A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  H/b "VESLESTRIL" 1981 - 2000    
       
  Fortegnelse nr.:   H32          
  Oppdatert:   16.09.2020          
  Periode:   1981 - 2000          
  Fotografi:            
  Status:   I trafikk          
       
       
1  Byggeår    1981   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    1533   2  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
3  Skrog    Fjellstrand Aluminium Yachts a/s, Omastrand   3  [N] sdir.no    
4  Utrustning    Fjellstrand Aluminium Yachts a/s, Omastrand   4  [N] sdir.no    
             
5  Kjenningssignal    L J M P   5  1981 - 2000   5  [N] sdir.no    
6      S M X K   6  2000 -   6  [N] marinetraffic.com    
                     
7  IMO-nummer    9294903   7  -   7  [N] sdir.no    
                     
8  MMSI-nummer    265518280   8  -   8  [N] marinetraffic.com    
                     
9  Navn    "Veslestril"   9  1981 - 2000   9  [N] sdir.no    
10      "Gotska Sandön"   10  2000 -   10  [N] marinetraffic.com    
                     
11  Rederi / eierforhold    Simon Møkster a/s, Stavanger   11  1981 - 1993   11  [A] Stavanger Aftenblad 20.02.1981    
12      Simon Møkster Rederi a/s, Stavanger   12  1993 - 1997   12  [N] sdir.no    
13      Simon Møkster Shipping a/s, Stavanger   13  1997 - 2000   13  [N] sdir.no    
14      Sea You Rederi a/b, Slite, Sverige   14  2000 - 2011   14  [N] faktaomfartyg.se    
15      Sea You Rederi a/b, Saltsjø-baden, Sverige   15  2011 - 2014   15  [N] faktaomfartyg.se    
16      Utö Rederi a/b, Utö, Sverige   16  2014 -   16  [N] faktaomfartyg.se    
                     
17  Type    -   17  -   17  -    
                     
18  Skrogutforming    Konvensjonelt   18  -   18  HMI    
                     
19  Klasse    DNV + 1A2 R 15, passenger ship, light craft   19  1981 - 2000   19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
20      Sjöfartsverket SE-B-A1   20  2000 -   20  [N] sandoresor.se    
                     
21  Materiale    Aluminium   21  -   21  [N] sdir.no    
                     
22  Maskinfabrikant A  Motoren- und Turbinen-Union, Friedrichshafen, Vest-Tyskland   22  1981 - etter 2000   22  -    
                     
23  Maskin produsert A  1980   23  -   23  [N] skipet.no    
                     
24  Maskin A  2 x MTU 8V396TC62 diesel   24  1981 - etter 2000   24  [N] skipet.no    
25   B  2 x Scania DSI13 diesel   25  etter 2000 -   25  [N] sandoresor.se    
                     
26  Effekt A  1600 bhk   26  1981 - etter 2000   26  [N] faktaomfartyg.se    
27   B  1084 bhk   27  etter 2000 -   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
28  Fart A  26.0 kn   28  1981 - etter 2000   28  [N] faktaomfartyg.se    
29   B  20.0 kn   29  etter 2000 -   29  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
30  Forbruk    -   30  -   30  -    
                     
31  Lengde A  25.91 m   31  1981 - etter 2000   31  [N] sdir.no    
32   B  29.55 m   32  etter 2000 -   32  [N] faktaomfartyg.se    
                     
33  Bredde A  5.82 m   33  1981 - etter 2000   33  [N] sdir.no    
34   B  6.22 m   34  etter 2000 -   34  [N] faktaomfartyg.se    
                     
35  Dyptgående A  2.41 m   35  1981 - etter 2000   35  [N] sdir.no    
36   B  2.62 m   36  etter 2000 -   36  [N] faktaomfartyg.se    
                     
37  Brutto registertonn A  100.57 t   37  1981 - etter 2000   37  [N] sdir.no    
                     
38  Netto registertonn A  58.16 t   38  1981 - etter 2000   38  [N] sdir.no    
                     
39  Dødvekttonn B  25 t   39  etter 2000 -   39  [N] marinetraffic.com    
                     
40  Bilkapasitet    0   40  -   40  HMI    
                     
41  Trailerkapasitet    0   41  -   41  HMI    
                     
42  Passasjersertifikat    94   42  -   42  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
43  Mannskap    Ja   43  -   43  HMI    
                     
44  Passasjerlugarer    0   44  -   44  HMI    
                     
45  Mannskapslugarer    0   45  -   45  HMI    
                     
46  Dekkshøyde    0   46  -   46  HMI    
                     
47  Tillatt akseltrykk    0   47  -   47  HMI    
                     
48  Tilleggsinformasjon    -   48  -   48  -    
       
       
49   12.01.1981   Målt [A]. 49 [N] sdir.no    
50   14.02.1981   Levert fra Fjellstrand Aluminium Yachts a/s, Omastrand til Simon Møkster a/s, Stavanger som "Veslestril" [A]. Døpt av Astrid Simone Møkster, Bergen. 50 [A] Stavanger Aftenblad 20.02.1981    
51       Kjenningssignal: LJMP. 51 [N] sdir.no    
52   23.02.1981   Gikk presentasjonstur, Byfjorden - Gandsfjorden. 52 [A] Stavanger Aftenblad 23.02.1981    
53   05.03.1981   Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 53 [N] sdir.no    
54   05.1981   Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. 54 [A] Stavanger Aftenblad 20.02.1981    
55   14.05.1981   Satt i trafikk Odda - Norheimsund. 55 [P] "I rute"    
56   18.09.1981   Tilbakelevert. I bruk som utleiefartøy, Stavanger. 56 HMI    
57   05.1982   Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Satt i trafikk Odda - Norheimsund. 57 [A] Stavanger Aftenblad 20.02.1981    
58   27.10.1982   Tilbakelevert. I bruk som utleiefartøy, Stavanger. 58 HMI    
59   ca.06.1985   Satt i trafikk København, Danmark - Malmø, Sverige. 59 [A] Stavanger Aftenblad 26.05.1986    
60   ca.08.1985   Tatt ut av trafikk København, DK - Malmø, S. I bruk som utleiefartøy, Stavanger. 60 [A] Stavanger Aftenblad 26.05.1986    
61   27.06.1986   Satt i trafikk Oslo - Arendal. 61 [A] Stavanger Aftenblad 01.08.1986    
62   03.08.1986   Tatt ut av trafikk Oslo - Arendal. I bruk som utleiefartøy, Stavanger. 62 [A] Stavanger Aftenblad 01.08.1986    
63   01.05.1987   Satt i trafikk Oslo - Arendal. 63 [A] Stavanger Aftenblad 01.05.1987    
64   08.08.1987   Tatt ut av trafikk Oslo - Arendal. I bruk som utleiefartøy, Stavanger. 64 [A] Stavanger Aftenblad 14.07.1987    
65   27.06.1988 ►   Satt i trafikk Oslo - Arendal. 65 [A] Stavanger Aftenblad 02.11.1988    
66   03.08.1988   Tatt ut av trafikk Oslo - Arendal. I bruk som utleiefartøy, Stavanger. 66 HMI    
67   ultimo 06.1990   Satt i trafikk Oslo - Arendal. 67 [P] "Skipet" 3/1990    
68   08.1990   Tatt ut av trafikk Oslo - Arendal. I bruk som utleiefartøy, Stavanger. 68 -    
69   08.08.1990   Utleid til Flaggruten ANS, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Haugesund. 69 [P] "Skipet" 3/1990    
70   09.1990   Tilbakelevert. I bruk som utleiefartøy, Stavanger. 70 HMI    
71   1991   Satt i trafikk Kristiansand - Lyngør. Tatt ut av trafikken samme år. 71 [N] faktaomfartyg.se    
72   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 72 [N] sdir.no    
73   17.09.1993   Drift og eierskap overført til Simon Møkster Rederi a/s, Stavanger. 73 [N] sdir.no    
74   10.04.1997   Drift og eierskap overført til Simon Møkster Shipping a/s, Stavanger. 74 [N] sdir.no    
75   04.10.2000   Solgt til Sea You Rederi a/b, Slite, Sverige. 75 [P] "Skipet" 1/2001 / [N] faktaomfartyg.se    
76       Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 76 [N] sdir.no    
77       Innført i Fartygsregistret. 77 HMI    
78       Omdøpt "Gotska Sandön". Kjenningssignal: SMXK. 78 [N] marinetraffic.com    
79   2000 ►   Ombygget [B]. Satt i trafikk Nynäshamn - Fårösund, S. 79 [N] sandoresor.se    
80   06.10.2007   Grunnstøtte, Nåtterö, S. 80 [N] faktaomfartyg.se    
81   06.12.2011   Adresseendring: Sea You Rederi a/b, Saltsjø-baden, S. 81 [N] faktaomfartyg.se    
82   16.04.2014   Solgt til Utö Rederi a/b, Utö, S. Samme trafikk. 82 [N] faktaomfartyg.se    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau