EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    Kat. "WESTCRUISE" 2004-2010   FOTOGRAFI   OPPDATERT 23.12.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       2004 - 2010     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       JXPP   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       K102118   3  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  4  MMSI-NUMMER                       4    
  5  NAVN   "Westcruise"   5  [N] sjofartsdir.no  
             
  6  REDERI / EIERFORHOLD K/s Westcruise a/s, Ålesund 1984 - 1991 6  [N] sjofartsdir.no      
  7     Knut Jørgen Svåsand, Strandebarm 1991 7  [P] "Skipet" 3/1991  
  8     Fjordwing a/s, Strandebarm 1991 - 2000 8  [N] sjofartsdir.no  
  9     Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø 2000 - 2004 9  [N] sjofartsdir.no  
  10     Fjordservice a/s, Stavanger 2004 - 2008 10  [N] sjofartsdir.no  
  11     Tide Sjø a/s, Bergen 2008 - 2010 11  [N] sjofartsdir.no  
  12     Westcruise a/s, Bergen 2010 - 2014 12  [N] sjofartsdir.no  
  13     RS Maritime a/s, Ålesund 2014 - 2016 13  [N] sjofartsdir.no  
  14           Fjordcharter Norway a/s, Haus 2016 - 14  [N] sjofartsdir.no  
 
  15  BYGGEÅR       1984   15    
  16  BYGGENUMMER       3   16  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  17  SKROG       Ørjavik Industrier a/s, Lyngstad   17  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  18  UTRUSTNING       Ørjavik Industrier a/s, Lyngstad   18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  19  TYPE           19    
  20  SKROG       Katamaran   20  Observasjon  
  21  KLASSE   Skipskontrollen 1984 - før 2000 21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22           NSC før 2000 - 22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23  MATERIALE       Aluminium   23  [N] sjofartsdir.no  
  24  MASKINFABRIKANT   [1] General Motors Co., Detroit, USA    1984 - 2007 24    
  25  MASKIN PRODUSERT           25    
  26  MASKIN       [1] 2 x DM DDA 12V-71TI diesel 1984 - 2007 26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27  EFFEKT   [1] 1600 bhk 1984 - 2007 27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28           [4] 1500 bhk 2007 - 28  [A] Stavanger Aftenblad 27.10.2007  
  29  FART   [1] 30.0 kn 1984 - 2007 29  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  30           [4] 25.0 kn 2007 - 30  [A] Stavanger Aftenblad 27.10.2007  
  31  FORBRUK       [1] 84 l/t 1984 - 2007 31  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  32  LENGDE   19.94 m   32  [N] sjofartsdir.no  
  33  BREDDE       08.00 m   33  [N] sjofartsdir.no  
  34  DYBDE       02.00 m   34  [N] sjofartsdir.no  
  35  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 100 t 1984 - 1990 35  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  36     [2] 068 t 1990 - 1991 36    
  37           [3] 085 t 1991 - 37  [N] sjofartsdir.no  
  38  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 040 t 1984 - 1990 38  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  39           [3] 034 t 1991 - 39  [N] sjofartsdir.no  
  40  DØDVEKTTONNASJE           40  [N] marinetraffic.com  
  41  BILER   0   41  Observasjon  
  42  TRAILERE       0   42  Observasjon  
  43  PASSASJERER   [1] 130 1984 - 1991 43  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  44     [3] 88 1991 - 44    
  45  MANNSKAP           45    
  46  PASSASJERLUGARER       0   46  Observasjon  
  47  MANNSKAPSLUGARER       0   47  Observasjon  
  48  DEKKSHØYDE       0   48  Observasjon  
  49  AKSELTRYKK       0   49  Observasjon  
  50  TILLEGGSINFORMASJON           50    
  51  STATUS       I bruk 51    
 
  52 21.07.1984   : Levert fra Ørjavik Industrier a/s, Lyngstad til k/s Westcruise a/s, Ålesund som "Westcruise" [1]. Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 52  [N] sjofartsdir.no  
  53    : Satt i turisttrafikk Ålesund - Geiranger / Ålesund - Runde. 53  [P] "Skipet" 3/1987  
  54 ca.1988   : Utleid til Møre og Romsdal Fylkesbaatar a/s, Molde. Satt i trafikk Ålesund - Leikanger. 54    
  55 ca.1989   : Tilbakelevert. 55    
  56 15.06.1990   : Ommålt [2]. 56  [P] "Skipet" 3/1990  
  57 05.1991   : Solgt til Knut Jørgen Svåsand, Strandebarm. 57  [P] "Skipet" 3/1991  
  58 06.05.1991   : Solgt til Fjordwing a/s, Strandebarm. Salgssum: 1.1 mill NOK. 58  [N] sjofartsdir.no  
  59 15.05.1991   : Ommålt [3]. 59  [N] sjofartsdir.no  
  60    : Sertifikat endret [3]. 60    
  61 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 61  [N] sjofartsdir.no  
  62 08.05.1995   : Deltok i redningsarbeidet da en buss trillet i sjøen fra m/fe "Eidfjord" ved Hatvik. 6 busspassasjerer omkom. 62  Observasjon  
  63 ► 01.04.1988   : Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Satt i trafikk Bekkjarvik - Hufthamar. 63  [A] Sunnhordland 01.04.1988  
  64 30.04.2000   : Tilbakelevert. 64  [A] Sunnhordland 17.04.2000  
  65 sommer 2000   : Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Flåm - Gudvangen. 65  [P] "Skipet" 1/2001  
  66 sommer 2000 ►   : Tilbakelevert. 66  [P] "Skipet" 1/2001  
  67 10.10.2000   : Solgt til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Salgssum: 3.3 mill NOK. 67  [N] sjofartsdir.no  
  68 ► 11.2001   : Utleid til HSD Sjø a/s, Bergen. Satt i trafikk Lofthus - Norheimsund. 68  [P] "Skipet" 4/2001  
  69 03.05.2004   : Solgt til Fjordservice a/s, Stavanger. 69  [N] sjofartsdir.no  
  70 05.2004   : Utleid til Flor & Fjære a/s, Sør-Hidle. Satt i tilbringertjeneste Stavanger - Sør-Hidle. 70    
  71 01.05.2005   : Også satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 71  [A] Stavanger Aftenblad 28.06.2005  
  72 24.06.2005   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Hommersåk. 72  Observasjon  
  73 01.01.2007   : Drift overført til Stavangerske Lokal a/s, Stavanger. 73  [A] Stavanger Aftenblad 06.02.2007  
  74 04.2007   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Sør-Hidle. 74    
  75 20.04.2007   : Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 75    
  76 sommer 2007   : Ombygget med nye maskiner [4]. 76  [A] Stavanger Aftenblad 27.10.2007  
  77 03.10.2007   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 77    
  78 21.02.2008   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 78  [N] sjofartsdir.no  
  79 31.12.2009   : I opplag, Stavanger. 79    
  80 10.05.2010   : Solgt til Westcruise a/s, Bergen. Salgssum: 3.5 mill NOK. 80  [N] sjofartsdir.no  
  81    : I bruk til utleieturer. 81    
  82 ca.05.2011   : Opprustet. 82    
  83 03.11.2014   : Solgt til RS Maritime a/s, Ålesund. Hjemmehavn: Ålesund. Salgssum: 3 mill NOK. 83  [N] sjofartsdir.no  
  84 11.05.2016   : Solgt til Fjordcharter Norway a/s, Haus. 84  [N] sjofartsdir.no