A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  H.foil "TYRVING" 1972 - 1979    
       
  Fortegnelse nr.:   H47          
  Oppdatert:   20.01.2021          
  Periode:   1972 - 1979          
  Fotografi:            
  Status:   Opphogget          
       
       
1  Byggeår    1972   1  [P] "Skipet" 1/1991    
2  Byggenummer    153   2  [P] "Skipet" 2/1991    
3  Skrog    Cantieri Navali e Officine Ferroivare "Leopoldo Rodriquez", Messina, Italia   3  [P] "Skipet" 1/1991    
4  Utrustning    Cantieri Navali e Officine Ferroivare "Leopoldo Rodriquez", Messina, Italia   4  [P] "Skipet" 1/1991    
             
5  Kjenningssignal    L C F E   5  1972 - 1979   5  [P] "Skipet" 4/1979    
6      C X K Q   6  1979 - 2001   6  -    
                     
7  IMO-nummer    7208778   7  -   7  [N] marinetraffic.com    
                     
8  MMSI-nummer    -   8  -   8  -    
                     
9  Navn    "Tyrving"   9  -   9  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
10  Rederi / eierforhold    Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   10  1972 - 1974   10  [P] "Fjordabåtene"    
11      P/r Flaggruten ANS, Stavanger   11  1974 - 1979   11  [P] "Fjordabåtene"    
12      Aliscafos Belt S.A., Montevideo, Uruguay   12  1979 - 1999   12  [P] "Classic Fast Ferries" 3/2001    
                     
13  Type    RSH-140   13  -   13  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
                     
14  Skrogutforming    Hydrofoil   14  -   14  HMI    
                     
15  Klasse    -   15  -   15  -    
                     
16  Materiale    Aluminium   16  -   16  -    
                     
17  Maskinfabrikant    Motoren- und Turbinen-Union, Friedrichshafen, Vest-Tyskland   17  -   17  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
18  Maskin produsert    1971   18  -   18  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
19  Maskin    2 x 4TEV MTU DM 12 syl. diesel   19  -   19  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
20  Effekt    2700 bhk   20  -   20  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
21  Fart    37.0 kn   21  -   21  [A] Stavanger Aftenblad 17.04.1972    
                     
22  Forbruk    -   22  -   22  -    
                     
23  Lengde    28.83 m   23  -   23  [P] "Skipet" 2/1991    
                         
24  Bredde    5.85 m [skrog]   24  -   24  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
25  Dyptgående    3.38 m   25  -   25  [P] "Skipet" 2/1991    
                         
26  Brutto registertonn    114 t   26  1972 - 1979   26  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
27  Netto registertonn    37 t   27  1972 - 1979   27  [P] "Skipet" 2/1991    
                         
28  Dødvekttonn    -   28  -   28  -    
                         
29  Bilkapasitet    0   29  -   29  HMI    
                     
30  Trailerkapasitet    0   30  -   30  HMI    
                     
31  Passasjersertifikat    115   31  1972 - 1979   31  [P] "Fjordabåtene"    
                     
32  Mannskap    Ja   32  -   32  HMI    
                     
33  Passasjerlugarer    0   33  -   33  HMI    
                     
34  Mannskapslugarer    0   34  -   34  HMI    
                     
35  Dekkshøyde    0   35  -   35  HMI    
                         
36  Tillatt akseltrykk    0   36  -   36  HMI    
                         
37  Tilleggsinformasjon    -   37  -   37  -    
       
       
38   14.03.1972   Levert fra Cantieri Navali e Officine Ferroivare "Leopoldo Rodriquez", Messina, Italia til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger og Sandnes Dampskibsselskab a/s, Sandnes som "Tyrving". 38 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
39       Byggesum: 5.1 mill NOK. 39 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
40       Døpt av Birgitt Asserson, Messina I. 40 [P] "Fjordabåtene"    
41       Kjenningssignal: LCFE. 41 [P] "Skipet" 4/1979    
42       Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 42 HMI    
43   15.04.1972   Ankom Stavanger. 43 [A] Stavanger Aftenblad 17.04.1972    
44   19.04.1972   Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 44 [A] Stavanger Aftenblad 19.04.1972    
45   21.02.1974   Eierskap overført til p/r Flaggruten ANS, Stavanger. 45 [P] "Fjordabåtene"    
46   04.01.1976   Deltok i redningsarbeidet etter at west. "Sleipner" grunnstøtte, Sletta. 46 [A] Stavanger Aftenblad 05.01.1976    
47   30.04.1977   I opplag, Stavanger [reservefartøy]. 47 [P] Skipet 1/1991 / [P] "Fjordabåtene"    
48   01.01.1979   Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Sandeid. 48 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
49   14.10.1979   Tilbakelevert. 49 [P] DSD - "Ruteplan 1979/80" / [P] "Fjordabåtane"    
50   10.1979   Solgt til Aliscafos Belt S.A., Montevideo, Uruguay. 50 [P] "Classic Fast Ferries" 8/2003    
51       Slettet fra Stavanger Skipsregister. Kjenningssignal: CXKQ. Hjemmehavn: Colonia, ROU. 51 -    
52   15.10.1979   Forlot Stavanger med kurs for Hamburg, Tyskland / Rotterdam, Nederland. 52 [A] Sunnhordland 08.10.2004    
53   03.11.1979   Fraktet til Uruguay som dekkslast på m/s "Rosario". 53 [P] "Fjordabåtene" / -    
54       Ombygget med større salong. 54 -    
55   01.12.1979   Satt i trafikk Colonia, ROU - Buenos Aires, Argentina. 55 [P] "Classic Fast Ferries" 3/2001    
56   1984   Satt i trafikk Alimar - Belt, ROU. 56 -    
57   ultimo 1996   I opplag, Buenos Aires, Argentina. 57 [P] "Classic Fast Ferries" 3/2001    
58   ultimo 1999   Solgt til opphogging, Buenos Aires, RA. 58 [P] "Classic Fast Ferries" 3/2001    
59   12.1999   Observert halvt nedsenket, Buenos Aires, RA. 59 [P] "Classic Fast Ferries" 3/2001    
60   2001   Opphogget, Buenos Aires, RA. 60 [P] "Fjordabåtene"    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau