A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  West. "VINGTOR" 1974 - 1990    
       
  Fortegnelse nr.:   H68          
  Oppdatert:   30.01.2021          
  Periode:   1974 - 1990          
  Fotografi:            
  Status:   Opphogget          
       
       
1  Byggeår    1974   1  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
2  Byggenummer    36   2  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
3  Skrog    Westermoen Hydrofoil a/s, Mandal   3  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
4  Utrustning    Westermoen Hydrofoil a/s, Mandal   4  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
             
5  Kjenningssignal    L N Y J   5  1974 - 1990   5  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
6      F G I Y   6  1990 - etter 1990   6  [P] "Skipet" 3/1993    
7      E A Z N   7  etter 1990 - ca.2011   7  [N] marinetraffic.com    
                     
8  IMO-nummer    7396379   8  -   8  [N] marinetraffic.com    
                     
9  MMSI-nummer    224008110   9  -   9  [N] marinetraffic.com    
                     
10  Navn    "Vingtor"   10  1974 - 1990   10  [P] "Skipet" 2/1990    
11      "Trident 5"   11  1990 - 2000   11  [P] "Skipet" 2/1991    
12      "Aigües de Formentera"   12  2000 - 2007   12  [P] "Fjordabåtene"    
13      "Trident V"   13  2007 - 2010   13  [N] sjohistorie.no    
14      "Aigües de Formentera"   14  2010 - ca.2011   14  [N] sjohistorie.no    
                     
15  Rederi / eierforhold    P/r Flaggruten ANS, Stavanger   15  1974 - 1990   15  [P] "Skipet" 1/1975    
16      Emeraude Lines, St. Malo, Frankrike   16  1990 - 2000   16  [P] "Skipet" 2/1991    
17      Mediterranea Pitiusa, La Savina, Spania   17  2000 - 2007   17  [P] "Fjordabåtene"    
18      Mediterranea Pitiusa SL, Las Palmas, Spania   18  2007 - ca.2011   18  [N] sjohistorie.no    
                     
19  Type    W95   19  -   19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
20  Skrogutforming    Westamaran   20  -   20  HMI    
                     
21  Klasse    Skipskontrollen   21  -   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
22  Materiale    Aluminium   22  -   22  [N] hsc-norway.stormkast.net    
                     
23  Maskinfabrikant    Soc. Als. de Constr. Mecaniques, Mulhouse, Frankrike   23  -   23  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
24  Maskin produsert    1974   24  -   24  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
25  Maskin    2 x 4TEV SACM DM 12 syl. diesel   25  -   25  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
26  Effekt    3600 bhk   26  -   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
27  Fart    28.0 kn   27  -   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
28  Forbruk    530 l/t   28  -   28  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
29  Lengde    29.13 m   29  -   29  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
30  Bredde    9.02 m   30  -   30  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
31  Dyptgående    1.20 m   31  -   31  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
32  Brutto registertonn A  251 t   32  1974 - 1994   32  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
33   B  211 t   33  1994 - ca.2011   33  -    
                     
34  Netto registertonn A  150 t   34  1974 - 1994   34  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
35   B  77 t   35  1994 - ca.2011   35  -    
                         
36  Dødvekttonn    -   36  -   36  -    
                         
37  Bilkapasitet    0   37  -   37  HMI    
                     
38  Trailerkapasitet    0   38  -   38  HMI    
                     
39  Passasjersertifikat A  180   39  1974 - 2000   39  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
40   C  200   40  2000 - ca.2011   40  [P] "Classic Fast Ferries" 2/2002    
                     
41  Mannskap    4   41  pr.1974   41  [A] Stavanger Aftenblad 15.05.1974    
42      5 + 2 stewardesser   42  pr.1977   42  [P] "Fjordabåtene"    
                     
43  Passasjerlugarer    0   43  -   43  HMI    
                     
44  Mannskapslugarer    0   44  -   44  HMI    
                     
45  Dekkshøyde    0   45  -   45  HMI    
                         
46  Tillatt akseltrykk    0   46  -   46  HMI    
                         
47  Tilleggsinformasjon    -   47  -   47  -    
       
       
48   04.05.1974   Sjøsatt. 48 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
49   15.05.1974   Levert fra Westermoen Hydrofoil a/s, Mandal til p/r Flaggruten ANS, Stavanger som "Vingtor" [A]. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 49 [A] Stavanger Aftenblad 15.05.1974    
50       Døpt av Gunvor Eik, Mandal. 50 [A] Stavanger Aftenblad 15.05.1974    
51       Drift: Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Byggesum: 6.7 mill NOK. 51 [P] "Fjordabåtene"    
52       Kjenningssignal: LNYJ. 52 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
53   29.05.1974   Ankom Stavanger. 53 [A] Stavanger Aftenblad 29.05.1974    
54   31.05.1974   Satt i trafikk Sandnes - Bergen. 54 [P] "Fjordabåtene" / [A] Stavanger Aftenblad 30.05.1974    
55   01.05.1975   Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 55 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Vinterruter -75"    
56   27.07.1976   Assisterte en fritidsbåt som forliste, Boknasundet. Føreren av denne omkom. 56 [A] Stavanger Aftenblad 28.07.1976    
57   19.09.1980   Deltok i redningsarbeidet etter at en fritidsbåt grunnstøtte, Gåsholmen. 57 [A] Stavanger Aftenblad 20.09.1980    
58   01.03.1983   Satt i trafikk Stavanger - Bergen / Stavanger - Eik. 58 -    
59   01.02.1984   Satt i trafikk Stavanger - Bergen / Stavanger - Judaberg. 59 -    
60   09.03.1985   Reddet to personer etter kanovelt, Byfjorden. 60 [A] Stavanger Aftenblad 11.03.1985    
61   02.09.1985   Utsatt for innbrudd. Pengeskap stjålet. 61 [A] Stavanger Aftenblad 03.09.1985    
62   13.10.1986   Satt i trafikk Stavanger - Bergen / Tau - Stavanger. 62 -    
63   29.07.1988   Tatt ut av trafikk Tau - Stavanger. 63 [P] Strand kommune, 43.DS.11-GU    
64   30.04.1989   I opplag, Stavanger. 64 [P] "Fjordabåtene"    
65   09.02.1990   Solgt til Emeraude Lines, St. Malo, Frankrike. Slettet fra Stavanger Skipsregister. Omdøpt "Trident 5". Hjemmehavn: St. Malo, F. 65 [P] "Skipet" 2/1991    
66       Kjenningssignal: FGIY. 66 [P] "Skipet" 3/1993    
67       Satt i trafikk St. Malo, F - Jersey, Storbritannia. 67 [N] hsc-norway.stormkast.net    
68       Også utleid til Air France, Paris, F for trafikk Nice - St. Tropez, F. 68 [P] "Fjordabåtene"    
69   1994   Ommålt [B]. 69 -    
70   1997   Utleid til Guadeloupe, F [Det Karibiske Hav]. 70 [P] "Classic Fast Ferries" 1/2003    
71   06.1998   Tilbakelevert. Satt i trafikk St. Malo, F - Jersey, GB. 71 [P] "Classic Fast Ferries" 1/2003    
72   21.06.1999   Satt i trafikk St. Tropez - Nice Airport, F. 72 [P] "Classic Fast Ferries" 1/2003    
73   15.09.1999   Satt i trafikk St. Malo, F - Jersey, Storbritannia. 73 [P] "Classic Fast Ferries" 1/2003    
74   04.2000   Solgt til Mediterranea Pitiusa, La Savina, Spania. Omdøpt "Aigües de Formentera". Hjemmehavn: Las Palmas, ESP. 74 - / [P] "Fjordabåtene"    
75       Sertifikat endret [C]. 75 [P] "Classic Fast Ferries" 2/2002    
76   06.2000   Satt i trafikk Ibiza - Formentera, ESP. 76 [P] "Classic Fast Ferries" 2/2002    
77   01.2001   Tatt ut av trafikk for overhaling. 77 [P] "Classic Fast Ferries" 2/2002    
78   04.2001   Satt i trafikk Ibiza - Formentera, ESP. 78 [P] "Classic Fast Ferries" 2/2002    
79   09.2004   I opplag med maskinhavari, La Savina, ESP. 79 -    
80   11.2004   Ferdig reparert. Satt i trafikk La Savina - Ibiza, ESP. 80 -    
81   2007   I opplag, La Savina, ESP. 81 -    
82   05.11.2007   Solgt til ukjent kjøper, St. Malo, Frankrike. Omdøpt "Trident V". 82 [N] sjohistorie.no    
83   01.2008   Satt i trafikk La Savina - Ibiza, ESP. 83 -    
84   03.2008   I opplag, La Savina, ESP. 84 -    
85   01.2009   Satt i trafikk La Savina - Ibiza, ESP. 85 -    
86   03.2009   I opplag, La Savina, ESP. 86 -    
87   01.2010   Satt i trafikk La Savina - Ibiza, ESP. 87 -    
88   01.07.2010   Solgt til Mediterranea Pitiusa SL, Las Palmas, ESP. Omdøpt "Aigües de Formentera". 88 [N] sjohistorie.no    
89       Kjenningssignal: EAZN. 89 [N] marinetraffic.com    
90   ca.2011   Opphogget. 90 [N] skipsfarts-forum.net 17.09.2018    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau