HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P177       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "AALVIK" 1945 - 1951   FOTOGRAFI   OPPDATERT 27.08.2019  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
               
  1  PERIODE 1945 - 1951   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LCAN   2  [P] "Skipet" 1/2018  
  3  IMO-NUMMER 5426405   3  [N] sdir.no  
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Aalvik" 1929 - 1962 5  [P] "Skipet" 1/2018  
  7   "Bergum" 1962 - 1964 6  [P] "Skipet" 1/2018  
  7   "Askheim" 1964 - 1968 7  [P] "Skipet" 1/2018  
  8   "Hamo" 1968 - 1982 8  [N] sdir.no  
               
  9  REDERI / EIERFORHOLD Hardanger Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1929 - 1930 9  [P] "Over fjord og fjell"  
  10   Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1930 - 1962 10  [P] "Skipet" 1/2018  
  11   Karmsund Verft & Mekaniske Verksted, Avaldsnes 1962 - 1964 11  [P] "HSD-båtane"  
  12   D/s Audun a/s, Tvedestrand 1964 - 1968 12  [P] "Skipet" 1/2018  
  13   P/r Hans P. Berge, Bergen 1968 - 1969 13  [P] "Skipet" 1/2018  
  14   P/r Lars L. Austnes, Haramsøy 1969 - 1973 14  [P] "Skipet" 1/2018  
  15   P/r Sverre Vindenes, Holmedal 1973 - 1977 15  [P] "Skipet" 1/2018  
  16   Karl Totland, Tysnes 1977 - 1982 16  [P] "Skipet" 1/2018  
  17   Statlandsverftet a/s, Namsos 1982 17  [N] sdir.no  
 
  18  BYGGEÅR 1929   18  [P] "Skipet" 1/2018  
  19  BYGGENUMMER 61   19  [P] "Skipet" 1/2018  
  20  SKROG Mjellem & Karlsen a/s, Bergen   20  [P] "Skipet" 1/2018  
  21  UTRUSTNING Mjellem & Karlsen a/s, Bergen   21  [P] "Skipet" 1/2018  
  22  TYPE -   22    
  23  SKROG Konvensjonelt   23  Observasjon  
  24  KLASSE -   24    
  25  MATERIALE Stål   25  [N] sdir.no  
  26  MASKINFABRIKANT [1]  Bergens Mekaniske Værksted a/s, Bergen 1929 - 1963 26  [P] "HSD-båtane"  
  27   [2]  Brødr. Brunvoll Motorfabrikk a/s, Molde 1963, bygget 1957 - 1984 27  [P] "Skipet" 1/2018  
  28  MASKIN PRODUSERT [2]  1957   28  [P] "Skipet" 1/2018  
  29  MASKIN [1]  1 x Tripple Expansion damp 1929 - 1963 29  [P] "HSD-båtane"  
  30   [2]  1 x Brunvoll 3 syl. diesel 1963, bygget 1957 - 1984 30  [P] "Skipet" 1/2018  
  31  EFFEKT [2]  220 bhk 1963 - 1984 31  [P] "HSD-båtane"  
  32  FART [1]  10.0 kn 1929 - 1963 32  [P] "HSD-båtane"  
  33  FORBRUK -   33    
  34  LENGDE 36.73 m   34  [N] sdir.no  
  35  BREDDE 6.29 m   35  [N] sdir.no  
  36  DYBDE [1]  2.96 m 1929 - 1963 36  [P] "HSD-båtane"  
  37   [2]  3.02 m 1963, ommålt 1968 - 1984 37  [N] sdir.no  
  38  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  245.00 t 1929 - 1963 38  [P] "HSD-båtane"  
  39   [2]  181.40 t 1963, ommålt 1968 - 1984 39  [N] sdir.no  
  40  NETTO REGISTERTONNASJE [2]  84.32 t 1963, ommålt 1968 - 1984 40  [N] sdir.no  
  41  DØDVEKTTONNASJE -   41    
  42  BILER 0   42  Observasjon  
  43  TRAILERE 0   43  Observasjon  
  44  PASSASJERER [1]  Ja 1929 - 1963 44  Observasjon  
  45   [2]  0 1963 - 1984 45  Observasjon  
  46  MANNSKAP -   46    
  47  PASSASJERLUGARER Ja   47  Observasjon  
  48  MANNSKAPSLUGARER Ja   48  Observasjon  
  49  DEKKSHØYDE 0   49  Observasjon  
  50  AKSELTRYKK 0   50  Observasjon  
  51  TILLEGGSINFORMASJON -   51    
  52  STATUS Forlist 1984 52    
 
  53 08.06.1929   : Levert fra Mjellem & Karlsen a/s, Bergen til Hardanger Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Aalvik" [1]. Byggekostnad: 180 000 NOK. Hjemmehavn: Bergen. 53  [P] "HSD-båtane"  
  54    : Gikk teknisk prøvetur. 54  [P] "Over fjord og fjell"  
  55 06.1929   : Satt i trafikk Odda - Granvin. 55  - / [P] "HSD-båtane"  
  56 vinter 1929   : Satt i trafikk Bergen - Odda. 56  [P] "HSD-båtane"  
  57 sommer 1930   : Satt i trafikk Odda - Granvin. 57  [P] "HSD-båtane"  
  58 16.06.1930   : Innført i Bergen Skipsregister. 58  [N] sdir.no  
  59 vinter 1930   : Satt i trafikk Bergen - Odda. 59  [P] "HSD-båtane"  
  60 sommer 1931   : Satt i trafikk Odda - Granvin. 60  [P] "HSD-båtane"  
  61 vinter 1931   : Satt i trafikk Bergen - Odda. 61  [P] "HSD-båtane"  
  62 sommer 1932   : Satt i trafikk Odda - Granvin. 62  [P] "HSD-båtane"  
  63 vinter 1932   : Satt i trafikk Bergen - Odda. 63  [P] "HSD-båtane"  
  64 sommer 1933   : Satt i trafikk Odda - Granvin. 64  [P] "HSD-båtane"  
  65 vinter 1933   : Satt i trafikk Bergen - Odda. 65  [P] "HSD-båtane"  
  66 sommer 1934   : Satt i trafikk Odda - Granvin. 66  [P] "HSD-båtane"  
  67 vinter 1934   : Satt i trafikk Bergen - Odda. 67  [P] "HSD-båtane"  
  68 sommer 1935   : Satt i trafikk Odda - Granvin. 68  [P] "HSD-båtane"  
  69 vinter 1935   : Satt i trafikk Bergen - Odda. 69  [P] "HSD-båtane"  
  70 sommer 1936   : Satt i trafikk Odda - Granvin. 70  [P] "HSD-båtane"  
  71 vinter 1936   : Satt i trafikk Bergen - Odda. 71  [P] "HSD-båtane"  
  72 02.1942   : Kolliderte med d/s "Rosendal", Granvinfjorden 72  [P] "Over fjord og fjell"  
  73 28.11.1943   : Kjørte inn i en mørklagt, tysk u-båt, Knarrevik. 73  [P] "Skipet" 1/2018  
  74 20.04.1944   : Kraftig skadet ved kai etter en eksplosjon om bord på tråleren m/s "Vorbode", Bergen. Tatt på slep og fjernet fra brannene på kaien av d/s "Ullensvang" og d/s "Stord". 74  [P] "Over fjord og fjell"  
  75 05.1945    : Satt i trafikk Bergen - Stavanger. 75  [P] "HSD-båtane"  
  76 1951   : I bruk som reservefartøy. 76  [P] "HSD-båtane"  
  77 02.02.1962   : I opplag. 77  [P] "Over fjord og fjell"  
  78 14.04.1962   : Solgt til Karmsund Verft & Mekaniske Verksted, Avaldsnes. Omdøpt "Bergum". 78  [P] "Over fjord og fjell" / [P] "HSD-båtane"  
  79 06.1963   : Ombygget til fraktefartøy ved Karmsund Verft & Mekaniske Verksted a/s, Avaldsnes [2]. 79  [P] "Skipet" 1/2018  
  80 03.1964   : Solgt til D/s Audun a/s, Tvedestrand. Omdøpt "Askheim". Salgssum: 335 000 NOK. 80  [P] "Skipet" 1/2018  
  81 05.1968   : Solgt til P/r Hans P. Berge, Bergen. 81  [P] "Skipet" 1/2018  
  82 07.10.1968   : Ommålt [2]. 82  [N] sdir.no  
  83 10.1968   : Omdøpt "Hamo". 83  [P] "Skipet" 1/2018  
  84 06.1969   : Solgt til P/r Lars L. Austnes, Haramsøy. 84  [P] "Skipet" 1/2018  
  85 09.1973   : Solgt til P/r Sverre Vindenes, Holmedal. 85  [P] "Skipet" 1/2018  
  86 07.1977   : Solgt til Karl Totland, Tysnes. 86  [P] "Skipet" 1/2018  
  87 1980   : Til Statlandsverftet a/s, Namsos for reparasjoner. 87  [P] "HSD-båtane"  
  88 08.02.1982   : Reder konkurs. 88  [P] "Skipet" 1/2018  
  89    : Solgt til Statlandsverftet a/s, Namsos. Salgssum: 7 000 NOK. 89  [N] sdir.no  
  90 1984   : Sank ved kai etter at store snømengder hadde presset båten ned til en åpen ventil. 90  [P] "Skipet" 1/2018  
  91 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 91  [N] sdir.no  
  92 07.02.2000   : Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister som kondemnert. 92  [N] sdir.no  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau