A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/s "ÅRDALSFJORD" 1946 - 1951    
       
  Fortegnelse nr.:   P44          
  Oppdatert:   11.10.2019          
  Periode:   1946 - 1951          
  Fotografi:            
  Status:   Opphogget          
       
       
1  Byggeår    1933   1  [P] "Skipet" 4/1985    
2  Byggenummer    -   2  -    
3  Skrog    Odense Staalskibsværft a/s, Odense, Danmark   3  [P] "Skipet" 2/1991    
4  Utrustning    Odense Staalskibsværft a/s, Odense, Danmark   4  [P] "Skipet" 2/1991    
             
5  Kjenningssignal    O U T Z   5  1933 - 1946   5  -    
6      L L P Q   6  1946 - 1976   6  [P] "Skipet" 2/1991    
                         
7  IMO-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  MMSI-nummer    -   8  -   8  -    
                     
9  Navn    "Gylfe"   9  1933 - 1946   9  [P] "Skipet" 4/1985    
10      "Årdalsfjord"   10  1946 - 1951   10  [P] "Skipet" 4/1985    
11      "Askøy"   11  1951 - 1965   11  [P] "Skipet" 4/1985    
12      "Kvarven"   12  1965 - 1968   12  [P] "Skipet" 4/1985    
13      "Hosøy"   13  1968 - 1976   13  [P] "Skipet" 4/1985    
                     
14  Rederi / eierforhold    Dampskisselskabet Öresund a/s, København, Danmark   14  1933 - 1944   14  [P] "Skipet" 2/1991    
15      Rederi a/b Sjollen, Malmö, Sverige   15  1944 - 1946   15  [P] "Skipet" 2/1991    
16      Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger   16  1946 - 1947   16  [P] "Fjordabådane"    
17      Jøsenfjord Rutelag a/s. Stavanger   17  1947 - 1951   17  [P] "Skipet" 2/1991    
18      Askøy Dampskibsselskab a/s, Kleppestø   18  1951 - 1958   18  [P] "Skipet" 4/1985    
19      Rutelaget Askøy-Bergen a/s, Kleppestø   19  1958 - 1967   19  [P] "Skipet" 4/1985    
20      Einar Cook a/s, Bergen   20  1967 - 1968   20  [P] "Skipet" 2/1991    
21      Lars Hosøy, Ostereidet   21  1968 - 1969   21  [P] "Skipet" 4/1985    
22      Brødrene Anda a/s, Stavanger   22  1969 - 1976   22  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
23  Type    -   23  -   23  -    
                     
24  Skrogutforming    Konvensjonelt   24  -   24  HMI    
                     
25  Klasse    -   25  -   25  -    
                     
26  Materiale    -   26  -   26  -    
                     
27  Maskinfabrikant    Tuxham a/s, København, Danmark   27  -   27  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
28  Maskin produsert    1933   28  -   28  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
29  Maskin    1 x 2 TEV Tuxham DM 4 syl. diesel   29  -   29  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
30  Effekt    250 bhk   30  -   30  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
31  Fart    12.0 kn   31  -   31  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
32  Forbruk    -   32  -   32  -    
                     
33  Lengde    28.96 m   33  -   33  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
34  Bredde    6.07 m   34  -   34  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
35  Dyptgående    2.01 m   35  -   35  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
36  Brutto registertonn A  71 t   36  1933 - 1944   36  [P] "Skipet" 2/1991    
37   B  130.58 t   37  1944 - 1967   37  [P] "Fjordabådane"    
                     
38  Netto registertonn B  74.81 t   38  1944 - 1967   38  [P] "Fjordabådane"    
                     
39  Dødvekttonn A  40 t   39  1933 - 1944   39  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
40  Bilkapasitet    0   40  -   40  HMI    
                     
41  Trailerkapasitet    0   41  -   41  HMI    
                     
42  Passasjersertifikat A  350   42  1933 - ca.1951   42  [P] "Fjordvegen"    
43   C  240   43  ca.1951 - 1967   43  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"    
44   D  0   44  1967 - 1976   44  HMI    
                     
45  Mannskap    Ja   45  -   45  HMI    
                     
46  Passasjerlugarer    0   46  -   46  HMI    
                     
47  Mannskapslugarer    -   47  -   47  -    
                     
48  Dekkshøyde    0   48  -   48  HMI    
                     
49  Tillatt akseltrykk    0   49  -   49  HMI    
                     
50  Tilleggsinformasjon    -   50  -   50  -    
       
       
51   05.1933   Levert fra Odense Staalskibsværft a/s, Odense, Danmark til Dampskisselskabet Öresund a/s, København, DK som "Gylfe" [A]. 51 [P] "Skipet" 2/1991    
52       Kjenningssignal: OUTZ. 52 -    
53       Satt i trafikk København, DK - Malmö, Sverige. 53 [P] "Fjordabådane"    
54   04.1940   I opplag, Malmö, S. 54 [P] "Fjordabådane"    
55   1944   Solgt til Rederi a/b Sjollen, Malmö, S. Ombygget [B]. 55 [P] "Skipet" 2/1991    
56       Fortsatt i opplag, Malmö, S. 56 [P] "Fjordabådane"    
57   12.04.1946   Solgt til Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger. Salgssum: 175 000 DKK. 57 [P] "Fjordabådane"    
58   16.04.1946   Forlot Malmö, Sverige med kurs for Stavanger. 58 [P] "Fjordabådane"    
59   05.1946   Omdøpt "Årdalsfjord". Satt i trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Sæbøvåg. 59 [P] "Fjordabådane"    
60       Kjenningssignal: LLPQ. 60 [P] "Skipet" 2/1991    
61   13.06.1946   Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 61 [P] "Fjordabådane"    
62   1947   Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Rutelag a/s. Stavanger. 62 [P] "Skipet" 2/1991    
63   sommer 1948   I trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Årdal. 63 [P] "Med båt og buss"    
64   sommer 1949   I trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Årdal. 64 [P] "Med båt og buss"    
65   19.02.1951   Solgt til Askøy Dampskibsselskab a/s, Kleppestø. Salgssum: 340 000 NOK. 65 [P] "Skipet" 4/1985    
66   ca.1951   Sertifikat endret [C]. 66 [P] "Tolv på hel og tolv på halv"    
67   12.05.1951   Omdøpt "Askøy". 67 [P] "Fjordabådane"    
68   23.05.1951   Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 68 [P] "Fjordabådane"    
69   05.1951   Satt i trafikk Bergen - Sæterstøl. 69 -    
70   18.02.1958   Drift og eierskap overført til Rutelaget Askøy-Bergen a/s, Kleppestø. Verdifastsettelse: 175 000 NOK. 70 [P] "Skipet" 4/1985    
71   01.01.1961   Satt i trafikk Bergen - Florvåg. 71 [P] "Tolv på hel og tolv på halv"    
72   03.1965   Omdøpt "Kvarven". 72 [P] "Skipet" 4/1985    
73   sommer 1965   I bruk for transport av passasjerer mellom cruiseskip og Gudvangen kai. 73 [P] "Tolv på hel og tolv på halv"    
74   ca.02.06.1966   Satt i trafikk Bergen - Kleppestø [supplering]. 74 [P] "Tolv på hel og tolv på halv"    
75   06.1967   Solgt til Einar Cook a/s, Bergen. Nedrigget til lekter [D]. 75 [P] "Skipet" 2/1991    
76   1968   Slettet fra Bergen Skipsregister. Solgt til Lars Hosøy, Ostereidet. I bruk som lager for skrapjern. 76 [P] "Fjordabådane"    
77       Omdøpt "Hosøy". 77 [P] "Skipet" 4/1985    
78   11.1969   Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. 78 [P] "Skipet" 2/1991    
79   1976   Ferdig opphogget. 79 [P] "Skipet" 2/1991    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau