H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "AALVIK" 1945  
                     
    Forside          
 
   
    Kontakt              
    Kilder              
    Forklaring              
    Passasjerfartøy                
    Hurtigbåter              
    Bilferger             © NSS, Jenssen-samlingen  
                   
                   
                   
    Oppdatert: 13.04.2020                
    Status: FORLIST / KONDEMNERT          
                   
      Fortegnelse nr. P-177  
      "AALVIK" [1945 - 1951]  
                   
                   
1   Periode       1945 - 1951 1 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
2   Byggeår       1929 2 [P] "Skipet" 1/2018  
3   Byggenummer       61 3 [P] "Skipet" 1/2018  
4   Skrog       Mjellem & Karlsen a/s, Bergen 4 [P] "Skipet" 1/2018  
5   Utrustning       Mjellem & Karlsen a/s, Bergen 5 [P] "Skipet" 1/2018  
6   Type       -- 6    
7   Skrogutforming       Konvensjonelt 7 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
8   Materiale       -- 8    
                   
           
                   
9   ▼ IDENTIFIKASJON 9    
10   Periode       Navn 10    
11   1929 - 1962       "Aalvik" 11 [P] "Skipet" 1/2018  
12   1962 - 1964       "Bergum" 12 [P] "Skipet" 1/2018  
13   1964 - 1968       "Askheim" 13 [P] "Skipet" 1/2018  
14   1968 - 2000       "Hamo" 14 [P] "Skipet" 1/2018  
15           Kallesignal 15    
16   1934 - 2000       LCAN 16 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [P] "Skipet" 1/2018  
17           IMO-nummer 17    
18   1987 - 2000       5426405 18 [N] sdir.no  
19           MMSI-nummer 19    
20           -- 20    
                   
           
                   
21   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 21    
22   Periode       Navn 22    
23   1929 - 1930       Hardanger Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 23 [P] "Over fjord og fjell"  
24   1930 - 1962       Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 24 [P] "Skipet" 1/2018  
25   1962 - 1964       Karmsund Verft & Mekaniske Verksted, Avaldsnes 25 [P] "HSD-båtane"  
26   1964 - 1968       D/s Audun a/s, Tvedestrand 26 [P] "Skipet" 1/2018  
27   1968 - 1969       P/r Hans P. Berge, Bergen 27 [P] "Skipet" 1/2018  
28   1969 - 1973       P/r Lars L. Austnes, Haramsøy 28 [P] "Skipet" 1/2018  
29   1973 - 1977       P/r Sverre Vindenes, Holmedal 29 [P] "Skipet" 1/2018  
30   1977 - 1982       Karl Totland, Tysnes 30 [P] "Skipet" 1/2018  
31   1982 - 2000       Statlandsverftet a/s, Namsos 31 [N] sdir.no  
                   
           
                   
32   ▼ KLASSIFISERING 32    
33   Periode       Klasse 33    
34           -- 34    
                   
           
                   
35   ▼ MASKINERI 35    
36   Periode       Fabrikant 36    
37   1929 - 1963   A   Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen 37 [P] "HSD-båtane"  
38   1963 [bygget 1957] - 1984   B   Brødr. Brunvoll Motorfabrikk a/s, Molde 38 [P] "Skipet" 1/2018  
39           Produsert 39    
40       B   1957 40 [P] "Skipet" 1/2018  
41           Maskin 41    
42   1929 - 1963   A   1 x Tripple Expansion damp 42 [P] "HSD-båtane"  
43   1963 [bygget 1957] - 1984   B   1 x Brunvoll 3 syl. diesel 43 [P] "Skipet" 1/2018  
44           Effekt 44    
45   1963 - 1984   B   220 bhk 45 [P] "HSD-båtane"  
46           Fart 46    
47   1929 - 1963   A   10.0 kn 47 [P] "HSD-båtane"  
48           Forbruk 48    
49           -- 49    
                   
           
                   
50   ▼ MÅL 50    
51   Periode       Lengde 51    
52   1929 - 1963   A   34.50 m 52 [N] warsailors.com  
53   1963 [målt 1968] - 2000   B   36.73 m 53 [N] warsailors.com  
54           Bredde 54    
55   1929 - 1963   A   6.28 m 55 [N] warsailors.com  
56   1963 [målt 1968] - 2000   B   6.31 m 56 [N] warsailors.com  
57           Dybde 57    
58   1929 - 1963   A   2.96 m 58 [P] "HSD-båtane"  
59   1963 [målt 1968] - 2000   B   3.02 m 59 [N] sdir.no  
60           Brutto tonnasje 60    
61   1929 - 1963   A   245 brt 61 [P] "HSD-båtane"  
62   1963 [målt 1968] - 2000   B   181.40 brt 62 [N] sdir.no  
63           Netto tonnasje 63    
64   1963 [målt 1968] - 2000   B   84.32 nrt 64 [N] sdir.no  
65           Dødvekttonn 65    
66   1963 - 2000   B   200 dvt 66 [N] warsailors.com  
                   
           
                   
67   ▼ KAPASITET 67    
68   Periode       Personbiler 68    
69           0 69 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
70           Trailere 70    
71         0 71 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
72           Passasjerer 72    
73   1929 - 1963   A   Ja 73 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
74   1963 - 2000   B   0 74 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
75           Passasjerlugarer 75    
76         Ja 76 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
77           Mannskapslugarer 77    
78           Ja 78 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
79           Mannskap 79    
80           Ja 80 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
81           Dekkshøyde 81    
82           0 82 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
83           Tillatt akseltrykk 83    
84           0 84 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
                   
           
                   
85   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 85    
86   -- 86    
                   
             
                 
87   ▼ HISTORIKK 87    
88 08.06.1929   A   Levert fra Mjellem & Karlsen a/s, Bergen til Hardanger Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Aalvik". 88 [P] "HSD-båtane"  
89         Byggesum: 180 000 NOK. Hjemmehavn: Bergen. 89 [P] "HSD-båtane"  
90         Gikk teknisk prøvetur. 90 [P] "Over fjord og fjell"  
91 06.1929       Satt i trafikk Odda - Granvin. 91 [P] "HSD-båtane"  
92 vinter 1929       Satt i trafikk Bergen - Odda. 92 [P] "HSD-båtane"  
93 sommer 1930       Satt i trafikk Odda - Granvin. 93 [P] "HSD-båtane"  
94 16.06.1930       Innført i Bergen Skipsregister. 94 [N] sdir.no  
95 vinter 1930       Satt i trafikk Bergen - Odda. 95 [P] "HSD-båtane"  
96 sommer 1931       Satt i trafikk Odda - Granvin. 96 [P] "HSD-båtane"  
97 vinter 1931       Satt i trafikk Bergen - Odda. 97 [P] "HSD-båtane"  
98 sommer 1932       Satt i trafikk Odda - Granvin. 98 [P] "HSD-båtane"  
99 vinter 1932       Satt i trafikk Bergen - Odda. 99 [P] "HSD-båtane"  
100 sommer 1933       Satt i trafikk Odda - Granvin. 100 [P] "HSD-båtane"  
101 vinter 1933       Satt i trafikk Bergen - Odda. 101 [P] "HSD-båtane"  
102 01.01.1934       Nytt kallesignal: LCAN. 102 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [P] "Skipet" 1/2018  
103 sommer 1934       Satt i trafikk Odda - Granvin. 103 [P] "HSD-båtane"  
104 vinter 1934       Satt i trafikk Bergen - Odda. 104 [P] "HSD-båtane"  
105 sommer 1935       Satt i trafikk Odda - Granvin. 105 [P] "HSD-båtane"  
106 vinter 1935       Satt i trafikk Bergen - Odda. 106 [P] "HSD-båtane"  
107 sommer 1936       Satt i trafikk Odda - Granvin. 107 [P] "HSD-båtane"  
108 vinter 1936       Satt i trafikk Bergen - Odda. 108 [P] "HSD-båtane"  
109 02.1942       Kolliderte med d/s "Rosendal", Granvinfjorden. 109 [P] "Over fjord og fjell"  
110 28.11.1943       Kjørte inn i en mørklagt, tysk u-båt, Knarrevik. 110 [P] "Skipet" 1/2018  
111 20.04.1944       Kraftig skadet ved kai etter en eksplosjon om bord på tråleren m/s "Vorbode", Bergen. 111 [P] "Over fjord og fjell"  
112         Tatt på slep og fjernet fra brannene på kaien av d/s "Ullensvang" og d/s "Stord". 112 [P] "Over fjord og fjell"  
113 05.1945 ►       Satt i trafikk Bergen - Stavanger. 113 [P] "HSD-båtane"  
114 1951       I bruk som reservefartøy. 114 [P] "HSD-båtane"  
115 02.02.1962       I opplag. 115 [P] "Over fjord og fjell"  
116 14.04.1962       Solgt til Karmsund Verft & Mekaniske Verksted, Avaldsnes. Omdøpt "Bergum". 116 [P] "Over fjord og fjell" | [P] "HSD-båtane"  
117 06.1963   B   Ombygget til fraktefartøy ved Karmsund Verft & Mekaniske Verksted a/s, Avaldsnes. 117 [P] "Skipet" 1/2018  
118 03.1964       Solgt til D/s Audun a/s, Tvedestrand. Omdøpt "Askheim". Salgssum: 335 000 NOK. 118 [P] "Skipet" 1/2018  
119 05.1968       Solgt til p/r Hans P. Berge, Bergen. 119 [P] "Skipet" 1/2018  
120 07.10.1968   B   Ommålt. 120 [N] sdir.no  
121 10.1968       Omdøpt "Hamo". 121 [P] "Skipet" 1/2018  
122 06.1969       Solgt til p/r Lars L. Austnes, Haramsøy. 122 [P] "Skipet" 1/2018  
123 09.1973       Solgt til p/r Sverre Vindenes, Holmedal. 123 [P] "Skipet" 1/2018  
124 07.1977       Solgt til Karl Totland, Tysnes. 124 [P] "Skipet" 1/2018  
125 1980       Til Statlandsverftet a/s, Namsos for reparasjoner. 125 [P] "HSD-båtane"  
126 08.02.1982       Reder konkurs. 126 [P] "Skipet" 1/2018  
127         Solgt til Statlandsverftet a/s, Namsos. Salgssum: 7 000 NOK. 127 [N] sdir.no  
128 1984       Sank ved kai etter at store snømengder hadde presset båten ned til en åpen ventil. 128 [P] "Skipet" 1/2018  
129 01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 129 [N] sdir.no  
130 07.02.2000       Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister som kondemnert. 130 [N] sdir.no  
                   
                   
                   
    ▼ FOTOGALLERI    
                   
    Bilde 1/1      
 
  Avbildet som: "Aalvik"    
    I original utgave for         Lokalisering: Karmsundet    
    Hardanger         Tidspunkt: --    
    Sunnhordlandske         Rettighetshaver: NSS, Jenssen-samlingen    
    Dampskibsselskab.         Hentet fra: Privat    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau