HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. H47       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       H.foil "TYRVING" 1972 - 1979   FOTOGRAFI   OPPDATERT 18.11.2019  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1972 - 1979   1  HMI  
  2   Kjenningssignal LCFE 1972 - 1979 2  [P] "Skipet" 4/1979  
  3   CXKQ 1979 - 2001 3  -  
  4   IMO-nummer 7208778   4  [N] marinetraffic.com  
  5   MMSI-nummer -   5  -  
  6   Navn "Tyrving" 1972 - 1979 6  [P] "Skipet" 1/1991  
  7   "Santa Maria del Buenos Aires" 1979 - 2001 7  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
             
  8   Rederi / eierforhold Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1972 - 1974 8  [P] "Fjordabåtene"  
  9   P/r Flaggruten ANS, Stavanger 1974 - 1979 9  [P] "Fjordabåtene"  
  10   Belt S.A., Montevideo, Uruguay 1979 - 2001 10  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
 
  11   Byggeår 1972   11  [P] "Skipet" 1/1991  
  12   Byggenummer 153   12  [P] "Skipet" 2/1991  
  13   Skrog Cantieri Navali e Officine Ferroivare "Leopoldo Rodriquez", Messina, Italia   13  [P] "Skipet" 1/1991  
  14   Utrustning Cantieri Navali e Officine Ferroivare "Leopoldo Rodriquez", Messina, Italia   14  [P] "Skipet" 1/1991  
  15   Type RSH-140   15  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  16   Skrogutforming Hydrofoil   16  Observasjon  
  17   Klasse -   17  -  
  18   Materiale Aluminium   18  -  
  19   Maskinfabrikant Motoren- und Turbinen-Union, Friedrichshafen, Vest-Tyskland   19  [P] "Skipet" 2/1991  
  20   Maskin produsert 1971   20  [P] "Skipet" 2/1991  
  21   Maskin 2 x 4TEV MTU DM 12 syl. diesel   21  [P] "Skipet" 2/1991  
  22   Effekt 2700 bhk   22  [P] "Skipet" 2/1991  
  23   Fart 35.0 kn     23  [P] "Fjordabåtene"  
  24   Forbruk -   24  -  
  25   Lengde 28.83 m   25  [P] "Skipet" 2/1991  
  26   Bredde 5.85 m [skrog]   26  [P] "Skipet" 2/1991  
  27   Dybde 3.38 m   27  [P] "Skipet" 2/1991  
  28   Brutto registertonnasje 114 t   28  [P] "Skipet" 2/1991  
  29   Netto registertonnasje 37 t   29  [P] "Skipet" 2/1991  
  30   Dødtvekttonnasje -   30  -  
  31   Biler 0   31  Observasjon  
  32   Trailere 0   32  Observasjon  
  33   Passasjerer 115   33  [P] "Fjordabåtene"  
  34   Mannskap -   34  -  
  35   Passasjerlugarer 0   35  Observasjon  
  36   Mannskapslugarer 0   36  Observasjon  
  37   Dekkshøyde 0   37  Observasjon  
  38   Akseltrykk 0   38  Observasjon  
  39   Tilleggsinformasjon -   39  -  
  40   Status Opphogget 2001 40  [P] "Fjordabåtene"  
 
  41 14.03.1972   : Levert fra Cantieri Navali e Officine Ferroivare "Leopoldo Rodriquez", Messina, Italia til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger og Sandnes Dampskibsselskab a/s, Sandnes som "Tyrving". 41  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  42    : Byggekostnad: 5.1 mill NOK. 42  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  43    : Døpt av Birgitt Asserson, Messina I. 43  [P] "Fjordabåtene"  
  44    : Kjenningssignal: LCFE. 44  [P] "Skipet" 4/1979  
  45    : Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 45  -  
  46 15.04.1972   : Ankom Stavanger. 46  [P] "Fjordabåtene"  
  47 19.04.1972   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 47  [P] "Fjordabåtene"  
  48 21.02.1974   : Eierskap overført til p/r Flaggruten ANS, Stavanger. 48  [P] "Fjordabåtene"  
  49 30.04.1977   : I opplag, Stavanger [reservefartøy]. 49  [P] Skipet 1/1991 / [P] "Fjordabåtene"  
  50 01.01.1979   : Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Sandeid. 50  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  51 14.10.1979   : Tilbakelevert. 51  [P] DSD - "Ruteplan 1979/80" / [P] "Fjordabåtane"  
  52 10.1979   : Solgt til Belt S.A., Montevideo, Uruguay. 52  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  53    : Omdøpt "Santa Maria del Buenos Aires". 53  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  54    : Slettet fra Stavanger Skipsregister. Kjenningssignal: CXKQ. Hjemmehavn: Colonia, ROU. 54  -  
  55 15.10.1979   : Forlot Stavanger med kurs for Hamburg, Tyskland / Rotterdam, Nederland. 55  [A] Sunnhordland 08.10.2004  
  56 03.11.1979   : Fraktet til Uruguay som dekkslast på m/s "Rosario". 56  [P] "Fjordabåtene" / -  
  57    : Ombygget med større salong. 57  -  
  58 01.12.1979   : Satt i trafikk Colonia, ROU - Buenos Aires, Argentina. 58  - / [P] "Fjordabåtene"  
  59 1984   : Satt i trafikk Alimar - Belt, ROU. 59  -  
  60 1996   : I opplag, Buenos Aires, Argentina. 60  -  
  61 2001   : Opphogget, Buenos Aires, RA. 61  [P] "Fjordabåtene"  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau