EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    H.foil "TYRVING" 1972-1979   FOTOGRAFI   OPPDATERT 09.08.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1972 - 1979     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LCFE 1972 - 1979 2  [P] "Skipet" 4/1979  
  3   CXKQ 1979 - 2001 3    
  4  IMO-NUMMER       7208778   4  [N] marinetraffic.com  
  5  MMSI-NUMMER       5    
  6  NAVN   "Tyrving"   6  [P] "Skipet" 1/1991  
             
  7  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1972 - 1974 7  [P] "Fjordabåtene"  
  8   Flaggruten ANS, Stavanger 1974 - 1979 8  [P] "Fjordabåtene"  
  9           Belt S.A., Montevideo, Uruguay 1979 - 2001 9  [P] "Skipet" 1/1991  
 
  10  BYGGEÅR       1972   10  [P] "Skipet" 1/1991  
  11  BYGGENUMMER       153   11  [P] "Skipet" 2/1991  
  12  SKROG       Cantieri Navali e Officine Ferroivare "Leopoldo Rodriquez", Messina, Italia   12  [P] "Skipet" 1/1991  
  13  UTRUSTNING       Cantieri Navali e Officine Ferroivare "Leopoldo Rodriquez", Messina, Italia   13  [P] "Skipet" 1/1991  
  14  TYPE       RSH-140   14    
  15  SKROG       Hydrofoil   15  Observasjon  
  16  KLASSE           16    
  17  MATERIALE       Aluminium   17    
  18  MASKINFABRIKANT   Motoren- und Turbinen-Union, Friedrichshafen, Vest-Tyskland   18  [P] "Skipet" 2/1991  
  19  MASKIN PRODUSERT       1971   19  [P] "Skipet" 2/1991  
  20  MASKIN       2 x 4TEV MTU DM 12 syl. diesel   20  [P] "Skipet" 2/1991  
  21  EFFEKT       2700 bhk   21  [P] "Skipet" 2/1991  
  22  FART       35.0 kn     22  [P] "Fjordabåtene"  
  23  FORBRUK           23    
  24  LENGDE   28.83 m   24  [P] "Skipet" 2/1991  
  25  BREDDE       05.85 m [skrog]   25  [P] "Skipet" 2/1991  
  26  DYBDE       03.38 m   26  [P] "Skipet" 2/1991  
  27  BRUTTO REGISTERTONNASJE       114 t   27  [P] "Skipet" 2/1991  
  28  NETTO REGISTERTONNASJE       037 t   28  [P] "Skipet" 2/1991  
  29  DØDVEKTTONNASJE           29    
  30  BILER   0   30  Observasjon  
  31  TRAILERE       0   31  Observasjon  
  32  PASSASJERER       115   32  [P] "Fjordabåtene"  
  33  MANNSKAP           33    
  34  PASSASJERLUGARER       0   34  Observasjon  
  35  MANNSKAPSLUGARER       0   35  Observasjon  
  36  DEKKSHØYDE       0   36  Observasjon  
  37  AKSELTRYKK       0   37  Observasjon  
  38  TILLEGGSINFORMASJON           38    
  39  STATUS       Opphogget 2001 39    
 
  40 16.03.1972   : Levert fra Cantieri Navali e Officine Ferroivare "Leopoldo Rodriquez", Messina, Italia til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger og Sandnes Dampskibsselskab a/s, Sandnes som "Tyrving". 40  [P] "Fjordabåtene"  
  41    : Døpt av Birgitt Asserson, Messina I. 41  [P] "Fjordabåtene"  
  42    : Kjenningssignal: LCFE. 42  [P] "Skipet" 4/1979  
  43    : Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 43    
  44 15.04.1972   : Ankom Stavanger. 44  [P] "Fjordabåtene"  
  45 19.04.1972   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 45  [P] "Fjordabåtene"  
  46 21.02.1974   : Eierskap overført til Flaggruten ANS, Stavanger. 46  [P] "Fjordabåtene"  
  47 30.04.1977   : I opplag, Stavanger [reservefartøy]. 47  [P] Skipet 1/1991 / [P] "Fjordabåtene"  
  48 01.01.1979   : Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Sandeid. 48  - / [P] "Skipet" 1/1991  
  49 10.10.1979   : Tilbakelevert. 49  [P] "Fjordabåtene"  
  50 10.1979   : Solgt til Belt S.A., Montevideo, Uruguay. 50  - / [P] "Skipet" 1/1991  
  51    : Slettet fra Stavanger Skipsregister. Kjenningssignal: CXKQ. Hjemmehavn: Colonia, ROU. 51    
  52 15.10.1979   : Forlot Stavanger med kurs for Hamburg, Tyskland / Rotterdam, Nederland. 52  [A] Sunnhordland 08.10.2004  
  53 03.11.1979   : Fraktet til Uruguay som dekkslast på m/s "Rosario". 53  [P] "Fjordabåtene" / -  
  54    : Ombygget med større salong. 54    
  55 01.12.1979   : Satt i trafikk Colonia, ROU - Buenos Aires, Argentina. 55  - / [P] "Fjordabåtene"  
  56 1984   : Satt i trafikk Alimar - Belt, ROU. 56    
  57 1996   : I opplag, Buenos Aires, Argentina. 57    
  58 2001   : Opphogget, Buenos Aires, RA. 58  [P] "Fjordabåtene"