 Type   - 10 -   10 -  
  11 Skrogutforming   - 11 -   11 -  
  12 Klasse   - 12 -   12 -  
  13 Materiale   - 13 -   13 -  
  14 Maskinfabrikant   - 14 -   14 -  
  15 Maskin produsert   - 15 -   15 -  
  16 Maskin   - 16 -   16 -  
  17 Effekt   - 17 -   17 -  
  18 Fart   - 18 -   18 -  
  19 Forbruk   - 19 -   19 -  
  20 Lengde   - 20 -   20 -  
  21 Bredde   - 21 -   21 -  
  22 Dybde   - 22 -   22 -  
  23 Brutto registertonnasje   - 23 -   23 -  
  24 Netto registertonnasje   - 24 -   24 -  
  25 Dødvekttonnasje   - 25 -   25 -  
  26 Bilkapasitet   - 26 -   26 -  
  27 Trailerkapasitet   0 27 -   27 HMI  
  28 Passasjersertifikat   Ja 28 -   28 HMI  
  29 Mannskap   - 29 -   29 -  
  30 Passasjerlugarer   - 30 -   30 -  
  31 Mannskapslugarer   - 31 -   31 -  
  32 Dekkshøyde   - 32 -   32 -  
  33 Akseltrykk   - 33 -   33 -  
  34 Tilleggsinformasjon   - 34 -   34 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  35 1867    Utleid fra Bergens Mekaniske Verskted a/s, Bergen til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 35  [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
  36       Satt i trafikk Stavanger - Sauda. 36  -  
  37 ultimo 11.1867      Tilbakelevert. 37  [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau