A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter          
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  Kat. "ULSTEIN TURBINER" 1999    
       
  Fortegnelse nr.:   H41          
  Oppdatert:   02.09.2020          
  Periode:   1999          
  Fotografi:            
  Status:   I bruk          
       
       
1  Byggeår    1997   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    925   2  [N] sdir.no    
3  Skrog    Ulstein Mekaniske Verksted, Ulsteinvik   3  [N] sdir.no    
4  Utrustning    Ulstein Mekaniske Verksted, Ulsteinvik   4  [N] sdir.no    
             
5  Kjenningssignal    L H K W   5  1997 - 2001   5  [N] sdir.no    
6      I I M X 2   6  2001 -   6  [N] marinetraffic.com    
                     
7  IMO-nummer    9112026   7  -   7  [N] sdir.no    
                     
8  MMSI-nummer    247232100   8  -   8  [N] marinetraffic.com    
                     
9  Navn    "Ulstein Turbiner"   9  1997 - 2001   9  [N] sdir.no    
10      "Eurofast"   10  2001 - 2008   10  [N] hsc-norway.stormkast.net    
11      "Eurofast I"   11  2008 - 2011   11  [N] hsc-norway.stormkast.net    
12      "Eurofast"   12  2011 -   12  [N] hsc-norway.stormkast.net    
                     
13  Rederi / eierforhold    Ulstein Testskip a/s, Ulsteinvik   13  1997 - 1998   13  [N] sdir.no    
14      Ulstein Shipping II a/s, Ulsteinvik   14  1998 - 2001   14  [N] sdir.no    
15      Euro Seas Shipping Co., Virgin Islands, Storbritannia   15  2001 - 2002   15  [P] "Skipet" 1/2005    
16      Euro Seas Shipping Co., Pireus, Hellas   16  2002 - 2008   16  [N] sjohistorie.no    
17      Emilia Romagna Lines Srl, Ravenna, Italia   17  2008 - 2015   17  [N] sjohistorie.no    
18      Righetti Navi Srl., Ravenna, Italia   18  2015 -   18  [N] sjohistorie.no    
                     
19  Type    UT 905   19  -   19  [P] "Classic Fast Ferries" 5/2004    
                     
20  Skrogutforming    Katamaran   20  -   20  HMI    
                     
21  Klasse    DNV   21  -   21  [N] sdir.no    
                     
22  Materiale    Aluminium   22  -   22  [N] sdir.no    
                     
23  Maskinfabrikant    -   23  -   23  -    
                     
24  Maskin produsert    -   24  -   24  -    
                     
25  Maskin A  2 x Eurodyn gassturbiner   25  1997 - 2000   25  [A] Bømlo-nytt 15.02.1999 / [P] "Classic Fast Ferries" 5/2004    
26   C  2 x Caterpillar diesel   26  2003 -   26  [P] "Skipet" 1/2005    
                     
27  Effekt    -   27  -   27  -    
                     
28  Fart A  45.0 kn   28  1997 - 2000   28  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
29   C  26.8 kn   29  2003 -   29  -    
                     
30  Forbruk    -   30  -   30  -    
                     
31  Lengde A  36.70 m   31  1997 - 2003   31  [N] sdir.no    
32   C  38.70 m   32  2003 -   32  [P] "Skipet" 1/2005    
                     
33  Bredde    9.40 m   33  -   33  [N] sdir.no    
                     
34  Dyptgående A  3.35 m   34  1997 - 1998   34  [N] sdir.no    
35   C  1.20 m   35  2003 -   35  -    
                     
36  Brutto registertonn A  366 t   36  1997 - 1998   36  [N] sdir.no    
37   C  90 t   37  2003 -   37  -    
                     
38  Netto registertonn A  109 t   38  1997 - 1998   38  [N] sdir.no    
                     
39  Dødvekttonn C  38 t   39  2003 -   39  [N] marinetraffic.com    
                     
40  Bilkapasitet    0   40  -   40  HMI    
                     
41  Trailerkapasitet    0   41  -   41  HMI    
                     
42  Passasjersertifikat A  0   42  1997 - 1998   42  HMI    
43   b  206   43  1998 - 2003   43  [A] Stavanger Aftenblad 12.02.1999    
44   C  267   44  2003 -   44  [P] "Skipet" 1/2005    
                     
45  Mannskap    Ja   45  -   45  HMI    
                     
46  Passasjerlugarer    0   46  -   46  HMI    
                     
47  Mannskapslugarer    0   47  -   47  HMI    
                     
48  Dekkshøyde    0   48  -   48  HMI    
                     
49  Tillatt akseltrykk    0   49  -   49  HMI    
                     
50  Tilleggsinformasjon    Fremdrift: Ulstein WJ 630 vannjet   50  -   50  [P] "Classic Fast Ferries" 5/2004    
51      Sitteplasser: 168 [dekk 2] - 38 [dekk 3]   51  1998 - 2003   51  [A] Sunnhordland 12.03.1998    
       
       
52   09.07.1997   Målt [A]. 52 [N] sdir.no    
53   10.07.1997   Levert fra Ulstein Mekaniske Verksted, Ulsteinvik til Ulstein Testskip a/s, Ulsteinvik som "Ulstein Turbiner" [A]. Kjenningssignal: LHKW. Hjemmehavn: Ålesund. 53 [N] sdir.no    
54       Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. 54 [N] sdir.no    
55 primo uke 11 1998   Til Oma Slipp & Mekaniske Verksted a/s, Stord. 55 [A] Sunnhordland 12.03.1998    
56   03.1998   Utrustet med passasjerinnredning ved Oma Slipp & Mekaniske Verksted a/s, Stord [B]. 56 [A] Bømlo-nytt 15.02.1999    
57       Kostnad: 5 mill NOK. 57 [A] Sunnhordland 12.03.1998    
58   27.04.1998   Drift og eierskap overført til Ulstein Shipping II a/s, Ulsteinvik. Verdifastsettelse: 4 mill NOK. 58 [N] sdir.no    
59   04.1998   Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskap a/s, Bergen. 59 [P] "Skipet" 1/1999    
60   medio 06.1998   Maskinhavari etter prøvekjøring. 60 [A] Sunnhordland 19.06.1998    
61   11.02.1999   Satt i trafikk Stavanger - Leirvik. 61 [A] Sunnhordland 08.02.1998    
62   30.03.1999   Kjørte inn i kat. "Fjordsol" ved kai, Stavanger. 62 [A] Stavanger Aftenblad 31.03.1999    
63   27.08.1999   I opplag, Bergen. 63 [P] "Skipet" 1/1999    
64   2000   Maskiner tatt ut. Fortsatt i opplag, Bergen. 64 [A] Sunnhordland 07.02.2001    
65   uke 05 2001   Satt på land ved Oma Slipp & Mekaniske Verksted a/s, Stord. 65 [A] Sunnhordland 07.02.2001    
66   16.07.2001   Solgt til Euro Seas Shipping Co., Virgin Islands, Storbritannia. Omdøpt "Eurofast". 66 [N] hsc-norway.stormkast.net    
67       Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 67 [N] sdir.no    
68   05.2002   Drift og eierskap overført til Euro Seas Shipping Co. Pireus, Hellas. 68 [N] sjohistorie.no    
69   12.2003   Ombygget ved Oma Slipp & Mekaniske Verksted a/s, Stord: Dieselmaskiner satt inn. 69 [A] Sunnhordland 09.12.2003    
70       Skrog forlenget og sertifikat endret [C]. 70 -    
71   08.12.2003   Sendt fra Leirvik som dekkslast. 71 [A] Sunnhordland 09.12.2003    
72   2004   Satt i trafikk Pireus - Spetses, Hellas. 72 - / [P] "Skipet" 1/2005    
73   18.06.2008   Solgt til Emilia Romagna Lines Srl, Ravenna, Italia. 73 [N] sjohistorie.no    
74       Omdøpt "Eurofast I". 74 [N] hsc-norway.stormkast.net    
75   04.09.2011   Omdøpt "Eurofast". 75 [N] hsc-norway.stormkast.net    
76       Hjemmehavn: Ravenna, I. 76 [N] marinetraffic.com    
77   11.2015   Drift og eierskap overført til Righetti Navi Srl., Ravenna, I. 77 [N] sjohistorie.no    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau