HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P44       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/s "ÅRDALSFJORD" 1946 - 1951   FOTOGRAFI   OPPDATERT 25.01.2019  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
               
  1  PERIODE 1946 - 1951   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL OUTZ 1933 - 1946 2    
  3   LLPQ 1946 - 1976 3  [P] "Skipet" 2/1991  
  4  IMO-NUMMER -   4    
  5  MMSI-NUMMER -   5    
  6  NAVN "Gylfe" 1933 - 1946 6  [P] "Skipet" 4/1985  
  7   "Årdalsfjord" 1946 - 1951 7  [P] "Skipet" 4/1985  
  8   "Askøy" 1951 - 1965 8  [P] "Skipet" 4/1985  
  9   "Kvarven" 1965 - 1968 9  [P] "Skipet" 4/1985  
  10   "Hosøy" 1968 - 1976 10  [P] "Skipet" 4/1985  
               
  11  REDERI / EIERFORHOLD Dampskisselskabet Öresund a/s, København, Danmark 1933 - 1944 11  [P] "Skipet" 2/1991  
  12   Rederi a/b Sjollen, Malmö, Sverige 1944 - 1946 12  [P] "Skipet" 2/1991  
  13   Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger 1946 - 1947 13    
  14   Jøsenfjord Rutelag a/s. Stavanger 1947 - 1951 14  [P] "Skipet" 2/1991  
  15   Askøy Dampskibsselskab a/s, Kleppestø 1951 - 1958 15  [P] "Skipet" 4/1985  
  16   Rutelaget Askøy-Bergen a/s, Kleppestø 1958 - 1967 16  [P] "Skipet" 4/1985  
  17   Einar Cook a/s, Bergen 1967 - 1968 17  [P] "Skipet" 2/1991  
  18   Lars Hosøy, Ostereidet 1968 - 1969 18  [P] "Skipet" 4/1985  
  19   Brødrene Anda a/s, Stavanger 1969 - 1976 19  [P] "Skipet" 2/1991  
 
  20  BYGGEÅR 1933   20  [P] "Skipet" 4/1985  
  21  BYGGENUMMER -   21    
  22  SKROG Odense Staalskibsværft a/s, Odense, Danmark   22  [P] "Skipet" 2/1991  
  23  UTRUSTNING Odense Staalskibsværft a/s, Odense, Danmark   23  [P] "Skipet" 2/1991  
  24  TYPE -   24    
  25  SKROG Konvensjonelt   25  Observasjon  
  26  KLASSE -   26    
  27  MATERIALE -   27    
  28  MASKINFABRIKANT Tuxham a/s, København, Danmark   28  [P] "Skipet" 2/1991  
  29  MASKIN PRODUSERT 1933   29  [P] "Skipet" 2/1991  
  30  MASKIN 1 x 2 TEV Tuxham DM 4 syl. diesel   30  [P] "Skipet" 2/1991  
  31  EFFEKT 250 bhk   31  [P] "Skipet" 2/1991  
  32  FART 12.0 kn   32    
  33  FORBRUK -   33    
  34  LENGDE 28.96 m   34  [P] "Skipet" 2/1991  
  35  BREDDE 6.07 m   35  [P] "Skipet" 2/1991  
  36  DYBDE 2.01 m   36  [P] "Skipet" 2/1991  
  37  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  71 t 1933 - 1944 37  [P] "Skipet" 2/1991  
  38   [2]  130.58 t 1944 - 1967 38    
  39  NETTO REGISTERTONNASJE [2]  74.81 t 1944 - 1967 39    
  40  DØDVEKTTONNASJE [1]  40 t 1933 - 1967 40  [P] "Skipet" 2/1991  
  41  BILER 0   41  Observasjon  
  42  TRAILERE 0   42  Observasjon  
  43  PASSASJERER [1]  350 1933 - ca.1951 43    
  44   [3]  240 ca.1951 - 1967 44  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  45   [4]  0 1967 - 1976 45  Observasjon  
  46  MANNSKAP -   46    
  47  PASSASJERLUGARER -   47    
  48  MANNSKAPSLUGARER -   48    
  49  DEKKSHØYDE 0   49  Observasjon  
  50  AKSELTRYKK 0   50  Observasjon  
  51  TILLEGGSINFORMASJON -    51    
  52  STATUS Opphogget 1976 52    
 
  53 05.1933   : Levert fra Odense Staalskibsværft a/s, Odense, Danmark til Dampskisselskabet Öresund a/s, København, DK som "Gylfe" [1]. 53  [P] "Skipet" 2/1991  
  54    : Kjenningssignal: OUTZ. Satt i trafikk København, DK - Malmö, Sverige. 54    
  55 04.1940   : I opplag, Malmö, S. 55    
  56 1944   : Solgt til Rederi a/b Sjollen, Malmö, S. Ombygget [2]. 56  [P] "Skipet" 2/1991  
  57    : Fortsatt i opplag, Malmö, S. 57    
  58 15.04.1946   : Solgt til Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger. Salgssum: 175 000 DKK. 58    
  59 16.04.1946   : Forlot Malmö, Sverige med kurs for Stavanger. 59    
  60 05.1946   : Omdøpt "Årdalsfjord". Kjenningssignal: LLPQ. Satt i trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Sæbøvåg. 60    
  61 13.06.1946   : Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 61    
  62 1947   : Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Rutelag a/s. Stavanger. 62  [P] "Skipet" 2/1991  
  63 19.02.1951   : Solgt til Askøy Dampskibsselskab a/s, Kleppestø. Salgssum: 340 000 NOK. 63  [P] "Skipet" 4/1985  
  64 ca.1951   : Sertifikat endret [3]. 64  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  65 12.05.1951   : Omdøpt "Askøy". 65    
  66 23.05.1951   : Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 66    
  67 05.1951   : Satt i trafikk Bergen - Sæterstøl. 67    
  68 18.02.1958   : Drift og eierskap overført til Rutelaget Askøy-Bergen a/s, Kleppestø. Verdifastsettelse: 175 000 NOK. 68  [P] "Skipet" 4/1985  
  69 01.01.1961   : Satt i trafikk Bergen - Florvåg. 69  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  70 03.1965   : Omdøpt "Kvarven". 70  [P] "Skipet" 4/1985  
  71 sommer 1965   : I bruk for transport av passasjerer mellom cruiseskip og Gudvangen kai. 71  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  72 ca.02.06.1966   : Satt i trafikk Bergen - Kleppestø [supplering]. 72  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  73 06.1967   : Solgt til Einar Cook a/s, Bergen. Nedrigget til lekter [4]. 73  [P] "Skipet" 2/1991  
  74 03.1968   : Slettet fra Bergen Skipsregister. Solgt til Lars Hosøy, Ostereidet. Omdøpt "Hosøy". 74    
  75    : I bruk som lager for skrapjern. 75  [P] "Skipet" 4/1985  
  76 11.1969   : Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. 76  [P] "Skipet" 2/1991  
  77 1976   : Ferdig opphogget. 77  [P] "Skipet" 2/1991  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau